Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości euro Nazwa postępowania NR POSTĘPOWANIA ZP/PN/SZP/9/2010 Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii reklamowej promującej projekt Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP oraz świadczenie usług public relations

2 I. Nazwa i adres Zamawiającego Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Szczawno- Zdrój, ul. Szczawieńska 2; Tel.: +48 (74) Fax: +48 (74) NIP: REGON: P Kapitał zakładowy: PLN NR w KRS Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CELE PROJEKTU: Opis projektu Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP (nazwa promocyjna: Inwestuj w innowacje"): Projekt o zasięgu ogólnopolskim - czas realizacji: Założenia projektu: kształtowanie gotowości inwestycyjnej przedsiębiorców (przygotowanie do poszukiwania inwestorów; pomoc we właściwej prezentacji swojej oferty; szkolenia z zakresu rynku kapitałowego.) działania informacyjne i promocyjne- zwiększanie świadomości na temat usług i korzyści oferowanych przez sieci inwestorów prywatnych, funduszy venture capital / private equity, aniołów biznesu oraz zachęcanie tych podmiotów do współpracy z innowacyjnymi firmami z sektora MSP. nawiązanie współpracy pomiędzy działającymi sieciami inwestorów prywatnych (w tym aniołów biznesu) i funduszami kapitału podwyższonego ryzyka, Projekt Inwestuj w innowacje zakłada stworzenie platformy internetowej wraz z bazą danych służącej kojarzeniu potencjalnych inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi zewnętrznych źródeł finansowania swoich przedsięwzięć.

3 Realizowany projekt będzie miał za zadanie kształtowanie gotowości inwestycyjnej poprzez przygotowanie przedsiębiorców do poszukiwania inwestorów oraz do właściwej prezentacji swojej oferty. Sfera szkoleniowa projektu ma na celu uświadomienie i pokazanie przedsiębiorcom możliwości, jakie daje pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania innowacyjnej działalności. Liczne szkolenia i seminaria spowodują zwiększenie świadomości w zakresie usług i korzyści oferowanych przez inwestycje kapitałowe. W czasie realizacji projektu organizowanych będzie 8 konferencji, podczas których prezentowane będą firmy, profil ich działalności, oferta, cele rozwojowe oraz oczekiwania w stosunku do potencjalnego inwestora. Niezbędnym narzędziem do promocji innowacyjnych przedsięwzięć będą filmy/ klipy reklamowe/ prezentacje multimedialne prezentowane zainteresowanym podmiotom podczas konferencji oraz na portalu internetowym. Każdorazowo imprezy organizowane będą w prestiżowych kompleksach konferencyjnych w różnych lokalizacjach w Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej: CELE I ZAKRES ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie kampanii reklamowej promującej projekt Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP, w prasie branżowej, za pośrednictwem Internetu a także usługi z zakresu public relations. Zamawiający zamierza promować projekt w czasopismach branżowych i/ lub w opracowaniach branżowych i na portalach internetowych zajmujących się tematyką innowacji i inwestycji kapitałowych. Celem kampanii jest dotarcie do jak najszerszej grupy docelowej projektu: właściciele innowacyjnych firm, którzy poprzez aktywną kampanię promocyjną zostaną zachęceni do udziału w projekcie, inwestorzy prywatni i instytucjonalni zajmujący się inwestowaniem w przedsięwzięcia komercyjne. Zamawiający określa najbardziej pożądaną grupę odbiorców kampanii jako: kadra zarządzająca spółek wymagających dokapitalizowania, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw poszukujących inwestorów, prezesi i członkowie zarządów spółek planujących debiut na rynku NewConnect, uczestnicy rynku kapitałowego oraz inwestorzy indywidualni. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy profesjonalnej pomocy merytorycznej, według najlepiej posiadanej wiedzy i doświadczenia przy zakupie mediów oraz wsparcia w zakresie Public Relations. Projekt ma charakter ogólnopolski w związku z czym media wykorzystywane do jego promocji również muszą posiadać zasięg ogólnopolski. Zamawiający nie zamierza korzystać z innych kanałów promocji niż prasa i

4 opracowania branżowe, Internet ewentualnie mailing skierowany bezpośrednio do beneficjentów projektu tj. funduszy venture lub/i seed capital, aniołów biznesu itp. oraz innowacyjnych firm z sektora MŚP. Zamówienie na każdy rok (tj. 2010, 2011 oraz 2012) obejmuje opracowanie oraz realizację: w zakresie reklamy/ promocji prasowej: zamieszczenie co najmniej trzech reklam w wymiarze co najmniej ½ strony w prasie branżowej o zasięgu ogólnopolskim (Rzeczpospolita (zielone strony), Gazeta Wyborcza (strony ekonomiczne), Gazeta Prawna, Parkiet, Puls Biznesu lub za zgodą Zamawiającego inny branżowy ekonomiczny dziennik o nakładzie wyższym niż egzemplarzy) zamieszczenie co najmniej dwóch artykułów sponsorowanych dotyczących projektu Inwestuj w innowacje w prasie branżowej o zasięgu ogólnopolskim (Rzeczpospolita (zielone strony), Gazeta Wyborcza (strony ekonomiczne), Gazeta Prawna, Parkiet, Puls Biznesu lub za zgodą Zamawiającego inny branżowy ekonomiczny dziennik o nakładzie wyższym niż egzemplarzy) w zakresie Internetu: 2 X Banner reklamowy na stronie głównej (emisja 30 dni) na 2 serwisach biznesowych (bankier.pl, Money.pl, parkiet.com, pb.pl, biznesowe strony gazeta.pl i rzeczpospolita.pl lub za zgodą zamawiającego innych branżowych ekonomicznych portali o zasięgu nie mniejszym niż wymienione) 3 X Banner reklamowy targetowany w działach tematycznych związanych z tematyką pozyskania kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (emisja 30 dni) na 2 serwisach biznesowych spośród: bankier.pl, Money.pl, parkiet.com, pb.pl, biznesowe strony gazeta.pl i rzeczpospolita.pl lub za zgodą zamawiającego innych branżowych ekonomicznych portali o zasięgu nie mniejszym niż wymienione) 4 X wysyłka elektroniczna (mailing) dotarcie do co najmniej (dwadzieścia tysięcy) wyselekcjonowanych rekordów (właściciele małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestorzy); WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca będzie na bieżąco współpracował z Zamawiającym przy realizacji niniejszego zamówienia; Wykonawca (lub jego upoważniony przedstawiciel) po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia weźmie udział w spotkaniu organizacyjnym w siedzibie Zamawiającego w terminie wskazanym wcześniej przez Zamawiającego w celu ustalenia harmonogramu realizacji kampanii promocyjnej (media planu)- spotkania takie będą organizowane w miarę zapotrzebowania jednakże w każdym roku obowiązywania umowy spotkanie odbędzie się co najmniej 1 raz i będzie miało na celu opracowanie media planu (przez media plan Zamawiający rozumie plan wykorzystania mediów w kampanii reklamowej z ujęciem nazw mediów oraz szczegółowych danych dotyczących emisji reklamy takich jak termin, rozmiar czy czasokres etc) na dany rok;

5 Wykonawca każdorazowo przed przekazaniem do opublikowania treści reklamowych/ promocyjnych będzie przedstawiał Zamawiającemu ich ostateczny projekt do akceptacji najpóźniej na 5 dni roboczych przez dniem planowanej publikacji. płatność za wykonaną usługę będzie dokonywana na podstawie faktur częściowych na podstawie rzeczywiście wykonanych prac przy czym Zamawiający przewiduje płatność w następujących częściach: I. w roku 2010 pierwsza płatność w czerwcu, druga płatność w grudniu; II. III. w roku 2011 pierwsza płatność w czerwcu, druga płatność w grudniu; w roku 2012 pierwsza płatność w czerwcu, druga płatność w grudniu. Zamawiający wymaga by 10 % wydatków w ramach zamówienia przeznaczonych zostało przez Wykonawcę na wydatki związane z Public Relations i inne ; W ramach niniejszej pozycji budżetu, Zamawiający wskaże w konsultacji z Wykonawcą konkretne nieprzewidziane w ofercie zadania promocyjno-reklamowe wynikające z potrzeb realizacji projektu. Wynagrodzenie z tytułu pozycji budżetu wydatki związane z Public Relations i inne zostanie wypłacone Wykonawcy jedynie w przypadku akceptacji ustalonego w przyszłości zakresu zadań w tej pozycji przez zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego przed poniesieniem kosztów w tej pozycji budżetu. każda zmiana członków zespołu Wykonawcy musi być bezwzględnie zaakceptowana przez Zamawiającego na piśmie po wcześniejszym przedstawieniu dokumentów potwierdzających doświadczenie i umiejętności nowej osoby które muszą być takie same lub wyższe od tych wskazanych w SIWZ; nie mniej niż 20 % umowy przeznaczone ma być na reklamę w Internecie, nie mniej niż 15 % na reklamę w prasie, nie mniej niż 10% na mailing; ze względu na konieczność prowadzenia zadań w każdym roku kalendarzowym w identycznej skali, budżet przewidziany przez Wykonawcę w każdym z lat kalendarzowych musi być równy. Wykonawca będzie stosował w ramach realizacji zamówienia zasady wizualizacji i promocji wsparcia Projektu ze środków Unii Europejskiej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

II. Informacja o sytuacji majątkowo finansowej...13

II. Informacja o sytuacji majątkowo finansowej...13 1 Spis treści I. Informacje ogólne... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach...3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym...10 3. Kapitał zakładowy...11 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE...

I. INFORMACJE OGÓLNE... 1 Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach... 3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym... 18 3. Kapitał zakładowy... 18 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 23 października 2013 r.

Warszawa, dn. 23 października 2013 r. Warszawa, dn. 23 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZWS/10/2013 I. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na celu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu Świlcza, dn. 19.12.2013r. DREAM/POIG/ZO/3/13 ZAPYTANIE OFERTOWE NA Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu DREAM/POIG/ZO/3/13 Szacunkowa wartość zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Pismo Prezesa Zarządu

Pismo Prezesa Zarządu Warszawa, 18 sierpnia 2012 Pismo Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, VENO S.A. zadebiutowała na NewConnect w dniu 7 lutego 2008 roku jako 35 spółka. VENO to Spółka prowadząca inwestycje

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu Świlcza, dn. 25.04.2012r. DREAM/POIG/ZO/2/13 ZAPYTANIE OFERTOWE NA Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu DREAM/POIG/ZO/2/13 Szacunkowa wartość zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent IV. DANE O EMITENCIE IV.1. Podstawowe informacje o Emitencie Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w 2 ust. 1 Statutu w brzmieniu: EFICOM Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 305 2

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu zawarta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA W 2013 ROKU Spis treści Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Morizon S.A.... 3 Opis struktury Grupy Kapitałowej Morizon

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Cel zamówienia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy (Operatora) do zarządzania segmentem I i II budynku Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Bardziej szczegółowo