Krynica-Zdrój, r. ZAPYTANIE KONKURSOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE"

Transkrypt

1 Krynica-Zdrój, r. ZAPYTANIE KONKURSOWE Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A., nazywane dalej Organizatorem Konkursu, zaprasza do złożenia ofert na kampanię reklamową, promującą strategiczny produkt przedsiębiorstwa (woda mineralna Kryniczanka). I. Opis Przedmiotu Konkursu Przedmiotem konkursu jest stworzenie projektu kampanii promocyjno wizerunkowej, opartej na ogólnej misji, najważniejszych atutach i strategicznym produkcie Organizatora Konkursu. W ramach konkursu zakłada się przeprowadzenie następujących działań (będących jednocześnie Założeniami Organizatora Konkursu): 1. Stworzenie kreatywnej koncepcji kampanii; 2. Zaplanowanie przekazu kampanii adekwatnego dla grupy docelowej produktów; 3. Zaproponowanie hasła promocyjnego (co najmniej 3 propozycje do wyboru z wyjaśnieniem funkcjonalności sloganu); 4. Przygotowanie projektów graficznych; 5. Przygotowanie koncepcji kreatywnej filmu promocyjnego i szczegółowego scenariusza; 6. Przygotowanie filmu promocyjnego minimalna długość 30 sekund. 7. Umieszczenie filmu promocyjnego w serwisach dających szeroką dostępność dla odbiorców będących grupą docelową produktów Organizatora Konkursu; 8. Przygotowanie i emisja reklamy radiowej o długości do 30 sekund (emisja o zasięgu obejmującym następujące miasta: Kraków, Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław co najmniej raz w tygodniu w porze adekwatnej do stylu życia grupy docelowej promowanych produktów); 9. Umieszczenie filmu promocyjnego na portalach promujących zdrowie i sportowy tryb życia 10. Zamieszczenie reklamy drukowanej prasa bezpłatna dla mieszkańców, powierzchnia min. 1 strona A5, zasięg działania minimum 3 z 5 miast obejmujących kampanię; 11. Przygotowanie kreacji graficznych do kampanii internetowej; 12. Kampania internetowa przekazanie do zamieszczenie na stronach Organizatora Konkursu: - banerów promocyjnych - artykułów sponsorowanych - reklamy - treści w newsletterze na portalu miejskim o oglądalności ponad 40 tys. odsłon miesięcznie (potwierdzenie raportem Google Analitics) w co najmniej trzech miastach planowanej kampanii;

2 Wykonanie projektu liftingu strony internetowej Organizatora Konkursu o funkcjonalności podobnej do obecnie działającego portalu ;www.kryniczanka.pl strona produktowa z CMS, do 5 podstron, projekt graficzny (strona główna i podstrony), strona zoptymalizowana pod kątem usług pozycjonowania, 3 wersje językowe, podstrona newsowa, slider (strona główna), newsletter, formularz kontaktowy, galeria zdjęć. 14. Przeprowadzenie za pośrednictwem strony internetowej atrakcyjnego konkursu dla użytkowników portalu, w którym nagrodami będą ustalone uprzednio zestawy produktów i usług Organizatora Konkursu. II. Dane Organizatora Konkursu Dokładny adres do korespondencji: Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A. ul. Nowotarskiego 9/4, Krynica Zdrój. NIP Regon: Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są : Dział Marketingu, tel III. Miejsce i termin składania ofert konkursowych Termin składania konkursowych ofert upływa 04 sierpnia 2014 r. o godz Oferty można składać w siedzibie Organizatora Konkursu lub drogą pocztową: Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A. ul. Nowotarskiego 9/4, Krynica Zdrój. (Decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do Organizatora Konkursu, a nie data jej wysłania). IV. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert konkursowych 1. Do oferty konkursowej należy załączyć: o dokument potwierdzający status prawny podmiotu,

3 - 3 - o ofertę zgodną z załącznikiem nr 1, o oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zgodnie z załącznikiem nr 2, o referencje potwierdzające przeprowadzenie minimum dwóch podobnych kampanii Niedołączenie do oferty któregokolwiek z ww. dokumentów będzie podstawą do odrzucenia oferty. 2. Nie dopuszcza się składania ofert konkursowych częściowych (tj. ofert na jeden z elementów zamówienia wymienionych w załączniku nr 4). Kryterium oceny ofert konkursowych: a) Cena brutto 70 % b) Zgodność z założeniami, oceną skuteczności i atrakcyjności oferty konkursowej - 30 % Końcową ocenę stanowią punkty przyznane według powyższego kryterium przez Sąd Konkursowy. Nagrodą za zwycięstwo w konkursie będzie możliwość negocjacji i przeprowadzenia planowanej kampanii. V. Wartość, termin i miejsce wykonania oferty konkursowej Oferta konkursowa nie może przekroczyć kwoty zł. Oferta konkursowa będzie realizowane w terminie od 25 sierpnia do 30 września 2014 r. VI. Wykluczenie z możliwości realizacji oferty konkursowej Z możliwości udziału w konkursie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Organizatorem Konkursu. VII. Instrukcja dla uczestnika konkursu Opis sposobu przygotowania oferty konkursowej: 1. Oferta konkursowa powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr Oferta konkursowa winna być sporządzona w języku polskim na komputerze, na maszynie do pisania lub czytelnym pismem ręcznym. 3. Oferta konkursowa wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta. 4. Uczestnik konkursu ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty konkursowej. VIII. Termin związania ofertą konkursową Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. IX. Miejsce i termin otwarcia ofert konkursowych Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu w godzinach między a O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej w dniu r. do godz Ze zwycięzcą konkursu zostanie podpisana umowa dotycząca realizacji założeń przedstawionego planu kampanii promocyjnej.

4 - 4 - X. Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie jego postępowania bez podania przyczyny. Załączniki: Załącznik nr 1 Wzór oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

5 Załącznik Nr 1 do zapytania konkursowego OFERTA Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu:... Adres Uczestnika Konkursu:... Adres do korespondencji:... Nr telefonu:... Adres ... Cena: Wartość ofertowa brutto... zł... (data i podpis Uczestnika Konkursu)

6 Załącznik nr 2 do zapytania konkursowego nr 1/6/2014 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Oświadczam o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Organizatorem Konkursu a Uczestnikiem Konkursu.... (data i podpis Uczestnika Konkursu)

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza 11 15-240 Białystok tel. + 48 508 111 323 Waldek.kardasz@ksens.pl www.ksens.pl Białystok, 07.04.2014 Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Zapytanie ofertowe dotyczące: świadczenia usługi SEO-SEM dla Portalu: www.projekt-wbz.com.pl w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 02.02.2015

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 Warszawa, dnia 08.02.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-509/13-00 zawartej w dniu 23.01.2014 roku w ramach działania 8.1

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu Świlcza, dn. 19.12.2013r. DREAM/POIG/ZO/3/13 ZAPYTANIE OFERTOWE NA Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu DREAM/POIG/ZO/3/13 Szacunkowa wartość zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Pływalnia Miejska Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 Email: mcsir@mcsir.nowytarg.pl

Pływalnia Miejska Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 Email: mcsir@mcsir.nowytarg.pl Pływalnia Miejska Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 Email: mcsir@mcsir.nowytarg.pl Znak: MCSiR.4223.72.1.2014. Nowy Targ, dnia 20.08.2014 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Multi Studio Piotr Znamirowski ul. Ustrzycka 9A 35-504 Rzeszów NIP: 813-282-29-50 (dane adresowe zamawiającego) Rzeszów, 8 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Autowraki.pl

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30.10.2012 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, 60-838 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE

Poznań, dnia 30.10.2012 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, 60-838 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, dnia 30.10.2012 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, 60-838 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Informacje o Zamawiającym a. Katarzyna Wołyniak prowadząca działalność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.06.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.06.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.06.2014 Zamawiający: Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina Lider A4 nr KRS: 0000309833 55-040 Kobierzyce,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 23 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące projektu KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie koncepcji i użyteczności portalu dla uczennic i uczniów w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 4/2014/TP, data: 07.04.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nr postępowania: 4/2014/TP, data: 07.04.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem lokali na biura trenerów pracy w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Nr postępowania: 4/2014/TP, data: 07.04.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 2/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 2/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 2/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2011.09.01/1PL

ZAPYTANIE OFERTOWE 2011.09.01/1PL Projekt: e-pomiar Potencjału Ludzkiego (WND-POIG.08.01.00-22-324/09) ZAPYTANIE OFERTOWE 2011.09.01/1PL W związku z realizacją projektu e-pomiar Potencjału Ludzkiego poszukujemy Wykonawcy na opracowanie

Bardziej szczegółowo