ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wymagania ilościowe, jakościowe i techniczne 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie materiałów reklamowych internetowych graficznych billboardów w postaci cyfrowych plików JPG 2. Wykonanie, o którym mowa w pkt. 1 będzie polegało na dostosowaniu dostarczonych przez Zamawiającego 3 (trzech) cyfrowych plików JPG do wymagań technicznych dla ich publikacji w portalach Onet.pl, Wp.pl, Money.pl (wg Harmonogramu publikacji - Tabela 1 do niniejszego załącznika), np. zmniejszeniu objętości tych plików, dodaniu w ich cyfrowej zawartości nowych elementów itp. 3. Pliki, o których mowa w pkt. 2 będą dostarczone do Wykonawcy w dniu podpisania umowy drogą elektroniczną i będą wg poniższych wzorów (jakość dostarczonych plików może być lepsza od przedstawionych wzorów): Plik 1 - double billboard o wymiarach 750x200 px Plik 2 - billboard o wymiarach 750x100 px Plik 3 - billboard o wymiarach 433x56 px 4. Dostosowanie, o którym mowa pkt. 2 nie może polegać na zmianie rozmiarów i/lub grafiki określonych w pkt Dostosowanie, o którym mowa pkt. 2 musi być wykonane z zastrzeżeniem ust. 3 (Warunki realizacji zamówienia) ujętego w dziale III. SIWZ 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian we wzorach określonych w pkt. 3. Zmiany te mogą polegać na ewentualnym dodaniu słów: Mazury, Rowery, Nordic-walking, Kajaki, Mazury-Wegorzewo.pl. Zmiany te mogą również polegać na ewentualnym dodaniu maksymalnie trzech prostych elementów graficznych. Zmiany te muszą być dokonane przez Zamawiającego jeszcze przed dostarczeniem plików do Wykonawcy, o którym mowa pkt. 3. 1

2 Harmonogram publikacji - Tabela 1 do Załącznika nr 4 do SIWZ Realizacja publikacji, o których mowa w ust. 2 pkt. 1)c) rozdziału III SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) powinna się odbywać w następujących pakietach: Pakiet 1: 1. Artykuł sponsorowany (minimum 2500 znaków bez spacji + 1 link bez rel= nofollow do strony + minimum 5 zdjęć do 20 KB każde) w serwisie PODRÓŻE.ONET.PL czas emisji tydzień wskazany w Tabeli 1 2. Link do artykułu sponsorowanego tekstowy (minimum 40 znaków bez spacji), na Stronie Głównej Onet.pl, w dziale Sport lub Kultura czas emisji 1 doba w okresie emisji artykułu sponsorowanego 3. Billboard 750x100 px (Plik nr 2 z pkt. 3 Zał. nr 4 do SIWZ) kierujący do artykułu sponsorowanego, wyświetlany we wszystkich serwisach Onet.pl czas emisji tydzień, równolegle z emisją artykułu sponsorowanego 1 milion wyświetleń (wyświetlenia rozłożone równomiernie przez cały okres) 4. Realizacja pkt. 1-3 powinna się odbyć wyłącznie na obszarze miast: Warszawa, Łódź, Olsztyn 5. Realizacja pkt. 4 powinna się odbyć na obszarze całych aglomeracji wymienionych miast 6. Możliwa jest korekta obszarów wymienionych w pkt. 4 ale tylko taka, która wynika z niezbędnych uwarunkowań technicznych portali internetowych i z zastrzeżeniem pkt Realizacja pkt. 4-6 powinna się odbyć jednocześnie we wszystkich wymienionych miastach 8. Materiały do publikacji, oprócz billboardu, dostarczy Wykonawcy Zamawiający Pakiet 2: 1. Double billboard 750x100 px (Plik nr 1 z pkt. 3 Zał. nr 4 do SIWZ) kierujący do strony wyświetlany we wszystkich serwisach Wp.pl czas emisji w terminie wskazanym w Tabeli 1 1 milion wyświetleń (wyświetlenia rozłożone równomiernie przez cały okres) z cappingiem = 1 (limit powtórzeń emisji dla użytkownika = 1) Pakiet 3: 1. Double billboard 750x100 px (Plik nr 1 z pkt. 3 Zał. nr 4 do SIWZ) kierujący do strony wyświetlany we wszystkich serwisach Wp.pl czas emisji w terminie wskazanym w Tabeli 1 2 miliony wyświetleń (wyświetlenia rozłożone równomiernie przez cały okres) z cappingiem = 1 (limit powtórzeń emisji dla użytkownika = 1) 2

3 Pakiet 4: 1. Artykuł sponsorowany (minimum 2500 znaków bez spacji + 1 link bez rel= nofollow do strony + minimum 5 zdjęć do 20 KB każde) na podstronie MONEY.PL czas emisji 10 dni wskazanych w Tabeli 1, możliwość zmiany artykułu 1x tydzień 2. Zajawka tekstowa (minimum 100 znaków bez spacji) z linkiem do artykułu sponsorowanego, na Stronie Głównej Manager (w Money.pl) czas emisji 5 pierwszych dni emisji artykułu sponsorowanego 3. Zajawka link do artykułu sponsorowanego tekstowy (minimum 40 znaków bez spacji), na Stronie Głównej Money.pl - czas emisji 5 ostatnich dni emisji artykułu sponsorowanego 4. Wysyłka zajawki tekstowej (pkt 2), z billboardem 433x56 px (Plik nr 3 z pkt. 3 Zał. nr 4 do SIWZ) w newsletterze Money.pl, do całej listy mailingowej czas emisji 1 raz w okresie pierwszego tygodnia emisji artykułu sponsorowanego 5. Wysyłka zajawki tekstowej (pkt 2), z billboardem 433x56 px (Plik nr 3 z pkt. 3 Zał. nr 4 do SIWZ) w newsletterze Money.pl, do całej listy mailingowej czas emisji 1 raz w okresie drugiego tygodnia emisji artykułu sponsorowanego 6. Realizacja pkt. 1-5 powinna się odbyć wyłącznie na obszarze miast: Warszawa, Łódź, Olsztyn 7. Realizacja pkt. 6 powinna się odbyć na obszarze całych aglomeracji wymienionych miast 8. Możliwa jest korekta obszarów wymienionych w pkt. 6 ale tylko taka, która wynika z niezbędnych uwarunkowań technicznych portali internetowych i z zastrzeżeniem pkt Realizacja pkt. 6-8 powinna się odbyć jednocześnie we wszystkich wymienionych miastach 10. Materiały do publikacji, oprócz billboardu, dostarczy Wykonawcy Zamawiający Pakiet 5: 1. Link sponsorowany w wyszukiwarce internetowej Google, w systemie AdWords, na pierwszej stronie wyników wyszukiwania dla słów kluczowych: weekend mazury, rowery mazury, kajaki mazury, wycieczki mazury prowadzący do wskazanych przez Zamawiającego stron z artykułami sponsorowanymi - czas emisji w terminie wskazanym w Tabeli 1 wyświetlenia codziennie, rozłożone równomiernie przez cały okres emisji, stosownie do wymaganego budżetu dla kampanii AdWords (Tabela 1). Niewykorzystany w danym miesiącu budżet kampanii przechodzi na miesiąc kolejny. Niewykorzystany budżet z ostatniego miesiąca umowy pozostaje nierozliczony. 6. Materiały do publikacji dostarczy Wykonawcy Zamawiający Pakiet 6: 1. Ogłoszenia prasowe w Gazecie Olsztyńskiej, minimum 2 moduły kolor - czas emisji w terminie wskazanym w Tabeli 1 2. Materiały do publikacji dostarczy Wykonawcy Zamawiający 3

4 Wszystkie wymienione Pakiety (1-6) powinny realizowane według harmonogramu ujętego wg poniższej Tabeli 1: Tabela 1 Maj 2010 Pakiet 1 Czas emisji: maja Pakiet 1 Czas emisji: maja Pakiet 2 Czas emisji: maja Pakiet 4 Czas emisji: maja Pakiet 4 Czas emisji: maja Pakiet 5 Czas emisji: maja, wymagany budżet kampanii AdWords 500,00 zł Czerwiec 2010 Pakiet 1 Czas emisji: 1-7 czerwca Pakiet 3 Czas emisji: 1-30 czerwca Pakiet 4 Czas emisji: 7-16 czerwca Pakiet 5 Czas emisji: 1-30 czerwca, wymagany budżet kampanii AdWords 750,00 zł + Pakiet 6 Czas emisji: 1 czerwca Pakiet 6 Czas emisji: 2 czerwca Pakiet 6 Czas emisji: 16 czerwca Pakiet 6 Czas emisji: 17 czerwca Lipiec 2010 Pakiet 1 Czas emisji: 5-11 lipca Pakiet 2 Czas emisji: 1-31 lipca Pakiet 5 Czas emisji: 1-30 lipca, wymagany budżet kampanii AdWords 250,00 zł + ew. pozostały budżet z poprzedniego miesiąca Pakiet 6 Czas emisji: 1 lipca Pakiet 6 Czas emisji: 8 lipca Pakiet 6 Czas emisji: 15 lipca Pakiet 6 Czas emisji: 22 lipca Pakiet 6 Czas emisji: 29 lipca Sierpień 2010 Pakiet 1 Czas emisji: 2-8 sierpnia Pakiet 5 Czas emisji: 1-31 sierpnia, wymagany budżet kampanii AdWords 500,00 zł + Wrzesień 2010 Pakiet 1 Czas emisji: 1-7 września Pakiet 5 Czas emisji: 1-30 września, wymagany budżet kampanii AdWords 250,00 zł + Październik 2010 Pakiet 1 Czas emisji: 4-10 października Pakiet 5 Czas emisji: 1-31 października, wymagany budżet kampanii AdWords 250,00 zł + Pakiet 6 Czas emisji: 7 października Okresy rozliczeniowe, o których mowa w ust. 1) rozdziału XVI. SIWZ (Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wzór umowy) są następujące: 4

5 I okres rozliczeniowy: Po realizacji publikacji pakietów wg Tabeli 1 - za Maj + Czerwiec jedna z tytułem Przygotowanie i realizacja kampanii internetowej Maj +Czerwiec 2010 druga z tytułem Ogłoszenia w prasie Czerwiec 2010 II okres rozliczeniowy: Po realizacji publikacji pakietów wg Tabeli 1 - za Lipiec jedna z tytułem Przygotowanie i realizacja kampanii internetowej Lipiec 2010 druga z tytułem Ogłoszenia w prasie Lipiec 2010 III okres rozliczeniowy: Po realizacji publikacji pakietów wg Tabeli 1 - za Sierpień Należy wystawić 1 fakturę: z tytułem Przygotowanie i realizacja kampanii internetowej Sierpień 2010 IV okres rozliczeniowy: Po realizacji publikacji pakietów wg Tabeli 1 - za Wrzesień Należy wystawić 1 fakturę: z tytułem Przygotowanie i realizacja kampanii internetowej Wrzesień 2010 V okres rozliczeniowy: Po realizacji publikacji pakietów wg Tabeli 1 - za Październik jedna z tytułem Przygotowanie i realizacja kampanii internetowej Faktura końcowa 2010 druga z tytułem Ogłoszenia w prasie Faktura końcowa

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZMIANA TREŚCI SIWZ

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZMIANA TREŚCI SIWZ Znak: AZP/43/P/2011 Kielce, 2011-11-23 Do wszystkich Wykonawców ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kampanię

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 lipca 2015 r. NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ W PRASIE I INTERNECIE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PN.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 lipca 2015 r. NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ W PRASIE I INTERNECIE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PN. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 lipca 2015 r. NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ W PRASIE I INTERNECIE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PN. ODPAKOWANI W związku z realizacją projektu Odpakowani Agencja Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ adstone Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Paczkowska 26a 60-171 Poznań NIP 7792405353, KRS 0000419145 Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu zawarta

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/19 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334747-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE USŁUGI PROMOCJI I POZYCJONOWANIAW WYSZUKIWARCE GOOGLE.PL WITRYN FIRM KLASTRA FIRM INFORMATYCZNYCH WSCHODNIEJ POLSKI NA PIERWSZEJ STRONIE WYNIKOWEJ, PROMOCJI I POZYCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Neckermann to udany urlop!

Neckermann to udany urlop! Twój portal turystyczny Reklama w portalu neckermann.pl formy, cennik i warunki emisji Obowiązuje od dnia 30 czerwca 2007 r. 1 Spis treści: I. Graficzne formy reklamowe str. 3 II. Link sponsorowany str.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: 14/DAE/PN/2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) CZĘŚĆ 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Zapytanie ofertowe dotyczące: świadczenia usługi SEO-SEM dla Portalu: www.projekt-wbz.com.pl w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 02.02.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie form reklamowych

Rozmieszczenie form reklamowych Cennik reklam Rozmieszczenie form reklamowych Formy reklamowe Billboard 750x100 px/double Billboard 750x200 px Medium Rectangle 300x250 px Promo Box 325x310 px Animowany (gif) lub statyczny (jpg, gif,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia GCI.400-15/2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ I. Informacje ogólne Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i wykonania kampanii informacyjno-promocyjnej festiwalu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Poznań, dnia 12-12-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych oraz przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej medialnej i outdoorowej

Bardziej szczegółowo

1. ZAMAWIAJĄCY 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. ZAMAWIAJĄCY 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych z wykorzystaniem Internetu na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 14.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Business Discovery Adrianna Lewandowska ul. Fredry 7/1 61-809 Poznań Poznań, 20.04.2015 r.

Business Discovery Adrianna Lewandowska ul. Fredry 7/1 61-809 Poznań Poznań, 20.04.2015 r. Business Discovery Adrianna Lewandowska ul. Fredry 7/1 61-809 Poznań Poznań, 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. kampanii medialnej promującej działania upowszechniające i włączające Business Discovery

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA GRUPA POTRENINGU.PL

OFERTA REKLAMOWA GRUPA POTRENINGU.PL OFERTA REKLAMOWA GRUPA POTRENINGU.PL GRUPA POTRENINGU.PL TO NAJWIĘKSZA W POLSCE GRUPA SERWISÓW INTERNETOWYCH zrzeszająca osoby aktywne i prowadzące zdrowy tryb życia. Dzienna liczba użytkowników odwiedzająca

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A.

ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A. Załącznik do Uchwały Nr.../2015 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 2015 r. ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A. Warszawa 2015 1 CZĘŚĆ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje Użyte w Zasadach sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów związanych z działalnością e-punktu

Przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów związanych z działalnością e-punktu DRP-6.8-073-1/12-PC Warszawa, 14 sierpnia 2012 r. Zaproszenie do składania ofert na: Przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów związanych z działalnością e-punktu Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w celu ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA USŁUGI DTP PRZYGOTOWANIA DO DRUKU - PUBLIKACJI.

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w celu ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA USŁUGI DTP PRZYGOTOWANIA DO DRUKU - PUBLIKACJI. POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w celu ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA USŁUGI DTP PRZYGOTOWANIA DO DRUKU - PUBLIKACJI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo