Giełdowe kontrakty walutowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Giełdowe kontrakty walutowe"

Transkrypt

1 Giełdowe kontrakty walutowe Warszawa, 26 maja

2 AGENDA Wprowadzenie do rynku walutowego Kontrakt FORWARD a kontrakt FUTURES Kontrakt FUTURES - zastosowanie Organizacja terminowego rynku walutowego Standard kontraktu i organizacja obrotu Depozyty zabezpieczające -2-

3 RYNEK WALUTOWY - WPROWADZENIE Rynek walutowy (foreign exchange, FX) jest największym rynkiem finansowym na świecie W kwietniu 2013 dzienny obrót na globalnym rynku FX wyniósł 5,3 biliona USD* (na akcjach jedynie 0,22 bn USD) W Polsce na rynku OTC obrót w tym samym okresie wyniósł 7,56 mld USD ** Źródło: * BIS Triennial Central Bank 2013, **Raport NBP, wrzesień

4 RYNEK WALUTOWY - WPROWADZENIE Segmenty rynku walutowego: rynek transakcji spot (bieżących) obrót to 1,5 bln USD dziennie rynek swapów walutowych rynek terminowy (forward) rynek opcji i transakcji hybrydowych -4-

5 RYNEK WALUTOWY - WPROWADZENIE Jest to rynek w ogromnej większości pozagiełdowy (OTC), animowany głównie przez banki i inne instytucje finansowe Znaczenie transakcji giełdowych (futures, opcji) stale rośnie, ale stanowią one zaledwie 7% wartości pozagiełdowego rynku terminowego -5-

6 RYNEK WALUTOWY WPROWADZENIE Podstawowe funkcje rynku FX: Możliwość prowadzenia polityki kursowej i monetarnej przez banki centralne Miejsce wymiany waluty jednego kraju na walutę innego kraju Umożliwia zabezpieczenie się przed ryzykiem walutowym -6-

7 RYNEK WALUTOWY - WPROWADZENIE Struktura walutowa globalnego rynku FX (średnio dzienny % udział w obrotach): USD 87 84,9 GBP 11,8 12,9 EUR 33,4 39,1 AUD 7,6 8,6 JPY CHF CAD 5,2 6,3 4,6 5, Źródło: BIS Triennial Central Bank Survey

8 RYNEK WALUTOWY - WPROWADZENIE Pary walutowe globalnego rynku FX (średnio dzienny % udział w obrotach) USD/EUR 24,1 27,7 USD/AUD 6,3 6,8 USD/JPY 14,3 18,3 USD/CAD 3,7 4,6 USD/GBP 8,8 9,1 USD/CHF 3,4 4, Źródło: BIS Triennial Central Bank Survey

9 Inwestorzy indywidualni Inwestorzy indywidualni Instytucje finansowe Inwestorzy instytucjonalni RYNEK WALUTOWY - ORGANIZACJA Rynek FX OTC REGULOWANY Rynek międzybankowy Giełdy Platformy FOREX -9-

10 KONTRAKT FORWARD a FUTURES Skąd się to wzięło? historia FUTURES Giełda ryżu i innych towarów Dōjima w Osace (Japonia). Centrum handlu utworzono w 1697r. (Jedyny rynek Futures na świecie do połowy XVIII) Pierwsze kontrakty Futures trafiły do obrotu giełdowego w 1848r. na giełdzie w Chicago -10-

11 RYNEK WALUTOWY - WPROWADZENIE Trochę historii FX FUTURES w Polsce: kontrakt na USDPLN został wprowadzony w 1998r, EURPLN w 1999r. a CHFPLN w 2008r. Obrót wzrósł w 2012r. (zmniejszenie jednostki transakcyjnej z do (obroty sięgnęły blisko 1 mln kontraktów W to już 2,25-2,85 mln -11-

12 RYNEK WALUTOWY - WPROWADZENIE Struktura obrotów FX futures w Polsce: Główny udział w obrotach ma USDPLN (85%) EURPLN (10%) a następnie CHFPLN (5%) Liczba otwartych pozycji utrzymuje się na poziomie ok. 50 tysięcy kontraktów -12-

13 KONTRAKT FUTURES vol USDPLN Zmienność 3 miesięczna dla USDPLN (obecnie ok. 12,0%) 11,94 USDPLNV3M -13-

14 KONTRAKT FUTURES vol EURPLN Zmienność 3 miesięczna dla EURPLN (obecnie ok. 7,5%) 7,53 EURPLNV3M -14-

15 KONTRAKT FORWARD a FUTURES Kontrakt FX FORWARD / FX FUTURES to: Umowa walutowego kontraktu terminowego, w której jedna ze stron (sprzedawca) zobowiązuje się do dostawy określonej ilości waluty obcej, w określonym czasie w przyszłości, natomiast druga (nabywca) zobowiązuje się do jej zakupu. -15-

16 KONTRAKT FORWARD a FUTURES Zasadnicza różnica pomiędzy kontraktem FX FORWARD a FX FUTURES to: FX FWD są przedmiotem obrotu na rynku międzybankowym (OTC), natomiast FX FUT są dostępne w obrocie giełdowym. -16-

17 KONTRAKT FORWARD a FUTURES Cechy charakterystyczne kontraktu FX FORWARD: kontrahenci znają się wzajemnie występuje rzeczywista dostawa walut zawierany pomiędzy dwoma stronami warunki transakcji są elastyczne brak codziennych rozliczeń dostępność niemal wszystkich walut -17-

18 KONTRAKT FORWARD a FUTURES Cechy charakterystyczne kontraktu FX FUTURES: kontrahenci są anonimowi ceny są ustalane na giełdzie (rozliczenie pieniężne), stroną jest izba rozliczeń. opiewają jedynie na główne waluty kontrakt jest wystandaryzowany codzienne rozliczenia (mark to market) gwarantowane przez izbę rozliczeniową -18-

19 PROFIL WYPŁATY long FUTURES Kupujący zarabia wraz ze wzrostem kursu instrumentu bazowego Kupujący traci na spadku kursu instrumentu bazowego kupujący USD Liniowy profil wypłaty! zysk T=0 strata Kurs instrumentu bazowego (np. USD/PLN) -19-

20 PROFIL WYPŁATY short FUTURES Sprzedający zarabia na spadkach kursu instrumentu bazowego Sprzedający traci wraz ze wzrostem kursu instrumentu bazowego sprzedający USD Liniowy profil wypłaty! zysk T=0 strata Kurs instrumentu bazowego (np. USD/PLN) -20-

21 KONTRAKTY FUTURES Motywy zawierania transakcji FUTURES HEDGING - zabezpieczanie się przed niekorzystną zmianą cen instrumentu podstawowego (kursu walutowego, akcji) przy użyciu instrumentów pochodnych SPEKULACJA - nabywanie instrumentów pochodnych w celu uzyskania ponadprzeciętnego dochodu przy jednoczesnym podjęciu wysokiego ryzyka (wykorzystanie dźwigni finansowej) -21-

22 KONTRAKTY FUTURES Motywy zawierania transakcji FUTURES ARBITRAŻ - wykorzystywanie różnicy cen instrumentu na dwóch różnych rynkach w tym samym czasie, np. wykorzystywanie różnicy pomiędzy wartością teoretyczną a rynkową kontraktu terminowego, lub możliwość osiągnięcia zysku w wyniku niespójności kwotowań (różne kwotowania dla tej samej pary walut na dwóch różnych rynkach (bez ryzyka). -22-

23 RYNEK WALUTOWY UCZESTNICY RYNKU WALUTOWEGO Banki komercyjne Banki Centralne FUNDUSZE HEDGINGOWE Firmy Handlowe Firmy asset management INWESTORZY INDYWIDUALNI Brokerzy FX -23-

24 RYNEK WALUTOWY DETERMINANTY KURSÓW WALUTOWYCH Sytuacja geopolityczna Oczekiwania inwestorów Banki Centralne Czynniki polityczne Inflacja Rezerwy walutowe Wskaźniki makro Inwestycje bezpośrednie i portfelowe Polityka gospodarcza -24-

25 RYNEK WALUTOWY DEFINICJE Waluta bazowa waluta odniesienia dla innej waluty. Jest to pierwsza wymieniana waluta w parze (np. EUR/USD (jest to EUR) Waluta kwotowana druga waluta w kwotowaniu, w parze EUR/USD jest to USD. USD/PLN GBP/USD EUR/GBP EUR/CHF USD/JPY CAD/USD JPY/PLN HUF/PLN -25-

26 RYNEK WALUTOWY DEFINICJE Kurs spot kurs natychmiastowy (D+2), po której jedna waluta wymieniana jest na drugą walutę. Kurs terminowy kurs, po której jedna waluta wymieniana jest na drugą walutę w określonym momencie w przyszłości po z góry określonym kursie. Punkty swapowe różnica między kursem terminowym, a kursem natychmiastowym spot. FORMUŁA OGÓLNA Kurs terminowy = Spot + punkty swapowe (KURS FUTURES) -26-

27 RYNEK WALUTOWY KURS SPOT USD/PLN 3, pipsy 14 pipsów 6 figur duża figura -27-

28 WALUTOWY RYNEK TERMINOWY Wielkość sprzedaży i zyski firmy a więc i jej strategia uzależnione są od wahań kursów walutowych -28-

29 RYNEK WALUTOWY PRZYKŁAD Firma ABC handluje pomarańczami. Towar sprowadzany jest z Ameryki Południowej. Zamówiono dostawę cytrusów o łącznej wartości USD. Oczekiwana marża sprzedaży wynosi 3%. Termin dostawy cytrusów 1 miesiąc Termin płatności 60 dni od dnia dostawy Dzisiejszy kurs spot USD/PLN: 3,5620 Finansowanie w PLN = 3M WIBOR + 3,5% p.a. -29-

30 RYNEK WALUTOWY PRZYKŁAD Co może zrobić firma ABC? A. Nie zabezpieczać się B. Kupić dzisiaj USD i zrobić lokatę na 90 dni C. Zabezpieczyć kurs kontraktem terminowym -30-

31 RYNEK WALUTOWY PRZYKŁAD A. Brak zabezpieczenia (marża 3% to 10 groszy na USD/PLN) strata strata strata strata strata Legenda: zysk 6 zysk umowa Nr umowy 90 dni 10 groszy marży płatność -31-

32 RYNEK WALUTOWY PRZYKŁAD B. Zakup dzisiaj USD i zrobienie lokaty na 90 dni 1. Zamrożenie kapitału obrotowego spółki jest mało efektywne z punktu widzenia zarządzania. 2. Kalkulacja: Kurs USD/PLN = 3,5620 Zaciągnięcie kredytu = PLN Zakup USD = USD x 3,5620 = PLN Koszt finansowania na 90 dni = 3M WIBOR + 3,5% p.a. Odsetki = PLN x (1,67% + 3,5%)* 90 dni/365 = PLN Lokata w banku = USD * 0,1% p.a. * 90/360 = 25,00 USD Faktyczny kurs zakupu USD = 3,6055 Ile wynoszą punkty swapowe? => 3,6055 3,5620 = 435 pipsów -32-

33 RYNEK WALUTOWY PRZYKŁAD C. Zabezpieczenie kursu kontraktem terminowym Co zrobi Bank? Zaciągnie kredyt w PLN po 3M WIBOR (1,67% p.a.) Kupi walutę na rynku spot Ulokuje USD w banku zagranicznym po stawce 3M LIBID (0,2% p.a.) Kurs terminowy = Spot x (1 + % PLN x T/365) (1 + % USD x T/360) = 3,5749 UWAGA OGÓLNA Zakup waluty na rachunek jest nieefektywne i nieopłacalne (3,6055). Bank na rynku międzybankowym zrobi to taniej (3,5749). -33-

34 Kontrakty walutowe na GPW (FX futures) -34-

35 KONTRAKT WALUTOWY DEFINICJA Kontrakt terminowy FX futures to: Umowa między 2 stronami (strony są zobligowane do wywiązania się z zobowiązań) Dzisiaj ustalamy: kurs wymiany waluty (np. USD/PLN) datę rozliczenia -35-

36 FX FUTURES CZYM HANDLUJEMY? UWAGA: Kurs kontraktu walutowego (FX futures) podąża za kursem waluty bazowej. jednakże Inwestorzy handlują kontraktami FX futures po kursie terminowym, a nie kursie spot. Z upływem czasu kurs terminowy i spot zbliżają się, by w dniu wygaśnięcia zrównać się ze sobą. -36-

37 FX FUTURES KURS TERMINOWY I KURS SPOT USD/PLN Kurs SPOT Kurs FUTURES 3,7000 3,6000 3,5000 3,4000 3, punktów swapowych 0 punktów swapowych Dzień wygasania kontraktu 3,2000 3,1000 3,0000 2, punktów swapowych 408 punktów swapowych 2,8000 2,

38 FX FUTURES PARY WALUT Krajowy rynek międzybankowy (FX): Ponad 95% transakcji to pary walut EUR/PLN i USD/PLN 90% transakcji zawieranych jest w godzinach 8:45 17:00 Oferta GPW dopasowana do ekosystemu rynkowego USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN -38-

39 FX FUTURES STANDARD KONTRAKTÓW Standard kontraktu: Wielkość kontraktu: Kwotowanie: Ostateczne rozliczenie: jednostek waluty za 100 jednostek Fixing NBP USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN -39-

40 FX FUTURES STANDARD KONTRAKTÓW USD/PLN 1 kontrakt na USD/PLN to: USD Przykładowy kurs: 100 j. x 3,6575 = 365,75 Wartość kontraktu: 365,75 x 10 = 3 657,50 zł -40-

41 FX FUTURES NAZEWNICTWO KONTRAKTÓW F XYZ k rr Futures Nazwa instrumentu bazowego: USD, EUR, CHF FCHFM15 Miesiąc wygaśnięcia: Miesiąc styczeń Kod (k) luty G marzec H kwiecień J maj K czerwiec M lipiec N sierpień Q wrzesień U październik V listopad X grudzień Z F rok wykonania -41-

42 FX FUTURES MIESIĄCE WYKONANIA F15 H16 K15 DZISIAJ M15 G15 K15 N15 U15 Z14 Z15 Z15 4 serie (mar, cze, wrz, gru) + dodatkowe 2 miesięczne -42-

43 FX FUTURES Depozyty zabezpieczające (FX futures) -43-

44 FX FUTURES DEPOZYTY ZABEZPIECZAJĄCE Służą zabezpieczeniu zobowiązań kupującego/sprzedającego Zabezpieczamy ryzyko dziennej zmiany ceny kontraktu Proces bieżących rozrachunków rynkowych równanie do rynku dokonywany jest ok. 19:45 Wielkość depozytów wyznacza izba rozliczeniowa Wielkość depozytów publikowana jest na stronie internetowej Przed zawarciem transakcji inwestor wpłaca depozyt na rachunek w Domu Maklerskim -44-

45 FX FUTURES DEPOZYTY ZABEZPIECZAJĄCE Instrument Depozyt minimalny (właściwy) Depozyt wstępny % CCP PLN % DM PLN FCHFH15 4,60 183,03 5,52 219,64 FCHFM15 4,60 184,18 5,52 221,02 FCHFU15 4,60 184,37 5,52 221,24 FEURH15 2,80 116,90 3,36 140,28 FEURM15 2,80 117,56 3,36 141,07 FEURU15 2,80 117,75 3,36 141,30 FUSDH15 4,80 175,97 5,76 211,16 FUSDM15 4,80 176,66 5,76 211,99 FUSDU15 4,80 176,92 5,76 212,30-45-

46 FX FUTURES DEPOZYTY ZABEZPIECZAJĄCE Poziom depozytu wstępnego 120% (wpłacanego w Domu Maklerskim) 211,16 zł 5,76% wartości kontraktu Poziom depozytu minimalnego 100% (musimy go utrzymywać na rachunku) 175,97 zł Strefa, w której następuje wezwanie inwestora przez Dom Maklerski do uzupełnienia depozytu lub pozycja zostaje zamknięta 4,8% wartości kontraktu -46-

47 FX FUTURES PRZYKŁAD Pozycja DŁUGA Pozycja KRÓTKA Początek dnia (USD/PLN) Pozycja Depozyt wstępny 6% Koniec dnia (USD/PLN) Wynik po sesji Wartość rachunku Depozyt na D+1 Kurs kontraktu 365, kontraktów - 10 kontraktów Zysk 480 zł (370,55 365,75) x ,50 zł 2 194,50 (depozyt) (zysk) 2 194,50 zł 2 194,50 zł = 3 657,50 * 10 * 6% Kurs kontraktu 370,55 Strata 480 zł (365,75 370,55) x ,50 zł 2 194,50 (depozyt) 480 (strata) 2 223,30 zł 2 223,30 zł = 3 705,50 * 10 * 6% Wyrównanie depozytu Środki do dyspozycji Pobranie 28,80 zł 452,20 zł 2 675,50 zł 2 223,30 zł (depozyt) Wezwanie do dopłaty 508,80 zł lub zamknięcie pozycji -47-

48 FX FUTURES Obrót giełdowy (FX futures) -48-

49 FX FUTURES FAZY RYNKU I RODZAJE ZLECEŃ PRZED OTWARCIEM NOTOWANIA CIĄGŁE 200 kontraktów TR. PAKIETOWE 8:30 8:45 8:45 17:05 17:20 Dostępne typy zleceń: Limit, STOP Loss, STOP Limit, PEG (zmienny limit realizacji), PCR (po cenie rynkowej), PKC (po każdej cenie), D (na dzień bieżący), WNF (ważne na fixing), WDD (ważne do oznaczonego dnia), WDA (ważne na czas nieoznaczony), WDC (ważne do określonego czasu), WIA (wykonaj i anuluj), MMW (minimalna wielkość wykonania), WLA (wykonaj lub anuluj), WUJ (wielkość ujawniona) -49-

50 FX FUTURES DZIENNY KURS ROZLICZENIOWY Dzienny Kurs Rozliczeniowy (DKR) kurs, po którym na koniec sesji: wyceniane są otwarte pozycje w kontraktach naliczane są zyski i straty wyznaczane są depozyty zabezpieczające Za DKR przyjmuje się kurs zamknięcia kontraktów danej serii. WYZNACZANIE DKR po 17:05-50-

51 FX FUTURES OSTATECZNY KURS ROZLICZENIOWY Ostateczny Kurs Rozliczeniowy (OKR) kurs ustalany w dniu wygaśnięcia kontraktów w celu dokonania ostatecznego rozliczenia pieniężnego. OKR wyliczany jest w oparciu o fixing NBP z dnia wygaśnięcia kontraktów: OKR = kurs z fixingu NBP * 100 jedn. 10:30 WYGASANIE -51-

52 KONTRAKTY WALUTOWE ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSU WALUTOWEGO Zabezpieczenie się przed wzrostem kursu EUR: - zajmujemy długą pozycję kupujemy kontrakty Przedsiębiorstwo Q importuje towary obawia się wzrostu EUR/PLN (pod koniec marca musi zapłacić EUR ) Dziś kurs spot wynosi: 3, marca Q kupuje 50 kontraktów EURM15 po 402,00 30 marca kurs spot wynosi 4,2185 a cena kontraktu 439,00 - Efekt: x (3,9869-4,2185) = PLN Hedge: (439,00-402,00)x 10 x 50) = PLN netto: PLN

53 KONTRAKTY WALUTOWE ZABEZPIECZENIE PRZED SPADKIEM KURSU WALUTOWEGO Zabezpieczenie się przed spadkiem kursu USD - zajmujemy krótką pozycję sprzedajemy kontrakt Inwestor I kupił akcje Apple za USD i obawia się spadku kursu USD/PLN ( 454 $ 110, dziś kurs spot wynosi: 3, marca I sprzedaje 50 kontraktów USDM15 po 407,00 30 marca kurs spot wynosi 3,7074 a cena kontraktu 383,00 $ 117) - Efekt: x (3,7074-3,9644) = PLN Hedge: (407,00-383,00)x10 x 50) = PLN netto: PLN zysk na Apple $7 = PLN

54 FX FUTURES MODELE RYNKOWE Model Marker 3 PLATFORMA FOREX Transakcje wyłącznie między klientem, a właścicielem platformy. Konflikt interesów. -54-

55 FX FUTURES MODELE RYNKOWE - CHARAKTERYSTYKA Model ECN Platforma GPW Broker jako pośrednik między klientem, a rynkiem międzybankowym) 2 ECN FOREX 3 PLATFORMA FOREX Brak konfliktu interesów. -55-

56 FX FUTURES MODELE RYNKOWE 1 Platforma GPW Transakcje zawierane między wszystkimi uczestnikami rynku Brak konfliktu interesów Wgląd w pełen arkusz zleceń Transakcje pakietowe 2 ECN FOREX 3 PLATFORMA FOREX -56-

57 FX FUTURES KOSZTY UTRZYMANIA POZYCJI Czy znasz: Koszty utrzymywania pozycji długiej? USD/PLN Czy wiesz: Jaki dodatkowy przychód przynosi utrzymywanie pozycji krótkiej? Punkty swapowe kontrakty futures vs. Rolowanie pozycji platformy FOREX -57-

58 FX FUTURES KOSZTY UTRZYMANIA POZYCJI Futures = spot + punkty swapowe USD/PLN DŁUGA KRÓTKA PUNKTY SPWAPOWE KOSZT PRZYCHÓD Dla FX futures animator na GPW wylicza punkty swapowe na podstawie ŚRODKÓW krzywych stóp procentowych z rynku międzybankowego! Rolowanie pozycji przez platformy FOREX wyliczane jest ze stawek BID/OFFER stóp procentowych + MARŻA. -58-

59 FX FUTURES KOSZTY UTRZYMANIA POZYCJI WRAŻLIWOŚĆ KURSU TERMINOWEGO NA ZMIANĘ STOPY PROCENTOWEJ: Utrzymanie pozycji USD spot WIBOR 3M LIBOR 3M FWD 3,5620 1,67% 0,2% 3,5749 3,5620 2,67% 0,2% 3,5837 0,25% (880 PLN) -59-

60 FX FUTURES KOSZT UTZRYMANIA POZYCJI Utrzymanie pozycji USD Pozycja długa USD/PLN - KOSZT Pozycja krótka USD/PLN - PRZYCHÓD Liczba dni Animator GPW Platformy FX* Różnica: Animator GPW Platformy FX* Różnica: 1-16,6 PLN -34,1 PLN -17,5 PLN 16,6 PLN 8,8 PLN 7,8 PLN 3-49,8 PLN -102,4 PLN -52,6 PLN 49,8 PLN 26,3 PLN 23,5 PLN 7-116,2 PLN -239,0 PLN -122,8 PLN 116,2 PLN 61,3 PLN 54,9 PLN ,0 PLN -341,4 PLN -175,4 PLN 166,0 PLN 87,5 PLN 78,5 PLN ,0 PLN ,2 PLN -526,2 PLN 498,0 PLN 262,6 PLN 235,4 PLN ,0 PLN ,4 PLN ,4 PLN 996,0 PLN 525,3 PLN 470,7 PLN ,0 PLN ,6 PLN ,6 PLN 1 494,0 PLN 787,9 PLN 706,1 PLN ,0 PLN ,3 PLN ,3 PLN 2 988,0 PLN 1 575,8 PLN 1 412,2 PLN ,0 PLN ,5 PLN ,5 PLN 5 976,0 PLN 3 151,7 PLN 2 824,3 PLN Koszty x 2 ½ przychodu * Wynik na podstawie danych z 17 IV 2014r. - średnia arytmetyczna 10 platform FOREX i ECN -60-

61 FX FUTURES GPW - WYWAŻONA DŹWIGNIA Jednym z najczęstszym błędów inwestorów jest używanie zbyt wysokiej dźwigni finansowej MAX. DŹWIGNIA dla kontraktów USD/PLN Likwidacja pozycji zmiana kursu USD/PLN o GPW x pipsów (0,85%) ECN x pipsów (0,20%) FOREX x pipsów (0,35%) -61-

62 FX FUTURES Statystyki (FX Futures) -62-

63 FX FUTURES WOLUMEN OBROTU USD EUR CHF -63-

64 FX FUTURES LICZBA OTWARTYCH POZYCJI (LOP) III' 2015 USD EUR CHF -64-

65 FX FUTURES LICZBA OTWARTYCH POZYCJI STRUKTURA WALUTOWA CHF 8% EUR 33% USD 59% Stan na 19 maj

66 FX FUTURES ZYSKOWNOŚĆ INWESTORÓW NA GPW Kontrakty walutowe GPW: zyskowność inwestorów za lata Źródło: KDPW_CCP *wynik bez uwzględnienia prowizji maklerskiej 48% (2012)*, 53% (2013)*, 47%(2014)* inwestorów handlujących giełdowymi kontraktami walutowymi (FX) futures osiągnęło zysk -66-

67 FX FUTURES GPW - BEZPIECZEŃSTWO FX FUTURES na GPW Model rynkowy (transakcje zawierane między wszystkimi uczestnikami rynku) Brak konfliktu interesów (stroną transakcji jest izba rozliczeniowa) Płynność zapewniona przez market makerów od 8:45 do 16:50 Koszt utrzymania pozycji przez noc (punkty swapowe na podstawie ŚRODKÓW krzywych stóp procentowych z rynku międzybankowego). PLATFORMY FOREX Transakcje zawierane z właścicielem platformy (bądź market makerem) Konflikt interesów (stroną transakcji jest właściciel platformy) bądź MM) Po godzinach handlu - brak płynności (szerokie spready) Rolowanie pozycji przez platformy FOREX wylicza się ze stawek BID/OFFER stóp procentowych + MARŻA. -67-

68 FX FUTURES GPW - BEZPIECZEŃSTWO cd. FX FUTURES Wgląd w pełen arkusz zleceń PLATFORMY FOREX Widzimy wyłącznie swoje zlecenie Transakcje pakietowe - Brak rekwotowania Stała dźwignia (max 20) Rekwotowanie (ponowne zapytanie o cenę dla niezrealizowanej transakcji) Wysoka ( ) dźwignia, uzależniona od wielkości zlecenia (skutkująca realizacją zleceń stop-loss) -68-

69 FX FUTURES GPW PRZEJRZYSTOŚĆ Pełna przejrzystość rynku: Dostęp wszystkich uczestników na równych prawach Wgląd w arkusz zleceń, wartość obrotów, LOP Wygasanie kontraktów w oparciu o uznany benchmark Zachowanie pełnej anonimowości inwestorów Ryzyko rozliczeń ograniczone do minimum Depozyty (dźwignia finansowa) ustala i kontroluje KDPW_CCP Zastosowanie metodologii SPAN będącej światowym standardem Gwarantowanie rozliczeń (fundusz + kapitał własny KDPW_CCP) Natychmiastowe informowanie inwestora o braku depozytu Stała wysokość depozytów niezależnie od wielkości LOP Depozyt jako gotówka lub portfel pap. wartościowych -69-

70 PODSUMOWANIE FX Futures na GPW: Zabezpieczają ryzyko kursowe Liniowy profil wypłaty Bezpieczeństwo obrotu i płynność Wyważona dźwignia finansowa Anonimowość obrotu, niskie ryz. kredytowe Dostępność dla inwestorów indywidualnych -70-