Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile Marzec 2014

2 Spis treści Wstęp... 3 Uruchomienie systemu... 4 Rachunki... 6 Szczegóły rachunku... 8 Historia operacji... 9 Przelewy Nowy przelew na rachunek własny Nowy przelew zwykły Nowy przelew ZUS Nowy przelew US Lista złożonych przelewów Lista szablonów przelewów Złożenie przelewu z szablonu Edycja szablonu Usunięcie szablonu Lokaty Szczegóły lokaty Zerwanie lokaty Nowa lokata Karty kredytowe Szczegóły karty kredytowej Historia transakcji kartowych Historia rozliczeń Kredyty Komunikaty Podgląd komunikatu Doładowania telefonów Nowe doładowanie Ustawienia Zmiana hasła Raport logowań Strona2 z 40

3 Wstęp Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie użytkowników Systemu Bankowości InternetowejBS Mobile w wersji umożliwiającej korzystanie z usług bankowych za pomocą urządzeń mobilnych telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu do rachunku przez Internet. Za pomocą systemu Użytkownik może z dowolnego miejsca: o zarządzać własnymi rachunkami bankowymi - sprawdzać szczegóły rachunków oraz historie operacji, o przeglądać listę złoconych przelewów, definiować przelewy pomiędzy własnymi rachunkami, przelewy zwykłe oraz do urzędu skarbowego i ZUS, o przeglądać listę szablonów złożonych w klasycznej wersji BS Mobile, edytować szablony, usuwać szablony oraz składać przelewy na podstawie danych z szablonu, o przeglądać listę lokat, założyć nowa lub oraz zerwać aktywna lokatę, o przeglądać listę kart kredytowych oraz informacje szczegółowe na temat karty kredytowej, przeglądać historie operacji wykonanych karta kredytowa, przeglądać operacje na rachunku karty kredytowej, o przeglądać szczegóły karty kredytowej, sprawdzać transakcje kartowe oraz rozliczenia kartowe, o przeglądać listę rachunków kredytowych, o przeglądać listę komunikatów bankowych, o przeglądać listę doładowań telefonów oraz złożyć nowe doładowanie telefonu, o zmienić hasło dostępu oraz przeglądać historie logowań. Rozwiązanie to łączy wygodę i szybkość działania z zachowaniem współczesnych standardów bezpieczeństwa. Strona3 z 40

4 Uruchomienie systemu Z uwagi na kompatybilność Systemu Bankowości Internetowej BS Mobile przeglądarkami mobilnymi zaleca się korzystanie z przeglądarek mobilnych Chrome 27.0 (Android), Opera Mobile 12.1 i Safari 6.0 (iphone). W celu uruchomienia aplikacji należy: 1) Uruchomić na urządzeniu mobilnym przeglądarkę internetową 2) Wpisać adres strony np. 3) Użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony bezpiecznym połączeniem na serwer obsługujący System Bankowości Internetowej. Proces logowania Systemu Bankowości Internetowej BS Mobile odbywa się dwustopniowo. W pierwszym kroku należy w poluidentyfikator użytkownika wprowadzić nazwę użytkownika otrzymaną podczas wizyty w banku oraz wybraćprzycisk [Dalej]. W przypadku identyfikatora nie ma znaczenia wielkość wprowadzanych znaków. W kolejnym kroku zostanie zaprezentowana formatka umożliwiająca wprowadzenie losowo wybranych pozycje z hasła. Przykładowo w pierwszym polu należy podać drugi znak hasła, w drugim polu czwarty znak hasła, itd. Przy wpisywaniu znaków hasła po wpisaniu znaku następuje automatyczne przeskoczenie do kolejnego pola. Operację kończymy przyciskiem [Zatwierdź]. Strona4 z 40

5 W przypadku poprawnego wprowadzenia odpowiednich znaków hasła i potwierdzeniu danych klient zostanie zalogowany do aplikacji. W przypadku podania błędnych danych, aplikacja wyświetli stosowny komunikat jak na ekranie poniżej, a użytkownik nie zostanie zalogowany. Strona5 z 40

6 Rachunki Wybór opcji RACHUNKI dostępnej ze strony głównej aplikacji umożliwiapodgląd listy rachunków klienta.z poziomu listy rachunków użytkownik ma możliwość: o przejścia/wyświetlenia menu kontekstowego (akcji) dla wybranego rachunku poprzez wybór odnośników:historia OPERACJI, BLOKADY, NOWY PRZELEW oraz NOWA LOKATA, dostępnych po kliknięciu w ikonkę, o bezpośredniegoprzejścia do informacji szczegółowych o rachunku- wybór odnośnika z numerem rachunkulub z nazwą produktu, o powrotu do menu głównego za pomocą ikony. Strona6 z 40

7 Dla każdego rachunku z listy prezentowana jest nazwa i numer rachunku w postaci: W przypadku wyboru odnośników NOWY PRZELEW oraz NOWA LOKATA (dla danego rachunku) następuje automatyczne przekierowanie na dedykowane formatki, na których w polu Z rachunku prezentowany jest numer rachunku. Strona7 z 40

8 Szczegóły rachunku W celu wyświetlenia szczegółowych danych dla rachunku należy wybrać odnośnik z numerem rachunku lub z nazwą produktu. Zostanie zaprezentowana formatka SZCZEGÓŁY RACHUNKU, na której dostępne są następujące dane: o Nazwa i numer rachunku w formacie NRB, o Dostępne środki - kwota dostępnych środków dla rachunku wraz z waluta, o Saldo rachunku - saldo dla rachunku wraz z waluta, w przypadku wartości ujemnej wartość prezentowana jest w kolorze czerwonym ze znakiem minus, o Przyznany limit - kwota przyznanego limitu dla rachunku wraz z waluta, o Zablokowane środki - suma kwot środków zablokowanych na rachunku wraz z waluta, o Kwota zaległości - wartość kwoty zaległości wraz z waluta, o Posiadacz - dane posiadacza rachunku, Strona8 z 40

9 o Oprocentowanie rachunku oprocentowanie zgromadzonych środków, o Oprocentowanie limitu - oprocentowanie debetu dostępnego na rachunku, o Limit jednorazowy - maksymalna kwota operacji jednorazowej wraz z waluta, o Limit dzienny - maksymalna kwota operacji dziennych wraz z waluta. Wybór ikonki umożliwia powrót do listy rachunków. Historia operacji W celu wyświetlenia historii operacji dla rachunku należy kliknąć w ikonkę dostępna dla wybranego rachunku a następnie wybrać odnośnik HISTORIA OPERACJI. Domyślnie zostaną zaprezentowane transakcje z ostatnich 30 dni. W przypadku braku transakcji z ostatnich 30 dni prezentowana jest informacja o braku transakcji. Strona9 z 40

10 Po wyborze ikonki użytkownik ma możliwość: o zastosowania filtru prostego (według zakresu dat lub z ostatnich 30/60/90 dni), wybór ikonek oraz dostępnych dla pól z parametrami wyszukiwania umożliwia odpowiednio rozwiniecie/zwiniecie sekcji dlafiltru. o zastosowania filtru zaawansowanego poprzez wybór odnośnika Wyszukiwanie zaawansowane. Filtr wyszukiwania zaawansowanego umożliwia dodatkowo zdefiniowanie następujących parametrów wyszukiwania operacji: o Typ operacji: uznania / obciążenia / wszystkie: o Kwota operacji od do - określenie zakresu kwot dla operacji, o Tytuł operacji - zdefiniowanie pełnego tytułu lub jego tytułu dla operacji, o Nadawca/Odbiorca- zdefiniowanie fragmentu z nazwy nadawcy/odbiorcy dla operacji. Strona10 z 40

11 Zastosowanie filtru zaawansowanego bierze pod uwagę również kryteria filtru prostego. Po zdefiniowaniu kryteriów wyszukiwania dla operacji należy wybrać przycisk [SZUKAJ]. Lista operacji prezentuje następujące dane: o Kwota operacji - kwota operacji wraz z waluta, o Data księgowania, o Rodzaj operacji, o Odbiorca/Nadawca - dane odbiorcy, nadawcy, o Opis - tytuł płatności dla operacji. Lista operacji jest stronicowana. Przejście do kolejnych stron następuje poprzez wybór przyciskównawigacyjnych znajdującychsię pod lista. Wskazanie operacji z listy umożliwia podgląd jej szczegółów. Formatka prezentuje następujące dane: o Numer referencyjny - numer referencyjny operacji, o Data księgowania - data księgowania, o Rodzaj operacji, o Kwota operacji - kwota operacji wraz z waluta, o Saldo po operacji, o Nadawca/Odbiorca - dane nadawcy, obiorcy, o Numer rachunku, o Opis - tytuł płatności dla operacji. W przypadku przelewów specjalnych typów np. przelew do ZUS, opis operacji obejmuje dane specyficzne dla tego rodzaju przelewu np. Typ wpłaty, Deklaracja itd. Strona11 z 40

12 Przelewy Wybór opcji PRZELEWY dostępnej ze strony głównej aplikacji umożliwia: o zdefiniowanie nowego przelewu zwykłego, o zdefiniowanie nowego przelewu na rachunek własny, o zdefiniowanie nowego przelewu ZUS, o zdefiniowanie nowego przelewu do urzędu skarbowego, o wyświetlenia listy złożonych przelewów, o wyświetlenia szczegółowych danych wybranego przelewu, o wyświetlenia listy szablonów przelewów zdefiniowanych w klasycznej wersji systemu BS, o wyświetlenia szczegółowych danych wybranego szablonu przelewu, edycje szablonu przelewu, usuniecie o szablonu przelewu, zdefiniowanie przelewu na podstawie szablonu. Nowy przelew na rachunek własny W celu zdefiniowania nowego przelewu na rachunek własny należy w pierwszym kroku wybrać odnośnik NOWY PRZELEW JEDNORAZOWY dostępny w opcji PRZELEWY. W kolejnym kroku należy na poniższej formatce zdefiniować następujące dane: Strona12 z 40

13 o Typ przelewu - wybrać wartość Przelew własny, o Z rachunku - wybrać rachunek do obciążenia z dostępnej listy rachunków klienta, o Na rachunek - wybrać rachunek do uznania z listy dostępnych rachunków klienta, rachunek docelowy musi być różny od rachunku obciążanego, o Tytułem - tytuł identyfikujący przelew własny, pole składa się z czterech podpól, każde podpole może zawierać maksymalnie 35 znaków, o Kwota - wartość kwoty przelewu, o Data wykonania - data wykonania przelewu w formacie RRRR- MM-DD (domyślnie prezentowana jest data bieżąca). Przycisk [Wyślij] powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować wprowadzone dane, a następnie: o Powrócić do definiowania przelewu i poprawićnieprawidłowe dane - przycisk [Anuluj], o Autoryzować przelew oraz zakończyćjego składanie - przycisk [Wyślij]. Strona13 z 40

14 W procesie składania przelewu na rachunek własny system sprawdza limity oraz dostępne środki na rachunku. Po poprawnym zakończeniu definicji przelewu prezentowany jest komunikat potwierdzający przekazanie przelewu do realizacji. Uwaga: Zatwierdzenie przelewu wymaga wprowadzenia jednorazowego kodu SMS. Nowy przelew zwykły W celu zdefiniowania nowego przelewu zwykłego należy w pierwszym kroku wybrać odnośnik NOWY PRZELEWJEDNORAZOWY dostępny w opcji PRZELEWY. W kolejnym kroku należy na poniższej formatce zdefiniować następujące dane: o Typ przelewu - wybrać wartość Przelew zwykły, o Z rachunku - wybrać rachunek do obciążenia z dostępnej listy rachunków klienta, o Szablon - w przypadku, gdy w klasycznej wersji Systemu BS Mobilezdefiniowano szablony dla przelewówzwykłych wówczas użytkownik ma możliwość wyboru właściwego szablonu z dostępnej listy rozwijanej.szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na przelewie tj. Nazwę odbiorcy, Nr rachunku odbiorcy, Kwotę oraz Tytuł. Dane odczytane z szablonu mogązostać poprawione przez użytkownika np. zmienionakwota przelewu, o Nazwa odbiorcy - należypodać dane odbiorcy, pole możezawierać maksymalnie 140 znaków. Wprzypadku, gdy w klasycznej wersji Systemu BS Mobile zdefiniowano odbiorców płatności po wyborze ikonki dostępnej przy polu. Zostanie zaprezentowana lista zdefiniowanych odbiorców, na liście odbiorców wyświetlany jest skrót nazwy. Po wybraniu odbiorcy jego dane zostaną przeniesione na dokument w pola:nazwa odbiorcy, Rachunek odbiorcy, Tytułem, o Rachunek odbiorcy - należy podać rachunek odbiorcy, w przypadku wyboru odbiorcy z listy rachunek zostanie automatycznie podstawiony w polu, Strona14 z 40

15 o Tytułem - tytuł identyfikujący przelew zwykły, pole składa się z czterech podpól, każde podpole może zawierać maksymalnie 35 znaków, o Kwota - wartość kwoty przelewu zwykłego, Data wykonania - data wykonania przelewu w formacie RRRR-MM-DD (domyślnie prezentowana jest data bieżąca), dla pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią kalendarza. Przycisk [Wyślij] powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować wprowadzone dane, a następnie: o Powrócić do definiowania przelewu i poprawić nieprawidłowe dane - przycisk [Anuluj], o Autoryzować przelew oraz zakończyć jego składanie - przycisk [Wyślij]. W procesie składania przelewu na rachunek własny system sprawdza limity oraz dostępne środki na rachunku. Strona15 z 40

16 Po poprawnym zakończeniu definicji przelewu prezentowany jest komunikat potwierdzający przekazanie przelewu do realizacji. Uwaga: Zatwierdzenie przelewu wymaga wprowadzenia jednorazowego kodu SMS. Nowy przelew ZUS W celu zdefiniowania nowego przelewu zwykłego należy w pierwszym kroku wybrać odnośnik NOWY PRZELEW JEDNORAZOWY dostępny w opcji PRZELEWY. W kolejnym kroku należy na poniższej formatce zdefiniować następujące dane: o Typ przelewu - wybrać wartość Przelew do ZUS, o Z rachunku - wybrać rachunek do obciążenia z dostępnej listy rachunków klienta, o Szablon - w przypadku, gdy w pełnej wersji aplikacji def2500/reb zdefiniowano szablony dla przelewów ZUS wówczas użytkownik ma możliwość wyboru właściwego szablonu z dostępnej listy rozwijanej. Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na przelewie, dane odczytane z szablonu mogą zostać poprawione przez użytkownika np. zmieniona kwota dokumentu, o Rachunek ZUS - w zależności od typu składki użytkownik ma do wyboru następujące numery rachunków: o 51 Ubezpieczenie społeczne o 52 Ubezpieczenie zdrowotne o 53 FP i FGśP o 54 Fundusz Emerytur Pomostowych o Typ wpłaty - literowy symbol rodzaju wpłaty. Należy wybrać wartość z dostępnej listy rozwijanej. o Deklaracja - określenie miesiąca i roku, którego dotyczy wpłata, zapis w formacie MMRRRR, o Nr deklaracji - dwucyfrowy numer deklaracji, o Nr decyzji/umowy/tytułu wykon. - numer decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty, numer tytułu wykonawczego, numer decyzji/umowy o odroczeniu terminu płatności składek lub numer decyzji/umowy, na podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny, Strona16 z 40

17 o Nazwa Płatnika - nazwa skrócona lub imię i nazwisko płatnika ZUS. Dane powinny być zgodne z danymi podanymi w zgłoszeniu płatnika składek przekazanym do ZUS, o NIP Płatnika - Numer Identyfikacji Podatkowej płatnika ZUS tj. 10 cyfr bez znaku -, o Typ identyfikatora uzupełniającego - typ dodatkowego dokumentu identyfikującego płatnika. Należy wybrać wartość z dostępnej listy rozwijanej. o Numer identyfikatora - numer dokumentu dodatkowego (w przypadku wyboru wartości brak dla typu identyfikatora uzupełniającego pole jest nieaktywne), o Kwota - jeśli wybraliśmy szablon przelewu kwota została wpisana automatycznie zgodnie z zapisem w szablonie, użytkownik może zmienić kwotę, o Data wykonania - data wykonania przelewu w formacie RRRR- MM-DD (domyślnie prezentowana jest data bieżąca), dla pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią kalendarza. Strona17 z 40

18 Przycisk [Wyślij] powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować wprowadzone dane, a następnie: o Powrócić do definiowania przelewu i poprawić błędne dane - przycisk [ANULUJ], o Zakończyć składanie przelewu - przycisk [WYSLIJ]. Po akcji definiowania przelewu do ZUS prezentowany jest komunikat potwierdzający przekazanie przelewu do realizacji. W procesie składania przelewu do ZUS system waliduje dane specyficzne dla tego typu przelewu, sprawdza limity oraz dostępne środki na rachunku. Uwaga: Zatwierdzenie przelewu wymaga wprowadzenia jednorazowego kodu SMS. Nowy przelew US W celu zdefiniowania nowego przelewu zwykłego należy w pierwszym kroku wybrać odnośnik NOWY PRZELEW JEDNORAZOWY dostępny w opcji PRZELEWY. W kolejnym kroku należy na poniższej formatce zdefiniować następujące dane: o Typ przelewu - wybrać wartość Przelew do US, o Z rachunku - wybrać rachunek do obciążenia z dostępnej listy rachunków klienta, o Szablon - w przypadku, gdy w klasycznej wersji BS Mobile zdefiniowano szablony dla przelewów US wówczas użytkownik ma możliwość wyboru właściwego szablonu z dostępnej listy rozwijanej. Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na przelewie, dane odczytane z szablonu mogą zostać poprawione przez użytkownika np. zmieniona kwota przelewu, o Nazwa i rachunek US - numer rachunku organu podatkowego - numer rachunku bankowego właściwego organu podatkowego w formacie NRB. Po wyborze ikonki użytkownik ma możliwość wyboru rachunku urzędu skarbowego z dostępnej listy. o Symbol formularza - oznaczenie powinno odpowiadać numerowi rachunku bankowego. Strona18 z 40

19 o Okres zobowiązania - okres, którego zobowiązanie podatkowe dotyczy. Sposób wypełniania pola okres zobowiązania jest następujący: o RRT[NN[MM]], gdzie: o RR-ostatnie 2 cyfry roku o T-typ okresu płatności (R-rok, P-półrocze, K-kwartał, M- miesiąc, D-dekada, J-dzienne) o NN-nr okresu; dla: R-brak, P-(01,02), K-(01-04), M-(01-12), D-(01-03), J-(01-31) o MM-nr miesiąca (01-12) np: o 1403R - za cały rok 2014 o 14P01 - za pierwsze półrocze roku 2014 o 14K03 - za trzeci kwartał roku 2014 o 14M12 - za grudzień roku 2014 o 14D za trzecia dekadę miesiąca grudnia roku 2014 o 14J za pierwszy dzień miesiąca grudnia roku 2014 o Identyfikacja zobowiązania - pole nieobowiązkowe, wypełnia się, jeżeli wpłata należności wynika z decyzji, postanowienia tytułu wykonawczego lub jest dokonywana na rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego (np. podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny). Można wprowadzić maksymalnie 21 znaków z wyłączeniem takich znaków jak: /, \, -, #, *, %, +, =. o Nazwa płatnika - nazwa skrócona lub imię i nazwisko płatnika o Typ identyfikatora uzupełniającego - typ dodatkowego dokumentu identyfikującego. Należy wybrać wartość z dostępnej listy rozwijanej. o Numer identyfikatora - numer identyfikatora uzupełniającego, o Kwota - jeśli wybraliśmy szablon przelewu, kwota została wpisana automatycznie zgodnie z zapisem w szablonie. Użytkownik może zmienić wartość kwoty. o Data wykonania - data wykonania przelewu w formacie RRRR- MM-DD (domyślnie prezentowana jest data bieżąca), dla pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią kalendarza. Strona19 z 40

20 Przycisk [Wyślij] powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować wprowadzone dane, a następnie: o Powrócić do definiowania przelewu i poprawić błędne dane - przycisk [ANULUJ], o Zakończyć składanie przelewu - przycisk [WYSLIJ]. Po akcji definiowania przelewu do US prezentowany jest komunikat potwierdzający przekazanie przelewu do realizacji. W procesie składania przelewu do US system waliduje dane specyficzne dla tego typu przelewu, sprawdza limity oraz dostępne środki na rachunku. Uwaga: Zatwierdzenie przelewu wymaga wprowadzenia jednorazowego kodu SMS. Strona20 z 40

21 Lista złożonych przelewów Po wyborze opcji PRZELEWY dostępnej ze strony głównejaplikacji użytkownik ma możliwość podglądu listy złożonych przelewów. Lista przelewów jest stronicowana. Przejście do kolejnych stron następuje poprzez wybór przycisków nawigacyjnych znajdujących się pod lista. Lista szablonów przelewów Po wyborze opcji PRZELEWY dostępnej ze strony głównejaplikacji użytkownik ma możliwość podglądu listy szablonów przelewów zdefiniowanych w klasycznej wersji BS Mobile. Strona21 z 40

22 Szablony dla przelewów prezentowane sa po wyborze sekcji ODBIORCY / SZABLONY. Wyświetlona lista prezentuje szablony przelewów zwykłych, przelewów do ZUS oraz do US. Lista szablonów przelewów jest stronicowana. Przejście do kolejnych stron następuje poprzez wybór przycisków nawigacyjnych znajdujących się pod listą. Wskazanie szablonu z listy umożliwia wyświetlenie szczegółowych danych dla szablonu. Złożenie przelewu z szablonu Użytkownik ma możliwość wykonania przelewu na podstawie danych wybranego szablonu przelewu poprzezwybór odnośnika Wykonaj przelew dostępnego po kliknięciu w ikonkę prezentowana przy kwocie szablonuprzelewu. Strona22 z 40

23 Po wyborze odnośnika zostanie wyświetlony formularz przelewu z polami wypełnionym na podstawie danychwybranego szablonu. Edycja szablonu Użytkownik ma możliwość wykonania przelewu na podstawie danych wybranego szablonu przelewu poprzez wybór odnośnika Edytuj dostępnego po kliknięciu w ikonkę przelewu. prezentowana przy kwocie szablonu Strona23 z 40

24 Zostanie wyświetlona formatka szablonu przelewu w trybie edycji. Po zmodyfikowaniu danych szablonu przelewu należy wybrać przycisk [ZATWIERDZ] na powyższej formatce. W celu zatwierdzenia zmian dla szablonu przelewu należy ponownie wybrać przycisk [ZATWIERDZ] dostępny na formatce potwierdzenia edycji danych szablonu. Po wykonaniu tej akcji zostanie zaprezentowany stosowny komunikat potwierdzający pomyślną zmianę danych dla szablonu. Strona24 z 40

25 Usunięcie szablonu Użytkownik ma możliwość wykonania przelewu na podstawie danych wybranego szablonu przelewu poprzez wybór odnośnika Usuń dostępnego po kliknięciu w ikonkę prezentowana przy kwocie szablonu przelewu. Operacja usunięcia szablonu przelewu z listy szablonów wymaga potwierdzenia. Po poprawnej akcji usunięcia szablonu z listy zostanie zaprezentowany stosowny komunikat potwierdzający usuniecie szablonu. Strona25 z 40

26 Lokaty Wybór opcji LOKATY dostępnej ze strony głównej aplikacji umożliwia podgląd listy lokat klienta. Z poziomu listy lokat użytkownik ma możliwość: przejścia/wyświetlenia menu kontekstowego (akcji) dla wybranej lokaty poprzez wybór odnośnika ZERWANIE LOKATY dostępnego po kliknięciu w ikonkę, o bezpośredniego przejścia do informacji szczegółowych o lokacie - wybór odnośnika z numerem rachunku lokaty lub z nazwa produktu, o powrotu do menu głównego, za pomocą ikony. Szczegóły lokaty W celu wyświetlenia szczegółowych danych dla lokaty należy wybrać odnośnik z numerem rachunku lokaty lub z nazwą produktu. Zostanie zaprezentowana formatka SZCZEGÓŁY LOKATY, na której dostępne są następujące dane: Strona26 z 40

27 o Status - status lokaty, o Numer umowy - numer umowy, o Data otwarcia - data utworzenia lokaty, o Data kapitalizacji, o Okres lokaty - okres na jaki została założona lokata, o Rodzaj oprocentowania, o Oprocentowanie - wartość oprocentowania dla lokaty, o Sposób zadysponowania lokata, o Saldo lokaty - kwota i waluta lokaty, o Odsetki - kwota i waluta naliczonych odsetek, dodatkowo dla lokat o statusie Aktywna, dla pola prezentowany jest pasek postępu obrazujący ilość dni jaka pozostała do kapitalizacji odsetek, o NRB lokaty. Zerwanie lokaty Użytkownik ma możliwość zerwania aktywnej lokaty poprzez wybór odnośnika ZERWANIE LOKATY dostępnego po kliknięciu w ikonkę prezentowana przy kwocie lokaty. Po wyborze odnośnika zostanie otwarte poniższe okno umożliwiające potwierdzenie zerwania lokaty, na którym należy wybrać rachunek do przelania środków po zerwaniu. Strona27 z 40

28 Na formatce potwierdzającej zerwanie lokaty prezentowana jest dodatkowo kwota i waluta naliczonych odsetek. Uwaga: Zerwanie lokaty wymaga wprowadzenia jednorazowego kodu SMS. Nowa lokata W celu zdefiniowania nowej lokaty należy wybrać odnośnik NOWA LOKATA dostępny w opcji Lokatyoraz wprowadzić następujące dane: o Z rachunku - wybrać rachunek do obciążenia z dostępnej listy rachunków klienta, o Kwota lokaty - kwotę lokaty, o Rodzaj oprocentowania - do wyboru są lokaty o stałym i o zmiennym oprocentowaniu, Strona28 z 40

29 o Okres lokaty - w zależności od ustawienia rodzaju oprocentowania w polu tym wyświetlona zostanie lista rodzajów lokat, powiązanego oprocentowania i minimalna kwota wpłaty, o Sposób zadysponowania lokata - określa w jaki sposób ma się zachować system, gdy termin lokaty dobiegnie końca. Przycisk [WYŚLIJ] powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować wprowadzone dane, a następnie: o Powrócić do definiowania lokaty i poprawić błędne dane - przycisk [Anuluj], o Zakończyć składanie lokaty - przycisk [WYSLIJ]. Na formatce potwierdzającej definiowanie lokaty prezentowana jest dodatkowo data otwarcia lokaty. Uwaga: Zerwanie lokaty wymaga wprowadzenia jednorazowego kodu SMS. Strona29 z 40

30 Karty kredytowe Wybór opcji KARTY dostępnej ze strony głównejaplikacji umożliwiaużytkownikowiprzegląd skróconych informacji na temat posiadanych kart kredytowych. Z poziomu listy kart kredytowych użytkownik ma możliwość: o Przejścia/wyświetlenia menu kontekstowego (akcji) dla wybranej karty kredytowej poprzez wybór odnośników: HISTORIA TRANSAKCJI, HISTORIA ROZLICZEN dostępnych po kliknięciu w ikonkę, o Bezpośredniegoprzejścia do informacji szczegółowych o karcie kredytowej - wybór odnośnika z numerem o Rachunku karty kredytowej lub z nazwą produktu, o Powrotu do menu głównego, za pomocą ikonki. Lista kart kredytowych prezentuje następujące dane: o Nazwa karty, o Numer karty - sześć pierwszych oraz ostatnie cztery cyfry z rachunku kredytowego karty, o Dostępneśrodki - kwota oraz waluta, o Posiadacz karty - dane posiadacza karty. W przypadku, gdy użytkownik nie posiada kart kredytowych prezentowany jest odpowiedni komunikat. Szczegóły karty kredytowej W celu wyświetlenia szczegółowych danych dla karty kredytowej należywybraćodnośnik z numerem rachunku karty kredytowej lub z nazwą produktu. Zostanie zaprezentowana formatka SZCZEGÓŁY RACHUNKU KARTY KREDYTOWEJ, na której dostępnesąnastępujące dane: o Nazwa oraz zamaskowany numer rachunku karty kredytowej, o Dostępneśrodki - kwota oraz waluta, Strona30 z 40

31 o Przyznany limit - przyznany limit dla rachunku karty kredytowej, o Saldo kredytu - saldo dla rachunku kredytowego, o Oprocentowanie - wartość oprocentowania dla rachunku karty kredytowej, o Saldo rachunku rozliczeniowego - kwota oraz waluta salda rachunku rozliczeniowego, o Limit wykorzystany - kwota oraz waluta wykorzystanego limitu dla rachunku karty kredytowej,dodatkowo dla pola prezentowany jest pasek postępuobrazującywartość limitu pozostałego dowykorzystania. Wybór ikonki umożliwia powrót do listy kart kredytowych. Historia transakcji kartowych W celu wyświetlenia historii transakcji kartowych należykliknąć w ikonkę dostępna dla wybranegorachunku karty kredytowej a następniewybraćodnośnik HISTORIA TRANSAKCJI. Domyślniezostaną zaprezentowane transakcje z ostatnich 30 dni. W przypadku braku transakcji z ostatnich 30dni prezentowana jest stosowna informacja na ekranie. Po wyborze ikonki użytkownik ma możliwość zastosowania filtru wyszukiwania transakcji kartowychwedług zakresu dat lub z ostatnich 30/60/90 dni. Wybór ikonek oraz dostępnych dla pól zparametrami wyszukiwania umożliwia odpowiednio rozwiniecie/zwiniecie sekcji dla filtru. Dla pólumożliwiających wprowadzenie zakresu dat dostępnesą ikonki z podpowiedzią kalendarza. Po zdefiniowaniukryterium wyszukiwania należywybrać przycisk [SZUKAJ]. Formatka z lista transakcji kartowych prezentuje następujące dane: o Nazwa oraz zamaskowany numer rachunku karty kredytowej, o Zakres prezentowanych operacji kartowych: Data rozpoczęcia oraz data zakończenia operacji wformacie rrrr.mm.dd, o Data operacji, o Data księgowania, o Rodzaj - rodzaj operacji np. spłata kredytu, o Kwota - kwota oraz waluta operacji, Strona31 z 40

32 o Saldo rachunku po operacji - kwota oraz waluta odzwierciedlająca saldo po operacji dla rachunku kartykredytowej. Lista transakcji kartowych jest stronicowana, przejście do kolejnych stron jest możliwe za pomocą przyciskównawigacyjnych znajdującychsię pod lista. Historia rozliczeń W celu wyświetlenia historii rozliczeń kartowych kartowych należykliknąć w ikonkę dostępna dlawybranego rachunku karty kredytowej a następniewybraćodnośnik HISTORIA ROZLICZEN. Domyślniezostaną zaprezentowane rozliczenia kartowe z ostatnich 30 dni. W przypadku braku rozliczeń zostatnich 30 dni prezentowana jest stosowna informacja na ekranie. Po wyborze ikonki użytkownik ma możliwość zastosowania filtru wyszukiwania rozliczeń kartowychwedług zakresu dat lub z ostatnich 30/60/90 dni. Wybór ikonek oraz dostępnych dla pól zparametrami wyszukiwania umożliwia odpowiednio rozwiniecie/zwiniecie sekcji dla filtru. Dla pólumożliwiających wprowadzenie zakresu dat dostępnesą ikonki z podpowiedzią kalendarza. Po zdefiniowaniukryterium wyszukiwania należywybrać przycisk [SZUKAJ]. Formatka z lista rozliczeń kartowych prezentuje następujące dane: o Nazwa oraz numer rachunku karty kredytowej, o Zakres prezentowanych operacji kartowych: Data rozpoczęcia oraz data zakończenia operacji wformacie rrrr.mm.dd, o Data operacji, o Data księgowania, o Rodzaj - rodzaj operacji np. spłata kredytu, o Kwota - kwota oraz waluta operacji, o Saldo rachunku po operacji - kwota oraz waluta odzwierciedlająca saldo po operacji dla rachunku kartykredytowej. Lista rozliczeń kartowych jest stronicowana, przejście do kolejnych stron jest możliwe za pomocą przyciskównawigacyjnych znajdującychsię pod lista. Strona32 z 40

33 Kredyty Wybór opcji KREDYTYdostępnej ze strony głównej aplikacji umożliwia użytkownikowi przegląd skróconych informacji na temat posiadanych kredytów, w tym terminu i kwoty spłaty kolejnej raty. Dla każdego kredytu z listy prezentowane są następujące dane: o Nazwa produktu kredytowego, o Numer rachunku kredytowego w formacie NRB, o Saldo kredytu - wartość kwoty salda wraz z waluta, o Oprocentowanie - oprocentowanie kredytu, o Termin kolejnej raty - data kolejnej raty do spłaty dla kredytu w formacie RRRR.MM.DD, o Kwota raty - kwota raty kredytu wraz z waluta. Strona33 z 40

34 Komunikaty Wybór opcji KOMUNIKATYdostępnej ze strony głównej aplikacji użytkownikowi wyświetlenie listy komunikatów wysyłanych do klienta przez bank. Komunikaty nowe wyróżnione są na liście pogrubioną czcionka. Za pomocą komunikatów użytkownik jest informowany o zmianach oprocentowania, nowych produktach, promocjach itp. Komunikaty posortowane są wg dat otrzymania. Z poziomu listy komunikatów użytkownik ma możliwość: o przejścia/wyświetlenia menu kontekstowego (akcji) dla wybranego komunikatu (usuniecie) o bezpośredniego przejścia do szczegółów wybranego komunikatu, po wyborze danego komunikatu z listy, o powrotu do menu głównego. Lista komunikatów prezentuje następujące dane: o Data - data nadania komunikatu w formacie RRRR.MM.DD., o Temat - temat komunikatu, o Usuń - dla kolumny dostępna jest ikonka umożliwiająca usuniecie przeczytanego komunikatu. Przykładowa lista otrzymanych komunikatów: Lista komunikatów jest stronicowana, przejście do kolejnych stron jest możliwe za pomocą przycisków nawigacyjnych znajdujących się pod lista. Podgląd komunikatu Wybór komunikatu z listy umożliwiawyświetlenie szczegółowych danych komunikatu. Komunikat nowy poprzeczytaniu uzyskuje wówczas status przeczytany i nie będziewyróżniony pogrubiona czcionką. Strona34 z 40

35 Doładowania telefonów Wybór opcji DOŁADOWANIA dostępnej ze strony głównejaplikacji umożliwia: o wyświetlenie listy złoconych doładowań telefonów, o podglądu szczegółów wybranego doładowania, o zdefiniowanie nowego doładowania telefonu. Lista doładowań jest stronicowana, przejście do kolejnych stron jest możliwe za pomocą przycisków nawigacyjnych znajdujących się pod lista. Wskazanie doładowania z listy umożliwia podgląd następujących danych wybranego doładowania telefonu: o Z rachunku - numer rachunku odbiorcy, o Nazwa - nazwa odbiorcy, o Rachunek odbiorcy - numer rachunku odbiorcy, o Operator - nazwa operatora, o Numer telefonu - numer telefonu, na który złożono doładowanie, o Kwota doładowania - wartość doładowania, o Data wykonania - data wykonania doładowania, o Status - status doładowania, o Zleceniodawca - dane zleceniodawcy. Strona35 z 40

36 Po wyborze ikonki użytkownik ma możliwość wyszukania doładowań o określonym statusie: wszystkie / w trakcie realizacji / zrealizowanie / odrzucone. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu należy w pierwszym kroku wybrać odnośnik NOWE DOŁADOWANIE dostępny w opcji DOŁADOWANIA. W kolejnym kroku należy na poniższej formatce zdefiniować następujące dane: o Z rachunku - wybrać rachunek do obciążenia z dostępnej listy rachunków klienta, o Szablon - w przypadku, gdy w klasycznej wersji BS Mobile zdefiniowano szablony dla doładowań wówczas użytkownik ma możliwość wyboru właściwego szablonu z dostępnej listy rozwijanej. Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na przelewie doładowania telefonu, o Operator - lista wyboru Operatorów zawierająca opcje Wybierz i nazwy wszystkich aktywnych Operatorów GSM, o Kwota doładowania - kwota w walucie rachunku (podawana lub wybierana z listy predefiniowanych kwot), o Numer telefonu - pole o długości maksymalnej 9 znaków, do wprowadzania numerudoładowywanego telefonu, o Potwierdź numer telefonu - pole o długości maksymalnej 9 znaków do potwierdzenia nrtelefonu, o Pole typu potwierdzające zapoznanie się z regulaminem doładowań. Zaznaczenie pola jestobligatoryjne do realizacji Strona36 z 40

37 doładowania telefonu. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem będzie niezbędnekażdorazowo podczas realizacji nowego doładowania. W przypadku, gdy pole to nie zostaniezaznaczone a użytkowniknaciśnie przycisk realizacji przelewu na doładowanie, system nie zrealizujezlecenia i wyświetli komunikat o konieczności potwierdzenia zapoznania się z regulaminem. Po o Treść klauzuli związanej z doładowaniem telefonów. Po naciśniecie przycisku [WYŚLIJ] aplikacja skontroluje czy został wybrany Operator, czy wybrano lub wprowadzono poprawna kwotę w wymaganym formacie oraz z możliwego zakresu kwot doładowania, poprawność wprowadzonego nr telefonu, czy wprowadzono ten sam numer w obydwu polach. Jeśli środki na rachunku klienta są niewystarczające wyświetlony zostanie komunikat o braku wystarczających środków na realizacje doładowania. Po poprawnym wypełnieniu formatki przelewu otwarta zostanie nowa strona zatytułowana AUTORYZACJA DOŁADOWANIA TELEFONU zawierająca następujące dane: o Numer rachunku, z którego złożono doładowanie w polu z etykieta Z rachunku, Strona37 z 40

38 o Numer rachunku odbiorcy w polu z etykieta Rachunek odbiorcy, o Nazwa odbiorcy w polu z etykieta Nazwa, o Nazwa Banku odbiorcy w polu z etykieta Bank odbiorcy, o Nazwę wybranego Operatora w polu z etykieta Operator, o Numer telefonu w polu z etykieta Numer telefonu, o Kwotę doładowania w polu z etykieta Kwota doładowania, o Datę utworzenia w polu z etykieta Data wykonania, o Nazwę zleceniodawcy w polu z etykieta Zleceniodawca. W przypadku, gdy kwota przelewu została wpisana poprawnie, poniżej szczegółów przelewu zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia kodu autoryzacji przelewu środków na doładowanie przepad oraz przyciski [WYSLIJ] i [ANULUJ]. W celu autoryzacji transakcji użytkownik musi podać odpowiednią wartość kodu i nacisnąć przycisk [WYŚLIJ]. Wszystkie przelewy związane z realizacja doładowania telefonu prezentowane są na liście doładowań w opcji DOŁADOWANIA. Uwaga: Zatwierdzenie doładowania wymaga wprowadzenia jednorazowego kodu SMS. Strona38 z 40

39 Ustawienia Wybór opcji USTAWIENIA dostępnej ze strony głównej aplikacji umożliwiazmianę hasła, za pomocą którego użytkownik loguje się w systemie oraz wyświetlenie raportu z historii logowań. Zmiana hasła Użytkownik ma możliwość zmiany hasła, za pomocą którego loguje się do bankowości internetowej. W tym celu należywybraćodnośnik ZMIANA HASŁA dostępny po wyborze opcji USTAWIENIA. Hasło możnazmieniać z dowolna częstotliwością, konieczne jest pamiętanie aktualnego hasła.błędnie podane hasło uniemożliwialogowanie do systemu. Uwaga: W przypadku, gdy użytkownik nie pamięta aktualnego hasła należy skontaktować się z placówką Banku. W celu zmiany hasła należywpisać aktualnie obowiązujące hasło, a następnie dwukrotnie nowe hasło. Po zatwierdzeniu (przycisk [ZMIEŃ]), nowe hasło należystosować od najbliższegologowania w systemie. System kontroluje długość hasła oraz zgodnośćwartości wpisanych w polu Nowe hasło oraz Powtórz nowehasło. Strona39 z 40

40 Raport logowań Użytkownik ma możliwość wyświetlenia udanych/nieudanych logowań do Systemu Bankowości Internetowej BS Mobile. W tym celu należy wybrać odnośnik HISTORIA LOGOWAN dostępny po wyborze opcji USTAWIENIA Strona z historia logowań zawiera informacje o dacie, godzinie logowania oraz statusie. Na liście wyświetlana jest historia z ostatnich dziesięciu logowań. Strona40 z 40

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WERSJA MOBILNA

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WERSJA MOBILNA BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WERSJA MOBILNA Przewodnik użytkownika wersja na dzień

Bardziej szczegółowo

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Call Center wsparcie, serwis telefoniczny 801

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna Wersja systemu: 3.35.003C Data wydania dokumentu: 2013-12-11 Przeznaczenie dokumentu: Asseco Poland S.A. Identyfikator dokumentu: DOC _UZT_def2500_REB_3.35.003C

Bardziej szczegółowo

Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu:

Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu: Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu: - brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania - szybszy dostęp do konta bankowego - brak opłat za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna Wersja systemu: 3.37.000C Data wydania dokumentu: 2014-08-28 Przeznaczenie dokumentu: Asseco Poland S.A. Identyfikator dokumentu: DOC _UZT_def2500_REB_3.37.000C

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Suplement do Instrukcji użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA... 1 MENU SYSTEMU...1 KREDYTY...2 ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

bankowości mobilnej wersja 3.38.006C

bankowości mobilnej wersja 3.38.006C Dokumentacja użytkownika systemu bankowości mobilnej wersja 3.38.006C Spis treści Spis treści Rozdział... 1. Informacje o dokumencie 4 Rozdział... 2. Konwencje typograficzne 5 Rozdział... 3. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna Wersja systemu: 3.37.000C Data wydania dokumentu: 2014-02-24 Przeznaczenie dokumentu: Asseco Poland S.A. Identyfikator dokumentu: DOC _UZT_def2500_REB_3.37.000C

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK. dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK. dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na sierpień 2015 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Pażdziernik 2017 Spis treści URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 4 MENU

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Marzec 2014 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU URUCHOMIENIE SYSTEMU..1 REJSTRACJA UŻYTKOWNIKA..1 ROZPOCZĘCIE PRACY.. 3 MENU SYTEMU.....4

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE Centrum Usług Internetowych Dokumentacja użytkownika Spis treści Wstęp...3 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Rozpoczęcie pracy...6

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24

Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24 Przewodnik po usługach bankowości internetowej bswschowa24 Nowa bankowość internetowa - bswschowa24 Nowy system bankowości internetowej pod nazwą bswschowa24 wyróżnia się łatwą i przyjazną obsługą w oparciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna Wersja systemu: 3.41.004C Data wydania dokumentu: 2015-04-17 Przeznaczenie dokumentu: Asseco Poland S.A. Identyfikator dokumentu: DOC _UZT_def2500_REB_3.41.004C

Bardziej szczegółowo

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu.

Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. 1. Wstęp Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGI: 1. Administracja:

WYCIĄGI: 1. Administracja: WYCIĄGI: Aplikacja BOŚBank24 iboss będzie umożliwiać pobór wyciągów z różnych typów produktów z poziomu dwóch miejsc. Wyciągi dla rachunków bieżących i pomocniczych tak jak obecnie w opcji Rachunki. Nowością

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Jak bezpiecznie korzystać z Centrum Usług Internetowych Szyfrowanie transmisji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta. Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń)

Przewodnik dla klienta. Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń) Przewodnik dla klienta Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń) 1 Spis treści Informacje ogólne... 5 Bezpieczeństwo usługi... 5 Wymagania sprzętowe i systemowe...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą Systemu Bankowości Elektronicznej I-Bank 1 / 30 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

Wyciągi. Lista operacji na wyciągu w postaci PDF

Wyciągi. Lista operacji na wyciągu w postaci PDF Wyciągi Wybór odnośnika Wyciągi dla danego rachunku, dla którego udostępnione są wyciągi elektroniczne umożliwia użytkownikowi wyświetlenie, wydruk oraz pobranie w postaci pliku PDF listy operacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od r.

Obowiązuje od r. Obowiązuje od 14.11.2016 r. Instrukcja logowania do Bankowości Internetowej za pomocą hasła maskowanego oraz autoryzacji zleceń kodami SMS. Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014 Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014 Prawa autorskie do niniejszego dokumentu należą do: I-BS.pl Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4/62, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 641 61 67,68 tel./fax

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi ebanknet oraz Bankowości Mobilnej PBS Bank

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi ebanknet oraz Bankowości Mobilnej PBS Bank INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi ebanknet oraz Bankowości Mobilnej PBS Bank WITAMY W SYSTEMIE BAKOWOŚCI INTERNETOWEJ EBANKNET Dziękujemy za wybranie Usługi Bankowości Internetowej ebanknet Polskiego Banku

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena 1. Wstęp... 3 2. Bezpieczeństwo... 4 2.1. Bezpieczeństwo użytkownika... 4 2.2. Bezpieczeństwo usługi... 7 2.3. Minimalne wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp z oo 74-320 Barlinek; ul Gorzowska 64/4 e-mail:biuro@sabaservicepl Autor: BT076B Mariusz Wiśniewski Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Data: Dokument

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 20 sierpnia 2015

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 20 sierpnia 2015 Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 20 sierpnia 2015 Prawa autorskie do niniejszego dokumentu należą do: I-BS.pl Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4/62, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 641 61 67,68 tel./fax

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJA MOBILNA mskok Usługa Tele-skok: 801 803 800 lub +48 (58) 782 59 00 opłata zgodna z taryfą operatora SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 SŁOWNIK POJĘĆ... 2 3 APLIKACJA MOBILNA mskok...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka. Klienci indywidualni

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka. Klienci indywidualni INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka Klienci indywidualni Data publikacji: 15.05.2017 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Definicje 3 3. Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka 3 3.1. Aktywacja Aplikacji

Bardziej szczegółowo

NOWA LOKATA SKŁADANIE DYSOPOZYCJI ZAŁOŻENIA NOWEJ LOKATY

NOWA LOKATA SKŁADANIE DYSOPOZYCJI ZAŁOŻENIA NOWEJ LOKATY NOWA LOKATA Aby złożyć dyspozycję założenia nowej lokaty należy z menu górnego wybrać zakładkę Produkty a następnie z menu bocznego zakładkę Lokaty i Nowa lokata. Na ekranie wyświetli się formularz z polami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika db easynet urządzenia mobilne

Podręcznik Użytkownika db easynet urządzenia mobilne Podręcznik Użytkownika db easynet urządzenia mobilne 1/40 Spis treści Wstęp... 3 Bezpieczeństwo transakcji internetowych... 4 Logowanie... 4 Mój pulpit... 5 Bezpieczeństwo... 7 Rachunki... 9 Płatności...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank db easynet. Przewodnik po Usługach Bankowości Elektronicznej

Deutsche Bank db easynet. Przewodnik po Usługach Bankowości Elektronicznej Deutsche Bank Przewodnik po Usługach Bankowości Elektronicznej Dostęp do rachunku Cztery drogi dostępu Deutsche Bank Polska S.A. oferuje cztery w pełni bezpieczne drogi dostępu do Twojego konta. dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Bydgoszcz, Marzec 2006 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

M@klernet MOBILE - Instrukcja

M@klernet MOBILE - Instrukcja M@klernet MOBILE - Instrukcja Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II. LOGOWANIE... 2 II. MENU... 4 IV. SKŁADANIE, ANULOWANIE, MODYFIKACJA ZLECEŃ... 6 1. Składanie zleceń... 6 2. Modyfikowanie i anulowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta

Przewodnik dla Klienta B a n k S p ó ł d z i e l c z y w S t r y k o w i e Przewodnik dla Klienta korzystających z Usługi Bankowości Elektronicznej (UBE) poprzez Centrum Usług Internetowych (CUI) - KANAŁ WWW - Serwis SMS Stryków,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI DETALICZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GLIWICACH

DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI DETALICZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GLIWICACH DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI DETALICZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GLIWICACH Spis treści Artykuł I. Uruchomienie systemu... 3 Sekcja 1.01 Uruchomienie systemu... 3 Sekcja 1.02 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika db easynet wersja 1

Podręcznik Użytkownika db easynet wersja 1 Podręcznik Użytkownika wersja 1 WZ/2015/10/31, v. 1.0 1/40 Spis treści Wstęp... 4 Słownik wybranych definicji... 5 Dostęp do rachunku... 5 Trzy drogi dostępu... 5 Bezpieczeństwo w Kanałach Bankowości Elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. Internet detaliczny. Suplement

Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. Internet detaliczny. Suplement Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet detaliczny Suplement Wersja systemu: 3.41.004C Data wydania dokumentu: 2015-04-27 Spis treści Rozdział 1. Informacje o dokumencie...

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Raciąż 2015 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1... 4 1.1. Podpisanie umowy o UBE... 4 Rozdział 2... 4 3.1. Uruchomienie systemu...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw.

Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw. AKTYWACJA USŁUGI Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw. W tym celu: Zaloguj się do Millenetu dla Przedsiębiorstw Wybierz

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Elektronicznych. InterCOMP. InterCOMP. Dokumentacja użytkownika. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu.

Centrum Usług Elektronicznych. InterCOMP. InterCOMP. Dokumentacja użytkownika. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Centrum Usług Elektronicznych Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 4 Rozdział 2 Uruchomienie systemu 5 2.1 Uruchomienie systemu... 5 2.2 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej.

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Łęczna 2015 Historia zmian L.p. Data Autor Wersja systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcjonowania. Centrum Usług Elektronicznych e GBS24. w GBS w Barlinku

Instrukcja funkcjonowania. Centrum Usług Elektronicznych e GBS24. w GBS w Barlinku Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu nr 204/2009 z dnia 29.09.2009r. Instrukcja funkcjonowania Centrum Usług Elektronicznych e GBS24 w GBS w Barlinku Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów,

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta

e-serwis Podręcznik dla Klienta e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna 4 2.5 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Przewodnik dla klienta Bankowość detaliczna wersja na

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcji dostępnych w db powernet

Tabela funkcji dostępnych w db powernet WZ/2015/11/65 WZ/2015/11/65 v. 1.1 v. 1.1 Tabela funkcji dostępnych w db powernet Rachunki Lista rachunków Szczegóły rachunku Dzienne zestawienia operacji Blokady i autoryzacje Operacje bieżące Grupy rachunków

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika db easynet wersja 1

Podręcznik Użytkownika db easynet wersja 1 WZ/2015/10/31, v. 1.0 Podręcznik Użytkownika wersja 1 1/40 Spis treści Wstęp... 4 Słownik wybranych definicji... 5 Dostęp do rachunku... 5 Trzy drogi dostępu... 5 Bezpieczeństwo w Kanałach Bankowości Elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia:

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: 801 10 20 30 Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI

Bardziej szczegółowo

MultiCash zlecenia podatkowe

MultiCash zlecenia podatkowe MultiCash zlecenia podatkowe Zmiany obowiązujące od dnia 1.02.2005 r. wersja 1.0 1. Zmiany w zasadach dokonywania płatności podatkowych w systemie MultiCash Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2005r.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Inwestycyjne

Fundusze Inwestycyjne Biuro Maklerskie Fundusze Inwestycyjne Przewodnik dla Inwestorów SPIS TREŚCI 1. Pierwsze logowanie do Systemu Bankowości Internetowej Alior Banku 2. Podpisanie Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja migracji do nowej bankowości internetowej dla obecnych użytkowników KIRI

Instrukcja migracji do nowej bankowości internetowej dla obecnych użytkowników KIRI Instrukcja migracji do nowej bankowości internetowej dla obecnych użytkowników KIRI I. Pierwsze logowanie w nowym systemie bankowości internetowej przy migracji z KIRI 1. Po uruchomieniu przeglądarki internetowej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Pobranie potwierdzenia przekazania przelewu do realizacji

Pobranie potwierdzenia przekazania przelewu do realizacji 6.2.12. Pobranie potwierdzenia przekazania przelewu do realizacji Aby pobrać potwierdzenie przekazania pojedynczej płatności do realizacji należy z poziomu szczegółów wybranego przelewu lub z poziomu listy

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Instrukcja użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA... 1 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej - CBP

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej - CBP Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej - CBP Lubaczów, sierpień 2016 Strona 1 z 120 Strona 2 z 120 Spis treści: ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE... 5 ROZDZIAŁ 2. URUCHOMIENIE SYSTEMU... 6 1. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Na dobry początek. PekaoBiznes24

Na dobry początek. PekaoBiznes24 Na dobry początek PekaoBiznes24 Zarządzanie firmowymi finansami może być naprawdę wygodne. Zobacz, jak szybko i prosto można rozpocząć pracę z PekaoBiznes24. Cztery wstępne kroki i gotowe! Możesz już wykonać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-środowisku

Przewodnik po e-środowisku Przewodnik po e-środowisku SPIS TREŚCI I ROZDZIAŁ BANKOWOŚĆ INTERNETOWA 1. NAWIGACJA EKRAN GŁÓWNY 2. TRANSAKCJE 2.1 Przelewy 2.2 Zlecenia stałe 2.3 Szablony 2.4 Doładowania telefonów 3. RACHUNKI 3.1 Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

SBI - Raiffeisen Bank

SBI - Raiffeisen Bank Dokumentacja użytkownika SBI SBI - Raiffeisen Bank Strona informacyjna Spis treści Spis treści 1. OPIS OGÓLNY... 3 2. OPCJE SYSTEMU SBI... 5 2.1 Pomoc przy logowaniu - pierwsze logowanie... 5 2.2 Pomoc

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku e-kantor

Przewodnik po rachunku e-kantor Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis treści I. Otwarcie rachunku e-kantor

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową Przewodnik dla Użytkowników Departament Bankowości Elektronicznej Grudzień 2014 PekaoBiznes24 dla Klientów Biznesowych Wstęp Z przyjemnością przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL BANKOWOŚĆ INTERNETOWA PL@NET SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 2. LOGOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

Format wymiany danych za pomocą szablonu Multicash. dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet

Format wymiany danych za pomocą szablonu Multicash. dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet Format wymiany danych za pomocą szablonu Multicash dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet SPIS TREŚCI 1. YMAGANIA DOTYCZĄCE PLIKU... 3 2. PROADZANIE ZLECEŃ... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów.

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Spis treści WSTĘP... 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU SEZ@M... 3 SAMODZIELNE

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wiadomości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów INSTRUKCJA obsługi certyfikatów dla użytkownika bankowości internetowej Pocztowy24 z wybraną metodą autoryzacji Certyfikat Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Wymagania techniczne... 3 2. Certyfikat jako jedna

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo