Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss"

Transkrypt

1 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / Warszawa tel.: (+48 22) faks: (+48 22) Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY BOŚBank24 iboss infolinia Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego I KRS NIP Kapitał zakładowy: zł wpłacony w całości.

2 KARTY Po wybraniu opcji Karty użytkownik ma możliwość: wyświetlenia listy kart kredytowych oraz debetowych klienta wyświetlenia szczegółowych informacji dla wybranej karty debetowej wyświetlenia szczegółowych informacji dla wybranej karty kredytowej wyświetlenia historii operacji wykonywanych dla danej karty eksportu historii operacji z karty debetowej oraz kredytowej zmiany limitów karty debetowej oraz kredytowej zlecenia spłaty zadłużenia kredytu kartowego (spłata minimalna, całkowita lub we wskazanej przez użytkownika wysokości) konfiguracji automatycznej spłaty kredytu kartowego wyświetlenia historii operacji wykonywanych dla danej karty debetowej lub kredytowej Przeglądanie kart jest możliwe przy użyciu przycisku Pokaż. Domyślnie wyświetlone zostaną wszystkie karty posortowane wg rodzaju debetowe, następnie kredytowe. Użytkownik może uszczegółowić listę kart do przeglądu definiując kolejno: Rodzaj kart: Status kart: Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 2

3 Ułożenie wg: Liczbę rekordów- pole do określania liczby kart prezentowanych na ekranie jednorazowo na ekranie do celów stronicowania listy, domyślna wartość: 100 Wstawiając znacznik przy polu odwrotnie użytkownik decyduje o zamianie kolejności wyświetlania danych. Na przykład karty posortowane wg kolejności, wyświetlane są od najstarszej do najwcześniejszej daty. Po zaznaczeniu wyświetlania odwrotnie zaprezentowane zostaną od najwcześniejszej daty do najstarszej. Lista kart zawiera następujące dane: Pole umożliwiające zaznaczenie/odznaczenie pojedynczej pozycji na liście lub zaznaczenie/ odznaczenie wszystkich pozycji na liście poprzez kliknięcie na ikonę oraz wybór odpowiedniej wartości : Zaznacz, Odwróć zaznaczenie Nazwa własna Nazwa produktu/ Numer karty Rodzaj Status Nazwa okaziciela Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 3

4 Operacje Użytkownik ma możliwość wykonania akcji zaznaczenia, odznaczenia wszystkich pozycji na bieżącej stronie oraz odwrócenia wszystkich pozycji listy zaprezentowanych na bieżącej stronie prezentacji wielostronicowej. 1. Podgląd szczegółowych informacji o karcie debetowej Wybranie na liście kart odnośnika w kolumnie Nazwa produktu/ Numer karty dla karty debetowej powoduje wyświetlenie następujących informacji: Nazwa własna karty Użytkownik ma możliwość dokonania zmiany nazwy własnej karty wybierając przycisk Zmień dostępny na poziomie pola. W tym celu należy wpisać nową nazwę własną karty. Użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne: o Zapisz- zaakceptowanie nowej nazwy własnej karty o Anuluj-wycofanie się z operacji Nazwa produktu- nazwa produktu karty, Numer karty- numer karty debetowej, Rodzaj, Numer rachunku, Nazwa rachunku, Nazwa okaziciela- nazwa podmiotu uprawnionego do posługiwania się karta, Status- obecny status karty debetowej Data ważności- data ważności karty Data aktywacji, Dzienny limit gotówkowy, Dzienny limit bezgotówkowy. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 4

5 Użytkownik ma możliwość wykonania następujących akcji dla formatki ze szczegółami karty debetowej: Blokady- przycisk do prezentacji listy blokad założonych dla danej karty płatniczej, Zapisz dane do PDF- przycisk do operacji zapisu danych szczegółowych wybranej karty do pliku PDF, Zmień limity- przycisk do operacji zadysponowania zmiany limitów karty, odnośnik widoczny dla Użytkownika z uprawnieniem do dostępu do wszystkich kart i do zmiany limitów kart, Zamknij- umożliwia zamknięcie formatki i powrót do listy kart. 2. Podgląd szczegółowych informacji o karcie kredytowej Wybranie na liście kart odnośnika w kolumnie Nazwa produktu/ Numer karty powoduje wyświetlenie następujących informacji: Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 5

6 Nazwa własna karty Użytkownik ma możliwość dokonania zmiany nazwy własnej karty wybierając przycisk Zmień dostępny na poziomie pola. W tym celu należy wpisać nową nazwę własną karty. Użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne: Zapisz - zaakceptowanie nowej nazwy własnej karty Anuluj -wycofanie się z operacji Nazwa produktu Numer karty Rodzaj Numer rachunku Nazwa rachunku Nazwa okaziciela Status Data ważności karty, Data aktywacji karty, Całkowity limit karty - całkowity limit przydzielony karcie, którego nie mogą przekroczyć limity szczegółowe (gotówkowy, bezgotówkowy), Dzienny limit gotówkowy - dzienny limit operacji gotówkowych, Dzienny limit bezgotówkowy - dzienny limit operacji bezgotówkowych, Limit kredytowy - limit kredytowy przyznany na rachunku kredytu kartowego. Wiersz formularza zawierający pole wraz z etykietą widoczny tylko dla użytkownika o pełnych uprawnieniach do zarządzania wszystkimi kartami, Dostępne środki Automatyczna spłata włączona Rachunek automatycznej spłaty Algorytm automatycznej spłaty Dzień zamknięcia cyklu rozliczeniowego Minimalna kwota spłaty zadłużenia z ostatniego wyciągu Kwota zadłużenia z ostatniego wyciągu Ostateczny termin spłaty kwoty minimalnej Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 6

7 Użytkownik ma możliwość wykonania następujących akcji dla karty kredytowej: Zapisz dane do PDF - odnośnik do operacji zapisu danych szczegółowych wybranej karty do pliku PDF, Zmień limity- odnośnik do operacji zadysponowania zmiany limitów karty przycisk widoczny dla użytkownika z uprawnieniem do dostępu do wszystkich kart i do zmiany limitów kart, Zamknij- umożliwia zamknięcie formatki i powrót do listy kart. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 7

8 3. Przeglądanie listy operacji dla karty Wybranie na liście kart odnośnika Szczegóły w kolumnie Operacje umożliwia wyświetlenie operacji przeprowadzonych dla wybranej karty. Użytkownik może uszczegółowić listę operacji do przeglądu definiując kolejno: Rodzaj okresu: Z uwzględnieniem określonego zakresu dat- możliwość zdefiniowania zakresu dat w polach Data od Data do (dla pól dostępne są ikonki a podpowiedzią kalendarza), pola są aktywne w przypadku, gdy wstawiono znacznik przy polu Od do, Z określonej ilości dni/miesięcy - domyślna wartość wynosi 30., pole jest aktywne w przypadku, gdy wstawiono znacznik przy polu Z ostatnich, Ułożone wg - sposób sortowania, wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: Dodatkowo istnieje możliwość określenia ilości operacji na stronie w polu Liczba rekordów. Dla pola można wprowadzić wartości od 1 do 999. Wartość domyślna wynosi 100. Wstawiając znacznik w polu Odwrotnie decydujemy o zamianie kolejności wyświetlania danych. Operacje na liście sortowane są wg daty operacji oraz wg daty księgowania. W przypadku, gdy pole Odwrotnie jest odznaczone następuje sortowanie od daty najnowszej do daty najstarszej. Sortowanie wg kwoty, gdy pole Odwrotnie jest odznaczone następuje od kwoty najmniejszej do największej. Przykładowe okno z parametrami wyszukiwania operacji dla karty debetowej: Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 8

9 Przykładowe okno z parametrami wyszukiwania operacji dla karty kredytowej: Przycisk Pokaż uruchamia proces przeszukiwania operacji wg zdefiniowanych kryteriów oraz powoduje wyświetlenie listy operacji dla wybranej karty. Przycisk Zapisz operacje do PDF umożliwia prezentację oraz zapis listy operacji do pliku PDF. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 9

10 4. Eksport do PDF danych szczegółowych karty płatniczej Wybranie przycisku Zapisz dane do PDF dostępnego na formatce ze szczegółami karty płatniczej umożliwia prezentację oraz zapis informacji szczegółowych dotyczących wybranej karty w formacie PDF. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 10

11 5. Blokady dla kart płatniczych Wybranie przycisku Blokady dostępnego na formatce ze szczegółami karty płatniczej umożliwia prezentację listy blokad (autoryzacji kartowych) założonych na rachunku bieżącym, założonych w kontekście operacji wykonywanych wybraną kartą debetową. Lista posortowana jest wg daty powstania blokady malejąco (od daty najnowszej na początku listy do daty najstarszej na końcu listy). Lista blokad dla kart płatniczych prezentuje następujące dane: Lp. - liczba porządkowa pozycji listy dla danego filtrowania i sortowania, liczona od 1 dla pierwszej pozycji, zwiększana o 1 dla każdej kolejnej pozycji listy, Data powstania - data powstania blokady, Tytuł - tekstowy opis blokady, Kwota - kwota blokady. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 11

12 6. Zmiana limitów karty płatniczej Wybranie przycisku Zmień limity dostępnego na formatce ze szczegółami karty płatniczej umożliwia określenie nowych limitów do ustawienia dla karty płatniczej. Formatka zmiany limitów dla wybranej karty prezentuje następujące dane: Karta - nazwa i numer karty, dla której deklarowana jest zmiana limitów. Pole bez możliwości edycji (tylko prezentacja). W numerze karty widoczne 6 pierwszych i 4 ostatnie cyfry, pozostałe cyfry zamaskowane, Całkowity limit karty (tylko dla kart kredytowych) - całkowity limit miesięczny dla karty. Wartość musi być większa lub równa większej wartości jednego z limitów dziennych: gotówkowego lub bezgotówkowego. Po otwarciu formularza pole wypełnione aktualną wartością limitu, Dzienny limit gotówkowy - dzienny limit operacji gotówkowych, wartość musi być mniejsza lub równa całkowitemu limitowi karty. Po otwarciu formularza pole wypełnione aktualną wartością limitu, Dzienny limit bezgotówkowy - dzienny limit operacji bezgotówkowych, wartość musi być mniejsza lub równa całkowitemu limitowi karty. Po otwarciu formularza pole wypełnione aktualną wartością limitu. W celu zapisania dyspozycji zmiany limitów gotowej do przekazania do realizacji należy wybrać przycisk Zapisz. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 12

13 Użytkownikowi prezentowana jest okno, w którym znajduje się pole z numerem karty (w trybie tylko do odczytu) w standardowym formacie prezentacji numerów kart kredytowych oraz następujące pola wstępnie zainicjowane bieżącymi wartościami limitów: Całkowity limit karty (tylko dla kart kredytowych) - dopuszczalna jest wartość większa od jednego z limitów dziennych: gotówkowego lub bezgotówkowego. Dzienny limit gotówkowy - dzienny limit dla operacji gotówkowych. Dopuszczalna jest wartość mniejsza lub równa całkowitemu limitowi karty Dzienny limit bezgotówkowy - dzienny limit dla operacji bezgotówkowych. Dopuszczalna jest wartość mniejsza lub równa całkowitemu limitowi karty. Na formatce dostępny jest przycisk Zapisz, pod którym następuje weryfikacja poprawności wprowadzonych danych, a gdy są prawidłowe następuje założenie nowej dyspozycji zmiany limitów karty. Po poprawnym założeniu zmiany limitów karty prezentowany jest komunikat: "Dodano nową dyspozycję zmiany limitów karty". Po wybraniu przycisku Zapisz system weryfikuje, czy w systemie nie ma innej aktywnej dyspozycji zmiany limitów karty. Jeśli jest, to wyświetlany jest komunikat: "W systemie jest inna dyspozycja zmiany limitów karty w trakcie obsługi". 7. Lista dyspozycji kartowych Wybór odnośnika Lista dyspozycji na formatce Karty płatnicze umożliwia przeglądanie listy dyspozycji kart płatniczych. Użytkownik może uszczegółowić listę dyspozycji kart płatniczych do przeglądu definiując kolejno: Typ dyspozycji - możliwość wyszukania dyspozycji po typie. Pole z listą wyboru: o wszystkie - wartość domyślna, Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 13

14 o o zmiana limitu karty, zmiana konfiguracji automatycznej spłaty, Status - możliwość wyszukania dyspozycji kart płatniczych po statusie. Pole z listą wyboru: o wszystkie - wartość domyślna, o nowa, o po akcepcie, o do akceptu, o gotowa do przekazania, o przekazana do realizacji, o w trakcie realizacji, o przyjęta do realizacji, o odrzucona, o usunięcia, Ułożone wg - możliwość wyszukania dyspozycji kart płatniczych po sposobie sortowania. Pole z listą wyboru: o kolejności wprowadzania - wartość domyślna, o typu dyspozycji, o numeru rachunku karty, Data od Data do - określenie zakresu dat dla dyspozycji, dla pól istnieje możliwość skorzystania z podpowiedzi ikonki kalendarza, Liczba rekordów - pole do określenia liczby dyspozycji kart płatniczych prezentowanych jednorazowo na ekranie do celów stronicowania listy. Pole typu "liczba całkowita", domyślna wartość: 100 Odwrotnie - wstawiając znacznik w polu decydujemy o zamianie kolejności wyświetlania danych. W celu wyświetlenia danych wg zdefiniowanych kryteriów należy wybrać przycisk Pokaż. Lista dyspozycji kart płatniczych prezentuje następujące dane: pole umożliwiające wstawienie znacznika w celu wykonania akcji zaznaczenia, odznaczenia wszystkich pozycji na bieżącej stronie oraz odwrócenia wszystkich pozycji listy zaprezentowanych na bieżącej stronie prezentacji wielostronicowej, Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 14

15 Status - ikonka prezentująca obecny status dyspozycji, Data dyspozycji - data złożenia dyspozycji, pole jest jednocześnie odnośnikiem do prezentacji szczegółów danej dyspozycji kartowej, Typ dyspozycji - zmiana limitu karty/aktywacja karty/zmiana konfiguracji automatycznej spłaty, Rodzaj - rodzaj karty: debetowa/kredytowa, Nazwa własna - nazwa własna karty zdefiniowana w aplikacji BackOffice lub nazwa własna karty wprowadzona przez użytkownika, Nazwa i numer - nazwa karty otrzymana z systemu źródłowego. W numerze karty widoczne 6 pierwszych i 4 ostatnie cyfry, pozostałe cyfry zamaskowane. Pole jest jednocześnie odnośnikiem do prezentacji szczegółów danej karty, Numer rachunku karty Podgląd szczegółowych dyspozycji kartowych Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 15

16 Użytkownik ma możliwość podglądu szczegółowych danych dyspozycji kartowej. Podgląd szczegółów dyspozycji możliwy jest z poziomu listy dyspozycji kartowych, poprzez link na statusie lub dacie zlecenia danej dyspozycji kartowej. Dostępność akcji możliwych do wykonania z poziomu formatki ze szczegółami dyspozycji kartowej uzależniona jest od statusu dyspozycji oraz uprawnień danego użytkownika Edycja dyspozycji kartowej Edycja dyspozycji kartowej jest możliwa tylko w przypadku dyspozycji kartowych o typie zmiana limitu karty oraz automatyczna spłata zadłużenia przed akceptem (ze statusem nowa). W celu modyfikacji danych dyspozycji kartowej należy wybrać odnośnik z datą w kolumnie Data dyspozycji. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 16

17 Okno prezentuje dane w zakresie zgodnym z formatką tworzenia nowej dyspozycji kartowej oraz umożliwia zapisanie lub rezygnacje z danych Akceptacja dyspozycji kartowej Użytkownik ma możliwość akceptowania nowej dyspozycji kartowej o typie zmiana limitu karty oraz zmiana konfiguracji automatycznej spłaty. W tym celu należy wybrać z listy dyspozycję o statusie nowa lub do akceptu oraz kliknąć w ikonę dyspozycji. Akceptacja dyspozycji kartowej o typie aktywacja karty została opisana w rozdziale Aktywacja karty płatniczej. Dla akceptacji dyspozycji kartowych obowiązują te same schematy akceptacji (wymagana kombinacja podpisów), co w przypadku dyspozycji przelewów. Po poprawnym zautoryzowaniu dyspozycja kartowa zostanie podpisana i uzyskuje status gotowa do przekazania lub po akcepcie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 17

18 7.4. Wycofanie akceptów dyspozycji kartowej Użytkownik ma możliwość wycofania akceptów (przycisk Wycofaj akcept) dostępny na formatce z podglądem dyspozycji kartowej w statusie gotowa do przekazania lub po akcepcie. Przed przekazaniem dyspozycji kartowych do realizacji osoba z prawem podpisu może wycofać wszystkie akcepty dla dyspozycji. W pierwszym kroku należy wybrać z listy dyspozycję o statusie gotowa do przekazania lub po akcepcie - odnośnik z ikonką statusu w kolumnie Status lub odnośnik z datą w kolumnie Data dyspozycji. Zostanie zaprezentowane okno ze szczegółami dyspozycji kartowej, na której należy wybrać przycisk Wycofaj akcept. Po wykonaniu tej akcji dyspozycja kartowa uzyskuje status nowa. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 18

19 7.5. Przekazanie dyspozycji kartowej do realizacji Użytkownik ma możliwość przekazania do realizacji dyspozycji kartowej poprzez przycisk Przekaż dostępny na formatce z podglądem dyspozycji kartowej w statusie gotowa do przekazania. W pierwszym kroku należy wybrać z listy dyspozycję o statusie gotowa do przekazania - odnośnik z ikonką statusu w kolumnie Status lub odnośnik z datą w kolumnie Data dyspozycji. Zostanie zaprezentowana formatka ze szczegółami dyspozycji kartowej, na której należy wybrać przycisk Przekaż do realizacji. Po wykonaniu tej akcji dyspozycja kartowa uzyskuje status przekazana do realizacji. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 19

20 7.6. Wstrzymanie realizacji dyspozycji kartowej Użytkownik ma możliwość wstrzymania realizacji dyspozycji kartowej poprzez przycisk Wstrzymaj dostępny na formatce z podglądem dyspozycji kartowej w statusie przekazana do realizacji. W pierwszym kroku należy wybrać z listy dyspozycję o statusie przekazana do realizacji - odnośnik z ikonką statusu w kolumnie Status lub odnośnik z datą w kolumnie Data dyspozycji. Zostanie zaprezentowana formatka ze szczegółami dyspozycji kartowej, na której należy wybrać przycisk Wstrzymaj. Po wykonaniu tej akcji dyspozycja kartowa uzyskuje status gotowa do przekazania. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 20

21 8. Wykonywanie akcji zbiorczych na dyspozycjach kartowych Wykonywanie akcji zbiorczych na dyspozycjach kartowych (panel przycisków do akcji zbiorczych) następuje poprzez wstawienie znacznika w polu dla wybranych dyspozycji, oraz wyborze odpowiedniego przycisku dostępnego nad listą dyspozycji. Dostępność akcji możliwych do wykonania na grupie dyspozycji uzależniona jest od statusu zaznaczonych dyspozycji. Panel przycisków do akcji zbiorczych dla dyspozycji kartowych umożliwia: autoryzację pojedynczej dyspozycji kartowej (tylko dla dyspozycji w statusie nowe, do akceptu) przycisk Akceptuj pojedynczo, wycofanie akceptów dyspozycji kartowych (tylko dla dyspozycji w statusie do akceptu, gotowe do przekazania) - przycisk Wycofaj, przekazanie dyspozycji kartowych do realizacji (tylko dla dyspozycji w statusie gotowe do przekazania) - przycisk Przekaż, wstrzymanie realizacji dyspozycji kartowych (tylko dla dyspozycji w statusie przekazane do realizacji) - przycisk Wstrzymaj, usunięcie dyspozycji kartowych (tylko dla dyspozycji w statusie nowe) - przycisk Usuń. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 21

22 W przypadku akcji pojedynczej akceptacji dyspozycji kartowej użytkownik ma możliwość pominięcia akceptowania bieżącej dyspozycji (przycisk Pomiń ) oraz przejścia do akceptowania kolejnej z zaznaczonych dyspozycji. 9. Spłata zadłużenia kredytu kartowego Wybranie odnośnika Spłata zadłużenia kredytu kartowego umożliwia złożenie dyspozycji przelewu wewnętrznego związanego ze spłatą wybranego kredytu kartowego. W celu dokonania spłaty zadłużenia kredytu kartowego należy zdefiniować następujące dane: Kredyt - numer rachunku kredytu kartowego, dla którego deklarowana jest spłata zadłużenia. Lista wyboru z numerami rachunków wszystkich kredytów kartowych dostępnych dla użytkownika. Jeżeli dostępnych jest więcej niż jeden kredyt, to domyślnie żaden kredyt nie jest wybrany (użytkownik musi świadomie wybrać jeden z kredytów). Jeżeli dostępny jest tylko jeden kredyt, to jest on domyślnie wybrany, Referencje - referencja płatności, domyślnie pole jest puste, Rachunek - pole słownikowe z listą rachunków możliwych do obciążenia spłatą kredytu kartowego, Typ spłaty - pole słownikowe z wartościami: Kwota dowolna, Kwota całkowita, Kwota minimalna, Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 22

23 Kwota - wartość kwoty spłaty, pole aktywne po wyborze typu spłaty Kwota dowolna, Kwota minimalna - pole bez możliwości edycji, tylko prezentacja minimalnej kwoty do spłaty, pole wypełnione wartością po wyborze typu spłaty Kwota minimalna, Kwota całkowita - pole bez możliwości edycji, tylko prezentacja całkowitej kwoty do spłaty, pole wypełnione wartością po wyborze typu spłaty Kwota całkowita. Kwoty wyliczone na rzecz spłaty całkowitej/minimalnej podawane są na moment rejestracji spłaty. Jeżeli od momentu rejestracji wpłaty, do jej realizacji zamknięty zostanie kolejny okres rozliczeniowy, możliwe jest, że wskazana na spłacie kwota będzie niewystarczająca, aby dokonać spłaty minimalnej/całkowitej. Data spłaty - data wykonania zlecenia spłaty kredytu kartowego. Domyślnie ustawiona na datę spłaty kredytu wynikającą z ostatniego wyciągu lub na datę dzisiejszą, jeżeli data spłaty z wyciągu już minęła. Pole otwarte do edycji. Możliwe wpisanie daty bieżącej lub przyszłej. Dla pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią kalendarza, Blokada środków - pole wyboru z wartościami: o blokuj środki - z blokadą środków na przelew, o nie blokuj środków - bez blokowania środków na przelew, Pole dotyczy spłaty, jeżeli przelew spłaty jest odroczony. Dodatkowo na formatce spłaty zadłużenia kredytu kartowego dostępne jest pole Wolne środki prezentujące wartość dostępnych środków dla rachunku obciążanego oraz pole Zleceniodawca prezentujące dane zleceniodawcy. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 23

24 W celu zatwierdzenia zmian dla przelewu spłaty zadłużenia kredytu kartowego należy wybrać przycisk Zapisz. Po wykonaniu tej akcji zostanie zaprezentowany komunikat: "Dodano nowe polecenie przelewu". 10. Konfiguracja automatycznej spłaty kredytu kartowego Wybór okna Konfiguracja automatycznej spłaty kredytu kartowego umożliwia skonfigurowanie automatycznej spłaty dla kredytu kartowego poprzez zdefiniowanie następujących pól: Kredyt - lista wyboru z numerami rachunków wszystkich kredytów kartowych dostępnych dla użytkownika, należy wybrać rachunek kredytu kartowego, dla którego konfigurowana będzie automatyczna spłata zadłużenia. Jeżeli dostępnych jest więcej niż jeden kredyt, to domyślnie żaden kredyt nie jest wybrany (Użytkownik musi świadomie wybrać jeden z kredytów). Jeżeli dostępny jest tylko jeden kredyt, to jest on domyślnie wybrany, Spłata włączona - znacznik włączenia/wyłączenia automatycznej spłaty. Domyślnie stan znacznika (zaznaczony/odznaczony) zgodny z obecnym stanem automatycznej spłaty (włączona/wyłączona), Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 24

25 Rachunek - lista rachunków możliwych do obciążenia spłatą kredytu kartowego, Typ spłaty - pole słownikowe z wartościami: Kwota minimalna, Kwota całkowita, Domyślnie wybrana wartość zgodna z obecną konfiguracją automatycznej spłaty. Na formatce dostępny jest przycisk Zapisz pod którym następuje weryfikacja poprawności wprowadzonych danych, a gdy są prawidłowe następuje założenie nowej dyspozycji konfiguracji automatycznej spłaty kredytu kartowego. Po wybraniu przycisku system weryfikuje, czy w systemie nie ma innej aktywnej dyspozycji konfiguracji automatycznej spłaty kredytu kartowego. Jeśli jest, to wyświetlany jest komunikat: "W systemie jest inna dyspozycja konfiguracji automatycznej spłaty w trakcie obsługi". 11. Eksport do pliku historii operacji z wybranych kart Wybór opcji Eksport do pliku historii operacji z wybranych kart umożliwia wyeksportowanie listy operacji dla wybranych kart płatniczych. Wyboru kart, z których ma być generowany plik z operacjami dokonuje się poprzez wstawienie znacznika w polu wyboru dostępnego przy danej karcie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 25

26 W następnym kroku na formatce Eksport historii operacji z wybranych kart użytkownik ma możliwość określenia zakresu parametrów eksportu poprzez zdefiniowanie: zakresu dat - określenie zakresu daty początkowej (Data od) oraz końcowej (Data do) w formacie RRRR-MM-DD dla wyeksportowanych operacji, pole Data od domyślnie wypełnione jest datą bieżącą, lub określenie liczby dni/miesięcy, z których ma zostać wyeksportowana lista operacji kartowych, określenie formatu pliku eksportu: XML/Liniowy/Elixir. Domyślnie wartość ustawiana jest na podstawie formatu określonego w konfiguracji systemu. Użytkownik ma do dyspozycji następujące funkcje: Pobierz plik - naciśniecie przycisku rozpoczyna proces generowania pliku z historią operacji zgodnie z wybranymi kryteriami, a następnie otwiera okno dialogowe pobierania wygenerowanego pliku, Zamknij - rezygnacja z eksportu historii operacji z wybranych kart. W zależności od wybranego formatu system generuje plik o następującej nazwie: "BOS_historia_operacji_kart_xml_131001_ xml" "BOS_historia_operacji_kart_linowy_131001_ txt" "BOS_historia_operacji_kart_elixir_131001_ txt" Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 26

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGI: 1. Administracja:

WYCIĄGI: 1. Administracja: WYCIĄGI: Aplikacja BOŚBank24 iboss będzie umożliwiać pobór wyciągów z różnych typów produktów z poziomu dwóch miejsc. Wyciągi dla rachunków bieżących i pomocniczych tak jak obecnie w opcji Rachunki. Nowością

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Wyciągi. Lista operacji na wyciągu w postaci PDF

Wyciągi. Lista operacji na wyciągu w postaci PDF Wyciągi Wybór odnośnika Wyciągi dla danego rachunku, dla którego udostępnione są wyciągi elektroniczne umożliwia użytkownikowi wyświetlenie, wydruk oraz pobranie w postaci pliku PDF listy operacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia bezpieczeństwa

Zdarzenia bezpieczeństwa BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Zdarzenia bezpieczeństwa Opcja Zdarzenia bezpieczeństwa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania informacji o Masowych Płatnościach Przychodzących w systemie BOŚBank24 iboss

Instrukcja pobierania informacji o Masowych Płatnościach Przychodzących w systemie BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl 2. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wiadomości

Bardziej szczegółowo

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A.

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. Logowanie do systemu Aplikacja dostępna jest pod adresem: https://wyciagi.nestbank.pl Informacja o utworzonym dla Państwa koncie w aplikacji, przekazywana

Bardziej szczegółowo

Rozdział 11. Przelewy

Rozdział 11. Przelewy Rozdział 11. Przelewy 11.1. Przelewy Opcja Przelewy umożliwia: Wprowadzanie przelewów (zwykłych, własnych, ZUS i US), Import przelewów z plików o określonym formacie (szczegółowy opis formatów znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. Powiadomienia SMS i mailowe. BOŚBank24 iboss

Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. Powiadomienia SMS i mailowe. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL BANKOWOŚĆ INTERNETOWA PL@NET SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 2. LOGOWANIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe Spis treści 1 Wstęp... 1 2 Funkcjonalność Kredyty... 1 2.1 Podgląd szczegółów kredytu, zakres dostępnych danych... 2 2.2 Inne funkcjonalności dot. kredytów w bankowości GB24... 5 3 Karty płatnicze (Debetowe

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA Opcja Konfiguracja Użytkownika umożliwia Użytkownikowi dostosować wygląd systemu BOŚBank24 iboss do własnych preferencji. Możliwe jest: włączenie pomocy wyświetlanej na formatkach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne 1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej.

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Łęczna 2015 Historia zmian L.p. Data Autor Wersja systemu

Bardziej szczegółowo

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Call Center wsparcie, serwis telefoniczny 801

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24)

Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24) getinbank.pl infolinia 197 97 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24) Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków wirtualnych w usłudze CIB

Obsługa rachunków wirtualnych w usłudze CIB Obsługa rachunków wirtualnych w usłudze CIB 1 Spis treści: 1. Opis rozwiązania...3 1.1 Przeglądanie listy transakcji na rachunkach wirtualnych....3 1.1.1 Wyszukiwanie operacji...3 1.1.2 Wyświetlenie listy

Bardziej szczegółowo

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ibosstoken

Bardziej szczegółowo

Internet korporacyjny

Internet korporacyjny Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet korporacyjny Suplement Wersja systemu: 2.35.001C Data wydania dokumentu: 2015-03-02 Spis treści Rozdział 1. Informacje o dokumencie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Uruchomienie systemu... 4 Rachunki... 6 Szczegóły rachunku... 8 Historia operacji... 9 Przelewy... 12 Nowy

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Szanowni Państwo! Miło nam powitać Państwa wśród znacznego już grona użytkowników systemu bankowości internetowej BOŚBank24

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. w systemie BGK@24BIZNES

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. w systemie BGK@24BIZNES BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Instrukcja użytkowania Systemu identyfikacji masowych płatności (SIMP) oraz Systemu identyfikacji masowych płatności Premium (SIMP Premium) w systemie BGK@24BIZNES Luty, 2015

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm 1 CitiDirect System bankowości internetowej dla firm Podręcznik Użytkownika Przelew Zbiorczy Departament Obsługi Klienta Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-33-978, +8 () 690-15-1 Poniedziałek Piątek

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w systemie w bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

Pierwsze kroki w systemie w bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK Pierwsze kroki w systemie w bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu Głównego. W Ekranie

Bardziej szczegółowo

Definiowanie filtrów IP

Definiowanie filtrów IP Definiowanie filtrów IP Spis treści 1. Klienci korporacyjni... 3 1.1. def3000/ceb... 3 2. Klienci detaliczni... 6 2.1. def2500/reb... 6 2 1. Klienci korporacyjni 1.1. def3000/ceb Dla każdego Klienta korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJA MOBILNA mskok Usługa Tele-skok: 801 803 800 lub +48 (58) 782 59 00 opłata zgodna z taryfą operatora SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 SŁOWNIK POJĘĆ... 2 3 APLIKACJA MOBILNA mskok...

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB Portal Eksport

CitiDirect EB Portal Eksport CitiDirect EB Portal Eksport Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek - Piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. WSTĘP... 3 2. TWORZENIE

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) Warszawa,14.08.2015 BGK Helpdesk: +48 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl 1 SPIS TREŚCI Podstawowe informacje... 3

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

JAK PRZEJŚĆ DO WIDOKU RACHUNKÓW

JAK PRZEJŚĆ DO WIDOKU RACHUNKÓW RACHUNKI SPIS TREŚCI A. JAK PRZEJŚĆ DO WIDOKU RACHUNKÓW 1 B. OPCJE WIDOKU RACHUNKÓW 3 C. AKCJE KONTEKSTOWE 4 D. WYSZUKIWARKA RACHUNKÓW 4 E. FILTRY LISTY 5 F. NAGŁÓWEK TABELI 5 G. AKCJE NA WIERSZACH TABELI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK. dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK. dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na sierpień 2015 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy

CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Eksport

CitiDirect Online Banking Eksport CitiDirect Online Banking Eksport CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24

Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24 getinbank.pl infolinia 197 97 Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24 Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA BOŚBank24 iboss Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss www.bosbank.pl SPIS TREŚCI 1 Bankowość internetowa BOŚBank24 iboss...1 1.1 Witamy w systemie iboss...1 1.2 Bezpieczeństwo...1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

PRZELEWY OZNACZONE JAKO PSD

PRZELEWY OZNACZONE JAKO PSD W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z dn. 23 września 2011 r.), która wdraża do krajowego porządku prawnego zapisy dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Delphi pliki i wyciągi CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcji dostępnych w db powernet

Tabela funkcji dostępnych w db powernet WZ/2015/11/65 WZ/2015/11/65 v. 1.1 v. 1.1 Tabela funkcji dostępnych w db powernet Rachunki Lista rachunków Szczegóły rachunku Dzienne zestawienia operacji Blokady i autoryzacje Operacje bieżące Grupy rachunków

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu Miniaplikacja Koszyk

Dokumentacja użytkownika systemu Miniaplikacja Koszyk Dokumentacja użytkownika systemu Miniaplikacja Koszyk Wersja systemu: 1.14.000C Wersja dokumentu: 1 Data wydania dokumentu: 2017-02-23 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Delphi Moduł pobierania-wysyłania plików CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Zapytania i Wyszukiwanie, Raporty Historia rachunku, podgląd sald i wyciągów

CitiDirect Online Banking Zapytania i Wyszukiwanie, Raporty Historia rachunku, podgląd sald i wyciągów CitiDirect Online Banking Zapytania i Wyszukiwanie, Raporty Historia rachunku, podgląd sald i wyciągów CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PORTALU KARTOWEGO KARTOSFERA 19.06.2017 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 ZANIM ZACZNIESZ KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 3 2. REJESTRACJA I LOGOWANIE W PORTALU KARTOWYM...

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GLIWICACH

DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GLIWICACH DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GLIWICACH Spis treści Artykuł I. Rejestracja użytkownika / Autoryzacja zleceń... 5 Sekcja 1.01 Autoryzacja zleceń... 7

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24

Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24 Przewodnik po usługach bankowości internetowej bswschowa24 Nowa bankowość internetowa - bswschowa24 Nowy system bankowości internetowej pod nazwą bswschowa24 wyróżnia się łatwą i przyjazną obsługą w oparciu

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Opis modułu Wnioski i Komunikacja w systemie ING BusinessOnLine

Opis modułu Wnioski i Komunikacja w systemie ING BusinessOnLine Strona 1 z 24 Opis modułu Wnioski i Komunikacja w systemie ING BusinessOnLine 13 maja 2013 roku Strona 2 z 24 1. Wnioski - Nowy wniosek Z poziomu zakładki Nowy wniosek Użytkownik ma możliwość edytowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Marzec 2014 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU URUCHOMIENIE SYSTEMU..1 REJSTRACJA UŻYTKOWNIKA..1 ROZPOCZĘCIE PRACY.. 3 MENU SYTEMU.....4

Bardziej szczegółowo

Nowy PekaoBIZNES 24. Przewodnik po zmianach w systemie. Departament Bankowości Transakcyjnej

Nowy PekaoBIZNES 24. Przewodnik po zmianach w systemie. Departament Bankowości Transakcyjnej Nowy PekaoBIZNES 24 Przewodnik po zmianach w systemie Departament Bankowości Transakcyjnej Grudzień 2012 DLACZEGO PekaoBIZNES 24 SIĘ ZMIENIA? Platforma transakcyjna PekaoBIZNES 24 usprawnia codzienne operacje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014 Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014 Prawa autorskie do niniejszego dokumentu należą do: I-BS.pl Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4/62, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 641 61 67,68 tel./fax

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Po wybraniu przycisku Zatwierdź pojawia się informacja o dacie i godzinie złożenia dyspozycji oraz możliwość

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu

Dokumentacja użytkownika systemu Dokumentacja użytkownika systemu Logotyp systemu Suplement Wersja systemu: 2.31.001C Data wydania dokumentu: 2013-02-18 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu: Spis treści

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych Strona 2 z 46 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 2. Bank BPH (BusinessNet)... 5 Import przelewów... 5 Eksport wyciągów...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy wersja 2.15 data: 2013-06-27 W celu wprowadzenia nowego wniosku o kredyt gotówkowy należy wybrać: Menu główne/nowy wniosek/kredyt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji podpisu kwalifikowanego dla systemu bankowości elektronicznej

Instrukcja instalacji i konfiguracji podpisu kwalifikowanego dla systemu bankowości elektronicznej BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl 2. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Internetowych. Instrukcja Aplikacji def3000/ceb. def3000/ceb. Dokumentacja użytkownika

Centrum Usług Internetowych. Instrukcja Aplikacji def3000/ceb. def3000/ceb. Dokumentacja użytkownika entrum Usług Internetowych Instrukcja Aplikacji Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 5 Rozdział 2 Uruchomienie systemu 6 2.1 Uruchomienie systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularzy Millenet dla Przedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania formularzy Millenet dla Przedsiębiorstw Instrukcja wypełniania formularzy Millenet dla Przedsiębiorstw Proces uruchomienia oraz konfiguracji usługi bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw składa się z wypełnienia trzech formularzy:

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. CorpoInterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. CorpoInterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH CorpoInterCOMP Instrukcja użytkownika Wersja 0.1 Bydgoszcz, Maj 2006 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA...1 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Na dobry początek. PekaoBiznes24

Na dobry początek. PekaoBiznes24 Na dobry początek PekaoBiznes24 Zarządzanie firmowymi finansami może być naprawdę wygodne. Zobacz, jak szybko i prosto można rozpocząć pracę z PekaoBiznes24. Cztery wstępne kroki i gotowe! Możesz już wykonać

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY RACHUNEK PIENIĘŻNY 1. SZCZEGÓŁY RACHUNKU PIENIĘŻNEGO... 2 2. PRZELEW JEDNORAZOWY... 6 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... 6 2.2. Przelew

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Pażdziernik 2017 Spis treści URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 4 MENU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka. Klienci indywidualni

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka. Klienci indywidualni INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka Klienci indywidualni Data publikacji: 15.05.2017 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Definicje 3 3. Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka 3 3.1. Aktywacja Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu Miniaplikacja Kredyty

Dokumentacja użytkownika systemu Miniaplikacja Kredyty Dokumentacja użytkownika systemu Miniaplikacja Kredyty Wersja systemu: 1.14.000C Wersja dokumentu: 1 Data wydania dokumentu: 2017-02-15 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu Miniaplikacja Terminarz

Dokumentacja użytkownika systemu Miniaplikacja Terminarz Dokumentacja użytkownika systemu Miniaplikacja Terminarz Wersja systemu: 1.11.001C Wersja dokumentu: 1 Data wydania dokumentu: 2016-11-28 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu:

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking - dostęp poprzez portal CitiDirect EB Delphi Moduł pobierania-wysyłania plików CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności podnoszących odporność systemu na ewentualne zaniedbania po stronie Klientów Banków w def3000/ceb (Pakiet Bezpieczeństwa I,

Opis funkcjonalności podnoszących odporność systemu na ewentualne zaniedbania po stronie Klientów Banków w def3000/ceb (Pakiet Bezpieczeństwa I, Opis funkcjonalności podnoszących odporność systemu na ewentualne zaniedbania po stronie Klientów Banków w def3000/ceb (Pakiet Bezpieczeństwa I, Pakiet Bezpieczeństwa II) Informacje o dokumencie Historia

Bardziej szczegółowo