Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking"

Transkrypt

1 Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking Funkcjonalności systemu MobileBanking Obsługa rachunków i transakcji Wystawienie przelewu z rachunku Przeglądanie historii transakcji Wystawienie nowego przelewu Wystawienie przelewu z książki adresowej Wystawienie przelewu jednorazowego Wystawienie przelewu do Urzędu Skarbowego Wystawianie przelewu do ZUS Statusy przelewów Zlecenia oczekujące Zlecenia zrealizowane Zlecenia odrzucone Obsługa książki adresowej Dodawanie nowego adresata do książki adresowej Ustawienia Zmiana hasła Bankomaty Generowanie certyfikatu MobileBanking dla klientów z kluczem cyfrowym Procedura generowania certyfikatu Lista bankomatów na urządzeniu mobilnym z Windows Phone Wstęp System bankowości elektronicznej I-Bank w wersji 5 udostępnia usługę umożliwiającą dostęp do rachunku bankowego oraz innych usług bankowych poprzez telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne (np. Smartfon, Tablet itp.) z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową. Program został dostosowany do wymagań urządzeń mobilnych wyposażonych w ekran dotykowy. System MobileBanking udostępnia klientowi Banku następujące funkcjonalności: dostęp do informacji o rachunkach (saldo rachunku, limity rachunku), uzyskanie informacji o obrotach na rachunku, obsługa książki adresowej kontrahentów klienta, przeglądanie historii zleceń (wyświetlenie zleceń oczekujących, zrealizowanych oraz odrzuconych), wykonanie przelewu na rachunki obce oraz rachunki własne, wystawienie przelewu na rachunek zdefiniowanego w książce adresowej kontrahenta, realizacja zlecenia przelewu na rachunki Urzędów Skarbowych, realizacja zlecenia przelewu na rachunku ZUS, wyświetlenie lokalizacji bankomatów, zmiana hasła dostępu. Program nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania na urządzeniu klienta. 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking System bankowości mobilnej MobileBanking automatycznie rozpoznaje rodzaj urządzenia, na którym zostaje uruchomiony. 1/15

2 Na urządzeniu mobilnym, po wprowadzeniu adresu uruchomiona zostanie bankowość elektroniczna MobileBanking. Wyświetlony zostanie ekran ładowania programu, a następnie pojawi się ekran logowania do systemu (Rys. 2.1). Poniżej znajduje się kod QR zawierający adres: Uruchomienie systemu MobileBanking na komputerze stacjonarnym jest możliwe po wpisaniu w adresie przeglądarki W celu zalogowania się do bankowości MobileBanking należy wprowadzić identyfikator użytkownika i hasło, wykorzystywane do logowania w systemie Homebanking, a następnie wcisnąć przycisk Zaloguj. Po prawidłowym zalogowaniu wyświetlone zostanie Menu Główne systemu (Rys. 2.2). Rys Ekran logowania do programu MobileBanking Rys Ekran menu głównego programu MobileBanking 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking Po zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej I-Bank na urządzeniu mobilnym klient banku uzyskuje dostęp do Menu Głównego, w którym pogrupowane zostały podstawowe funkcjonalności oferowane przez system. Dostępne są następujące pozycje menu: Rachunki i transakcje obsługa rachunków bankowych klienta: przeglądanie informacji o dostępnym saldzie na rachunku oraz dostępnych limitach, wyświetlanie informacji o obrotach na rachunku, wystawienie przelewu z rachunku klienta. Nowy przelew obsługa nowych zleceń: wystawienie przelewu na rachunek adresata z książki adresowej, wystawienie przelewu jednorazowego na rachunek obcy lub rachunek własny wystawienie przelewu na rachunek Urzędu Skarbowego, wystawienie przelewu na rachunek ZUS. Statusy przelewów przeglądanie historii zleceń: wyświetlenie historii zleceń zrealizowanych, oczekujących na realizację lub odrzuconych, poprawienie lub usunięcie zleceń oczekujących na realizację, usunięcie zleceń odrzuconych. Książka adresowa obsługa listy kontrahentów klienta: wystawienie przelewu na rachunek zdefiniowanego kontrahenta, dodanie, edycja, usunięcie kartoteki kontrahenta 2/15

3 Ustawienia zmiana ustawień klienta: zmiana hasła logowania do systemu I-Bank. Bankomaty wyświetlenie aktualnej pozycji i lokalizacji najbliższych bankomatów. Koniec pracy zakończenie pracy z systemem i bezpieczne wylogowanie z MobileBanking Obsługa rachunków i transakcji Po wybraniu z menu głównego programu opcji swoich rachunkach bankowych (Rys. 3.1). Po szczegółowe informacje o rachunku (Rys.3.2). Klient uzyskuje dostęp do informacji o kliknięciu na nazwę danego rachunku, zostaną wyświetlone Rys Widok rachunków w opcji Rachunki i transakcje Rys Szczegóły rachunku Szczegółowe informacje o rachunku dotyczą: numeru NRB rachunku, aktualnie dostępnych środkach, limitach na rachunkach (jednorazowy, dzienny, miesięczny) Wystawienie przelewu z rachunku Wybierając z menu głównego programu opcji, a następnie rozwijając informacje szczegółowe o wybranym rachunku, można wykonać przelew z wybranego rachunku. Rys.3.3. Szczegóły rachunku z opcją wystawienia przelewu z rachunku 3/15

4 Kolejnym krokiem jest wybór rodzaju przelewu. Klient uzyskuje możliwość zrealizowania przelewu na rachunek obcy lub rachunek własny. Przełączanie między rodzajami przelewów odbywa się po wybraniu na ekranie odpowiedniej pozycji w menu. W przypadku wyboru opcji Na Rachunek Obcy wyświetlony zostanie formularz z polami danych adresata przelewu (Rys.3.4). Pola formularza: Konto adresata należy wprowadzić numer rachunku NRB adresata przelewu, Nazwa adresata należy wprowadzić nazwę adresata przelewu, Adres adresata należy wprowadzic adres adresata przelewu, Kod pocztowy należy wprowadzić kod pocztowy miejscowości adresata przelewu, Miejscowość należy wprowadzić miejscowość adresata przelewu. Rys Formularz z danymi przelewu Rys Ekran wyboru rachunku przy wystawianiu przelewu na rachunek własny W przypadku wyboru opcji Na Rachunek Własny z listy dostępnych rachunków należy wybrać rachunek, na który ma zostać wykonany przelew (Rys. 3.5). Program kontroluje, czy konto nadawcy przelewu jest różne od konta adresata przelewu. W obu przypadkach należy potwierdzić wprowadzone dane klikając przycisk. Następnie wyświetlony zostanie ekran zawierający pozostałe opcje przelewu. Należy uzupełnić dane przelewu wprowadzając Kwotę, Datę realizacji oraz uzupełniając Tytuł przelewu (Rys. 3.5). W celu wprowadzenia daty realizacji przelewu należy kliknąć pole z datą, a następnie korzystając z wyświetlonego kalendarza wybrać datę realizacji przelewu (Rys.3.6). Po wprowadzeniu danych należy je potwierdzić klikając przycisk. Rys Formularz z danymi przelewu 4/15 Rys Kontrolka wyboru daty

5 realizacji przelewu Wyświetlony zostanie ekran zawierający treść przelewu oraz informację o kosztach i dacie realizacji zlecenia. Należy zapoznać się z treścią przelewu wyświetloną na ekranie. W tym czasie na telefon klienta wysłana zostanie wiadomość SMS zawierająca link do strony weryfikującej przelew. Rys Ekran podsumowania zlecenia Po otwarciu wiadomości i kliknięciu linku znajdującego się treści wiadomości wyświetlona zostanie nowa strona z treścią przelewu przekazanego do Banku. Należy ponownie zweryfikować jej poprawność, a następnie kliknąć przycisk Potwierdzam (Rys. 3.7). Kliknięcie przycisku spowoduje autoryzację (podpisanie) zlecenia. Wyświetlona zostanie informacja o potwierdzeniu przelewu. W celu skierowania zlecenia do realizacji w Banku należy kliknąć przycisk Zrealizuj (Rys. 3.8). Wyświetlony zostanie ekran informujący o przekazaniu zlecenia do realizacji (Rys. 3.9). Rys Treść przelewu po kliknięciu linka w wiadomości SMS Rys Skierowanie przelewu do realizacji Rys Ekran potwierdzający przekazanie zlecenia do realizacji Przeglądanie historii transakcji Wybierając z menu głównego programu opcji, a następnie rozwijając informacje szczegółowe o wybranym rachunku, można wyświetlić historię transakcji na wybranym rachunku. W tym celu należy wcisnąć przycisk ostatnich 60 dni. (Rys. 3.10). Domyślnie wyświetlona zostanie historia transakcji z 5/15

6 Kwota koloru czerwonego wyświetlana na liście transakcji oznacza dokument obciążeniowy, natomiast koloru czarnego dokument uznaniowy (Rys. 3.11). Zakres wyświetlanych danych można zmienić wybierając z listy odpowiednią pozycję. Dostępne są następujące zakresy: ostatnie 7 dni, ostatni miesiąc, ostatnie 60 dni, wszystkie. Można wyszukiwać konkretnych transakcji wprowadzając poszukiwaną treść w polu następnie klikając przycisk., a W celu wyświetlenia szczegółowych informacji o transakcji należy kliknąć interesującą pozycję. Zostanie rozwinięte pole ze szczegółami dokumentu. Na rysunku 3.12 wyświetlone zostały informacje o obciążeniu na rachunku. Na rysunku 3.13 przedstawione są przykładowe szczegóły dokumentu uznaniowego. Rys Szczegóły rachunku Rys Historia transakcji Rys Obciążenie Rys Uznanie Wyświetlane są następujące informacje: Nazwa, adres nadawcy oraz Numer rachunku nadawcy, Nazwa, adres adresata oraz Numer rachunku adresata, Data realizacji, Kierunek (UZNANIE, OBCIĄŻENIE), Kwota, Tytuł. Zarówno dla dokumentu uznaniowego, jak i obciążeniowego, z wyświetlonej transakcji można zrealizować zlecenie. W przypadku dokumentu obciążeniowego należy kliknąć przycisk. Dane przelewu zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie przeglądanej transakcji (Rys. 3.12). W przypadku dokumentu uznaniowego należy kliknąć przycisk formularz przelewu. Dane formularza można poprawić (Rys. 3.13).. System automatycznie wypełni 3.2. Wystawienie nowego przelewu System bankowości mobilnej MobileBanking umożliwia wystawienie nowego przelewu. W celu wystawienia nowego przelewu należy z menu głównego programu wybrać opcję. Klient uzyskuje możliwość wystawienia jednorazowego przelewu: na rachunek adresata zdefiniowanego w książce adresowej, na rachunek własny, na rachunek w innych bankach, na rachunek Urzędu Skarbowego, na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 6/15

7 Rys Menu nowego przelewu Wystawienie przelewu z książki adresowej W celu wystawienia przelewu z książki adresowej należy wybrać adresata z listy, a następnie uzupełnić dane formularza przelewu o kwotę oraz datę realizacji Wystawienie przelewu jednorazowego W celu wystawienia nowego przelewu jednorazowego na rachunek obcy lub rachunek własny należy z menu głównego wybrać opcję, a następnie wybrać. Postępowanie zarówno dla nowego przelewu na rachunek własny lub rachunek w innym banku jest takie same jak w przypadku wystawiania przelewu bezpośrednio z rachunku (Punkt niniejszej instrukcji) Wystawienie przelewu do Urzędu Skarbowego W celu wystawienia nowego zlecenia do Urzędu Skarbowego należy z menu głównego wybrać opcję, a następnie wybrać. Z listy dostępnych rachunków należy wybrać rachunek, z którego przelew ma zostać wystawiony, oraz wprowadzić odpowiedni identyfikator płatnika. Należy wypełnić pole kwota oraz ustawić właściwą datę realizacji zlecenia (Rys. 3.15). Należy wypełnić pola formularza: Nazwa płatnika pole zostanie uzupełnione automatycznie. Należy sprawdzić poprawność danych. Identyfikator płatnika z listy rozwijalnej należy wybrać sposób identyfikacji płatnika i wprowadzić odpowiednią wartość na formularzu. Dostępne są następujące identyfikatory płatnika: NIP, REGON, PESEL, Dowód Osobisty. Okres płatności z listy rozwijalnej należy wybrać odpowiedni okres. Dostępne okresy płatności: M Miesiąc, D Dekada, J Dzień, O Brak Okresu. Pola rok i miesiąc należy wypełnić zgodnie z wybranym okresem płatności. Kwota. Data realizacji. Id. zobowiązania. Następnie należy kliknąć przycisk. Kolejnym krokiem jest ustawienie opcji związanych z Urzędem Skarbowym. 7/15

8 Dostępne opcje przelewu do Urzędu Skarbowego (Rys. 3.16): Miasto Urzędu z rozwijalnej listy należy wybrać właściwe miasto Urzędu Skarbowego, Nazwa Urzędu z rozwijalnej listy należy wybrać nazwę urzędu, Symbol dokumentu z rozwijalnej listy należy wybrać odpowiedni symbol dokumentu. Pole Nr rachunku zostanie automatycznie uzupełnione odpowiednim numerem rachunku Urzędu. Po ustawieniu wszystkich danych Urzędu Skarbowego należy kliknąć przycisk. Rys Przelew US dane płatnika Rys Przelew US dane Urzędu Rys Przelew US szczegóły Po wypełnieniu wszystkich pól formularza należy kliknąć przycisk. Dalsza weryfikacja zlecenia odbywa się zgodnie z punktem niniejszej instrukcji Wystawianie przelewu do ZUS W celu wystawienia nowego przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, należy z menu głównego wybrać opcję, a następnie wybrać opcję. Z listy dostępnych rachunków należy wybrać rachunek, z którego przelew ma zostać wystawiony (Rys. 3.18). Należy wypełnić następujące pola (Rys i Rys. 3.19): Nazwa płatnika pole zostanie uzupełnione automatycznie danymi. Należy sprawdzić poprawność danych. NIP Numer Identyfikacyjny Podatnika jeżeli został zapisany w parametrach domyślnych, wówczas zostanie on uzupełniony automatycznie. W przeciwnym wypadku należy wprowadzić go ręcznie. Identyfikator należy wprowadzić identyfikator płatnika. Z listy rozwijalnej należy wybrać odpowiedni identyfikator. Jeżeli wartość identyfikatora została zapisana wcześniej w parametrach domyślnych, wówczas zostanie ona uzupełniona automatycznie. W przeciwnym wypadku należy wprowadzić wartość w pole formularza. Kwoty należy uzupełnić kwoty przelewów. Jeżeli jakaś składka nie jest opłacana, należy wprowadzić wartość 0 w odpowiednim polu formularza. Po uzupełnieniu tych danych należy kliknąć klawisz. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie parametrów zlecenia do ZUS. Należy uzupełnić następujące pola (Rys. 3.20): Data realizacji data realizacji zlecenia. Nr decyzji/umowy/tytułu wykonawczego Typ wpłaty z listy rozwijalnej wybrać typ wpłaty. Nr deklaracji. Miesiąc Rok. 8/15

9 Rys Przelew ZUS Rys Przelew ZUS c.d. Rys Przelew ZUS c.d. Rys Potwierdzenie zlecenia do ZUS 3.3. Statusy przelewów Wybierając z menu głównego opcję. Klient uzyskuje dostęp do historii przelewów złożonych w Banku. Wyświetlone mogą zostać zlecenia (Rys. 3.22): oczekujące, zrealizowane, odrzucone. Rys Menu statusy przelewów Rys Lista zleceń oczekujących Rys Zlecenie oczekujące Rys Zlecenie oczekujące z przyszłą datą realizacji Zlecenia oczekujące Po wybraniu z menu głównego opcji, a następnie pozycji, wyświetlona zostanie lista zleceń oczekujących na realizację (Rys.3.23). Na ekranie wyświetlone są podstawowe informacje o zleceniach: data realizacji, kwota oraz waluta zlecenia, tytuł zlecenia. Na większości modelach telefonów informacja o tytule wyświetlona zostanie po obróceniu telefonu o 90 stopni. Można wyszukiwać konkretnych transakcji wprowadzając poszukiwaną treść w polu następnie klikając przycisk., a 9/15

10 Po kliknięciu na wybrane zlecenie wyświetlone zostaną informacje szczegółowe o zleceniu (Rys. 3.24). Wyświetlone informacje szczegółowe obejmują takie dane zlecenia jak: Nazwa nadawcy nazwa nadawcy oraz numer konta nadawcy, Nazwa adresata nazwa adresata oraz numer konta adresata, Kwota kwota i waluta zlecenia, Na dzień planowana data realizacji zlecenia, Tytuł tytuł zlecenia. W przypadku przeglądania informacji szczegółowych o przelewach wystawionych z przyszłą datą realizacji, klient uzyskuje możliwość usunięcia takiego zlecenia po kliknięciu przycisku. Dodatkowo istnieje możliwość edycji takiego zlecenia Zlecenia zrealizowane Po wybraniu z menu głównego pozycji, a następnie opcji, wyświetlona zostanie historia zrealizowanych zleceń (Rys. 3.26). Na ekranie wyświetlone są podstawowe informacje o zleceniach: data realizacji, kwota oraz waluta zlecenia, tytuł zlecenia. Na większości modelach telefonów informacja o tytule wyświetlona zostanie po obróceniu telefonu o 90 stopni. Można wyszukiwać konkretnych transakcji wprowadzając poszukiwaną treść w polu następnie klikając przycisk., a Po kliknięciu na wybrane zlecenie wyświetlone zostaną informacje szczegółowe o zleceniu (Rys. 3.27). Wyświetlone informacje szczegółowe obejmują takie dane zlecenia jak: Nazwa nadawcy nazwa nadawcy oraz numer konta nadawcy, Nazwa adresata nazwa adresata oraz numer konta adresata, Kwota kwota i waluta zlecenia, Na dzień planowana data realizacji zlecenia, Tytuł tytuł zlecenia. Rys Lista przelewów zrealizowanych Rys Szczegóły zlecenia zrealizowanego Rys Lista zleceń odrzuconych Rys Szczegóły zlecenia odrzuconego Zlecenia odrzucone Po wybraniu z menu głównego pozycji, a następnie opcji, wyświetlona zostanie lista zleceń odrzuconych (Rys. 3.28). 10/15

11 Na ekranie wyświetlone są podstawowe informacje o zleceniach: data planowanej realizacji zlecenia, kwota oraz waluta zlecenia, tytuł zlecenia. Na większości modelach telefonów informacja o tytule wyświetlona zostanie po obróceniu telefonu o 90 stopni. Można wyszukiwać konkretnych transakcji wprowadzając poszukiwaną treść w polu, a następnie klikając przycisk. Po kliknięciu na wybrane zlecenie wyświetlone zostaną informacje szczegółowe o zleceniu (Rys. 3.29). Wyświetlone informacje szczegółowe obejmują takie dane zlecenia jak: Nazwa nadawcy nazwa nadawcy oraz numer konta nadawcy, Nazwa adresata nazwa adresata oraz numer konta adresata, Kwota kwota i waluta zlecenia, Na dzień planowana data realizacji zlecenia, Tytuł tytuł zlecenia, Przyczyna Odrzucenia informacja o przyczynie odrzucenia zlecenia. Klikając przycisk można usunąć odrzucone zlecenie z listy zleceń Obsługa książki adresowej Po wybraniu z menu głównego opcji klient uzyskuje dostęp do funkcji (Rys.3.30): dodawania nowego adresata, edycji danych adresata zapisanego w książce adresowej, usuwanie adresata z książki adresowej, wystawienie przelewu na rachunek adresata zapisanego w książce adresowej. Można wyszukiwać konkretnych adresatów wprowadzając poszukiwaną treść w polu, a następnie klikając przycisk. W czasie dodawania adresata do książki adresowej można wybrać dwa sposoby autoryzacji zleceń wystawianych na rachunek tego adresata: autoryzacja hasłem zlecenia realizowane na konto adresata weryfikowane są za pomocą hasła logowania, autoryzacja SMS zlecenia realizowane na rachunek adresata weryfikowany jest za pomocą linku SMS wysyłanego w wiadomości SMS. Rys Lista adresatów w książce adresowej Rys Dodawanie nowego adresata Rys Dodawanie nowego adresata szczegóły Rys Dodawanie nowego adresata informacje dodatkowe Dodawanie nowego adresata do książki adresowej W celu dodania nowego adresata do książki adresowej należy po wyświetleniu listy kontrahentów kliknąć przycisk 11/15

12 . Wyświetlony zostanie formularz, na którym należy wprowadzić Skrót oraz Konto nowego adresata (Rys. 3.31). Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza szczegółowymi danymi nowego adresata (Rys. 3.32). Wypełnić należy pola: nazwa adresata, adres, kod pocztowy, miasto. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć klawisz. Wyświetlony zostanie ekran dodatkowych informacji związanych z adresatem (Rys. 3.33). Na ekranie tym należy wypełnić pole Domyślny tytuł przelewu oraz zaznaczyć tryb sposób autoryzacji przelewów na konto wprowadzanego adresata. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć klawisz. Kolejnym krokiem jest weryfikacja i autoryzacja nowego adresata. Na telefon klienta zostanie przesłana wiadomość SMS zawierająca link do strony potwierdzającej dodanie nowego adresata. Kolejne kroki zobrazowane zostały na Rys Rys Weryfikacja i autoryzacja dodania nowego adresata do książki adresowej 3.5. Ustawienia Korzystając z menu Klient może wprowadzać zmiany dotyczące indywidualnej konfiguracji. Rys Menu Ustawień Rys Formularz zmiany hasła 12/15

13 3.5. Zmiana hasła W celu zmiany hasła logowania do systemu należy z menu głównego programu wybrać opcję. Wyświetlone zostanie menu ustawień (Rys. 3.35). Z menu należy wybrać opcję nowe hasło (Rys. 3.36).. Na wyświetlonym formularzu należy wprowadzić dwukrotnie Po wprowadzeniu nowego hasła należy zatwierdzić zmianę wciskając przycisk. Kolejne kroki autoryzacji zmiany hasła zaprezentowane zostały na Rys Zmianę hasła należy autoryzować tak samo jak każdy przelew za pomocą linku przesłanego za pomocą wiadomości SMS. Po autoryzacji zmiany hasła klient zostanie wylogowany z programu. Wyświetlony zostanie ekran logowania Bankomaty Rys Autoryzacja zmiany hasła System bankowości mobilnej MobileBanking umożliwia klientom banku lokalizację najbliższego bankomatu na podstawie aktualnej pozycji. W celu wyświetlenia infomacji o bankomatach należy z menu głównego wybrać opcję. Wyświetlona zostanie mapa z aktualną pozycją zaznaczoną kolorem czerwonym. Korzystając z opcji mapy, takich jak przesuwanie, oddalanie, przybliżanie, można zlokalizować najbliższy bankomat zaznaczony na mapie kolorem niebieskim. W przypadku, gdy urządzenie nie posiada funkcji geolokalizacji, wówczas na mapie pozycją startową będzie centrala banku. Po kliknięciu przycisku zaznaczona zostanie na mapie lokalizacja bankomatów. Rys Bankomaty na urządzeniu z geolokalizacją Rys Bankomaty na urządzeniu bez geolokalizacji 13/15

14 4. Generowanie certyfikatu MobileBanking dla klientów z kluczem cyfrowym System I-Bank dla klientów, którzy w bankowości Homebanking korzystają z autoryzacji za pomocą klucza cyfrowego, daje możliwość automatycznego wygenerowania certyfikatu dla usługi MobileBanking. Klient po zalogowaniu do programu wypełnia formularz, który zostaje podpisany jego kluczem cyfrowym. W Banku pracownik weryfikuje taki certyfikat, podpisuje kluczem weryfikatora banku oraz aktywuje. Po aktywacji certyfikatu na telefon klienta wysłana zostaje wiadomość SMS o dostępności usługi MobileBanking. Poniżej przedstawiono sposób generowania certyfikatu przez klienta z kluczem cyfrowym w programie Homebanking. Klienci Banku, którzy do tej pory korzystali z kodów SMS w programie Homebanking, nie muszą otrzymywać nowego certyfikatu. Do autoryzacji zleceń w programie MobileBanking wykorzystują ten sam certyfikat Procedura generowania certyfikatu W celu wygenerowania nowego certyfikatu klienta należy zalogować się do programu Homebanking i z menu po lewej stronie wybrać opcję. Wyświetlona zostanie lista dostępnych rachunków i dysponentów dla klienta (Rys. 4.1). Z listy dysponentów, należy wybrać dysponenta, dla którego chcemy wygenerować nowy certyfikat i klikamy przycisk. Wyświetlone zostaną parametry danego dysponenta. Na ekranie parametrów dysponenta należy zaznaczyć pole w opcji Czy aktywować program MobileBanking? i wprowadzić numer telefonu, dla którego ma zostać wygenerowany nowy certyfikat (Rys. 4.2). Po sprawdzeniu poprawności numeru telefonu należy kliknąć przycisk. Kolejny ekran wyświetli podsumowanie zmienianych parametrów (Rys. 4.3). Należy ponownie sprawdzić poprawność tych danych i podpisać je za pomocą klucza cyfrowego. W tym celu należy wprowadzić klucz do portu USB komputera, wprowadzić PIN i potwierdzić klikając przycisk. Wyświetlony zostanie komunikat o prawidłowym podpisaniu parametrów dysponenta oraz o przesłaniu tych ustawień do banku (Rys. 4.4). Nowy certyfikat musi zostać w banku zweryfikowany, podpisany kluczem weryfikatora oraz aktywowany. O aktywacji nowego certyfikatu klient zostanie poinformowany wiadomością SMS wysłaną automatycznie przez system w momencie aktywacji usługi. Rys.4.1. Ekran Ustawienia 14/15

15 Rys.4.2. Ekran parametrów dysponenta Rys.4.3. Podsumowanie zmian ustawień dysponenta Rys.4.4. Komunikat o przesłaniu informacji do Banku 5. Lista bankomatów na urządzeniu mobilnym z Windows Phone Wyświetlanie map Googla na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Windows Phone domyślnie jest niemożliwe. W związku z tym opcja wyświetlania mapy bankomatów w programie Mobile Banking funkcjonuje niepoprawnie. W celu prawidłowego działania mapy bankomatów należy na urządzeniu z systemem Windows Phone zainstalować dodatek Google Maps+. Umożliwia on wyświetlanie Google Maps w przeglądarce. Instalację należy wykonać za pomocą sklepu Microsoft. W przypadku, gdy nie wcześniej nie korzystano z funkcjonalności sklepu, należy zarejestrować konto. Po rejestracji na urządzeniu należy uruchomić Sklep (Microsoft Shop), wybrać z menu Aplikacje a następnie wyszukać Google Maps+. Wybrać opcję pobrania i instalacji aplikacji. 15/15

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp z oo 74-320 Barlinek; ul Gorzowska 64/4 e-mail:biuro@sabaservicepl Autor: BT076B Mariusz Wiśniewski Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Data: Dokument

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242 e-mail biuro@sabaservice.net

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw.

Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw. AKTYWACJA USŁUGI Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw. W tym celu: Zaloguj się do Millenetu dla Przedsiębiorstw Wybierz

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

Na dobry początek. PekaoBiznes24

Na dobry początek. PekaoBiznes24 Na dobry początek PekaoBiznes24 Zarządzanie firmowymi finansami może być naprawdę wygodne. Zobacz, jak szybko i prosto można rozpocząć pracę z PekaoBiznes24. Cztery wstępne kroki i gotowe! Możesz już wykonać

Bardziej szczegółowo

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ibosstoken

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej I-Bank dla Klientów Korporacyjnych

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej I-Bank dla Klientów Korporacyjnych Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej I-Bank dla Klientów Korporacyjnych (dotyczy programu I-Bank w wersji graficznej) Kościerzyna, czerwiec 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Bezpieczeństwo systemu

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją w systemie I-Bank na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji dostępnej na stronie producenta www.java.com. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją w systemie I-Bank na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji dostępnej na stronie producenta www.java.com. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 30.03.2011r. Opracował: Mariusz Tomza Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Zmiana hasła użytkownika... 5 Wprowadzanie nowych zgłoszeń do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej I-Bank dla Klientów Indywidualnych

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej I-Bank dla Klientów Indywidualnych Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej I-Bank dla Klientów Indywidualnych (dotyczy programu I-Bank w wersji graficznej) Kościerzyna, czerwiec 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Bezpieczeństwo systemu

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE

PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE Szanowni Państwo. Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowy system bankowości internetowej Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r.

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r. 21.03.2017 r. Spis treści Warunki wstępne...3 Rodzaje urządzeń...3 Instalacja i obsługa podpisów przelewów...4 Autoryzacja pozostałych czynności...13 Instalacja certyfikatów w systemie...16 2 Warunki wstępne

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014 Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014 Prawa autorskie do niniejszego dokumentu należą do: I-BS.pl Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4/62, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 641 61 67,68 tel./fax

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie.

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie. ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na. Uruchom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka. Klienci indywidualni

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka. Klienci indywidualni INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka Klienci indywidualni Data publikacji: 15.05.2017 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Definicje 3 3. Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka 3 3.1. Aktywacja Aplikacji

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny (CBP) 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny (CBP) 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny (CBP) 1. Uruchomienie systemu W celu uruchomienia aplikacji należy: Uruchomić przeglądarkę internetową wpisać adres strony https://bsozarow.cui.pl

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna Pekao24

Aplikacja mobilna Pekao24 Aplikacja mobilna Pekao24 Instrukcja krok po kroku System Android impekao24.pl Co to jest aplikacja mobilna i do czego służy? Aplikacja mobilna Pekao24 to nowoczesna, wygodna i bezpieczna forma dostępu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa Alior Banku

Bankowość internetowa Alior Banku Bankowość internetowa Alior Banku Za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Alior Banku możesz w dowolnym czasie, bez wychodzenia z domu, zrealizować dyspozycje, które do tej pory zlecałeś w oddziale.

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika wersja 1.0 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Rejestracja... 8 3. Logowanie... 11 4. Wylogowanie... 12 5. Reset hasła... 13 6. Wgląd w dane użytkownika... 16 7. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta systemu I-Bank

Przewodnik dla Klienta systemu I-Bank Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Przewodnik dla Klienta systemu I-Bank http://www.bspruszczgd.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Autoryzacja kluczem cyfrowym... 2 1.2. Autoryzacja kodem SMS...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Micropay2

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Micropay2 Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Micropay2 Spis treści: 1 Ochrona danych osobowych 2 Bezpieczeństwo danych 3 Cel programu 4 Wymagania techniczne programu 5 Adres internetowy (link) programu 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową Przewodnik dla Użytkowników Departament Bankowości Elektronicznej Grudzień 2014 PekaoBiznes24 dla Klientów Biznesowych Wstęp Z przyjemnością przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE RACHUNKU BROKERSKIEGO ONLINE (Potwierdzenie przelewem) oraz ZŁOŻENIE ZAPISU W SYSTEMIE BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

OTWARCIE RACHUNKU BROKERSKIEGO ONLINE (Potwierdzenie przelewem) oraz ZŁOŻENIE ZAPISU W SYSTEMIE BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Biuro Maklerskie OTWARCIE RACHUNKU BROKERSKIEGO ONLINE (Potwierdzenie przelewem) oraz ZŁOŻENIE ZAPISU W SYSTEMIE BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 1/8 Osoby niebędące Klientami Alior Banku mają możliwość otwarcia

Bardziej szczegółowo

IB bank internetowy - wersja v6 dla klientów indywidualnych

IB bank internetowy - wersja v6 dla klientów indywidualnych Autor: BT076B Marta Melon IB bank internetowy - wersja v6 dla klientów indywidualnych Data: Dokument jest własnością Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp z oo Podlega ewidencji i kontroli zmian

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany

elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany Niniejsza instrukcja ma za zadanie stanowić pomoc dla użytkowników zewnętrznych w zakresie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

IB bank internetowy - wersja v6 dla klientów korporacyjnych

IB bank internetowy - wersja v6 dla klientów korporacyjnych Autor: Wersja: 10 Marta Melon IB bank internetowy - wersja v6 dla klientów korporacyjnych Data: Dokument jest własnością Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp z oo Podlega ewidencji i kontroli

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Lublin 16.01.2012 1 Spis treści REJESTRACJA KONTA W SYSTEMIE... 3 PIERWSZA KONFIGURACJA... 4 PIERWSZA KONFIGURACJA - PLACÓWKI...

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

"Repozytorium transakcji "

Repozytorium transakcji "Repozytorium transakcji " Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do Repozytorium transakcji... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

ikasa Instrukcja użytkownika

ikasa Instrukcja użytkownika ikasa Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Rejestracja w Usłudze ikasa... 1 2. Aktywacja aplikacji... 2 3. Realizacja płatności... 4 4. Weryfikacja historii płatności:... 5 5. Zmiana kodu PIN... 5 6.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF

Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury Prosimy kliknąć na nazwę interesującego Państwa działu Spis treści: A. LOGOWANIE DO SYSTEMU E FAKTURY...2 B. STRONA GŁÓWNA E FAKTURY...4 C. ZAKŁADKA FAKTURY...6

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane do

Bardziej szczegółowo

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4 Instrukcja Obsługi Systemu Elektronicznej Faktury Kliknij na nazwę interesującego Cię rozdziału, aby wyświetlić jego zawartość. Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2 B. Strona główna

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Instrukcja aktywacji tokena w systemie millenet dla przedsiębiorstw SPIS TREŚCI I. Token wprowadzenie 2 II. Pierwsze uruchomienie i nadanie PIN-u 4 III. Autoryzacja pojedynczego

Bardziej szczegółowo

1. Witamy w pomocy do programu I-Bank!

1. Witamy w pomocy do programu I-Bank! 1. Witamy w pomocy do programu I-Bank! System I-Bank oferuje bardzo bezpieczny dostęp do rachunku bankowego przez Internet. Użytkownik Systemu I-Bank może przeprowadzać przez Internet takie operacje jak:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 20 sierpnia 2015

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 20 sierpnia 2015 Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 20 sierpnia 2015 Prawa autorskie do niniejszego dokumentu należą do: I-BS.pl Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4/62, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 641 61 67,68 tel./fax

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll

Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll Novum Bank Enterprise NOE Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll Podręcznik użytkownika wersja 001 1. Jak uaktywnić usługę BILIX/Invoobill w banku BILIX to usługa ułatwiająca szybkie i wygodne

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pierwszego logowania do Mobilnego Banku. Strona 1

Instrukcja pierwszego logowania do Mobilnego Banku. Strona 1 Instrukcja pierwszego logowania do Mobilnego Banku Strona 1 Drogi Kliencie, przygotowaliśmy dla Ciebie instrukcję, która w sposób przejrzysty poprowadzi Cię przez pierwsze logowanie do systemu Mobilny

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu:

Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu: Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu: - brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania - szybszy dostęp do konta bankowego - brak opłat za korzystanie

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Suplement do Instrukcji użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA... 1 MENU SYSTEMU...1 KREDYTY...2 ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo