Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking"

Transkrypt

1 Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking Funkcjonalności systemu MobileBanking Obsługa rachunków i transakcji Wystawienie przelewu z rachunku Przeglądanie historii transakcji Wystawienie nowego przelewu Wystawienie przelewu z książki adresowej Wystawienie przelewu jednorazowego Wystawienie przelewu do Urzędu Skarbowego Wystawianie przelewu do ZUS Statusy przelewów Zlecenia oczekujące Zlecenia zrealizowane Zlecenia odrzucone Obsługa książki adresowej Dodawanie nowego adresata do książki adresowej Ustawienia Zmiana hasła Bankomaty Generowanie certyfikatu MobileBanking dla klientów z kluczem cyfrowym Procedura generowania certyfikatu Lista bankomatów na urządzeniu mobilnym z Windows Phone Wstęp System bankowości elektronicznej I-Bank w wersji 5 udostępnia usługę umożliwiającą dostęp do rachunku bankowego oraz innych usług bankowych poprzez telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne (np. Smartfon, Tablet itp.) z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową. Program został dostosowany do wymagań urządzeń mobilnych wyposażonych w ekran dotykowy. System MobileBanking udostępnia klientowi Banku następujące funkcjonalności: dostęp do informacji o rachunkach (saldo rachunku, limity rachunku), uzyskanie informacji o obrotach na rachunku, obsługa książki adresowej kontrahentów klienta, przeglądanie historii zleceń (wyświetlenie zleceń oczekujących, zrealizowanych oraz odrzuconych), wykonanie przelewu na rachunki obce oraz rachunki własne, wystawienie przelewu na rachunek zdefiniowanego w książce adresowej kontrahenta, realizacja zlecenia przelewu na rachunki Urzędów Skarbowych, realizacja zlecenia przelewu na rachunku ZUS, wyświetlenie lokalizacji bankomatów, zmiana hasła dostępu. Program nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania na urządzeniu klienta. 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking System bankowości mobilnej MobileBanking automatycznie rozpoznaje rodzaj urządzenia, na którym zostaje uruchomiony. 1/15

2 Na urządzeniu mobilnym, po wprowadzeniu adresu https://ibank.bskoscierzyna.pl/mb5 uruchomiona zostanie bankowość elektroniczna MobileBanking. Wyświetlony zostanie ekran ładowania programu, a następnie pojawi się ekran logowania do systemu (Rys. 2.1). Poniżej znajduje się kod QR zawierający adres: https://ibank.bskoscierzyna.pl/mb5 Uruchomienie systemu MobileBanking na komputerze stacjonarnym jest możliwe po wpisaniu w adresie przeglądarki https://ibank.bskoscierzyna.pl/hb/faces/mobile. W celu zalogowania się do bankowości MobileBanking należy wprowadzić identyfikator użytkownika i hasło, wykorzystywane do logowania w systemie Homebanking, a następnie wcisnąć przycisk Zaloguj. Po prawidłowym zalogowaniu wyświetlone zostanie Menu Główne systemu (Rys. 2.2). Rys Ekran logowania do programu MobileBanking Rys Ekran menu głównego programu MobileBanking 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking Po zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej I-Bank na urządzeniu mobilnym klient banku uzyskuje dostęp do Menu Głównego, w którym pogrupowane zostały podstawowe funkcjonalności oferowane przez system. Dostępne są następujące pozycje menu: Rachunki i transakcje obsługa rachunków bankowych klienta: przeglądanie informacji o dostępnym saldzie na rachunku oraz dostępnych limitach, wyświetlanie informacji o obrotach na rachunku, wystawienie przelewu z rachunku klienta. Nowy przelew obsługa nowych zleceń: wystawienie przelewu na rachunek adresata z książki adresowej, wystawienie przelewu jednorazowego na rachunek obcy lub rachunek własny wystawienie przelewu na rachunek Urzędu Skarbowego, wystawienie przelewu na rachunek ZUS. Statusy przelewów przeglądanie historii zleceń: wyświetlenie historii zleceń zrealizowanych, oczekujących na realizację lub odrzuconych, poprawienie lub usunięcie zleceń oczekujących na realizację, usunięcie zleceń odrzuconych. Książka adresowa obsługa listy kontrahentów klienta: wystawienie przelewu na rachunek zdefiniowanego kontrahenta, dodanie, edycja, usunięcie kartoteki kontrahenta 2/15

3 Ustawienia zmiana ustawień klienta: zmiana hasła logowania do systemu I-Bank. Bankomaty wyświetlenie aktualnej pozycji i lokalizacji najbliższych bankomatów. Koniec pracy zakończenie pracy z systemem i bezpieczne wylogowanie z MobileBanking Obsługa rachunków i transakcji Po wybraniu z menu głównego programu opcji swoich rachunkach bankowych (Rys. 3.1). Po szczegółowe informacje o rachunku (Rys.3.2). Klient uzyskuje dostęp do informacji o kliknięciu na nazwę danego rachunku, zostaną wyświetlone Rys Widok rachunków w opcji Rachunki i transakcje Rys Szczegóły rachunku Szczegółowe informacje o rachunku dotyczą: numeru NRB rachunku, aktualnie dostępnych środkach, limitach na rachunkach (jednorazowy, dzienny, miesięczny) Wystawienie przelewu z rachunku Wybierając z menu głównego programu opcji, a następnie rozwijając informacje szczegółowe o wybranym rachunku, można wykonać przelew z wybranego rachunku. Rys.3.3. Szczegóły rachunku z opcją wystawienia przelewu z rachunku 3/15

4 Kolejnym krokiem jest wybór rodzaju przelewu. Klient uzyskuje możliwość zrealizowania przelewu na rachunek obcy lub rachunek własny. Przełączanie między rodzajami przelewów odbywa się po wybraniu na ekranie odpowiedniej pozycji w menu. W przypadku wyboru opcji Na Rachunek Obcy wyświetlony zostanie formularz z polami danych adresata przelewu (Rys.3.4). Pola formularza: Konto adresata należy wprowadzić numer rachunku NRB adresata przelewu, Nazwa adresata należy wprowadzić nazwę adresata przelewu, Adres adresata należy wprowadzic adres adresata przelewu, Kod pocztowy należy wprowadzić kod pocztowy miejscowości adresata przelewu, Miejscowość należy wprowadzić miejscowość adresata przelewu. Rys Formularz z danymi przelewu Rys Ekran wyboru rachunku przy wystawianiu przelewu na rachunek własny W przypadku wyboru opcji Na Rachunek Własny z listy dostępnych rachunków należy wybrać rachunek, na który ma zostać wykonany przelew (Rys. 3.5). Program kontroluje, czy konto nadawcy przelewu jest różne od konta adresata przelewu. W obu przypadkach należy potwierdzić wprowadzone dane klikając przycisk. Następnie wyświetlony zostanie ekran zawierający pozostałe opcje przelewu. Należy uzupełnić dane przelewu wprowadzając Kwotę, Datę realizacji oraz uzupełniając Tytuł przelewu (Rys. 3.5). W celu wprowadzenia daty realizacji przelewu należy kliknąć pole z datą, a następnie korzystając z wyświetlonego kalendarza wybrać datę realizacji przelewu (Rys.3.6). Po wprowadzeniu danych należy je potwierdzić klikając przycisk. Rys Formularz z danymi przelewu 4/15 Rys Kontrolka wyboru daty

5 realizacji przelewu Wyświetlony zostanie ekran zawierający treść przelewu oraz informację o kosztach i dacie realizacji zlecenia. Należy zapoznać się z treścią przelewu wyświetloną na ekranie. W tym czasie na telefon klienta wysłana zostanie wiadomość SMS zawierająca link do strony weryfikującej przelew. Rys Ekran podsumowania zlecenia Po otwarciu wiadomości i kliknięciu linku znajdującego się treści wiadomości wyświetlona zostanie nowa strona z treścią przelewu przekazanego do Banku. Należy ponownie zweryfikować jej poprawność, a następnie kliknąć przycisk Potwierdzam (Rys. 3.7). Kliknięcie przycisku spowoduje autoryzację (podpisanie) zlecenia. Wyświetlona zostanie informacja o potwierdzeniu przelewu. W celu skierowania zlecenia do realizacji w Banku należy kliknąć przycisk Zrealizuj (Rys. 3.8). Wyświetlony zostanie ekran informujący o przekazaniu zlecenia do realizacji (Rys. 3.9). Rys Treść przelewu po kliknięciu linka w wiadomości SMS Rys Skierowanie przelewu do realizacji Rys Ekran potwierdzający przekazanie zlecenia do realizacji Przeglądanie historii transakcji Wybierając z menu głównego programu opcji, a następnie rozwijając informacje szczegółowe o wybranym rachunku, można wyświetlić historię transakcji na wybranym rachunku. W tym celu należy wcisnąć przycisk ostatnich 60 dni. (Rys. 3.10). Domyślnie wyświetlona zostanie historia transakcji z 5/15

6 Kwota koloru czerwonego wyświetlana na liście transakcji oznacza dokument obciążeniowy, natomiast koloru czarnego dokument uznaniowy (Rys. 3.11). Zakres wyświetlanych danych można zmienić wybierając z listy odpowiednią pozycję. Dostępne są następujące zakresy: ostatnie 7 dni, ostatni miesiąc, ostatnie 60 dni, wszystkie. Można wyszukiwać konkretnych transakcji wprowadzając poszukiwaną treść w polu następnie klikając przycisk., a W celu wyświetlenia szczegółowych informacji o transakcji należy kliknąć interesującą pozycję. Zostanie rozwinięte pole ze szczegółami dokumentu. Na rysunku 3.12 wyświetlone zostały informacje o obciążeniu na rachunku. Na rysunku 3.13 przedstawione są przykładowe szczegóły dokumentu uznaniowego. Rys Szczegóły rachunku Rys Historia transakcji Rys Obciążenie Rys Uznanie Wyświetlane są następujące informacje: Nazwa, adres nadawcy oraz Numer rachunku nadawcy, Nazwa, adres adresata oraz Numer rachunku adresata, Data realizacji, Kierunek (UZNANIE, OBCIĄŻENIE), Kwota, Tytuł. Zarówno dla dokumentu uznaniowego, jak i obciążeniowego, z wyświetlonej transakcji można zrealizować zlecenie. W przypadku dokumentu obciążeniowego należy kliknąć przycisk. Dane przelewu zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie przeglądanej transakcji (Rys. 3.12). W przypadku dokumentu uznaniowego należy kliknąć przycisk formularz przelewu. Dane formularza można poprawić (Rys. 3.13).. System automatycznie wypełni 3.2. Wystawienie nowego przelewu System bankowości mobilnej MobileBanking umożliwia wystawienie nowego przelewu. W celu wystawienia nowego przelewu należy z menu głównego programu wybrać opcję. Klient uzyskuje możliwość wystawienia jednorazowego przelewu: na rachunek adresata zdefiniowanego w książce adresowej, na rachunek własny, na rachunek w innych bankach, na rachunek Urzędu Skarbowego, na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 6/15

7 Rys Menu nowego przelewu Wystawienie przelewu z książki adresowej W celu wystawienia przelewu z książki adresowej należy wybrać adresata z listy, a następnie uzupełnić dane formularza przelewu o kwotę oraz datę realizacji Wystawienie przelewu jednorazowego W celu wystawienia nowego przelewu jednorazowego na rachunek obcy lub rachunek własny należy z menu głównego wybrać opcję, a następnie wybrać. Postępowanie zarówno dla nowego przelewu na rachunek własny lub rachunek w innym banku jest takie same jak w przypadku wystawiania przelewu bezpośrednio z rachunku (Punkt niniejszej instrukcji) Wystawienie przelewu do Urzędu Skarbowego W celu wystawienia nowego zlecenia do Urzędu Skarbowego należy z menu głównego wybrać opcję, a następnie wybrać. Z listy dostępnych rachunków należy wybrać rachunek, z którego przelew ma zostać wystawiony, oraz wprowadzić odpowiedni identyfikator płatnika. Należy wypełnić pole kwota oraz ustawić właściwą datę realizacji zlecenia (Rys. 3.15). Należy wypełnić pola formularza: Nazwa płatnika pole zostanie uzupełnione automatycznie. Należy sprawdzić poprawność danych. Identyfikator płatnika z listy rozwijalnej należy wybrać sposób identyfikacji płatnika i wprowadzić odpowiednią wartość na formularzu. Dostępne są następujące identyfikatory płatnika: NIP, REGON, PESEL, Dowód Osobisty. Okres płatności z listy rozwijalnej należy wybrać odpowiedni okres. Dostępne okresy płatności: M Miesiąc, D Dekada, J Dzień, O Brak Okresu. Pola rok i miesiąc należy wypełnić zgodnie z wybranym okresem płatności. Kwota. Data realizacji. Id. zobowiązania. Następnie należy kliknąć przycisk. Kolejnym krokiem jest ustawienie opcji związanych z Urzędem Skarbowym. 7/15

8 Dostępne opcje przelewu do Urzędu Skarbowego (Rys. 3.16): Miasto Urzędu z rozwijalnej listy należy wybrać właściwe miasto Urzędu Skarbowego, Nazwa Urzędu z rozwijalnej listy należy wybrać nazwę urzędu, Symbol dokumentu z rozwijalnej listy należy wybrać odpowiedni symbol dokumentu. Pole Nr rachunku zostanie automatycznie uzupełnione odpowiednim numerem rachunku Urzędu. Po ustawieniu wszystkich danych Urzędu Skarbowego należy kliknąć przycisk. Rys Przelew US dane płatnika Rys Przelew US dane Urzędu Rys Przelew US szczegóły Po wypełnieniu wszystkich pól formularza należy kliknąć przycisk. Dalsza weryfikacja zlecenia odbywa się zgodnie z punktem niniejszej instrukcji Wystawianie przelewu do ZUS W celu wystawienia nowego przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, należy z menu głównego wybrać opcję, a następnie wybrać opcję. Z listy dostępnych rachunków należy wybrać rachunek, z którego przelew ma zostać wystawiony (Rys. 3.18). Należy wypełnić następujące pola (Rys i Rys. 3.19): Nazwa płatnika pole zostanie uzupełnione automatycznie danymi. Należy sprawdzić poprawność danych. NIP Numer Identyfikacyjny Podatnika jeżeli został zapisany w parametrach domyślnych, wówczas zostanie on uzupełniony automatycznie. W przeciwnym wypadku należy wprowadzić go ręcznie. Identyfikator należy wprowadzić identyfikator płatnika. Z listy rozwijalnej należy wybrać odpowiedni identyfikator. Jeżeli wartość identyfikatora została zapisana wcześniej w parametrach domyślnych, wówczas zostanie ona uzupełniona automatycznie. W przeciwnym wypadku należy wprowadzić wartość w pole formularza. Kwoty należy uzupełnić kwoty przelewów. Jeżeli jakaś składka nie jest opłacana, należy wprowadzić wartość 0 w odpowiednim polu formularza. Po uzupełnieniu tych danych należy kliknąć klawisz. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie parametrów zlecenia do ZUS. Należy uzupełnić następujące pola (Rys. 3.20): Data realizacji data realizacji zlecenia. Nr decyzji/umowy/tytułu wykonawczego Typ wpłaty z listy rozwijalnej wybrać typ wpłaty. Nr deklaracji. Miesiąc Rok. 8/15

9 Rys Przelew ZUS Rys Przelew ZUS c.d. Rys Przelew ZUS c.d. Rys Potwierdzenie zlecenia do ZUS 3.3. Statusy przelewów Wybierając z menu głównego opcję. Klient uzyskuje dostęp do historii przelewów złożonych w Banku. Wyświetlone mogą zostać zlecenia (Rys. 3.22): oczekujące, zrealizowane, odrzucone. Rys Menu statusy przelewów Rys Lista zleceń oczekujących Rys Zlecenie oczekujące Rys Zlecenie oczekujące z przyszłą datą realizacji Zlecenia oczekujące Po wybraniu z menu głównego opcji, a następnie pozycji, wyświetlona zostanie lista zleceń oczekujących na realizację (Rys.3.23). Na ekranie wyświetlone są podstawowe informacje o zleceniach: data realizacji, kwota oraz waluta zlecenia, tytuł zlecenia. Na większości modelach telefonów informacja o tytule wyświetlona zostanie po obróceniu telefonu o 90 stopni. Można wyszukiwać konkretnych transakcji wprowadzając poszukiwaną treść w polu następnie klikając przycisk., a 9/15

10 Po kliknięciu na wybrane zlecenie wyświetlone zostaną informacje szczegółowe o zleceniu (Rys. 3.24). Wyświetlone informacje szczegółowe obejmują takie dane zlecenia jak: Nazwa nadawcy nazwa nadawcy oraz numer konta nadawcy, Nazwa adresata nazwa adresata oraz numer konta adresata, Kwota kwota i waluta zlecenia, Na dzień planowana data realizacji zlecenia, Tytuł tytuł zlecenia. W przypadku przeglądania informacji szczegółowych o przelewach wystawionych z przyszłą datą realizacji, klient uzyskuje możliwość usunięcia takiego zlecenia po kliknięciu przycisku. Dodatkowo istnieje możliwość edycji takiego zlecenia Zlecenia zrealizowane Po wybraniu z menu głównego pozycji, a następnie opcji, wyświetlona zostanie historia zrealizowanych zleceń (Rys. 3.26). Na ekranie wyświetlone są podstawowe informacje o zleceniach: data realizacji, kwota oraz waluta zlecenia, tytuł zlecenia. Na większości modelach telefonów informacja o tytule wyświetlona zostanie po obróceniu telefonu o 90 stopni. Można wyszukiwać konkretnych transakcji wprowadzając poszukiwaną treść w polu następnie klikając przycisk., a Po kliknięciu na wybrane zlecenie wyświetlone zostaną informacje szczegółowe o zleceniu (Rys. 3.27). Wyświetlone informacje szczegółowe obejmują takie dane zlecenia jak: Nazwa nadawcy nazwa nadawcy oraz numer konta nadawcy, Nazwa adresata nazwa adresata oraz numer konta adresata, Kwota kwota i waluta zlecenia, Na dzień planowana data realizacji zlecenia, Tytuł tytuł zlecenia. Rys Lista przelewów zrealizowanych Rys Szczegóły zlecenia zrealizowanego Rys Lista zleceń odrzuconych Rys Szczegóły zlecenia odrzuconego Zlecenia odrzucone Po wybraniu z menu głównego pozycji, a następnie opcji, wyświetlona zostanie lista zleceń odrzuconych (Rys. 3.28). 10/15

11 Na ekranie wyświetlone są podstawowe informacje o zleceniach: data planowanej realizacji zlecenia, kwota oraz waluta zlecenia, tytuł zlecenia. Na większości modelach telefonów informacja o tytule wyświetlona zostanie po obróceniu telefonu o 90 stopni. Można wyszukiwać konkretnych transakcji wprowadzając poszukiwaną treść w polu, a następnie klikając przycisk. Po kliknięciu na wybrane zlecenie wyświetlone zostaną informacje szczegółowe o zleceniu (Rys. 3.29). Wyświetlone informacje szczegółowe obejmują takie dane zlecenia jak: Nazwa nadawcy nazwa nadawcy oraz numer konta nadawcy, Nazwa adresata nazwa adresata oraz numer konta adresata, Kwota kwota i waluta zlecenia, Na dzień planowana data realizacji zlecenia, Tytuł tytuł zlecenia, Przyczyna Odrzucenia informacja o przyczynie odrzucenia zlecenia. Klikając przycisk można usunąć odrzucone zlecenie z listy zleceń Obsługa książki adresowej Po wybraniu z menu głównego opcji klient uzyskuje dostęp do funkcji (Rys.3.30): dodawania nowego adresata, edycji danych adresata zapisanego w książce adresowej, usuwanie adresata z książki adresowej, wystawienie przelewu na rachunek adresata zapisanego w książce adresowej. Można wyszukiwać konkretnych adresatów wprowadzając poszukiwaną treść w polu, a następnie klikając przycisk. W czasie dodawania adresata do książki adresowej można wybrać dwa sposoby autoryzacji zleceń wystawianych na rachunek tego adresata: autoryzacja hasłem zlecenia realizowane na konto adresata weryfikowane są za pomocą hasła logowania, autoryzacja SMS zlecenia realizowane na rachunek adresata weryfikowany jest za pomocą linku SMS wysyłanego w wiadomości SMS. Rys Lista adresatów w książce adresowej Rys Dodawanie nowego adresata Rys Dodawanie nowego adresata szczegóły Rys Dodawanie nowego adresata informacje dodatkowe Dodawanie nowego adresata do książki adresowej W celu dodania nowego adresata do książki adresowej należy po wyświetleniu listy kontrahentów kliknąć przycisk 11/15

12 . Wyświetlony zostanie formularz, na którym należy wprowadzić Skrót oraz Konto nowego adresata (Rys. 3.31). Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza szczegółowymi danymi nowego adresata (Rys. 3.32). Wypełnić należy pola: nazwa adresata, adres, kod pocztowy, miasto. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć klawisz. Wyświetlony zostanie ekran dodatkowych informacji związanych z adresatem (Rys. 3.33). Na ekranie tym należy wypełnić pole Domyślny tytuł przelewu oraz zaznaczyć tryb sposób autoryzacji przelewów na konto wprowadzanego adresata. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć klawisz. Kolejnym krokiem jest weryfikacja i autoryzacja nowego adresata. Na telefon klienta zostanie przesłana wiadomość SMS zawierająca link do strony potwierdzającej dodanie nowego adresata. Kolejne kroki zobrazowane zostały na Rys Rys Weryfikacja i autoryzacja dodania nowego adresata do książki adresowej 3.5. Ustawienia Korzystając z menu Klient może wprowadzać zmiany dotyczące indywidualnej konfiguracji. Rys Menu Ustawień Rys Formularz zmiany hasła 12/15

13 3.5. Zmiana hasła W celu zmiany hasła logowania do systemu należy z menu głównego programu wybrać opcję. Wyświetlone zostanie menu ustawień (Rys. 3.35). Z menu należy wybrać opcję nowe hasło (Rys. 3.36).. Na wyświetlonym formularzu należy wprowadzić dwukrotnie Po wprowadzeniu nowego hasła należy zatwierdzić zmianę wciskając przycisk. Kolejne kroki autoryzacji zmiany hasła zaprezentowane zostały na Rys Zmianę hasła należy autoryzować tak samo jak każdy przelew za pomocą linku przesłanego za pomocą wiadomości SMS. Po autoryzacji zmiany hasła klient zostanie wylogowany z programu. Wyświetlony zostanie ekran logowania Bankomaty Rys Autoryzacja zmiany hasła System bankowości mobilnej MobileBanking umożliwia klientom banku lokalizację najbliższego bankomatu na podstawie aktualnej pozycji. W celu wyświetlenia infomacji o bankomatach należy z menu głównego wybrać opcję. Wyświetlona zostanie mapa z aktualną pozycją zaznaczoną kolorem czerwonym. Korzystając z opcji mapy, takich jak przesuwanie, oddalanie, przybliżanie, można zlokalizować najbliższy bankomat zaznaczony na mapie kolorem niebieskim. W przypadku, gdy urządzenie nie posiada funkcji geolokalizacji, wówczas na mapie pozycją startową będzie centrala banku. Po kliknięciu przycisku zaznaczona zostanie na mapie lokalizacja bankomatów. Rys Bankomaty na urządzeniu z geolokalizacją Rys Bankomaty na urządzeniu bez geolokalizacji 13/15

14 4. Generowanie certyfikatu MobileBanking dla klientów z kluczem cyfrowym System I-Bank dla klientów, którzy w bankowości Homebanking korzystają z autoryzacji za pomocą klucza cyfrowego, daje możliwość automatycznego wygenerowania certyfikatu dla usługi MobileBanking. Klient po zalogowaniu do programu wypełnia formularz, który zostaje podpisany jego kluczem cyfrowym. W Banku pracownik weryfikuje taki certyfikat, podpisuje kluczem weryfikatora banku oraz aktywuje. Po aktywacji certyfikatu na telefon klienta wysłana zostaje wiadomość SMS o dostępności usługi MobileBanking. Poniżej przedstawiono sposób generowania certyfikatu przez klienta z kluczem cyfrowym w programie Homebanking. Klienci Banku, którzy do tej pory korzystali z kodów SMS w programie Homebanking, nie muszą otrzymywać nowego certyfikatu. Do autoryzacji zleceń w programie MobileBanking wykorzystują ten sam certyfikat Procedura generowania certyfikatu W celu wygenerowania nowego certyfikatu klienta należy zalogować się do programu Homebanking i z menu po lewej stronie wybrać opcję. Wyświetlona zostanie lista dostępnych rachunków i dysponentów dla klienta (Rys. 4.1). Z listy dysponentów, należy wybrać dysponenta, dla którego chcemy wygenerować nowy certyfikat i klikamy przycisk. Wyświetlone zostaną parametry danego dysponenta. Na ekranie parametrów dysponenta należy zaznaczyć pole w opcji Czy aktywować program MobileBanking? i wprowadzić numer telefonu, dla którego ma zostać wygenerowany nowy certyfikat (Rys. 4.2). Po sprawdzeniu poprawności numeru telefonu należy kliknąć przycisk. Kolejny ekran wyświetli podsumowanie zmienianych parametrów (Rys. 4.3). Należy ponownie sprawdzić poprawność tych danych i podpisać je za pomocą klucza cyfrowego. W tym celu należy wprowadzić klucz do portu USB komputera, wprowadzić PIN i potwierdzić klikając przycisk. Wyświetlony zostanie komunikat o prawidłowym podpisaniu parametrów dysponenta oraz o przesłaniu tych ustawień do banku (Rys. 4.4). Nowy certyfikat musi zostać w banku zweryfikowany, podpisany kluczem weryfikatora oraz aktywowany. O aktywacji nowego certyfikatu klient zostanie poinformowany wiadomością SMS wysłaną automatycznie przez system w momencie aktywacji usługi. Rys.4.1. Ekran Ustawienia 14/15

15 Rys.4.2. Ekran parametrów dysponenta Rys.4.3. Podsumowanie zmian ustawień dysponenta Rys.4.4. Komunikat o przesłaniu informacji do Banku 5. Lista bankomatów na urządzeniu mobilnym z Windows Phone Wyświetlanie map Googla na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Windows Phone domyślnie jest niemożliwe. W związku z tym opcja wyświetlania mapy bankomatów w programie Mobile Banking funkcjonuje niepoprawnie. W celu prawidłowego działania mapy bankomatów należy na urządzeniu z systemem Windows Phone zainstalować dodatek Google Maps+. Umożliwia on wyświetlanie Google Maps w przeglądarce. Instalację należy wykonać za pomocą sklepu Microsoft. W przypadku, gdy nie wcześniej nie korzystano z funkcjonalności sklepu, należy zarejestrować konto. Po rejestracji na urządzeniu należy uruchomić Sklep (Microsoft Shop), wybrać z menu Aplikacje a następnie wyszukać Google Maps+. Wybrać opcję pobrania i instalacji aplikacji. 15/15

IB bank internetowy - wersja v6 dla klientów indywidualnych

IB bank internetowy - wersja v6 dla klientów indywidualnych Autor: BT076B Marta Melon IB bank internetowy - wersja v6 dla klientów indywidualnych Data: Dokument jest własnością Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp z oo Podlega ewidencji i kontroli zmian

Bardziej szczegółowo

IB bank internetowy - wersja v6 dla klientów korporacyjnych

IB bank internetowy - wersja v6 dla klientów korporacyjnych Autor: Wersja: 10 Marta Melon IB bank internetowy - wersja v6 dla klientów korporacyjnych Data: Dokument jest własnością Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp z oo Podlega ewidencji i kontroli

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta systemu I-Bank

Przewodnik dla Klienta systemu I-Bank Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Przewodnik dla Klienta systemu I-Bank http://www.bspruszczgd.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Autoryzacja kluczem cyfrowym... 2 1.2. Autoryzacja kodem SMS...

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank Przewodnik dla Klienta System do obsługi banku internetowego I-Bank 1 Spis treści Spis treści...2 1 Wstęp...3 2 Instalacja oprogramowania Java...4 2.1 Instalacja w systemie operacyjnym...4 2.2 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Dziękujemy Państwu za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Call Center wsparcie, serwis telefoniczny 801

Bardziej szczegółowo

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242 e-mail biuro@sabaservice.net

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Słupcy Interfejs Mobilny Internet Bankingu (instrukcja użytkownika) Wersja 005 http://www.bs.slupca.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Słupcy Interfejs Mobilny Internet Bankingu (instrukcja użytkownika) Wersja 005 http://www.bs.slupca.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Słupcy Interfejs Mobilny Internet Bankingu (instrukcja użytkownika) Wersja 005 http://www.bs.slupca.pl SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie...2 2. Bezpieczeństwo...3 3. Konfiguracja...4 4. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta. Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń)

Przewodnik dla klienta. Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń) Przewodnik dla klienta Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń) 1 Spis treści Informacje ogólne... 5 Bezpieczeństwo usługi... 5 Wymagania sprzętowe i systemowe...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 04

(instrukcja użytkownika) Wersja 04 BANK SPÓŁDZIELCZY w Końskowoli Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bskonskowola.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Józefowie nad Wisła Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3

Bardziej szczegółowo

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Raciąż 2015 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1... 4 1.1. Podpisanie umowy o UBE... 4 Rozdział 2... 4 3.1. Uruchomienie systemu...

Bardziej szczegółowo

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10 Załącznik nr 17. 2 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla Klientów indywidualnych, SKO i PKZP w

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bs-chojnow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 019

(instrukcja użytkownika) Wersja 019 BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 019 http://www.bstorun24.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 020

(instrukcja użytkownika) Wersja 020 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nakle nad Notecią Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 020 https://konto24.bsnaklo.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

Internet korporacyjny

Internet korporacyjny Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet korporacyjny Instrukcja Główna Wersja systemu: 2.35.001C Data wydania dokumentu: 2015-03-02 Spis treści Rozdział 1. Informacje o dokumencie...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta http://www.paluckibs.pl SPIS TREŚCI Część I. Internetowa obsługa rachunku, autoryzacja operacji za pomocą listy haseł jednorazowych lub haseł SMS... 5 Wprowadzenie... 5 Bezpieczeństwo... 5 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 BANK SPÓŁDZIELCZY w Wieleniu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 www.bswielen.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 011

(instrukcja użytkownika) Wersja 011 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA (instrukcja użytkownika) Wersja 011 http://www.bsbialogard.pl https://ib.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo