Przewodnik dla klienta. Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik dla klienta. Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń)"

Transkrypt

1 Przewodnik dla klienta Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń) 1

2 Spis treści Informacje ogólne... 5 Bezpieczeństwo usługi... 5 Wymagania sprzętowe i systemowe... 5 Ogólne zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej... 5 Bezpieczne korzystanie z serwisu internetowego... 5 Serwis internetowy - kanał klasyczny 6 Uruchomienie systemu... 6 Logowanie użytkownika... 6 Autoryzacja zleceń... 7 Rozpoczęcie pracy... 8 Rachunki... 9 Wybierz rachunek... 9 Stan rachunku... 9 Historia rachunku Filtrowanie oraz sortowanie listy operacji według dodatkowych kryteriów wyszukiwania Wyciąg bankowy Lista operacji na wyciągu Udziały Kredyty Przelewy Nowy przelew Nowe przelewy offline Nowy przelew ZUS Nowy przelew US Lista przelewów Lokaty Nowa lokata Lista lokat Tabela oprocentowania lokat Zlecenia stałe Nowe zlecenie stałe Lista zleceń stałych Historia zlecenia stałego Odbiorcy Doładowania telefonów Nowe doładowanie Lista doładowań Nowy numer Lista numerów Kursy walutowe Tabela kursów walut Kalkulator walutowy Awizowania Nowe awizowanie Lista awizowań Wnioski Złożenie wniosku Lista wniosków Podgląd wniosku Strona - 2 -

3 Dokumenty i pliki Komunikaty Zmiana hasła Konfiguracja Filtry adresów IP Serwis mobilny - kanał mobilny Przeznaczenie systemu Uruchomienie systemu i logowanie Struktura stron serwisu Stronicowanie list Walidacja poprawności danych Komunikowanie sukcesu dla akcji Format daty Podpowiedź kalendarza przy definiowaniu dat Domyślne wartości list wyboru Strona główna systemu Rachunki Szczegóły rachunku Blokady Historia operacji Przelewy Nowy przelew na rachunek własny Nowy przelew zwykły Przelew do ZUS Przelew do US Lista złożonych przelewów Lista odbiorców/szablonów przelewów Złożenie przelewu z szablonu/na podstawie danych odbiorcy Edycja szablonu przelewu/danych odbiorcy Usunięcie szablonu przelewu/danych odbiorcy Lokaty Szczegóły lokaty Zerwanie lokaty Nowa lokata Karty Szczegóły karty kredytowej Historia transakcji kartowych Historia rozliczeń Kredyty Komunikaty Podgląd komunikatu Doładowania Nowe doładowanie Numery Złożenie przelewu doładowania telefonu na podstawie danych z szablonu doładowania Edycja szablonu doładowania Usunięcie szablonu doładowania Ustawienia Zmiana hasła Historia logowań Strona - 3 -

4 Serwis SMS Przeznaczenie Serwisu SMS Opis funkcjonalności Serwisu SMS Funkcje Pasywne Funkcje Aktywne Formaty SMS aktywnych Strona - 4 -

5 Informacje ogólne Numer rachunku wyświetlany jest w formacie NRB tj. 26 cyfr. Daty należy wprowadzać w formacie DD.MM.RRRR (dzień, miesiąc, rok) gdzie separatorem jest kropka. Pliki PDF można przeglądać i drukować programem Acrobat Reader. Bezpieczeństwo usługi Dla zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przy wymianie informacji z klientem wykorzystuje się protokół szyfrujący Secure Socket Layer (SSL). Protokół SSL zapewnia poufność informacji i gwarantuje, że nikt postronny nie może odczytać lub zmienić danych przesyłanych między klientem a bankiem. W trakcie połączenia z Serwisem internetowym wykorzystywane są następujące techniki kryptograficzne: algorytm symetryczny, używany do zabezpieczenia całej sesji komunikacyjnej między przeglądarką klienta a serwerem WWW, stosowany przez Centrum Usług Internetowych klucz symetryczny ma 128 bitów - jest najdłuższy spośród powszechnie stosowanych w operacjach finansowych, algorytm asymetryczny (z kluczem prywatnym i publicznym serwera banku), używany w czasie inicjacji połączenia do zabezpieczenia transmisji losowo wygenerowanego klucza sesyjnego (wykorzystywanego w algorytmie symetrycznym), klucz publiczny Centrum Usług Internetowych ma 1024 bity - jest najdłuższy spośród powszechnie stosowanych w operacjach finansowych. Wymagania sprzętowe i systemowe Komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 7 (32 bit lub 64 bit), 8 (32 bit lub 64 bit) lub nowszym Zalecaną przeglądarką jest Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej Zalecane konfiguracje przeglądarek internetowych opisuje odrębny dokument dotyczący konfiguracji przeglądarek internetowych dostępny pod adresem: Monitor i karta grafiki SVGA obsługująca rozdzielczość 1024x768 (min. rozdzielczość to 800x600) Ogólne zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej Zalecamy, by na komputerze były zainstalowane i uruchomione aktualne wersje: - oprogramowania antywirusowego posiadającego aktualną bazę sygnatur wirusów, - osobistej zapory (ang. personal firewall) posiadającej uaktualnione polisy i reguły, - oprogramowania wykrywającego m.in. spyware, spam itp. Zalecamy regularnie aktualizować posiadany system operacyjny oraz używane aplikacje (w szczególności przeglądarki internetowe, klientów poczty itp.) tj. instalować okresowo publikowane przez producentów poprawki, korygujące luki i błędy zarówno systemu operacyjnego jak i oprogramowania. Zalecamy zachowywać dużą ostrożność podczas pobierania plików z Internetu czy otwierania załączników do wiadomości e- mail, bez względu na to, od kogo one pochodzą. Zalecamy korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Nie zalecamy instalować nieznanych programów otrzymanych pocztą elektroniczną lub pobranych z niezaufanych witryn www. Bezpieczne korzystanie z serwisu internetowego Nie wolno ujawniać swojego identyfikatora oraz hasła dostępu, ani nigdzie zapisywać swoich haseł, w szczególności w plikach na domowym lub na biurowym komputerze. Zalecamy okresową zmianę hasła (co najmniej raz w miesiącu). Natychmiast zmienić swoje hasło, jeśli zaistnieje podejrzenie, że ktoś mógł je poznać. Dane niezbędne podczas dostępu i korzystania z Serwisu internetowego tj. identyfikator, hasło, wskazanie tokena wolno podać wyłącznie na stronie logowania do systemu. Nie zalecamy dodawania strony autoryzacji do ulubionych. Prawidłowym adresem do logowania w Serwisie internetowym jest: https://bank.cui.pl/wloclawek Połączenie podczas logowania do kanału WWW, jak i podczas trwania całej sesji użytkownika szyfrowane jest za pomocą 128-bitowego protokołu SSL zapewniającego poufność oraz integralność przesyłanych danych. Potwierdzeniem nawiązania bezpiecznego połączenia zawsze jest ikona kłódki na dole ekranu przeglądarki w pasku stanu lub pasku adresu strony, który rozpoczyna się od https://. Pasek adresu strony (konta osobiste i firmowe) - przeglądarka Internet Explorer Pasek stanu - przeglądarka Internet Explorer Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku korzystania z Serwisu internetowego w miejscach publicznych np. kafejkach internetowych. Nie należy odpowiadać na wiadomości mailowe, których nadawcy proszą o ujawnienie czy zweryfikowanie danych osobowych klienta oraz poufnych informacji takich, jak: identyfikator i hasło lub klucz. Zalecamy nie korzystać w trakcie korzystania z Serwisu internetowego z innych stron WWW. Zalecamy odpowiednio skonfigurować przeglądarkę internetową, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji konfiguracji przeglądarek dostępnej pod adresem: Każdorazowo przed podpisaniem oraz wysłaniem przelewu sprawdzać poprawność numeru rachunku (tzw. NRB) odbiorcy. Strona - 5 -

6 Serwis internetowy - kanał klasyczny WWW Uruchomienie systemu W celu uruchomienia aplikacji należy: Uruchomić przeglądarkę internetową, np. Microsoft Internet Explorer Wpisać lub wybrać z listy adres strony: https://bank.cui.pl/wloclawek Logowanie użytkownika Po uruchomieniu aplikacji zostaje wyświetlone okno autoryzacji. Proces logowania odbywa się dwustopniowo. W pierwszym kroku należy w polu Identyfikator użytkownika wprowadzić nazwę użytkownika nadaną przez Bank. W przypadku identyfikatora nie ma znaczenia wielkość wprowadzanych znaków. Szczegółowe informacje można uzyskać po naciśnięciu na przycisk Opis. W kolejnym kroku zostanie zaprezentowana formatka umożliwiająca podanie hasła używanego do logowania. Na formatce tej, na podstawie identyfikatora użytkownika, prezentowane jest pole Klucz pozwalające na wprowadzenie hasła odpowiedniego dla sposobu autoryzacji danego Użytkownika. W polu Klucz : Podczas pierwszego logowania przy pomocy tokena wpisujemy aktualne wskazanie tokena. W poniższym przykładzie kluczem będzie ciąg cyfr Jeśli nie korzystamy z tokena wpisujemy tylko hasło nadane przez Bank. W przypadku podania błędnych danych, aplikacja wyświetli stosowny komunikat jak na ekranie poniżej, a użytkownik nie zostanie zalogowany. Strona - 6 -

7 Jeżeli klient loguje się pierwszy raz, ustala swoje hasło wpisując je dwukrotnie: Nowe hasło i Potwierdź nowe hasło oraz naciska przycisk Zatwierdź. Uwaga! Hasło musi zawierać od 4 do 8 dowolnych znaków. Podczas kolejnego logowania przy pomocy tokena w polu klucz wpisujemy zdefiniowane hasło oraz aktualne wskazanie tokena. Przykład klucza: alamapsa gdzie: alamapsa - to zdefiniowane hasło aktualne wskazanie tokena Jeśli nie korzystamy z tokena wpisujemy tylko zdefiniowane hasło. Po wpisaniu identyfikatora i klucza należy zatwierdzić dane naciskając przycisk Zatwierdź. Autoryzacja zleceń Po uzyskaniu dostępu do Serwisu internetowego klient może korzystać z oferowanych mu funkcji aplikacji w celu wykonywania operacji bankowych w ramach udostępnionych mu rachunków. W Serwisie internetowym dostępne są następujące sposoby uwierzytelniania operacji przez klienta: autoryzowanie operacji poprzez hasło do tokena łącznie ze wskazaniem tokena, autoryzowanie operacji za pomocą kodów jednorazowych otrzymywanych SMS-em. W przypadku użytkowników posiadających przypisaną metodę autoryzacji w postaci tokena, autoryzacja zleceń następuje po wprowadzeniu ustalonego hasła oraz poprawnego wskazania z tokena. W tym miejscu należy zweryfikować czy dane zawarte w przelewie są prawidłowe. W polu Klucz należy wprowadzić swoje hasło oraz 6 cyfr wyświetlonych przez token oraz nacisnąć przycisk [ZATWIERDŹ]. Strona - 7 -

8 W przypadku gdy klient ma włączoną usługę autoryzacji kodami SMS proces autoryzacji operacji jest następujący: przejście do ekranu potwierdzenia danych poprzez wybór przycisku [Wyślij przelew] na formatce zlecenia skutkuje wysłaniem do klienta (na numer telefonu wskazany w Umowie) wygenerowanego na podstawie danych zlecenia/dyspozycji kodu SMS, na ekranie potwierdzenia operacji prezentowany jest opis pola do wprowadzenia kodu zawierający nr operacji autoryzowanej w danym dniu np.: Wprowadź kod operacji nr 3 z dnia :. W tym miejscu należy zweryfikować czy dane zawarte w przelewie są prawidłowe, zlecenie będzie poprawnie zautoryzowane po wprowadzeniu właściwego kodu SMS dla danej operacji oraz po wyborze przycisku [Zatwierdź]. Wielokrotna niepoprawna autoryzacja operacji (błędnie podany kod lub kod nieważny z powodu wygaśnięcia) spowoduje zablokowanie dalszej możliwości autoryzacji zleceń (zablokowanie urządzenia autoryzacji do czasu odblokowania urządzenia autoryzacji przez pracownika Banku). W takiej sytuacji zostanie zaprezentowany komunikat jak na ekranie poniżej. Uwaga! Każdorazowe wejście na formatkę potwierdzenia danych zlecenia (nawet w przypadku powrotu do formularza bez faktycznej zmiany danych) powoduje wygenerowanie i wysłanie nowego kodu SMS. W przypadku braku dostępności systemu autoryzacji generowany jest komunikat jak na ekranie poniżej. Rozpoczęcie pracy Po uruchomieniu systemu, na kolejnej stronie, wyświetlone są informacje o: osobie zarejestrowanej w systemie Klient (użytkownik), liście rachunków dostępnych przez Internet, nazwie rachunków, tym, kto jest posiadaczem rachunku (właścicielem), Uwaga: Imię i nazwisko klienta i posiadacza rachunku nie musi być zgodne. Można nie być klientem banku, a mieć dostęp do obsługi rachunków przez Internet, np. główny księgowy w firmie. saldzie na rachunku (saldo na koniec ostatniego dnia kiedy były księgowania na rachunku lub saldo z uwzględnieniem dokumentów zaksięgowanych w dniu bieżącym), wolnych środkach do wykorzystania (czyli saldo rachunku skorygowane o środki z limitów, wpływy z datą waluty, dokumenty niezaksięgowane i autoryzacja, prowizje do pobrania, prowizje zaległe, blokady), walucie, w jakiej prowadzony jest rachunek, Strona - 8 -

9 wyciągach (możliwa prezentacja wyciągów miesięcznych, dekadowych, po operacji, po uprzednim ustaleniu w Umowie, domyślnie ustawiane są wyciągi miesięczne). Z lewej strony okna użytkownik ma dostępne menu systemu. Na tym etapie można: Wybrać rachunek do dalszej obsługi, Wylogować się z serwisu. Rachunki Wybierz rachunek Rachunki to domyślne okno, jakie zostaje uruchomione po zarejestrowaniu się użytkownika w systemie. W górnej części okna wyświetlona jest nazwa zarejestrowanego użytkownika, poniżej przykładowa lista kont jakie klient może obsługiwać w systemie. Uwaga: Do momentu, aż użytkownik nie wybierze konta z listy pozostałe opcje systemu będą nieaktywne. Po wybraniu rachunku wyświetlone zostanie okno z informacjami dodatkowymi takimi jak: Data otwarcia rachunku - data założenia rachunku w systemie bankowym, Oprocentowanie limitu - oprocentowanie debetu dostępnego na rachunku, Oprocentowanie rachunku - oprocentowanie zgromadzonych środków, Maksymalna kwota operacji dziennej przez Internet (dzienny limit wszystkich operacji), Maksymalna kwota operacji jednorazowej przez Internet (limit kwoty pojedynczej operacji). Jak na rysunku poniżej: Stan rachunku Przejście do kolejnego okna przyciskiem [DALEJ] umożliwia dostęp do następujących danych: Rachunek, nazwa rachunku, imię i nazwisko Posiadacza, waluta rachunku oraz Środki własne - środki na rachunku (bieżącym, ROR itp.) Przyznany limit - przyznany limit kredytowy Kwota zaległości - suma zaległych opłat i prowizji Suma zablokowanych środków - suma środków zablokowana na przyszłe operacje np. blokady, prowizje Kwota dostępna - wartość środków z uwzględnieniem powyższych kwot Suma lokat z rachunku - łączna wartość lokat wraz z walutą Strona - 9 -

10 Na tej stronie wyświetlona jest również informacja na jaki dzień i godzinę prezentowany jest stan rachunku. Przycisk [AKTUALIZUJ] pozwala na pobranie bieżących wartości. Przycisk [SZCZEGÓŁY] powoduje powrót do strony: Historia rachunku Opcja Historia rachunku umożliwia przegląd operacji na rachunku: W zadanych przedziale czasowym tj. od daty do daty - daty należy wpisywać w formacie DD.MM.RRRR, do oddzielania używając kropek. Wyszukiwanie operacji na rachunku odbywa się po zakresie dat księgowania - daty wprowadzone w pola Historia rachunku od dnia do dnia traktowane będą jako daty księgowania, czyli daty operacyjne pod którymi nastąpiło księgowanie dokumentu w systemie bankowym, Za ostatnie XX dni kalendarzowych - jest to domyślny zakres historii z podpowiadaną ilością 30 dni Po zdefiniowaniu zakresu historii informacje o operacjach zostaną wyświetlone po naciśnięciu na przycisk [ZATWIERDŹ]. Strona

11 Historia rachunku obejmuje następujące informacje: Data operacji Data księgowania - data operacji jest to data wprowadzenia dokumentu, data księgowania - data operacyjna, w której nastąpiło księgowanie dokumentu w systemie bankowym. W przypadku dni roboczych daty te będą równe, w sytuacji gdy dyspozycja przelewu złożona jest w dniu wolnym lub po godzinach określonych regulaminem banku daty będą różne. Przykład: dyspozycja przelewu złożona w niedzielę będzie miała datę operacji np , a data księgowania będzie tj. pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym. Dla komunikatów przychodzących, jako data operacji pobierana będzie z systemu bankowego data w komunikacie Elixir. W pozostałych przypadkach prezentowana będzie data waluty, Rodzaj operacji - informacja o rodzaju operacji np. Prowizja, Przelew ZUS itp., Saldo przed / Saldo po - saldo przed wykonaniem operacji oraz po jej wykonaniu, Kwota - kwota dokumentu, Tytuł płatności - opis czego transakcja dotyczy, Odbiorca/Nadawca - nazwa odbiorcy lub nadawcy dokumentu, Saldo po wyświetlonych operacjach, Suma wypłat - suma wypłat z zadanego okresu, Suma wpłat - suma wpłat z zadanego okresu, Liczba wypłat - liczba wypłat z zadanego okresu, Liczba wpłat - liczba wpłat z zadanego zakresu. Dla listy operacji dostępne są następujące przyciski funkcyjne: [POWRÓT] - umożliwia ponowne określenie zakresu historii, [DO WYDRUKU] - pozwala na wyświetlenie danych w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruk na drukarkę. Filtrowanie oraz sortowanie listy operacji według dodatkowych kryteriów wyszukiwania Wybór menu Rachunki a następnie opcji Historia rachunku umożliwia użytkownikowi filtrowanie oraz sortowanie listy operacji dla rachunku według dodatkowych kryteriów Wyszukiwanie zaawansowane. Po zaznaczeniu opcji Wyszukiwanie zaawansowane możliwe jest określenie dodatkowych warunków wyszukiwania. Dla określonego rodzaju operacji. Na liście rozwijanej będą dostępne następujące typy operacji: wszystkie, obciążenia rachunku, uznania rachunki. Domyślnie pole wypełnione będzie wartością wszystkie. Numer rachunku odbiorcy - pole umożliwia wpisanie numeru rachunku. Wymagane jest by w polu tym podany był pełny numer rachunku w formacie NRB. W przypadku gdy zostanie podany za krótki lub błędny numer rachunku, system zwróci komunikat o błędzie: "Nieprawidłowy numer rachunku odbiorcy. Spróbuj ponownie". Strona

12 Dane odbiorcy - w filtrze zdefiniować można pełną nazwę odbiorcy lub jej część. Tytuł operacji - w filtrze zdefiniować można pełen tytuł przelewu lub jego część. Kwota od - Kwota do - pola umożliwiają określenie wysokości minimalnej i maksymalnej wartości operacji, jakie należy uwzględnić w wyszukiwaniu. Wymagane jest by oba pola, zarówno Kwota od jak i Kwota do były wypełnione oba na raz albo żadne z nich. Wyszukiwanie w polach jest możliwe dla kwot z precyzją dwóch miejsc po przecinku, Sortowanie wg daty księgowania i numeru operacji - rosnąco/malejąco. Dostępne przy filtrach przyciski z etykietą Opis prezentują instrukcję wprowadzania wartości w odpowiednie pola. Wyłączenie pola Wyszukiwanie zaawansowane powoduje wyczyszczenie kryteriów wyszukiwania wprowadzonych w udostępnianych przez nie polach. Po zdefiniowaniu zakresu historii informacje o operacjach zostaną wyświetlone po naciśnięciu na przycisk [Zatwierdź]. Przechodzenie do kolejnych stron listy operacji odbywa się poprzez przyciski nawigacyjne dostępne nad listą oraz pod listą operacji. Wybór operacji z listy poprzez link z datą operacji w kolumnie Data operacji Data księgowania umożliwia wyświetlenie szczegółów wybranej operacji. Po wyborze przycisku [DRUKUJ] dostępnego dla formatki ze szczegółami operacji użytkownik ma możliwość wyświetlenia danych operacji w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruku na drukarkę. [POWRÓT] - umożliwia powrót do listy operacji, [DRUKUJ] - pozwala na wyświetlenie danych operacji w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruk na drukarkę, [Pobierz PDF] - umożliwia zapisanie danych operacji (na dysku w miejscu wskazanym przez użytkownika) w postaci pliku PDF. Po wyborze przycisku [Pobierz PDF] dostępnego dla formatki ze szczegółami operacji użytkownik ma możliwość zapisania danych operacji (na dysku w miejscu wskazanym przez użytkownika) w postaci pliku PDF. Strona

13 Po wyborze przycisku [Do wydruku] dostępnego dla listy operacji użytkownik ma możliwość wyświetlenia listy operacji w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruku na drukarkę. Wyciąg bankowy Wybór menu Rachunki a następnie odnośnika Wyciągi (w kolumnie Wyciągi ) dla danego rachunku, dla którego udostępnione są wyciągi elektroniczne umożliwia użytkownikowi wyświetlenie, wydruk oraz pobranie w postaci pliku PDF listy operacji wchodzących w skład danego wyciągu. Na liście wyciągów danego rachunku prezentowane są odnośniki do każdego z prezentowanych wyciągów w formacie DD/MM/RRRR DD/MM/RRRR, będące określeniem pierwszego i ostatniego dnia okresu, za który został naliczony wyciąg oraz przycisk [Pobierz PDF] umożliwiający wyświetlenie oraz zapis listy operacji dla danego wyciągu w postaci PDF. W zależności od dyspozycji Klienta prezentowane będą wyciągi dzienne, miesięczne lub dekadowe. Poniższa formatka prezentuje przykładową listę wyciągów miesięcznych: Lista operacji na wyciągu Po naciśnięciu odnośnika z zakresem dat dla danego wyciągu prezentowana będzie lista operacji wchodzących w skład wyciągu z możliwością wydruku potwierdzenia każdej z operacji. Lista operacji na wyciągu prezentuje następujące dane: NRB rachunku klienta Okres wyciągu (data od data do w formacie DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR) Data księgowania - data, w której nastąpiło księgowanie dokumentu Data operacji - dla komunikatów przychodzących Opis operacji Kwota operacji - wartość kwoty operacji Saldo po - saldo po operacji Strona

14 Dla powyższej formatki użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne: powrót na listę rachunków przejście do formatki z listą rachunków powrót na listę wyciągów przejście do formatki z listą wyciągów dla wybranego rachunku. Wybór odnośnika z datą wybranej operacji wchodzącej w skład wyciągu umożliwia wyświetlenie oraz wydruk potwierdzenia operacji. Formatka potwierdzenia operacji prezentuje następujące dane: Data wydruku w formacie DD.MM.RRRR Opis operacji Rachunek nadawcy Rachunek odbiorcy Kwota Data księgowania - data, w której nastąpiło księgowanie dokumentu Data operacji - dla komunikatów przychodzących Szczegóły operacji Data wydrukowania dokumentu: Nadawca Odbiorca Nr rachunku Winien Nr rachunku Ma Bank Millennium - Centrum Rozliczeniowe Bank Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdz. Włocławek Nadawca: Kowalska Janina Odbiorca: Kowalski Jan Data operacji: Data księgowania: Kwota operacji: 2 100,00 PLN Nazwa operacji: Przelew środków Data wydrukowania dokumentu: Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla. Wybór przycisku [Pobierz PDF] umożliwia pobranie wyciągu w postaci PDF, który zawiera listę operacji wchodzących w skład danego wyciągu. Plik można wyświetlić na ekranie lub zapisać we wskazanym miejscu. Strona

15 Udziały W opcji Udziały Użytkownik ma możliwość przeglądania udziałów klienta. Na liście dostępne są następujące informacje: Rachunek - numer konta udziału, Saldo udziału - aktualne saldo udziału, Historia - informacje o operacjach dotyczących udziału. W celu wyświetlenia szczegółowych informacji o udziale należy wybrać konto udziału z kolumny Rachunek. Otwarte zostanie okno: Informacje dostępne w tym oknie to: Numer rachunku - numer konta udziału, Ilość jednostek - ilość podstawowych jednostek udziału, Udział zadeklarowany - wartość zadeklarowanego udziału, Udział wniesiony - wartość wniesionego udziału, Udział nadpłacony - wartość nadpłaconego udziału, informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeśli nadpłata występuje, Udział brakujący - wartość brakującego udziału, informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeśli niedobór występuje, Saldo rachunku - aktualne saldo udziału, Dywidenda - wartość dywidendy. Przycisk funkcyjny [POWRÓT] zamyka formatkę Szczegóły udziału. W celu wyświetlenia informacji o operacjach dotyczących udziału należy wybrać przycisk [Historia] z kolumny Historia. Otwarte zostanie okno: Strona

16 W oknie tym należy określić: rachunek udziału, dla którego ma być wyświetlona historia, zakres dat lub liczbę dni, za które mają być pobierane operacje, a następnie użyć przycisku [ZATWIERDŹ]. Zostanie wyświetlona lista operacji dla wybranego rachunku udziału zrealizowanych w zadanym przedziale czasowym. Na liście dostępne są następujące informacje: Data operacji, Data księgowania, Saldo udziału przed operacją i po operacji, Kwota operacji, Tytuł płatności. Pod listą operacji znajduje się podsumowanie zawierające: Saldo po wyświetlonych operacjach, Sumę wypłat, Sumę wpłat. Kredyty W opcji tej Użytkownik ma możliwość przeglądania zawartych umów kredytowych, w tym także kart kredytowych. W oknie Kredyty dostępne są następujące informacje: Numer rachunku numer konta kredytu (kapitału) Nazwa rachunku nazwa rodzaju kredytu Nazwa posiadacza imię i nazwisko posiadacza rachunku Aktualne saldo kredytu saldo konta kredytowego. Wartość zero oznacza, że kredyt nie został jeszcze wypłacony Historia kredytu - szczegółowe informacje o operacjach dla kredytu dostępne po wyborze odnośnika szczegóły. W celu wyświetlenia szczegółowych informacji o kredycie należy wybrać konto kredytu z kolumny Numer rachunku. Strona

17 Otwarte zostanie okno: Przewodnik Klienta - bankowość elektroniczna (serwis internetowy, mobilny, SMS) Informacje dostępne w tym oknie to: Numer rachunku numer konta kredytu (kapitału) Nazwa produktu nazwa rodzaju kredytu Posiadacz rachunku imię i nazwisko posiadacza rachunku Oprocentowanie kredytu - oprocentowanie dla kredytu Data otwarcia rachunku data otwarcia konta kapitału Harmonogram spłat kredytu daty i kwoty spłaty rat kapitałowych Harmonogram spłat odsetek daty i planowane kwoty spłaty odsetek Klawisz funkcyjny Wstecz zamyka okno Kredyt. Jeśli walutą kredytu jest PLN, to na formatce danych kredytu dostępny będzie także przycisk [SPŁAĆ]. W celu wyświetlenia stanu rachunku kredytowego należy wybrać odnośnik z kwotą w kolumnie Aktualne saldo kredytu. Informacje dostępne w tym oknie to: Stan rachunku kredytowego - data oraz godzina aktualnego stanu rachunku kredytowego na dany dzień Aktualne saldo - kwota aktualnego salda kredytu Waluta - trzyliterowy symbol waluty kredytu Należne odsetki - kwota należnych odsetek Zaległy kapitał - kwota zaległego kapitału Zaległe odsetki - kwota zaległych odsetek Aktualne oprocentowanie - wartość aktualnego oprocentowania dla kredytu Terminarz wypłaty transz Data oraz kwota transzy W celu wyświetlenia informacji o operacjach dla kredytu należy wybrać odnośnik szczegóły z kolumny Historia kredytu. Strona

18 Otwarte zostanie okno: Przewodnik Klienta - bankowość elektroniczna (serwis internetowy, mobilny, SMS) W oknie tym należy określić zakres dat lub liczbę dni, za które mają być pobierane operacje. Wyszukiwanie operacji dla kredytu odbywa się po zakresie dat księgowania - daty wprowadzone w pola Historia rachunku od dnia do dnia traktowane będą jako daty księgowania, czyli daty operacyjne, pod którymi nastąpiło księgowanie dokumentu w systemie bankowym. Po zdefiniowaniu kryterium wyszukiwania operacji dla kredytu oraz wyborze przycisku [ZATWIERDŹ] zostanie wyświetlona lista operacji zrealizowanych w zadanym przedziale czasowym. Na liście operacji kredytu dostępne są następujące informacje: Nr rachunku, data operacji i data księgowania - data operacji jest to data wprowadzenia dokumentu, data księgowania - data operacyjna, w której nastąpiło księgowanie dokumentu w systemie bankowym. W przypadku dni roboczych daty te będą równe, w sytuacji gdy dyspozycja przelewu złożona jest w dniu wolnym lub po godzinach określonych regulaminem banku daty będą różne. Przykład: dyspozycja przelewu złożona w niedzielę będzie miała datę operacji np , a data księgowania będzie tj. pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym. Dla komunikatów przychodzących, jako data operacji pobierana będzie z systemu bankowego data w komunikacie Elixir. W pozostałych przypadkach prezentowana będzie data waluty, typ operacji, saldo przed i saldo (po operacji), Spłata kapitału - kwota spłaty kapitału, Spłata odsetek - kwota spłaty odsetek, Cała spłata - kwota całej spłaty, Nadpłata - kwota nadpłaty, nadawca/odbiorca - dane nadawcy/odbiorcy, saldo po ostatniej operacji na liście, suma wpłat - suma spłat kredytu, suma wypłat. oraz przyciski funkcyjne: [POWRÓT] - powrót do listy rachunków kredytowych, [ZMIEŃ ZAKRES] - powrót do definiowania zakresu historii, [DO WYDRUKU] - pozwala na wyświetlenie danych w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruk na drukarkę, [POBIERZ PDF] - umożliwia zapisanie historii (na dysku w miejscu wskazanym przez użytkownika) w postaci pliku PDF. Poniżej zaprezentowana jest przykładowa formatka wydruku listy operacji dla kredytu. Strona

19 Przelewy Nowy przelew W celu zdefiniowania przelewu należy: Wybrać rachunek, z którego ma być wysłany przelew Z menu systemu wybrać opcję Przelewy -> Nowy przelew lub W oknie Przelewy wybrać funkcję Nowy przelew Otwarte zostanie okno: Należy wprowadzić następujące dane: Odbiorca - jeśli dane odbiorcy były wcześniej zdefiniowane (opis Odbiorcy) mogą zostać wybrane z listy. Na liście odbiorców wyświetlany jest skrót nazwy. Po wybraniu odbiorcy jego dane zostaną przeniesione na dokument w pola: Nazwa odbiorcy, Nr rachunku odbiorcy, Tytułem. Jeśli odbiorca nie był wcześniej zdefiniowany, jego dane można wpisać podczas wprowadzania dokumentu, a przyciskiem [Zapisz odbiorcę] dodać do listy. Szablon - zdefiniowany przelew można zapisać jako szablon. Po wybraniu przycisku [Zapisz] należy wpisać nazwę szablonu i zatwierdzić [Ok]. Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na przelewie tj. Nazwę odbiorcy, Nr rachunku odbiorcy, Strona

20 Kwotę oraz Tytuł. Dane odczytane z szablonu mogą zostać poprawione przez użytkownika np. zmieniona kwota dokumentu. Przy kolejnej rejestracji przelewu nie ma konieczności wpisywania wszystkich danych, wystarczy wybrać właściwy szablon z listy. Przycisk [Usuń] umożliwia wykasowanie wybranego szablonu. Kwota - jeśli wybraliśmy szablon przelewu kwota została wpisana automatycznie zgodnie z zapisem w szablonie. Użytkownik może zmienić wartość kwoty, Tytułem - tytuł przelewu wypełniany jest automatycznie po wybraniu szablonu lub po wybraniu odbiorcy, jeśli dla odbiorcy przypisany został tytuł płatności. Zawartość pola może zostać zmieniona na dowolną, nie przekraczającą 140 znaków, Zleceniodawca - pole wypełniane automatycznie nazwą posiadacza rachunku, Data wykonania - pole wypełniane automatycznie datą bieżącą. Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne: [WYŚLIJ PRZELEW] - przejście do potwierdzenia przelewu, [ZREZYGNUJ] - wycofanie się z operacji. Przycisk [WYŚLIJ PRZELEW] powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować wprowadzone dane, a następnie: Powrócić do definiowania przelewu i poprawić błędne dane - przycisk [WSTECZ], Zakończyć składanie przelewu - przycisk [ZATWIERDŹ], Zrezygnować z wysłania dokumentu - przycisk [ZREZYGNUJ]. Uwaga: Każdorazowo przed podpisaniem oraz wysłaniem przelewu należy sprawdzić poprawność numeru rachunku (tzw. NRB) odbiorcy. Zatwierdzenie przelewu wymaga wprowadzenia klucza, czyli hasła użytkownika wraz z aktualnym wskazaniem tokena lub kodu jednorazowego SMS w zależności od przypisanej użytkownikowi metody autoryzacji. Nowe przelewy offline W celu zdefiniowania przelewu offline należy: Wybrać rachunek, z którego mają być wysłane przelewy Z menu systemu wybrać opcję Przelewy -> Nowe przelewy offline lub W oknie Przelewy wybrać funkcję Nowe przelewy "offline" Otwarte zostanie okno: W pierwszej kolejności należy określić liczbę przelewów jaka ma być zdefiniowana. Liczba przelewów może być z zakresu od 1 do 30. Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne: [DALEJ] - przejście do definiowania przelewów offline, [ZREZYGNUJ] - wycofanie się z operacji. Strona

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Marzec 2014 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU URUCHOMIENIE SYSTEMU..1 REJSTRACJA UŻYTKOWNIKA..1 ROZPOCZĘCIE PRACY.. 3 MENU SYTEMU.....4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE Centrum Usług Internetowych Dokumentacja użytkownika Spis treści Wstęp...3 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Rozpoczęcie pracy...6

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena 1. Wstęp... 3 2. Bezpieczeństwo... 4 2.1. Bezpieczeństwo użytkownika... 4 2.2. Bezpieczeństwo usługi... 7 2.3. Minimalne wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Jak bezpiecznie korzystać z Centrum Usług Internetowych Szyfrowanie transmisji

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Przewodnik użytkownika wersja na dzień 28.03.2013r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement Wersja systemu: 3.38.006C Data wydania dokumentu: 2014-08-29 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu: Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Raciąż 2015 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1... 4 1.1. Podpisanie umowy o UBE... 4 Rozdział 2... 4 3.1. Uruchomienie systemu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Call Center wsparcie, serwis telefoniczny 801

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Szanowni Państwo! Miło nam powitać Państwa wśród znacznego już grona użytkowników systemu bankowości internetowej BOŚBank24

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ipko biznes ipko biznes to system bankowości internetowej dedykowany klientom instytucjonalnym. Dostęp do systemu

Bardziej szczegółowo