Przewodnik dla klienta. Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik dla klienta. Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń)"

Transkrypt

1 Przewodnik dla klienta Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń) 1

2 Spis treści Informacje ogólne... 5 Bezpieczeństwo usługi... 5 Wymagania sprzętowe i systemowe... 5 Ogólne zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej... 5 Bezpieczne korzystanie z serwisu internetowego... 5 Serwis internetowy - kanał klasyczny 6 Uruchomienie systemu... 6 Logowanie użytkownika... 6 Autoryzacja zleceń... 7 Rozpoczęcie pracy... 8 Rachunki... 9 Wybierz rachunek... 9 Stan rachunku... 9 Historia rachunku Filtrowanie oraz sortowanie listy operacji według dodatkowych kryteriów wyszukiwania Wyciąg bankowy Lista operacji na wyciągu Udziały Kredyty Przelewy Nowy przelew Nowe przelewy offline Nowy przelew ZUS Nowy przelew US Lista przelewów Lokaty Nowa lokata Lista lokat Tabela oprocentowania lokat Zlecenia stałe Nowe zlecenie stałe Lista zleceń stałych Historia zlecenia stałego Odbiorcy Doładowania telefonów Nowe doładowanie Lista doładowań Nowy numer Lista numerów Kursy walutowe Tabela kursów walut Kalkulator walutowy Awizowania Nowe awizowanie Lista awizowań Wnioski Złożenie wniosku Lista wniosków Podgląd wniosku Strona - 2 -

3 Dokumenty i pliki Komunikaty Zmiana hasła Konfiguracja Filtry adresów IP Serwis mobilny - kanał mobilny Przeznaczenie systemu Uruchomienie systemu i logowanie Struktura stron serwisu Stronicowanie list Walidacja poprawności danych Komunikowanie sukcesu dla akcji Format daty Podpowiedź kalendarza przy definiowaniu dat Domyślne wartości list wyboru Strona główna systemu Rachunki Szczegóły rachunku Blokady Historia operacji Przelewy Nowy przelew na rachunek własny Nowy przelew zwykły Przelew do ZUS Przelew do US Lista złożonych przelewów Lista odbiorców/szablonów przelewów Złożenie przelewu z szablonu/na podstawie danych odbiorcy Edycja szablonu przelewu/danych odbiorcy Usunięcie szablonu przelewu/danych odbiorcy Lokaty Szczegóły lokaty Zerwanie lokaty Nowa lokata Karty Szczegóły karty kredytowej Historia transakcji kartowych Historia rozliczeń Kredyty Komunikaty Podgląd komunikatu Doładowania Nowe doładowanie Numery Złożenie przelewu doładowania telefonu na podstawie danych z szablonu doładowania Edycja szablonu doładowania Usunięcie szablonu doładowania Ustawienia Zmiana hasła Historia logowań Strona - 3 -

4 Serwis SMS Przeznaczenie Serwisu SMS Opis funkcjonalności Serwisu SMS Funkcje Pasywne Funkcje Aktywne Formaty SMS aktywnych Strona - 4 -

5 Informacje ogólne Numer rachunku wyświetlany jest w formacie NRB tj. 26 cyfr. Daty należy wprowadzać w formacie DD.MM.RRRR (dzień, miesiąc, rok) gdzie separatorem jest kropka. Pliki PDF można przeglądać i drukować programem Acrobat Reader. Bezpieczeństwo usługi Dla zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przy wymianie informacji z klientem wykorzystuje się protokół szyfrujący Secure Socket Layer (SSL). Protokół SSL zapewnia poufność informacji i gwarantuje, że nikt postronny nie może odczytać lub zmienić danych przesyłanych między klientem a bankiem. W trakcie połączenia z Serwisem internetowym wykorzystywane są następujące techniki kryptograficzne: algorytm symetryczny, używany do zabezpieczenia całej sesji komunikacyjnej między przeglądarką klienta a serwerem WWW, stosowany przez Centrum Usług Internetowych klucz symetryczny ma 128 bitów - jest najdłuższy spośród powszechnie stosowanych w operacjach finansowych, algorytm asymetryczny (z kluczem prywatnym i publicznym serwera banku), używany w czasie inicjacji połączenia do zabezpieczenia transmisji losowo wygenerowanego klucza sesyjnego (wykorzystywanego w algorytmie symetrycznym), klucz publiczny Centrum Usług Internetowych ma 1024 bity - jest najdłuższy spośród powszechnie stosowanych w operacjach finansowych. Wymagania sprzętowe i systemowe Komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 7 (32 bit lub 64 bit), 8 (32 bit lub 64 bit) lub nowszym Zalecaną przeglądarką jest Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej Zalecane konfiguracje przeglądarek internetowych opisuje odrębny dokument dotyczący konfiguracji przeglądarek internetowych dostępny pod adresem: Monitor i karta grafiki SVGA obsługująca rozdzielczość 1024x768 (min. rozdzielczość to 800x600) Ogólne zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej Zalecamy, by na komputerze były zainstalowane i uruchomione aktualne wersje: - oprogramowania antywirusowego posiadającego aktualną bazę sygnatur wirusów, - osobistej zapory (ang. personal firewall) posiadającej uaktualnione polisy i reguły, - oprogramowania wykrywającego m.in. spyware, spam itp. Zalecamy regularnie aktualizować posiadany system operacyjny oraz używane aplikacje (w szczególności przeglądarki internetowe, klientów poczty itp.) tj. instalować okresowo publikowane przez producentów poprawki, korygujące luki i błędy zarówno systemu operacyjnego jak i oprogramowania. Zalecamy zachowywać dużą ostrożność podczas pobierania plików z Internetu czy otwierania załączników do wiadomości e- mail, bez względu na to, od kogo one pochodzą. Zalecamy korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Nie zalecamy instalować nieznanych programów otrzymanych pocztą elektroniczną lub pobranych z niezaufanych witryn www. Bezpieczne korzystanie z serwisu internetowego Nie wolno ujawniać swojego identyfikatora oraz hasła dostępu, ani nigdzie zapisywać swoich haseł, w szczególności w plikach na domowym lub na biurowym komputerze. Zalecamy okresową zmianę hasła (co najmniej raz w miesiącu). Natychmiast zmienić swoje hasło, jeśli zaistnieje podejrzenie, że ktoś mógł je poznać. Dane niezbędne podczas dostępu i korzystania z Serwisu internetowego tj. identyfikator, hasło, wskazanie tokena wolno podać wyłącznie na stronie logowania do systemu. Nie zalecamy dodawania strony autoryzacji do ulubionych. Prawidłowym adresem do logowania w Serwisie internetowym jest: https://bank.cui.pl/wloclawek Połączenie podczas logowania do kanału WWW, jak i podczas trwania całej sesji użytkownika szyfrowane jest za pomocą 128-bitowego protokołu SSL zapewniającego poufność oraz integralność przesyłanych danych. Potwierdzeniem nawiązania bezpiecznego połączenia zawsze jest ikona kłódki na dole ekranu przeglądarki w pasku stanu lub pasku adresu strony, który rozpoczyna się od https://. Pasek adresu strony (konta osobiste i firmowe) - przeglądarka Internet Explorer Pasek stanu - przeglądarka Internet Explorer Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku korzystania z Serwisu internetowego w miejscach publicznych np. kafejkach internetowych. Nie należy odpowiadać na wiadomości mailowe, których nadawcy proszą o ujawnienie czy zweryfikowanie danych osobowych klienta oraz poufnych informacji takich, jak: identyfikator i hasło lub klucz. Zalecamy nie korzystać w trakcie korzystania z Serwisu internetowego z innych stron WWW. Zalecamy odpowiednio skonfigurować przeglądarkę internetową, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji konfiguracji przeglądarek dostępnej pod adresem: Każdorazowo przed podpisaniem oraz wysłaniem przelewu sprawdzać poprawność numeru rachunku (tzw. NRB) odbiorcy. Strona - 5 -

6 Serwis internetowy - kanał klasyczny WWW Uruchomienie systemu W celu uruchomienia aplikacji należy: Uruchomić przeglądarkę internetową, np. Microsoft Internet Explorer Wpisać lub wybrać z listy adres strony: https://bank.cui.pl/wloclawek Logowanie użytkownika Po uruchomieniu aplikacji zostaje wyświetlone okno autoryzacji. Proces logowania odbywa się dwustopniowo. W pierwszym kroku należy w polu Identyfikator użytkownika wprowadzić nazwę użytkownika nadaną przez Bank. W przypadku identyfikatora nie ma znaczenia wielkość wprowadzanych znaków. Szczegółowe informacje można uzyskać po naciśnięciu na przycisk Opis. W kolejnym kroku zostanie zaprezentowana formatka umożliwiająca podanie hasła używanego do logowania. Na formatce tej, na podstawie identyfikatora użytkownika, prezentowane jest pole Klucz pozwalające na wprowadzenie hasła odpowiedniego dla sposobu autoryzacji danego Użytkownika. W polu Klucz : Podczas pierwszego logowania przy pomocy tokena wpisujemy aktualne wskazanie tokena. W poniższym przykładzie kluczem będzie ciąg cyfr Jeśli nie korzystamy z tokena wpisujemy tylko hasło nadane przez Bank. W przypadku podania błędnych danych, aplikacja wyświetli stosowny komunikat jak na ekranie poniżej, a użytkownik nie zostanie zalogowany. Strona - 6 -

7 Jeżeli klient loguje się pierwszy raz, ustala swoje hasło wpisując je dwukrotnie: Nowe hasło i Potwierdź nowe hasło oraz naciska przycisk Zatwierdź. Uwaga! Hasło musi zawierać od 4 do 8 dowolnych znaków. Podczas kolejnego logowania przy pomocy tokena w polu klucz wpisujemy zdefiniowane hasło oraz aktualne wskazanie tokena. Przykład klucza: alamapsa gdzie: alamapsa - to zdefiniowane hasło aktualne wskazanie tokena Jeśli nie korzystamy z tokena wpisujemy tylko zdefiniowane hasło. Po wpisaniu identyfikatora i klucza należy zatwierdzić dane naciskając przycisk Zatwierdź. Autoryzacja zleceń Po uzyskaniu dostępu do Serwisu internetowego klient może korzystać z oferowanych mu funkcji aplikacji w celu wykonywania operacji bankowych w ramach udostępnionych mu rachunków. W Serwisie internetowym dostępne są następujące sposoby uwierzytelniania operacji przez klienta: autoryzowanie operacji poprzez hasło do tokena łącznie ze wskazaniem tokena, autoryzowanie operacji za pomocą kodów jednorazowych otrzymywanych SMS-em. W przypadku użytkowników posiadających przypisaną metodę autoryzacji w postaci tokena, autoryzacja zleceń następuje po wprowadzeniu ustalonego hasła oraz poprawnego wskazania z tokena. W tym miejscu należy zweryfikować czy dane zawarte w przelewie są prawidłowe. W polu Klucz należy wprowadzić swoje hasło oraz 6 cyfr wyświetlonych przez token oraz nacisnąć przycisk [ZATWIERDŹ]. Strona - 7 -

8 W przypadku gdy klient ma włączoną usługę autoryzacji kodami SMS proces autoryzacji operacji jest następujący: przejście do ekranu potwierdzenia danych poprzez wybór przycisku [Wyślij przelew] na formatce zlecenia skutkuje wysłaniem do klienta (na numer telefonu wskazany w Umowie) wygenerowanego na podstawie danych zlecenia/dyspozycji kodu SMS, na ekranie potwierdzenia operacji prezentowany jest opis pola do wprowadzenia kodu zawierający nr operacji autoryzowanej w danym dniu np.: Wprowadź kod operacji nr 3 z dnia :. W tym miejscu należy zweryfikować czy dane zawarte w przelewie są prawidłowe, zlecenie będzie poprawnie zautoryzowane po wprowadzeniu właściwego kodu SMS dla danej operacji oraz po wyborze przycisku [Zatwierdź]. Wielokrotna niepoprawna autoryzacja operacji (błędnie podany kod lub kod nieważny z powodu wygaśnięcia) spowoduje zablokowanie dalszej możliwości autoryzacji zleceń (zablokowanie urządzenia autoryzacji do czasu odblokowania urządzenia autoryzacji przez pracownika Banku). W takiej sytuacji zostanie zaprezentowany komunikat jak na ekranie poniżej. Uwaga! Każdorazowe wejście na formatkę potwierdzenia danych zlecenia (nawet w przypadku powrotu do formularza bez faktycznej zmiany danych) powoduje wygenerowanie i wysłanie nowego kodu SMS. W przypadku braku dostępności systemu autoryzacji generowany jest komunikat jak na ekranie poniżej. Rozpoczęcie pracy Po uruchomieniu systemu, na kolejnej stronie, wyświetlone są informacje o: osobie zarejestrowanej w systemie Klient (użytkownik), liście rachunków dostępnych przez Internet, nazwie rachunków, tym, kto jest posiadaczem rachunku (właścicielem), Uwaga: Imię i nazwisko klienta i posiadacza rachunku nie musi być zgodne. Można nie być klientem banku, a mieć dostęp do obsługi rachunków przez Internet, np. główny księgowy w firmie. saldzie na rachunku (saldo na koniec ostatniego dnia kiedy były księgowania na rachunku lub saldo z uwzględnieniem dokumentów zaksięgowanych w dniu bieżącym), wolnych środkach do wykorzystania (czyli saldo rachunku skorygowane o środki z limitów, wpływy z datą waluty, dokumenty niezaksięgowane i autoryzacja, prowizje do pobrania, prowizje zaległe, blokady), walucie, w jakiej prowadzony jest rachunek, Strona - 8 -

9 wyciągach (możliwa prezentacja wyciągów miesięcznych, dekadowych, po operacji, po uprzednim ustaleniu w Umowie, domyślnie ustawiane są wyciągi miesięczne). Z lewej strony okna użytkownik ma dostępne menu systemu. Na tym etapie można: Wybrać rachunek do dalszej obsługi, Wylogować się z serwisu. Rachunki Wybierz rachunek Rachunki to domyślne okno, jakie zostaje uruchomione po zarejestrowaniu się użytkownika w systemie. W górnej części okna wyświetlona jest nazwa zarejestrowanego użytkownika, poniżej przykładowa lista kont jakie klient może obsługiwać w systemie. Uwaga: Do momentu, aż użytkownik nie wybierze konta z listy pozostałe opcje systemu będą nieaktywne. Po wybraniu rachunku wyświetlone zostanie okno z informacjami dodatkowymi takimi jak: Data otwarcia rachunku - data założenia rachunku w systemie bankowym, Oprocentowanie limitu - oprocentowanie debetu dostępnego na rachunku, Oprocentowanie rachunku - oprocentowanie zgromadzonych środków, Maksymalna kwota operacji dziennej przez Internet (dzienny limit wszystkich operacji), Maksymalna kwota operacji jednorazowej przez Internet (limit kwoty pojedynczej operacji). Jak na rysunku poniżej: Stan rachunku Przejście do kolejnego okna przyciskiem [DALEJ] umożliwia dostęp do następujących danych: Rachunek, nazwa rachunku, imię i nazwisko Posiadacza, waluta rachunku oraz Środki własne - środki na rachunku (bieżącym, ROR itp.) Przyznany limit - przyznany limit kredytowy Kwota zaległości - suma zaległych opłat i prowizji Suma zablokowanych środków - suma środków zablokowana na przyszłe operacje np. blokady, prowizje Kwota dostępna - wartość środków z uwzględnieniem powyższych kwot Suma lokat z rachunku - łączna wartość lokat wraz z walutą Strona - 9 -

10 Na tej stronie wyświetlona jest również informacja na jaki dzień i godzinę prezentowany jest stan rachunku. Przycisk [AKTUALIZUJ] pozwala na pobranie bieżących wartości. Przycisk [SZCZEGÓŁY] powoduje powrót do strony: Historia rachunku Opcja Historia rachunku umożliwia przegląd operacji na rachunku: W zadanych przedziale czasowym tj. od daty do daty - daty należy wpisywać w formacie DD.MM.RRRR, do oddzielania używając kropek. Wyszukiwanie operacji na rachunku odbywa się po zakresie dat księgowania - daty wprowadzone w pola Historia rachunku od dnia do dnia traktowane będą jako daty księgowania, czyli daty operacyjne pod którymi nastąpiło księgowanie dokumentu w systemie bankowym, Za ostatnie XX dni kalendarzowych - jest to domyślny zakres historii z podpowiadaną ilością 30 dni Po zdefiniowaniu zakresu historii informacje o operacjach zostaną wyświetlone po naciśnięciu na przycisk [ZATWIERDŹ]. Strona

11 Historia rachunku obejmuje następujące informacje: Data operacji Data księgowania - data operacji jest to data wprowadzenia dokumentu, data księgowania - data operacyjna, w której nastąpiło księgowanie dokumentu w systemie bankowym. W przypadku dni roboczych daty te będą równe, w sytuacji gdy dyspozycja przelewu złożona jest w dniu wolnym lub po godzinach określonych regulaminem banku daty będą różne. Przykład: dyspozycja przelewu złożona w niedzielę będzie miała datę operacji np , a data księgowania będzie tj. pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym. Dla komunikatów przychodzących, jako data operacji pobierana będzie z systemu bankowego data w komunikacie Elixir. W pozostałych przypadkach prezentowana będzie data waluty, Rodzaj operacji - informacja o rodzaju operacji np. Prowizja, Przelew ZUS itp., Saldo przed / Saldo po - saldo przed wykonaniem operacji oraz po jej wykonaniu, Kwota - kwota dokumentu, Tytuł płatności - opis czego transakcja dotyczy, Odbiorca/Nadawca - nazwa odbiorcy lub nadawcy dokumentu, Saldo po wyświetlonych operacjach, Suma wypłat - suma wypłat z zadanego okresu, Suma wpłat - suma wpłat z zadanego okresu, Liczba wypłat - liczba wypłat z zadanego okresu, Liczba wpłat - liczba wpłat z zadanego zakresu. Dla listy operacji dostępne są następujące przyciski funkcyjne: [POWRÓT] - umożliwia ponowne określenie zakresu historii, [DO WYDRUKU] - pozwala na wyświetlenie danych w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruk na drukarkę. Filtrowanie oraz sortowanie listy operacji według dodatkowych kryteriów wyszukiwania Wybór menu Rachunki a następnie opcji Historia rachunku umożliwia użytkownikowi filtrowanie oraz sortowanie listy operacji dla rachunku według dodatkowych kryteriów Wyszukiwanie zaawansowane. Po zaznaczeniu opcji Wyszukiwanie zaawansowane możliwe jest określenie dodatkowych warunków wyszukiwania. Dla określonego rodzaju operacji. Na liście rozwijanej będą dostępne następujące typy operacji: wszystkie, obciążenia rachunku, uznania rachunki. Domyślnie pole wypełnione będzie wartością wszystkie. Numer rachunku odbiorcy - pole umożliwia wpisanie numeru rachunku. Wymagane jest by w polu tym podany był pełny numer rachunku w formacie NRB. W przypadku gdy zostanie podany za krótki lub błędny numer rachunku, system zwróci komunikat o błędzie: "Nieprawidłowy numer rachunku odbiorcy. Spróbuj ponownie". Strona

12 Dane odbiorcy - w filtrze zdefiniować można pełną nazwę odbiorcy lub jej część. Tytuł operacji - w filtrze zdefiniować można pełen tytuł przelewu lub jego część. Kwota od - Kwota do - pola umożliwiają określenie wysokości minimalnej i maksymalnej wartości operacji, jakie należy uwzględnić w wyszukiwaniu. Wymagane jest by oba pola, zarówno Kwota od jak i Kwota do były wypełnione oba na raz albo żadne z nich. Wyszukiwanie w polach jest możliwe dla kwot z precyzją dwóch miejsc po przecinku, Sortowanie wg daty księgowania i numeru operacji - rosnąco/malejąco. Dostępne przy filtrach przyciski z etykietą Opis prezentują instrukcję wprowadzania wartości w odpowiednie pola. Wyłączenie pola Wyszukiwanie zaawansowane powoduje wyczyszczenie kryteriów wyszukiwania wprowadzonych w udostępnianych przez nie polach. Po zdefiniowaniu zakresu historii informacje o operacjach zostaną wyświetlone po naciśnięciu na przycisk [Zatwierdź]. Przechodzenie do kolejnych stron listy operacji odbywa się poprzez przyciski nawigacyjne dostępne nad listą oraz pod listą operacji. Wybór operacji z listy poprzez link z datą operacji w kolumnie Data operacji Data księgowania umożliwia wyświetlenie szczegółów wybranej operacji. Po wyborze przycisku [DRUKUJ] dostępnego dla formatki ze szczegółami operacji użytkownik ma możliwość wyświetlenia danych operacji w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruku na drukarkę. [POWRÓT] - umożliwia powrót do listy operacji, [DRUKUJ] - pozwala na wyświetlenie danych operacji w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruk na drukarkę, [Pobierz PDF] - umożliwia zapisanie danych operacji (na dysku w miejscu wskazanym przez użytkownika) w postaci pliku PDF. Po wyborze przycisku [Pobierz PDF] dostępnego dla formatki ze szczegółami operacji użytkownik ma możliwość zapisania danych operacji (na dysku w miejscu wskazanym przez użytkownika) w postaci pliku PDF. Strona

13 Po wyborze przycisku [Do wydruku] dostępnego dla listy operacji użytkownik ma możliwość wyświetlenia listy operacji w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruku na drukarkę. Wyciąg bankowy Wybór menu Rachunki a następnie odnośnika Wyciągi (w kolumnie Wyciągi ) dla danego rachunku, dla którego udostępnione są wyciągi elektroniczne umożliwia użytkownikowi wyświetlenie, wydruk oraz pobranie w postaci pliku PDF listy operacji wchodzących w skład danego wyciągu. Na liście wyciągów danego rachunku prezentowane są odnośniki do każdego z prezentowanych wyciągów w formacie DD/MM/RRRR DD/MM/RRRR, będące określeniem pierwszego i ostatniego dnia okresu, za który został naliczony wyciąg oraz przycisk [Pobierz PDF] umożliwiający wyświetlenie oraz zapis listy operacji dla danego wyciągu w postaci PDF. W zależności od dyspozycji Klienta prezentowane będą wyciągi dzienne, miesięczne lub dekadowe. Poniższa formatka prezentuje przykładową listę wyciągów miesięcznych: Lista operacji na wyciągu Po naciśnięciu odnośnika z zakresem dat dla danego wyciągu prezentowana będzie lista operacji wchodzących w skład wyciągu z możliwością wydruku potwierdzenia każdej z operacji. Lista operacji na wyciągu prezentuje następujące dane: NRB rachunku klienta Okres wyciągu (data od data do w formacie DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR) Data księgowania - data, w której nastąpiło księgowanie dokumentu Data operacji - dla komunikatów przychodzących Opis operacji Kwota operacji - wartość kwoty operacji Saldo po - saldo po operacji Strona

14 Dla powyższej formatki użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne: powrót na listę rachunków przejście do formatki z listą rachunków powrót na listę wyciągów przejście do formatki z listą wyciągów dla wybranego rachunku. Wybór odnośnika z datą wybranej operacji wchodzącej w skład wyciągu umożliwia wyświetlenie oraz wydruk potwierdzenia operacji. Formatka potwierdzenia operacji prezentuje następujące dane: Data wydruku w formacie DD.MM.RRRR Opis operacji Rachunek nadawcy Rachunek odbiorcy Kwota Data księgowania - data, w której nastąpiło księgowanie dokumentu Data operacji - dla komunikatów przychodzących Szczegóły operacji Data wydrukowania dokumentu: Nadawca Odbiorca Nr rachunku Winien Nr rachunku Ma Bank Millennium - Centrum Rozliczeniowe Bank Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdz. Włocławek Nadawca: Kowalska Janina Odbiorca: Kowalski Jan Data operacji: Data księgowania: Kwota operacji: 2 100,00 PLN Nazwa operacji: Przelew środków Data wydrukowania dokumentu: Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla. Wybór przycisku [Pobierz PDF] umożliwia pobranie wyciągu w postaci PDF, który zawiera listę operacji wchodzących w skład danego wyciągu. Plik można wyświetlić na ekranie lub zapisać we wskazanym miejscu. Strona

15 Udziały W opcji Udziały Użytkownik ma możliwość przeglądania udziałów klienta. Na liście dostępne są następujące informacje: Rachunek - numer konta udziału, Saldo udziału - aktualne saldo udziału, Historia - informacje o operacjach dotyczących udziału. W celu wyświetlenia szczegółowych informacji o udziale należy wybrać konto udziału z kolumny Rachunek. Otwarte zostanie okno: Informacje dostępne w tym oknie to: Numer rachunku - numer konta udziału, Ilość jednostek - ilość podstawowych jednostek udziału, Udział zadeklarowany - wartość zadeklarowanego udziału, Udział wniesiony - wartość wniesionego udziału, Udział nadpłacony - wartość nadpłaconego udziału, informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeśli nadpłata występuje, Udział brakujący - wartość brakującego udziału, informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeśli niedobór występuje, Saldo rachunku - aktualne saldo udziału, Dywidenda - wartość dywidendy. Przycisk funkcyjny [POWRÓT] zamyka formatkę Szczegóły udziału. W celu wyświetlenia informacji o operacjach dotyczących udziału należy wybrać przycisk [Historia] z kolumny Historia. Otwarte zostanie okno: Strona

16 W oknie tym należy określić: rachunek udziału, dla którego ma być wyświetlona historia, zakres dat lub liczbę dni, za które mają być pobierane operacje, a następnie użyć przycisku [ZATWIERDŹ]. Zostanie wyświetlona lista operacji dla wybranego rachunku udziału zrealizowanych w zadanym przedziale czasowym. Na liście dostępne są następujące informacje: Data operacji, Data księgowania, Saldo udziału przed operacją i po operacji, Kwota operacji, Tytuł płatności. Pod listą operacji znajduje się podsumowanie zawierające: Saldo po wyświetlonych operacjach, Sumę wypłat, Sumę wpłat. Kredyty W opcji tej Użytkownik ma możliwość przeglądania zawartych umów kredytowych, w tym także kart kredytowych. W oknie Kredyty dostępne są następujące informacje: Numer rachunku numer konta kredytu (kapitału) Nazwa rachunku nazwa rodzaju kredytu Nazwa posiadacza imię i nazwisko posiadacza rachunku Aktualne saldo kredytu saldo konta kredytowego. Wartość zero oznacza, że kredyt nie został jeszcze wypłacony Historia kredytu - szczegółowe informacje o operacjach dla kredytu dostępne po wyborze odnośnika szczegóły. W celu wyświetlenia szczegółowych informacji o kredycie należy wybrać konto kredytu z kolumny Numer rachunku. Strona

17 Otwarte zostanie okno: Przewodnik Klienta - bankowość elektroniczna (serwis internetowy, mobilny, SMS) Informacje dostępne w tym oknie to: Numer rachunku numer konta kredytu (kapitału) Nazwa produktu nazwa rodzaju kredytu Posiadacz rachunku imię i nazwisko posiadacza rachunku Oprocentowanie kredytu - oprocentowanie dla kredytu Data otwarcia rachunku data otwarcia konta kapitału Harmonogram spłat kredytu daty i kwoty spłaty rat kapitałowych Harmonogram spłat odsetek daty i planowane kwoty spłaty odsetek Klawisz funkcyjny Wstecz zamyka okno Kredyt. Jeśli walutą kredytu jest PLN, to na formatce danych kredytu dostępny będzie także przycisk [SPŁAĆ]. W celu wyświetlenia stanu rachunku kredytowego należy wybrać odnośnik z kwotą w kolumnie Aktualne saldo kredytu. Informacje dostępne w tym oknie to: Stan rachunku kredytowego - data oraz godzina aktualnego stanu rachunku kredytowego na dany dzień Aktualne saldo - kwota aktualnego salda kredytu Waluta - trzyliterowy symbol waluty kredytu Należne odsetki - kwota należnych odsetek Zaległy kapitał - kwota zaległego kapitału Zaległe odsetki - kwota zaległych odsetek Aktualne oprocentowanie - wartość aktualnego oprocentowania dla kredytu Terminarz wypłaty transz Data oraz kwota transzy W celu wyświetlenia informacji o operacjach dla kredytu należy wybrać odnośnik szczegóły z kolumny Historia kredytu. Strona

18 Otwarte zostanie okno: Przewodnik Klienta - bankowość elektroniczna (serwis internetowy, mobilny, SMS) W oknie tym należy określić zakres dat lub liczbę dni, za które mają być pobierane operacje. Wyszukiwanie operacji dla kredytu odbywa się po zakresie dat księgowania - daty wprowadzone w pola Historia rachunku od dnia do dnia traktowane będą jako daty księgowania, czyli daty operacyjne, pod którymi nastąpiło księgowanie dokumentu w systemie bankowym. Po zdefiniowaniu kryterium wyszukiwania operacji dla kredytu oraz wyborze przycisku [ZATWIERDŹ] zostanie wyświetlona lista operacji zrealizowanych w zadanym przedziale czasowym. Na liście operacji kredytu dostępne są następujące informacje: Nr rachunku, data operacji i data księgowania - data operacji jest to data wprowadzenia dokumentu, data księgowania - data operacyjna, w której nastąpiło księgowanie dokumentu w systemie bankowym. W przypadku dni roboczych daty te będą równe, w sytuacji gdy dyspozycja przelewu złożona jest w dniu wolnym lub po godzinach określonych regulaminem banku daty będą różne. Przykład: dyspozycja przelewu złożona w niedzielę będzie miała datę operacji np , a data księgowania będzie tj. pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym. Dla komunikatów przychodzących, jako data operacji pobierana będzie z systemu bankowego data w komunikacie Elixir. W pozostałych przypadkach prezentowana będzie data waluty, typ operacji, saldo przed i saldo (po operacji), Spłata kapitału - kwota spłaty kapitału, Spłata odsetek - kwota spłaty odsetek, Cała spłata - kwota całej spłaty, Nadpłata - kwota nadpłaty, nadawca/odbiorca - dane nadawcy/odbiorcy, saldo po ostatniej operacji na liście, suma wpłat - suma spłat kredytu, suma wypłat. oraz przyciski funkcyjne: [POWRÓT] - powrót do listy rachunków kredytowych, [ZMIEŃ ZAKRES] - powrót do definiowania zakresu historii, [DO WYDRUKU] - pozwala na wyświetlenie danych w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruk na drukarkę, [POBIERZ PDF] - umożliwia zapisanie historii (na dysku w miejscu wskazanym przez użytkownika) w postaci pliku PDF. Poniżej zaprezentowana jest przykładowa formatka wydruku listy operacji dla kredytu. Strona

19 Przelewy Nowy przelew W celu zdefiniowania przelewu należy: Wybrać rachunek, z którego ma być wysłany przelew Z menu systemu wybrać opcję Przelewy -> Nowy przelew lub W oknie Przelewy wybrać funkcję Nowy przelew Otwarte zostanie okno: Należy wprowadzić następujące dane: Odbiorca - jeśli dane odbiorcy były wcześniej zdefiniowane (opis Odbiorcy) mogą zostać wybrane z listy. Na liście odbiorców wyświetlany jest skrót nazwy. Po wybraniu odbiorcy jego dane zostaną przeniesione na dokument w pola: Nazwa odbiorcy, Nr rachunku odbiorcy, Tytułem. Jeśli odbiorca nie był wcześniej zdefiniowany, jego dane można wpisać podczas wprowadzania dokumentu, a przyciskiem [Zapisz odbiorcę] dodać do listy. Szablon - zdefiniowany przelew można zapisać jako szablon. Po wybraniu przycisku [Zapisz] należy wpisać nazwę szablonu i zatwierdzić [Ok]. Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na przelewie tj. Nazwę odbiorcy, Nr rachunku odbiorcy, Strona

20 Kwotę oraz Tytuł. Dane odczytane z szablonu mogą zostać poprawione przez użytkownika np. zmieniona kwota dokumentu. Przy kolejnej rejestracji przelewu nie ma konieczności wpisywania wszystkich danych, wystarczy wybrać właściwy szablon z listy. Przycisk [Usuń] umożliwia wykasowanie wybranego szablonu. Kwota - jeśli wybraliśmy szablon przelewu kwota została wpisana automatycznie zgodnie z zapisem w szablonie. Użytkownik może zmienić wartość kwoty, Tytułem - tytuł przelewu wypełniany jest automatycznie po wybraniu szablonu lub po wybraniu odbiorcy, jeśli dla odbiorcy przypisany został tytuł płatności. Zawartość pola może zostać zmieniona na dowolną, nie przekraczającą 140 znaków, Zleceniodawca - pole wypełniane automatycznie nazwą posiadacza rachunku, Data wykonania - pole wypełniane automatycznie datą bieżącą. Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne: [WYŚLIJ PRZELEW] - przejście do potwierdzenia przelewu, [ZREZYGNUJ] - wycofanie się z operacji. Przycisk [WYŚLIJ PRZELEW] powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować wprowadzone dane, a następnie: Powrócić do definiowania przelewu i poprawić błędne dane - przycisk [WSTECZ], Zakończyć składanie przelewu - przycisk [ZATWIERDŹ], Zrezygnować z wysłania dokumentu - przycisk [ZREZYGNUJ]. Uwaga: Każdorazowo przed podpisaniem oraz wysłaniem przelewu należy sprawdzić poprawność numeru rachunku (tzw. NRB) odbiorcy. Zatwierdzenie przelewu wymaga wprowadzenia klucza, czyli hasła użytkownika wraz z aktualnym wskazaniem tokena lub kodu jednorazowego SMS w zależności od przypisanej użytkownikowi metody autoryzacji. Nowe przelewy offline W celu zdefiniowania przelewu offline należy: Wybrać rachunek, z którego mają być wysłane przelewy Z menu systemu wybrać opcję Przelewy -> Nowe przelewy offline lub W oknie Przelewy wybrać funkcję Nowe przelewy "offline" Otwarte zostanie okno: W pierwszej kolejności należy określić liczbę przelewów jaka ma być zdefiniowana. Liczba przelewów może być z zakresu od 1 do 30. Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne: [DALEJ] - przejście do definiowania przelewów offline, [ZREZYGNUJ] - wycofanie się z operacji. Strona

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu.

Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. 1. Wstęp Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Suplement do Instrukcji użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA... 1 MENU SYSTEMU...1 KREDYTY...2 ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Marzec 2014 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU URUCHOMIENIE SYSTEMU..1 REJSTRACJA UŻYTKOWNIKA..1 ROZPOCZĘCIE PRACY.. 3 MENU SYTEMU.....4

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE Centrum Usług Internetowych Dokumentacja użytkownika Spis treści Wstęp...3 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Rozpoczęcie pracy...6

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Jak bezpiecznie korzystać z Centrum Usług Internetowych Szyfrowanie transmisji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK. dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK. dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na sierpień 2015 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Call Center wsparcie, serwis telefoniczny 801

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Bydgoszcz, Marzec 2006 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Uruchomienie systemu... 4 Rachunki... 6 Szczegóły rachunku... 8 Historia operacji... 9 Przelewy... 12 Nowy

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Elektronicznych. InterCOMP. InterCOMP. Dokumentacja użytkownika. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu.

Centrum Usług Elektronicznych. InterCOMP. InterCOMP. Dokumentacja użytkownika. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Centrum Usług Elektronicznych Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 4 Rozdział 2 Uruchomienie systemu 5 2.1 Uruchomienie systemu... 5 2.2 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Instrukcja użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA... 1 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. Przewodnik dla Klienta Instrukcja Użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. Przewodnik dla Klienta Instrukcja Użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Przewodnik dla Klienta Instrukcja Użytkownika SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 ROZDZIAŁ 1 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 2 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 2 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WERSJA MOBILNA

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WERSJA MOBILNA BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WERSJA MOBILNA Przewodnik użytkownika wersja na dzień

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena 1. Wstęp... 3 2. Bezpieczeństwo... 4 2.1. Bezpieczeństwo użytkownika... 4 2.2. Bezpieczeństwo usługi... 7 2.3. Minimalne wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGI: 1. Administracja:

WYCIĄGI: 1. Administracja: WYCIĄGI: Aplikacja BOŚBank24 iboss będzie umożliwiać pobór wyciągów z różnych typów produktów z poziomu dwóch miejsc. Wyciągi dla rachunków bieżących i pomocniczych tak jak obecnie w opcji Rachunki. Nowością

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcji dostępnych w db powernet

Tabela funkcji dostępnych w db powernet WZ/2015/11/65 WZ/2015/11/65 v. 1.1 v. 1.1 Tabela funkcji dostępnych w db powernet Rachunki Lista rachunków Szczegóły rachunku Dzienne zestawienia operacji Blokady i autoryzacje Operacje bieżące Grupy rachunków

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Bydgoszcz, Marzec 2006 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA...1 ROZPOCZĘCIE PRACY...3 MENU

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Przewodnik dla klienta Bankowość detaliczna wersja na

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny. 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów z autoryzacją SMS

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny. 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów z autoryzacją SMS Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny Załącznik nr 1 do Umowy o UBE 1. Uruchomienie systemu W celu uruchomienia aplikacji należy: Uruchomić przeglądarkę internetową wpisać adres strony

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Przewodnik użytkownika wersja na dzień 28.03.2013r. SPIS

Bardziej szczegółowo

SBI. System Bankowości Internetowej Instrukcja obsługi dla Klientów Indywidualnych. Bank Spółdzielczy w Kętach

SBI. System Bankowości Internetowej Instrukcja obsługi dla Klientów Indywidualnych. Bank Spółdzielczy w Kętach SBI System Bankowości Internetowej Instrukcja obsługi dla Klientów Indywidualnych Spis treści ROZDZIAŁ 1 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 4 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA... 4 ROZDZIAŁ 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRYKOWIE. Załącznik do uchwały Zarządu BS w Strykowie z dnia r.

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRYKOWIE. Załącznik do uchwały Zarządu BS w Strykowie z dnia r. Załącznik do uchwały Zarządu BS w Strykowie z dnia 27.01.2009 r. Nr 4/4/2009 Bank Spółdzielczy w Strykowie CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRYKOWIE Instrukcja użytkownika Klienci

Bardziej szczegółowo

Millenet to takie proste! 3. 5 kroków do systemu Millenet 4. Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny dostęp do usługi 5

Millenet to takie proste! 3. 5 kroków do systemu Millenet 4. Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny dostęp do usługi 5 Spis treści Millenet to takie proste! 3 5 kroków do systemu Millenet 4 Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny dostęp do usługi 5 Do czego służy H@sło2 i H@słaSMS? 5 Zostałeś automatycznie wylogowany?

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. Internet detaliczny. Suplement

Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. Internet detaliczny. Suplement Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet detaliczny Suplement Wersja systemu: 3.41.004C Data wydania dokumentu: 2015-04-27 Spis treści Rozdział 1. Informacje o dokumencie...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. Internet detaliczny. Instrukcja Główna

Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. Internet detaliczny. Instrukcja Główna Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet detaliczny Instrukcja Główna Wersja systemu: 3.41.004C Data wydania dokumentu: 2015-04-30 Spis treści Rozdział 1. Informacje o dokumencie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014 Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014 Prawa autorskie do niniejszego dokumentu należą do: I-BS.pl Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4/62, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 641 61 67,68 tel./fax

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242 e-mail biuro@sabaservice.net

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku e-kantor

Przewodnik po rachunku e-kantor Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis treści I. Otwarcie rachunku e-kantor

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Instrukcja Główna

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Instrukcja Główna Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Instrukcja Główna Wersja systemu: 3.37.000C Data wydania dokumentu: 2014-03-21 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu: Spis treści

Bardziej szczegółowo

Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu:

Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu: Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu: - brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania - szybszy dostęp do konta bankowego - brak opłat za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp z oo 74-320 Barlinek; ul Gorzowska 64/4 e-mail:biuro@sabaservicepl Autor: BT076B Mariusz Wiśniewski Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Data: Dokument

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM SEZ@M DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW SPIS TREŚCI Wstęp 2 Logowanie do systemu Sez@m 3 Samodzielne odblokowanie

Bardziej szczegółowo

Lista funkcjonalności

Lista funkcjonalności Lista funkcjonalności Bankowość elektroniczna : https://www.meritumbank.pl : 801 980 888, 58 77 88 888, 58 88 80 888 (koszt połączenia wg taryfy operatora) czynne pn. sob.: godz. 8.00 21.00 oraz w niedzielę:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów.

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Spis treści WSTĘP... 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU SEZ@M... 3 SAMODZIELNE

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Klienta Indywidualnego

Podręcznik Klienta Indywidualnego Podręcznik Klienta Indywidualnego SGB-Bank S.A i Zrzeszone Banki Spółdzielcze SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY KORZYSTANIU Z SGB ONLINE... 4

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement Wersja systemu: 3.37.000C Data wydania dokumentu: 2014-02-27 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu: Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna Wersja systemu: 3.35.003C Data wydania dokumentu: 2013-12-11 Przeznaczenie dokumentu: Asseco Poland S.A. Identyfikator dokumentu: DOC _UZT_def2500_REB_3.35.003C

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA (dotyczy przedsiębiorców)

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA (dotyczy przedsiębiorców) Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej Spis treści Wstęp...................................... 3 System bankowości elektronicznej Idea Bank SA................................. 4» Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją w systemie I-Bank na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji dostępnej na stronie producenta www.java.com. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe Spis treści 1 Wstęp... 1 2 Funkcjonalność Kredyty... 1 2.1 Podgląd szczegółów kredytu, zakres dostępnych danych... 2 2.2 Inne funkcjonalności dot. kredytów w bankowości GB24... 5 3 Karty płatnicze (Debetowe

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika db easynet urządzenia mobilne

Podręcznik Użytkownika db easynet urządzenia mobilne Podręcznik Użytkownika db easynet urządzenia mobilne 1/40 Spis treści Wstęp... 3 Bezpieczeństwo transakcji internetowych... 4 Logowanie... 4 Mój pulpit... 5 Bezpieczeństwo... 7 Rachunki... 9 Płatności...

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank db easynet. Przewodnik po Usługach Bankowości Elektronicznej

Deutsche Bank db easynet. Przewodnik po Usługach Bankowości Elektronicznej Deutsche Bank Przewodnik po Usługach Bankowości Elektronicznej Dostęp do rachunku Cztery drogi dostępu Deutsche Bank Polska S.A. oferuje cztery w pełni bezpieczne drogi dostępu do Twojego konta. dostęp

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw.

Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw. AKTYWACJA USŁUGI Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw. W tym celu: Zaloguj się do Millenetu dla Przedsiębiorstw Wybierz

Bardziej szczegółowo

bankowości mobilnej wersja 3.38.006C

bankowości mobilnej wersja 3.38.006C Dokumentacja użytkownika systemu bankowości mobilnej wersja 3.38.006C Spis treści Spis treści Rozdział... 1. Informacje o dokumencie 4 Rozdział... 2. Konwencje typograficzne 5 Rozdział... 3. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Aby zalogować się do Systemu Elektronicznej Faktury, wejdź na stronę internetową www.upc.pl/ebok W pola formularza wpisz swój Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Instrukcja aktywacji tokena w systemie millenet dla przedsiębiorstw SPIS TREŚCI I. Token wprowadzenie 2 II. Pierwsze uruchomienie i nadanie PIN-u 4 III. Autoryzacja pojedynczego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement Wersja systemu: 3.38.006C Data wydania dokumentu: 2014-08-29 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu: Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement Wersja systemu: 3.40.000C Data wydania dokumentu: 2014-11-03 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu: Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 20 sierpnia 2015

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 20 sierpnia 2015 Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 20 sierpnia 2015 Prawa autorskie do niniejszego dokumentu należą do: I-BS.pl Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4/62, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 641 61 67,68 tel./fax

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna Wersja systemu: 3.37.000C Data wydania dokumentu: 2014-08-28 Przeznaczenie dokumentu: Asseco Poland S.A. Identyfikator dokumentu: DOC _UZT_def2500_REB_3.37.000C

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ibosstoken

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna Wersja systemu: 3.37.000C Data wydania dokumentu: 2014-02-24 Przeznaczenie dokumentu: Asseco Poland S.A. Identyfikator dokumentu: DOC _UZT_def2500_REB_3.37.000C

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Klienta Korporacyjnego

Podręcznik Klienta Korporacyjnego Podręcznik Klienta Korporacyjnego SGB-Bank S.A. i Zrzeszone Banki Spółdzielcze SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY KORZYSTANIU Z SGB ONLINE...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne 1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY RACHUNEK PIENIĘŻNY 1. SZCZEGÓŁY RACHUNKU PIENIĘŻNEGO... 2 2. PRZELEW JEDNORAZOWY... 6 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... 6 2.2. Przelew

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo