USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ"

Transkrypt

1 USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Raciąż 2015

2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Rozdział Podpisanie umowy o UBE... 4 Rozdział Uruchomienie systemu Rejestracja użytkownika (logowanie)... 5 Rozdział Menu rachunku Rachunki Kredyty Przelewy Lokaty Zlecenia Stałe Odbiorcy Awizowania Zmiana Hasła Konfiguracja Historia Logowań Wyloguj Rozdział Wymagania sprzętowe i systemowe Rozdział Bankowość mobilna - wstęp Uruchomienie usługi i logowanie Menu rachunku Rachunki Przelewy Nowy przelew jednorazowy - na rachunek własny Nowy przelew jednorazowy - przelew zwykły Nowy przelew jednorazowy przelew do ZUS Nowy przelew jednorazowy przelew do US Odbiorcy / Szablony przelewów Lokaty Karty Kredyty Komunikaty Ustawienia Rozdział Serwis SMS Rozdział Postanowienia końcowe

3 Wstęp Usługi Bankowości Elektronicznej, które oferuje swoim Klientom Bank Spółdzielczy w Raciążu to jedne z najbardziej powszechnych i wygodnych usług dostępu do rachunku bankowego za pomocą internetu. Zdalnie z dowolnego miejsca na świecie i o dowolnej porze mamy dostęp do swojego rachunku. Usługi pozwalają na sprawdzanie sald rachunków, realizacje przelewów, obsługę lokat, kredytów, itp. Korzystanie z tej formy dostępu do rachunku jest zarazem bardzo łatwe jak i bezpieczne, a przede wszystkim pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Warunkiem koniecznym do działania usługi jest otwarcie, bądź posiadanie rachunku bankowego, podpisanie umowy o Usługi Bankowości Elektronicznej oraz posiadanie komputera z dostępem do internetu, lub telefonu komórkowego. Przez określenia użyte w niniejszym przewodniku należy rozumieć: 1) Bank Bank Spółdzielczy w Raciążu. 2) Adres IP numer nadawany interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów, bądź całej sieci komputerowej opartej na protokole IP. Adres IP nie musi jednoznacznie identyfikować fizycznego urządzenia, szczególnie, jeśli nie należy on do zakresu publicznego - jest adresem podlegającym translacji, bądź jest przydzielany dynamicznie. 3) Hasło do tokena hasło ustalone przez użytkownika UBE, które wymagane jest do poprawnego logowania się, oraz do potwierdzania innych operacji dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej. 4) Hasło maskowalne hasło przy pomocy którego logowanie odbywa się bez konieczności podawania całości hasła, a jedynie wybranych losowo znaków wchodzących w skład hasła. 5) kanał klasyczny / WWW Usługi Bankowości Elektronicznej dostępne za pomocą komputera lub laptopa. 6) kanał mobilny - Usługi Bankowości Elektronicznej dostępne za pomocą urządzenia mobilnego (telefon, smartfon, tablet). 7) Kod SMS narzędzie autoryzacyjne, wiadomość tekstowa zawierająca jednorazowy kod służący do uwierzytelniania transakcji bankowych przez internet. 8) Token narzędzie autoryzacyjne, urządzenie elektroniczne służące do uwierzytelniania transakcji bankowych przez internet. 9) UBE Usługi Bankowości Elektronicznej Banku Spółdzielczego w Raciążu. Informacje zawarte w instrukcji nie stanowią oferty produktowej banku. Wszystkie dane osobowe, numery kont, oraz adresy pokazane na obrazach (zrzutach z ekranu) służą jedynie do celów pokazowych i mają za zadanie ułatwić korzystanie z przewodnika. 3

4 Rozdział Podpisanie umowy o UBE Dostęp do Usług Bankowości Elektronicznej wiążę się z podpisaniem umowy w placówce banku, oraz wybrania sposobu przez jaki będziemy z tego dostępu korzystać. Pracownik banku poinformuje nas o rodzajach dostępu, środkach identyfikacji elektronicznej, oraz metodach logowania i autoryzacji. Usługi Bankowości Elektronicznej możemy podzielić na: 1. kanał WWW, serwis internetowy, 2. kanał mobilny, serwis obsługiwany za pomocą telefonu komórkowego z dostępem do internetu, 3. serwis SMS, serwis obsługiwany za pomocą telefonu komórkowego. W zależności od rodzaju usług, o które wnioskujemy wydawane mogą być następujące środki identyfikacji: 1. do kanału WWW identyfikator ID, oraz token, lub hasło maskowalne. 2. do kanału mobilnego identyfikator ID, oraz token, lub hasło maskowalne. 3. do serwisu SMS identyfikator ID, oraz telekod. Po otrzymaniu środków identyfikacji elektronicznej i zapoznaniu się z przewodnikiem dla klienta możemy rozpocząć pracę z systemem. Rozdział Uruchomienie systemu W celu uruchomienia systemu należy: 1. Uruchomić przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer lub inną przeglądarkę typu: Mozilla Firefox, Opera itp. 2. Wpisać w oknie przeglądarki adres strony internetowej banku: (obraz 1) lub adres alternatywny: https://ebank2.cui.pl/raciaz 3. W oknie przeglądarki pojawi się strona główna banku, z której to poprzez kliknięcie zakładki logowanie zostaniemy przekierowani do strony logowania UBE. 4

5 Obraz Rejestracja użytkownika (logowanie) Okno autoryzacji służy do zarejestrowania się (zalogowania) odpowiedniego klienta do UBE. W celu poprawnej rejestracji należy: 1. W polu Identyfikator użytkownika (obraz 2) wpisujemy nazwę użytkownika nadaną przez bank (6 znaków). Identyfikator zostaje nadany w chwili podpisania umowy o UBE. W przypadku identyfikatora nie ma znaczenia wielkość wprowadzanych znaków. Szczegółowe informacje można uzyskać po naciśnięciu na przycisk Opis (obraz 3). Po wprowadzeniu identyfikatora klikamy przycisk dalej. Obraz 2 5

6 Obraz 3 2. Kolejny poziom logowania zależy od nadanej użytkownikowi metody autoryzacji 2a. Narzędzie autoryzacji: token, w polu Klucz (obraz 4) wpisujemy: podczas pierwszego logowania za pomocą tokena aktualne wskazanie tokena, czyli 6 cyfrowy kod wygenerowanych w tokenie (obraz 6). podczas kolejnego logowania za pomocą tokena hasło oraz aktualne wskazanie tokena (np. bank ). 2b. Narzędzie autoryzacji: hasło maskowalne, w polu Hasło (obraz 7) wpisujemy podczas pierwszego logowania za pomocą hasła maskowalnego hasło 1-go logowania wydane przez bank w momencie podpisywania umowy UBE. podczas kolejnego logowania za pomocą hasła maskowalnego wybrane losowo przez system znaki wchodzące w skład hasła (obraz 8). Szczegółowe informacje można uzyskać po naciśnięciu na przycisk Opis (obraz 5 i 9). UWAGA: nie zaleca się wpisywania kodu z tokena gdy wskaźnik upływu czasu wskazuje minimalny stan (brak kresek). W tej sytuacji należy poczekać na wygenerowanie się nowego kodu. Wpisywanie na ostatnią chwilę może spowodować zablokowanie UBE (obraz 4). Obraz 4 6

7 Obraz 5 wskazanie tokena Obraz 6 wskaźnik upływu czasu ważności kodu Obraz 7 Obraz 8 7

8 Obraz 9 3. W przypadku pierwszego logowania przy pomocy tokena po podaniu klucza zostaniemy poproszeni o wprowadzenie i potwierdzenie nowego hasła. Należy pamiętać że wprowadzone i potwierdzone hasła muszą być identyczne i składać się min. z 4 i max. z 8 znaków (bez polskich znaków: np. ą, ż, ł i znaków specjalnych np.?, <, + ). (np. bank123). Po wprowadzeniu hasła klikamy przycisk zatwierdź (obraz 10). Hasło należy potwierdzić kolejnym wskazaniem z tokena (obraz 10a). 4. W przypadku pierwszego logowania przy pomocy hasła maskowalnego po podaniu hasła pierwszego logowania, otrzymanego od banku w chwili podpisania umowy o UBE zostaniemy poproszeni o wprowadzenie i potwierdzenie nowego hasła. Należy pamiętać że wprowadzone i potwierdzone hasła muszą być identyczne i składać się min. z 10 i max. z 24 znaków (bez polskich znaków: np. ą, ż, ł i znaków specjalnych np.?, <, + ). (np. bank123). Po wprowadzeniu hasła klikamy przycisk zatwierdź (obraz 10). Obraz 10 Obraz 10a 8

9 UWAGA: widok powyższego okna zobaczymy tylko w przypadku pierwszego logowania, lub po zresetowaniu narzędzia autoryzacji przez upoważnionego pracownika banku. Podczas kolejnego logowania i przy realizacji przelewu w pozycji klucz wpisujemy swoje hasło, a następnie bieżące wskazanie z tokena, lub w przypadku używania hasła maskowalnego wybrane losowo przez system znaki wchodzące w skład hasła, a przy realizacji przelewu kod z sms-a. 5. Po poprawnym zalogowaniu, zostaniemy przekierowani na stronę główną naszego rachunku. Na stronie głównej rachunku możemy znaleźć informacje typu: imię i nazwisko posiadacza rachunku, numery rachunków, nazwy rachunków, salda rachunków i walutę w której prowadzony jest rachunek (obraz 11). Obraz 11 Rozdział Menu rachunku Po lewej stronie okna głównego znajdują się zakładki nawigacji menu rachunku, służące do uzyskania dostępu do wykonywania operacji na wybranych rachunkach bankowych (obraz 12). Menu rachunku obsługujemy poprzez kliknięcie odpowiedniej zakładki. Obraz 12 9

10 Rachunki Wybierz rachunek Stan rachunku Historia rachunku Kredyty Przelewy Nowy przelew Nowy przelew offline Nowy przelew ZUS Nowy przelew US Lista Wszystkie W trakcie realizacji Zrealizowane Odrzucone Lokaty Nowa Lista Wszystkie Aktywne W trakcie zakładania Odrzucone W trakcie zrywania Zakończone Zlecenia stałe Nowe zlecenie Nowe zlecenie ZUS Nowe zlecenie US Lista Wszystkie W trakcie realizacji Aktywne Odrzucone Zablokowane W trakcie zrywania Zakończone Odbiorcy Nowy Lista Awizowania Nowe Lista Wnioski / przelewy zagraniczne Nowy Lista Wszystkie Oczekujące W trakcie realizacji 10

11 Zrealizowane Odrzucone Komunikaty Zmiana hasła Konfiguracja Filtry adresów IP Historia logowań Wyloguj 3.2. Rachunki Funkcja służąca do wykonywania określonych operacji na rachunkach bankowych. Wybierz rachunek przełączanie się między rachunkami (jeśli posiadamy więcej niż jeden), Stan rachunku sprawdzanie stanu rachunku, środków własnych, przyznanych limitów, kwoty zaległości, sumy zablokowanych środków i kwoty dostępnej (obraz 13), Historia rachunku sprawdzanie historii rachunku za wybrany okres. W tym podmenu istnieje możliwość sprawdzenia historii za wybrany okres (od dnia do dnia w formacie DD.MM.RRRR), lub przez wskazanie ilość dni, np. za 30 dni. Dodatkowo poprzez zaznaczenie okna wyszukiwanie zaawansowane system pozwala także na filtrowanie oraz sortowanie listy operacji dla rachunku według dodatkowych kryteriów. (obraz 14). Historia rachunku (obraz 15) obejmuje następujące informacje: Data operacji / Data księgowania data operacji jest to data wprowadzenia dokumentu, data księgowania data zarejestrowania dokumentu w księgach banku, Rodzaj operacji informacja o rodzaju operacji np. Prowizja, Przelew WWW itp, Saldo przed / Saldo po saldo przed wykonaniem operacji oraz po jej wykonaniu, Kwota, Tytuł płatności opis czego transakcja dotyczy, Odbiorca / Nadawca nazwa odbiorcy lub nadawcy dokumentu, Saldo po wyświetlonych operacjach, Suma wypłat suma wypłat z żądanego okresu, Suma wpłat suma wpłat z żądanego okresu, Liczba wpłat, Liczba wypłat, Dostępne klawisze funkcyjne to: Powrót umożliwia ponowne określenie zakresu historii, Do wydruku pozwala na wyświetlenie danych w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruk na drukarkę. Klawisze funkcyjne służące do przeglądania stron historii rachunku. 11

12 Wyszukiwanie zaawansowane (obraz 17) obejmuje następujące informacje: Określonego rodzaju operacji. Na liście rozwijanej będą dostępne następujące typy operacji: wszystkie, obciążenia rachunku, uznania rachunki., Numer rachunku odbiorcy - pole umożliwia wpisanie numeru rachunku. Wymagane jest by w polu tym podany był pełny numer rachunku w formacie NRB. W przypadku gdy zostanie podany za krótki lub błędny numer rachunku, system wyświetli informację "Nieprawidłowy numer rachunku odbiorcy. Spróbuj ponownie", Dane odbiorcy - w filtrze zdefiniować można pełną nazwę odbiorcy lub jej część, Tytuł operacji - w filtrze zdefiniować można pełen tytuł przelewu lub jego część, Kwota operacji - pola umożliwiają określenie wysokości minimalnej i maksymalnej wartości operacji, jakie należy uwzględnić w wyszukiwaniu. Wymagane jest by oba pola, zarówno Kwota od jak i Kwota do były wypełnione oba na raz albo żadne z nich. Wyszukiwanie w polach jest możliwe dla kwot z precyzją dwóch miejsc po przecinku, Sortowanie wg daty księgowania i numeru operacji - rosnąco/malejąco. UWAGA: za pomocą klawisza do wydruku (obraz 15) możemy wydrukować historię operacji za wybrany okres. Klikając na datę konkretnego przelewu otworzy się okno ze szczegółowymi informacjami o przelewie, oraz z możliwością wydruku tego przelewu (obraz 16). Obraz 13 Obraz 14 12

13 Obraz 15 Obraz 16 Obraz 17 13

14 3.3. Kredyty Funkcja służąca do przeglądania rachunku kredytowego (obraz 18). Klikając wskaźnikiem myszy otrzymujemy szczegółowe informacje: Numer rachunku harmonogram spłat kredytu (obraz 19), Aktualne saldo kredytu szczegóły salda i oprocentowanie (obraz 20), Historia kredytu historia operacji kredytowych (obraz 21 i 22). Obraz 18 Obraz 19 Obraz 20 14

15 Obraz 21 Obraz Przelewy Funkcja służąca do wykonywania przelewów z rachunków bankowych. Nowy przelew służy do wysłania przelewu na inny rachunek bankowy. Istnieje możliwość wybrania odbiorcy z listy odbiorców. Puste pola należy wypełnić podobnie jak w przypadku przelewu na druku polecenia przelewu (obraz 23). Po zakończeniu wypełniania wymaganych danych przy każdym przelewie zostaniemy poproszeni o podanie klucza lub kodu w celu autoryzacji przelewu. Podanie klucza jest wymagane przy używaniu tokena (obraz 24), Podanie kodu jest wymagane przy używaniu hasła maskowalnego (obraz 25). Kod wysyłany jest jako wiadomość tekstowa SMS, na podany przez użytkownika numer telefonu komórkowego. Nowy przelew offline - zdefiniowanie przelewów w trybie offline może być istotne dla użytkowników, którzy nie mają stałego połączenia z internetem, a korzystają z łącza modemowego. Na czas definiowania przelewów użytkownik może rozłączyć się z internetem, a następnie połączyć w celu wysłania dokumentów do realizacji, Nowy przelew ZUS - służy do wysłania przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (obraz 26). Wypełniając przelew należy z listy rozwijanej wybierać właściwe dla konkretnego przelewu dane tj. nr. rachunku ZUS (obraz 27), typ wpłaty (obraz 28), typ identyfikatora uzupełniającego (obraz 29), Nowy przelew US - służy do wysłania przelewu do Urzędu Skarbowego (obraz 30). Wypełniając przelew należy z listy rozwijanej wybierać właściwe dla konkretnego przelewu dane tj. symbol formularza (obraz 31) typ identyfikatora (obraz 32), Lista lista przelewów wg. ich statusu (obraz 33). Dzięki temu podmenu możemy przeglądać przelewy wg. konkretnego statusu. Wszystkie W trakcie realizacji 15

16 Zrealizowane Odrzucone UWAGA: należy pamiętać, że konkretne wskazanie klucza z tokena można wykorzystać do jednej czynności np. logując się do UBE podajemy w kluczu hasło i kod z tokena, nie możemy tego samego klucza wykorzystać do autoryzacji przelewu. Należy poczekać na wygenerowanie się nowego klucza. Obraz 23 Obraz 24 Obraz 25 16

17 Obraz 26 Obraz 27 Obraz 28 17

18 Obraz 29 Obraz 30 Obraz 31 18

19 Obraz 32 Obraz Lokaty Funkcja służąca do wykonywania określonych operacji na rachunkach depozytowych. Nowa służy do założenia nowej lokaty z dostępnej oferty banku (obraz 34), Lista pokazuje sumę wszystkich lokat wg. ich statusu (obraz 35 i 36). Dzięki temu podmenu możemy przeglądać lokaty wg. konkretnego statusu. Wszystkie Aktywne W trakcie zakładania Odrzucone W trakcie zrywania Zakończone 19

20 Obraz 34 Obraz 35 Obraz 36 UWAGA: w zakładce tabela oprocentowania lokat możemy sprawdzić aktualną ofertę depozytową banku Zlecenia Stałe Zlecenie stałe to polecenie przelewu określonej kwoty środków w regularnych odstępach czasowych z własnego konta bankowego na inne konto. Przy zakładaniu zlecenia stałego, możemy wybierać od kiedy i do kiedy zlecenie ma być realizowane, oraz okres odstępu między przelewami np. co miesiąc, co rok itp. Nowe zlecenie służy do założenia nowego zlecenia stałego. (obraz 37), 20

21 Nowe zlecenie ZUS - służy do założenia nowego zlecenia stałego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Nowe zlecenie US - służy do założenia nowego zlecenia stałego do Urzędu Skarbowego, Lista lista zleceń stałych wg. ich statusu. Dzięki temu podmenu możemy przeglądać zlecenia stałe wg. konkretnego statusu, Wszystkie W trakcie realizacji Aktywne Odrzucone Zablokowane W trakcie zrywania Zakończone Obraz Odbiorcy Funkcja służąca do zdefiniowania odbiorcy przelewu. Po wprowadzeniu wszystkich danych odbiorcy przy kolejnym przelewie nie ma konieczności wprowadzania danych raz jeszcze. Funkcja działa na zasadzie książki adresowej, gdzie zapisane są dane osób, klientów, firm do których często wysyłamy przelewy. Wprowadzone dane odbiorców możemy edytować. Nowy służy do wprowadzenia nowego odbiorcy (obraz 38), Zaznaczenia check boxa w polu odbiorca zaufany, umożliwia wykonanie przelewu w wysokości do 1000,00 zł. bez konieczności autoryzacji. Odbiorca zaufany na liście odbiorców oznaczony jest symbolem gwiazdki Lista pokazuje listę aktywnych odbiorców (obraz 39). 21

22 Obraz 38 UWAGA: Funkcja załóż odbiorcę, edytuj i usuń odbiorcę wymaga autoryzacji, czyli wprowadzenia klucza z tokena lub kodu sms. Obraz Awizowania Funkcja polegająca na zamówieniu wypłaty gotówkowej w kasie banku (obraz 40). Zamówienie powinno być złożone telefonicznie lub przez UBE w przypadku wypłaty kwoty powyżej ,00 zł. Funkcja pozwala też szczegółowo określić liczbę i rodzaj zamawianej gotówki (obraz 41). Nowe złożenie nowego awiza, Lista pokazuje awiza wg. ich statusu. Wszystkie Złożone W realizacji Zrealizowane Odrzucone 22

23 Obraz 40 Obraz Zmiana Hasła Funkcja pozwala na zmianę hasła za pomocą którego użytkownik rejestruje się w systemie (obraz 42 i 43). Hasło można zmieniać z dowolną częstotliwością, konieczne jest pamiętanie aktualnego hasła. Błędne hasło / klucz uniemożliwia rejestrację w systemie. 1. Narzędzie autoryzacji : token W celu zmiany hasła, zgodnie z instrukcją na ekranie, należy wpisać aktualnie obowiązujący klucz (hasło i aktualne wskazanie tokena), a następnie dwukrotnie nowe hasło. Hasło musi zawierać od 4 do 8 znaków. System kontroluje długość hasła oraz zgodność wartości wpisanych w polu Nowe hasło oraz Potwierdź nowe hasło. Po zatwierdzeniu (przycisk zatwierdź), nowe hasło należy stosować od najbliższego rejestrowania w systemie (obraz 42). 2. Narzędzie autoryzacji: hasło maskowalne W celu zmiany hasła, zgodnie z instrukcją na ekranie, należy wpisać wybrane losowo przez system znaki wchodzące w skład hasła, a następnie dwukrotnie nowe hasło. Hasło musi zawierać od 10 do 24 znaków. System kontroluje długość hasła oraz zgodność wartości wpisanych w polu Nowe hasło oraz Potwierdź nowe hasło. Po zatwierdzeniu (przycisk zatwierdź), nowe hasło należy stosować od najbliższego rejestrowania w systemie (obraz 43). UWAGA: w przypadku, gdy użytkownik nie pamięta aktualnego hasła należy skontaktować się z bankiem obsługującym. 23

24 Obraz 42 Obraz Konfiguracja Funkcja pozwalająca na ustawienie indywidualnych parametrów rachunku. Filtry adresów IP po wyborze tej opcji użytkownik ma możliwość włączenia/wyłączenia usługi filtrowania adresów IP przy logowaniu użytkowników do aplikacji. W celu włączenia/wyłącznie konfiguracji filtrowania adresów IP należy w sekcji Filtracja adresów wstawić znacznik przy polu Włącz lub Wyłącz (obraz 44). Domyślnie znacznik wstawiony jest przy polu Wyłącz. Po wyłączeniu filtracji adresów IP, dla użytkowników logujących się do aplikacji system nie będzie sprawdzał adresu IP. Pozostałe pola na formatce możliwe są do edycji przy włączonej usłudze filtracji. Wyłączenie usługi nie czyści ustawień pozostałych. Jeśli użytkownik wykonał zmiany parametru i nie zapisał zmian to przy próbie opuszczenia formularza system wyświetli komunikat z pytaniem czy zapisać zmiany. W przypadku włączenia usługi filtrowania adresów IP użytkownik ma możliwość ustalenia zakresu filtru dla wybranego użytkownika lub dla wszystkich użytkowników. W tym celu należy wybrać użytkownika z listy lub wartość Wszyscy użytkownicy a następnie określić typ filtru poprzez wstawienie znacznika przy polu Pozwól na dostęp lub Zabroń dostępu. Istnieją 3 możliwe typy filtrów adresów IP: dozwolony - zaznaczony checkbox Pozwól na dostęp, w przypadku tego typu filtru podczas logowania użytkownika do aplikacji będzie miała miejsce 24

25 weryfikacja czy adres IP użytkownika znajduje się na liście adresów IP zdefiniowanych dla tego filtru, zabroniony - zaznaczony checkbox Zabroń dostępu, w przypadku tego typu filtru podczas logowania użytkownika do aplikacji będzie miała miejsce weryfikacja czy adres IP użytkownika nie znajduje się na liście adresów IP zdefiniowanych dla tego filtru, nieaktywny - nie zaznaczony żaden checkbox z wyżej wymienionych, w przypadku tego typu filtru podczas logowania użytkownika do aplikacji filtr nie będzie brany pod uwagę w procesie weryfikacji adresu IP. Obraz 44 W następnym kroku należy w sekcji Adresy IP zdefiniować adresy, z których nawiązywane będą połączenia do aplikacji. W tym celu należy wybrać przycisk dodaj oraz zdefiniować następujące dane (obraz 45 i 46): Nazwa - unikalna nazwa adresu IP, pole wymagalne, Typ - typ filtru, wybór wartości z dostępnej listy: przedział adresów IP/maska adresu IP, dla pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią (obraz 47). Obraz 45 Obraz 46 25

26 Obraz 47 Adres IP od do - w przypadku wybrania filtru przedział adresów IP prezentowane są na formularzu pola Adres IP od, oraz do, dla których dostępne są 4 pola tekstowe połączone znakiem "." Oba pola przyjmują adresy IP, przy czym zakres jest poprawny o ile każdy człon adresu końca zakresu nie jest mniejszy niż odpowiadający mu człon adresu początku zakresu. W ramach danego filtru para - typ i wartość adresu IP - jest unikalna tj. nie mogą powtórzyć się 2 adresy o takim samym typie i wartości Maska adresu IP - w przypadku wybrania filtru maska adresu IP prezentowane sa 4 pola tekstowe połączone znakiem ".". W polu tym należy wprowadzić maskę adresu IP, przy czym dozwolone znaki to: cyfry 0-9, "*" (znak oznaczający dowolny ciąg cyfr, także pusty), "$" (znak oznaczający dokładnie jedną cyfrę, jednakże adres nie spełnia maski 10.$1.1.1, gdyż $1 oznacza liczbę dwucyfrową kończącą się cyfrą 1). Po zdefiniowaniu danych dla nowego adresu IP należy wybrać przycisk zapisz. Zostanie zaprezentowana formatka potwierdzająca dodanie adresu IP. W celu wykonania edycji filtru adresu IP należy zaznaczyć wybrany filtr adresu IP oraz wybrać przycisk edytuj. Następnie należy zmodyfikować dane oraz zatwierdzić poprzez przycisk zapisz. Po poprawnej modyfikacji adresu IP zostanie zaprezentowany komunikat o treści: "Zmodyfikowano adres IP". W celu usunięcia zdefiniowanego filtru adresu IP należy zaznaczyć wybrany filtr adresu IP oraz wybrać przycisk usuń. Operacja usunięcia wskazanego filtru adresu IP wymaga potwierdzenia. Po poprawnej akcji usunięcia filtru adresu IP prezentowany jest stosowny komunikat o treści ''Usunięto adres IP''. UWAGA: Filtrowanie adresów IP ma zastosowanie w przypadku korzystania z kanału WWW (klasycznego). W przypadku, gdy użytkownik korzysta także z kanału mobilnego nie ma możliwości na określenie konkretnego adresu IP (adres IP nadawany dynamicznie). W sytuacji gdy użytkownik chce skorzystać z funkcji filtrowania zaleca się wyłączenie kanału mobilnego i korzystanie tylko z kanału WWW. W celu wyłączenia/włączenia konkretnego kanału należy skontaktować się z Bankiem Historia Logowań Funkcja pozwalająca na przeglądanie swojej historii logowań do UBE. W tym menu sprawdzimy datę, godzinę, oraz status logowania (obraz 48). 26

27 Obraz Wyloguj Funkcja pozwalająca na poprawne zamknięcie, wylogowanie się z systemu (obraz 49). Obraz 49 UWAGA: należy pamiętać że zawsze po zakończeniu pracy z systemem stronę należy zamknąć przyciskiem wyloguj z menu systemu. 27

28 Rozdział Wymagania sprzętowe i systemowe Komputer z systemem operacyjnym Windows 98, NT, 2000 lub XP, lub nowszy, Przeglądarka Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera itp. Monitor i karta grafiki SVGA obsługująca rozdzielczość 1024x768 (min. rozdzielczość to 800x600). Konfiguracja przedstawiona w niniejszym rozdziale odnosi się do konfiguracji domyślnej przeglądarki, w przypadku gdy konfiguracja jakiejś opcji nie jest tu opisana przyjmujemy, że nie została ona zmieniana. Przeglądarka Internet Explorer w wersji 9.0 wspiera następujące systemy operacyjne: Windows Vistax32,Windows Vistax64,Windows 7x32,Windows 7x64. Przeglądarka Internet Explorer 9.0 zawiera udogodnienia podnoszące bezpieczeństwo pracy ze stronami internetowymi zawierającymi dane wymagające szczególnej ochrony takimi jak Serwis Bankowości Internetowej. Jeśli użytkownik musi skorzystać z komputera, który nie jest pod jego wyłączną kontrolą (na przykład współdzielony komputer w miejscu pracy lub publiczny komputer w kafejce internetowej itp.) zalecane jest użycie jednej z dwóch funkcjonalności dostępnych na pasku zakładek w menu Bezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy z Serwisem Bankowości Internetowej włączenie trybu Przeglądanie InPrivate, zaś po jej zakończeniu zamknięcie okna przeglądarki. Jeśli nie używano trybu Przeglądanie InPrivate, po zakończeniu pracy zalecamy użycie funkcji Usuń historię przeglądania (Ctrl+Shift+Del). Oba te narzędzia pomagają chronić dane użytkownika przed choćby przypadkowym ujawnieniem. Przeglądanie InPrivate zapobiega przechowywaniu danych dotyczących sesji przeglądania. Dotyczy to między innymi plików cookie, tymczasowych plików internetowych i historii. Paski narzędzi i rozszerzenia są domyślnie wyłączone. Domyślnie przeglądarka Internet Explorer w wersji 9.0 nie pokazuje paska menu. W celu wyświetlenia paska menu należy nacisnąć lewy klawisz Alt na klawiaturze, następnie ustawić kursor myszy na pasku menu, kliknąć prawy przycisk myszy oraz zaznaczyć opcję Pasek menu. Od tego momentu pasek menu będzie prezentowany przy każdym uruchomieniu przeglądarki. Aby poprawnie skonfigurować przeglądarkę, z menu Narzędzia należy wybrać Opcje internetowe. W zakładce Ogólne (obraz 50): w sekcji Historia przeglądania zalecane jest usunięcie plików tymczasowych, plików cookie, historii, danych formularzy i haseł; w tym celu należy wybrać przycisk Usuń..., a następnie na formatce Usuwanie historii przeglądania nacisnąć przycisk Usuń (lub po kolei wybierać Usuń pliki..., Usuń pliki cookie..., Usuń historię...,usuń formularze..., Usuń hasła...) i zatwierdzić odpowiedź Tak, w sekcji Historia przeglądania po naciśnięciu przycisku Ustawienia zalecane jest zaznaczenie w części Tymczasowe pliki internetowe opcji Sprawdź, czy są nowsze wersje przechowywanych stron: Za każdym razem, gdy odwiedzamtę stronę, w sekcji Historia przeglądania po naciśnięciu przycisku Ustawienia proponuje się ustawienie w części Historia liczby dni trzymania stron w historii na 0, 28

29 w celu poprawnego wyglądu aplikacji po wciśnięciu w części Wygląd przycisku Dostępność... powinny być odznaczone opcje Ignoruj kolory określone na stronach sieci Web, Ignoruj style określone na stronach sieci Web, Ignoruj rozmiary czcionek określone na stronach sieci Web, Formatuj dokumenty używając mojego arkusza stylów. Obraz 50 W zakładce Zabezpieczenia (obraz 51): dla Internetu zaleca się ustawienie poziomu zabezpieczeń na Średnio-wysoki. Jeżeli użytkownik stosuje niestandardowy poziom zabezpieczeń, to dodatkowo po naciśnięciu przycisku Poziom niestandardowy powinny być wybrane następujące ustawienia: w części Formanty ActiveX i dodatki plung-in powinny być odznaczone opcje Inicjowanie i wykonywanie skryptów formantów ActiveX niezaznaczonych jako bezpieczne do wykonania, Pobieranie niepodpisanych formantów ActiveX oraz Zezwalaj na uruchamianie poprzednio nie używanych formantów ActiveX bez monitorowania. w części Obsługa skryptów powinny być zaznaczone opcje Wykonywanie skryptów apletów języka Java, Włącz filtr XSS. w części Różne powinna być odznaczona opcja Nawigowanie ramek podrzędnych w różnych domenach. 29

30 Obraz 51 W zakładce Prywatność (obraz 52): w części Ustawienia zaleca się wybrać ustawienie prywatności dla strefy internetowej na Średni. Jeżeli użytkownik stosuje niestandardowy poziom zabezpieczeń, to dodatkowo po naciśnięciu przycisku Zaawansowane powinny być wybrane następujące ustawienia: w części Blokowanie wyskakujących okienek należy zaznaczyć opcję Włącz blokowanie wyskakujących okienek. Z uwagi na fakt, że w Aplikacjach występują wyskakujące okienka istnieje konieczność zezwolenia na wyskakujące okienka dla Aplikacji. W tym celu należy w zakładce Prywatność w części Blokowanie wyskakujących okienek (obraz 53) w opcji Ustawienia wpisać adres strony banku internetowego oraz nacisnąć przycisk Dodaj. Obraz 52 D 30

31 26mentacja o Obraz 53 Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 9.0 W zakładce Zawartość: zaleca się w sekcji Autouzupełnianie (obraz 54) po wciśnięciu przycisku Ustawienia odznaczyć opcję Nazwy użytkownikowi hasła w formularzach. Obraz 54 systemu przeglądarki Internet Explorer

32 W zakładce Zaawansowane: w części Multimedia dla poprawnego wyświetlania grafiki na stronach aplikacji powinna być zaznaczona opcja Pokaż obrazy, w części Przeglądanie powinna być zaznaczona opcja Pokaż przyjazne komunikaty o błędach HTTP, w części Zabezpieczenia należy zaznaczyć: Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysku, Ostrzegaj przed niezgodnością adresów certyfikatów, Ostrzegaj przed zmianą trybu zabezpieczonego na niebezpieczny, Sprawdzaj podpisy dla pobieranych programów, Sprawdź czy certyfikat serwera nie został cofnięty, Sprawdź czy certyfikat wydawcy nie został cofnięty, użyj SSL 3.0, użyj TLS 1.0, Włącz filtr SmartScreen, Włącz obsługę macierzystego protokołu XMLHTTP, Włącz przechowywanie DOM, Włącz zintegrowane uwierzytelnianie systemu Windows. Wprowadzone zmiany należy zaakceptować przyciskiem OK. W sytuacji gdy korzystamy z innej przeglądarki internetowej informację o ustawieniach możemy uzyskać w placówce Banku. Rozdział Bankowość mobilna - wstęp Usługi bankowości elektronicznej w wersji mobilnej umożliwiają klientom korzystanie z bankowości elektronicznej za pomocą urządzeń mobilnych tj. telefon komórkowy (smartfon) oraz tablet. Usługa ta łączy w sobie wygodę i szybkość działania z bezpieczeństwem. Proces logowania i autoryzacji odbywa się za pomocą środka autoryzacji przypisanego danemu klientowi (token, lub hasło maskowalne). Korzystanie z UBE w wersji mobilnej pozwala na: zarządzanie własnymi rachunkami bankowymi, sprawdzanie szczegółów rachunku, historii operacji, oraz sald, przeglądanie listy złożonych przelewów, definiowanie nowych przelewów (zwykły, do urzędu skarbowego, do ZUS), definiowanie nowych przelewów pomiędzy własnymi rachunkami, przeglądanie rachunków kredytowych. przeglądanie oraz edytowanie listy szablonów, przeglądanie, zakładanie, oraz zrywanie lokat z dostępnej oferty banku, przeglądanie listy komunikatów bankowych, przeglądania historii logowań, zmianę hasła dostępu Uruchomienie usługi i logowanie Aby uzyskać dostąp do aplikacji, należy w telefonie uruchomić przeglądarkę internetowa i wpisać adres pod którym dostępna jest aplikacja. Adres usługi podawany jest przez pracownika banku. 32

33 W zależności od rodzaju wydanych użytkownikowi (i stosowanych przez niego do logowania w klasycznym kanale WWW) środków dostępu, logowanie może przebiegać z wykorzystaniem tokena lub hasła maskowalnego. Jako kod uwierzytelniający mogą zostać użyte odpowiednio hasło wraz z wskazaniem tokena lub losowo wybrane znaki hasła. W przypadku pierwszego logowania obowiązują te same reguły co w klasycznym kanale WWW (rozdział 2, 3.2) i analogicznie po dwóch nieudanych próbach logowania kolejna nieudana próba logowania spowoduje zablokowanie hasła (zarówno do klasycznego kanału WWW, jak i kanału mobilnego). Poniżej przedstawiono proces logowania użytkownika za pomocą tokena (obraz 55 i 56), oraz hasła maskowalnego (obraz 55 i 57). Po wprowadzeniu identyfikatora i naciśnięciu przycisku zaloguj należy wprowadzić poprawne hasło oraz wybrać przycisk zatwierdź. W przypadku, gdy użytkownik korzysta z metody autoryzacji w postaci hasła maskowalnego, system wymaga podania losowo wybranych znaków swojego hasła. Obraz 55 Obraz 56 33

34 Obraz 57 W sytuacji gdy podczas procesu logowania wprowadzimy błędne dane, lub po dłuższym czasie bezczynności ukaże nam się komunikat o następującej treści: (obraz 58). Obraz Menu rachunku Po prawidłowym zalogowaniu się zostanie otwarta nowa sesja, w ramach, której użytkownik będzie mógł korzystać z funkcjonalności systemu w wersji mobilnej (obraz 59). Sesje użytkownika w kanale WWW i mobilnym będą niezależne, co w szczególności umożliwi jednoczesne korzystanie przez tego samego użytkownika z obu kanałów. Przykładowo dyspozycja przelewu z przyszła data realizacji zlecona w kanale mobilnym może być następnie anulowana w klasycznym kanale UBE. Główne okno menu rachunku pozwoli użytkownikowi uzyskać dostęp do takich funkcji jak: rachunki - umożliwia przejście do menu rachunki, przelewy - umożliwia przejście do meny przelewy, lokaty - umożliwia przejście do menu lokaty, karty - umożliwia przejście do menu karty kredyty - umożliwia przejście do menu kredyty, komunikaty - umożliwia przejście do menu komunikaty, ustawienia - umożliwia przejście do menu ustawienia. 34

35 Obraz 59 Za pomocą tej ikony przechodzimy do menu głównego Za pomocą tej ikony wylogowujemy się z aplikacji Rachunki Wybór opcji rachunki dostępnej ze strony głównej aplikacji umożliwia podgląd listy rachunków klienta (obraz 60). Klikając interesujący nas rachunek na liście rachunków, otrzymujemy szczegółowe informacje (obraz 61) tj: dostępne środki saldo rachunku przyznany limit blokady kwotę zaległości posiadacz oprocentowanie rachunku limit jednorazowy (maksymalna wysokość jednorazowego przelewu za pomocą UBE) limit dzienny (maksymalna wysokość sumy przelewów za pomocą UBE w ciągu 24h) Obraz 60 35

36 Obraz 61 Z poziomu menu Rachunki, lub szczegóły rachunku, naciskając przycisk użytkownik ma możliwość szybkiego dostępu do trzech funkcji (obraz 62). Funkcje te pozwalają otrzymać dostęp do historii operacji, nowego przelewu i nowej lokaty. Funkcja nowy przelew i nowa lokata zostaną opisane w dalszych rozdziałach przewodnika. Obraz 62 W celu wyświetlenia historii operacji dla rachunku należy kliknąć w ikonę dostępna dla wybranego rachunku a następnie wybrać odnośnik historia operacji. Domyślnie zostaną zaprezentowane transakcje z ostatnich 30 dni. W przypadku braku transakcji z ostatnich 30 dni zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat (obraz 63). Obraz 63 36

37 W celu uzyskania wszystkich funkcji historii operacji należy nacisnąć przycisk. Domyślnie zostanie otworzone okno filtru prostego umożliwiające wybór historii operacji ze wskazanego zakresu dat lub za ostatnie 30, 60, 90 dni (obraz 64). W celu wyszukania konkretnej transakcji możemy użyć opcji filtru zaawansowanego który daje możliwość odszukania operacji np. wg. kwoty operacji lub tytułu operacji (obraz 65). Obraz 64 Obraz 65 37

38 Przelewy Po wybraniu opcji przelewy dostępnej z głównej strony aplikacji wyświetlona zostanie lista ostatnich przelewów (obraz 66). Wybór opcji przelewy umożliwia: zdefiniowanie nowego przelewu na rachunek własny, zdefiniowanie nowego przelewu zwykłego, zdefiniowanie nowego przelewu ZUS, zdefiniowanie nowego przelewu do urzędu skarbowego, wyświetlenie listy złożonych przelewów, wyświetlenie szczegółowych danych wybranego przelewu, wyświetlenie listy szablonów przelewów zdefiniowanych w pełnej wersji systemu wyświetlenie szczegółowych danych wybranego szablonu przelewu, edycje szablonu przelewu, usuniecie szablonu przelewu, zdefiniowanie przelewu na podstawie szablonu. Z poziomu opcji przelewy klikając odpowiedni odnośnik uzyskujemy dostęp do zakładki: nowy przelew jednorazowy, odbiorcy/szablony. Obraz 66 38

39 Nowy przelew jednorazowy - na rachunek własny W celu zdefiniowania nowego przelewu na rachunek własny należy wybrać odnośnik Nowy przelew jednorazowy dostępny w opcji Przelewy. Następnie należy na poniższej formatce (obraz 67) zdefiniować następujące dane: Typ przelewu - wybrać wartość Przelew własny, Z rachunku - wybrać rachunek do obciążenia z dostępnej listy rachunków klienta, Na rachunek - wybrać rachunek do uznania z listy dostępnych rachunków klienta, rachunek docelowy musi być różny od rachunku obciążanego, Tytułem - tytuł identyfikujący przelew własny, pole składa się z czterech podpól, każde podpole może zawierać maksymalnie 35 znaków, Kwota - wartość kwoty przelewu, Data wykonania - data wykonania przelewu w formacie RRRR-MM-DD (domyślnie prezentowana jest data bieżącą), dla pola dostępną jest ikona z podpowiedzią kalendarza : Obraz 67 Przycisk Anuluj powoduje przerwanie operacji, Wyślij, przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować wprowadzone dane, a następnie: Powrócić do definiowania przelewu i poprawić dane - przycisk Anuluj, (obraz 68), Zakończyć składanie przelewu przycisk Wyślij. 39

40 Obraz 68 Po poprawnym zakończeniu definicji każdego przelewu zaprezentowany zostanie komunikat (obraz 69). Obraz 69 Uwaga: Zatwierdzenie każdego przelewu wymaga wprowadzenia klucza, czyli hasła użytkownika wraz z aktualnym wskazaniem tokena, lub kodu jednorazowego SMS w zależności od przypisanej użytkownikowi metody autoryzacji. Uwaga: W procesie składania przelewu zwykłego system sprawdza dane, limity oraz dostępne środki na rachunku. W przypadku braku środków, lub przekroczenia limitów jednorazowych bądź dziennych zaprezentowany zostanie następujący komunikat (obraz 70). Obraz 70 40

41 Nowy przelew jednorazowy - przelew zwykły W celu zdefiniowania nowego przelewu zwykłego należy wybrać odnośnik Nowy przelew jednorazowy dostępny w opcji Przelewy. Następnie należy na poniższej formatce (obraz 71) zdefiniować następujące dane: Typ przelewu - wybrać wartość Przelew zwykły, Z rachunku - wybrać rachunek do obciążenia z dostępnej listy rachunków klienta, Szablon - w przypadku, gdy w klasycznym kanale WWW zdefiniowano szablony dla przelewów zwykłych wówczas użytkownik ma możliwość wyboru właściwego szablonu z dostępnej listy rozwijanej. Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na przelewie, dane odczytane z szablonu mogą zostać poprawione przez użytkownika np. zmieniona kwota dokumentu, Nazwa odbiorcy pole w którym należy zdefiniować dane odbiorcy. Pole może zawierać maksymalnie 140 znaków. W przypadku, gdy w klasycznej wersji WWW zdefiniowano odbiorców płatności to po wyborze ikony zostanie wyświetlona lista zdefiniowanych odbiorców (obraz 72). Po wybraniu odbiorcy jego dane zostania przeniesione na dokument, Rachunek odbiorcy - należy zdefiniować rachunek odbiorcy, w przypadku wyboru odbiorcy z listy rachunek zostanie automatycznie podstawiony w polu, Tytułem - tytuł identyfikujący przelew zwykły, pole składa się z czterech podpól, każde podpole może zawierać maksymalnie 35 znaków, Kwota - wartość kwoty przelewu zwykłego, Data wykonania - data wykonania przelewu w formacie RRRR-MM-DD (domyslnie prezentowana jest data bieżąca), dla pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią kalendarza. Po zdefiniowaniu wszystkich danych przyciskamy wyślij. Obraz 71 41

42 Obraz 72 Zdefiniowany przelew podsumowany jest w nowym oknie (obraz 73). Przycisk Wyślij powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować wprowadzone dane, a następnie: Powrócić do definiowania przelewu i poprawić błędne dane przycisk Anuluj, Zakończyć składanie przelewu - przycisk Wyślij. Obraz Nowy przelew jednorazowy przelew do ZUS W celu zdefiniowania nowego przelewu do ZUS należy wybrać odnośnik Nowy przelew jednorazowy dostępny w opcji Przelewy. Następnie należy na poniższej formatce (obraz 74) zdefiniować następujące dane: Typ przelewu - wybrać wartość Przelew do ZUS, Z rachunku - wybrać rachunek do obciążenia z dostępnej listy rachunków klienta, Szablon - w przypadku, gdy w klasycznym kanale zdefiniowano szablony dla przelewów ZUS wówczas istnieje możliwość wyboru szablonu z dostępnej listy rozwijanej. Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na przelewie, dane odczytane z szablonu mogą zostać poprawione przez użytkownika np. zmieniona kwota dokumentu, 42

43 Rachunek ZUS - w zależności od typu składki użytkownik ma do wyboru następujące numery rachunków (obraz 75), Typ wpłaty - literowy symbol rodzaju wpłaty. Należy wybrać wartość z dostępnej listy rozwijanej (obraz 76), Deklaracja - określenie miesiąca i roku, którego dotyczy wpłata, zapis w formacie MMRRRR, Nr deklaracji - dwucyfrowy numer deklaracji, Nr decyzji/umowy/tytułu wykon. - numer decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty, numer tytułu wykonawczego, numer decyzji/umowy o odroczeniu terminu płatności składek lub numer decyzji/umowy, na podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny, Nazwa Płatnika - nazwa skrócona lub imię i nazwisko płatnika ZUS. Dane powinny być zgodne z danymi podanymi w zgłoszeniu płatnika składek przekazanym do ZUS, NIP Płatnika - Numer Identyfikacji Podatkowej płatnika ZUS, Typ identyfikatora uzupełniającego - typ dodatkowego dokumentu identyfikującego płatnika. Należy wybrać wartość z dostępnej listy rozwijanej(obraz 77), Numer identyfikatora - numer dokumentu dodatkowego (w przypadku wyboru wartości brak dla typu identyfikatora uzupełniającego pole jest nieaktywne), Kwota - jeśli wybraliśmy szablon przelewu kwota została wpisana automatycznie zgodnie z zapisem w szablonie, Data wykonania - data wykonania przelewu w formacie RRRR-MM-DD (domyślnie prezentowana jest data bieżąca), dla pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią kalendarza. Obraz 74 43

44 Obraz 75 Obraz 76 Obraz 77 Uwaga: Pozostała część opcji wysyłania i edycji, oraz komunikaty w sprawie limitów bądź dostępnych środków są identyczne jak w przypadku nowego przelewu na rachunek własny lun nowego przelewu zwykłego i zostały opisany na początku rozdziału Nowy przelew jednorazowy przelew do US W celu zdefiniowania nowego przelewu do US należy wybrać odnośnik Nowy przelew jednorazowy dostępny w opcji Przelewy. Następnie należy na poniższej formatce (obraz 78) zdefiniować następujące dane: Typ przelewu - wybrać wartość Przelew do US, Z rachunku - wybrać rachunek do obciążenia z dostępnej listy rachunków klienta, Szablon - w przypadku, gdy w klasycznym kanale zdefiniowano szablony dla przelewów US wówczas użytkownik ma możliwość wyboru właściwego szablonu z dostępnej listy rozwijanej. Nazwa i rachunek US - numer rachunku organu podatkowego - numer rachunku bankowego właściwego organu podatkowego w formacie NRB. Po wyborze ikonki użytkownik ma możliwość wyboru rachunku urzędu skarbowego z dostępnej listy (obraz 79), Symbol formularza - oznaczenie powinno odpowiadać numerowi rachunku bankowego. Wybór z dostępnej listy (obraz 80), 44

45 Okres zobowiazania - okres, którego zobowiązanie podatkowe dotyczy. Sposób wypełniania pola okres zobowiązania jest następujący: RRT[NN[MM]], gdzie: RR - ostatnie 2 cyfry roku, T typ okresu płatności (R-rok, P-półrocze, K-kwartał, M-miesiac, D-dekada, J- dzienne), NN - nr okresu; dla: R-brak, P-(01,02), K-(01-04), M-(01-12), D-(01-03), J-(01-31), MM - nr miesiąca (01-12), np: 03R - za cały rok 2003, 03P01 - za pierwsze półrocze roku 2003, 03K03 - za trzeci kwartał roku 2003, 02M12 - za grudzień roku 2002, 02D za trzecia dekadę miesiąca grudnia roku 2002, 02J za pierwszy dzień miesiąca grudnia roku Identyfikacja zobowiązania - pole nieobowiązkowe, wypełnia się, jeżeli wpłata należności wynika z decyzji, postanowienia tytułu wykonawczego lub jest dokonywana na rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego (np. podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny). Można wprowadzić maksymalnie 21 znaków z wyłączeniem takich znaków jak: /, \, -, #, *, %, +, =. Nazwa płatnika - nazwa skrócona lub imię i nazwisko płatnika, Typ identyfikatora uzupełniającego - typ dodatkowego dokumentu identyfikującego. Należy wybrać z dostępnej listy rozwijanej (obraz 81), Numer identyfikatora - numer identyfikatora uzupełniającego, Kwota - jeśli wybraliśmy szablon przelewu, kwota została wpisana automatycznie zgodnie z zapisem w szablonie, Data wykonania - data wykonania przelewu w formacie RRRR-MM-DD (domyślnie prezentowana jest data bieżąca), dla pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią kalendarza. Obraz 78 45

46 Obraz 79 Obraz 80 Obraz 81 Uwaga: Pozostała część opcji wysyłania i edycji, oraz komunikaty w sprawie limitów bądź dostępnych środków są identyczne jak w przypadku nowego przelewu na rachunek własny lun nowego przelewu zwykłego i zostały opisany na początku rozdziału Odbiorcy / Szablony przelewów Zakładka służąca do przeglądania listy szablonów (obraz 82). 46

47 Obraz 82 Wskazanie szablonu z listy umożliwia wyświetlenie szczegółowych danych dla szablonu (obraz 83). Obraz 83 Wybierając odnośnik przy szablonie lub odbiorcy użytkownik ma możliwość wykonania przelewu, bądź jego edycji lub usunięcia (obraz 84, 85, 86, 87). Obraz 84 47

48 Obraz 85 Obraz 86 48

49 Obraz Lokaty Po wybraniu opcji lokaty dostępnej z głównej strony aplikacji wyświetlona zostanie lista aktualnych lokat użytkownika (obraz 88). Z tego poziomu użytkownik ma możliwość: założenia nowej lokaty, sprawdzenia ogólnych informacji na temat lokat (kwota, czas do zakończenia, status, nazwa), sprawdzenie szczegółowych danych o lokacie poprzez wybranie odnośnika z numerem bądź nazwą lokaty, wyboru menu kontekstowego lokaty poprzez naciśnięcie przycisku Obraz 88 W celu założenia nowej lokaty należy wybrać odnośnik Nowa Lokata znajdujący się na górze aktualnej listy lokat, oraz po wyświetleniu się strony wypełnić wszystkie wymagalne pola i nacisnąć przycisk wyślij (obraz 89). UWAGA! Zatwierdzenie założenia lokaty wymaga wprowadzenia klucza, czyli hasła użytkownika wraz z aktualnym wskazaniem tokena lub kodu jednorazowego SMS w zależności od przypisanej użytkownikowi metody autoryzacji. 49

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny. 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów z autoryzacją SMS

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny. 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów z autoryzacją SMS Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny Załącznik nr 1 do Umowy o UBE 1. Uruchomienie systemu W celu uruchomienia aplikacji należy: Uruchomić przeglądarkę internetową wpisać adres strony

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej.

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Łęczna 2015 Historia zmian L.p. Data Autor Wersja systemu

Bardziej szczegółowo

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Call Center wsparcie, serwis telefoniczny 801

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarek internetowych

Konfiguracja przeglądarek internetowych Konfiguracja przeglądarek internetowych Spis treści Rozdział 1. Wstęp... 2 Rozdział 2. Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0... 2 Rozdział 3. Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 7.0...

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WERSJA MOBILNA

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WERSJA MOBILNA BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WERSJA MOBILNA Przewodnik użytkownika wersja na dzień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Uruchomienie systemu... 4 Rachunki... 6 Szczegóły rachunku... 8 Historia operacji... 9 Przelewy... 12 Nowy

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Suplement do Instrukcji użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA... 1 MENU SYSTEMU...1 KREDYTY...2 ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika Konfiguracja przeglądarek internetowych pod kątem pracy w systemie CUI w wersji detalicznej i korporacyjnej

Dokumentacja użytkownika Konfiguracja przeglądarek internetowych pod kątem pracy w systemie CUI w wersji detalicznej i korporacyjnej Dokumentacja użytkownika Konfiguracja przeglądarek internetowych pod kątem pracy w systemie CUI w wersji detalicznej i korporacyjnej Wersja systemu: def3000/ceb: 2.35.002C, def2500/reb: 3.41.004C Data

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 91/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kleszczowie z dnia 22.10.2009 Internetowa Obsługa Rachunku (Instrukcja Użytkownika) https://www.online.bskleszczow.pl tel. 044 731 31

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu:

Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu: Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu: - brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania - szybszy dostęp do konta bankowego - brak opłat za korzystanie

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Marzec 2014 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU URUCHOMIENIE SYSTEMU..1 REJSTRACJA UŻYTKOWNIKA..1 ROZPOCZĘCIE PRACY.. 3 MENU SYTEMU.....4

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Jak bezpiecznie korzystać z Centrum Usług Internetowych Szyfrowanie transmisji

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE Centrum Usług Internetowych Dokumentacja użytkownika Spis treści Wstęp...3 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Rozpoczęcie pracy...6

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu.

Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. 1. Wstęp Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK. dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK. dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na sierpień 2015 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika Konfiguracja przeglądarek internetowych pod kątem pracy w systemie def3000/ceb oraz def2500/reb

Dokumentacja użytkownika Konfiguracja przeglądarek internetowych pod kątem pracy w systemie def3000/ceb oraz def2500/reb Konfiguracja przeglądarek internetowych pod kątem pracy w systemie def3000/ceb oraz def2500/reb Wersja systemu: def3000/ceb: 2.35.002C, def2500/reb: 3.41.004C Data wydania dokumentu: 2015-05-18 Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją w systemie I-Bank na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji dostępnej na stronie producenta www.java.com. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce Internetowa Obsługa Rachunku (Instrukcja Użytkownika) http://www.bs.wegierskagorka.pl Rozwój globalnej sieci Internet tworzy miejsce do powstawania nowych usług. Jedną

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY 1 SPIS TREŚCI Ochrona danych osobowych 3 1 Wstęp 4 1.1 Cel programu 4 1.2 Wymagania techniczne programu 4 1.3 Adres internetowy (link) programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Elektronicznych. InterCOMP. InterCOMP. Dokumentacja użytkownika. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu.

Centrum Usług Elektronicznych. InterCOMP. InterCOMP. Dokumentacja użytkownika. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Centrum Usług Elektronicznych Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 4 Rozdział 2 Uruchomienie systemu 5 2.1 Uruchomienie systemu... 5 2.2 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Internetowa obsługa rachunku

Internetowa obsługa rachunku Internetowa obsługa rachunku w Banku Spółdzielczym w Andrespolu (Instrukcja Użytkownika) http://www.bs-andrespol.pl https://online.bs-andrespol.pl SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Internetowych (CUI) Bank Spółdzielczy w Skępem

Centrum Usług Internetowych (CUI) Bank Spółdzielczy w Skępem Centrum Usług Internetowych (CUI) Bank Spółdzielczy w Skępem PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU Przewodnik dla klienta korporacyjnego (instrukcja użytkownika) URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA...

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Bydgoszcz, Marzec 2006 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA...1 ROZPOCZĘCIE PRACY...3 MENU

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Instrukcja użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA... 1 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Instrukcja aktywacji tokena w systemie millenet dla przedsiębiorstw SPIS TREŚCI I. Token wprowadzenie 2 II. Pierwsze uruchomienie i nadanie PIN-u 4 III. Autoryzacja pojedynczego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta. Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń)

Przewodnik dla klienta. Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń) Przewodnik dla klienta Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń) 1 Spis treści Informacje ogólne... 5 Bezpieczeństwo usługi... 5 Wymagania sprzętowe i systemowe...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 Co to jest KB token i token wielofunkcyjny? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Bydgoszcz, Marzec 2006 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Micropay2

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Micropay2 Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Micropay2 Spis treści: 1 Ochrona danych osobowych 2 Bezpieczeństwo danych 3 Cel programu 4 Wymagania techniczne programu 5 Adres internetowy (link) programu 6

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014 Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014 Prawa autorskie do niniejszego dokumentu należą do: I-BS.pl Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4/62, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 641 61 67,68 tel./fax

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. Przewodnik dla Klienta Instrukcja Użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. Przewodnik dla Klienta Instrukcja Użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Przewodnik dla Klienta Instrukcja Użytkownika SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 ROZDZIAŁ 1 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 2 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 2 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Prabutach

Bank Spółdzielczy w Prabutach Regulamin INTERNET banking: Banku Spółdzielczego w Prabutach Załącznik Nr 2 do Instrukcji Inernat Bankingu. Bank Spółdzielczy w Prabutach Internetowa Obsługa Rachunku (Instrukcja Użytkownika) http://www.bsprabuty.pl

Bardziej szczegółowo

SBI. System Bankowości Internetowej Instrukcja obsługi dla Klientów Indywidualnych. Bank Spółdzielczy w Kętach

SBI. System Bankowości Internetowej Instrukcja obsługi dla Klientów Indywidualnych. Bank Spółdzielczy w Kętach SBI System Bankowości Internetowej Instrukcja obsługi dla Klientów Indywidualnych Spis treści ROZDZIAŁ 1 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 4 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA... 4 ROZDZIAŁ 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRYKOWIE. Załącznik do uchwały Zarządu BS w Strykowie z dnia r.

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRYKOWIE. Załącznik do uchwały Zarządu BS w Strykowie z dnia r. Załącznik do uchwały Zarządu BS w Strykowie z dnia 27.01.2009 r. Nr 4/4/2009 Bank Spółdzielczy w Strykowie CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRYKOWIE Instrukcja użytkownika Klienci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna bankowość ekonto24

Bezpieczna bankowość ekonto24 Bezpieczna bankowość ekonto24 Bezpieczne logowanie Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej w SK banku. Przed zalogowaniem się do systemu internetowego

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna Wersja systemu: 3.35.003C Data wydania dokumentu: 2013-12-11 Przeznaczenie dokumentu: Asseco Poland S.A. Identyfikator dokumentu: DOC _UZT_def2500_REB_3.35.003C

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ibosstoken

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcji dostępnych w db powernet

Tabela funkcji dostępnych w db powernet WZ/2015/11/65 WZ/2015/11/65 v. 1.1 v. 1.1 Tabela funkcji dostępnych w db powernet Rachunki Lista rachunków Szczegóły rachunku Dzienne zestawienia operacji Blokady i autoryzacje Operacje bieżące Grupy rachunków

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGI: 1. Administracja:

WYCIĄGI: 1. Administracja: WYCIĄGI: Aplikacja BOŚBank24 iboss będzie umożliwiać pobór wyciągów z różnych typów produktów z poziomu dwóch miejsc. Wyciągi dla rachunków bieżących i pomocniczych tak jak obecnie w opcji Rachunki. Nowością

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna Wersja systemu: 3.37.000C Data wydania dokumentu: 2014-08-28 Przeznaczenie dokumentu: Asseco Poland S.A. Identyfikator dokumentu: DOC _UZT_def2500_REB_3.37.000C

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242 e-mail biuro@sabaservice.net

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w systemie BGK@24BIZNES

Pierwsze kroki w systemie BGK@24BIZNES Pierwsze kroki w systemie BGK@24BIZNES Warszawa, 30.07.2015 Help Desk BGK tel. +48 22 596 58 88, BGK Linia: 0 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WNIOSEK... 3 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

przez INTERNET BANKING Instrukcja Użytkownika http://www.bssusz.pl

przez INTERNET BANKING Instrukcja Użytkownika http://www.bssusz.pl Internetowa Obsługa Rachunku przez INTERNET BANKING Instrukcja Użytkownika http://www.bssusz.pl Rozwój globalnej sieci Internet tworzy miejsce do powstawania nowych usług. Jedną z nich jest Internet Banking,

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do usługi BZWBK24 internet

Instrukcja logowania do usługi BZWBK24 internet Instrukcja logowania do usługi BZWBK24 internet 1. Pierwsze logowanie do BZWBK24 internet Pierwsze logowanie (a także logowanie po wydaniu w Oddziale nowego PIN-u do usługi) przebiega następująco: Krok

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna bankowość efirma24

Bezpieczna bankowość efirma24 Bezpieczna bankowość efirma24 Bezpieczne logowanie Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej w SK banku. Przed zalogowaniem się do systemu internetowego

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp z oo 74-320 Barlinek; ul Gorzowska 64/4 e-mail:biuro@sabaservicepl Autor: BT076B Mariusz Wiśniewski Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Data: Dokument

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

bankowości mobilnej wersja 3.38.006C

bankowości mobilnej wersja 3.38.006C Dokumentacja użytkownika systemu bankowości mobilnej wersja 3.38.006C Spis treści Spis treści Rozdział... 1. Informacje o dokumencie 4 Rozdział... 2. Konwencje typograficzne 5 Rozdział... 3. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo