Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014

2 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie do systemu... 6 Autoryzacja zleceń/operacji... 7 Rachunki... 9 Wybierz rachunek... 9 Wybór rachunku do dalszej pracy... 9 Wyciągi Stan rachunku Historia rachunku Informacje o operacji Kopiowanie zrealizowanego przelewu Udziały Szczegóły udziału Historia Kredyty Szczegóły umów kredytowych Historia umów kredytowych Spłata kredytu Szczegóły umów kart kredytowych Historia umów kart kredytowych Przelewy Nowy przelew Nowy przelew offline Nowy przelew ZUS Nowy przelew US Lista przelewów Anulowanie przelewów odroczonych Lokaty Strona 2 z 66

3 Nowa lokata Lista lokat Zerwanie lokaty Zlecenia stałe Nowe zlecenie stałe Nowe zlecenie stałe do ZUS Nowe zlecenie stałe do US Lista zleceń stałych Edycja zlecenia stałego Historia zlecenia stałego Odbiorcy Lista odbiorców Dodanie nowego odbiorcy Eksport listy odbiorców Import listy odbiorców Doładowania telefonów Nowe doładowanie Lista doładowań Dodanie / edycja numeru Lista numerów telefonów Kursy walutowe Tabela kursów walut Kalkulator walutowy Wnioski / przelewy zagraniczne Złożenie wniosku Złożenie dyspozycji przelewu zagranicznego Lista wniosków Komunikaty Zmiana hasła Historia logowań Strona 3 z 66

4 Wstęp Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie użytkowników Systemu Bankowości InternetowejDirectBank Online. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu do rachunku przez Internet. Klient Systemu Bankowości Internetowej DirectBank Online będzie mógł przeprowadzić za pośrednictwem Internetu takie operacje jak: sprawdzenie stanu rachunków, realizacja przelewów (zwykły, ZUS, US), założenie lokaty, spłata kredytu. Korzystanie z Systemu jest bardzo łatwe i bezpieczne, możliwe z dowolnego miejsca na świecie, a także dostępne przez całą dobę i przez cały rok. Jedynym warunkiem korzystania z usług jest dostęp do sieci Internet. Przed rozpoczęciem pracy z aplikacją zachęcamy Państwa do skorzystania z lektury niniejszej dokumentacji, która przystępnie wyjaśni pojawiające się wątpliwości i przybliży funkcjonalność systemu. Strona 4 z 66

5 Rozpoczęcie pracy Uruchomienie systemu W celu uruchomienia aplikacji należy: o Uruchomić przeglądarkę internetową o Wpisać adres stronyhttp://online.bslubaczow.pl Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online Przed zalogowaniem się do bankowości elektronicznej należy zweryfikować, czy certyfikat strony wystawiony jest dla Centrum Uslug Internetowych przez firmę Thawte lub DOMENY.PL, (kliknięcie na "zatrzaśniętą kłódkę" w pasku przeglądarki). Brak "zatrzaśniętej kłódki" oznacza, że mamy do czynienia z niebezpiecznym połączeniem, w którym dane nie są szyfrowane. Zaleca się używać firewalla i oprogramowania antywirusowego, a także regularnie dokonywać aktualizacji oprogramowania na stacji roboczej korzystającej z bankowości elektronicznej. Nie należy dokonywać płatności i logować się do serwisów bankowości elektronicznej z podaniem swojego hasła w punktach bezpłatnego publicznego dostępu do Internetu - w tzw. hot-spotach. Po zakończeniu pracy w bankowości elektronicznej należy wylogować się używając przeznaczonej do tego opcji w aplikacji, gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika. Bank nigdy nie prosi telefonicznie ani w formie o podanie haseł lub potwierdzanie danych umożliwiających autoryzację operacji (np. login i klucz autoryzacji). W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Bankiem. Strona 5 z 66

6 Przypominamy o stosowaniu zasad, które pomogą w bezpiecznym korzystaniu z bankowości elektronicznej: o Aktualizuj wersję używanej przez przeglądarki, o Zabezpiecz komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym o Regularnie aktualizuj system operacyjny, o Chroń telefon i tablet logując się do bankowości elektronicznej, o Kopiując do schowka systemu operacyjnego numer NRB, po wklejeniu sprawdź jego poprawność. Najlepiej zrezygnuj z kopiowania NRB. o Przed podpisem przelewu, sprawdź poprawność numeru NRB. Aktualne informacje o zagrożeniach można sprawdzić na stronie Związku Banków Polskich: Logowanie do systemu Proces logowania Systemu Bankowości Internetowej odbywa się dwustopniowo. W pierwszym kroku należy w polu Identyfikator użytkownika wprowadzić nazwę użytkownika otrzymaną podczas wizyty w banku oraz wybrać przycisk [Dalej]. W przypadku identyfikatora nie ma znaczenia wielkość wprowadzanych znaków. W kolejnym kroku zostanie zaprezentowana formatka umożliwiająca wprowadzenie losowo wybranych pozycje z hasła jak na ekranie poniżej. Przykładowo w pierwszym polu należy podać drugi znakhasła, w drugim polu czwarty znak hasła, itd. Przy wpisywaniu znaków hasła po wpisaniu znaku następuje automatyczne przeskoczenie do kolejnego pola. Operację kończymy przyciskiem [Zatwierdź]. Strona 6 z 66

7 W przypadku poprawnego wprowadzenia odpowiednich znaków hasła i potwierdzeniu danych klient zostanie zalogowany do aplikacji. W przypadku podania błędnych danych, aplikacja wyświetli stosowny komunikat, a użytkownik nie zostanie zalogowany. Jeżeli klient loguje się pierwszy raz, należy wpisać dwukrotnie nowe hasło oraz nacisnąć przycisk [Zatwierdź]. Po uzyskaniu dostępu do Systemu Bankowości Internetowej klient może korzystać z oferowanych mu funkcji aplikacji w celu wykonywania operacji bankowych w ramach udostępnionych mu rachunków bieżących. Autoryzacja zleceń/operacji Poniżej opisano procedurę autoryzacji operacji wykonywanych przez klienta. Bez względu na miejsce wywołania procedura przebiega zawsze w ten sam sposób. Autoryzacja wykonywanych przez klienta operacji możliwa jest za pomocą jednorazowych kodów otrzymywanych SMS-em. Proces autoryzacji operacji jest następujący: 1) przejście do ekranu potwierdzenia danych poprzez wybór przycisku np.:[wyślij przelew] na formatce zlecenia skutkuje wysłaniem do klienta (na numer telefonu podany w Banku podczas zamawiania usługi) wygenerowanego na podstawie danych zlecenia/dyspozycji kodu SMS, Strona 7 z 66

8 2) na ekranie potwierdzenia operacji prezentowany jest opis pola do wprowadzenia kodu zawierający numer operacji autoryzowanej w danym dniu np.: Wprowadź kod operacji nr 2 z dnia , 3) zlecenie będzie poprawnie zautoryzowane po wprowadzeniu właściwego kodu SMS dla danej operacji oraz po wyborze przycisku [Zatwierdź]. Uwaga: Każdorazowe wejście na formatkę potwierdzenia danych zlecenia (nawet w przypadku powrotu do formularza bez faktycznej zmiany danych) powoduje wygenerowanie i wysłanie nowego kodu SMS. Strona 8 z 66

9 Rachunki Wybierz rachunek Rachunki to domyślne okno jakie zostaje uruchomione po zalogowaniu się użytkownika w systemie. W górnej części okna wyświetlona jest nazwa zarejestrowanego użytkownika, poniżej lista rachunków jakie klient może obsługiwać w Systemie Bakowości Internetowej. Wybór rachunku do dalszej pracy Wyboru rachunku dokonujemy poprzez kliknięcie na numerze rachunku. Po wybraniu rachunku wyświetlone zostanie okno z informacjami dodatkowymi takimi jak: o Data otwarcia rachunku o Oprocentowanie limitu o Oprocentowanie rachunku o Maksymalna kwota operacji dziennej przez Internet (dzienny limit wszystkich operacji) o Maksymalna kwota operacji jednorazowej przez Internet (limit kwoty pojedynczej operacji) o Przyznany limit (suma przyznanych limitów) Strona 9 z 66

10 Wyciągi Dostęp udostępnionych w formie elektronicznej otrzymujemy za pomocą odnośnika Wyciągi. Wyciągi elektroniczne umożliwia użytkownikowi wyświetlenie, wydruk oraz pobranie w postaci pliku PDF listy operacji wchodzących w skład danego wyciągu. Na liście wyciągów danego rachunku prezentowane są odnośniki do każdego z prezentowanych wyciągów w formacie DD/MM/RRRR DD/MM/RRRR, będące określeniem pierwszego i ostatniego dnia okresu, za który został przygotowany wyciąg oraz przycisk [Pobierz PDF] umożliwiający wyświetlenie oraz zapis listy operacji dla danego wyciągu w postaci PDF. Wybór przycisku [POWRÓT NA LISTĘ RACHUNKÓW] umożliwia przejście do formatki z listą rachunków. Strona 10 z 66

11 Lista operacji na wyciągu Po naciśnięciu odnośnika z zakresem dat dla danego wyciągu prezentowana będzie lista operacji wchodzącychw skład wyciągu z możliwością wydruku potwierdzenia każdej z operacji.lista operacji na wyciągu prezentuje następujące dane: o NRB rachunku klienta, o Okres wyciągu (data od data do w formacie DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR), o Data księgowania faktycznego księgowania data księgowania w Banku o Data operacji data wykonania operacji o Opis operacji, o Kwota operacji - wartość kwoty operacji, o Saldo po - saldo po operacji. Dla powyższej formatki użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne: o [POWRÓT NA LISTĘ RACHUNKÓW] przejście do formatki z listą rachunków, o [POWRÓT NA LISTĘ WYCIĄGÓW] przejście do formatki z listą wyciągów dla wybranego rachunku. Wybór odnośnika z datą wybranej operacji wchodzącej w skład wyciągu umożliwia wyświetlenie oraz wydruk potwierdzenia operacji. Strona 11 z 66

12 Stan rachunku Przejście do kolejnego okna przyciskiem [Dalej] umożliwia dostęp do następujących danych: o Rachunek, nazwa rachunku, imię i nazwisko Posiadacza, waluta rachunku oraz o Środki własne środki na rachunku (bieżącym, ROR itp.) o Przyznany limit przyznany limit kredytowy o Kwota zaległości suma zaległych opłat i prowizji o Suma zablokowanych środków suma środków zablokowana na przyszłe operacje np. blokady dla kart płatniczych, prowizje. Po kliknięciu w link prezentowana jest lista operacji blokad środków na rachunku. o Kwota dostępna wartość środków z uwzględnieniem powyższych kwot o Suma lokat z rachunku łączna wartość lokat wraz z walutą Na tej stronie wyświetlona jest również informacja na jaki dzień i godzinę prezentowany jest stan rachunku. o Przycisk [Aktualizuj] pozwala na pobranie bieżących wartości. o Przycisk [Szczegóły] powoduje powrót do strony: Strona 12 z 66

13 Historia rachunku Opcja Historia rachunkuz umożliwia przegląd operacji na rachunku: o W zadanych przedziale czasowym tj. od daty do daty daty należy wpisywać w formacie DD.MM.RRRR, do oddzielania używając kropek o Za ostatnie XX dni kalendarzowych jest to domyślny zakres historii z podpowiadaną ilością dni 30 Po zaznaczeniu opcji Wyszukiwanie zaawansowane możliwe jest określenie dodatkowych warunków wyszukiwania: o Dla określonego rodzaju operacji. Na liście rozwijanej będą dostępne następujące typy operacji: o wszystkie, o obciążenia rachunku, o uznania rachunki. Domyślnie pole wypełnione będzie wartością wszystkie. o Numer rachunku odbiorcy pole umożliwia wpisanie numeru rachunku. Wymagane jest by w polu tym podany był pełny numer rachunku w formacie NRB. W przypadku gdy zostanie podany za krótki lub błędny numer rachunku, system zwróci komunikat o błędzie: Nieprawidłowy numer rachunku odbiorcy. Spróbuj ponownie. o Dane odbiorcy w filtrze zdefiniować można pełną nazwę odbiorcy lub jej część. o Tytuł operacji w filtrze zdefiniować można pełen tytuł przelewu lub jego część. o Kwota od do pola umożliwiaj ą określenie wysokości minimalnej i maksymalnej wartości operacji, jakie należy Strona 13 z 66

14 uwzględnić w wyszukiwaniu. Wymagane jest by oba pola, zarówno Kwota od jak i Kwota do były wypełnione oba na raz albo żadne z nich. o Sortowanie wg daty księgowania i numeru operacji rosnąco/malejąco. Dostępne przy filtrach przyciski z etykietą Opis prezentują instrukcję wprowadzania wartości w odpowiednie pola. Wyłączenie pola Wyszukiwanie zaawansowanepowoduje wyczyszczenie kryteriów wyszukiwania wprowadzonych w udostępnianych przez nie polach. Po zdefiniowaniu zakresu historii informacje o operacjach zostaną wyświetlone po naciśnięciu na przycisk[zatwierdź]. Na liście wyszukanych operacji prezentowane jest maksymalnie 1000 pozycji. Jeżeli kryteria wyszukiwania spełnia więcej niż 1000 rekordów, system wyświetli komunikat informujący użytkownika że liczba operacji dla danych wartości wyszukiwania przekroczyła dopuszczalną liczbę i poprosi o zmianę kryteriów wyszukiwania. Strona 14 z 66

15 Historia rachunku obejmuje następujące informacje: o Data operacji Data księgowania data operacji jest to data wprowadzenia dokumentu, data księgowania, w której nastąpiło księgowanie w Banku. o Rodzaj operacji informacja o rodzaj u operacji np. Prowizja, Przelew ZUS itp., o Saldo przed / Saldo po saldo przed wykonaniem operacji oraz po jej wykonaniu, o Kwota - kwota dokumentu, o Tytuł płatności opis czego transakcja dotyczy, o Odbiorca/Nadawca nazwa odbiorcy lub nadawcy dokumentu o Saldo po wyświetlonych operacjach, o Suma wypłat sumaryczna wartość wypłat z zadanego okresu, o Suma wpłat sumaryczna wartość wpłat z zadanego okresu, o Liczba wypłat ilość wypłat z zadanego okresu, Strona 15 z 66

16 o Liczba wpłat ilość ilości wpłat z zadanego okresu. Dla listy operacji dostępne są następujące przyciski funkcyjne: o [Powrót] umożliwia ponowne określenie zakresu historii o [Do wydruku] pozwala na wyświetlenie danych w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruk nadrukarkę o [Pobierz PDF] umożliwia zapisanie historii (na dysku w miejscu wskazanym przez użytkownika) w postacipliku PDF Przechodzenie do kolejnych stron listy operacji odbywa się poprzez przyciski nawigacyjnedostępne nad listą oraz pod listą operacji. Informacje o operacji Wybór operacji z listy poprzez link z datą operacji w kolumnie Data operacji Data księgowaniaumożliwia wyświetlenie szczegółów wybranej operacji. Po wyborze przycisku [DRUKUJ] dostępnego dla formatki ze szczegółami operacji użytkownik ma możliwość wyświetlenia danych operacji w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruku na drukarkę. o [POWRÓT] umożliwia powrót do listy operacji, Strona 16 z 66

17 o [DRUKUJ] pozwala na wyświetlenie danych operacji w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruk na drukarkę, o [POBIERZ PDF] umożliwia zapisanie danych operacji (na dysku w miejscu wskazanym przez użytkownika) w postaci pliku PDF. Kopiowanie zrealizowanego przelewu Klient ma możliwość skopiowania i przekazania do ponownej realizacji już zrealizowanego przelewu. W celu skopiowania wybranego przelewu z historii operacji należy na wyświetlonej liście operacji wybrać przelew, który ma być skopiowany oraz nacisnąć odnośnik Kopiuj. Operator zostanie przeniesiony do formatki wysyłania przelewu. Strona 17 z 66

18 Udziały W opcji UdziałyUżytkownik ma możliwość przeglądania udziałów klienta. Na liście dostępne są następujące informacje: o Rachunek numer konta udziału o Saldo udziału aktualne saldo udziału o Historia informacje o operacjach dotyczących udziału. Szczegóły udziału W celu wyświetlenia szczegółowych informacji o udziale należy wybrać konto udziału z kolumny Rachunek. Otwarte zostanie okno: Informacje dostępne w tym oknie to: o Numer rachunku numer konta udziału o Ilość jednostek ilość podstawowych jednostek udziału o Udział zadeklarowany wartość zadeklarowanego udziału o Udział wniesiony wartość wniesionego udziału o Udział nadpłacony wartość nadpłaconego udziału, informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeśli występuje nadpłata udziału o Udział brakujący - wartość brakującego udziału, informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeśli występuje niedobór Strona 18 z 66

19 o Saldo rachunku aktualne saldo udziału o Dywidenda wartość dywidendy Przycisk funkcyjny [POWRÓT] zamyka okno Szczegóły udziału. Historia W celu wyświetlenia informacji o operacjach dotyczących udziału należy wybrać przycisk [Historia] z kolumnyhistoria. Otwarte zostanie okno wyszukiwania, w którym należy określić: o rachunek udziału, dla którego ma być wyświetlona historia o zakres data lub liczbę dni, za które mają być pobierane operacje. A następnie użyć przycisku [ZATWIERDŹ]. Zostanie wyświetlona lista operacji dla wybranego rachunku udziału zrealizowanych w zadanym przedzialeczasowym. Na liście dostępne są następujące informacje: o Data operacji o Data księgowania o Saldo udziału przed operacją i po operacji o Kwota operacji o Tytuł płatności Pod listą operacji znajduje się podsumowanie zawierające: o Saldo po wyświetlonych operacjach o Sumę wypłat o Sumę wpłat Strona 19 z 66

20 Kredyty W opcji KredytyUżytkownik ma możliwość przeglądania zawartych umów kredytowych oraz rachunków kart kredytowych. W oknie Kredytydostępne są następujące informacje: o Numer rachunku numer konta kredytu dla spłat kredytu o Nazwa rachunku nazwa handlowa, o Nazwa posiadacza imię i nazwisko posiadacza rachunku, o Aktualne saldo kredytu saldo konta kredytowego. Wartość zero oznacza, że kredyt nie został jeszcze wypłacony, o Historia kredytu informacje o operacjach dla kredytu. Strona 20 z 66

21 Szczegóły umów kredytowych W celu wyświetlenia szczegółowych informacji o kredycie należy wybrać konto kredytu z kolumny Numerrachunku. Otwarte zostanie okno: Informacje dostępne w tym oknie to: o Numer rachunku numer konta dla spłat kredytu, o Nazwa produktu nazwa handlowa, o Posiadacz rachunku imię i nazwisko posiadacza rachunku, o Oprocentowanie kredytu oprocentowanie dla kredytu, o Data otwarcia rachunku data otwarcia konta kapitału, o Harmonogram spłat kredytu daty i kwoty spłaty rat kapitałowych, o Harmonogram spłat odsetek daty i planowane kwoty spłaty odsetek, Przycisk funkcyjny [WSTECZ] zamyka okno Kredyt. Jeśli walutą kredytu jest PLN, to na formatce danych kredytu dostępny będzie także przycisk [SPŁAĆ]. Strona 21 z 66

22 Historia umów kredytowych W celu wyświetlenia informacji o operacjach dla kredytu należy wybrać odnośnik szczegóły z kolumnyhistoria kredytu. Otwarte zostanie okno: W oknie tym należy określić zakres dat lub liczbę dni, za które mają być pobierane operacje. Po zdefiniowaniu kryterium wyszukiwania operacji dla kredytu oraz wyborze przycisku [ZATWIERDŹ] zostaniewyświetlona lista operacji zrealizowanych w zadanym przedziale czasowym. Strona 22 z 66

23 Na liście operacji kredytu dostępne są następujące informacje: o data operacji i data księgowania - data operacji jest to data wprowadzenia dokumentu, data księgowania data, w której nastąpiło księgowanie dokumentu. W przypadku dniroboczych daty te będą równe, w sytuacji gdy dyspozycja przelewu złożona jest w dniu wolnym lub pogodzinach określonych regulaminem banku daty będą różne. Przykład: dyspozycja przelewu złożona wniedzielę będzie miała datę operacji np , a data księgowania będzie tj. pierwszegodnia roboczego po dniu wolnym. o saldo przed i saldo (po operacji), o kwota kwota spłaty kapitału, o tytuł płatności, o odbiorca/nadawca operacji, o saldo po ostatniej operacji na liście, o suma wpłat suma spłat kredytu, o suma wypłat. oraz przyciski funkcyjne: o [POWRÓT] powrót do listy rachunków kredytowych o [ZMIEŃ ZAKRES] powrót do definiowania zakresu historii o [DO WYDRUKU] pozwala na wyświetlenie danych w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruk nadrukarkę o [POBIERZ PDF] umożliwia zapisanie historii (na dysku w miejscu wskazanym przez użytkownika) w postacipliku PDF Z poziomu formatki danych kredytu możliwa jest spłata raty kredytu w PLN środkami ze wskazanego przez operatora konta za pomocą przycisku [SPŁAĆ]. Otwiera on formatkę umożliwiającą spłatę kredytu. Strona 23 z 66

24 Spłata kredytu Prezentowane są następujące pola: o Kwota raty kapitałowo-odsetkowej - sumaryczna wartość kapitału oraz odsetek dla naj bliższej raty wynikającej z harmonogramu spłat kredytu wraz z informacją o walucie "PLN. Tylko do odczytu. Sprawdzane jest, która z dat naj bliższej raty (data kapitałowa, data odsetkowa) jest wcześniejsza. Na ekranie prezentowana jest wartość (rata kapitałowa, rata odsetkowa) odpowiadająca wcześniejszej z w/w dat. Jeżeli daty te są równe, prezentowana jest suma wartości (rata kapitałowa + rata odsetkowa). o Aktualne zaległości na rachunku - informacja na temat sumy kwot zaległości kapitałowych, odsetkowych oraz zaległych prowizji na rachunku kredytowym. Tylko do odczytu. o Tytuł płatności opis: Numer umowy: <NR_UMOWY>, gdzie <NR_UMOWY> to numer umowy kredytowej. Tylko do odczytu. o Kwota spłaty suma kwoty raty kapitałowo-odsetkowej i aktualnych zaległości na rachunku. o Waluta PLN", pole tylko do odczytu. o Data realizacji data realizacji przelewu (domyślnie bieżąca) w formacie DD.MM.RRRR oraz kalendarz, zapomocą którego użytkownik może wybrać datę realizacji przelewu. Przyciski dostępne na formatce: o [WYŚLIJPRZELEW] przycisk powoduje wyświetlenie ekranu do zatwierdzania spłaty kredytu. o [ZREZYGNUJ] system prezentuje komunikat: Czy na pewno chcesz zrezygnować?. Jeżeli użytkownikpotwierdzi [OK], wtedy system Strona 24 z 66

25 powraca do formatki prezentującej szczegóły kredytu. W przypadku wyboruprzycisku [Anuluj] system nie dokonuje żadnej akcji. Wyświetlenie ekranu do zatwierdzania spłaty kredytu prezentuje następujące pola: o Konto obciążane numer rachunku w formacie NRB z którego następuje spłata kredytu. Tylko do odczytu. o Konto kredytu numer rachunku kredytowego w formacie NRB, na który dokonywana jest wpłata. Tylko doodczytu. o Kwota raty kapitałowo-odsetkowej pole tylko do odczytu analogicznie, jak na wcześniejszym ekranie. o Aktualne zaległości na rachunku pole tylko do odczytu analogicznie, jak na wcześniejszym ekranie. o Tytuł płatności pole tylko do odczytu analogicznie, jak na wcześniejszym ekranie. o Kwota spłaty kwota spłaty wprowadzona przez użytkownika w opcji Kwota spłaty na wcześniejszymekranie. Tylko do odczytu. o Data realizacji data realizacji przelewu wprowadzona przez użytkownika w opcji Data realizacji na wcześniejszym ekranie. Tylko do odczytu. Przyciski dostępne na formatce: o [WSTECZ] powrót do ekranu spłaty kredytu. o [ZATWIERDŹ] akceptacja operacji o [ZREZYGNUJ] system prezentuje komunikat: Spowoduje to utracenie wprowadzonych danych przelewu, czychcesz kontynuować?. Jeżeli użytkownik potwierdzi [OK], nastąpi powrót do formatki prezentującejszczegóły kredytu. Jeżeli użytkownik wybierze [Anuluj] system nie dokonuje żadnej akcji. W przypadku pozytywnego zatwierdzenia spłaty kredytu wyświetlony zostanie komunikat informacyjny o przyjęciu zlecenia do realizacji. Strona 25 z 66

26 Szczegóły umów kart kredytowych Informacje dostępne w tym oknie to: 1) Waluta, 2) Aktualne saldo karty kredytowej, 3) Dostępne środki, 4) Przyznany limit kredytowy, 5) Aktualne saldo konta rozliczeniowego, 6) Aktualne oprocentowanie kredytu kartowego. Przycisk funkcyjny [Wstecz] powoduje powrót do listy kredytów. Historia umów kart kredytowych W celu wyświetlenia informacji o operacjach dla rachunku kredytowego powiązanego z kartami kredytowymi należy wybrać odnośnik szczegóły z kolumny Historia kredytu. Otwarte zostanie okno: Strona 26 z 66

27 W oknie tym należy określić: 1) zakres data lub liczbę dni, za które mają być pobierane operacje, 2) czy ma być wyświetlana lista transakcji czy rozliczeń. a następnie użyć przycisku [Zatwierdź]. Jeśli na formatce HISTORIA OPERACJI DLA KARTY KREDYTOWEJ została wybrana opcja Lista transakcji zostanie wyświetlona lista transakcji dla rachunku karty kredytowej zrealizowanych w zadanym przedziale czasowym. Jeśli została wybrana opcja Lista rozliczeń zostanie wyświetlona lista rozliczeń dla rachunku karty kredytowej zrealizowanych w zadanym przedziale czasowym. Wygląd i znaczenie informacji analogiczne do Historia umów kredytowych. Strona 27 z 66

28 Przelewy Nowy przelew W celu zdefiniowania przelewu należy Wybrać rachunek, z którego ma być wysłany przelew, następnie z menu systemu wybrać opcję Przelewy -> Nowy przelew lub w oknie Przelewy wybrać funkcję Nowy przelew Zostanie otwarte okno: Należy wprowadzić następujące dane: o Odbiorca jeśli dane odbiorcy były wcześniej zdefiniowane (patrz menu Odbiorcy) mogą zostaćwybrane z listy. Na liście odbiorców wyświetlany jest skrót nazwy. Po wybraniu odbiorcy jego dane zostanąprzeniesione na dokument w pola: Nazwa odbiorcy, Nr Strona 28 z 66

29 rachunku odbiorcy, Tytułem. Jeśli odbiorca nie byłwcześniej zdefiniowany, jego dane można wpisać podczas wprowadzania dokumentu, a przyciskiem [Zapiszodbiorcę] dodać do listy. o Szablon zdefiniowany przelew można zapisać jako szablon. Po wybraniu przycisku [Zapisz] należy wpisaćnazwę szablonu i zatwierdzić [Ok]. Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na przelewie tj. Nazwęodbiorcy, Nr rachunku odbiorcy, Kwotę oraz Tytuł. Dane odczytane z szablonu mogą zostać poprawioneprzez użytkownika np. zmieniona kwota dokumentu. Przy kolejnej rejestracji przelewu nie ma koniecznościwpisywania wszystkich danych, wystarczy wybrać właściwy szablon z listy. Przycisk [Usuń] umożliwiawykasowanie wybranego szablonu. o Kwota jeśli wybraliśmy szablon przelewu kwota została wpisana automatycznie zgodnie z zapisem wszablonie. Użytkownik może zmienić wartość kwoty. o Tytułem tytuł przelewu wypełniany jest automatycznie po wybraniu szablonu lub po wybraniu odbiorcy, jeśli dla odbiorcy przypisany został tytuł płatności. Zawartość pola może zostać zmieniona na dowolną, nie przekraczającą 140 znaków. o Zleceniodawca pole wypełniane automatycznie nazwą posiadacza rachunku o Data realizacji pole wypełniane automatycznie datą bieżącą. Należy wprowadzić oczekiwaną datę realizacjilub skorzystać z kalendarza po wyborze odnośnika Kalendarz. Jeśli zostanie podana data aktualna, to przelew zostanie wysłany jako przelew bieżący. Natomiast jeśli podanadata będzie datą przyszłą, to przelew zostanie wysłany jako przelew odroczony z przyszłą datą realizacji. Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne: o [WYŚLIJ PRZELEW] przejście do potwierdzenia o [ZREZYGNUJ] wycofanie się z operacji Przycisk [WYŚLIJ PRZELEW] powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować wprowadzonedane, a następnie: o Powrócić do definiowania przelewu odroczonego i poprawić błędne dane przycisk [WSTECZ] o Zakończyć składanie przelewu przycisk [ZATWIERDŹ] o Zrezygnować z wysłania dokumentu przycisk [ZREZYGNUJ] Strona 29 z 66

30 Uwaga: Zatwierdzenie przelewu wymaga wprowadzenia jednorazowego kodu SMS. Nowy przelew offline Zdefiniowanie przelewów w trybie offline może być istotne dla użytkowników, którzy nie mają stałego połączenia z Internetem, a korzystają z łącza czasowego. Na czas definiowania przelewów użytkownik może rozłączyć się z Internetem, a następnie połączyć w celu wysłania dokumentów do realizacji. W celu zdefiniowania przelewu offline należy w oknie Przelewy wybrać funkcję Nowe przelewy offline. W pierwszej kolejności należy określić liczbę przelewów jaka ma być zdefiniowana. Liczba przelewów może być z zakresu od 1 do 30. Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne: o [Dalej] przejście do definiowania przelewów offline o [Zrezygnuj] wycofanie się z operacji Po wybraniu przycisku [Dalej] wyświetlona zostanie zadeklarowana przez użytkownika ilość formatek przelewów oraz komunikat o możliwości odłączenia od Internetu. Należy odłączyć się od Internetu i przystąpić do definiowania przelewów, zgodnie z opisem zamieszczonym powyżej. Przed wysłaniem przelewów należy się upewnić czy połączenie z Internetem jest aktywne i nacisnąć [OK] Jeśli czas aktywności danej sesji nie został przekroczony wyświetlony zostanie komunikat o Jesteś zalogowany do systemu. W przeciwnym wypadku należy ponownie się zalogować. Po zatwierdzeniu informacji o zalogowaniu w systemie lub po ponownym zalogowaniu otwarta zostanie strona Potwierdzenie przelewu (tak jak w przypadku wprowadzania przelewów online) z listą przelewówzdefiniowanych przez użytkownika. Użytkownik ma do dyspozycji klawisze funkcyjne: o [Wstecz] powrót do definiowania przelewów, możliwość poprawienia danych o [Zatwierdź] akceptacja i zakończenie składania przelewów Strona 30 z 66

31 o [Zrezygnuj] wycofanie się z operacji składania przelewów Uwaga: Zatwierdzenie przelewu wymaga wprowadzenia jednorazowego kodu SMS. Nowy przelew ZUS Aby zdefiniować przelew dla ZUS należy Wybrać rachunek, z którego ma być wysłany przelew a następnie Z menu systemu wybrać opcję Przelewy -> Nowy przelew ZUS lubw oknie Przelewy wybrać funkcję Nowy przelew ZUS. Otwarte zostanie okno: o Szablon przelew ZUS tak jak i pozostałe przelewy można zapisać w postaci szablonu. Szablonów może być dowolna ilość. Jeśli nie mamy zdefiniowanego szablonu można wypełnić zawartość dokumentu, a następnie zapisać j ako szablon po wybraniu [Zapisz] i podaniu nazwy szablonu np. ZUS_51 o Nr rachunku ZUS w zależności od typu składki użytkownik ma do wyboru następujące numery rachunków. o Typ wpłaty literowy symbol rodzaj u wpłaty. Strona 31 z 66

32 o Deklaracja określenie miesiąca i roku, którego dotyczy wpłata, zapis w formacie MMRRRR o Nr deklaracji dwucyfrowy numer deklaracji o Nr decyzji/umowy/tytułu wykonawczego numer decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty, numer tytułu wykonawczego, numer decyzji/umowy o odroczeniu terminu płatności składek lub numer decyzji/umowy, na podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny o Kwota jeśli wybraliśmy szablon przelewu kwota została wpisana automatycznie zgodnie z zapisem w szablonie. Użytkownik może zmienić wartość kwoty. o Nazwa płatnika nazwa skrócona lub imię i nazwisko płatnika ZUS. Dane powinny być zgodne z danymi podanymi w zgłoszeniu płatnika składek przekazanym do ZUS. o NIP płatnika Numer Identyfikacji Podatkowej płatnika ZUS tj. 10 cyfr bez znaku - o Typ identyfikatora uzupełniającego typ dodatkowego dokumentu identyfikującego płatnika. Należy wybrać z listy. o Identyfikator uzupełniający numer dokumentu dodatkowego (w przypadku wyboru wartości brak dla typu identyfikatora uzupełniającego pole jest nieaktywne) o Zleceniodawca pole wypełniane automatycznie nazwą posiadacza rachunku o Data wykonania pole wypełniane automatycznie datą bieżącą o Użytkownik ma do dyspozycji dwa klawisze funkcyjne: o [Wyślij przelew] przejście do potwierdzenia przelewu o [Zrezygnuj] wycofanie się z operacji o Przycisk [Wyślij przelew] powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować wprowadzone dane, a następnie: o Powrócić do definiowania przelewu i poprawić błędne dane przycisk [Wstecz] o Zakończyć składanie przelewu przycisk [Zatwierdź] o Zrezygnować z wysłania dokumentu przycisk [Zrezygnuj] Uwaga: Zatwierdzenie przelewu wymaga wprowadzenia jednorazowego kodu SMS. Strona 32 z 66

33 Nowy przelew US Aby zdefiniować przelew dla ZUS należy Wybrać rachunek, z którego ma być wysłany przelew a następnie Z menu systemu wybrać opcję Przelewy -> Nowy przelew US lubw oknie Przelewy wybrać funkcję Nowy przelew podatku. Otwarte zostanie okno: o Szablon przelew US można zapisać w postaci szablonu. Szablonów może być dowolna ilość. Jeśli nie mamy zdefiniowanego szablonu można wypełnić zawartość dokumentu, a następnie zapisać j ako szablon po wybraniu przycisku [Zapisz] i podaniu nazwy szablonu np. US_PIT5 o Numer rachunku organu podatkowego numer rachunku bankowego właściwego organu podatkowego w formacie NRB. o Symbol formularza oznaczenie powinno odpowiadać numerowi rachunku bankowego. o Okres US okres, którego zobowiązanie podatkowe dotyczy. o Kwota jeśli wybraliśmy szablon przelewu kwota została wpisana automatycznie zgodnie z zapisem wszablonie. Użytkownik może zmienić wartość kwoty. o Identyfikacja zobowiązań Pole nieobowiązkowe, wypełnia się, jeżeli wpłata należności wynika z decyzji,postanowienia tytułu Strona 33 z 66

34 wykonawczego lub jest dokonywana na rachunek bankowy jednostki samorząduterytorialnego (np. podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny). Można wprowadzićmaksymalnie 21 znaków z wyłączeniem takich znaków jak: /, \, -, #, *, %, +, =. o Nazwa płatnika nazwa skrócona lub imię i nazwisko płatnika o Typ identyfikatora typ dodatkowego dokumentu identyfikującego. Należy wybrać z listy. o Identyfikator uzupełniający - numer dokumentu dodatkowego o Zleceniodawca pole wypełniane automatycznie nazwą posiadacza rachunku o Data wykonania pole wypełniane automatycznie datą bieżącą Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne: o [Wyślij przelew] przejście do potwierdzenia przelewu o [Zrezygnuj] wycofanie się z operacji Przycisk [Wyślij przelew] powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować wprowadzonedane, a następnie: o Powrócić do definiowania przelewu i poprawić błędne dane przycisk [Wstecz] o Zakończyć składanie przelewu przycisk [Zatwierdź] o Zrezygnować z wysłania dokumentu przycisk [Zrezygnuj] Uwaga: Zatwierdzenie przelewu wymaga wprowadzenia jednorazowego kodu SMS. Strona 34 z 66

35 Lista przelewów Przelewy jakie zostały wprowadzone można przeglądać wraz z ich statusem realizacji. Aby wyświetlić listę należy Z menu systemu wybrać opcję Przelewy -> Lista w oknie Przelewy wybrać funkcję Podgląd przelewów. Przelewy można przeglądać wszystkie bądź o określonym statusie. Istnieje możliwość filtrowania przelewów od określonej daty domyślnie w polu wyświetlana jest data bieżąca. Przelewy można również przeglądać wszystkie bądź o określonym typie. Dla każdego wprowadzonego przelewu dostępne są następujące informacje: o Status informacja o etapie realizacji przelewu o Data przelewu data wprowadzenia o Typ informacja o rodzaj u przelewu: zwykły, ZUS, US o Kwota kwota dokumentu o Nazwa odbiorcy dane odbiorcy przelewu o Tytułem tytuł operacji Przelewy na liście sortowane są po dacie zlecenia co oznacza, że najnowsze przelewy prezentowane są na górze listy. Dla każdego przelewu pole Data przelewu stanowi link do formatki szczegółów wybranego przelewu. Strona 35 z 66

36 Anulowanie przelewów odroczonych Dla listy przelewów dostępna jest dodatkowa kolumna Usuń umożliwiająca anulowanie przelewów odroczonych o statusie aktywne. W celu anulowania wybranego przelewu odroczonego należy na wyświetlonej liście przelewów wybrać przelew odroczony o statusie aktywny a następnie link usuń. Zostanie zaprezentowana formatka anulowania przelewu odroczonego. W celu ostatecznego anulowania przelewu odroczonego należy wprowadzić poprawny klucz oraz nacisnąć przycisk [Anuluj przelew]. Po wykonaniu tej akcji zostanie zaprezentowana formatka potwierdzająca anulowanie przelewu odroczonego. Przelew odroczony, który został anulowany prezentowany jest na liście przelewów w statusie w trakcje zrywania do czasu zmiany statusu przelewu przez system bankowy. Strona 36 z 66

37 Lokaty Nowa lokata W celu założenia lokaty należy w oknie Lokaty wybrać funkcję Nowa lokata. Otwarte zostanie okno: Należy wprowadzić następujące dane: o Kwota lokaty o Rodzaj oprocentowania do wyboru są lokaty o stałym i o zmiennym oprocentowaniu* o Okres lokaty w zależności od ustawienia rodzaj u oprocentowania w polu tym wyświetlona zostanie lista rodzajów lokat, powiązanego oprocentowania i minimalna kwota wpłaty. o Sposób zadysponowania lokatą określa w j aki sposób ma się zachować system, gdy termin lokaty dobiegnie końca. Możliwe sposoby zadysponowania lokatą po jej zakończeniu: o Prześlij na rachunek środki na lokacie wraz z należnymi odsetkami zostaną przeksięgowane na rachunek bieżący. o Przedłuż z odsetkami lokata zostanie automatycznie przedłużona na kolejny taki sam okres. Kwota lokaty będzie obejmowała również naliczone odsetki. Strona 37 z 66

38 o Przedłuż bez odsetek lokata zostanie automatycznie przedłużona na kolejny taki sam okres. Kwota lokaty będzie równa pierwotnej kwocie założenia lokaty, należne odsetki za poprzedni okres zostaną zaksięgowane na rachunku bieżącym. Pole Data i Zleceniodawca są wpisywane automatycznie. Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne: o [Załóż lokatę] przejście do formatki potwierdzającej operację założenia lokaty o [Zrezygnuj] wycofanie się z założenia lokaty Przycisk [Załóż lokatę] powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować wprowadzone dane, a następnie: o Powrócić do definiowania lokaty i poprawić błędne dane przycisk [Wstecz] o Zakończyć definiowanie lokaty przycisk [Zatwierdź] o Zrezygnować z wysłania dokumentu przycisk [Zrezygnuj] Lista lokat Wszystkie lokaty jakie zostały założone można przeglądać wraz z ich statusem realizacji. Aby wyświetlić lokaty należy w oknie Lokaty wybrać funkcję Podgląd lokat. W pierwszym kroku zostanie zaprezentowana informacja o sumarycznej kwocie założonych lokat wraz z walutą. Lokaty można przeglądać wszystkie bądź o określonym statusie. Dla każdej lokaty dostępne są następujące informacje: o Status informacja o etapie zakładania lub zrywania o Data rozpoczęcia data początku lokaty o Typ lokaty informacja o rodzaj u lokaty o Kwota lokaty o Waluta waluta w jakiej założona została lokata o NRB numer konta lokaty o Zerwij parz rozdział Zerwanie lokaty Strona 38 z 66

39 Dla każdej lokaty pole Data rozpoczęcia stanowi link do formatki szczegółów wybranej lokaty Zerwanie lokaty Użytkownik ma możliwość zerwania poprzez wybórlinku Zerwij. Po wyborze odnośnika ze statusem lokaty aktywnej zostanie otwarte poniższe okno umożliwiającepotwierdzenie zerwania lokaty. Zatwierdzenie zerwania lokaty wymaga autoryzacji operacji. Strona 39 z 66

40 Użytkownik dodatkowo ma możliwość zrywania lokat założonych w kasie Banku (nie związanych z żadnym rachunkiem bieżącym). Po wyborze lokaty założonej w kasie a następnie kliknięciu w odnośnik Zerwij prezentowana jest formatka potwierdzenia zerwania lokaty nie związanej z rachunkiem bieżącym. W polu Po zerwaniu prześlij na rachunek użytkownik ma możliwość wyboru rachunku, na który mają być przekazane środki z zamykanej lokaty (kapitał + odsetki). Lista rachunków do wyboru prezentuje rachunki dostępne dla użytkownika. Po wybraniu rachunku i kliknięciu przycisku [Zatwierdź] prezentowana jest formatka potwierdzenia zerwania lokaty, służąca do autoryzacji zerwania lokaty założonej w kasie. Zatwierdzenie operacji zerwania lokaty wymaga autoryzacji operacji. Strona 40 z 66

41 Zlecenia stałe Zlecenie stałe jest to polecenie cyklicznej realizacji płatności obciążających rachunek klienta. Opcja służy do definiowania przez klienta stałych dyspozycji: o Zwykłych o Do ZUS o Dla US Nowe zlecenie stałe W celu zdefiniowania nowego zlecenia należywybrać rachunek, z którego ma być wysłany przelew, a następnie z menu systemu wybrać opcję Zlecenia stałe -> Nowe zlecenie lub w oknie Zlecenia stałe wybrać funkcję Nowe zlecenie stałe Otwarte zostanie okno: Strona 41 z 66

42 Należy zdefiniować następujące dane: o Odbiorca z listy jeśli dane odbiorcy były wcześniej zdefiniowane (patrz rozdział Odbiorcy) mogą zostać wybrane z listy. Na liście odbiorców wyświetlany jest skrót nazwy. Po wybraniu odbiorcy jego dane zostaną przeniesione na dokument w pola: Nazwa odbiorcy, Nr rachunku odbiorcy. Jeśli odbiorca nie był wcześniej zdefiniowany, jego dane można wpisać podczas wprowadzania dokumentu, a przyciskiem [Zapisz odbiorcę] dodać do listy. o Nazwa odbiorcy nazwa odbiorcy zlecenia o Nr rachunku odbiorcy numer rachunku odbiorcy zlecenia w formacie NRB o Kwota jeśli wybraliśmy szablon przelewu kwota została wpisana automatycznie zgodnie z zapisem w szablonie. Użytkownik może zmienić wartość kwoty. o Tytułem tytuł przelewu, dowolny tekst, którego długość nie przekracza 140 znaków. o Powtarzalność określenie częstotliwości realizacji zlecenia: jednorazowo, co określoną ilość dni lub co określoną ilość miesięcy. W podpolu Okres należy zdefiniować ilość dni lub miesięcy. o Data pierwszej płatności dla płatności jednorazowej należy podać datę realizacji zlecenia, dla Powtarzalności w dniach lub miesiącach należy zdefiniować datę pierwszej realizacji lub skorzystać z podpowiedzi kalendarza. Data pierwszej płatności nie może być datą bieżącą. o Data ostatniej płatności dla płatności jednorazowej pole nie występuj e, dla Powtarzalności w dniach lub miesiącach należy zdefiniować datę ostatniej płatności wpisując ją, wybierając z kalendarza lub zaznaczyć zlecenie jako bezterminowe. o Data pole wypełniane automatycznie datą bieżącą o Zleceniodawca pole wypełniane automatycznie nazwą posiadacza rachunku. Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne: o [Załóż zlecenie] przejście do potwierdzenia złożenia zlecenia o [Zrezygnuj] wycofanie się z operacji Przycisk [Załóż zlecenie] powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować wprowadzone dane, a następnie: Strona 42 z 66

43 o Powrócić do definiowania zlecenia i poprawić błędne dane przycisk [Wstecz] o Zakończyć składanie zlecenia przycisk [Zatwierdź] o Zrezygnować z operacji przycisk [Zrezygnuj] Uwaga: Zatwierdzenie zlecenia stałego wymaga wprowadzenia jednorazowego kodu SMS. Nowe zlecenie stałe do ZUS W celu zdefiniowania nowego zlecenia dla ZUS należywybrać rachunek, z którego ma być wysłany przelew, a następnie z menu systemu wybrać opcję Zlecenia stałe -> Nowe zlecenie ZUS lub w oknie Zlecenia stałe wybrać funkcję Nowe zlecenie stałe ZUS. Otwarte zostanie okno: Lista pól do wypełnienia jest taka sama jak w przypadku Przelewu do ZUS. Dodatkowe pola określające parametry zlecenia stałego: Strona 43 z 66

44 o Powtarzalność określenie częstotliwości realizacji zlecenia: jednorazowo, co określoną ilość dni lub co określoną ilość miesięcy. W podpolu Okres należy zdefiniować ilość dni lub miesięcy. o Data pierwszej płatności dla płatności jednorazowej należy podać datę realizacji zlecenia, dla Powtarzalności w dniach lub miesiącach należy zdefiniować datę pierwszej realizacji lub skorzystać z podpowiedzi kalendarza. Data pierwszej płatności nie może być datą bieżącą. o Data ostatniej płatności dla płatności jednorazowej pole nie występuj e, dla Powtarzalności w dniach lub miesiącach należy zdefiniować datę ostatniej płatności wpisując ją, wybierając z kalendarza lub zaznaczyć zlecenie jako bezterminowe. Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne: o [Załóż zlecenie] przejście do potwierdzenia złożenia zlecenia o [Zrezygnuj] wycofanie się z operacji Przycisk [Załóż zlecenie] powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować wprowadzone dane, a następnie: o Powrócić do definiowania zlecenia i poprawić błędne dane przycisk [Wstecz] o Zakończyć składanie zlecenia przycisk [Zatwierdź] o Zrezygnować z operacji przycisk [Zrezygnuj] Uwaga: Zatwierdzenie zlecenia stałego wymaga wprowadzenia jednorazowego kodu SMS. Nowe zlecenie stałe do US W celu zdefiniowania nowego zlecenia dla US należywybrać rachunek, z którego ma być wysłany przelew, a następnie z menu systemu wybrać opcję Zlecenia stałe -> Nowe zlecenie US lub w oknie Zlecenia stałe wybrać funkcję Nowe zlecenie stałe US. Otwarte zostanie okno: Strona 44 z 66

45 Lista pól do wypełnienia jest taka sama jak w przypadku Przelewu do US. Dodatkowe pola określające parametry zlecenia stałego: o Powtarzalność określenie częstotliwości realizacji zlecenia: jednorazowo, co określoną ilość dni lub co określoną ilość miesięcy. W podpolu Okres należy zdefiniować ilość dni lub miesięcy. o Data pierwszej płatności dla płatności jednorazowej należy podać datę realizacji zlecenia, dla Powtarzalności w dniach lub miesiącach należy zdefiniować datę pierwszej realizacji lub skorzystać z podpowiedzi kalendarza. Data pierwszej płatności nie może być datą bieżącą. o Data ostatniej płatności dla płatności jednorazowej pole nie występuj e, dla Powtarzalności w dniach lub miesiącach należy zdefiniować datę ostatniej płatności wpisując ją, wybierając z kalendarza lub zaznaczyć zlecenie jako bezterminowe. Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne: o [Załóż zlecenie] przejście do potwierdzenia złożenia zlecenia o [Zrezygnuj] wycofanie się z operacji Strona 45 z 66

46 Przycisk [Załóż zlecenie] powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować wprowadzone dane, a następnie: o Powrócić do definiowania zlecenia i poprawić błędne dane przycisk [Wstecz] o Zakończyć składanie zlecenia przycisk [Zatwierdź] o Zrezygnować z operacji przycisk [Zrezygnuj] Uwaga: Zatwierdzenie zlecenia stałego wymaga wprowadzenia jednorazowego kodu SMS. Lista zleceń stałych Zlecenia, jakie zostały zdefiniowane można przeglądać wraz z ich statusem realizacji. Aby wyświetlić listę należy w oknie Zlecenia stałe wybrać funkcję Lista Zlecenia można przeglądać: o Wszystkie, bądź o określonym statusie o Za określony, wybrany z listy przedział czasowy Dla każdego wprowadzonego zlecenia dostępne są następujące informacje: o Status informacja o etapie realizacji o Blokada informacja o stanie blokady danego zlecenia: Strona 46 z 66

47 o Blokada banku (czerwona ikona) zlecenie, na które została nałożona blokada banku. Zlecenia z taką blokadą nie można edytować oraz usuwać. o Blokada klienta aktywna (żółta ikona) blokada zostaje nałożona w okresie, w którym następuje data kolejnej realizacji.przykład: Data następnej realizacji zlecenia to Blokada zostaje założona w dniu na okres od do , wówczas zablokowane zlecenie stałe będzie prezentowane na liście zleceń w kolumnie Blokada jako zlecenie z blokadą aktywną. przyszła (czarna ikona) blokada zostaje nałożona w okresie późniejszym niż data kolejnej realizacji zlecenia.przykład: Data kolejnej realizacji zlecenia to Blokada zostaje nałożona w dniu na okres od do , wówczas zablokowane zlecenie stałe będzie prezentowane na liście zleceń w kolumnie Blokada jako zlecenie z blokadą przyszłą.blokada zmieni status na aktywna w miesiącu, w którym nastąpi data realizacji zawierająca się w okresie, naktóry została nałożona blokada czyli w tym przypadku w miesiącu kwietniu. Niezablokowane dla zlecenia, nie została nałożona blokada o Data realizacji data realizacji zlecenia o Typ informacja o rodzaj u zlecenia: Zwykłe, Podatkowe, ZUS o Kwota kwota zlecenia o Tytułem tytuł operacji zdefiniowany na zleceniu Z prawej strony zlecenia użytkownik ma do dyspozycji następujące odnośniki: o Edytuj umożliwia poprawienie kwoty zlecenia, daty ostatniej płatności, okresu powtarzalności oraz nałożenie lub zdjęcie blokady na zleceniu stałym, o Kopiuj umożliwia wczytanie danych wybranego zlecenia stałego i wypełnienie nimi formatki nowegozlecenia stałego, o Usuń pozwala na usunięcie zlecenia stałego z listy, pole umożliwiające zaznaczenie wybranego zlecenia stałego w celu przeglądu historii realizacji dla zleceniastałego. Dodatkowo pod listą zleceń dostępny jest odnośnik Historia zlecenia stałego umożliwiający przeglądaniehistorii realizacji wybranego zlecenia stałego. W przypadku, gdy dla wybranego zlecenia stałego nie jestdostępna Strona 47 z 66

48 historia realizacji prezentowany jest komunikat: Brak historii dla wybranego zlecenia. Uwaga: Funkcja Edytuj i Usuń nie jest aktywna dla zleceń zrealizowanych, w trakcie zakładania oraz dlazleceń aktywnych, dla których została nałożona blokada banku. Funkcja Kopiuj nie jest aktywna dla zleceń ostatusie w trakcie zakładania. Edycja zlecenia stałego W celu wykonania modyfikacji zlecenia stałego należy wybrać z listy zleceń zlecenie stałe o statusie aktywneoraz link edytuj w kolumnie Edytuj. Następnie dokonać i autoryzować odpowiednie zmiany. Historia zlecenia stałego Po wybraniu zlecenia stałego z listy oraz opcji Historia zlecenia stałego dostępnego pod listą zleceń zostanie wyświetlona lista, zawierająca historię realizacji danego zlecenia stałego. Na liście dostępne są następujące informacje: o Wykonanie numer planowy realizacji, o Data realizacji data realizacji zlecenia stałego, o Kwota przelewu, o Tytuł przelewu, o Status realizacji (oczekujące, odrzucone, zrealizowane), o Powód braku realizacji powód braku realizacji dla zleceń odrzuconych. Strona 48 z 66

49 Odbiorcy Lista odbiorców Istotnym elementem systemu jest definicja Odbiorców. W opcji tej użytkownik ma możliwość wpisania pełnych danych związanych ze swoimi kontrahentami. Definicja ta umożliwia szybką realizację transakcji bez konieczności każdorazowego wpisywania danych odbiorcy, numeru rachunku oraz tytułu operacji. Po wybraniu opcji Odbiorcy z menu systemu wyświetlona zostanie lista kontrahentów już zdefiniowanych (przy uruchomieniu systemu lista jest pusta). Informacje o odbiorcy wyświetlone w postaci listy to: o Nr odbiorcy o Nazwa krótka nazwa skrócona odbiorcy. Jeżeli prz o Nr rachunku odbiorcy numer konta adresata operacji w formacie NRB o Nazwa pełna pełna nazwa odbiorcy operacji Z prawej strony danych o odbiorcy użytkownik ma do dyspozycji dwie funkcje: o edytuj umożliwia poprawienie danych odbiorcy (nazwy, numeru rachunku lub tytułu operacji) o usuń pozwala na usunięcie odbiorcy z listy Funkcja usunięcia odbiorcy z listy wymaga potwierdzenia. Strona 49 z 66

50 Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne: o [Usuń odbiorcę] usunięcie danych odbiorcy z listy o [Nie usuwaj] rezygnacja z operacji usunięcia, powrót do listy odbiorców Dodanie nowego odbiorcy W celu dopisania odbiorcy należy menu systemu wybrać opcję Odbiorcy -> Nowy lub W oknie Lista odbiorców wybrać funkcję Nowy odbiorca. Zdefiniować: o Numer kolejny odbiorcy - pole aktualnie niewykorzystywane o Nazwę skróconą o Nazwę pełną imię i nazwisko dla klientów indywidualnych lub nazwę w przypadku instytucji o Numer rachunku odbiorcy numer konta adresata płatności w formacie NRB o Tytuł płatności np. Zapłata za fakturę numer. Z dnia o Odbiorca zaufany jeśli tak przelewy nie będą autoryzowane za pomocą SMS. Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne: Strona 50 z 66

51 o [Załóż odbiorcę] dopisanie danych odbiorcy do listy o [Zrezygnuj] rezygnacja z dopisania odbiorcy Eksport listy odbiorców Na formatce prezentującej listę odbiorców dostępny jest odnośnik Eksport odbiorców umożliwiający pobranie danych odbiorców do pliku. Po wyborze odnośnika następuje eksport pliku kontrahenci_export.xml, który zawiera listę kontrahentów. Plik można wyświetlić na ekranie lub zapisać we wskazanym miejscu. Import listy odbiorców Na formatce prezentującej listę odbiorców dostępny jest odnośnik Import odbiorców umożliwiający pobranie danych odbiorców z pliku. Opcja umożliwia import danych kontrahentów (odbiorców) dla bieżącego użytkownika. Importowane dane powinny być zapisane formacie XML o strukturze identycznej jak w przypadku eksportowania danych kontrahentów do pliku. Uruchomienie opcji Import odbiorców wyświetleniem ekranu Importu odbiorców służącego do wskazania pliku z danymi kontrahentów. W opcji należy wskazać plik xml poprzez wybranie przycisku [Przeglądaj] oraz wybrać typ importu spośród opcji: o Dodaj nowych pozycja domyślnie zaznaczona, o Popraw istniejących i dodaj nowych nadpisanie istniejących i dodanie nowych wpisów, o Usuń poprzednich i dodaj wszystkich usunięcie wszystkich wpisów i wprowadzenie kontrahentów z pliku. Po wybraniu pliku oraz typu importu należy zainicjować import przyciskiem [Importuj plik]. System sprawdzi rozmiar pliku. Jeżeli przekracza on 2 MB, to wyświetlony zostanie komunikat informujący o przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego rozmiaru, a proces importowania danych zostanie przerywany. Po zakończeniu procesu importu wyświetlana jest informacja o jego przebiegu. Strona 51 z 66

52 Przycisk [Zrezygnuj] anuluje import i powoduje powrót do listy kontrahentów. Strona 52 z 66

53 Doładowania telefonów Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie lub w oknie Lista doładowań wybrać funkcję Nowe doładowanie. Otwarte zostanie okno: Strona 53 z 66

54 Formatka nowego przelewu na doładowanie zawiera następujące dane: o listę wyboru z etykietą Doładowanie zawierającą opcję Wybierz i nazwy wszystkich doładowań z listy numerów doładowań Klienta. Domyślnie po wejściu na stronę nowego doładowania wartość ustawiona jest na Wybierz, pole z etykietą o Nazwa odbiorcy pole bez możliwości edycji, w którym prezentowana jest nazwa Dostawcy usługi doładowań, o pole z etykietą Nr rachunku odbiorcy pole bez możliwości edycji, w którym prezentowany jest w formacie xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx numer rachunku Dostawcy usługi doładowań, o listę wyboru Operatorów z etykietą Operator zawierającą opcję Wybierz i nazwy wszystkich aktywnych Operatorów GSM. Domyślnie po wejściu na stronę nowego doładowania wartość ustawiona jest na Wybierz, o pole z etykietą Nr telefonu (np ) pole tekstowe o długości maksymalnej 9 znaków, do wprowadzania numeru doładowywanego telefonu, pole z etykietą o Potwierdzenie nr telefonu pole tekstowe o długości maksymalnej 9 znaków do potwierdzenia nr telefonu, o pole z etykietą Data utworzenia pole bez możliwości edycji, prezentujące bieżącą datę, o pole z etykietą Zleceniodawca pole bez możliwości edycji, prezentujące nazwę zleceniodawcy (danewłaściciela rachunku), o pole typu check-box, potwierdzające zapoznanie się z regulaminem doładowań. Zaznaczenie pola jest obligatoryjne do realizacji doładowania telefonu. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem będzieniezbędne każdorazowo podczas realizacji nowego doładowania. W przypadku, gdy pole to nie zostaniezaznaczone a użytkownik naciśnie przycisk realizacji przelewu na doładowanie, system nie zrealizujezlecenia i wyświetli komunikat o konieczności potwierdzenia zapoznania się z regulaminem. Odnośnik onazwie Regulamin (prezentuj ący regulamin doładowań) dostępny przy polu Potwierdzenie zapoznaniasię z regulaminem doładowań telefonów komórkowych stanowi link do strony WWW zawierającejregulamin doładowań telefonów komórkowych. Po wybraniu nazwy doładowania z listy numerów doładowań, zostanie: o wybrana nazwa Operatora GSM, o wypełnione pole nr telefonu, Strona 54 z 66

55 o wypełnione pole potwierdzenia nr telefonu. Po wybraniu Operatora z listy operatorów (lub po wybraniu nazwy doładowania), poniżej opcji wyboruoperatora (w zależności od konfiguracji parametrów wybranego Operatora) zostanie wyświetlona podetykietą Kwota doładowania: o lista wyboru kwot doładowania kwoty w kolejności rosnącej umieszczone po prawej stronie przycisków) lub o lista wyboru kwot doładowania kwoty w kolejności rosnącej umieszczone po prawej stronie przycisków)oraz poniżej kwot pole do wpisania dowolnej kwoty w pełnych złotych z wyświetlonym zakresem kwotdoładowania wybranego Operatora (pole do wpisania dowolnej kwoty staje się aktywne, po zaznaczeniu znajdującego się również przy tym polu przycisku; zakres kwot wyświetlany jest po prawej stronie pola) lub o tylko pole do wpisania dowolnej kwoty pełnych złotych z wyświetlonym zakresem kwot doładowaniawybranego Operatora (zakres kwot wyświetlany jest po prawej stronie pola). W przypadku formatu kwoty wymagane jest wpisanie kwoty w pełnych złotych. Poprawnie pola numeru telefonu powinny być wypełnione następująco: o numer telefonu musi być ciągiem 9 cyfr, o ciąg cyfr nie może rozpoczynać się od cyfry 0 i 4, o oba pola nr telefonu muszą być wypełnione identyczną wartością. Po naciśnięcie przycisku [Wyślij przelew na doładowanie] aplikacja skontroluje czy został wybrany Operator,czy wybrano lub wprowadzono poprawną kwotę w wymaganym formacie oraz z możliwego zakresu kwotdoładowania, poprawność wprowadzonego nr telefonu, czy wprowadzono ten sam numer w obydwu polach. Jeśli środki na rachunku klienta są niewystarczające wyświetlony zostanie komunikat o braku wystarczającychśrodków na realizację doładowania. Po poprawnym wypełnieniu formatki przelewu otwarta zostanie nowa strona zatytułowana Potwierdzenieprzelewu środków na doładowanie telefonu pre-paid zawierająca następujące dane: o nazwa doładowania w polu z etykietą Doładowanie (j eśli doładowanie zostało wybrane z listy), o nazwa odbiorcy w polu z etykietą Nazwa odbiorcy, Strona 55 z 66

56 o nr rachunku odbiorcy w polu z etykietą Nr rachunku odbiorcy, o nazwa Banku odbiorcy w polu z etykietą Nazwa Banku odbiorcy, o nazwę wybranego Operatora w polu z etykietą Operator, o kwotę doładowania w polu z etykietą Kwota doładowania, o numer telefonu w polu z etykietą Numer telefonu, o datę utworzenia w polu z etykietą Data utworzenia, o nazwę zleceniodawcy w polu z etykietą Zleceniodawca. W przypadku, gdy kwota przelewu została wpisana poprawnie, poniżej szczegółów przelewu zostaniewyświetlone pole do autoryzacji operacji orazprzyciski [Wyślij przelew na doładowanie] i [Powrót]. W celu autoryzacji transakcji użytkownik musi podać odpowiednie wartości i nacisnąć przycisk [Wyślij przelew na doładowanie], co spowoduje przekazanie do realizacji przelewu na doładowanie telefonu. Wszystkie przelewy związane z realizacją doładowania telefonu prezentowane są na liście doładowań w opcjilista doładowań. Lista doładowań Przelewy na doładowanie telefonu pre-paid, które zostały wprowadzone można przeglądać wraz z ich statusem realizacji. Aby wyświetlić listę należy z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Lista doładowań lub w oknie Lista doładowań wybrać funkcję Podgląd doładowań. Przelewy na doładowanie telefonu pre-paid można przeglądać wszystkie bądź o określonym statusie. Dla każdego wprowadzonego przelewu na doładowanie telefonu dostępne są następujące informacje: o Status informacja o etapie realizacji przelewu, o Data przelewu data wprowadzenia, o Typ doładowania telefonu, o Kwota kwota dokumentu, o Nazwa odbiorcy dane odbiorcy przelewu, o Tytułem tytuł operacji dla doładowania. Dla każdego przelewu na doładowanie telefonu pole Data przelewu stanowi link do formatki szczegółów przelewu doładowania. Strona 56 z 66

57 Dodanie / edycja numeru W celu zdefiniowania nowego numeru doładowania telefonu pre-paid należy z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowy numer lub w oknie Lista numerów wybrać funkcję Nowy numer. W celu edycji numeru doładowania telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Lista numerów - wybrać z listy nazwędoładowania, które ma być edytowane. W przypadku definiowania nowego numeru doładowania telefonu pre-paid zostanie otwarte okno: W obu przypadkach formatka będzie zawierać następujące dane: o pole z etykietą Doładowanie pole tekstowe o długości maksymalnej 30 znaków, do wprowadzania nazwy numeru doładowania, w przypadku edycji poprzednio wprowadzona nazwa, o listę wyboru Operatorów z etykietą Operator zawierającą opcję Wybierz i nazwy wszystkich aktywnych Operatorów GSM. Domyślnie po wejściu na stronę nowego doładowania ustawiona wartość na Wybierz, w przypadku edycji wybrany poprzednio operator, o pole z etykietą Nr telefonu (np ) pole tekstowe o długości maksymalnej 9 znaków, do wprowadzania numeru doładowywanego telefonu, w przypadku edycji poprzednio wprowadzony numer telefonu, o pole z etykietą Potwierdzenie nr telefonu pole tekstowe o długości maksymalnej 9 znaków do potwierdzenia nr telefonu, w przypadku edycji poprzednio wprowadzony numer telefonu, Strona 57 z 66

58 o pole z etykietą Numer zaufany doładowanie nie będzie autoryzowane SMS, o przyciski: [Zapisz] i [Zrezygnuj]. Poprawnie pola numeru telefonu powinny być wypełnione następująco: o numer telefonu musi być ciągiem 9 cyfr, o ciąg cyfr nie może rozpoczynać się od cyfry 0 i 4, o oba pola nr telefonu muszą być wypełnione identyczną wartością. Po naciśnięcie przycisku [Zapisz] aplikacja skontroluje czy została wprowadzona nazwa dla doładowania, czy został wybrany Operator, sprawdzi ogólną poprawność wprowadzonego nr telefonu, czy wprowadzono ten sam numer w obydwu polach. Lista numerów telefonów Na liście numerów doładowań prezentowane są doładowania zdefiniowane przez Klienta. Lista jest wspólna dla wszystkich rachunków Klienta. Lista prezentuje numery doładowań posortowane alfabetycznie wg nazwy doładowania i zawiera następujące kolumny: o nazwę doładowania, o nazwę operatora GSM, o numer telefonu, o kolumnę z odnośnikiem edytuj, o kolumnę z odnośnikiem usuń. Naciśnięcie odnośnika w kolumnie Edytuj spowoduje otwarcie formatki edycji numeru doładowania telefonu pre-paid. Naciśnięcie odnośnika w kolumnie Usuń spowoduje wyświetlenie komunikatu o treści: Czy chcesz usunąć wskazany numer doładowania z listy? wraz z przyciskami [OK] i [Anuluj]. Naciśniecie przycisku [OK] spowoduje usunięcie numeru z listy i odświeżenie listy. Naciśnięcie przycisku [Anuluj] spowoduje zamknięcie komunikatu i powrót do listy. Strona 58 z 66

59 Kursy walutowe Tabela kursów walut Opcja menu Kursy walutowe pozwala na zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi kursami walut. W nagłówku podana jest informacja od jakiego dnia i jakiej godziny zamieszczone poniżej kursy są obowiązujące. Tabela kursów zawiera następujące dane: o Kraj nazwa kraj u, w którym obowiązuj e dana waluta o Waluta trzy literowy symbol waluty (oznaczenie międzynarodowe) Strona 59 z 66

60 o Jednostka ilość jednostek danej waluty, które można kupić za podaną cenę (np.1 jednostka CHF kosztuje w skupie ) o Pieniądze -> Kurs kupna kurs kupna dla operacji gotówkowych (np. wpłata do kasy) o Pieniądze -> Kurs sprzedaży kurs sprzedaży dla operacji gotówkowych (np. wypłata z kasy) o Dewizy -> Kurs kupna kurs kupna dla operacji bezgotówkowych (np. przelew) o Dewizy -> Kurs sprzedaży kurs kupna dla operacji bezgotówkowych (np. przelew) Kalkulator walutowy Kalkulator walutowy pozwala na przeliczenie jednej wybranej waluty na inną. Dzięki temu w szybki i łatwy sposób możemy uzyskać informację ile jednostek danej waluty możemy sprzedać lub nabyć za inną walutę. W celu dokonania przeliczeń należy: W kolumnie Przelicz z w wierszu Waluta wybrać z dostępnej listy walutę do obliczeń, tą z której będziemy chcieli dokonać zamiany na inną. Po wybraniu waluty automatycznie zostanie wypełnione pole Kurs kupna i Kurs sprzedaży danej waluty. Następnie należy podać kwotę danej waluty, jaką chcemy przeliczyć. W kolumnie Przelicz na w wierszu Waluta wybrać z dostępnej listy walutę do obliczeń, tą na którą chcemy dokonać zamiany. Po wybraniu waluty automatycznie zostanie wypełnione pole Kurs kupna i Kurs sprzedaży danej waluty. Nie dotyczy waluty PLN. Kliknąć na przycisk [Przelicz] w celu uzyskania informacji o kwocie waluty, na którą przeliczaliśmy. Strona 60 z 66

61 Wnioski / przelewy zagraniczne Złożenie wniosku W celu wysłania dowolnej wiadomości lub zgłoszenia zapotrzebowania m.in. na wydanie blankietów czekowych należy: Z menu systemu wybrać opcję Wnioski -> Nowy lub w oknie Wnioski i dyspozycje klienta wybrać funkcję Nowy wniosek i dyspozycja. Otwarte zostanie okno: W polu Proszę podać typ wniosku użytkownik ma do dyspozycji listę zdefiniowanych wniosków. Jak wyżej. Po wybraniu typu wniosku należy wpisać jego treść i wybrać przycisk [Wyślij wniosek]. Potwierdzenie wniosku jest ostatnim elementem złożenia wniosku w banku. Użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne: 1) Wstecz powrót do edycji wiadomości 2) Zatwierdź wysłanie wiadomości do banku 3) Zrezygnuj rezygnacja z wysłania wiadomości Strona 61 z 66

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Suplement do Instrukcji użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA... 1 MENU SYSTEMU...1 KREDYTY...2 ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Marzec 2014 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU URUCHOMIENIE SYSTEMU..1 REJSTRACJA UŻYTKOWNIKA..1 ROZPOCZĘCIE PRACY.. 3 MENU SYTEMU.....4

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK. dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK. dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na sierpień 2015 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE Centrum Usług Internetowych Dokumentacja użytkownika Spis treści Wstęp...3 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Rozpoczęcie pracy...6

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu.

Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. 1. Wstęp Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie

Bardziej szczegółowo

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Call Center wsparcie, serwis telefoniczny 801

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Uruchomienie systemu... 4 Rachunki... 6 Szczegóły rachunku... 8 Historia operacji... 9 Przelewy... 12 Nowy

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Jak bezpiecznie korzystać z Centrum Usług Internetowych Szyfrowanie transmisji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta. Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń)

Przewodnik dla klienta. Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń) Przewodnik dla klienta Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń) 1 Spis treści Informacje ogólne... 5 Bezpieczeństwo usługi... 5 Wymagania sprzętowe i systemowe...

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena 1. Wstęp... 3 2. Bezpieczeństwo... 4 2.1. Bezpieczeństwo użytkownika... 4 2.2. Bezpieczeństwo usługi... 7 2.3. Minimalne wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGI: 1. Administracja:

WYCIĄGI: 1. Administracja: WYCIĄGI: Aplikacja BOŚBank24 iboss będzie umożliwiać pobór wyciągów z różnych typów produktów z poziomu dwóch miejsc. Wyciągi dla rachunków bieżących i pomocniczych tak jak obecnie w opcji Rachunki. Nowością

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcji dostępnych w db powernet

Tabela funkcji dostępnych w db powernet WZ/2015/11/65 WZ/2015/11/65 v. 1.1 v. 1.1 Tabela funkcji dostępnych w db powernet Rachunki Lista rachunków Szczegóły rachunku Dzienne zestawienia operacji Blokady i autoryzacje Operacje bieżące Grupy rachunków

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Bydgoszcz, Marzec 2006 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. Przewodnik dla Klienta Instrukcja Użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. Przewodnik dla Klienta Instrukcja Użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Przewodnik dla Klienta Instrukcja Użytkownika SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 ROZDZIAŁ 1 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 2 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 2 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. Internet detaliczny. Suplement

Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. Internet detaliczny. Suplement Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet detaliczny Suplement Wersja systemu: 3.41.004C Data wydania dokumentu: 2015-04-27 Spis treści Rozdział 1. Informacje o dokumencie...

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI DETALICZNEJ

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI DETALICZNEJ BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI DETALICZNEJ Zachowania użytkownika, a ryzyko wykonywania operacji finansowych przez Internet. Bankowość elektroniczna jest wygodną i bezpieczną formą korzystania z usług bankowych,

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WERSJA MOBILNA

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WERSJA MOBILNA BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WERSJA MOBILNA Przewodnik użytkownika wersja na dzień

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Elektronicznych. InterCOMP. InterCOMP. Dokumentacja użytkownika. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu.

Centrum Usług Elektronicznych. InterCOMP. InterCOMP. Dokumentacja użytkownika. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Centrum Usług Elektronicznych Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 4 Rozdział 2 Uruchomienie systemu 5 2.1 Uruchomienie systemu... 5 2.2 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Przewodnik dla klienta Bankowość detaliczna wersja na

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku e-kantor

Przewodnik po rachunku e-kantor Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis treści I. Otwarcie rachunku e-kantor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Internet korporacyjny

Internet korporacyjny Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet korporacyjny Suplement Wersja systemu: 2.35.001C Data wydania dokumentu: 2015-03-02 Spis treści Rozdział 1. Informacje o dokumencie...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Instrukcja użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA... 1 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika db easynet urządzenia mobilne

Podręcznik Użytkownika db easynet urządzenia mobilne Podręcznik Użytkownika db easynet urządzenia mobilne 1/40 Spis treści Wstęp... 3 Bezpieczeństwo transakcji internetowych... 4 Logowanie... 4 Mój pulpit... 5 Bezpieczeństwo... 7 Rachunki... 9 Płatności...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement Wersja systemu: 3.37.000C Data wydania dokumentu: 2014-02-27 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu: Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014 Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014 Prawa autorskie do niniejszego dokumentu należą do: I-BS.pl Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4/62, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 641 61 67,68 tel./fax

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Zachowania użytkownika, a ryzyko wykonywania operacji finansowych przez Internet. Bankowość elektroniczna jest wygodną i bezpieczną formą korzystania z usług bankowych,

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny. 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów z autoryzacją SMS

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny. 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów z autoryzacją SMS Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny Załącznik nr 1 do Umowy o UBE 1. Uruchomienie systemu W celu uruchomienia aplikacji należy: Uruchomić przeglądarkę internetową wpisać adres strony

Bardziej szczegółowo

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe Spis treści 1 Wstęp... 1 2 Funkcjonalność Kredyty... 1 2.1 Podgląd szczegółów kredytu, zakres dostępnych danych... 2 2.2 Inne funkcjonalności dot. kredytów w bankowości GB24... 5 3 Karty płatnicze (Debetowe

Bardziej szczegółowo

Millenet to takie proste! 3. 5 kroków do systemu Millenet 4. Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny dostęp do usługi 5

Millenet to takie proste! 3. 5 kroków do systemu Millenet 4. Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny dostęp do usługi 5 Spis treści Millenet to takie proste! 3 5 kroków do systemu Millenet 4 Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny dostęp do usługi 5 Do czego służy H@sło2 i H@słaSMS? 5 Zostałeś automatycznie wylogowany?

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement Wersja systemu: 3.38.006C Data wydania dokumentu: 2014-08-29 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu: Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ RZESZÓW, 2015 Bankowość elektroniczna w Centrum Usług Internetowych I. Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej 1. Zawsze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. CorpoInterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. CorpoInterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH CorpoInterCOMP Instrukcja użytkownika Wersja 0.1 Bydgoszcz, Maj 2006 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA...1 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY PA-CO-BANK W PABIANICACH. Jak w bezpieczny i wygodny sposób korzystać z bankowości elektronicznej

BANK SPÓŁDZIELCZY PA-CO-BANK W PABIANICACH. Jak w bezpieczny i wygodny sposób korzystać z bankowości elektronicznej BANK SPÓŁDZIELCZY PA-CO-BANK W PABIANICACH Jak w bezpieczny i wygodny sposób korzystać z bankowości elektronicznej Co to jest bankowość elektroniczna i jak jest zbudowana: Zasady bezpiecznego korzystania

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw.

Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw. AKTYWACJA USŁUGI Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw. W tym celu: Zaloguj się do Millenetu dla Przedsiębiorstw Wybierz

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement Wersja systemu: 3.40.000C Data wydania dokumentu: 2014-11-03 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu: Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu

Dokumentacja użytkownika systemu Dokumentacja użytkownika systemu Logotyp systemu Suplement Wersja systemu: 2.31.001C Data wydania dokumentu: 2013-02-18 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu: Spis treści

Bardziej szczegółowo

Lista funkcjonalności

Lista funkcjonalności Lista funkcjonalności Bankowość elektroniczna : https://www.meritumbank.pl : 801 980 888, 58 77 88 888, 58 88 80 888 (koszt połączenia wg taryfy operatora) czynne pn. sob.: godz. 8.00 21.00 oraz w niedzielę:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Wymiana walut w kantorze internetowym topfx

PRZEWODNIK. Wymiana walut w kantorze internetowym topfx PRZEWODNIK Wymiana walut w kantorze internetowym topfx Aby wykonać operację wymiany walut, Użytkownik kantoru internetowego topfx.pl musi posiadać minimum dwa rachunki bankowe: rachunek złotówkowy (PLN)

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Przewodnik użytkownika wersja na dzień 28.03.2013r. SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Bydgoszcz, Marzec 2006 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA...1 ROZPOCZĘCIE PRACY...3 MENU

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Internetowych. Instrukcja Aplikacji def3000/ceb. def3000/ceb. Dokumentacja użytkownika

Centrum Usług Internetowych. Instrukcja Aplikacji def3000/ceb. def3000/ceb. Dokumentacja użytkownika entrum Usług Internetowych Instrukcja Aplikacji Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 5 Rozdział 2 Uruchomienie systemu 6 2.1 Uruchomienie systemu

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank db easynet. Przewodnik po Usługach Bankowości Elektronicznej

Deutsche Bank db easynet. Przewodnik po Usługach Bankowości Elektronicznej Deutsche Bank Przewodnik po Usługach Bankowości Elektronicznej Dostęp do rachunku Cztery drogi dostępu Deutsche Bank Polska S.A. oferuje cztery w pełni bezpieczne drogi dostępu do Twojego konta. dostęp

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK. dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK. dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na sierpień 2015 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne 1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja obsługi Panelu Sklep Spis treści: Logowanie Lista wniosków Filtr Stan Edycja wniosku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blokada hasła Generator Linków w Panelu Sklep Strona 1 z 22 Logowanie Panel

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów.

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Spis treści WSTĘP... 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU SEZ@M... 3 SAMODZIELNE

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY RACHUNEK PIENIĘŻNY 1. SZCZEGÓŁY RACHUNKU PIENIĘŻNEGO... 2 2. PRZELEW JEDNORAZOWY... 6 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... 6 2.2. Przelew

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją w systemie I-Bank na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji dostępnej na stronie producenta www.java.com. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM SEZ@M DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW SPIS TREŚCI Wstęp 2 Logowanie do systemu Sez@m 3 Samodzielne odblokowanie

Bardziej szczegółowo

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Dziękujemy Państwu za wybranie usługi bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego BGK@24Biznes. Nasz system bankowości

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA (dotyczy przedsiębiorców)

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA (dotyczy przedsiębiorców) Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej Spis treści Wstęp...................................... 3 System bankowości elektronicznej Idea Bank SA................................. 4» Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

M@klernet MOBILE - Instrukcja

M@klernet MOBILE - Instrukcja M@klernet MOBILE - Instrukcja Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II. LOGOWANIE... 2 II. MENU... 4 IV. SKŁADANIE, ANULOWANIE, MODYFIKACJA ZLECEŃ... 6 1. Składanie zleceń... 6 2. Modyfikowanie i anulowanie

Bardziej szczegółowo