Podręcznik Użytkownika db easynet urządzenia mobilne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik Użytkownika db easynet urządzenia mobilne"

Transkrypt

1 Podręcznik Użytkownika db easynet urządzenia mobilne 1/40

2 Spis treści Wstęp... 3 Bezpieczeństwo transakcji internetowych... 4 Logowanie... 4 Mój pulpit... 5 Bezpieczeństwo... 7 Rachunki... 9 Płatności Nowa płatność Przelew zwykły Przelew własny Przelew europejski Przelew zagraniczny Doładowania telefonów Nowe doładowanie Karty Spłata Karty kredytowej Historia karty Szczegóły Karty Kredytowej Debetowej Kredyty Harmonogram Szczegóły kredytu Spłata kredytu Lokaty Szczegóły lokaty Zerwanie lokaty Nowa lokata Sytuacje awaryjne /40

3 Wstęp db easynet na urządzenia mobilne dostępny jest dla Klientów posiadających dostęp do tradycyjnego systemu db easynet, Użytkowników indywidualnych oraz dla osób prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa. db easynet na urządzenia mobilne to druga, alternatywna wersja interfejsu graficznego posiadająca zakres funkcjonalności dostosowany do mobilnej obsługi produktów bankowych. db easynet na urządzenia mobilne to bardzo wygodny oraz bezpieczny sposób dostępu do usług i produktów oferowanych przez DB. Prosta i intuicyjna obsługa pozwoli przy minimalnym zaangażowaniu Użytkownika na sprawdzenie salda rachunku, spłatę raty kredytu czy też otrzymanie dostępu do informacji o limicie karty kredytowej. System pozwala na bieżące oraz efektywne zarządzanie przepływami finansowymi w dowolnym miejscu oraz czasie za pomocą urządzeń mobilnych. Celem Podręcznika jest zapoznanie Klienta z funkcjonowaniem systemu. Znajdziesz w nim odpowiedzi na większość pytań dotyczących db easynet na urządzenia mobilne. Dowiesz się jak krok po kroku wykonywać poszczególne operacje, np. m.in. jak założyć lokatę. 3/40

4 Bezpieczeństwo transakcji internetowych Bezpieczeństwo danych przesyłanych w sesji Klienta zapewnia odpowiednie szyfrowanie transmisji z wykorzystaniem protokołu https. W czasie trwania sesji w obrębie okna przeglądarki internetowej powinna znajdować się zamknięta kłódka, a adres strony powinien zaczynać się od skrótu zamiast Bezpieczeństwo składania dyspozycji zapewnione jest przez mechanizmy silnego uwierzytelniania w trakcie autoryzacji transakcji. Logowanie Zarówno pierwsze, jak i każde kolejne logowanie do db easynet na urządzenia mobilne wygląda tak samo, ponieważ dostęp do serwisu uzyskiwany jest automatycznie po aktywacji dostępu do Bankowości Internetowej oraz Teleserwisu. Jeśli posiadasz aktywny dostęp do Kanałów Bankowości Elektronicznej od tej chwili możesz korzystać z opcji oferowanych przez db easynet dla urządzeń mobilnych. W celu zalogowania się do systemu db easynet dla urządzeń mobilnych wykonaj następujące czynności: 1. Wejdź na stronę 2. W odpowiednie pola na stronie wprowadź: Numer identyfikacyjny oraz nadany przez Ciebie w Teleserwisie Kod Dostępu. 4/40

5 Pamiętaj! Posiadasz takie samo hasło do obydwu wersji interfejsu graficznego, dlatego czterokrotne wprowadzenie błędnego hasła spowoduje zablokowanie obu serwisów. Mój pulpit Zaraz po poprawnym zalogowaniu się, zostaniesz przeniesiony do ekranu głównego Mój pulpit. Prezentowane są tutaj podstawowe informacje o posiadanych przez Ciebie produktach. Dostępne są również następujące miniaplikacje w postaci kafli: Rachunki lista wszystkich aktywnych kont, których jesteś Właścicielem, Współwłaścicielem bądź Pełnomocnikiem. Płatności narzędzie do wykonywania przez Ciebie operacji bezgotówkowych. Karty lista posiadanych przez Ciebie kart płatniczych i kredytowych. Lokaty lista posiadanych przez Ciebie lokat. Kredyty Lista posiadanych przez Ciebie kredytów Doładowania Funkcja służąca do szybkiego zasilenia konta w telefonie. Powyżej produktów, w lewym górnym rogu znajdują się 3 poziome paski. To menu rozwijane, w którym znajduje się opcja przejścia do Pulpitu, opcja Bezpieczeństwo służąca do zmiany hasła do Bankowości Elektronicznej i Wylogowanie by bezpiecznie zamknąć sesję. W prawym górnym rogu, natomiast, obok logo Deutsche Bank znajdują się cztery kwadraty to menu rozwijane, z którego możesz przejść do konkretnej aplikacji znajdującej się w systemie. Wygoda Użytkowania możesz dostosować ekran powitalny do swoich preferencji. Aby ustawić kolejność przedstawionych aplikacji zawierających informacje o produktach danego typu, dodać je lub wykasować, naciśnij na ikonę koła zębatego znajdującego się obok Mojego pulpitu : Po naciśnięciu koła zębatego Mój Pulpit przechodzi w stan edycji. - Możesz swobodnie zmienić kolejność kafelków używając do tego strzałek lub usunąć dany kafelek używając krzyżyka: 5/40

6 Aby dodać kafelek (nowy lub usunięty wcześniej), należy nacisnąć opcję Dodaj do pulpitu i wybrać odpowiednią miniaplikację. Pamiętaj, by każdą edycję Mojego Pulpitu zapisać zielonym tickiem, inaczej zmiany nie zostaną zachowane. 6/40

7 Bezpieczeństwo Zmiana Kodu Dostępu Menu w lewym górnym rogu -> Bezpieczeństwo -> Zmiana hasła. Aby dokonać zmiany Kodu Dostępu, wpisz w odpowiednie pola obecny Kod Dostępu, a następnie nowy 8-cyfrowy Kod Dostępu. Powtórz nowy Kod Dostępu i zaakceptuj zmianę przyciskiem Zatwierdź. Wybierając Kod, unikaj kombinacji zwiększających ryzyko jego odgadnięcia przez osoby niepożądane, takie jak daty urodzenia czy zestaw kolejnych cyfr. 7/40

8 Poprawna zmiana Kodu Dostępu zostanie potwierdzona przez system za pomocą strony informacyjnej. Kod Dostępu do systemu db easynet należy regularnie zmieniać, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa zgromadzonych na koncie środków. Co roku zostaniesz poproszony o zmianę Kodu Dostępu (pamiętaj, że nie może być on identyczny z tym obecnie wykorzystywanym do logowania). Pamiętaj! Kod dostępu do db easynet na urządzenia mobilne oraz tradycyjnego db easynet jest wspólny, w związku z tym zmiana Kodu Dostępu w db easynet na urządzenia mobilne powoduje również zmianę Kodu Dostępu do Bankowości Internetowej. 8/40

9 Rachunki W miniaplikacji Rachunki znajdziesz następujące funkcje: Uzyskanie informacji o posiadanych rachunkach oraz ich szczegółach, Uzyskanie informacji o blokadach na rachunku oraz o autoryzacjach kartowych, Przeglądanie historii operacji wykonanych na rachunku. Gdy wybierzesz aplikację Rachunki, w systemie pojawi się strona, która zawiera listę wszystkich kont. Wyświetlana na stronie informacja o każdym rachunku zawiera: nazwę konta numer NRB (26 cyfr) konta, walutę, w jakiej prowadzone jest konto, kwotę dostępnych na rachunku środków, czyli środków własnych powiększonych o przyznany limit kredytowy, pomniejszonych o blokady na rachunku oraz wysokość autoryzacji kartowych, saldo rachunku, czyli kwotę środków własnych, Pod tymi danymi przy każdym rachunku znajduje się trzykropek. Gdy go naciśniesz, okno rozsunie się i zostaną zaprezentowane dodatkowe informacje: o blokadach na koncie, czyli kwocie zablokowanych na koncie środków, przyznany limit, czyli kwota przyznanego limitu do tego rachunku, 3 ostatnie operacje wykonane na rachunku, wraz z odnośnikiem do pełnej historii operacji. 9/40

10 Pod listą rachunków znajdziesz informację o wartości sumy sald oraz dostępnych środków na wszystkich rachunkach prezentowanych na stronie, w określonej walucie. Używając symbolu ołówka, znajdującego się przy nazwie wskazanego rachunku, możesz nadać mu własną nazwę, pod którą będzie on prezentowany. Korzystając z przycisku nawigacyjnego umieszczonego po prawej stronie wybranego rachunku masz możliwość 10/40

11 wykonać z niego nowy przelew, przejść do historii operacji, przejrzeć jego szczegóły oraz zapoznać się z listą blokad. Aby zapoznać się z historią wybranego rachunku, wybierz z menu po prawej, rozwijanego strzałką, Historia. Wyświetli się nowe okno z wyszczególnionymi wszystkimi operacjami na tym rachunku. Pod każdą z nich znajduje się przycisk w postaci trzykropka, po którego naciśnięciu otrzymujemy informacje o typie operacji i saldzie po operacji. Jeżeli potrzebne są nam pełniejsze informacje o tej transakcji, należy wybrać strzałkę po prawej i nacisnąć przycisk Szczegóły. 11/40

12 Przeglądając historię operacji na rachunku możesz zawęzić prezentowaną listę operacji i odnaleźć interesujące Cię pozycje. Nad listą znajduje się opcja Pokaż filtry. Możesz wskazać okres, za jaki ma zostać zaprezentowana historia operacji dla wskazanego rachunku. W celu dalszego zawężenia wyników wyszukiwania, możesz dodatkowo filtrować operacje po treści opisu oraz kwocie operacji. 12/40

13 W opcji Blokady możesz przeglądać listę wszystkich blokad oraz autoryzacji operacji kartą debetową, które pomniejszają dostępne środki. Informacje o blokadach i autoryzacjach operacji kartą debetową obejmują okres, na jaki założona została blokada lub datę transakcji w przypadku operacji kartowej, kwotę, rodzaj blokady oraz opis (w przypadku operacji kartowej opis zawiera numer karty oraz datę i miejsce transakcji). 13/40

14 Płatności W miniaplikacji Płatności znajdziesz następujące funkcje: - Złożenie zlecenia przelewu z szablonu zarówno w ramach rachunków prowadzonych w Deutsche Bank Polska S. A., jak i do innego banku w kraju lub za granicą, - Uzyskanie informacji o przelewach oczekujących na realizację, odrzuconych i zerwanych. 14/40

15 Nowa płatność db easynet na urządzenia mobilne umożliwia zlecanie przelewów przy użyciu zapisanych uprzednio w Bankowości Internetowej szablonów. Gdy wybierzesz przycisk Nowa płatność, w systemie pojawi się strona, która zawiera formatkę do wykonania przelewu. Przelew zwykły Aby wykonać przelew, wypełnij następujące pola formularza Nowa płatność : Typ przelewu z rozwijanej listy wybierz przelew zwykły. Odbiorca z rozwijanej listy wybierz adresata Twojego przelewu. Istnieje możliwość wyszukania odbiorcy wpisując dane z szablonu m.in. Imię i Nazwisko odbiorcy, nazwę szablonu. Z rachunku z rozwijanej listy wybierz konto do obciążenia, z którego zostanie dokonany transfer środków. Nadawca w przypadku, gdy rachunek posiada jednego Właściciela, pole zostanie automatycznie wypełnione jego danymi. Jeśli wskazany do obciążenia rachunek posiada kilku Współwłaścicieli, w polu pojawi się rozwijana lista. Z listy należy wybrać Współwłaściciela, którego dane mają być prezentowane na przelewie. Kwota - wpisz kwotę, na jaką ma zostać wykonany przelew. Wpisana kwota przelewu wyrażana jest w walucie rachunku obciążanego. Maksymalna długość pola wynosi 14 znaków Tytułem - wpisz dowolną informację opisującą przelew, np. Opłata za Internet. W polu możesz wprowadzić maksymalnie 140 znaków. Data realizacji przelew zwykły może zostać wykonany w późniejszym terminie niż moment składania zlecenia. Jeśli chcesz wykonać przelew zwykły z odroczoną datą realizacji, określ dzień, miesiąc oraz rok wykonania przelewu korzystając z kalendarza, umieszczonego obok pola wyboru daty. 15/40

16 Powtarzaj Opcja umożliwia stworzenie zlecenia stałego na podstawie wcześniej wprowadzonych danych. Po jej wybraniu należy wybrać cykl realizacji i datę zakończenia lub pozostawić jako zlecenie bezterminowe. Po wypełnieniu wszystkich pól naciśnij przycisk Wyślij przelew. Na ekranie pojawi się okno zawierające dane, które wprowadziłeś w poprzednim kroku składania zlecenia, przewidywane koszty wykonania przelewu, datę dostarczenia do odbiorcy. Jeżeli dane nie są poprawne i wymagają korekty, należy nacisnąć na przycisk <Popraw. Jeżeli dane są poprawne, należy nacisnąć przycisk Akceptuj. Przekazanie przelewu do realizacji zostanie potwierdzone za pomocą okienka informacyjnego. Przelew pojawi się również na liście transakcji w zakładce Rachunki. W przypadku przelewu odroczonego i zlecenia stałego pojawi się on w zakładce Płatności, Aktywne. 16/40

17 Przelew własny Aby wykonać przelew między własnymi rachunkami: Z rachunku z rozwijanej listy wybierz rachunek do obciążenia, z którego dokonany zostanie transfer środków. Na rachunek z rozwijanej listy wybierz konto, na które dokonany zostanie transfer środków. Na liście pojawią się wszystkie Twoje konta z wyjątkiem rachunku, z którego przelew będzie realizowany. Kwota przelewu wpisz kwotę, na jaką ma zostać wykonany przelew. Wpisana kwota przelewu wyrażana jest w walucie rachunku obciążanego. Maksymalna długość pola wynosi 14 znaków. Tytułem wpisz dowolną informację opisującą przelew, np. Przelew na moje konto oszczędnościowe. W polu możesz wpisać maksymalnie 140 znaków. Data realizacji przelew między własnymi rachunkami może zostać wykonany w późniejszym terminie niż moment składania zlecenia. Jeśli chcesz wykonać przelew własny z odroczoną datą realizacji, określ dzień, miesiąc oraz rok wykonania przelewu. Do wskazania daty realizacji przelewu możesz skorzystać z kalendarza, umieszczonego obok pola wyboru daty. Powtarzaj opcja umożliwia stworzenie zlecenia stałego na podstawie wcześniej wprowadzonych danych. Po jej wybraniu należy wybrać cykl realizacji i datę zakończenia, lub pozostawić jako zlecenie bezterminowe. Po wypełnieniu wszystkich pól naciśnij przycisk Wyślij przelew. Na ekranie pojawi się okno zawierające dane, które wprowadziłeś w poprzednim kroku składania zlecenia, przewidywane koszty wykonania przelewu, datę dostarczenia do odbiorcy. Jeżeli dane nie są poprawne i wymagają korekty, należy nacisnąć na przycisk <Popraw. Jeżeli dane są poprawne, należy nacisnąć przycisk Akceptuj. Przekazanie przelewu do realizacji zostanie potwierdzone za pomocą okienka informacyjnego. 17/40

18 Przelew pojawi się również na liście transakcji w zakładce Rachunki. W przypadku przelewu odroczonego i zlecenia stałego pojawi się on w zakładce Płatności, Aktywne. Przelew europejski Aby wykonać ten przelew, z listy Typ przelewu należy wybrać Przelew europejski, a następnie wypełnić pola: Odbiorca z rozwijanej listy wybierz adresata Twojego przelewu. Istnieje możliwość wyszukania odbiorcy wpisując dane z szablonu, m.in. Imię i Nazwisko odbiorcy, nazwę szablonu. Z rachunku z rozwijanej listy wybierz konto do obciążenia, z którego dokonany zostanie transfer środków. Nadawca w przypadku, gdy rachunek posiada jednego Właściciela, pole zostanie automatycznie wypełnione jego danymi. Jeśli wskazany do obciążenia rachunek posiada kilku Współwłaścicieli, w polu pojawi się rozwijana lista. Z listy należy wybrać Współwłaściciela, którego dane mają być prezentowane na przelewie. Kwota przelewu wpisz kwotę, na jaką ma zostać wykonany przelew. Rozliczenia w ramach obszaru SEPA prowadzone są jedynie w walucie euro. Maksymalna długość pola wynosi 14 znaków. Tytułem wpisz dowolną informację opisującą przelew, np. Przelew na moje konto oszczędnościowe. W polu możesz wpisać maksymalnie 140 znaków. Data realizacji przelew między własnymi rachunkami może zostać wykonany w późniejszym terminie niż moment składania zlecenia. Jeśli chcesz wykonać przelew własny z odroczoną datą realizacji, określ dzień, miesiąc oraz rok wykonania przelewu. Do wskazania daty realizacji przelewu możesz skorzystać z kalendarza, umieszczonego obok pola wyboru daty 18/40

19 Po wypełnieniu wszystkich pól naciśnij przycisk Wyślij przelew. Na ekranie pojawi się okno zawierające dane, które wprowadziłeś w poprzednim kroku składania zlecenia, przewidywane koszty wykonania przelewu, datę dostarczenia do odbiorcy. Jeżeli dane nie są poprawne i wymagają korekty, należy nacisnąć na przycisk <Popraw. Jeżeli dane są poprawne, należy nacisnąć przycisk Akceptuj. Przekazanie przelewu do realizacji zostanie potwierdzone za pomocą okienka informacyjnego. Przelew pojawi się również na liście transakcji w zakładce Rachunki. W przypadku przelewu odroczonego i zlecenia stałego pojawi się on w zakładce Płatności, Aktywne. Przelew zagraniczny Aby wykonać przelew, wypełnij następujące pola formularza Nowa płatność : Typ przelewu z rozwijanej listy wybierz przelew zagraniczny. Aby wykonać przelew, wypełnij następujące pola formularza Nowy przelew zagraniczny : 19/40

20 Odbiorca z rozwijanej listy wybierz adresata Twojego przelewu. Istnieje możliwość wyszukania odbiorcy wpisując dane z szablonu m.in. Imię i Nazwisko odbiorcy, nazwę szablonu. Z rachunku z rozwijanej listy wybierz konto do obciążenia, z którego dokonany zostanie transfer środków. Nadawca w przypadku, gdy rachunek posiada jednego Właściciela, pole zostanie automatycznie wypełnione jego danymi. Jeśli wskazany do obciążenia rachunek posiada kilku Współwłaścicieli, w polu pojawi się rozwijana lista. Z listy należy wybrać Współwłaściciela, którego dane mają być prezentowane na przelewie. Kwota wpisz kwotę, na jaką ma zostać wykonany przelew oraz wybierz walutę zlecenia. Rozliczenia zagraniczne prowadzone są jedynie z wykorzystaniem walut dostępnych w tabeli kursów. Maksymalna długość pola wynosi 14 znaków. Tytułem wpisz dowolną informację opisującą przelew, np. Zapłata za dostawę podzespołów. W polu możesz wprowadzić maksymalnie 140 znaków. Informacje dodatkowe pole opcjonalne pozwalające na podanie dodatkowych informacji dla Banku, np. Zerowa data waluty Opcja kosztów ustalona przez Ciebie przy dodawaniu szablonu przelewu zagranicznego. Może być to zleceniodawca, odbiorca lub wspólnie zleceniodawca i odbiorca. W przypadku wyboru Podzielone pomiędzy zleceniodawcą a odbiorcą koszty Banku nadawcy związane z realizacją przelewu zagranicznego pokrywa zleceniodawca, a koszty innych banków pokrywa odbiorca przelewu. Data realizacji przelew zagraniczny może zostać wykonany w późniejszym terminie niż moment składania zlecenia. Jeśli chcesz wykonać przelew zagraniczny z odroczoną datą realizacji, określ dzień, miesiąc oraz rok wykonania przelewu. Do wskazania daty realizacji przelewu możesz skorzystać z kalendarza, umieszczonego obok pola wyboru daty. Po wypełnieniu wszystkich pól naciśnij przycisk Wyślij przelew. Na ekranie pojawi się okno zawierające dane, które wprowadziłeś w poprzednim kroku składania zlecenia, przewidywane koszty wykonania przelewu, datę dostarczenia do odbiorcy. Jeżeli dane nie są poprawne i wymagają korekty, należy nacisnąć na przycisk <Popraw. Jeżeli dane są poprawne, należy nacisnąć przycisk Akceptuj. Przekazanie przelewu do realizacji zostanie potwierdzone za pomocą okienka informacyjnego. 20/40

21 Przelew pojawi się również na liście transakcji w zakładce Rachunki. W przypadku przelewu odroczonego i zlecenia stałego pojawi się on w zakładce Płatności, Aktywne. Doładowania telefonów Dane wyświetlane na kaflu Doładowania zawierają informacje o zapisanych szablonach doładowań. Poniżej szablonów znajduje się przycisk Nowe doładowanie kierujący bezpośrednio do kroku tworzenia nowego doładowania. Gdy wybierzesz miniaplikację Doładowania, system zaprezentuje stronę zawierającą listę wykonanych doładowań telefonów komórkowych. Transakcje podzielone są na zakładki w zależności od statusu: Wykonane, Odrzucone, Anulowane, Oczekujące. Aby poznać szczegóły konkretnego doładowania z listy, należy wybrać przycisk strzałki po prawej stronie i nacisnąć na Szczegóły. Zostanie otwarta nowa strona, na której znajdują się informacje o doładowaniu. 21/40

22 Nowe doładowanie Db easynet na urządzenia mobilne umożliwia zlecanie doładowania telefonu przy użyciu zapisanych uprzednio w Bankowości Internetowej szablonów doładowań. Aby zlecić doładowanie telefonu komórkowego, wypełnij następujące pola pierwszego etapu formularza Nowe doładowanie : Szablon wybierz szablon z listy, pola zostaną automatycznie wypełnione danymi zapisanymi w szablonie. Z rachunku z rozwijanej listy wybierz konto do obciążenia, z którego dokonany zostanie transfer środków. Regulamin zapoznaj się z regulaminem usługi oraz potwierdź akceptację jego postanowień. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól naciśnij przycisk Dalej. Na ekranie pojawi się okno zawierające dane, które wprowadziłeś w poprzednim kroku składania zlecenia. Karty W miniaplikacji Karty dostępne są następujące funkcje: Uzyskanie pełnej informacji o posiadanych kartach debetowych i charge wraz z historią operacji na karcie, Uzyskanie pełnej informacji o posiadanych kartach kredytowych wraz z historią operacji na karcie, Spłata zadłużenia na karcie kredytowej. Karty debetowe, charge i kredytowe: Gdy wybierzesz kafel Karty w systemie, pojawi się strona, która zawiera listę wszystkich kart debetowych, charge i kredytowych. Wyświetlana na stronie informacja o każdej karcie zawiera pola: 22/40

23 nazwę oraz rodzaj karty, numer karty oraz dane Posiadacza karty, informację o dostępnym saldzie, informację o przyznanym limicie w przypadku kart kredytowych. Pod tymi danymi przy każdej karcie znajduje się trzykropek. Gdy go naciśniesz, okno rozsunie się i zostaną zaprezentowane dodatkowe informacje: - Wykorzystany limit (w przypadku karty kredytowej), - Status karty, - Data ważności, - Lista 3 ostatnich operacji wraz z odnośnikiem do pełnej historii operacji. 23/40

24 Korzystając z przycisku nawigacyjnego umieszczonego po prawej stronie wybranej karty masz możliwość: - dokonania spłaty karty (tylko w przypadku karty kredytowej), - przejścia do historii karty, - sprawdzenia szczegółów karty. Spłata Karty kredytowej Aby dokonać spłaty karty kredytowej, przy wybranej karcie naciśnij strzałkę po prawej stronie, następnie wybierz opcję Spłać kartę. Do wykonania spłaty karty należy wypełnić następujące pola formularza: - Z rachunku z rozwijanej listy wybierz konto do obciążenia, z którego mają zostać pobrane środki na spłatę karty. - Typ spłaty określ typ spłaty, który chcesz wykonać. Możesz spłacić całkowite zadłużenie wynikające z poprzednich cykli, pozostałą kwotę minimalną z poprzednich cykli lub dokonać spłaty dowolnej kwoty. - Kwota spłaty w przypadku spłaty kwoty dowolnej wpisz sumę, która ma zostać spłacona. W przypadku spłaty zadłużenia za ostatni okres rozliczeniowy oraz pozostałej kwoty minimalnej pole zostanie automatycznie uzupełnione odpowiednią wartością kwoty do spłaty. - Data transakcji spłata karty może zostać wykonana w późniejszym terminie niż moment składania zlecenia. Jeśli chcesz, aby spłata nastąpiła w innym terminie, określ dzień, miesiąc oraz rok spłaty. Do wskazania daty realizacji spłaty możesz skorzystać z kalendarza, umieszczonego obok pola wyboru daty. 24/40

25 Dodatkowo na formatce prezentowane są następujące pozycje: - Karta do spłacenia nazwa karty i częściowy jej numer - Rachunek karty numer NRB rachunku karty kredytowej - Tytuł pole wypełniane automatycznie opisem operacji spłaty - Płatne do dnia pole prezentuje datę, do kiedy należy spłacić przynajmniej kwotę minimalną z ostatniego okresu rozliczeniowego. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól kliknij w przycisk Spłać kartę. Na ekranie pojawi się okno zawierające dane, które wprowadziłeś w poprzednim kroku składania zlecenia. 25/40

26 Żeby zlecić dyspozycję spłaty karty do realizacji, kliknij przycisk Akceptuj. Możesz także wrócić do pierwszego kroku spłaty karty i zmienić wprowadzone dane w tym celu skorzystaj z przycisku <Powrót. Przekazanie dyspozycji spłaty karty do realizacji zostanie potwierdzone za pomocą okienka informacyjnego. Historia karty Korzystając z przycisku trzykropka pod listą operacji na karcie, możesz przeglądać szczegóły danej operacji. 26/40

27 Przeglądając historię operacji na karcie, możesz zawęzić prezentowaną listę operacji i odnaleźć interesujące Cię pozycje. W opcji Pokaż filtry, w sekcji Historia karty, możesz wskazać okres, za jaki ma zostać zaprezentowana historia operacji dla wskazanej karty. W celu dalszego zawężenia wyników wyszukiwania, możesz dodatkowo filtrować operacje po treści opisu oraz kwocie operacji. 27/40

28 Szczegóły Karty Kredytowej 28/40

29 Debetowej Kredyty W zakładce Kredyty znajdziesz następujące funkcje: Uzyskanie informacji o posiadanych kredytach oraz szczegółach danego kredytu, Podgląd harmonogramu spłat rat kredytu, Spłata raty kredytu. Gdy wybierzesz zakładkę Kredyty, w systemie pojawi się strona, która zawiera listę wszystkich zaciągniętych przez Ciebie kredytów. Wyświetlana na stronie informacja o każdym kredycie zawiera: nazwę kredytu, którą można swobodnie modyfikować za pomocą symbolu ołówka znajdującego się po prawej stronie, wysokość najbliższej wymaganej raty, zgodnie z harmonogramem spłat, termin, do którego zgodnie z harmonogramem powinna nastąpić spłata najbliższej raty. 29/40

30 Korzystając z przycisku wielokropka, umieszczonego pod kredytem, możesz otrzymać więcej informacji o wybranym kredycie: - Kwotę pozostałą do spłaty, - Oprocentowanie, - Zaległości, - Nadpłaty, - Harmonogram spłat najbliższych 3 rat wraz z odnośnikiem do pełnego harmonogramu. Naciskając na strzałkę umieszczoną po prawej stronie informacji o kredycie, możesz przejść do - harmonogramu: - szczegółów kredytu, - okna spłaty raty. 30/40

31 Harmonogram Szczegóły kredytu 31/40

32 Spłata kredytu Aby spłacić ratę kredytu, wybierz odpowiedni kredyt i rozwiń listę za pomocą strzałki po prawej stronie. Z rozwijanej listy wybierz Spłać ratę i na nowej stronie wypełnij następujące pola formularza: - Z rachunku z rozwijanej listy wybierz konto do obciążenia, z którego mogą zostać pobrane środki na spłatę raty kredytu. - Kwota automatycznie podstawia się kwota następnej wymaganej raty, możesz ją edytować. Żeby przekazać zlecenie spłaty raty kredytu do realizacji, kliknij przycisk Spłać ratę. Na ekranie pojawi się okno zawierające dane, które wprowadziłeś. Jeżeli dyspozycja jest poprawna, należy zaakceptować spłatę przyciskiem Akceptuj. Możliwe jest również poprawienie ewentualnych błędów przy użyciu przycisku <Popraw. Przekazanie dyspozycji spłaty raty do realizacji zostanie potwierdzone za pomocą okienka informacyjnego. Zlecenie pojawi się również na liście przelewów wraz z odpowiednim statusem. 32/40

33 Lokaty W miniaplikacji 'Lokaty' znajdziesz następujące funkcje: Uzyskanie pełnej informacji o posiadanych lokatach terminowych wraz z historią operacji na lokacie, Złożenie zlecenia założenia nowej lokaty, Zamknięcie (zerwanie) lokaty terminowej. Gdy wejdziesz w miniaplikację 'Lokaty', w systemie pojawi się strona, która zawiera listę wszystkich lokat. Wyświetlana na stronie informacja o każdej lokacie zawiera: - Nazwę lokaty (Możesz ją swobodnie edytować, używając symbolu ołówka umieszczonego po prawej stronie nazwy). - Aktualne saldo lokaty. - Datę zapadalności, czyli datę zakończenia lokaty. Korzystając z przycisku wielokropka umieszczonego pod daną lokatą, możemy uzyskać o niej dodatkowe informacje: - Oprocentowanie - Datę kapitalizacji - Okres lokaty Naciskając na strzałkę umieszczoną z prawej strony danej lokaty, możemy uzyskać o niej szczegółowe dane lub ją zerwać. 33/40

34 Szczegóły lokaty Zerwanie lokaty Aby zerwać aktywną lokatę, wybierz opcję Zerwij dostępną po prawej stronie, w rozwijanym menu danej lokaty. Podczas składania dyspozycji zerwania lokaty będziesz mógł wskazać rachunek do rozliczenia środków (konto, na które przekazane zostaną środki z zerwanej lokaty). 34/40

35 Gdy użyjesz przycisku Zerwij lokatę, system ponownie wyświetli wszystkie szczegóły lokaty wraz z rachunkiem, na który mają zostać przelane środki, który został wybrany w poprzednim kroku. Jeżeli nastąpiła pomyłka, jest możliwa zmiana rachunku na inny poprzez naciśnięcie klawisza <Popraw. Jeżeli wszystko się zgadza, należy potwierdzić zerwanie lokaty poprzez klawisz Akceptuj. 35/40

36 Nowa lokata Aby założyć lokatę, wypełnij następujące pola formularza Nowa lokata : - Z rachunku z rozwijanej listy wybierz konto do obciążenia, z którego mają zostać pobrane środki na otwarcie lokaty. - Rodzaj lokaty wskaż na liście rozwijanej rodzaj lokaty, którą chcesz założyć. Każda pozycja na liście dostępnych w systemie lokat zawiera informację o rodzaju oprocentowania, okresie, a także minimalnej kwocie lokaty. - Okres pole zostanie wypełnione automatycznie, po wyborze lokaty z listy dostępnych w systemie lokat. - Kwota podaj wartość kwoty, którą chcesz ulokować na lokacie. Wpisana kwota wyrażana jest w walucie lokaty, niezależnie od waluty rachunku wskazanego do obciążenia. Kwota nie może być niższa, niż wymaga dana kwota minimalna określona dla danej lokaty. Maksymalna długość pola wynosi 14 znaków. - Dyspozycja po zakończeniu lokaty wybierz z listy sposób postępowania po upływie okresu zapadalności lokaty. Lokata może zostać przedłużona wraz z naliczonymi odsetkami, przedłużona bez odsetek bądź zakończona. W przypadku przedłużenia lokaty bez odsetek, a także zakończenia lokaty, środki zostaną przekazane na konto, z którego nastąpiło założenie lokaty. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól, kliknij w przycisk Dalej. Na ekranie pojawi się okno, zawierające dane, które wprowadziłeś w poprzednim kroku składania zlecenia. Żeby przekazać zlecenie złożenia lokaty do realizacji, kliknij przycisk Akceptuj. Możesz także powrócić do pierwszego kroku zakładania lokaty i zmienić wprowadzone dane w tym celu skorzystaj z przycisku <Popraw. Przekazanie dyspozycji złożenia lokaty do realizacji lub dodanie jej do koszyka zleceń zostanie potwierdzone za pomocą okienka informacyjnego. Lokata pojawi się również na liście lokat. 36/40

37 Sytuacje awaryjne Zagubienie karty identyfikacyjnej Zadzwoń niezwłocznie pod numer Teleserwisu Zastrzeż kartę i zleć wystawienie nowej. Zapomniany Kodu Dostępu Skontaktuj się z Teleserwisem, w przeciwnym wypadku karta zostanie zablokowana po czterech nieudanych próbach wprowadzenia Kodu Dostępu. Zablokowanie dostępu do rachunku Powodem zablokowania mogą być: nieaktywowanie karty przed upływem terminu ważności, czterokrotne wprowadzenie błędnego Kodu Dostępu. Skontaktuj się z Teleserwisem. Zawieszenie urządzenia mobilnego podczas składania dyspozycji w db easynet Jeżeli transakcja została zatwierdzona przyciskiem służącym do realizacji transakcji, została ona wykonana. Dla pewności skontaktuj się z Teleserwisem lub ponownie zaloguj się do db easynet i sprawdź status wykonania operacji w historii rachunku. 37/40

Podręcznik Użytkownika db easynet wersja 1

Podręcznik Użytkownika db easynet wersja 1 WZ/2015/10/31, v. 1.0 Podręcznik Użytkownika wersja 1 1/40 Spis treści Wstęp... 4 Słownik wybranych definicji... 5 Dostęp do rachunku... 5 Trzy drogi dostępu... 5 Bezpieczeństwo w Kanałach Bankowości Elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank db easynet. Przewodnik po Usługach Bankowości Elektronicznej

Deutsche Bank db easynet. Przewodnik po Usługach Bankowości Elektronicznej Deutsche Bank Przewodnik po Usługach Bankowości Elektronicznej Dostęp do rachunku Cztery drogi dostępu Deutsche Bank Polska S.A. oferuje cztery w pełni bezpieczne drogi dostępu do Twojego konta. dostęp

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika db easynet wersja 1

Podręcznik Użytkownika db easynet wersja 1 Podręcznik Użytkownika wersja 1 WZ/2015/10/31, v. 1.0 1/40 Spis treści Wstęp... 4 Słownik wybranych definicji... 5 Dostęp do rachunku... 5 Trzy drogi dostępu... 5 Bezpieczeństwo w Kanałach Bankowości Elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika db easynet wersja 2

Podręcznik Użytkownika db easynet wersja 2 WZ/2015/10/31, v. 1.0 Podręcznik Użytkownika wersja 2 1/40 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 4 Słownik wybranych definicji... 5 Dostęp do rachunku... 5 Trzy drogi dostępu... 5 Bezpieczeństwo w Kanałach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJA MOBILNA mskok Usługa Tele-skok: 801 803 800 lub +48 (58) 782 59 00 opłata zgodna z taryfą operatora SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 SŁOWNIK POJĘĆ... 2 3 APLIKACJA MOBILNA mskok...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka. Klienci indywidualni

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka. Klienci indywidualni INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka Klienci indywidualni Data publikacji: 15.05.2017 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Definicje 3 3. Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka 3 3.1. Aktywacja Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Uruchomienie systemu... 4 Rachunki... 6 Szczegóły rachunku... 8 Historia operacji... 9 Przelewy... 12 Nowy

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa Alior Banku

Bankowość internetowa Alior Banku Bankowość internetowa Alior Banku Za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Alior Banku możesz w dowolnym czasie, bez wychodzenia z domu, zrealizować dyspozycje, które do tej pory zlecałeś w oddziale.

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku e-kantor

Przewodnik po rachunku e-kantor Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis treści I. Otwarcie rachunku e-kantor

Bardziej szczegółowo

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Call Center wsparcie, serwis telefoniczny 801

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Suplement do Instrukcji użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA... 1 MENU SYSTEMU...1 KREDYTY...2 ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

ING BankMobile - aplikacja na Smartfony

ING BankMobile - aplikacja na Smartfony ING BankMobile - aplikacja na Smartfony Błyskawiczny dostęp do Twojego konta. -przejrzysty i przyjazny interfejs -intuicyjna nawigacja -informacja o stanie konta bez konieczności logowania 1 Już dziś dzięki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-środowisku

Przewodnik po e-środowisku Przewodnik po e-środowisku SPIS TREŚCI I ROZDZIAŁ BANKOWOŚĆ INTERNETOWA 1. NAWIGACJA EKRAN GŁÓWNY 2. TRANSAKCJE 2.1 Przelewy 2.2 Zlecenia stałe 2.3 Szablony 2.4 Doładowania telefonów 3. RACHUNKI 3.1 Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe Spis treści 1 Wstęp... 1 2 Funkcjonalność Kredyty... 1 2.1 Podgląd szczegółów kredytu, zakres dostępnych danych... 2 2.2 Inne funkcjonalności dot. kredytów w bankowości GB24... 5 3 Karty płatnicze (Debetowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM SEZ@M DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW SPIS TREŚCI Wstęp 2 Logowanie do systemu Sez@m 3 Samodzielne odblokowanie

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów.

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Spis treści WSTĘP... 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU SEZ@M... 3 SAMODZIELNE

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS

WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS Skorzystaj z instrukcji jeśli posiadasz uprawnienia do wprowadzenia przelewu w systemie ING Business SPIS TREŚCI A. JAK URUCHOMIĆ FORMULARZ PRZELEWU 1 B. WYPEŁNIENIE

Bardziej szczegółowo

NOWA LOKATA SKŁADANIE DYSOPOZYCJI ZAŁOŻENIA NOWEJ LOKATY

NOWA LOKATA SKŁADANIE DYSOPOZYCJI ZAŁOŻENIA NOWEJ LOKATY NOWA LOKATA Aby złożyć dyspozycję założenia nowej lokaty należy z menu górnego wybrać zakładkę Produkty a następnie z menu bocznego zakładkę Lokaty i Nowa lokata. Na ekranie wyświetli się formularz z polami

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika db easynet wersja 2

Podręcznik Użytkownika db easynet wersja 2 WZ/2015/10/31, v. 1.0 Podręcznik Użytkownika wersja 2 1/40 Spis treści Wstęp... 4 Słownik wybranych definicji... 5 Dostęp do rachunku... 5 Trzy drogi dostępu... 5 Bezpieczeństwo w Kanałach Bankowości Elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24

Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24 Przewodnik po usługach bankowości internetowej bswschowa24 Nowa bankowość internetowa - bswschowa24 Nowy system bankowości internetowej pod nazwą bswschowa24 wyróżnia się łatwą i przyjazną obsługą w oparciu

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna Pekao24

Aplikacja mobilna Pekao24 Aplikacja mobilna Pekao24 Instrukcja krok po kroku System Windows Phone impekao24.pl Co to jest aplikacja mobilna i do czego służy? Aplikacja mobilna Pekao24 to nowoczesna, wygodna i bezpieczna forma dostępu

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi ebanknet oraz Bankowości Mobilnej PBS Bank

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi ebanknet oraz Bankowości Mobilnej PBS Bank INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi ebanknet oraz Bankowości Mobilnej PBS Bank WITAMY W SYSTEMIE BAKOWOŚCI INTERNETOWEJ EBANKNET Dziękujemy za wybranie Usługi Bankowości Internetowej ebanknet Polskiego Banku

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ MOBILNA BANKU BPH PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

BANKOWOŚĆ MOBILNA BANKU BPH PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA BANKOWOŚĆ MOBILNA BANKU BPH PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WSTĘP 2 JAK ZACZĄĆ KORZYSTAĆ 3 BEZPIECZEŃSTWO 4 APLIKACJA BANKU BPH 5 LOGOWANIE 5 NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE 6 POZOSTAŁE 12 BANKOWOŚĆ MOBILNA DOSTĘPNA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Na dobry początek. PekaoBiznes24

Na dobry początek. PekaoBiznes24 Na dobry początek PekaoBiznes24 Zarządzanie firmowymi finansami może być naprawdę wygodne. Zobacz, jak szybko i prosto można rozpocząć pracę z PekaoBiznes24. Cztery wstępne kroki i gotowe! Możesz już wykonać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA (dotyczy przedsiębiorców)

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA (dotyczy przedsiębiorców) Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej Spis treści Wstęp...................................... 3 System bankowości elektronicznej Idea Bank SA................................. 4» Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna Pekao24

Aplikacja mobilna Pekao24 Aplikacja mobilna Pekao24 Instrukcja krok po kroku System Android impekao24.pl Co to jest aplikacja mobilna i do czego służy? Aplikacja mobilna Pekao24 to nowoczesna, wygodna i bezpieczna forma dostępu

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL BANKOWOŚĆ INTERNETOWA PL@NET SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 2. LOGOWANIE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

ODSZUKANIE PRZELEWU ING BUSINESS

ODSZUKANIE PRZELEWU ING BUSINESS ODSZUKANIE PRZELEWU ING BUSINESS Skorzystaj z instrukcji jeśli posiadasz uprawnienia do przeglądu zleceń w systemie ING Business. Przelew możesz odszukać na następujących miejscach systemu: A. LISTA ZLECEŃ

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

Bankowość Mobilna i Internetowa Szybko i prosto. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu

Bankowość Mobilna i Internetowa Szybko i prosto. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu Bankowość Mobilna i Internetowa Szybko i prosto Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu BANKOWOŚĆ INTERNETOWA WPROWADZENIE Millenet to system bankowości internetowej Banku Millennium, który oferuje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie Bankowości Internetowej

Przewodnik po systemie Bankowości Internetowej Przewodnik po systemie Bankowości Internetowej www.fmbank24.pl Str. 2 Witamy w Systemie Bankowości Internetowej FM Bank! Bankowość Internetowa FM Banku umożliwia dokonywanie operacji bankowych przez Internet

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne o aplikacjach mobilnych Getin Banku na stronę: www.getinbank.pl/igetin

Materiały informacyjne o aplikacjach mobilnych Getin Banku na stronę: www.getinbank.pl/igetin Materiały informacyjne o aplikacjach mobilnych Getin Banku na stronę: www.getinbank.pl/igetin Demonstracja wideo: http://www.youtube.com/watch?v=33p76qozb6e Opis aplikacji igetin igetin to najlepszy sposób

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą Systemu Bankowości Elektronicznej I-Bank 1 / 30 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

Polecenie zapłaty w ING BankOnLine

Polecenie zapłaty w ING BankOnLine Usługa Polecenie zapłaty w ING BankOnLine (obsługa polecenia zapłaty przez Dłużnika / Płatnika) Polecenie zapłaty to wygodna, całkowicie bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014 Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014 Prawa autorskie do niniejszego dokumentu należą do: I-BS.pl Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4/62, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 641 61 67,68 tel./fax

Bardziej szczegółowo

Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni.

Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni. Zaloguj się do Internet Banku Zaloguj się przy pomocy internetowego kodu dostępu 1. Wpisz swój identyfikator klienta w pole "identyfikator użytkownika. (Identyfikator klienta jest unikalnym ośmiocyfrowym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Zakup kredytów i kont Professional

Zakup kredytów i kont Professional Zakup kredytów i kont Professional System płatności za wydruki świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i projektowanych charakterystyk energetycznych jest systemem przedpłatowym (tak jak telefony

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Millenet to takie proste! 3. 5 kroków do systemu Millenet 4. Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny dostęp do usługi 5

Millenet to takie proste! 3. 5 kroków do systemu Millenet 4. Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny dostęp do usługi 5 Spis treści Millenet to takie proste! 3 5 kroków do systemu Millenet 4 Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny dostęp do usługi 5 Do czego służy H@sło2 i H@słaSMS? 5 Zostałeś automatycznie wylogowany?

Bardziej szczegółowo

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami:

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Drogi Kliencie, Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Sprawdzić najbliższe planowane terminy dostaw,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Platformie Usług Elektronicznych ZUS

Przewodnik po Platformie Usług Elektronicznych ZUS Przewodnik po Platformie Usług Elektronicznych ZUS SPIS TREŚCI Wstęp Jeżeli nie posiadasz jeszcze profilu na PUE Z serwisu bankowości elektronicznej Millenet Ze strony internetowej ZUS Jeżeli posiadasz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna Pekao24

Aplikacja mobilna Pekao24 Aplikacja mobilna Pekao24 Instrukcja krok po kroku System ios impekao24.pl Co to jest aplikacja mobilna i do czego służy? Aplikacja mobilna Pekao24 to nowoczesna, wygodna i bezpieczna forma dostępu do

Bardziej szczegółowo

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4 Instrukcja Obsługi Systemu Elektronicznej Faktury Kliknij na nazwę interesującego Cię rozdziału, aby wyświetlić jego zawartość. Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2 B. Strona główna

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Marzec 2014 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU URUCHOMIENIE SYSTEMU..1 REJSTRACJA UŻYTKOWNIKA..1 ROZPOCZĘCIE PRACY.. 3 MENU SYTEMU.....4

Bardziej szczegółowo

Wystarczy aktywnie z niego korzystać płacić kartą lub zakładać lokaty a za każdą taką aktywność dostaniesz od Banku 1 zł.

Wystarczy aktywnie z niego korzystać płacić kartą lub zakładać lokaty a za każdą taką aktywność dostaniesz od Banku 1 zł. Skarbonka Skarbonka to nowy, lepszy rodzaj konta oszczędnościowego. Oprócz tradycyjnych parametrów, takich jak korzystne oprocentowanie, na koncie Skarbonka jesteś dodatkowo nagradzany przez Bank. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

M@klernet MOBILE - Instrukcja

M@klernet MOBILE - Instrukcja M@klernet MOBILE - Instrukcja Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II. LOGOWANIE... 2 II. MENU... 4 IV. SKŁADANIE, ANULOWANIE, MODYFIKACJA ZLECEŃ... 6 1. Składanie zleceń... 6 2. Modyfikowanie i anulowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD 01.08.2016 PRZYGOTUJ! - dokument tożsamości - zdjęcie - numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni.

Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni. Zaloguj się do Internet Banku Zaloguj się przy pomocy internetowego kodu dostępu 1. Wpisz swój identyfikator klienta w pole "identyfikator użytkownika. (Identyfikator klienta jest unikalnym ośmiocyfrowym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK. dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK. dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na sierpień 2015 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Kleos Mobile Android

Kleos Mobile Android Kleos Mobile Android Spis treści 1. Wersja mobilna... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 5 4. Pulpit... 6 4.1 Ostatnie sprawy... 7 4.1.1 Informacje o sprawie... 10 4.1.2 Strony w sprawie i pracownicy...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PORTALU KARTOWEGO KARTOSFERA 19.06.2017 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 ZANIM ZACZNIESZ KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 3 2. REJESTRACJA I LOGOWANIE W PORTALU KARTOWYM...

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika Strona 1 z 9 1 Portal użytkowników. Portal SDK to system umożliwiający użytkownikom tarnowskiej karty miejskiej uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart 1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Pażdziernik 2017 Spis treści URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 4 MENU

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA PRZYGOTUJ: dokument tożsamości; zdjęcie; numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny. Zwróć szczególną uwagę na dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 1/231 Instrukcja obsługi plusbank24 Systemu Bankowości Elektronicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 2 z 2 2/231 Spis treści 6. Lokaty... 6 6.1 Lista lokat... 7 6.2 Szczegóły lokaty... 8 6.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Klienta Indywidualnego

Podręcznik Klienta Indywidualnego Podręcznik Klienta Indywidualnego SGB-Bank S.A i Zrzeszone Banki Spółdzielcze SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY KORZYSTANIU Z SGB ONLINE... 4

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PORTALU RZECZOZNAWCY W APLIKACJI INTERNETOWEJ WEBEWID

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PORTALU RZECZOZNAWCY W APLIKACJI INTERNETOWEJ WEBEWID STAROSTWO POWIATOWE W LUBINIE Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PORTALU RZECZOZNAWCY W APLIKACJI INTERNETOWEJ WEBEWID (autor oprogramowania: GEOMATYKA-KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

R-ONLINE. Przewodnik po systemie bankowości internetowej R-Online. www.raiffeisen.pl

R-ONLINE. Przewodnik po systemie bankowości internetowej R-Online. www.raiffeisen.pl Przewodnik po systemie bankowości internetowej R-Online Pierwsze logowanie Przed pierwszym logowaniem należy aktywować dostęp do systemu. Można to zrobić podczas wizyty w oddziale banku lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do Euro

Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do Euro Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do 14000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3.

Bardziej szczegółowo

Zapisz i autoryzuj płatności w folderze

Zapisz i autoryzuj płatności w folderze Krótki opis Celem tego dokumentu jest opisanie jak zapisać i zautoryzować płatności w folderach miedzy innymi: Tworzenie folderów Zapisanie jednej lub wielu płatności w pliku Sprawdzanie statusu płatności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny (CBP) 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny (CBP) 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny (CBP) 1. Uruchomienie systemu W celu uruchomienia aplikacji należy: Uruchomić przeglądarkę internetową wpisać adres strony https://bsozarow.cui.pl

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WERSJA MOBILNA

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WERSJA MOBILNA BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WERSJA MOBILNA Przewodnik użytkownika wersja na dzień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Jak bezpiecznie korzystać z Centrum Usług Internetowych Szyfrowanie transmisji

Bardziej szczegółowo