WYSTĘPOWANIE MSZYCY BREVICORYNE BRASSICAE L. I JEJ WROGÓW NATURALNYCH NA RÓŻNYCH ODMIANACH BROKUŁU. Wstęp. Materiał i metody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĘPOWANIE MSZYCY BREVICORYNE BRASSICAE L. I JEJ WROGÓW NATURALNYCH NA RÓŻNYCH ODMIANACH BROKUŁU. Wstęp. Materiał i metody"

Transkrypt

1 Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) IRENA ŁUCZAK WYSTĘPOWANIE MSZYCY BREVICORYNE BRASSICAE L. I JEJ WROGÓW NATURALNYCH NA RÓŻNYCH ODMIANACH BROKUŁU Z Katedry Ochrony Roślin Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ABSTRACT. The number of Brevicoryne brassicae colonies and the density of aphids on plants varied depending on broccoli cultivars and the year studies. In 2002 parasite Diaeretiella rapae played a great role in reduction of cabbage aphid population. Key words: Brevicoryne brassicae, broccoli, cultivars, Diaeretiella rapae, predators Wstęp Mszyca kapuściana (Brevicoryne brassicae L.) jest uważana za jednego z najgroźniejszych szkodników warzyw kapustnych (Narkiewicz-Jodko 1976, Nawrocka 1984). Ważną rolę w ograniczaniu populacji tej mszycy odgrywają jej naturalni wrogowie: pasożytnicza błonkówka Diaeretiella rapae (M Intosh) (Jankowska i Wiech 2003) oraz owady drapieżne (z Chrysopidae, Coccinellidae, Syrphidae i Cecidomyiidae) (Wnuk i Wojciechowicz 1993, Jankowska 2005 a, b). W niniejszej pracy zamieszczono wyniki dwuletnich badań polowych nad dynamiką występowania B. brassicae i jej pasożytowania przez D. rapae na różnych odmianach brokułu. Uwzględniono także liczebność drapieżnych owadów występujących w koloniach Brevicoryne brassicae. Materiał i metody Badania prowadzono w latach na poletkach Stacji Doświadczalnej w Mydlnikach koło Krakowa. W 2002 roku obserwacjami objęto dziewięć odmian brokułu Rocz. AR Pozn. CCCLXXXIII, Ogrodn. 41: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2007 PL ISSN

2 554 I. Łuczak (wyszczególnienie w tab. 1). W 2003 roku testowano sześć odmian (wyszczególnienie w tab. 2). W 2002 roku brokuły wysadzono w pole 10 maja, a w 2003 roku 3 czerwca. Rośliny sadzono w rozstawie cm. Doświadczenia polowe zakładano metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach. Na każdym poletku było 20 roślin (4 rzędy 5 roślin). Po dwóch tygodniach od wysadzenia rozsady w pole wytypowano po pięć roślin ze środkowych rzędów każdego poletka do obserwacji entomologicznych. Na tych roślinach raz w tygodniu (aż do zbioru plonu) liczono kolonie mszycy, notowano mszyce żywe i spasożytowane (mumie), a także różne stadia rozwojowe owadów drapieżnych. Wyniki i dyskusja W 2002 roku kolonie B. brassicae były notowane od 28 maja do 3 lipca (tab. 1). Liczba kolonii i zagęszczenie mszyc na roślinach różniły się między odmianami i zależały od terminu obserwacji. W dniu 28 maja najwięcej mszyc (260 sztuk na 20 roślinach) i największe ich zagęszczenie w jednej kolonii (średnie 14,4 mszyce, maksymalne 52 mszyce) stwierdzono na odmianie Belstar F 1. W tym terminie odnotowano już trzy kolonie (tj. 16,7%) spasożytowane przez D. rapae oraz jaja drapieżców z Chrysopidae (3 jaja) i Coccinellidae (18 jaj w jednym złożu). Działalność owadów drapieżnych, a zwłaszcza duża aktywność parazytoida D. rapae (w dniu 3 lipca pasożytowanie kolonii wynosiło 42,8%) ograniczały dalszy wzrost populacyjny mszycy na tej odmianie brokułu. Nieco inny przebieg wzrostu populacyjnego B. brassicae obserwowano na odmianie Sebastian. Prawie we wszystkich terminach obserwacji, a zwłaszcza w okresach największej liczebności szkodnika (28 maja i 3 lipca), notowano tutaj wysokie liczby kolonii na roślinach. W dniu 13 czerwca, na odmianie Cezar odnotowano pojedyncze okazy drapieżców: Chrysopidae (jedna larwa), Coccinellidae (jedna larwa i jeden chrząszcz) oraz Syrphidae (jedna larwa). W dniu 20 czerwca stwierdzono jedną larwę Coccinellidae i jedną poczwarkę Syrphidae na odmianie Chevalier F 1, a w dniu 3 lipca obserwowano pojedyncze jaja Chrysopidae na odmianach Milady F 1 i Sena F 1. Na tych trzech ostatnich odmianach liczebność mszycy były najmniejsza, a pasożytowanie kolonii (w dniu 3 lipca) wynosiło ponad 20%. W 2003 roku brokuły wysadzono w pole 3 czerwca, tj. o trzy tygodnie później, aniżeli w 2002 roku, i stwierdzono na nich bardzo silne rozmnożenie się B. brassicae (tab. 2). Parazytoid D. rapae pojawił się z dużym opóźnieniem; spasożytowane mszyce (z wyjątkiem odmiany Cezar ) obserwowano dopiero dnia 24 lipca. Największe zagęszczenie mszycy (średnio 1706 osobników) stwierdzono na odmianie Cezar, a na odmianie Coronado F 1 liczby kolonii i mszyc były najmniejsze. W analizowanym roku (w kolejnych terminach obserwacji) notowano liczne jaja Chrysopidae i pojedyncze larwy tych drapieżców. Najwięcej jaj (ogółem 68 sztuk) stwierdzono na odmianie Marathon F 1, a następnie na Sena F 1 (48 sztuk). Od połowy lipca w koloniach mszycy obserwowano larwy lub poczwarki Syrphidae. Wnuk i Wojciechowicz (1993) wyjaśniają, że larwy bzygowatych preferują bardziej zagęszczone kolonie B. brassicae i dlatego znaczna redukcja liczebności tej mszycy jest obserwowana dopiero od połowy lipca. W niniejszych badaniach najwięcej tych drapieżców

3 Występowanie mszycy Brevicoryne brassicae L. i jej wrogów Tabela 1 Dynamika występowania Brevicoryne brassicae i jej spasożytowanie przez Diaeretiella rapae na różnych odmianach brokułu w 2002 roku Dynamics of Brevicoryne brassicae population and its parasitation by Diaeretiella rapae on different broccoli cultivars in 2002 Odmiana Cultivar Liczba mszyc (M) i kolonii (K) na analizowanych 20 roślinach Number of aphids (M) and colonies (K) on analyzed 20 plants Wartości średnie Mean values M K M K M K M K M K M K Sebastian a ,6 19,2 b 0,8 6, ,7 50 8,7 15,6 5,0 13,5 Liberty F 1 a ,6 15,6 b , ,1 32,2 5,0 14,1 Lucky F 1 a ,2 14,4 b , ,5 28 2,2 11,1 Cezar a ,6 12,6 b 2,6 4, ,8 42,8 9 29,4 4,9 14,3 Belstar F 1 a ,6 9,6 b 1,5 16, ,3 42,8 4,8 25,0 Lord F 1 a ,0 13,0 b ,1 24 8,0 15,4 Milady F 1 a ,8 14,2 b 2 9, ,5 4, ,3 24 4,4 11,3 Chevalier F 1 a ,6 11,0 b 0 0 7, ,4 25 3, ,4 20,8 8,0 16,4 Sena F 1 a ,0 11,8 b 0,8 5,6 4, ,4 21,7 4,1 11,9 NIR (0,05) a 49,2 3,9 10,2 2,1 51,9 5,2 38,2 2,5 48,8 3,3 24,1 2,02 LSD (0.05) b 0,71 1,36 1,98 12,8 4,42 5,99 7,24 15,38 2,54 5,69 1,39 3,06 a mszyce (M) lub kolonie (K) (sztuk), b spasożytowanie (%). a aphids (M) or colonies (K) (no), b parasitation (%).

4 556 I. Łuczak Tabela 2 Dynamika występowania Brevicoryne brassicae i jej spasożytowanie przez Diaeretiella rapae na różnych odmianach brokułu w 2003 roku Dynamics of Brevicoryne brassicae population and its parasitation by Diaeretiella rapae on different broccoli cultivars in 2003 Odmiana Cultivar Liczba mszyc (M) i kolonii (K) na analizowanych 20 roślinach Number of aphids (M) and colonies (K) on analyzed 20 plants Wartości średnie Mean values M K M K M K M K M K M K M K Cezar a ,5 b 14,3 33,3 15,8 7, ,1 7,7 5,0 8,1 Sebastian a ,2 b ,2 23,8 12,2 4,0 Milady F 1 a ,7 18,8 b ,2 26,1 5,7 4,3 Sena F1 a ,7 b ,2 10,5 2,9 1,7 Marathon F 1 a ,7 b ,9 5,0 1,6 0,8 Coronado F 1 a ,7 14,5 b ,9 28,0 4,6 4,7 NIR (0,05) a 44,2 3,5 446,1 5,7 319,8 3, ,2 6,3 860,3 5,7 533,5 3,9 573,52 2,33 LSD (0.05) b 5,60 13,06 6,19 3,00 r.n. n.s. r.n. n.s. r.n. n.s. r.n. n.s. r.n. n.s. r.n. n.s. 24,71 9,82 3,52 2,44 a mszyce (M) lub kolonie (K) (sztuk), b spasożytowanie (%). a aphids (M) or colonies (K) (no), b parasitation (%).

5 Występowanie mszycy Brevicoryne brassicae L. i jej wrogów (dwie larwy i pięć poczwarek) odnotowano na odmianach Cezar oraz Sebastian (dwie larwy i trzy poczwarki). Na odmianie Marathon F 1 nie stwierdzono obecności Syrphidae, a na Coronado F 1 tylko jedną poczwarkę tych muchówek. Literatura Jankowska B. (2005 a): Predatory syrphids (Diptera, Syrphidae) occurring in the cabbage aphid (Brevicoryne brassicae L.) colonies on different cabbage vegetables. J. Plant Prot. Res. 45, 1: Jankowska B. (2005 b): The effect of cruciferous vegetables on occurrence of Cecidomyiidae, Coccinellidae and Chrysopidae predators in colonies of cabbage aphid (Brevicoryne brassicae L.). J. Plant Prot. Res. 45,4: Jankowska B., Wiech K. (2003): Occurrence of Diaeretiella rapae (M Intosh) (Aphidiidae) in the cabbage aphid (Brevicoryne brassicae L) colonies on the different crucifere crops. Sci. Works of Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture. Hortic. Veg. Grow. 22, 3: Narkiewicz-Jodko J. (1976): Dynamika rozwoju i zwalczanie mszycy kapuścianej (Brevicoryne brassicae L.). W: Mater. XVI Sesji Nauk. IOR, Poznań: Nawrocka B. (1984): Integrowana metoda ochrony kapusty głowiastej, kalafiora i brokułów. Ochr. Rośl. 11/12: Wnuk A., Wojciechowicz E. (1993): Drapieżne bzygowate (Diptera, Syrphidae) występujące w koloniach mszycy kapuścianej, Brevicoryne brassicae (L.), na kapuście i kalafiorze. Pol. Pismo Entomol. 62: THE OCCURRENCE OF CABBAGE APHID (BREVICORYNE BRASSICAE L.) AND ITS NATURAL ENEMY ON DIFFERENT BROCCOLI CULTIVARS Summary In the dynamics of population growth of Brevicoryne brassicae and its parasitation by Diaeretiella rapae was observed on eleven broccoli cultivars. The occurrence of predatory insects (from Chrysopidae, Coccinellidae and Syrphidae) in colonies of B. brassicae was noted too. In 2002 the number of aphids and the number of colonies on plants were not high but found differences for population of B. brassicae between the studied broccoli cultivars. In this year the parasite Diaeretiella rapae was an important factor decreasing the number of cabbage aphids. In 2003 a highly developed population of B. brassicae and a low parasitation of its colonies were observed. On the broccoli plants a small quantity of predatory insects was observed.

WPŁYW WODNEGO WYCIĄGU Z AKSAMITKI (TAGETES PATULA NANA) NA WYSTĘPOWANIE SZKODLIWEJ ENTOMOFAUNY NA KAPUŚCIE BIAŁEJ

WPŁYW WODNEGO WYCIĄGU Z AKSAMITKI (TAGETES PATULA NANA) NA WYSTĘPOWANIE SZKODLIWEJ ENTOMOFAUNY NA KAPUŚCIE BIAŁEJ Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (2) 2008 WPŁYW WODNEGO WYCIĄGU Z AKSAMITKI (TAGETES PATULA NANA) NA WYSTĘPOWANIE SZKODLIWEJ ENTOMOFAUNY NA KAPUŚCIE BIAŁEJ BEATA JANKOWSKA Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ŁUCJA MICHALIK WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Z Katedry Ogrodnictwa

Bardziej szczegółowo

Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) LAISVŪNĖ DUCHOVSKIENĖ, RASA KARKLELIENĖ, ROMA STARKUTĖ, ČESLOVAS BOBINAS

Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) LAISVŪNĖ DUCHOVSKIENĖ, RASA KARKLELIENĖ, ROMA STARKUTĖ, ČESLOVAS BOBINAS Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) LAISVŪNĖ DUCHOVSKIENĖ, RASA KARKLELIENĖ, ROMA STARKUTĖ, ČESLOVAS BOBINAS THE EFFECT OF NEEMAZAL-T/S ON CABBAGE APHID (BREVICORYNE BRASSICAE L.)

Bardziej szczegółowo

JAŚMINOWIEC (PHILADELPHUS CORONARIUS) JAKO ELEMENT KRAJOBRAZU MAŁEGO MIASTA I OAZA DLA POŻYTECZNEJ ENTOMOFAUNY

JAŚMINOWIEC (PHILADELPHUS CORONARIUS) JAKO ELEMENT KRAJOBRAZU MAŁEGO MIASTA I OAZA DLA POŻYTECZNEJ ENTOMOFAUNY Janina GOSPODAREK ZARZĄDZANIE KRAJOBRAZEM KULTUROWYM Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 10 Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 2008 Akademia Rolnicza Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POPULACJI WCIORNASTKA TYTONIOWCA THRIPS TABACI LIND. WYSTĘPUJĄCEGO NA CEBULI UPRAWIANEJ WSPÓŁRZĘDNIE Z MARCHWIĄ

DYNAMIKA POPULACJI WCIORNASTKA TYTONIOWCA THRIPS TABACI LIND. WYSTĘPUJĄCEGO NA CEBULI UPRAWIANEJ WSPÓŁRZĘDNIE Z MARCHWIĄ DYNAMIKA POPULACJI WCIORNASTKA TYTONIOWCA THRIPS TABACI LIND. WYSTĘPUJĄCEGO NA CEBULI UPRAWIANEJ WSPÓŁRZĘDNIE Z MARCHWIĄ POPULATION DYNAMICS OF THRIPS TABACI LIND. OCCURRING ON ONION CULTIVATED WITH CARROTS

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH W REJONIE WARMII. Wstęp. Materiał i metody

PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH W REJONIE WARMII. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JOANNA MAJKOWSKA-GADOMSKA 1, BRYGIDA WIERZBICKA 1, MACIEJ NOWAK 2 PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH

Bardziej szczegółowo

PARASITOIDS OF APHIDOPHAGOUS SYRPHIDAE OCCURRING IN CABBAGE APHID (BREVICORYNE BRASSICAE L.) COLONIES ON CABBAGE VEGETABLES

PARASITOIDS OF APHIDOPHAGOUS SYRPHIDAE OCCURRING IN CABBAGE APHID (BREVICORYNE BRASSICAE L.) COLONIES ON CABBAGE VEGETABLES PARASITOIDS OF APHIDOPHAGOUS SYRPHIDAE OCCURRING IN CABBAGE APHID (BREVICORYNE BRASSICAE L.) COLONIES ON CABBAGE VEGETABLES Beata Jankowska Agricultural University, Department of Plant Protection Al. 29

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UPRAWY MIESZANKI BOBIKU Z OWSEM NAGOZIARNISTYM W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM NA WYSTĘPOWANIE SZKODNIKÓW

WPŁYW UPRAWY MIESZANKI BOBIKU Z OWSEM NAGOZIARNISTYM W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM NA WYSTĘPOWANIE SZKODNIKÓW Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (3) 2011 WPŁYW UPRAWY MIESZANKI BOBIKU Z OWSEM NAGOZIARNISTYM W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM NA WYSTĘPOWANIE SZKODNIKÓW DARIUSZ ROPEK 1, BOGDAN KULIG

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OSŁON ORAZ SPOSOBU SADZENIA ZĄBKÓW NA PLONOWANIE CZOSNKU W UPRAWIE NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp

WPŁYW OSŁON ORAZ SPOSOBU SADZENIA ZĄBKÓW NA PLONOWANIE CZOSNKU W UPRAWIE NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) EWA REKOWSKA WPŁYW OSŁON ORAZ SPOSOBU SADZENIA ZĄBKÓW NA PLONOWANIE CZOSNKU W UPRAWIE NA ZBIÓR PĘCZKOWY Z Katedry Warzywnictwa Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

WZROST I ROZWÓJ FREZJI UPRAWIANEJ W GRUNCIE W ZALEŻNOŚCI OD TERMINU SADZENIA. Wstęp

WZROST I ROZWÓJ FREZJI UPRAWIANEJ W GRUNCIE W ZALEŻNOŚCI OD TERMINU SADZENIA. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) PIOTR SALACHNA, MONIKA PLACEK WZROST I ROZWÓJ FREZJI UPRAWIANEJ W GRUNCIE W ZALEŻNOŚCI OD TERMINU SADZENIA Z Katedry Roślin Ozdobnych Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

WZROST, PLONOWANIE I WIELKOŚCI OWOCÓW TRZYNASTU ODMIAN JABŁONI OKULIZOWANYCH NA PODKŁADCE M.9. Wstęp

WZROST, PLONOWANIE I WIELKOŚCI OWOCÓW TRZYNASTU ODMIAN JABŁONI OKULIZOWANYCH NA PODKŁADCE M.9. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) STANISŁAW WOCIÓR, PIOTR BARYŁA, SALWINA PALONKA, IRENA WÓJCIK WZROST, PLONOWANIE I WIELKOŚCI OWOCÓW TRZYNASTU ODMIAN JABŁONI OKULIZOWANYCH NA PODKŁADCE

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY NORMĄ WYSIEWU NASION A PLONEM ZIELA KARCZOCHA (CYNARA SCOLYMUS L.) * Wstęp. Materiał i metody

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY NORMĄ WYSIEWU NASION A PLONEM ZIELA KARCZOCHA (CYNARA SCOLYMUS L.) * Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (27) ANDRZEJ SAŁATA, HALINA BUCZKOWSKA ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY NORMĄ WYSIEWU NASION A PLONEM ZIELA KARCZOCHA (CYNARA SCOLYMUS L.) * Z Katedry Warzywnictwa i Roślin

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE FAUNY WYSTĘPUJĄCEJ NA WARZYWACH KORZENIOWYCH UPRAWIANYCH METODĄ EKOLOGICZNĄ I KONWENCJONALNĄ

PORÓWNANIE FAUNY WYSTĘPUJĄCEJ NA WARZYWACH KORZENIOWYCH UPRAWIANYCH METODĄ EKOLOGICZNĄ I KONWENCJONALNĄ PORÓWNANIE FAUNY WYSTĘPUJĄCEJ NA WARZYWACH KORZENIOWYCH UPRAWIANYCH METODĄ EKOLOGICZNĄ I KONWENCJONALNĄ COMPARISON OF THE FAUNA OCCURRING ON ROOT VEGETABLES CULTIVATED UNDER ORGANIC AND CONVENTIONAL SYSTEMS

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POPULACJI WCIORNASTKA TYTONIOWCA THRIPS TABACI LIND. WYSTĘPUJĄCEGO NA PORZE UPRAWIANYM WSPÓŁRZĘDNIE Z SZAŁWIĄ

DYNAMIKA POPULACJI WCIORNASTKA TYTONIOWCA THRIPS TABACI LIND. WYSTĘPUJĄCEGO NA PORZE UPRAWIANYM WSPÓŁRZĘDNIE Z SZAŁWIĄ DYNAMIKA POPULACJI WCIORNASTKA TYTONIOWCA THRIPS TABACI LIND. WYSTĘPUJĄCEGO NA PORZE UPRAWIANYM WSPÓŁRZĘDNIE Z SZAŁWIĄ POPULATION DYNAMICS OF THRIPS TABACI LIND. OCCURRING ON LEEK INTERCROPPING WITH SAGE

Bardziej szczegółowo

The content of pigments in leaves of spinach and susceptibility of cultivars to black bean aphid (Aphis fabae Scop.) invasion

The content of pigments in leaves of spinach and susceptibility of cultivars to black bean aphid (Aphis fabae Scop.) invasion PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN (1) 01 The content of pigments in leaves of spinach and susceptibility of cultivars to black bean aphid (Aphis fabae Scop.) invasion Poziom barwników

Bardziej szczegółowo

REAKCJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRKA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ. Wstęp

REAKCJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRKA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) DANUTA DROZD, HANNA SZAJSNER REACJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ Z atedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

USZLACHETNIANIE NASION WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN WARZYWNYCH POPRZEZ STYMULACJĘ PROMIENIAMI LASERA. Wstęp. Materiał i metody

USZLACHETNIANIE NASION WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN WARZYWNYCH POPRZEZ STYMULACJĘ PROMIENIAMI LASERA. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (7) HANNA SZAJSNER, DANUTA DROZD USZLACHETNIANIE NASION WYBRANYCH GATUNÓW ROŚLIN WARZYWNYCH POPRZEZ STYMULACJĘ PROMIENIAMI LASERA Z atedry Hodowli Roślin

Bardziej szczegółowo

OCENA PLONOWANIA I JAKOŚCI OWOCÓW DZIEWIĘCIU ODMIAN TRUSKAWKI. Wstęp. Materiał i metody

OCENA PLONOWANIA I JAKOŚCI OWOCÓW DZIEWIĘCIU ODMIAN TRUSKAWKI. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) MONIKA BIENIASZ, MONIKA MAŁODOBRY, WŁODZIMIERZ LECH OCENA PLONOWANIA I JAKOŚCI OWOCÓW DZIEWIĘCIU ODMIAN TRUSKAWKI Z Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LVII SECTIO E 2002 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1, Poland 2 Instytut

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWADNIANIA KROPLOWEGO KAWONA (CITRULLUS LANATUS) UPRAWIANEGO Z ROZSADY TRAKTOWANEJ RÓŻNYMI BARWAMI ŚWIATŁA NA WYSTĘPOWANIE OWADÓW

WPŁYW NAWADNIANIA KROPLOWEGO KAWONA (CITRULLUS LANATUS) UPRAWIANEGO Z ROZSADY TRAKTOWANEJ RÓŻNYMI BARWAMI ŚWIATŁA NA WYSTĘPOWANIE OWADÓW Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (4) 2009 WPŁYW NAWADNIANIA KROPLOWEGO KAWONA (CITRULLUS LANATUS) UPRAWIANEGO Z ROZSADY TRAKTOWANEJ RÓŻNYMI BARWAMI ŚWIATŁA NA WYSTĘPOWANIE OWADÓW

Bardziej szczegółowo

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN Niechemiczne i chemiczne metody ochrony plantacji

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN Niechemiczne i chemiczne metody ochrony plantacji INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN Niechemiczne i chemiczne metody ochrony plantacji Grzegorz Pruszyński Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu Wiek pestycydów (wg Matcalfa 1980):

Bardziej szczegółowo

MUCHÓWKI BZYGOWATE (DIPTERA: SYRPHIDAE) WYSTĘPUJĄCE W UPRAWIE KOPRU NASIENNEGO (ANETHUM GRAVEOLENS)

MUCHÓWKI BZYGOWATE (DIPTERA: SYRPHIDAE) WYSTĘPUJĄCE W UPRAWIE KOPRU NASIENNEGO (ANETHUM GRAVEOLENS) MUCHÓWKI BZYGOWATE (DIPTERA: SYRPHIDAE) WYSTĘPUJĄCE W UPRAWIE KOPRU NASIENNEGO (ANETHUM GRAVEOLENS) THE HOVERFLIES (DIPTERA: SYRPHIDAE) OCCURRING ON DILL CULTIVATED FOR SEEDS (ANETHUM GRAVEOLENS) Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ŻYWYCH I MARTWYCH ŚCIÓŁEK Z ROŚLIN OKRYWOWYCH NA WYSTĘPOWANIE FITOFAGÓW W UPRAWIE KAPUSTY BRUKSELSKIEJ

WPŁYW ŻYWYCH I MARTWYCH ŚCIÓŁEK Z ROŚLIN OKRYWOWYCH NA WYSTĘPOWANIE FITOFAGÓW W UPRAWIE KAPUSTY BRUKSELSKIEJ WPŁYW ŻYWYCH I MARTWYCH ŚCIÓŁEK Z ROŚLIN OKRYWOWYCH NA WYSTĘPOWANIE FITOFAGÓW W UPRAWIE KAPUSTY BRUKSELSKIEJ INFLUENCE OF LIVE AND DEAD MULCHES FROM COVER CROPS ON PHYTOPHAGOUS INSECTS OCCURRENCE ON BRUSSELS

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE BOCZNIAKA PLEUROTUS PRECOCE (FR.) QUEL W ZALEŻNOŚCI OD MASY PODŁOŻA. Wstęp

PLONOWANIE BOCZNIAKA PLEUROTUS PRECOCE (FR.) QUEL W ZALEŻNOŚCI OD MASY PODŁOŻA. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (27) MIROSŁAWA ZIOMBRA, ALEKSANDRA CZERWIŃSKA, KINGA ŁAWICKA PLONOWANIE BOCZNIAKA PLEUROTUS PRECOCE (FR.) QUEL W ZALEŻNOŚCI OD MASY PODŁOŻA Z Katedry Warzywnictwa

Bardziej szczegółowo

OCENA PLONOWANIA ODMIAN BURAKA LIŚCIOWEGO W UPRAWIE JESIENNEJ. Wstęp. Materiał i metody

OCENA PLONOWANIA ODMIAN BURAKA LIŚCIOWEGO W UPRAWIE JESIENNEJ. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) KAMILA CZERNIAK, EUGENIUSZ KOŁOTA OCENA PLONOWANIA ODMIAN BURAKA LIŚCIOWEGO W UPRAWIE JESIENNEJ Z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METODY BIOLOGICZNEJ W OCHRONIE POMIDORA SZKLARNIOWEGO PRZED SZKODNIKAMI. Wstęp

WYKORZYSTANIE METODY BIOLOGICZNEJ W OCHRONIE POMIDORA SZKLARNIOWEGO PRZED SZKODNIKAMI. Wstęp WYKORZYSTANIE METODY BIOLOGICZNEJ W OCHRONIE POMIDORA SZKLARNIOWEGO PRZED SZKODNIKAMI 129 Autorzy: Dawid Polar, Tomasz Olbrycht Opiekun: dr inż. Tomasz Olbrycht SKN,,Włościanin, Sekcja Bioróżnorodności

Bardziej szczegółowo

Drapieżne owady (Chrysopidae, Coccinellidae, Nabidae, Anthocoridae, Syrphidae) w śródpolnych zbiorowiskach trawiastych *

Drapieżne owady (Chrysopidae, Coccinellidae, Nabidae, Anthocoridae, Syrphidae) w śródpolnych zbiorowiskach trawiastych * Wiad. entomol. 19 (1): 29-36 Poznań 2000 Drapieżne owady (Chrysopidae, Coccinellidae, Nabidae, Anthocoridae, Syrphidae) w śródpolnych zbiorowiskach trawiastych * Predatory insects (Chrysopidae, Coccinellidae,

Bardziej szczegółowo

PREDATORS OCCURRING IN MYZOCALLIS CORYLI GOETZE (HOMOPTERA, APHIDODEA) COLONIES ON HAZEL (CORYLUS L.)

PREDATORS OCCURRING IN MYZOCALLIS CORYLI GOETZE (HOMOPTERA, APHIDODEA) COLONIES ON HAZEL (CORYLUS L.) PREDATORS OCCURRING IN MYZOCALLIS CORYLI GOETZE (HOMOPTERA, APHIDODEA) COLONIES ON HAZEL (CORYLUS L.) Elżbieta Wojciechowicz-Żytko Agricultural University, Department of Plant Protection, Al. 29-Listopada

Bardziej szczegółowo

ORGANIZMY POŻYTECZNE WYSTĘPUJĄCE NA PLANTACJACH ROŚLIN ENERGETYCZNYCH

ORGANIZMY POŻYTECZNE WYSTĘPUJĄCE NA PLANTACJACH ROŚLIN ENERGETYCZNYCH FRAGM. AGRON. 26(4) 2009, 22 27 ORGANIZMY POŻYTECZNE WYSTĘPUJĄCE NA PLANTACJACH ROŚLIN ENERGETYCZNYCH ŻANETA FIEDLER, JOANNA JAWORSKA Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu Z.Fiedler@ior.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SAPONIN LUCERNY (MEDICAGO SSP.) DO ZWALCZANIA MSZYCY BURAKOWEJ W UPRAWIE BOBIKU

OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SAPONIN LUCERNY (MEDICAGO SSP.) DO ZWALCZANIA MSZYCY BURAKOWEJ W UPRAWIE BOBIKU Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (3) 08 OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SAPONIN LUCERNY (MEDICAGO SSP.) DO ZWALCZANIA MSZYCY BURAKOWEJ W UPRAWIE BOBIKU JERZY KSIĘŻAK 1, ZBIGNIEW

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PLONOWANIA I WARTOŚCI ODŻYWCZEJ WYBRANYCH ODMIAN POMIDORA W UPRAWIE PRZY PALIKACH W TUNELU FOLIOWYM. Wstęp

PORÓWNANIE PLONOWANIA I WARTOŚCI ODŻYWCZEJ WYBRANYCH ODMIAN POMIDORA W UPRAWIE PRZY PALIKACH W TUNELU FOLIOWYM. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) SYLWIA WINIARSKA, EUGENIUSZ KOŁOTA PORÓWNANIE PLONOWANIA I WARTOŚCI ODŻYWCZEJ WYBRANYCH ODMIAN POMIDORA W UPRAWIE PRZY PALIKACH W TUNELU FOLIOWYM

Bardziej szczegółowo

EFFICACY OF BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI IN THE CONTROL OF EUROPEAN CORN BORER OSTRINIA NUBILALIS HŰBNER ON SWEET CORN

EFFICACY OF BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI IN THE CONTROL OF EUROPEAN CORN BORER OSTRINIA NUBILALIS HŰBNER ON SWEET CORN EFEKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNEGO ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN OPARTEGO NA BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI W ZWALCZANIU OMACNICY PROSOWIANKI OSTRINIA NUBILALIS HŰBNER NA KUKURYDZY CUKROWEJ EFFICACY OF BACILLUS THURINGIENSIS

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Anyszka, Adam Dobrzański

Zbigniew Anyszka, Adam Dobrzański Zróżnicowanie zachwaszczenia w uprawie marchwi w zależności od sposobu uprawy Zbigniew Anyszka, Adam Dobrzański W S T Ę P Skład gatunkowy flory segetalnej i stopień zachwaszczenia roślin uprawnych zależy

Bardziej szczegółowo

ZASIEDLANIE UPRAWY ROŚLIN IPOMOEA BATATAS (L.) LAM. PRZEZ ŚLIMAKI W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSCE

ZASIEDLANIE UPRAWY ROŚLIN IPOMOEA BATATAS (L.) LAM. PRZEZ ŚLIMAKI W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSCE Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 47 (1) 2007 ZASIEDLANIE UPRAWY ROŚLIN IPOMOEA BATATAS (L.) LAM. PRZEZ ŚLIMAKI W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSCE BARBARA KROCHMAL-MARCZAK 1, BARBARA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ POTASU W MŁODYCH BULWACH ZIEMNIAKA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UPRAWY. Wstęp

ZAWARTOŚĆ POTASU W MŁODYCH BULWACH ZIEMNIAKA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UPRAWY. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXX (2007) WANDA WADAS, ROMUALDA JABŁOŃSKA-CEGLAREK, EDYTA KOSTERNA, TERESA ŁĘCZYCKA ZAWARTOŚĆ POTASU W MŁODYCH BULWACH ZEMNAKA W ZALEŻNOŚC OD SPOSOBU UPRAWY

Bardziej szczegółowo

Wciornastek tytoniowiec (Thrips tabaci Lindeman, 1888 ssp. communis Uzel, 1895

Wciornastek tytoniowiec (Thrips tabaci Lindeman, 1888 ssp. communis Uzel, 1895 Wciornastek tytoniowiec (Thrips tabaci Lindeman, 1888 ssp. communis Uzel, 1895 1. Systematyka Rząd - przylżeńce (Thysanoptera) Rodzina - wciornastkowate (Thrypidae) 2. Biologia i opis gatunku: Gatunek,

Bardziej szczegółowo

PODATNOŚĆ CHRYZANTEM OGRODOWYCH NA USZKODZENIA POWODOWANE PRZEZ ZMIENIKI. Wstęp. Materiał i metody

PODATNOŚĆ CHRYZANTEM OGRODOWYCH NA USZKODZENIA POWODOWANE PRZEZ ZMIENIKI. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLX (2004) EWA DANKOWSKA, IZABELA NAWROT PODATNOŚĆ CHRYZANTEM OGRODOWYCH NA USZKODZENIA POWODOWANE PRZEZ ZMIENIKI Z Katedry Metod Ochrony Roślin Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NASTĘPCZY PREPARATÓW ASAHI SL I TYTANITU STOSOWANEGO W UPRAWIE ROSA MULTIFLORA THUNB. NA JAKOŚĆ OKULANTÓW RÓŻ ODMIANY FLAMINGO.

WPŁYW NASTĘPCZY PREPARATÓW ASAHI SL I TYTANITU STOSOWANEGO W UPRAWIE ROSA MULTIFLORA THUNB. NA JAKOŚĆ OKULANTÓW RÓŻ ODMIANY FLAMINGO. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JOLANTA ADAMIAK, JERZY HETMAN WPŁYW NASTĘPCZY PREPARATÓW ASAHI SL I TYTANITU STOSOWANEGO W UPRAWIE ROSA MULTIFLORA THUNB. NA JAKOŚĆ OKULANTÓW RÓŻ

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA CHELATAMI ŻELAZA NA PLONOWANIE POMIDORA SZKLARNIOWEGO UPRAWIANEGO W SUBSTRACIE TORFOWYM. Wstęp

WPŁYW NAWOŻENIA CHELATAMI ŻELAZA NA PLONOWANIE POMIDORA SZKLARNIOWEGO UPRAWIANEGO W SUBSTRACIE TORFOWYM. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) PIOTR CHOHURA 1, EUGENIUSZ KOŁOTA 1, ANDRZEJ KOMOSA 2 WPŁYW NAWOŻENIA CHELATAMI ŻELAZA NA PLONOWANIE POMIDORA SZKLARNIOWEGO UPRAWIANEGO W SUBSTRACIE

Bardziej szczegółowo

NOWE MOŻLIWOŚCI ZWALCZANIA KIŁY KAPUSTY (PLASMODIOPHORA BRASSICAE) Z ZASTOSOWANIEM EKSTRAKTÓW ROŚLINNYCH

NOWE MOŻLIWOŚCI ZWALCZANIA KIŁY KAPUSTY (PLASMODIOPHORA BRASSICAE) Z ZASTOSOWANIEM EKSTRAKTÓW ROŚLINNYCH NOWE MOŻLIWOŚCI ZWALCZANIA KIŁY KAPUSTY (PLASMODIOPHORA BRASSICAE) Z ZASTOSOWANIEM EKSTRAKTÓW ROŚLINNYCH THE NEW POSSIBILITY OF CLUBROOT CONTROL (PLASMODIOPHORA BRASSICAE) USING PLANTS EXTRACTS Aleksandra

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA AZOTEM I POTASEM NA WZROST, KWITNIENIE I WALORY DEKORACYJNE GOMFRENY (GOMPHRENA GLOBOSA L.) Wstęp

WPŁYW ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA AZOTEM I POTASEM NA WZROST, KWITNIENIE I WALORY DEKORACYJNE GOMFRENY (GOMPHRENA GLOBOSA L.) Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ZENIA MICHAŁOJĆ WPŁYW ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA AZOTEM I POTASEM NA WZROST, KWITNIENIE I WALORY DEKORACYJNE GOMFRENY (GOMPHRENA GLOBOSA L.) Z Katedry

Bardziej szczegółowo

Komunikat jagodowy z dnia 01 lipca 2015 (Tomasz Gasparski Bayer CropScience)

Komunikat jagodowy z dnia 01 lipca 2015 (Tomasz Gasparski Bayer CropScience) Komunikat jagodowy z dnia 01 lipca 2015 (Tomasz Gasparski Bayer CropScience) Truskawka: Na plantacjach nadal obserwujemy bardzo duży problem z przędziorkami. Ten sezon okazał się bardzo sprzyjający rozwojowi

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RODZAJU FOLII I JEJ BARWY NA PLON ORAZ JAKOŚĆ SAŁATY MASŁOWEJ, UPRAWIANEJ W TUNELACH NISKICH * Wstęp

WPŁYW RODZAJU FOLII I JEJ BARWY NA PLON ORAZ JAKOŚĆ SAŁATY MASŁOWEJ, UPRAWIANEJ W TUNELACH NISKICH * Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) PIOTR SIWEK 1, RENATA WOJCIECHOWSKA 2, ANDRZEJ LIBIK 1, ANDRZEJ KALISZ 1 WPŁYW RODZAJU FOLII I JEJ BARWY NA PLON ORAZ JAKOŚĆ SAŁATY MASŁOWEJ, UPRAWIANEJ

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICE ODMIANOWE W AKUMULACJI KADMU I OŁOWIU PRZEZ RZODKIEWKĘ (RAPHANUS SATIVUS L.)

RÓŻNICE ODMIANOWE W AKUMULACJI KADMU I OŁOWIU PRZEZ RZODKIEWKĘ (RAPHANUS SATIVUS L.) Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLVI (2004) WOJCIECH TYKSIŃSKI, JOANNA KURDUBSKA RÓŻNICE ODMIANOWE W AKUMULACJI KADMU I OŁOWIU PRZEZ RZODKIEWKĘ (RAPHANUS SATIVUS L.) Z Katedry Nawożenia Roślin

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ALLELOPATYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI ROŚLIN W UPRAWIE WARZYW

WYKORZYSTANIE ALLELOPATYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI ROŚLIN W UPRAWIE WARZYW Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/2008 Anna Szafirowska, Sławomir Kołosowski Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach WYKORZYSTANIE ALLELOPATYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI ROŚLIN W UPRAWIE WARZYW Streszczenie Przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PODŁOŻA I ODMIANY NA PLONOWANIE OGÓRKA GRUBOBRODAWKOWEGO UPRAWIANEGO W SZKLARNI Z ZASTOSOWANIEM FERTYGACJI

WPŁYW PODŁOŻA I ODMIANY NA PLONOWANIE OGÓRKA GRUBOBRODAWKOWEGO UPRAWIANEGO W SZKLARNI Z ZASTOSOWANIEM FERTYGACJI Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLX (2004) JÓZEF PIRÓG WPŁYW PODŁOŻA I ODMIANY NA PLONOWANIE OGÓRKA GRUBOBRODAWKOWEGO UPRAWIANEGO W SZKLARNI Z ZASTOSOWANIEM FERTYGACJI Z Katedry Warzywnictwa Akademii

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ZWIĄZKÓW NATURALNYCH W OCHRONIE MARCHWI PRZED ALTERNARIOZĄ. Wstęp

WYKORZYSTANIE ZWIĄZKÓW NATURALNYCH W OCHRONIE MARCHWI PRZED ALTERNARIOZĄ. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) STANISŁAW MAZUR, JACEK NAWROCKI WYKORZYSTANIE ZWIĄZKÓW NATURALNYCH W OCHRONIE MARCHWI PRZED ALTERNARIOZĄ Z Katedry Ochrony Roślin Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MIESZANINY PROPIONIBACTERIUM FREUDENREICHII I LACTOBACILLUS RHAMNOSUS NA ZDROWOTNOŚĆ I PLON RZEPAKU OZIMEGO

WPŁYW MIESZANINY PROPIONIBACTERIUM FREUDENREICHII I LACTOBACILLUS RHAMNOSUS NA ZDROWOTNOŚĆ I PLON RZEPAKU OZIMEGO Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (3) 2009 WPŁYW MIESZANINY PROPIONIBACTERIUM FREUDENREICHII I LACTOBACILLUS RHAMNOSUS NA ZDROWOTNOŚĆ I PLON RZEPAKU OZIMEGO ROMUALD GWIAZDOWSKI

Bardziej szczegółowo

PRZYDATNOŚĆ CYNII WYTWORNEJ (ZINNIA ELEGANS JACQ.) Z GRUPY MONDO DO UPRAWY GRUNTOWEJ W WARUNKACH PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI. Wstęp

PRZYDATNOŚĆ CYNII WYTWORNEJ (ZINNIA ELEGANS JACQ.) Z GRUPY MONDO DO UPRAWY GRUNTOWEJ W WARUNKACH PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Pozniu CCCLXXXIII (2007) URSZULA PUCZEL PRZYDATNOŚĆ CYNII WYTWORNEJ (ZINNIA ELEGANS JACQ.) Z GRUPY MONDO DO UPRAWY GRUNTOWEJ W WARUNKACH PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI Z Katedry

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PODŁOŻY Z DODATKIEM KOMPOSTÓW NA WZROST I POKRÓJ PELARGONII RABATOWEJ (PELARGONIUM HORTORUM BAILEY) Wstęp

WPŁYW PODŁOŻY Z DODATKIEM KOMPOSTÓW NA WZROST I POKRÓJ PELARGONII RABATOWEJ (PELARGONIUM HORTORUM BAILEY) Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) AGNIESZKA ZAWADZIŃSKA, MAGDALENA KLESSA * WPŁYW PODŁOŻY Z DODATKIEM KOMPOSTÓW NA WZROST I POKRÓJ PELARGONII RABATOWEJ (PELARGONIUM HORTORUM BAILEY)

Bardziej szczegółowo

PLON, KOMPONENTY SKŁADOWE PLONU ORAZ CELNOŚĆ ZIARNA WYBRANYCH ODMIAN OWSA SIEWNEGO

PLON, KOMPONENTY SKŁADOWE PLONU ORAZ CELNOŚĆ ZIARNA WYBRANYCH ODMIAN OWSA SIEWNEGO ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 3 (70), 117 126 ELŻBIETA PISULEWSKA, ROBERT WITKOWICZ, AGNIESZKA KIDACKA PLON, KOMPONENTY SKŁADOWE PLONU ORAZ CELNOŚĆ ZIARNA WYBRANYCH ODMIAN OWSA SIEWNEGO S

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu roślin pszenżyta ozimego odmian Woltario i Krakowiak w zależności od gęstości siewu

Dynamika wzrostu roślin pszenżyta ozimego odmian Woltario i Krakowiak w zależności od gęstości siewu NR 25 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2007 BOGUSŁAWA JAŚKIEWICZ Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach Dynamika wzrostu roślin pszenżyta

Bardziej szczegółowo

Weź szkodniki w dwa ognie

Weź szkodniki w dwa ognie Teraz w nowej, lepszej cenie! Weź szkodniki w dwa ognie Edycja 214 2 Mączliki Mszyce Tarczniki/Miseczniki Najskuteczniejsza ochrona w zwalczaniu mszyc i innych szkodników ssących Movento 1 SC to całkowicie

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY KALAREPY. Wstęp

ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY KALAREPY. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JÓZEF NURZYŃSKI, KATARZYNA DZIDA, LIDIA NOWAK ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY KALAREPY Z Katedry Uprawy i Nawożenia

Bardziej szczegółowo

K O H I N O R 200 SL

K O H I N O R 200 SL Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 32/2010d z dnia 28.01.2010 r. zmieniający zezwolenie MRiRW nr R-40/2009 z dnia 09.04.2009 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna

Bardziej szczegółowo

Wpływ technologii uprawy na architekturę łanu trzech odmian pszenicy ozimej

Wpływ technologii uprawy na architekturę łanu trzech odmian pszenicy ozimej ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIV (4) SECTIO E 2009 Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Podlaska, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce e-mail: kurir@ap.siedlce.pl

Bardziej szczegółowo

BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH. Wstęp

BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXLIII (2002) ZENON GRZEŚ BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH Z Instytutu Inżynierii Rolniczej Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Economic and productive efficiency of crop protection treatments in cultivation of morphologically diversified field bean cultivars

Economic and productive efficiency of crop protection treatments in cultivation of morphologically diversified field bean cultivars P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 142 2006 BOGDAN KULIG 1, DARIUSZ ROPEK 2, JOANNA DŁUŻNIEWSKA 2 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, 2 Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego Akademia Rolnicza w

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA TEMPO WZROSTU ROŚLIN I PLONOWANIE KALAFIORA BIAŁEGO, ZIELONEGO ORAZ ROMANESCO * Wstęp

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA TEMPO WZROSTU ROŚLIN I PLONOWANIE KALAFIORA BIAŁEGO, ZIELONEGO ORAZ ROMANESCO * Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (200) STANISŁAW CEBULA, ANDRZEJ KALISZ, EDWARD KUNICKI WPŁYW NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA TEMPO WZROSTU ROŚLIN I PLONOWANIE KALAFIORA BIAŁEGO, ZIELONEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

ANETA S AWIÑSKA, BO ENNA JAŒKIEWICZ. Department of Entomology, University of Agriculture, ul. Leszczyñskiego 7, Lublin, Poland

ANETA S AWIÑSKA, BO ENNA JAŒKIEWICZ. Department of Entomology, University of Agriculture, ul. Leszczyñskiego 7, Lublin, Poland ACTA AGROBOTANICA Vol. 58, z. 1 2005 s. 165 174 Aphids (Homoptera, Aphidodea) inhabiting the shrubs of Pinus mugo Turra in the green area of Lublin. Part II. Domination and frequency of aphids, their natural

Bardziej szczegółowo

WYSTĘPOWANIE ORAZ SZKODLIWOŚĆ NIEZMIARKI PASKOWANEJ (CHLOROPS PUMILIONIS BJERK.) (DIPTERA, CHLOROPIDAE) NA RÓŻNYCH ODMIANACH PSZENICY JAREJ

WYSTĘPOWANIE ORAZ SZKODLIWOŚĆ NIEZMIARKI PASKOWANEJ (CHLOROPS PUMILIONIS BJERK.) (DIPTERA, CHLOROPIDAE) NA RÓŻNYCH ODMIANACH PSZENICY JAREJ Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (2) 2011 WYSTĘPOWANIE ORAZ SZKODLIWOŚĆ NIEZMIARKI PASKOWANEJ (CHLOROPS PUMILIONIS BJERK.) (DIPTERA, CHLOROPIDAE) NA RÓŻNYCH ODMIANACH PSZENICY

Bardziej szczegółowo

CZY MO NA POLEGAÆ NA PO YTECZNYCH ORGANIZMACH? Kazimierz Wiech, Jolanta Ka³muk, Maria Pobo niak, Micha³ Pniak Oczywiœcie pod tak postawionym pytaniem kryje siê nastêpne: czy sama obecnoœæ oraz mniejsza

Bardziej szczegółowo

PRZYDATNOŚĆ WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN JAKO ŻYWYCH ŚCIÓŁEK W UPRAWIE PORA ORAZ OCENA ICH WARTOŚCI NAWOZOWEJ. Wstęp

PRZYDATNOŚĆ WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN JAKO ŻYWYCH ŚCIÓŁEK W UPRAWIE PORA ORAZ OCENA ICH WARTOŚCI NAWOZOWEJ. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLVI (2004) SYLWIA WINIARSKA, EUGENIUSZ KOŁOTA PRZYDATNOŚĆ WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN JAKO ŻYWYCH ŚCIÓŁEK W UPRAWIE PORA ORAZ OCENA ICH WARTOŚCI NAWOZOWEJ Z Katedry

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Michał Kostiw, inż. Barbara Robak IHAR PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie

prof. dr hab. Michał Kostiw, inż. Barbara Robak IHAR PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie Ziemniak Polski 2011 nr 4 1 PRESJA MSZYC, WEKTORÓW WIRUSÓW, I ZAGROŻENIE PLANTACJI NASIENNYCH ZIEMNIAKA PRZEZ WIRUSY Y I LIŚCIOZWOJU W 2011 ROKU prof. dr hab. Michał Kostiw, inż. Barbara Robak IHAR PIB,

Bardziej szczegółowo

Evaluation of susceptibility of selected park rose cultivars to pests. Ocena podatności wybranych odmian róż parkowych na szkodniki

Evaluation of susceptibility of selected park rose cultivars to pests. Ocena podatności wybranych odmian róż parkowych na szkodniki PROGRESS IN PLANT PROTECTION DOI: 10.14199/ppp-2015-047 55 (3): 267-274, 2015 Published online: 15.04.2015 ISSN 1427-4337 Received: 03.08.2014 / Accepted: 26.02.2015 Evaluation of susceptibility of selected

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FLUROPRIMIDOLU NA ROZWÓJ POPULACJI MSZYCY BRZOSKWINIOWEJ (NECTAROSIPHON PERSICAE SULZER) NA CHRYZANTEMIE

WPŁYW FLUROPRIMIDOLU NA ROZWÓJ POPULACJI MSZYCY BRZOSKWINIOWEJ (NECTAROSIPHON PERSICAE SULZER) NA CHRYZANTEMIE ZNIO 2013, 21: 97-104 WPŁYW FLUROPRIMIDOLU NA ROZWÓJ POPULACJI MSZYCY BRZOSKWINIOWEJ (NECTAROSIPHON PERSICAE SULZER) NA CHRYZANTEMIE THE INFLUENCE OF FLURPRIMIDOL ON DEVELOPMENT OF THE GREEN PEACH APHID

Bardziej szczegółowo

Department of Plant Protection, Agricultural University al. 29-Listopada 54, 31-425 KrakoÂw ewojcie@ogr.ar.krakow.pl

Department of Plant Protection, Agricultural University al. 29-Listopada 54, 31-425 KrakoÂw ewojcie@ogr.ar.krakow.pl APHIDS AND OTHER HEMIPTEROUS INSECTS VOL. 15 169±181 Predatory syrhpids /Diptera, / and ladybird beetles /Coleoptera, Coccinellidae/ inthe colonies of Aphis fabae Scopoli, 1763 /Hemiptera, Aphidoidea/

Bardziej szczegółowo

ŻYWE ŚCIÓŁKI W UPRAWIE POMIDORA. Wstęp. Materiał i metody

ŻYWE ŚCIÓŁKI W UPRAWIE POMIDORA. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA, EUGENIUSZ KOŁOTA ŻYWE ŚCIÓŁKI W UPRAWIE POMIDORA Z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NAPARÓW ROŚLINNYCH W OGRANICZANIU ŻEROWANIA POMROWIKA MAŁEGO (DEROCERAS LAEVE MÜLL.) Wstęp. Materiał i metody

WYKORZYSTANIE NAPARÓW ROŚLINNYCH W OGRANICZANIU ŻEROWANIA POMROWIKA MAŁEGO (DEROCERAS LAEVE MÜLL.) Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXIX (2006) EWA DANKOWSKA WYKORZYSTANIE NAPARÓW ROŚLINNYCH W OGRANICZANIU ŻEROWANIA POMROWIKA MAŁEGO (DEROCERAS LAEVE MÜLL.) Z Katedry Metod Ochrony Roślin Akademii

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ŚCIÓŁKOWANIA NA DYNAMIKĘ ROZRASTANIA SIĘ WYBRANYCH BYLIN OKRYWOWYCH. Wstęp. Materiał i metoda

WPŁYW ŚCIÓŁKOWANIA NA DYNAMIKĘ ROZRASTANIA SIĘ WYBRANYCH BYLIN OKRYWOWYCH. Wstęp. Materiał i metoda Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (27) REGINA DĘBICZ WPŁYW ŚCIÓŁKOWANIA NA DYNAMIKĘ ROZRASTANIA SIĘ WYBRANYCH BYLIN OKRYWOWYCH Z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZRÓŻNICOWANYCH DAWEK AZOTU NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ ODŻYWCZĄ KAPUSTY PEKIŃSKIEJ * Wstęp

WPŁYW ZRÓŻNICOWANYCH DAWEK AZOTU NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ ODŻYWCZĄ KAPUSTY PEKIŃSKIEJ * Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ANDRZEJ KALISZ WPŁYW ZRÓŻNICOWANYCH DAWEK AZOTU NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ ODŻYWCZĄ KAPUSTY PEKIŃSKIEJ * Z Katedry Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ I JAKOŚĆ PLONU OWOCÓW POMIDORA DROBNOOWOCOWEGO W UPRAWIE NA WŁÓKNIE KOKOSOWYM I WEŁNIE MINERALNEJ * Wstęp

WYSOKOŚĆ I JAKOŚĆ PLONU OWOCÓW POMIDORA DROBNOOWOCOWEGO W UPRAWIE NA WŁÓKNIE KOKOSOWYM I WEŁNIE MINERALNEJ * Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JOLANTA KOBRYŃ, ALIAKSANDR ABUKHOVICH, KATARZYNA KOWALCZYK WYSOKOŚĆ I JAKOŚĆ PLONU OWOCÓW POMIDORA DROBNOOWOCOWEGO W UPRAWIE NA WŁÓKNIE KOKOSOWYM

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NAWOZÓW OSMOCOTE I VITROFOSMAK W UPRAWIE AKSAMITKI ROZPIERZCHŁEJ. Wstęp

ZASTOSOWANIE NAWOZÓW OSMOCOTE I VITROFOSMAK W UPRAWIE AKSAMITKI ROZPIERZCHŁEJ. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) AGNIESZKA LIS-KRZYŚCIN ZASTOSOWANIE NAWOZÓW OSMOCOTE I VITROFOSMAK W UPRAWIE AKSAMITKI ROZPIERZCHŁEJ Z Katedry Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW W PLONIE KAPUSTY CZERWONEJ W ZALEŻNOŚCI OD FORMY AZOTU NAWOZOWEGO. Wstęp

ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW W PLONIE KAPUSTY CZERWONEJ W ZALEŻNOŚCI OD FORMY AZOTU NAWOZOWEGO. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) RENATA WOJCIECHOWSKA, STANISŁAW ROŻEK, ANNA KOŁTON ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW W PLONIE KAPUSTY CZERWONEJ W ZALEŻNOŚCI OD FORMY AZOTU NAWOZOWEGO

Bardziej szczegółowo

Changes in the dynamics of migration aphids occurring on potato in Wielkopolska based on cathes of Johnsons suction trap in Winna Góra in

Changes in the dynamics of migration aphids occurring on potato in Wielkopolska based on cathes of Johnsons suction trap in Winna Góra in PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN () Changes in the dynamics of migration aphids occurring on potato in Wielkopolska based on cathes of Johnsons suction trap in Winna Góra in Zmiany

Bardziej szczegółowo

Matematyka i statystyka matematyczna dla rolników w SGGW WYKŁAD 11 DOŚWIADCZENIE JEDNOCZYNNIKOWE W UKŁADZIE CAŁKOWICIE LOSOWYM PORÓWNANIA SZCZEGÓŁOWE

Matematyka i statystyka matematyczna dla rolników w SGGW WYKŁAD 11 DOŚWIADCZENIE JEDNOCZYNNIKOWE W UKŁADZIE CAŁKOWICIE LOSOWYM PORÓWNANIA SZCZEGÓŁOWE WYKŁAD 11 DOŚWIADCZENIE JEDNOCZYNNIKOWE W UKŁADZIE CAŁKOWICIE LOSOWYM PORÓWNANIA SZCZEGÓŁOWE Było: Przykład. W doświadczeniu polowym załoŝonym w układzie całkowicie losowym w czterech powtórzeniach porównano

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZAWARTOŚCI N, P, K, CA, MG W PODŁOŻACH I W LIŚCIACH POMIDORA W OKRESIE WEGETACJI. Wstęp

ZMIANY ZAWARTOŚCI N, P, K, CA, MG W PODŁOŻACH I W LIŚCIACH POMIDORA W OKRESIE WEGETACJI. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLVI (24) JÓZEF NURZYŃSKI, MARIA KALBARCZYK, LIDIA NOWAK ZMIANY ZAWARTOŚCI N, P, K, CA, MG W PODŁOŻACH I W LIŚCIACH POMIDORA W OKRESIE WEGETACJI Z Katedry Uprawy

Bardziej szczegółowo

OCENA NIEKTÓRYCH CECH MORFOLOGICZNYCH NIESZPUŁKI ZWYCZAJNEJ (MESPILUS GERMANICA L.) UPRAWIANEJ W WARUNKACH PRZYRODNICZYCH OLSZTYNA.

OCENA NIEKTÓRYCH CECH MORFOLOGICZNYCH NIESZPUŁKI ZWYCZAJNEJ (MESPILUS GERMANICA L.) UPRAWIANEJ W WARUNKACH PRZYRODNICZYCH OLSZTYNA. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JADWIGA WAŹBIŃSKA, BEATA PŁOSZAJ OCENA NIEKTÓRYCH CECH MORFOLOGICZNYCH NIESZPUŁKI ZWYCZAJNEJ (MESPILUS GERMANICA L.) UPRAWIANEJ W WARUNKACH PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Rola entomopatogenicznych nicieni w ograniczeniu liczebności szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella)

Rola entomopatogenicznych nicieni w ograniczeniu liczebności szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella) Rola entomopatogenicznych nicieni w ograniczeniu liczebności szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella) Anna Kreft, Henryk Skrzypek, Waldemar Kazimierczak Katolicki Uniwersytet Lubelski Zakład

Bardziej szczegółowo

Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) KRZYSZTOF WRAGA, AGNIESZKA DOBROWOLSKA

Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) KRZYSZTOF WRAGA, AGNIESZKA DOBROWOLSKA Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) KRZYSZTOF WRAGA, AGNIESZKA DOBROWOLSKA OCENA WPŁYWU PREPARATU ACTISIL NA CECHY MORFOLOGICZNE I WARTOŚĆ DEKORACYJNĄ ROZSADY DWÓCH ODMIAN BRATKA OGRODOWEGO

Bardziej szczegółowo

NASTĘPCZE DZIAŁANIE NAWOZÓW ZIELONYCH W UPRAWIE MARCHWI FLACORO. Wstęp

NASTĘPCZE DZIAŁANIE NAWOZÓW ZIELONYCH W UPRAWIE MARCHWI FLACORO. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ROMUALDA JABŁOŃSKA-CEGLAREK, ROBERT ROSA, JOLANTA FRANCZUK, ANNA ZANIEWICZ-BAJKOWSKA, EDYTA KOSTERNA NASTĘPCZE DZIAŁANIE NAWOZÓW ZIELONYCH W UPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Aphid (Hemiptera: Aphidoidea) population and benefits of their control in spring barley crops in the south-eastern Poland

Aphid (Hemiptera: Aphidoidea) population and benefits of their control in spring barley crops in the south-eastern Poland PROGRESS IN PLANT PROTECTION 54 (3) 2014 DOI: http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-048 Aphid (Hemiptera: Aphidoidea) population and benefits of their control in spring barley crops in the south-eastern

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W REJONIE DOŚWIADCZEŃ ŁĄKOWYCH W FALENTACH

CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W REJONIE DOŚWIADCZEŃ ŁĄKOWYCH W FALENTACH WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2006: t. 6 z. specj. (17) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 15 22 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006 CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Determining the optimal timing of insecticide applications for control of cabbage root fly (Delia radicum L.) based on monitoring

Determining the optimal timing of insecticide applications for control of cabbage root fly (Delia radicum L.) based on monitoring PROGRESS IN PLANT PROTECTION DOI: 10.14199/ppp-2015-063 55 (3): 369-374, 2015 Published online: 28.05.2015 ISSN 1427-4337 Received: 30.10.2014 / Accepted: 15.05.2015 Determining the optimal timing of insecticide

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Rolnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2012 Tom 6 Zeszyt 3 KATARZYNA PANASIEWICZ, AGNIESZKA

Bardziej szczegółowo

Porównanie produkcji nasiennej ziemniaka w systemie ekologicznym i konwencjonalnym

Porównanie produkcji nasiennej ziemniaka w systemie ekologicznym i konwencjonalnym NR 255 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2010 MARIA PYTLARZ-KOZICKA Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Porównanie produkcji nasiennej ziemniaka w systemie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TERMINU SIEWU I ODLEGŁOŚCI RZĘDÓW NA PLONOWANIE BAZYLII POSPOLITEJ (OCIMUM BASILICUM L.) Wstęp

WPŁYW TERMINU SIEWU I ODLEGŁOŚCI RZĘDÓW NA PLONOWANIE BAZYLII POSPOLITEJ (OCIMUM BASILICUM L.) Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (07) DOROTA JADCZAK WPŁYW TERMINU SIEWU I ODLEGŁOŚCI RZĘDÓW NA PLONOWANIE BAZYLII POSPOLITEJ (OCIMUM BASILICUM L.) Z Katedry Warzywnictwa Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE ZAGROŻEŃ POWODOWANYCH PRZEZ FITOFAGI WYSTĘPUJĄCE NA UPRAWACH ROŚLIN WARZYWNYCH

PROGNOZOWANIE ZAGROŻEŃ POWODOWANYCH PRZEZ FITOFAGI WYSTĘPUJĄCE NA UPRAWACH ROŚLIN WARZYWNYCH PROGNOZOWANIE ZAGROŻEŃ POWODOWANYCH PRZEZ FITOFAGI WYSTĘPUJĄCE NA UPRAWACH ROŚLIN WARZYWNYCH FORECASTING OF HAZARDS CAUSED BY PESTS OCCURING ON VEGETABLE CROPS Maria Rogowska, Robert Wrzodak, Andrzej Lewandowski,

Bardziej szczegółowo

Przewidywane procedury rejestracji i kontroli uprawy odmian transgenicznych w Polsce

Przewidywane procedury rejestracji i kontroli uprawy odmian transgenicznych w Polsce NR 221 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 EDWARD GACEK Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Słupia Wielka Przewidywane procedury rejestracji i kontroli uprawy odmian transgenicznych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ BIOLOGICZNĄ BURAKA ĆWIKŁOWEGO, UPRAWIANEGO NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ BIOLOGICZNĄ BURAKA ĆWIKŁOWEGO, UPRAWIANEGO NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JAN KRĘŻEL, EUGENIUSZ KOŁOTA WPŁYW NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ BIOLOGICZNĄ BURAKA ĆWIKŁOWEGO, UPRAWIANEGO NA ZBIÓR PĘCZKOWY Z Katedry

Bardziej szczegółowo

The effect of some features of carrot cultivars on egg laying and larvae feeding preferences of carrot psyllid (Trioza apicalis Först.

The effect of some features of carrot cultivars on egg laying and larvae feeding preferences of carrot psyllid (Trioza apicalis Först. PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (4) 2012 The effect of some features of carrot cultivars on egg laying and larvae feeding preferences of carrot psyllid (Trioza apicalis Först.)

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2016 nr 3 23 Agrotechnika i mechanizacja DŁUGOŚĆ OKRESU SPOCZYNKU BULW ZIEMNIAKA W ZALEŻNOŚCI OD WYSTĘPOWANIA WYSOKIEJ TEMPERATURY I SUSZY W CZASIE WEGETACJI* prof. dr hab. Krystyna Rykaczewska

Bardziej szczegółowo

PRZYDATNOŚĆ PODŁOŻY INERTNYCH W UPRAWIE GOŹDZIKA SZKLARNIOWEGO. Wstęp

PRZYDATNOŚĆ PODŁOŻY INERTNYCH W UPRAWIE GOŹDZIKA SZKLARNIOWEGO. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLVI (2004) ZENIA MICHAŁOJĆ, JOANNA KONOPIŃSKA PRZYDATNOŚĆ PODŁOŻY INERTNYCH W UPRAWIE GOŹDZIKA SZKLARNIOWEGO Z Katedry Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych Akademii

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KILKUPĘDOWYCH SADZONEK W ROZMNAŻANIU OZDOBNYCH GATUNKÓW TRAW Z RODZAJU FESTUCA, CAREX I JUNCUS. Wstęp

WYKORZYSTANIE KILKUPĘDOWYCH SADZONEK W ROZMNAŻANIU OZDOBNYCH GATUNKÓW TRAW Z RODZAJU FESTUCA, CAREX I JUNCUS. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) KRYSTYNA PUDELSKA WYKORZYSTANIE KILKUPĘDOWYCH SADZONEK W ROZMNAŻANIU OZDOBNYCH GATUNKÓW TRAW Z RODZAJU FESTUCA, CAREX I JUNCUS Z Instytutu Roślin

Bardziej szczegółowo

1. Jednoczynnikowa analiza wariancji 2. Porównania szczegółowe

1. Jednoczynnikowa analiza wariancji 2. Porównania szczegółowe Zjazd 7. SGGW, dn. 28.11.10 r. Matematyka i statystyka matematyczna Tematy 1. Jednoczynnikowa analiza wariancji 2. Porównania szczegółowe nna Rajfura 1 Zagadnienia Przykład porównania wielu obiektów w

Bardziej szczegółowo

WPŁYW KWASU GIBERELINOWEGO NA WZROST I KWITNIENIE NIECIERPKA WALLERIANA (IMPATIENS WALLERIANA HOOK.) Z GRUPY SPELLBOUND

WPŁYW KWASU GIBERELINOWEGO NA WZROST I KWITNIENIE NIECIERPKA WALLERIANA (IMPATIENS WALLERIANA HOOK.) Z GRUPY SPELLBOUND Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ANITA SCHROETER-ZAKRZEWSKA, BEATA JANOWSKA WPŁYW KWASU GIBERELINOWEGO NA WZROST I KWITNIENIE NIECIERPKA WALLERIANA (IMPATIENS WALLERIANA HOOK.)

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXVI (1) SECTIO E 2011 Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin e-mail: czeslaw.szewczuk@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PODŁOŻY I POŻYWEK NA PLONOWANIE POMIDORA SZKLARNIOWEGO. Wstęp

WPŁYW PODŁOŻY I POŻYWEK NA PLONOWANIE POMIDORA SZKLARNIOWEGO. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLVI (2004) ANNA PAWLIŃSKA, ANDRZEJ KOMOSA WPŁYW PODŁOŻY I POŻYWEK NA PLONOWANIE POMIDORA SZKLARNIOWEGO Z Katedry Nawożenia Roślin Ogrodniczych Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

CENY ZAKUPU I DZIERŻAWY KWOTY MLECZNEJ W GOSPODARSTWACH KRAJÓW EUROPEJSKICH W LATACH

CENY ZAKUPU I DZIERŻAWY KWOTY MLECZNEJ W GOSPODARSTWACH KRAJÓW EUROPEJSKICH W LATACH FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Folia Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomica 256 (48), 117 122 Bogusław GOŁĘBIOWSKI, Agata WÓJCIK CENY ZAKUPU I DZIERŻAWY KWOTY MLECZNEJ W GOSPODARSTWACH KRAJÓW

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Rolnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2011 Tom 5 Zeszyt 3 TOMASZ MACIEJEWSKI, KATARZYNA RĘBARZ

Bardziej szczegółowo