WPŁYW UPRAWY MIESZANKI BOBIKU Z OWSEM NAGOZIARNISTYM W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM NA WYSTĘPOWANIE SZKODNIKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW UPRAWY MIESZANKI BOBIKU Z OWSEM NAGOZIARNISTYM W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM NA WYSTĘPOWANIE SZKODNIKÓW"

Transkrypt

1 Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (3) 2011 WPŁYW UPRAWY MIESZANKI BOBIKU Z OWSEM NAGOZIARNISTYM W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM NA WYSTĘPOWANIE SZKODNIKÓW DARIUSZ ROPEK 1, BOGDAN KULIG 2 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Mickiewicza 21, Kraków 1 Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego 2 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin I. WSTĘP Rośliny strączkowe uprawiane na paszę stanowią ważne źródło białka dla zwierząt hodowanych w gospodarstwach ekologicznych. Jednak ograniczenia związane z ochroną upraw w systemie ekologicznym mają wpływ na duże zagrożenie ze strony agrofagów, co w konsekwencji może prowadzić do dużych strat w plonie. Do najgroźniejszych szkodników w uprawie roślin strączkowych należą mszyce (Aphis fabae Scop.) i strąkowce (Bruchus rufimanus Boh.) (Mrówczyński i wsp. 2006). W niektórych latach dochodzi do prawie całkowitej utraty plonu w wyniku uszkodzeń powodowanych przez mszycę burakową (Ropek i Kulig 2002). W systemie ekologicznym możliwości zwalczania szkodników są bardzo ograniczone i z tego względu poszukiwane są metody niechemicznego ograniczania ich szkodliwości. Celem badań było określenie występowania i szkodliwości mszyc (A. fabae), oprzędzików (Sitona sp.) i strąkowców (B. rufimanus) w uprawie mieszanki bobiku z owsem nagoziarnistym. II. MATERIAŁ I METODY Badania przeprowadzono w latach na wieloletnich doświadczeniach polowych Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin w Krakowie-Prusach. Eksperyment założono w czterech powtórzeniach, w warunkach systemu ekologicznego. Schemat doświadczenia obejmował: I czynnik dwie odmiany bobiku: Optimal (ze szczytowym kwiatostanem, wysokotanionowa) i Olga (tradycyjna, niskotaninowa); II czynnik procentowy udział nagoziarnistej odmiany owsa Polar w mieszance: 25, 50 i 75%. Schemat doświadczenia obejmował: 1. Czysty siew tradycyjnej odmiany bobiku Olga 100% Olga; 2. Czysty siew samokończącej odmiany bobiku Optimal 100% Optimal;

2 1292 Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (3) Czysty siew nagoziarnistej odmiany owsa Polar 100% Polar; 4. Mieszanka M1 25% bobik Olga, 75% owies Polar; 5. Mieszanka M2 50% bobik Olga, 50% owies Polar; 6. Mieszanka M3 75% bobik Olga, 25% owies Polar; 7. Mieszanka M4 25% bobik Optimal, 75% owies Polar; 8. Mieszanka M5 50% bobik Optimal, 50% owies Polar; 9. Mieszanka M6 75% bobik Optimal, 25% owies Polar. Powierzchnia pojedynczego poletka wynosiła 11,2 m 2. Nasiona bobiku i ziarno owsa wysiano wspólnie. Rozstawa rzędów w mieszankach wynosiła 14 cm, natomiast w siewie czystym bobiku 0,5 m. W okresie wschodów wykonano analizę uszkodzenia roślin przez chrząszcze oprzędzików (Sitona sp.). Prowadzono również obserwację stopnia opanowania roślin przez mszyce burakową (A. fabae) i strąkowca bobowego (B. rufimanus). Wyniki poddano analizie wariancji ANOVA w programie Statistica 9.0. Obliczono przedziały krytyczne Newmana-Keulsa, a wartość ostatniego kroku posłużyła do różnicowania średnich przy poziomie istotności p < 0,05. III. WYNIKI I DYSKUSJA Agrofagi stanowią duże zagrożenie dla upraw rolniczych w gospodarstwach ekologicznych. Obecnie brak skutecznego preparatu do zwalczania szkodników w ekologicznej uprawie bobiku (Ropek i Kulig 2010). Alternatywną dla metody chemicznej może być metoda agrotechniczna polegająca m.in. na odpowiedniej uprawie gleby czy zastosowaniu wczesnego terminu siewu i przyspieszonego zbioru. W przypadku roślin strączkowych uprawianych na paszę korzystna może być uprawa bobiku w mieszance z nagoziarnistym owsem (Szpunar-Krok i wsp. 2009a). Pozwala to między innymi uzyskać dobrej jakości paszę dla zwierząt gospodarskich. Podczas trzech letnich doświadczeń poletkowych szkodniki wystąpiły w każdym sezonie wegetacyjnym. W okresie wschodów rośliny bobiku były uszkadzane przez chrząszcze oprzędzików (tab. 1). W każdym roku doświadczenia, wszystkie rośliny bobiku, niezależnie od odmiany i zastosowanej mieszanki były uszkodzone przez wspomniane chrząszcze. Uszkodzenia bobiku powodowane przez oprzędziki były jednak stosunkowo niewielkie i nie stwierdzono dużych różnic w ich szkodliwości pomiędzy siewem czystym bobiku i w mieszance z owsem nagoziarnistym. Chrząszcze oprzędzików występują wczesną wiosną podczas wschodów roślin. Prawdopodobnie z tego względu efekt ochronny wsiewki owsa był niewielki. Mszyca burakowa występowała w różnym nasileniu w poszczególnych latach doświadczenia (tab. 2). Szczególnie w 2008 roku liczebność mszyc na roślinach bobiku była wysoka. Niezależnie od roku badań mszyca najliczniej atakowała rośliny bobiku uprawiane na poletkach kontrolnych, gdzie uprawiano bobik w siewie czystym. Zastosowanie mieszanki bobiku z owsem nagoziarnistym wpłynęło na ograniczenie uszkodzenia roślin bobiku przez mszycę burakową. Im większy był udział owsa w mieszance, tym mniej liczne było opanowanie roślin bobiku przez mszycę. Należy jednak zaznaczyć, że nawet przy 25% udziale owsa nagoziarnistego efekt ochronny był istotny. Mszyca burakowa atakuje bobik w późniejszym okresie niż oprzędziki, kiedy rośliny bobiku i owsa są lepiej rozwinięte, co może wpływać niekorzystnie na zdolność mszyc do odnalezienia rośliny żywicielskiej.

3 Wpływ uprawy mieszanki bobiku z owsem 1293 Tabela 1. Występowanie i szkodliwość oprzędzików (Sitona sp.) w uprawie bobiku Table 1. Occurrence and harmfulness of Sitona sp. in faba bean crops Liczba chrząszczy Sitona sp. na m 2 of Sitona sp. weevils per m ,3 2,5 2,0 1,8 2,0 2,0 1,5 1,8 2, ,8 2,3 1,8 2,0 1,5 2,5 2,3 1,8 2, ,8 2,0 2,0 1,5 1,8 2,5 2,3 1,3 1,9 NIR (0,05) LSD (0.05); a 0,34, b 0,73, a x b 1,55 Liczba uszkodzeń of injuries 2,0 2,3 1,9 1,8 1,8 2,3 2,0 1, ,0 21,3 20,3 19,0 19,3 22,3 20,8 17,8 11, ,8 17,3 19,3 13,8 20,0 19,3 18,0 14,8 19, ,8 19,3 18,3 17,5 20,0 17,5 18,8 16,0 18,5 NIR (0,05) LSD (0.05); a 0,87, b 1,88, a x b 3,40 20,2 19,3 19,3 16,8 19,8 19,8 19,3 16,2 Tabela 2. Występowanie i szkodliwość mszycy burakowej w uprawie bobiku Table 2. Occurrence and harmfulness of A. fabae in faba bean crops Liczba mszyc A. fabae of A. fabae ,3 2,3 3,53 5,53 50,6 1,5 5,0 5,8 19, ,5 0,63 2,8 2,5 25,1 0,6 1,6 2,4 10, ,0 2,5 3,9 7,9 110,3 1,9 4,0 6,4 38,6 101,9 1,8 3,4 5,3 62,0 1,3 3,5 4,8 NIR (0,05) LSD (0.05); a 5,26, b 11,29, a x b 23,40 Procent uszkodzonych roślin Percent of damaged plants ,5 12,5 20,0 25,0 45,0 10,0 22,5 30,0 26, ,5 7,5 15,0 22,5 27,5 5,0 15,0 22,5 18, ,0 17,5 22,5 35,0 100,0 15,0 22,5 32,5 43,1 NIR (0,05) LSD (0.05); a 3,18, b 6,82, a x b 14,49 60, 12,5 19,2 27,5 57,5 10,0 20,0 28,3

4 1294 Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (3) 2011 Tabela 3. Występowanie strąkowca bobowego w uprawie bobiku Table 3. Occurrence of B. rufimanus in faba bean crops Liczba chrząszczy B. rufimanus of B. rufimanus ,5 1,0 1,0 1,3 2,8 1,0 1,5 1,5 1, ,8 0,8 1,5 1,5 2,5 0,8 1,5 1,3 1, ,5 0,5 1,0 1,8 2,3 1,3 1,8 1,5 1,6 NIR (0,05) LSD (0.05); a 0,34, b 0,71, a x b 1,28 2,6 0,8 1,2 1,5 2,5 1,0 1,6 1,4 W okresie zakwitania bobiku i formowania strąków na plantacji pojawiły się chrząszcze strąkowca bobowego (tab. 3). Również w tym przypadku zaobserwowano korzystny wpływ uprawy bobiku w mieszance z owsem nagoziarnistym na ograniczenie występowania tego szkodnika. Natomiast Szpunar-Krok i wsp. (2009b) nie zaobserwowali istotnych różnic w liczbie nasion bobiku porażonych przez strąkowca bobowego w siewie czystym i w mieszance z owsem nagim. Korzystny wpływ mieszanki bobiku z owsem nagoziarnistym na zdrowotność bobiku stwierdzili Dłużniewska i wsp. (2010). Grzyb Botritis fabae powodujący czekoladową plamistość w istotnie większym stopniu porażał bobik rosnący w siewie czystym niż w mieszance z owsem. Uzyskane wyniki i literatura wskazują, że uprawa mieszanek zbożowo-strączkowych może być korzystna ze względu na ograniczenie szkodliwości agrofagów bobiku. IV. WNIOSKI 1. Uprawa mieszanki bobiku z owsem nagoziarnistym nie miała wpływu na szkodliwość chrząszczy oprzędzików. 2. Uprawa bobiku w mieszance z owsem nagoziarnistym może mieć istotne znaczenie w ograniczaniu szkodliwości mszycy burakowej i strąkowców. Szczególnie w gospodarstwach ekologicznych, taki sposób uprawy bobiku powinien być stosowany. 3. Procentowy udział owsa w mieszance powinien zależeć przede wszystkim od przeznaczenia paszy, ponieważ zadawalający efekt ochronny uzyskiwano przy wszystkich zastosowanych mieszankach bobiku z owsem nagoziarnistym. V. LITERATURA Dłużniewska J., Nadolnik M., Kulig B Choroby bobiku uprawianego z owsem z różnym udziałem komponentów w mieszance. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50 (4):

5 Wpływ uprawy mieszanki bobiku z owsem 1295 Mrówczyński M., Wachowiak H., Pruszyński G Zagrożenie upraw małoobszarowych przez szkodniki i metody ochrony. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 46 (1): Ropek D., Kulig B Wpływ chemicznego zwalczania szkodników na zdrowotność bobiku. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 42 (2): Ropek D., Kulig B Zwalczanie szkodników w ekologicznej uprawie bobiku. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50 (1): Szpunar-Krok E., Bobrecka-Jamro D., Tobiasz-Salach R., Kubit P. 2009a. Skład chemiczny ziarna owsa nagoziarnistego i nasion bobiku uprawianych w siewie czystym i w mieszankach. Fragm. Agron. 26 (2): Szpunar-Krok E., Bobrecka-Jamro D., Tobiasz-Salach R. 2009b. Plonowanie owsa nagoziarnistego i bobiku uprawianych w siewie czystym i w mieszankach. Fragm. Agron. 26 (2): DARIUSZ ROPEK, BOGDAN KULIG THE EFFECT OF FABA BEAN-NAKED OAT MIXTURE IN ECOLOGICAL CULTIVATION ON THE OCCURRENCE OF PESTS SUMMARY The occurrence and harmfulness of pest in field bean cultivated in pure sowing and in faba bean mixed with naked oat was evaluated in field experiment carried out in Faba bean plants in pure sowing were more severely infested with Aphis fabae and Bruchus rufimanus than in intercrops. The cultivation method had only slight effect on the occurrence of pea weevil. It is recommended to sow faba bean in mixture with naked oat in organic farms. Key words: faba bean, aphids, pea weevil, organic farming

WYKORZYSTANIE GRZYBA OWADOBÓJCZEGO Isaria fumosorosea DO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW W UPRAWIE BOBIKU

WYKORZYSTANIE GRZYBA OWADOBÓJCZEGO Isaria fumosorosea DO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW W UPRAWIE BOBIKU Proceedings of ECOpole DOI: 10.2429/proc.2014.8(1)026 2014;8(1) Tomasz KUŹNIAR 1, Dariusz ROPEK 1 i Bogdan KULIG 2 WYKORZYSTANIE GRZYBA OWADOBÓJCZEGO Isaria fumosorosea DO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW W UPRAWIE

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE OWSA NAGOZIARNISTEGO I BOBIKU UPRAWIANYCH W SIEWIE CZYSTYM I W MIESZANKACH

PLONOWANIE OWSA NAGOZIARNISTEGO I BOBIKU UPRAWIANYCH W SIEWIE CZYSTYM I W MIESZANKACH FRAGM. AGRON. 26(2) 2009, 145 151 PLONOWANIE OWSA NAGOZIARNISTEGO I BOBIKU UPRAWIANYCH W SIEWIE CZYSTYM I W MIESZANKACH EWA SZPUNAR-KROK, DOROTA BOBRECKA-JAMRO, RENATA TOBIASZ-SALACH Katedra Produkcji

Bardziej szczegółowo

Economic and productive efficiency of crop protection treatments in cultivation of morphologically diversified field bean cultivars

Economic and productive efficiency of crop protection treatments in cultivation of morphologically diversified field bean cultivars P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 142 2006 BOGDAN KULIG 1, DARIUSZ ROPEK 2, JOANNA DŁUŻNIEWSKA 2 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, 2 Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego Akademia Rolnicza w

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ

WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 47 (2) 2007 WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ KATARZYNA PANASIEWICZ, WIESŁAW KOZIARA, HANNA

Bardziej szczegółowo

Comparison of the non-chemical and chemical method for broad bean protection against Sitona spp.

Comparison of the non-chemical and chemical method for broad bean protection against Sitona spp. PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (1) 2012 Comparison of the non-chemical and chemical method for broad bean protection against Sitona spp. Porównanie niechemicznego i chemicznego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna opłacalność chemicznego zwalczania chorób, szkodników i chwastów w rzepaku ozimym

Ekonomiczna opłacalność chemicznego zwalczania chorób, szkodników i chwastów w rzepaku ozimym Tom XX Rośliny Oleiste 1999 Małgorzata Juszczak, Marek Mrówczyński, Gustaw Seta* Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, *Instytut Ochrony Roślin, Oddział Sośnicowice Ekonomiczna opłacalność chemicznego zwalczania

Bardziej szczegółowo

OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SAPONIN LUCERNY (MEDICAGO SSP.) DO ZWALCZANIA MSZYCY BURAKOWEJ W UPRAWIE BOBIKU

OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SAPONIN LUCERNY (MEDICAGO SSP.) DO ZWALCZANIA MSZYCY BURAKOWEJ W UPRAWIE BOBIKU Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (3) 08 OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SAPONIN LUCERNY (MEDICAGO SSP.) DO ZWALCZANIA MSZYCY BURAKOWEJ W UPRAWIE BOBIKU JERZY KSIĘŻAK 1, ZBIGNIEW

Bardziej szczegółowo

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN Niechemiczne i chemiczne metody ochrony plantacji

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN Niechemiczne i chemiczne metody ochrony plantacji INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN Niechemiczne i chemiczne metody ochrony plantacji Grzegorz Pruszyński Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu Wiek pestycydów (wg Matcalfa 1980):

Bardziej szczegółowo

SKŁAD CHEMICZNY ZIARNA OWSA NAGOZIARNISTEGO I NASION BOBIKU UPRAWIANYCH W SIEWIE CZYSTYM I W MIESZANKACH

SKŁAD CHEMICZNY ZIARNA OWSA NAGOZIARNISTEGO I NASION BOBIKU UPRAWIANYCH W SIEWIE CZYSTYM I W MIESZANKACH FRAGM. AGRON. 26(2) 2009, 152 157 SKŁAD CHEMICZNY ZIARNA OWSA NAGOZIARNISTEGO I NASION BOBIKU UPRAWIANYCH W SIEWIE CZYSTYM I W MIESZANKACH EWA SZPUNAR-KROK, DOROTA BOBRECKA-JAMRO, RENATA TOBIASZ-SALACH,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNGICYDÓW NA ZDROWOTNOŚĆ, PLONOWANIE I WARTOŚĆ SIEWNĄ ŁUBINU BIAŁEGO I ŻÓŁTEGO

WPŁYW FUNGICYDÓW NA ZDROWOTNOŚĆ, PLONOWANIE I WARTOŚĆ SIEWNĄ ŁUBINU BIAŁEGO I ŻÓŁTEGO Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 46 (2) 2006 WPŁYW FUNGICYDÓW NA ZDROWOTNOŚĆ, PLONOWANIE I WARTOŚĆ SIEWNĄ ŁUBINU BIAŁEGO I ŻÓŁTEGO JERZY SZUKAŁA 1, AGNIESZKA MYSTEK 1, DANUTA KURASIAK-POPOWSKA

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE WYBRANYCH ODMIAN BOBIKU W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU OCHRONY ROŚLIN I GĘSTOŚCI SIEWU 1

PLONOWANIE WYBRANYCH ODMIAN BOBIKU W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU OCHRONY ROŚLIN I GĘSTOŚCI SIEWU 1 FRAGM. AGRON. 26(3) 2009, 93 101 PLONOWANIE WYBRANYCH ODMIAN BOBIKU W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU OCHRONY ROŚLIN I GĘSTOŚCI SIEWU 1 BOGDAN KULIG, ANDRZEJ OLEKSY, ALEKSANDRA SAJDAK Katedra Szczegółowej Uprawy

Bardziej szczegółowo

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2013

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2013 BOBIK Doświadczenia z bobikiem prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2013 roku badano 7 odmian w 3 grupach (1 odmiana niesamokończąca wysokotaninowa, 5 odmian niesamokończących niskotaninowych

Bardziej szczegółowo

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2014

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2014 BOBIK Doświadczenia z bobikiem prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 7 odmian w 3 grupach (1 odmiana niesamokończąca wysokotaninowa, 5 odmian niesamokończących niskotaninowych

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ SKŁADOWYCH PLONU I POWIERZCHNI ASYMILACYJNEJ ŁANU WYBRANYCH ODMIAN BOBIKU W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU OCHRONY ROŚLIN

PLONOWANIE ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ SKŁADOWYCH PLONU I POWIERZCHNI ASYMILACYJNEJ ŁANU WYBRANYCH ODMIAN BOBIKU W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU OCHRONY ROŚLIN Fragm. Agron. 29(4) 2012, 95 105 PLONOWANIE ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ SKŁADOWYCH PLONU I POWIERZCHNI ASYMILACYJNEJ ŁANU WYBRANYCH ODMIAN BOBIKU W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU OCHRONY ROŚLIN Bogdan Kulig, Andrzej

Bardziej szczegółowo

PRZYDATNOŚĆ ODMIAN WARZYW STRĄCZKOWYCH DO UPRAW EKOLOGICZNYCH Z PRZEZNACZENIEM DO BEZPOŚREDNIEGO SPOŻYCIA I NA NASIONA

PRZYDATNOŚĆ ODMIAN WARZYW STRĄCZKOWYCH DO UPRAW EKOLOGICZNYCH Z PRZEZNACZENIEM DO BEZPOŚREDNIEGO SPOŻYCIA I NA NASIONA Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych PRZYDATNOŚĆ ODMIAN WARZYW STRĄCZKOWYCH DO UPRAW EKOLOGICZNYCH Z PRZEZNACZENIEM DO BEZPOŚREDNIEGO SPOŻYCIA I

Bardziej szczegółowo

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ŁUCJA MICHALIK WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Z Katedry Ogrodnictwa

Bardziej szczegółowo

NASTĘPCZE DZIAŁANIE NAWOZÓW ZIELONYCH W UPRAWIE MARCHWI FLACORO. Wstęp

NASTĘPCZE DZIAŁANIE NAWOZÓW ZIELONYCH W UPRAWIE MARCHWI FLACORO. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ROMUALDA JABŁOŃSKA-CEGLAREK, ROBERT ROSA, JOLANTA FRANCZUK, ANNA ZANIEWICZ-BAJKOWSKA, EDYTA KOSTERNA NASTĘPCZE DZIAŁANIE NAWOZÓW ZIELONYCH W UPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Nano-Gro w badaniach rolniczych na kukurydzy (badania rejestracyjne, IUNG Puławy, 2010)

Nano-Gro w badaniach rolniczych na kukurydzy (badania rejestracyjne, IUNG Puławy, 2010) Nano-Gro w badaniach rolniczych na kukurydzy (badania rejestracyjne, IUNG Puławy, 2010) Celem badań było określenie wpływu stymulatora wzrostu Nano-Gro dynamikę wschodów, plonowanie oraz zdrowotność kukurydzy.

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ OCHRONY FASOLI PRZED CHOROBAMI PRZY UŻYCIU ROZPYLACZY STANDARTOWYCH I EŻEKTOROWYCH

SKUTECZNOŚĆ OCHRONY FASOLI PRZED CHOROBAMI PRZY UŻYCIU ROZPYLACZY STANDARTOWYCH I EŻEKTOROWYCH Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 SKUTECZNOŚĆ OCHRONY FASOLI PRZED CHOROBAMI PRZY UŻYCIU ROZPYLACZY STANDARTOWYCH I EŻEKTOROWYCH Stanisław Parafiniuk Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POPULACJI WCIORNASTKA TYTONIOWCA THRIPS TABACI LIND. WYSTĘPUJĄCEGO NA CEBULI UPRAWIANEJ WSPÓŁRZĘDNIE Z MARCHWIĄ

DYNAMIKA POPULACJI WCIORNASTKA TYTONIOWCA THRIPS TABACI LIND. WYSTĘPUJĄCEGO NA CEBULI UPRAWIANEJ WSPÓŁRZĘDNIE Z MARCHWIĄ DYNAMIKA POPULACJI WCIORNASTKA TYTONIOWCA THRIPS TABACI LIND. WYSTĘPUJĄCEGO NA CEBULI UPRAWIANEJ WSPÓŁRZĘDNIE Z MARCHWIĄ POPULATION DYNAMICS OF THRIPS TABACI LIND. OCCURRING ON ONION CULTIVATED WITH CARROTS

Bardziej szczegółowo

Integrowana ochrona roślin strączkowych: jak to zrobić?

Integrowana ochrona roślin strączkowych: jak to zrobić? .pl https://www..pl Integrowana ochrona roślin strączkowych: jak to zrobić? Autor: prof. dr hab. inż. Marcin Kozak Data: 18 marca 2016 O integrowanej ochronie roślin polscy rolnicy wiedzą coraz więcej.

Bardziej szczegółowo

Wpływ mieszanek strączkowo zbożowych na zachwaszczenie łanu

Wpływ mieszanek strączkowo zbożowych na zachwaszczenie łanu PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 53 (1) 2013 Effect of legume cereal mixtures for weed infestation Wpływ mieszanek strączkowo zbożowych na zachwaszczenie łanu Wiesław Wojciechowski

Bardziej szczegółowo

Skuteczność działania zapraw nasiennych w ochronie rzepaku jarego przed szkodnikami

Skuteczność działania zapraw nasiennych w ochronie rzepaku jarego przed szkodnikami Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Marek Mrówczyński, Henryk Wachowiak Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu Skuteczność działania zapraw nasiennych w ochronie rzepaku jarego przed szkodnikami Effectiveness of

Bardziej szczegółowo

w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Celem badań było określenie wpływu stymulatora wzrostu Nano-Gro na wzrost, rozwój,

Bardziej szczegółowo

mszyce jary zaraza ziemniak przebiegiem pogody oraz z wczesnością i odpornością odmian 1-2 chrząszczy na 25 roślin wczesnych odmian ziemniaka lub

mszyce jary zaraza ziemniak przebiegiem pogody oraz z wczesnością i odpornością odmian 1-2 chrząszczy na 25 roślin wczesnych odmian ziemniaka lub Aktualna sygnalizacja występowania chorób i szkodników wg komunikatu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku na dzień 27.06.2014r. POWIAT

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA UPRAWY OWSA W SIEWIE CZYSTYM I MIESZANYM W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM I KONWENCJONALNYM

PLONOWANIE I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA UPRAWY OWSA W SIEWIE CZYSTYM I MIESZANYM W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM I KONWENCJONALNYM ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 3 (70), 141 147 KAZIMIERZ KLIMA, TEOFIL ŁABZA PLONOWANIE I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA UPRAWY OWSA W SIEWIE CZYSTYM I MIESZANYM W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM I KONWENCJONALNYM

Bardziej szczegółowo

Influence of initial dose of nitrogen and foliar nutrition on LAI index and infection of fungal pathogens of two morphotypes of field bean

Influence of initial dose of nitrogen and foliar nutrition on LAI index and infection of fungal pathogens of two morphotypes of field bean PROGRESS IN PLANT PROTECTION 54 (4) 2014 DOI: http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-073 Influence of initial dose of nitrogen and foliar nutrition on LAI index and infection of fungal pathogens of two morphotypes

Bardziej szczegółowo

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ZBOŻA... 11 1. Biologia zbóż... 11 1.1. Pochodzenie i udomowienie zbóż... 11 1.1.1. Pszenica... 13 1.1.2. Jęczmień... 14 1.1.3. Żyto... 15 1.1.4. Owies... 15 1.1.5. Pszenżyto...

Bardziej szczegółowo

Aktualna sygnalizacja występowania chorób i szkodników wg komunikatu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na dzień r.

Aktualna sygnalizacja występowania chorób i szkodników wg komunikatu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na dzień r. Aktualna sygnalizacja występowania chorób i szkodników wg komunikatu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na dzień 30.04.2014r. POWIAT bytowski chojnicki człuchowski gdański kwidzyński lęborski

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE FAUNY WYSTĘPUJĄCEJ NA WARZYWACH KORZENIOWYCH UPRAWIANYCH METODĄ EKOLOGICZNĄ I KONWENCJONALNĄ

PORÓWNANIE FAUNY WYSTĘPUJĄCEJ NA WARZYWACH KORZENIOWYCH UPRAWIANYCH METODĄ EKOLOGICZNĄ I KONWENCJONALNĄ PORÓWNANIE FAUNY WYSTĘPUJĄCEJ NA WARZYWACH KORZENIOWYCH UPRAWIANYCH METODĄ EKOLOGICZNĄ I KONWENCJONALNĄ COMPARISON OF THE FAUNA OCCURRING ON ROOT VEGETABLES CULTIVATED UNDER ORGANIC AND CONVENTIONAL SYSTEMS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY BOBIKU

PROGRAM OCHRONY BOBIKU PROGRAM OCHRONY BOBIKU Program przygotowany w ramach zadania 1.2 Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych Program Wieloletni na lata 2016 2020 Ochrona roślin uprawnych

Bardziej szczegółowo

Plonowanie oraz wartość paszowa ziarna owsa nagoziarnistego w siewie czystym i mieszanym

Plonowanie oraz wartość paszowa ziarna owsa nagoziarnistego w siewie czystym i mieszanym NR 229 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 EDWARD WRÓBEL TADEUSZ KRAJEWSKI MAREK KRAJEWSKI Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Plonowanie oraz wartość

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ BIOLOGICZNA ORAZ WSKAŹNIKI EKONOMICZNE CHEMICZNEGO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW W PSZENŻYCIE JARYM

SKUTECZNOŚĆ BIOLOGICZNA ORAZ WSKAŹNIKI EKONOMICZNE CHEMICZNEGO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW W PSZENŻYCIE JARYM Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (1) 2010 SKUTECZNOŚĆ BIOLOGICZNA ORAZ WSKAŹNIKI EKONOMICZNE CHEMICZNEGO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW W PSZENŻYCIE JARYM ZDZISŁAW KANIUCZAK Instytut Ochrony

Bardziej szczegółowo

POBIERANIE I WYKORZYSTANIE AZOTU W UPRAWIE JĘCZMIENIA JAREGO Z WSIEWKĄ KONICZYNY PERSKIEJ I SERADELI

POBIERANIE I WYKORZYSTANIE AZOTU W UPRAWIE JĘCZMIENIA JAREGO Z WSIEWKĄ KONICZYNY PERSKIEJ I SERADELI Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2009 Piotr Sobkowicz Katedra Kształtowania Agroekosystemów Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu POBIERANIE I WYKORZYSTANIE AZOTU W UPRAWIE JĘCZMIENIA JAREGO Z WSIEWKĄ

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MULCZOWANIA GLEBY I SIEWU BEZPOŚREDNIEGO NA WSCHODY I PLONOWANIE SKORZONERY ODMIANY LANGE JAN. Wstęp

WPŁYW MULCZOWANIA GLEBY I SIEWU BEZPOŚREDNIEGO NA WSCHODY I PLONOWANIE SKORZONERY ODMIANY LANGE JAN. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLVI (2004) MIROSŁAW KONOPIŃSKI WPŁYW MULCZOWANIA GLEBY I SIEWU BEZPOŚREDNIEGO NA WSCHODY I PLONOWANIE SKORZONERY ODMIANY LANGE JAN Z Katedry Uprawy i Nawożenia

Bardziej szczegółowo

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku.

Bardziej szczegółowo

Integrowana ochrona, co warto wiedzieć - aktualności. Prof. dr hab. Stefan Pruszyński

Integrowana ochrona, co warto wiedzieć - aktualności. Prof. dr hab. Stefan Pruszyński Integrowana ochrona, co warto wiedzieć - aktualności Prof. dr hab. Stefan Pruszyński Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21.10.2009 r. (19) Na podstawie rozporządzenia (WE) nr

Bardziej szczegółowo

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. ul. Lubicz 25A, Kraków Numer w rejestrze producentów roślin PL-IP-...

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. ul. Lubicz 25A, Kraków  Numer w rejestrze producentów roślin PL-IP-... BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków www.biocert.pl tel. +48 12 430-36-06 fax: +48 12 430-36-06 e-mail: sekretariat@biocert.pl Numer w rejestrze producentów PL-IP-... NOTATNIK INTEGROWANEJ

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie nowych insektycydów w zwalczaniu słodyszka rzepakowego (Meligethes aeneus F.) na rzepaku jarym i ich wpływ na plonowanie roślin

Zastosowanie nowych insektycydów w zwalczaniu słodyszka rzepakowego (Meligethes aeneus F.) na rzepaku jarym i ich wpływ na plonowanie roślin Tom XIX Rośliny Oleiste 1998 Gustaw Seta, Sławomir Drzewiecki, Marek Mrówczyński* Instytut Ochrony Roślin, Oddział Sośnicowice, *Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu Zastosowanie nowych insektycydów w zwalczaniu

Bardziej szczegółowo

Plonowanie nagich i oplewionych form owsa i jęczmienia jarego w siewie czystym i mieszanym

Plonowanie nagich i oplewionych form owsa i jęczmienia jarego w siewie czystym i mieszanym NR 229 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 WŁADYSŁAW SZEMPLIŃSKI Katedra Produkcji Roślinnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn Plonowanie nagich i oplewionych form owsa i jęczmienia

Bardziej szczegółowo

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

Healthiness of broad bean stem base depending on applied protection. Zdrowotność podstawy pędu bobu w zależności od zastosowanej ochrony

Healthiness of broad bean stem base depending on applied protection. Zdrowotność podstawy pędu bobu w zależności od zastosowanej ochrony PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (4) 2012 Healthiness of broad bean stem base depending on applied protection Zdrowotność podstawy pędu bobu w zależności od zastosowanej ochrony

Bardziej szczegółowo

THE EFFECT OF BIOLOGICAL PROTECTION ON BROAD BEAN VARIETES HEALTHINESS

THE EFFECT OF BIOLOGICAL PROTECTION ON BROAD BEAN VARIETES HEALTHINESS Elżbieta BOLIGŁOWA, Katarzyna GLEŃ, Janina GOSPODAREK Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków email: rrboligl@cyf-kr.edu.pl THE EFFECT OF

Bardziej szczegółowo

Numer w rejestrze producentów roślin... NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN. UPRAWY ROLNICZE. (gatunek rośliny). (rok)

Numer w rejestrze producentów roślin... NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN. UPRAWY ROLNICZE. (gatunek rośliny). (rok) Numer w rejestrze producentów... NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN UPRAWY ROLNICZE. (gatunek y). (rok) SPIS PÓL W SYSTEMIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN 1) Odmiana Powierzchnia (ha) Kod pola 2) umożliwiające

Bardziej szczegółowo

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN Pasewalk, 21 luty 2013 r. Florian Kaszak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie 01.01.2014 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Feliks Ceglarek, Robert Rudziński, Danuta Buraczyńska

ANNALES. Feliks Ceglarek, Robert Rudziński, Danuta Buraczyńska ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 3 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 004 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Podlaska ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland Feliks

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WODNEGO WYCIĄGU Z AKSAMITKI (TAGETES PATULA NANA) NA WYSTĘPOWANIE SZKODLIWEJ ENTOMOFAUNY NA KAPUŚCIE BIAŁEJ

WPŁYW WODNEGO WYCIĄGU Z AKSAMITKI (TAGETES PATULA NANA) NA WYSTĘPOWANIE SZKODLIWEJ ENTOMOFAUNY NA KAPUŚCIE BIAŁEJ Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (2) 2008 WPŁYW WODNEGO WYCIĄGU Z AKSAMITKI (TAGETES PATULA NANA) NA WYSTĘPOWANIE SZKODLIWEJ ENTOMOFAUNY NA KAPUŚCIE BIAŁEJ BEATA JANKOWSKA Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA KOSZTÓW OCHRONY KUKURYDZY PRZED AGROFAGAMI

ANALIZA PORÓWNAWCZA KOSZTÓW OCHRONY KUKURYDZY PRZED AGROFAGAMI Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (3) 2010 ANALIZA PORÓWNAWCZA KOSZTÓW OCHRONY KUKURYDZY PRZED AGROFAGAMI PIOTR FALGER 1, PAWEŁ K. BEREŚ 1, JAROSŁAW MARCINKOWSKI 2, LUCYNA GRUDZIEŃ-KOZACZKA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SYSTEMU UPRAWY NA STAN ZDROWOTNOŚCI I PLONOWANIE BURAKÓW PASTEWNYCH

WPŁYW SYSTEMU UPRAWY NA STAN ZDROWOTNOŚCI I PLONOWANIE BURAKÓW PASTEWNYCH Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (3) 2009 WPŁYW SYSTEMU UPRAWY NA STAN ZDROWOTNOŚCI I PLONOWANIE BURAKÓW PASTEWNYCH LESZEK MAJCHRZAK¹, MAGDALENA JAKUBOWSKA² 1 Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Zebranie sekcji zbóż i roślin strączkowych. kwiecień, 2013 roku

Zebranie sekcji zbóż i roślin strączkowych. kwiecień, 2013 roku Zebranie sekcji zbóż i roślin strączkowych kwiecień, 2013 roku Plan spotkania:. 1. Podsumowanie sytuacji popytowo-podażowej na rynku zbóż jarych i roślin strączkowych w sezonie wiosna 2013 roku. 2. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Numer w rejestrze producentów roślin... NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI UPRAWY ROLNICZE. ... (gatunek rośliny) ... (rok) Imię... Nazwisko...

Numer w rejestrze producentów roślin... NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI UPRAWY ROLNICZE. ... (gatunek rośliny) ... (rok) Imię... Nazwisko... Numer w rejestrze producentów... NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI UPRAWY ROLNICZE... (gatunek y)... (rok) Imię... Nazwisko... Miejsce zamieszkania... Adres... albo Nazwa... Siedziba... Adres... Telefon...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie azotu z nawozów przez nagoziarnistą i oplewioną formę owsa

Wykorzystanie azotu z nawozów przez nagoziarnistą i oplewioną formę owsa NR 239 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2006 ALEKSANDER SZMIGIEL Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Krakowie Wykorzystanie azotu z nawozów przez nagoziarnistą i oplewioną

Bardziej szczegółowo

The healthiness of spring triticale in cereal-legume mixtures. Zdrowotność pszenżyta jarego w mieszankach zbożowo-strączkowych

The healthiness of spring triticale in cereal-legume mixtures. Zdrowotność pszenżyta jarego w mieszankach zbożowo-strączkowych PROGRESS IN PLANT PROTECTION 54 (1) 2014 DOI: http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-002 The healthiness of spring triticale in cereal-legume mixtures Zdrowotność pszenżyta jarego w mieszankach zbożowo-strączkowych

Bardziej szczegółowo

Bobik. zalecenia agrotechniczne

Bobik. zalecenia agrotechniczne Bobik zalecenia agrotechniczne Łosiów 2015 Bobik zalecenia agrotechniczne Bobik zalecenia agrotechniczne Wymagania klimatyczno-glebowe Bobik ma małe wymagania termiczne, ale duże wymagania wodne. Kiełkowanie

Bardziej szczegółowo

Przesiewy zbożami ozimymi i jarymi rzepaku opryskanego herbicydami zawierającymi chlomazon

Przesiewy zbożami ozimymi i jarymi rzepaku opryskanego herbicydami zawierającymi chlomazon Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Marian ranek, Józef Rola Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa we Wrocławiu, Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów Przesiewy zbożami ozimymi i jarymi rzepaku opryskanego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ILOŚCI WYSIEWU NA PLONOWANIE ORAZ WIELKOŚĆ POWIERZCHNI ASYMILACYJNEJ WYBRANYCH ODMIAN BOBIKU

WPŁYW ILOŚCI WYSIEWU NA PLONOWANIE ORAZ WIELKOŚĆ POWIERZCHNI ASYMILACYJNEJ WYBRANYCH ODMIAN BOBIKU ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2007 z. 522: 263-270 WPŁYW ILOŚCI WYSIEWU NA PLONOWANIE ORAZ WIELKOŚĆ POWIERZCHNI ASYMILACYJNEJ WYBRANYCH ODMIAN BOBIKU Bogdan Kulig, ElŜbieta Pisulewska, Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Celem badań było określenie wpływu stymulatora wzrostu Nano-Gro na wzrost, rozwój, plonowanie

Bardziej szczegółowo

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do VIII Owies W przeciwieństwie do jęczmienia jarego, w krajowym rejestrze dominują odmiany rodzimej hodowli i są to w ponad 90% odmiany żółtoziarniste, jedna odmiana jest brązowoziarnista natomiast pięć

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MIESZANINY PROPIONIBACTERIUM FREUDENREICHII I LACTOBACILLUS RHAMNOSUS NA ZDROWOTNOŚĆ I PLON RZEPAKU OZIMEGO

WPŁYW MIESZANINY PROPIONIBACTERIUM FREUDENREICHII I LACTOBACILLUS RHAMNOSUS NA ZDROWOTNOŚĆ I PLON RZEPAKU OZIMEGO Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (3) 2009 WPŁYW MIESZANINY PROPIONIBACTERIUM FREUDENREICHII I LACTOBACILLUS RHAMNOSUS NA ZDROWOTNOŚĆ I PLON RZEPAKU OZIMEGO ROMUALD GWIAZDOWSKI

Bardziej szczegółowo

AGROFAG PRÓG SZKODLIWOŚCI * WOJEWÓDZTWO POMORSKIE bytowski ziemniak alternarioza. objawy choroby zaraza

AGROFAG PRÓG SZKODLIWOŚCI * WOJEWÓDZTWO POMORSKIE bytowski ziemniak alternarioza. objawy choroby zaraza Aktualna sygnalizacja występowania chorób i szkodników wg komunikatu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku na dzień 04.07.2014r. POWIAT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCENY POLOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO. Tabela 1 Program szkolenia podstawowego poszczególnych grup roślin uprawnych

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCENY POLOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO. Tabela 1 Program szkolenia podstawowego poszczególnych grup roślin uprawnych Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCENY POLOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO Tabela 1 Program szkolenia podstawowego poszczególnych grup roślin uprawnych Czas trwania szkolenia Grupa roślin zbożowe pastewne

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIE NASILENIA WYSTĘPOWANIA CHORÓB GRZYBOWYCH W MIESZANKACH ZBÓŻ JARYCH

OGRANICZENIE NASILENIA WYSTĘPOWANIA CHORÓB GRZYBOWYCH W MIESZANKACH ZBÓŻ JARYCH Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (1) 2008 OGRANICZENIE NASILENIA WYSTĘPOWANIA CHORÓB GRZYBOWYCH W MIESZANKACH ZBÓŻ JARYCH ANNA TRATWAL 1, JADWIGA NADZIAK 2 1 Instytut Ochrony Roślin

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SYSTEMÓW UPRAWY ROLI NA ZACHWASZCZENIE ŁUBINU ŻÓŁTEGO I WĄSKOLISTNEGO

WPŁYW SYSTEMÓW UPRAWY ROLI NA ZACHWASZCZENIE ŁUBINU ŻÓŁTEGO I WĄSKOLISTNEGO Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (1) 28 WPŁYW SYSTEMÓW UPRAWY ROLI NA ZACHWASZCZENIE ŁUBINU ŻÓŁTEGO I WĄSKOLISTNEGO AGNIESZKA FALIGOWSKA, JERZY SZUKAŁA Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Uprawa zbóŝ jarych. Wymagania wodne. Wymagania klimatyczne owsa. Wymagania glebowe. Porównanie plonów zbóŝ ozimych i jarych

Uprawa zbóŝ jarych. Wymagania wodne. Wymagania klimatyczne owsa. Wymagania glebowe. Porównanie plonów zbóŝ ozimych i jarych Uprawa zbóŝ jarych Porównanie plonów zbóŝ ozimych i jarych Wymagania wodne Owies>pszenica jara>pszenŝyto jare>jęczmień Wymagania klimatyczne owsa Owies jest zaliczany do roślin klimatu umiarkowanego i

Bardziej szczegółowo

OCENA PRODUKCYJNOŚCI I WZAJEMNEGO ODDZIAŁYWANIA ZBÓŻ JARYCH UPRAWIANYCH W MIESZANKACH

OCENA PRODUKCYJNOŚCI I WZAJEMNEGO ODDZIAŁYWANIA ZBÓŻ JARYCH UPRAWIANYCH W MIESZANKACH Fragm. Agron. 28(4) 2011, 116 122 OCENA PRODUKCYJNOŚCI I WZAJEMNEGO ODDZIAŁYWANIA ZBÓŻ JARYCH UPRAWIANYCH W MIESZANKACH Renata Tobiasz-Salach, Dorota Bobrecka-Jamro, Ewa Szpunar-Krok Katedra Produkcji

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław 13. Soja Uwagi ogólne Soja jest jedną z najcenniejszych roślin strączkowych. Uprawiana jest głównie na nasiona, które zawierają przeciętnie 40% białka o doskonałym

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja plantacji

Pielęgnacja plantacji PRODUKCJA ROŚLINNA CZĘŚĆ III TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik Praca zbiorowa pod redakcją prof. Witolda Grzebisza WYDANIE I HORTPRESS

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab.. Jerzy Szukała UP Poznań, Katedra Agronomii Mgr Radosław Kazuś HR Smolice, Oddział Przebędowo Kalkulacje

Prof. dr hab.. Jerzy Szukała UP Poznań, Katedra Agronomii   Mgr Radosław Kazuś HR Smolice, Oddział Przebędowo Kalkulacje Prof. dr hab.. Jerzy Szukała UP Poznań, Katedra Agronomii e-mail: jszukala@up.poznan.pl Mgr Radosław Kazuś HR Smolice, Oddział Przebędowo Kalkulacje opłacalności uprawy roślin strączkowych Prezentowane

Bardziej szczegółowo

OCCURRENCE AND HARMFULNESS OF ECONOMICALLY IMPORTANT CEREALS PESTS IN ECOLOGICAL FARMS IN PODKARPACKIE PROVINCE IN

OCCURRENCE AND HARMFULNESS OF ECONOMICALLY IMPORTANT CEREALS PESTS IN ECOLOGICAL FARMS IN PODKARPACKIE PROVINCE IN Zdzisław KANIUCZAK, Paweł K. BEREŚ Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna ul. Mariana Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów e-mail: Z.Kaniuczak@iorpib.poznan.pl OCCURRENCE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY SOI. Program przygotowany w ramach zadania 1.2 Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych

PROGRAM OCHRONY SOI. Program przygotowany w ramach zadania 1.2 Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych PROGRAM OCHRONY SOI Program przygotowany w ramach zadania 1.2 Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych Program Wieloletni na lata 2016 2020 Ochrona roślin uprawnych z

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Rolnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2011 Tom 5 Zeszyt 3 TOMASZ MACIEJEWSKI, KATARZYNA RĘBARZ

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNE PROBLEMY OCHRONY PSZENICY I RZEPAKU PRZED SZKODNIKAMI W POLSCE W LATACH

EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNE PROBLEMY OCHRONY PSZENICY I RZEPAKU PRZED SZKODNIKAMI W POLSCE W LATACH Ekonomiczno-organizacyjne problemy ochrony pszenicy i rzepaku przed szkodnikami... STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIV zeszyt 5 51 Maria Golinowska Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Importowany ze Stanów Zjednoczonych na rynek polski w 2007 r. innowacyjny stymulator

Bardziej szczegółowo

Tytuł zadania. Metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczanie chwastów w uprawach warzywniczych i zielarskich

Tytuł zadania. Metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczanie chwastów w uprawach warzywniczych i zielarskich Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu Tytuł zadania Metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczanie chwastów w uprawach warzywniczych i zielarskich Kierownik zadania:

Bardziej szczegółowo

STRATY PLONU A PRÓG OPŁACALNOŚCI OCHRONY ZBÓŻ

STRATY PLONU A PRÓG OPŁACALNOŚCI OCHRONY ZBÓŻ Inżynieria Rolnicza 1(126)/2011 STRATY PLONU A PRÓG OPŁACALNOŚCI OCHRONY ZBÓŻ Jacek Hołaj Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Owies Uwagi ogólne Doświadczenie w Lubaniu zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Wyniki doświadczeń

Owies Uwagi ogólne Doświadczenie w Lubaniu zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Wyniki doświadczeń Owies Uwagi ogólne Zainteresowanie uprawą owsa nie maleje. W 00 roku w województwie pomorskim owies uprawiany był na powierzchni 4,5 tys. ha. Tylko w 00 roku powierzchnia uprawy tego gatunku zwiększyła

Bardziej szczegółowo

NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI UPRAWY WARZYWNE

NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI UPRAWY WARZYWNE Numer w rejestrze producentów... NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI UPRAWY WARZYWNE... (gatunek y)... (rok) Imię... Nazwisko... Miejsce zamieszkania... Adres... albo Nazwa... Siedziba... Adres... Telefon...

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POBIERANIA I WYKORZYSTANIE AZOTU W MIESZANKACH JĘCZMIENIA JAREGO Z GROCHEM SIEWNYM

DYNAMIKA POBIERANIA I WYKORZYSTANIE AZOTU W MIESZANKACH JĘCZMIENIA JAREGO Z GROCHEM SIEWNYM Fragm. Agron. 28(3) 2011, 100 111 DYNAMIKA POBIERANIA I WYKORZYSTANIE AZOTU W MIESZANKACH JĘCZMIENIA JAREGO Z GROCHEM SIEWNYM Magdalena Podgórska-Lesiak, Piotr Sobkowicz, Agnieszka Lejman Katedra Kształtowania

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POPULACJI WCIORNASTKA TYTONIOWCA THRIPS TABACI LIND. WYSTĘPUJĄCEGO NA PORZE UPRAWIANYM WSPÓŁRZĘDNIE Z SZAŁWIĄ

DYNAMIKA POPULACJI WCIORNASTKA TYTONIOWCA THRIPS TABACI LIND. WYSTĘPUJĄCEGO NA PORZE UPRAWIANYM WSPÓŁRZĘDNIE Z SZAŁWIĄ DYNAMIKA POPULACJI WCIORNASTKA TYTONIOWCA THRIPS TABACI LIND. WYSTĘPUJĄCEGO NA PORZE UPRAWIANYM WSPÓŁRZĘDNIE Z SZAŁWIĄ POPULATION DYNAMICS OF THRIPS TABACI LIND. OCCURRING ON LEEK INTERCROPPING WITH SAGE

Bardziej szczegółowo

REAKCJA ROŚLIN BOBIKU NA DAWKĘ STARTOWĄ AZOTU ORAZ DOKARMIANIE DOLISTNE*

REAKCJA ROŚLIN BOBIKU NA DAWKĘ STARTOWĄ AZOTU ORAZ DOKARMIANIE DOLISTNE* Fragm. Agron. 32(3) 2015, 44 53 REAKCJA ROŚLIN BOBIKU NA DAWKĘ STARTOWĄ AZOTU ORAZ DOKARMIANIE DOLISTNE* Wacław Jarecki 1, Dorota Bobrecka-Jamro Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski, ul.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OSŁON ORAZ SPOSOBU SADZENIA ZĄBKÓW NA PLONOWANIE CZOSNKU W UPRAWIE NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp

WPŁYW OSŁON ORAZ SPOSOBU SADZENIA ZĄBKÓW NA PLONOWANIE CZOSNKU W UPRAWIE NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) EWA REKOWSKA WPŁYW OSŁON ORAZ SPOSOBU SADZENIA ZĄBKÓW NA PLONOWANIE CZOSNKU W UPRAWIE NA ZBIÓR PĘCZKOWY Z Katedry Warzywnictwa Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

KR Odmian w. Kod kraju. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce 2 Dukat NK/wcz 2006 PL

KR Odmian w. Kod kraju. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce 2 Dukat NK/wcz 2006 PL 13. Łubin żółty Doświadczenie z łubinem żółtym w roku założono w optymalnym terminie. Przymrozki, które wystąpiły pod koniec pierwszej dekady kwietnia (9 kwietnia 8,4 O C) opóźniły nieco wschody. Od 25

Bardziej szczegółowo

Kukurydza: jak wybrać nasiona?

Kukurydza: jak wybrać nasiona? .pl https://www..pl Kukurydza: jak wybrać nasiona? Autor: Katarzyna Dobroń Data: 23 grudnia 2015 Tegoroczna kukurydza osiągała nie więcej niż 1,5 m wysokości, po czym rośliny zaczynały wiechować. Ich kolby

Bardziej szczegółowo

13. Soja. Uwagi ogólne

13. Soja. Uwagi ogólne 13. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2012, 2013 i 2014 roku. Doświadczenia w roku 2014 zlokalizowano w czterech punktach: SDOO Przecław, ZDOO

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXV(1) SECTIO E 2010 Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, e-mail:

Bardziej szczegółowo

The effectiveness and the selectivity of herbicides applied in tillage blue lupin

The effectiveness and the selectivity of herbicides applied in tillage blue lupin PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (2) 2012 The effectiveness and the selectivity of herbicides applied in tillage blue lupin Skuteczność i selektywność herbicydów stosowanych w

Bardziej szczegółowo

Omacnica: jaką odmianę kukurydzy wybrać?

Omacnica: jaką odmianę kukurydzy wybrać? .pl https://www..pl Omacnica: jaką odmianę kukurydzy wybrać? Autor: Magdalena Kowalczyk Data: 1 czerwca 2016 Dobór odpowiedniej odmiany to niemal połowa sukcesu w uprawie kukurydzy. Od tej decyzji zależą

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY (dobór komponentów do mieszanek) 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia KSC S.A.

Doświadczenia KSC S.A. Doświadczenia KSC S.A. Zaprawy nasienne Piotr Ledochowski Toruń, 1-2 czerwca 2016 r. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Dział ds. Agrotechniki Piotr Ledochowski (Grupa Bydgoska Oddziały: Kruszwica, Nakło) Halina

Bardziej szczegółowo

EFFICACY OF BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI IN THE CONTROL OF EUROPEAN CORN BORER OSTRINIA NUBILALIS HŰBNER ON SWEET CORN

EFFICACY OF BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI IN THE CONTROL OF EUROPEAN CORN BORER OSTRINIA NUBILALIS HŰBNER ON SWEET CORN EFEKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNEGO ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN OPARTEGO NA BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI W ZWALCZANIU OMACNICY PROSOWIANKI OSTRINIA NUBILALIS HŰBNER NA KUKURYDZY CUKROWEJ EFFICACY OF BACILLUS THURINGIENSIS

Bardziej szczegółowo

ZALETY UPRAWY BOBIKU. Mgr inż. Piotr Stopyra Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR BOBIK

ZALETY UPRAWY BOBIKU. Mgr inż. Piotr Stopyra Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR BOBIK Mgr inż. Piotr Stopyra Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ZALETY UPRAWY BOBIKU Bobik należy do roślin bobowatych grubonasiennych (strączkowych). Jest uprawiany na nasiona w plonie głównym i

Bardziej szczegółowo

Owies Wymagania klimatyczno-glebowe Temperatura Opady

Owies Wymagania klimatyczno-glebowe Temperatura Opady Owies Uprawa owsa od wielu lat systematycznie się zmniejszała. Obecnie obserwuje się nieznaczny jej wzrost. Wynika to z zainteresowania wykorzystaniem owsa na cele energetyczne i zwiększającego się pogłowia

Bardziej szczegółowo

The influence of production technology on yielding of spring wheat cultivars

The influence of production technology on yielding of spring wheat cultivars PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (4) 2012 The influence of production technology on yielding of spring wheat cultivars Wpływ integrowanej technologii produkcji na plonowanie odmian

Bardziej szczegółowo

PLON I SKŁAD CHEMICZNY NASION MIESZANEK STRĄCZKOWO-ZBOŻOWYCH

PLON I SKŁAD CHEMICZNY NASION MIESZANEK STRĄCZKOWO-ZBOŻOWYCH FRAGM. AGRON. 26(3) 2009, 15 24 PLON I SKŁAD CHEMICZNY NASION MIESZANEK STRĄCZKOWO-ZBOŻOWYCH DANUTA BURACZYŃSKA, FELIKS CEGLAREK Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Podlaska w Siedlcach buracz@ap.siedlce.pl

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBSADY ROŚLIN NA PLONOWANIE SAMOKOŃCZĄCYCH ODMIAN BOBIKU (Vicia faba ssp. minor) UPRAWIANEGO NA GLEBIE LEKKIEJ

WPŁYW OBSADY ROŚLIN NA PLONOWANIE SAMOKOŃCZĄCYCH ODMIAN BOBIKU (Vicia faba ssp. minor) UPRAWIANEGO NA GLEBIE LEKKIEJ Agricultura 2(2) 2003, 107-118 WPŁYW OBSADY ROŚLIN NA PLONOWANIE SAMOKOŃCZĄCYCH ODMIAN BOBIKU (Vicia faba ssp. minor) UPRAWIANEGO NA GLEBIE LEKKIEJ Janusz Prusiński Streszczenie. W ścisłym doświadczeniu

Bardziej szczegółowo

SEGREGACJA TRANSGRESYWNA POKOLENIA F 2 KUKURYDZY W PODATNOŚCI NA FUSARIUM SPP.

SEGREGACJA TRANSGRESYWNA POKOLENIA F 2 KUKURYDZY W PODATNOŚCI NA FUSARIUM SPP. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (1) 2009 SEGREGACJA TRANSGRESYWNA POKOLENIA F 2 KUKURYDZY W PODATNOŚCI NA FUSARIUM SPP. GRAŻYNA SZYMAŃSKA, HANNA SULEWSKA, KATARZYNA PANASIEWICZ

Bardziej szczegółowo

The effect of intercrops on selected yield components and grain quality of spring barley cultivated in four-year s monoculture

The effect of intercrops on selected yield components and grain quality of spring barley cultivated in four-year s monoculture P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 142 2006 CEZARY KWIATKOWSKI Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Akademia Rolnicza w Lublinie WPŁYW MIĘDZYPLONU NA WYBRANE ELEMENTY STRUKTURY PLONU I JAKOŚĆ ZIARNA

Bardziej szczegółowo

Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Owies Uwagi ogólne Zainteresowanie uprawą owsa nie maleje. W 2010 roku w województwie pomorskim owies uprawiany był na powierzchni 41,5 tys. ha. Tylko w 2010 roku powierzchnia uprawy tego gatunku zwiększyła

Bardziej szczegółowo

Plonowanie form nagich i oplewionych jęczmienia jarego i owsa w mieszankach i siewie czystym na glebie kompleksu pszennego bardzo dobrego

Plonowanie form nagich i oplewionych jęczmienia jarego i owsa w mieszankach i siewie czystym na glebie kompleksu pszennego bardzo dobrego NR 236 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2005 ALEKSANDER SZMIGIEL ANDRZEJ OLEKSY Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Krakowie Plonowanie form nagich i oplewionych jęczmienia

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe Pszenżyto ozime Pszenżyto jest młodym rodzajem zboża, uzyskanym przez hodowców na skutek skrzyżowania pszenicy z żytem. W Polsce pierwsze odmiany rolnicze pszenżyta zarejestrowano w latach 80. XX w. Ziarno

Bardziej szczegółowo