Dzień I - 23/ Przyjazd i zakwaterowanie uczestników - od godz 14:00; - kolacja 19:30. Dzień II - III /

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dzień I - 23/09-2013 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników - od godz 14:00; - kolacja 19:30. Dzień II - III - 24-25/09 2013"

Transkrypt

1 PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa tel.: (0-52) ; (0-52) fax.: (0-52) Biuro: ul. Racławicka 11/2; Bydgoszcz Siedziba: ul. Chopina 51; Świecie NIP: Regon: Konto: PKO BP S.A Już niebawem Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni najnowszą wersję programu Płatnik Dlatego serdecznie Państwa zapraszamy na praktyczne spotkanie szkoleniowe szczegółowo przedstawiające zakres zmian i nowości w programie. Zatem nie zwlekaj i jak najszybciej zapisz się na nasze szkolenie: NOWY PŁATNIK REWOLUCYJNY WYMIAR WERYFIKACJI I SPOSÓB WYMIANY DANYCH MIĘDZY ZUS A URZĘDEM PRACY! CELEM KSZTAŁCENIA jest: praktyczne przygotowanie użytkowników programu do wprowadzanych zmian poprzez przystępne i szczegółowe omówienie wszystkich modyfikacji w najnowszej wersji programu PŁATNIK ! W programie PŁATNIK w wersji wprowadzono m.in. mechanizm obowiązkowego pobierania danych z ZUS; służący do poprawienia jakości tworzonych dokumentów ubezpieczeniowych w programie Płatnik. Po pobraniu ww. danych - kartoteki płatnika składek oraz ubezpieczonych zostaną uzupełnione i zaktualizowane o dane będące kopią danych zapisanych na kontach płatników i ubezpieczonych w ZUS dla ubezpieczonych zgłoszonych przez danego płatnika. UWAGA: Program Płatnik wersja nie pozwoli na przekazanie do ZUS dokumentów dla płatnika i ubezpieczonych, jeśli dane dla nich - nie zostaną potwierdzone w ZUS. Kolejnym celem tego spotkania jest wskazaniem skutecznych i jednoznacznych metod naprawy do tej pory otrzymywanych przez Urzędy Pracy z ZUS: - Zawiadomień o błędach w dokumentach dostarczonych do ZUS oraz zast osowanej korekcie danych; - Zawiadomienia o błędach w dokumentach złożonych za ubezpieczonych, tzw. zawiadomienia o błędach z krzyżykiem; informujących nas o: - braku raportów imiennych za ubezpieczonych; - występowaniu raportów imiennyc h niezgodnych z kodem tytułu ubezpieczenia podanym w zgłoszeniu (raporty X; raporty Z i raporty W) - od 1999r. Dlatego w trakcie spotkania szczegółowo omawiane będą przypadki z zakresu zgłoszeń i rozliczeń dla sytuacji nietypowych lub charakterystycznych wyłącznie dla Urzędów Pracy. KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: - szczegółowe poznanie zmian w najnowszej wersji programu PŁATNIK poznanie zasad porządkowania bazy roboczej programu Płatnik tak, aby aktualnie wysyłane zgłoszenia i rozliczenia osób bezrobotnych nie powodowały powstawania kolejnych Zawiadomień o błędach. - zapoznanie z najnowszymi komentarzami/interpretacjami ZUS w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych, mającymi istotne znaczenie dla praktyki działa nia Urzędów Pracy w II połowie 2013r.

2 ADRESAT SZKOLENIA: wszyscy użytkownicy programu Płatnik, zajmujący się zarówno zgłaszaniem do ubezpieczeń, dokonywaniem rozliczeń z ZUS jak i osoby zajmujące się korygowaniem dokumentacji do ZUS, a także osoby nadzorujące ich pracę. Na szkolenie zapraszamy również informatyków/administratorów programu Płatnik. PROWADZĄCY ZAJĘCIA: Pani Arletta SOBACKA - renomowany wykładowca, wieloletni pracownik ZUS i doświadczony praktyk. Posiadaną wiedzę przekazuje w sposób niezwykle dynamiczny; rzeczowo, jasno i przystępnie oraz z dużym zrozumieniem problemów słuchaczy. Prowadząca szkolenia z zakresu programu Płatnik i korekt dokumentów ZUS już od ponad 10 lat; w tym czasie przeszkoliła kilka tysięcy słuchaczy. Warto również podkreślić, iż zawodowy profesjonalizm oraz niespożyta energia naszego wykładowcy zawsze pozostawiają niezapomniane wrażenia u naszych słuchaczy. Wielu z nich, często wraca na nasze spotkania, ujęci sposobem przekazywania wie dzy, jego skutecznością i efektywnością. Wykładowca świetnie zorientowany w specyfice i bieżących problemach Urzędów Pracy we współpracy z ZUS; prowadzi liczne konsultacje wewnętrzne w Urzędach Pracy. FORMA SZKOLENIA: - wykład merytoryczny oparty na prezentacji najnowszej wersji programu Płatnik ; dodatkowym atutem są indywidualne konsultacje trenera z uczestnikami spotkania. FORMA ZALICZENIA: - bez egzaminu; ankieta ewaluacyjna CZAS TRWANIA 2 dni szkoleniowe; 16 godzin lekcyjnych MIEJSCE SZKOLENIA GDAŃSK hotel standard ***, zlokalizowany w śródmieściu. Dzień I - 23/ Przyjazd i zakwaterowanie uczestników - od godz 14:00; - kolacja 19:30. Dzień II - III / Zajęcia odbędą się w następującym układzie dnia: Godzina :00 11:00 Zajęcia Zajęcia 11:00 11:30 Przerwa kawowa Przerwa kawowa 11:30 13:30 Zajęcia Zajęcia 13:30 14:30 Lunch Lunch 14:30 16:30 Zajęcia Zajęcia 19:30 Kolacja Kolacja Suma 8 godz lekcyjnych min 8 godz lekcyjnych min S Z C Z E G Ó Ł O W Y P L A N N A U C Z A N I A Dzień 24/09/ Instalacja programu Płatnik Uruchomienie nowego Płatnika oraz konwersja bazy danych. 3. Nowa organizacja pracy w programie PŁAT NIK : - ustalenie czasu aktualizacji danych pobieranych z ZUS-u - weryfikacja kartoteki płatnika składek - weryfikacja kartotek osób ubezpieczonych

3 4. Szczegółowe omówienie nowej funkcji pobierania danych z ZUS aktualizacja komponentów programu i danych płatnika, m.in.: - poszerzenie zawartości kartotek płatnika składek i ubezpieczonych, a możliwość przechowywania danych pobranych z systemu ZUS-U w nowym programie, - pobieranie z Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS zestawów rozliczeniowych, 5. Omówienie zmian w zakresie poprawności dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w związku ze zwiększoną weryfikacją w oparciu o dane pobrane z ZUS oraz wprowadzeniem nowych błędów krytycznych: - weryfikacja danych płatnika i ubezpieczonych podanych na dokumentach z danymi z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych i Płatników oraz RU PESEL, - weryfikacja w kontekście tytułów ubezpieczenia uprzednio przekazanych do ZUS-u (np. brak możliwości wyrejestrowania tytułu ubezpiec zenia, jeśli wcześniej nie nastąpiło jego zgłoszenie), - wyliczanie kwot składek na poszczególne ubezpieczenia w oparciu o wskaźniki ZUS, w szczególności w zakresie składki na ubezpieczenie wypadkowe, liczonej na podstawie stopy bazowej nadawanej przez ZUS, - poprawność wykazywanych podstaw wymiaru składek w dokumentach rozliczeniowych, w szczególności kodów, dla których w obowiązujących przepisach została określona dolna lub górna wysokość, 6. Omówienie zmian w zakresie wysyłania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS: - blokowanie wysyłki zestawu dokumentów w przypadku braku potwierdzenia danych płatnika i ubezpieczonych w ZUS, - możliwość oznaczania kolejności przetwarzania dokumentów ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, w przypadku wysyłki do ZUS-u wielu dokumentów dla jednej osoby ubezpieczonej, np. w przypadku zmiany tytułu ubezpieczenia, - blokowanie wysyłki dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w tej samej przesyłce, 7. Umożliwienie monitorowania stanu przetwarzania doku mentów w ZUS: - aktualizacja stanu przetwarzania lub odrzucenia dokumentów przez ZUS, - wprowadzenie informacji dotyczącej wyników weryfikacji wykonanej przez ZUS w procesie przetwarzania dokumentów, 8. Nowy zakres informacyjny na dokumentach ZUS DRA, ZUS RCA oraz ZUS RZA. 9. Tworzenie nowych informacji dla osoby ubezpieczonej, w zastępstwie dokumentu ZUS RMUA: - kreator informacji miesięcznej - kreator informacji rocznej 10. Nowe ułatwienia w programie Płatnik: - automatyczne tworzenie wyrejestrowania członków rodziny ZUS ZCNA, w przypadku wyrejestrowania (ZUS ZWUA) osoby ubezpieczonej, za zgodą użytkownika programu Płatnik, - automatyczne tworzenie wyrejestrowania ubezpieczonych ZUS ZWUA, w przypadku wyrejestrowania płatnika składek, za zgodą użytkownika programu Płatnik - automatyczne wybieranie członków rodziny, którzy ukończyli 26 rok życia wraz z możliwością utworzenia dla nich dokumentów wyrejestrowujących, w przypadku aktualizowania komponentów programu i danych płatnika, - wymuszanie korekty raportów ZUS RCA, w przypadku zmiany stopy procentowej na ZUS DRA - przekazywanie tylko pozycji zmienionych w kompletach korygowanych, - warunkowe przekazanie do ZUS dokumentów z błędami poważnymi. 11. Pytania/ i ew. indywidualne konsultacje.

4 Dzień 25/09/ Eliminowanie błędów na dokumentach rozliczeniowych, między innymi w związku z Zawiadomieniem o błędach i zastosowanej korekcie danych. - korekta danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej - korekta tytułu ubezpieczenia (omówienie zerowania tytułu) - korekta raportów dotyczących zwrotu składek emerytalnych, rentowych oraz korekta składki zdrowotnej tzw. 30-sto krotność - korekta raportów niemożliwych do skorygowania przez ZUS - stosowanie kodu XX oraz XX - usuwanie zestawów nadmiarowych - korekty składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w przypadku zgonu. 2. Omówienie kolejnego rodzaju Zawiadomień o błędach w dokumentach złożonych za ubezpieczonych /zawiadomienia z krzyżykami/ oraz wskazanie metod naprawy. A. Ubezpieczeni, dla których wystąpił brak raportów imiennych we wskazanych okresach rozliczeniowych. Występowanie symbolu X brak raportu Występowanie symbolu Z sporządzono raport zerowy B. Wykaz raportów imiennych niezgodnych ze zgłoszeniem za wiele okresów rozliczeniowych. Występowanie symbolu X raport niezgodny ze zgłoszeniem Występowanie symbolu W sporządzono raporty wycofujące 3. Niezbędnik pracownika Urzędu Pracy; - najnowsze komentarze/interpretacje ZUS mające znaczenie dla działania Urzędów Pracy - istotne dla PUP zmiany z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego - praktyczne konwersatorium z uczestnikami i omówienie zagadnień: Jak prawidłowo generować dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe (ZUS ZZA, ZUA, ZCNA, ZWUA, ZIUA)? Jak rozliczyć składki w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia przez osobę bezrobotną? Jak właściwie rozliczyć składki emerytalne i rentowe w związku z przyznanym świadczeniem emerytalnym lub rentowym? Jak prawidłowo rozliczyć składki zdrowotne w przypadku zgonu? Co zrobić ze świadczeniem należnym, a nieodebranym poprawne rozliczanie składek? Przedawnienie roszczeń prawidłowość rozliczania składek i dokonywania zwrotów Powyższy program nauczania spełnia wszystkie wymogi, o których mowa w 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer (52) lub poprzez na adres Po otrzymaniu zgłoszenia dokonamy potwierdzenia przyjęcia Państwa rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (52) Zapraszamy również na stronę firmową Uwaga: Ilość miejsc ograniczona obowiązuje pierwszeństwo zgłoszeń!!!

5 Koszt szkolenia: Cena podstawowa szkolenia za 1 uczestnika wynosi 1800,00zł (stawka VAT - zwolnienie na podstawie oświadczenia) + ew. koszty przejazdu na szkoleniu. Uwaga rabaty dla wszystkich zgłoszeń otrzymanych do dnia specjalny rabat. Cena za zgłoszonego uczestnika 1.600,00zł Powyższa cena obejmuje w szczególności należność za uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne i piśmiennicze, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie par. 18 ust 2 Rozporządzenia MEN z dnia , przerwy kawowe w czasie kursu; wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia spot kania; zakwaterowanie od dnia przyjazdu do dnia zakończenia spotkania; ew. dodatkowe atrakcje ze strony organizatora. Standardowe zakwaterowanie w pokojach dwu i trzy-osobowych, pokoje jednoosobowe wyłącznie za dopłatą! Hot el standard minimu m ***. Uwaga - na żądanie zgłaszającego organizator spotkania do ceny podstawowej jw. dolicza koszty przejazdu uczestnika na i po szkoleniu w kwocie faktycznie poniesionej. Rozliczenie kosztów nastąpi na podstawie przedłożonych biletów oraz złożonego stosownego oświadczenia przez uczestnika wzór poniżej. Wypłata nastąpi gotówka na spotkaniu lub przelewem na konto uczestnika. Prosimy o rezerwowanie miejsc najpóźniej do dnia Rezerwacja według kolejności zgłoszeń; ilość miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia (zmiana hotelu), jak również możliwość odwołania lub przesunięcia szkolenia w sytuacji, gdy nie osiągnięty zostanie minimalny limit grupy lub z powodu niedyspozycji wykładowcy. Informacje o zmianach w terminie przesłana będzie najpóźniej do 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa!!! To dzięki Nam skończą się Twoje problemy z ZUS!!!

6 Miejsce i data Pieczęć Jednostki Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA Józef Kwaśniewski ul. Chopina Świecie Oświadczamy, że nabyta od FSK PROFESJONALISTA Józef Kwaśniewski usługa szkoleniowa: NOWY PŁATNIK Rewolucyjny wymiar weryfikacji (tytuł szkolenia) zrealizowana w GDAŃSKU w terminie: mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych: a) w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku o towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), prosimy o zaznaczenie właściwej opcji a lub b... Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań finansowych wobec Jednostki Uwaga wypełnione oświadczenie prosimy odesłać na adres naszego no wego biura: FSK PROFESJONALISTA ul. Racławicka 11/2 ; BYDGOSZCZ

7 OŚWIADCZENIE imię i nazwisko... miejsce zamieszkania... nazwa instytucji PUP w... niniejszym przedkładam bilet(y), uprawniające do zwrotu kosztów za dojazd i powrót na szkolenie pt. NOWY PŁATNIK Rewolucyjny wymiar weryfikacji w terminie w GDAŃSKU organizowane przez Firmę szkoleniową: FSK PROFESJONALISTA Józef Kwaśniewski ul. Chopina 51, Świecie NIP Zwrot kosztów dotyczy przejazdu na trasie: w dniu... r. z... do... w dniu... z... do i wynosi...zł (podać łączną kwotę) słownie:... co potwierdzają załączone bilety/ewidencja pojazdu*. Podpis *Powyższą kwotę otrzymałam w gotówce w dniu. *Powyższą należność proszę przelać na moje konto bankowe:. Podpis NR konta... Tel. kontaktowy do uczestnika: *skreślić niewłaściwe. Podpis

INFORMATYKU - pomyśl o swoim PŁATNIKU!

INFORMATYKU - pomyśl o swoim PŁATNIKU! W związku z wdrożeniem dla jednostek PUP Nowej wersji programu PŁATNIK 10.01.001 - serdecznie zapraszamy Informatyków/Administratorów na wyjątkowe spotkanie szkoleniowe szczegółowo przedstawiające pełen

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna Program Płatnik wersja 9.01.001. Należy zapoznać się przed uruchomieniem nowej wersji

Broszura informacyjna Program Płatnik wersja 9.01.001. Należy zapoznać się przed uruchomieniem nowej wersji Broszura informacyjna Program Płatnik wersja 9.01.001 Należy zapoznać się przed uruchomieniem nowej wersji Spis treści 1. Modyfikacje... 4 2. Nowe funkcje... 6 3. Zmiany wynikające z rozporządzenia...

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Strona 3 z 9. Życzymy miłej pracy z programem Płatnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Strona 3 z 9. Życzymy miłej pracy z programem Płatnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3 WAŻNE INFORMACJE O PROGRAMIE PŁATNIK BROSZURA INFORMACYJNA Spiis ttreścii 1. Wstęp... 3 2. Główne funkcje programu... 3 3. Pobieranie danych z ZUS... 4 3.1. Raport z pobrania danych... 5 3.2. Komponenty

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Poradnik Zasady wypełniania

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Poradnik SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ZASADY WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA/ZMIANY DANYCH PŁATNIKA SKŁADEK

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY. Poradnik

OGÓLNE ZASADY. Poradnik OGÓLNE ZASADY Poradnik luty 2015 publikacja bezpłatna Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, rozliczających składki wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.3 Data wydania: 2015-04-23 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Warszawa dn. 2015-07-07

Warszawa dn. 2015-07-07 Warszawa dn. 2015-07-07 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz I. Organizacja kursu specjalistycznego. II. Regulamin kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 1 (993) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze. Płace i rozliczenia

Serwis PP 1 (993) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze. Płace i rozliczenia W tym numerze DODATKI: Prawo w jednostkach budżetowych Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z uzyskaniem lub utratą przez pracownika mandatu radnego Płace i rozliczenia Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń dla Państwowej Inspekcji Pracy

Dostawa oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń dla Państwowej Inspekcji Pracy 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-2210-9/2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Projekt S p o ł e c z n o ś ć a k t y w n a w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: KSOW-32-12/ZP-DZ/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, 1 Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.02.2015 Nowy Sącz, dnia 24.07.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Na przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.30.0 1 grudnia 2014 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Komentarz: Liczba stron: 79 Data utworzenia: 2014-12-01 Data ostatniej wersji: 2014-12-01

Bardziej szczegółowo