INFORMATYKU - pomyśl o swoim PŁATNIKU!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATYKU - pomyśl o swoim PŁATNIKU!"

Transkrypt

1 W związku z wdrożeniem dla jednostek PUP Nowej wersji programu PŁATNIK serdecznie zapraszamy Informatyków/Administratorów na wyjątkowe spotkanie szkoleniowe szczegółowo przedstawiające pełen zakres zmian pojawiających się w programie Płatnik. INFORMATYKU - pomyśl o swoim PŁATNIKU! Zgodnie ze stanowiskiem ZUS - celem wdrożenia najnowszej wersji programu Płatnik jest: - uzyskania najwyższego stopnia poprawności danych wykazywanych w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS m.in. przez Powiatowe Urzędy Pracy. Dlatego bardzo PILNE staje się uporządkowanie przez jednostki PUP dotychczas posiadanych baz danych dla programu PŁATNIK - w celu umożliwienia bezproblemowej i sprawnej komunikacji pomiędzy Urzędem Pracy a ZUS-em! CELE SZKOLENIA Praktyczne przygotowanie administratorów programu do wprowadzanych zmian poprzez szczegółowe omówienie NOWOŚCI w programie Płatnik pojawiających się po wdrożeniu modułu Interaktywnego Płatnika PLUS 2015 czyli dwustronnej wymiany informacji pomiędzy PUP a ZUS oraz aktualizacji baz danych programu PŁATNIK Omówienie niezbędnych i najważniejszych czynności jakie powinien wykonać administrator programu dla jego prawidłowej konfiguracji i bezproblemowej bieżącej pracy. Dodatkowo pokazane zostaną przykłady jak analizować dane zapisane w bazie w porównaniu z systemami dziedzinowymi oraz w jaki sposób usprawnić pracę końcowym użytkownikom programu Płatnik! KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: - szczegółowe poznanie najnowszych zmian w programie PŁATNIK , ze szczególnym uwzględnieniem modułu Interaktywnego Płatnika PLUS 2015; czyli dwustronnej wymiany informacji oraz aktualizacji baz danych - w wymiarze stricte praktycznym, - poznanie praktycznych zasad dzięki którym można w prosty sposób uporządkować bazy robocze programu Płatnik oraz efektywnie zwiększyć wydajności jego działania! ADRESAT SZKOLENIA: - szkolenie dedykowane jest dla informatyków/administratorów programu Płatnik. FORMA SZKOLENIA: - szkolenie odbywać się będzie w formie wykładu, zastosowane zostaną prezentacje multimedialne oraz praktyczne przykłady na bazie danych. Dodatkowym atutem są indywidualne konsultacje trenera z uczestnikami spot kania. Każdy uczestnik otrzyma również płytę CD z niezbędnymi dokumentami i przykładami SQL.

2 PROWADZĄCY ZAJĘCIA: Pan Grzegorz Świder informatyk, doświadczony specjalista programu Płatnik. Wykładowca świetnie zorientowany w bieżących problemach Urzędów Pracy we współpracy z ZUS. Na bieżąco i aktywnie uczestniczył w testach programu Płatnik zwłaszcza w obszarze aktualizacji wielotysięcznych baz danych jakie posiadają jednostki PUP oraz wydajności prac serwerów SQL. Pani Arletta SOBACKA - renomowany wykładowca, wieloletni pracownik ZUS i doświadczony praktyk. Posiadaną wiedzę przekazuje w sposób niezwykle dynamiczny; rzeczowo, jasno i przystępnie oraz z dużym zrozumieniem problemów słuchaczy. Prowadząca szkolenia z zakresu programu Płatnik i korekt dokumentów ZUS już od ponad 12 lat; w tym czasie przeszkoliła kilkanaście tysięcy słuchaczy. Warto również podkreślić, iż zawodowy profesjonalizm oraz niespożyta energia naszego wykładowcy zawsze pozostawiają niezapomniane wrażenia u naszych słuchaczy. Wielu z nich, często wraca na nasze spotkania, ujęci sposobem przekazywania wiedzy, jego skutecznością i efektywnością. Wykładowca świetnie zorientowany w specyfice i bieżących problemach Urzędów Pracy we współpracy z ZUS; prowadzi liczne konsultacje wewnętrzne m.in. w Urzędach Pracy. FORMA ZALICZENIA: - bez egzaminu; ankieta ewaluacyjna CZAS TRWANIA 3 dni pobytu - 2 dni szkoleniowe/ 16 godzin lekcyjnych MIEJSCE SZKOLENIA KAZIMIERZ DOLNY hotel/pensjonat - standard *** Dzień I - 24/ Przyjazd i zakwaterowanie uczestników - od godz 14:00 Dzień II - III 25-26/ Zajęcia odbędą się w następującym układzie dnia: Godzina 25/06/ /06/2015 9:00 11:00 Zajęcia Zajęcia 11:00 11:30 Przerwa kawowa Przerwa kawowa 11:30 13:30 Zajęcia Zajęcia 13:30 14:30 Lunch Lunch 14:30 16:30 Zajęcia Zajęcia 19:30 Kolacja x Suma 8 godz lekcyjnych min 8 godz lekcyjnych min W trakcie spotkania omówimy m.in. następujące zagadnienia: 1. Co nowego, czyli omówienia zmian w programie Płatnik. 2. Instalacja i konfiguracja programu Płatnik: konwersja baz danych i jej wpływ na późniejszą pracę z Płatnikiem , ustawienia programu do prawidłowego działania - wymagane parametry konfiguracyjne w wersji wraz z zmianami potrzebne do poprawnej pracy systemu weryfikacji przed i po pobraniu danych, ustalenie czasu aktualizacji danych pobieranych z ZUS-u, weryfikacja kartoteki płatnika składek, weryfikacja kartotek osób ubezpieczonych.

3 3. Nowa forma aktualizacji programu PŁATNIK i jej wpływ na późniejszą pracę systemu. 4. Ustawienia przekazu elektronicznego bezpieczny podpis elektroniczny jak ważne i odpowiedzialne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego, rejestracja certyfikatów kwalifikowanych, rejestracja i ustawienia list CRL oraz konfiguracja serwerów wysyłki, wybór użytkownika podpisującego zestawy do wysyłki, jak ustawić Płatnika, by informował o zbliżającym upływie ważności klucza prywatnego. 5. Aktualizacja bazy danych z ZUS i jej późniejsze wykorzystanie w procesach: Aktualizacja komponentów programu i danych płatnika wg harmonogramu, ręcznie lub w momencie, gdy zażąda tego system, Pobieranie danych kartoteki płatnika, Pobieranie danych kartoteki ubezpieczonych. 6. Zakresy danych i tryby przetwarzania dokumentów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych: tryb przetwarzania na następny dzień, przetwarzanie dokumentów w trybie natychmiast, kolejkowanie w bazie danych ZUS - tryb kolejka, mechanizm ustawienia kolejności przetwarzania a tryb łączne przetwarzanie grupy dokumentów. 7. Przenoszenie baz danych w inną lokalizację w prosty i łatwy sposób. 8. Operacje wpływające na poprawę pracy systemu: Budowa archiwum wewnętrznego i usuwanie zbędnych zestawów z bazy roboczej - tworzenie i konfiguracja archiwum dla baz MS Access i MS SQL serwer, Optymalizacja bazy danych, Indeksacja bazy danych, Przycinacie logu. 9. Konfiguracja MS SQL serwer do poprawnej pracy systemu Płatnik - niezbędne ustawienia: Ustawienia czasu serwera oraz innych parametrów, Umożliwienie pracy na dwóch bazach danych. 10. Konieczne zadania administratora: tworzenie kopii bezpieczeństwa baz danych, odtwarzania baz z kopii, migracja baz danych MS Access do MS SQL i odwrotnie, łączenie baz danych, kontrola rejestru u ubezpieczonych w tym łączenie, rozłączanie kartotek, archiwizacja dziennika zdarzeń, analiza stanu systemu i dziennika operacji 11. Analiza narzędzi wpływających na poprawną pracę w Płatniku: Import danych, Zasilanie inicjalne, Analiza raportów z importu i inne opcje menu narzędzia.

4 12. Nadawanie uprawnień użytkownikom w płatniku w celu zapewnienia bezkolizyjnej pracy w programie Płatnik. 13. Narzędzia MS SQL wspomagające pracę w Płatniku tworzenie i planowanie operacji wykonywanych przez system np. zaplanowanie wykonywania automatycznego kopii bezpieczeństwa i innych procesów niezbędnych do poprawnej pracy programu Płatnik, podgląd operacji wykonywanych na bazie danych. 14. Nowe funkcjonalności i możliwości programu Płatnik i ich zastosowanie w pracy. 15. Jak tworzyć zapytania w oparciu o wzory dokumentów i nie tylko? 16. Jak w prosty i łatwy sposób przenosić i porównywać dane pomiędzy programem Płatnik i systemami dziedzinowymi? 17. Jak w prosty sposób wykorzystać bazę TERYT do własnych potrzeb w celach analizy i poprawy danych w systemach dziedzinowych? 18. Zaawansowane sposoby analizy bazy w celu naprawy błędów w zapisach dotyczących osób ubezpieczonych powstałych w latach 1999 do chwili obecnej ( skrypty i zapytania do bazy, które ułatwią pracę użytkownikowi, a administratorowi zapewnią spokój i satysfakcję). 19. Inne sztuczki i kruczki z wykorzystaniem darmowego oprogramowania pozwalające na analizę i pracę w Płatniku. 20. Konsultacje i pytania. UWAGA - każdy uczestnik szkolenia otrzymuje niezbędne informacje i skrypty na płycie CD. Powyższy program nauczania spełnia wszystkie wymogi, o których mowa w 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer (52) lub poprzez na adres Po otrzymaniu zgłoszenia dokonamy potwierdzenia przyjęcia Państwa rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (52) Zapraszamy również na stronę firmową Uwaga: Ilość miejsc ograniczona obowiązuje pierwszeństwo zgłoszeń!!! Koszt szkolenia: Cena podstawowa szkolenia za 1 uczestnika wynosi 2 000,00zł (stawka VAT - zwolnienie na podstawie oświadczenia) + ew. koszty przejazdu na szkoleniu. Uwaga oferujemy extra rabat za szybkie zgłoszenie w przypadku zgłoszenia przesłane do naszego biura do dnia oferujemy rabat 300,00zł Cena za każdego zgłoszonego uczestnika wyniesie 1.700,00zł Powyższa cena obejmuje w szczególności należność za uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne i piśmiennicze, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie par. 18 ust 2 Rozporządzenia MEN z dnia , przerwy kawowe w czasie kursu; wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia spot kania; zakwaterowanie od dnia przyjazdu do dnia zakończenia spotkania; ew. dodatkowe atrakcje ze strony organizatora. Standardowe

5 zakwaterowanie w pokojach dwu i trzy-osobowych, pokoje jednoosobowe wyłącznie za dopłatą! Hotel/Pensjonat - standard minimum ***. Uwaga - na żądanie zgłaszającego organizator spotkania do ceny podstawowej jw. dolicza koszty przejazdu uczestnika na i po szkoleniu w kwocie faktycznie poniesionej. Rozliczenie kosztów nastąpi na podstawie przedłożonych biletów oraz złożonego stosownego oświadczenia przez uczestnika wzór poniżej. Wypłata nastąpi gotówka na spotkaniu lub przelewem na konto uczestnika. Prosimy o rezerwowanie miejsc najpóźniej do dnia Rezerwacja według kolejności zgłoszeń; ilość miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia (zmiana hotelu), jak również możliwość odwołania lub przesunięcia szkolenia w sytuacji, gdy nie osiągnięty zostanie minimalny limit grupy lub z powodu niedyspozycji wykładowcy. Informacje o zmianach w terminie przesłana będzie najpóźniej do 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

6 Miejsce i data Pieczęć Jednostki Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA Józef Kwaśniewski ul. Chopina Świecie Oświadczamy, że nabyta od FSK PROFESJONALISTA Józef Kwaśniewski usługa szkoleniowa: INFORMATYKU - pomyśl o swoim PŁATNIKU! (tytuł szkolenia) zrealizowana w KAZIMIERZU DOLNYM w terminie: mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych: a) w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku o towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), prosimy o zaznaczenie właściwej opcji a lub b... Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań finansowych wobec Jednostki Uwaga wypełnione oświadczenie prosimy odesłać na adres naszego no wego biura: FSK PROFESJONALISTA ul. Racławicka 11/2 ; BYDGOSZCZ

7 OŚWIADCZENIE imię i nazwisko... miejsce zamieszkania... nazwa instytucji PUP w... niniejszym przedkładam bilet(y), uprawniające do zwrotu kosztów za dojazd i powrót na szkolenie pt. INFORMATYKU - pomyśl o swoim PŁATNIKU! w terminie w KAZIMIERZU DOLNYM organizowane przez Firmę szkoleniową: FSK PROFESJONALISTA Józef Kwaśniewski ul. Chopina 51, Świecie NIP Zwrot kosztów dotyczy przejazdu na trasie: w dniu... r. z... do... w dniu... z... do i wynosi...zł (podać łączną kwotę) słownie:... co potwierdzają załączone bilety/ewidencja pojazdu*. Podpis *Powyższą kwotę otrzymałem w gotówce w dniu.. Podpis Tel. kontaktowy do uczestnika: *skreślić niewłaściwe

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa 1 1. Projekt Mała ojczyzna wspólna sprawa jest realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację BGK i finansowany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo