Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2013 Wszelkie pytania dotyczące zasad udziału w projektach należy kierować bezpośrednio do Beneficjentów Aktualizacja: Tytuł projektu Beneficjent Dane kontaktowe w zakresie szczegółowych informacji o projekcie Kryteria udziału w projekcie Formy wsparcia w projekcie Zakres i okres realizacji projektu Planowany termin naboru uczestników EURO-TECH czyli dołącz do najlepszych Nowoczesne narzędzia informatyczne - szkolenia weekendowe Park Naukowo- Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Evatronix SA tel , szych.pl Bielsko- Biała, ul. Przybyły 2, tel , Osoby zamieszkałe i pracujące w woj. śląskim (z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą) Projekt skierowany do informatyków, administratorów, programistów aplikacji baz danych, pracowników pełniących nieformalnie funkcje informatyków czy administratorów Szkolenia w 4 modułach: 1) z zakresu technologii cięcia strumieniem wodno-ściernym, 2) z zakresu programowania obsługi obrabiarki sterowanej numerycznie w obróbce skrawaniem, 3) z zakresu projektowania CAD/CAM, 4) z zakresu projektowania w Inventorze Szkolenia: CRM Instalacja, CRM Aplikacja, SQL Narzędzia, SQL Server, Windows Server, zakończone certyfikatem 01/ Nabór do 15 października Do końca października Umiejętności techniczne 50+ TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński Elżbieta Dawidek, tel.(081) fax.(081) adres: Wojciechowska 7M, Grupą docelową jest 80 osób (48 kobiet i 32 mężczyzn) dorosłych osób pracujących (w tym osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilno-prawnej) powyżej 50r.ż.(z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza), które z własnej inicjatywy Poradnictwo zawodowe dla 80 uczestników projektu, Szkolenie AUTOCAD dla 40 uczestników projektu, powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, m. Bielsko Biała tury naboru:

2 Ratujesz bo umiesz! Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków OSP województwa śląskiego Szkolenia i warsztaty dla pracowników w wieku 50+ Jurajskie kadry ratownicze Cała naprzód z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego VIMED Rafał Kaczmarek International House Integra Sp. z o.o. w Katowicach Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Lublin są zainteresowane podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności(poza godzinami i miejscem pracy), pracujące lub zamieszkujące na obszarze podregionu bielskiego województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego Katowice, ul. Kościuszki 191, tel: , Biuro Obsługi Słuchacza , Kierownik projektu jkr.cil.org.pl Biuro projektu: Al. Korfantego 66/ Katowice tel strażaków (kobiet i mężczyzn) OSP z województwa śląskiego chcących podnieść kwalifikacje w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 56 osób pracujących, w wieku powyżej 50 roku życia, mieszkających lub pracujących na terenie go (z wyłączeniem osób prowadzących własną działalność gospodarczą) - członek OSP, - osoby posiadające zatrudnienie - wiek lata; - posiadający ważne badania lekarskie oraz ubezpieczenie 120 osób zamieszkujących i/lub pracujących na terenie go powyżej 18 roku życia, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących dział. gospodarczą, członkowie służb ratowniczych, tj. WOPR, PSP, OSP, służb mundurowych, Ratownictwa Medycznego, GOPR oraz TOPR legitymujący się umową o pracę/umową cywilnoprawną Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla 40 uczestników projektu, Szkolenie elastyczny pracownik (1 NA 1) dla 80 uczestników projektu Przygotowanie z zakresu ratownictwa Szkolenia z języka angielskiego, indywidualne konsultacje językowe Warsztaty rozwoju zawodowego: - komunikacja interpersonalna i asertywność, - zarządzanie emocjami i stresem, - zarządzanie czasem i organizacja pracy, - coaching (1 na 1) - kurs strażacki podstawowy - kurs pierwszej pomocy - kurs pilarza - kurs prawa jazdy kategorii C - kurs ratowników technicznych - kurs obsługi motopompy - szkolenie Ratownictwo na wodach szybko płynących i powodziowych WSiP (obowiązkowo); - szkolenie na patent sternika motorowodnego (fakultatywnie); - szkolenie Ratownictwo z użyciem skutera wodnego (fakultatywnie); - szkolenie Ratownictwo wodne z 01/07/ /09/2013 I ETAP IX.12 VII.13 II ETAP IX.13 VII.14 Pow. zawierciańs ki od do od lipca 2013 II ETAP - wrzesień 2013 od

3 oraz zatrudnieniem/przynależnością do służb ratowniczych. użyciem łodzi ratowniczej RIB, Dla 50% uczestników z najlepszymi wynikami egz. ratowniczych szkolenie Kierowca prawa jazdy C W pogoni za żywiołem szkolenia dla członków straży pożarnych i WOPR województwa śląskiego Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Biuro projektu: Katowice Al. Korfantego 66/6 tel osób zamieszkujących i/lub pracujących na terenie go powyżej 18 roku życia, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących dział. gospodarczej, członkowie przynależący do WOPR, i OSP go legitymujący się umową o pracę/umową cywilnoprawną oraz zatrudnieniem/przynależnością do WOPR/OSP - szkolenie Ratownictwo na wodach szybko płynących i powodziowych WSiP ; - szkolenie na patent sternika motorowodnego (fakultatywnie); - szkolenie Ratownictwo na ciekach i akwenach z zastosowaniem technik linowych (fakultatywnie); - szkolenie Kwalifikowana Pierwsza Pomoc, - szkolenie Kierowca prawa jazdy kat. C od do od Szkoła kompetencji ICT Business Solutions Bełchatów ul. 9 Maja 26 Biuro Projektu Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25 Marta Karłowska specjalista ds. szkoleń tel pełnoletnie osoby zatrudnione, zameldowane lub pracujące na terenie go (z wyłączeniem osób samozatrudnionych), które z własnej inicjatywy chcą nabyć lub rozwinąć umiejętności ICT (w tym IT i WEB) 1. Badanie potrzeb szkoleniowych. 2. Szkolenia wprowadzające: - Ms Word i programy tekstowe. - Ms Excel i arkusze kalkulacyjne. - Narzędzia internetowe - Ms PowerPoint. 3. Szkolenia kierunkowe: - ICT kompetencje menedżerskie. - WEBMASTER grafika i programowanie ; Okres realizacji projektu: Rekrutacja do każdej edycji szkoleń oddzielnie. Kolejny nabór: początek czerwca 2013 Azymut zawody techniczne. Szkolenia dla spawaczy i operatorów wózków widłowych Zakład Doskonalenia Kadr KOMAG sp. z o.o. Biuro Projektu Gliwice, ul. Łużycka 16 tel osób pracujących z go zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dzieło lub zlecenia. Preferowani: kobiety (min. 7%), osoby z wykształceniem max. pomaturalnym, pracownicy branży przemysłowej i zagrożeni utratą pracy (praca w okresie wypowiedzenia umowy o pracę) spawacz metodą MIG/MAG poziom podstawowy, spawacz metodą MIG/MAG poziom ponadpodstawowy, spawacz metodą TIG poziom podstawowy, spawacz metodą TIG poziom ponadpodstawowy, operator wózków widłowych

4 - kursy C,C+E,KW: KIEROWCA zawód zawsze potrzebny Zainwestuj w wiedzę EKSPERT Maciej Mrozek Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Marcin Kociniewski tel Biuro projektu: ul. Krakowska Jaworzno Agnieszka Kolaszyńska (58) projekt skierowany jest do pełnoletnich osób pracujących, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, o wykształceniu nie wyższym niż średnie - z udziału w projekcie wyłączone są osoby prowadzące działalność gospodarczą Zatrudnieni Kursy: - C, C+E, KWP (w pakiecie) dla posiadaczy kat. B, - ADR (podstawowy) dla posiadaczy kat.c, - zajęcia odbywają się poza miejscem i godzinami pracy - szkolenia zawodowe w zakresie negocjacji, obsługi klienta i konstruowania oferty handlowej, - szkolenie z j. angielskiego lub niemieckiego, - szkolenie z obsługi komputera, - coaching,, kursy w trzech rejonach: Katowicach, Częstochowie i Bielsku- Białej rejon katowicki i bielski - rekrutacja zamknięta 3. rejon częstochow ski rekrutacja do końca sierpnia kursy ADR: 1.rejon katowicki rekrutacja zamknięta 2.rejon bielski rekrutacja do końca lipca 3.rejon częstochow ski rekrutacja do końca roku 2013 Kolejny etap: poradnictwo zawodowe. 4

5 Technologie w zawodach dla Ciebie Kompetencje IT osób 50+ Inżynier z przyszłością. Szkolenia Autodesk dla pracujących Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A CAD Consult Andrzej Kuś Tychy, ul. Sienkiewicza 15 Biuro projektu ZDZ Katowice, ul. Krasińskiego 2, Katowice, tel , e.mail: katowice.pl oraz we wszystkich jednostkach kształcenia ZDZ Katowice na terenie go. Osoba do kontaktu: Rafał Węgliński; tel: (032) ; fax: (032) ; Janina Kuźma, tel , fax , -wiek powyżej 18 lat - wykształcenie co najmniej podstawowe (w przypadku kursu CNC i tokarza) - ukończenie zasadniczej lub średniej szkoły zawodowej (kursy spawania) - posiadanie kwalifikacji i aktualnych uprawnień z zakresu modułu I analogicznych kursu (kursy spawania moduł II) - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdz., w mikro-, małych, średnich, dużych (z wyłączeniem umów cywilnoprawnych) - zamieszkanie lub zatrudnienie w woj. śląskim - zgłoszenie na kurs z własnej inicjatywy Grupę docelową stanowić będą wyłącznie pracujące w oparciu o umowę o pracę, zlecenie i dzieło osoby po 50 r.ż., pracujące lub zamieszkałe (w rozumieniu KC) na obszarze go, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych w zakresie IT po godzinach pracy. 100 osób otrzyma wsparcie (w tym co najmniej 60K ). Uczestnikami projektu będą 204 osoby: - pracujące w sektorze MŚP (powyżej 18 roku życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zamieszkałych i/lub pracujących na terenie województwa śląskiego - posiadające wykształcenie wyższe techniczne lub będące studentem min.4 roku studiów technicznych o statusie 1.Spawanie acetylenowo-tlenowe 2.Spawanie metodą TIG 3.Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego MAG (CO2) lub w osłonie gazu obojętnego MIG (Argon) 4.Tokarz/frezer 5.Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie Szkolenia grupowe, Indywidualne szkolenia Poradnictwo zawodowe Szkolenia grupowe z zakresu: Word - 2 ed; Excel podst. 1 ed; Excel zaawans. 2 ed; Pakiet MS Office 2 ed; Access 2 ed; CorelDraw 1 ed.; Zajęcia w Katowicach, dwa razy w tygodniu, w godz Bezpłatne szkolenia komputerowe: Inventor, Revit, AutoCAD Civil; Szkolenia obejmują: - indywidualne konsultacje ze specjalistą w zawodzie - egzamin wewnętrzny dla wszystkich uczestników oraz egzamin zewnętrzny AUTODESK dla wyróżniających się najlepszymi wynikami woj.śląskie / Na każdy kurs oddzielnie terminy na stronie Rekrutacja: od do Nabór ciągły (rekrutacja przez stronę internetową) 5

6 osoby pracującej, - które uzyskają pozytywną ocenę z testu kompetencyjnego z podstaw obsługi komputera oraz znajomości programu AutoCAD a lub przedstawią dokument ukończenia autoryzowanego szkolenia AutoCAD poświadczający wymagane kwalifikacje. Formy wsparcia: Wyższe kwalifikacje zawodowe atutem pracownika Technologie przyszłości zawody przyszłości Leute Zentrum Łukasz Wójcikowski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Katowice, ul. Dąbrowskiego 22 lok. 511, um.com, tel Biuro projektu: ZDZ Katowice, ul. Krasińskiego 2, Katowice tel e.mail: pl oraz we wszystkich jednostkach kształcenia ZDZ Katowice na terenie go. os. pracujące z terenu go (powyżej 18 roku życia oraz z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). W kursie Komputer dla każdego mogą wziąć udział pracujące osoby 45+ lub os. niepełnosprawne zamieszkałe na terenie go. Szczególnie preferowane są: -osoby 50+, -osoby niepełnosprawne, -kobiety. - osoby pracujące lub mieszkające (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze go - przedsiębiorstwo musi posiadać przynajmniej jednostkę organizacyjną na obszarze go, należy do sektora MMŚP oraz działa w obszarze technologicznym Przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy PKD: C.26, C.27, C.28, C.29, C.30, M.74 - kurs Komputer dla każdego dla os. pracujących 45+ i os. niepełnosprawnych (podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menadżerska i prezentacyjna, przeglądanie stron internetowych i komunikacja ); -kurs Grafika komputerowa bez tajemnic dla osób pracujących pow. 18 roku życia,( Photoshop, Illustrator, Flash). Możliwość przystąpienia przez 5 najlepszych os. do zewnętrznego egzaminu umożliwiającego zdobycie certyfikatu z programu Photoshop. Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kurs: Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD, okres realizacji: , Nabór trwa w sposób ciągły od Nabór ciągły 6

7 Operator wózka widłowego i obsługi magazynu wsparcie szkoleniowe pracowników woj. śląskiego Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. katowce.pl , przedsiębiorstwo nie skorzystało dotychczas ze wsparcia w ramach Poddziałania i POKL Projekt przeznaczony jest dla 120 pracowników powyżej 18 r.ż zamieszkujących i/lub pracujących na terenie go - 16 edycji szkolenia kierowców wózków widłowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowych - 4 edycje szkolenia kierowców wózków widłowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowych wraz z obsługą magazynu, okres realizacji styczeń październik Podstawy PR i strategii komunikacyjnych - Zarządzanie wizerunkiem firmy - Funkcjonowanie mediów PR w dojrzałym wydaniu Świeża Bazylia Sp. z o.o. alych.pl azylia.pl tel osoby pracujące, które ukończyły 50 rok życia i zamieszkują na terenie woj. śląskiego oraz są zainteresowane podniesieniem kwalifikacji z zakresu podstaw public relations - Kreowanie i prowadzenie relacji z mediami - Organizacja eventów - Wykorzystanie massmediów w komunikacji przez firmę - Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych - Wykorzystanie PR w komunikacji wewnętrznej Okres realizacji projektu: do Zarządzanie sytuacją kryzysową jako element PR - Metody promowania usług i produktów CSR Na Ratunek! Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. Biuro projektu: ul. Francuska 35-37, pok.415, Katowice, tel. kom , tel Osoby dorosłe, zatrudnione na podstawie mianowania lub powołania w zawodzie strażaka na terenie województwa śląskiego i mieszkające w woj. śląskim - Operator żurawia samojezdnego -Stermotorzysta -Operator pił mechanicznych -GPS oraz podstawy topografii -Rozmowa z osoba w silnym pobudzeniu -Specjalistyczny język angielski -Doskonalenie jazdy alarmowej pojazdem uprzywilejowanym

8 ek.pl ek.pl -Nurkowanie w suchych skafandrach -Obsługa żurawia przeładunkowego typu HDS -Prawo jazdy kat. C -Prawo jazdy kat. C+E -Prawo jazdy kat. D Weź kurs na coaching w sprzedaży CustomerCentric Selling Certified Coach PRAXIS s.c. Dorota Bienicewicz- Krasek Grzegorz Domagała ul. Grabowa 2, Katowice Dorota Grabala tel: fax: osoby zameldowane lub pracujące na terenie go, - zatrudnione na podstawie umowy o pracę -minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe - zatrudnienie związane ze sprzedażą, marketingiem, zarządzaniem sprzedażą) oraz rozwojem pracowników (trener, coach, mentor), szkolenia z następujących modułów: - wprowadzenie do coachingu - narzędzia coacha - ustalanie oczekiwań - diagnoza stanu początkowego - zadania coachingowe - wykorzystanie platformy Web Ex oraz Go To Meeting do prowadzenia zdalnych sesji coachingowych oraz podstawy systemów CRM/SFA w pracy coacha i managera sprzedaży - indywidualne sesje coachingowe, - 2 edycje szkolenia z metodyki sprzedaży doradczo-eksperckiej CCS - dla uczestników, którzy wcześniej nie uczestniczyli w tym szkoleniu, Okres realizacji: Projekt zakłada udział 36 uczestników szkolenia będą prowadzone w trzech turach Nabór 2 miesiące przed każdą turą Tura III: Wciąż młodzi i aktywni Spawanie od A do Z Europrofes Sp. z o.o Warszawa ul. Czerska 14, AT GROUP S.A. Paulina Świeca Biuro Projektu: ul. Chopina Gliwice (32) ul. Staszica Będzin (32) osób chętnych do udziału w projekcie spełniających (łącznie) następujące kryteria: 1. wiek zamieszkanie (zgodnie z KC) lub zatrudnienie (zgodnie z KP- oprócz osób samozatrudnionych) w województwie śląskim Projekt kierowany jest do pełnoletnich osób pracujących posiadających podstawowe uprawnienia spawalnicze TIG 141 moduł I oraz aktualne badania lekarskie, zamieszkujących lub pracujących w województwie śląskim (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Kursy języka angielskiego Szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera (MS Word, MS Excel, korzystanie z Internetu) Szkolenia Jak odnaleźć się na rynku pracy Coaching indywidualny Kurs spawania TIG 141 moduł II zakończony egz. państwowym. Kurs spawania TIG 141 moduł III zakończony egz. państwowym. Kurs spawania rur ze stali grupy 5 (stal kotłowa) kończący się egz. nadzorowanym przez TUV, , Od do r. 8

9 Szkolenia z zakresu zarządzania placówką medyczną w tym: Zarządzanie w opiece zdrowotnej ALES Wojciech Rorot Biuro projektu ul. Pułaskiego 7, Zawiercie, tel/fax 32/ Projekt skierowany jest do grupy 160 pracujących osób dorosłych (128K / 32M) zamieszkałych w woj. śląskim, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej w publ. ZOZ. Preferowane osoby spełniające kryteria: 1) wysokości wynagrodzenia (poniżej 3000 zł brutto miesięcznie); 2) poziomu wykształcenia (co najwyżej średnie lub policealne); 3) kolejności zgłoszeń. - Prawo handlowe - Rachunkowość zarządcza Zarządzanie jakością i akredytacja jednostek ochrony zdrowia - Zarządzanie zasobami ludzkimi - Przygotowanie oferty dla NFZ - Bezpieczeństwo zakładu pracy, informacja niejawna, ochrona danych osobowych - Społeczne, medyczne oraz finansowe aspekty transplantologii w placówkach medycznych. Szkolenia IT i E-learning: - Arkusze kalkulacyjne - Grafika menedżerska i prezentacyjna - Przetwarzanie i edycja tekstów - Użytkowanie komputerów - Podstawy technik komputerowych - Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze. woj. śląskie, r. Szkolenia szansą na rozwój Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Biuro projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A Częstochowa, Aleja NMP 24 lok. 8, I p., tel , wew. 23, 80 osób (45 kobiet i 35 mężczyzn) pracujących (m.in. umowa o pracę, cywilno-prawna) dorosłych (powyżej 18- tego roku życia), zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa śląskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. Kryteria dodatkowe: zatrudnienie w mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwie. Projektodawca będzie także kierował się wskaźnikami dotyczącymi zakładanej liczby osób z 1) Samodzielna obsługa i programowanie obrabiarek CNC operator obrabiarek CNC programista obrabiarek CNC szkolenie podstawowe programista obrabiarek CNC szkolenie zaawansowane 2) Tworzenie i programowanie Baz Danych administrator baz danych programista baz danych 3) Język angielski z elementami języka technicznego woj. śląskie, w okresie CNC: II edycja: III edycja Bazy Danych: II edycja: J. angielski: II edycja: 9

10 Śląska Akademia Sukcesu Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak Radawczyk Drugi Motycz anarozwoj.edu.pl Centrum Szkoleń i Innowacji Oddział w Katowicach: ul. Sokolska 65 (pokój A), Katowice, tel./fax: ; tel.: , wykształceniem wyższym i średnim. Osoby zatrudnione, pracujące lub zamieszkujące w województwie śląskim, które są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższaniem kwalifikacji poza godzinami pracy. Ponadto priorytetowo do projektu będą przyjmowane kobiety, osoby z wykształceniem co najwyżej średnim oraz osoby pracujące w działach związanych z zakresem proponowanych szkoleń język angielski dla początkujących język angielski dla średniozaawansowanych Warsztat interpersonalny dodatkowo dla każdego 1.Specjalista ds. finansowoksięgowych, 2.Specjalista ds. kadrowo-płacowych, 3.Grafika komputerowa, 4.ECDL WebStarter, 5.Obliczenia arkuszowe i bazy danych (120 h) Woj. śląskie. Okres realizacji projektu: od r. do 31 X.2014 r Rekrutacja obejmie 5 edycji: III EDYCJA: IV EDYCJA: V EDYCJA: Profesjonalna księgowość Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych Centrum Szkoleniowo- Doradcze i Rozwoju Zawodowego, we współpracy z: Agencją Szkoleniową AP Griniar Suprema Lex Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów s.c. tel Centrala: (12) , (12) , fax: (12) , mia-efs.pl Osoby 50+, zajmujące się zawodowo księgowością/rachunkowością mieszkające lub pracujące na terenie go pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie go zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zamieszkujący obszar go w rozumieniu przepisów KC, zatrudnieni w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność (PKD) w obszarze technologicznym kluczowym dla rozwoju gospodarki regionu tj. wskazanym Szkolenia z kompetencji twardych Szkolenia IT Szkolenia z umiejętności miękkich 4. Indywidualnego coachingu poszkoleniowego - Nowoczesny Menadżer/ Nowoczesna Menadżerka - Metody i techniki zarządzania strategicznego - Nowoczesna rachunkowość - Kadry i płace Termin realizacji : Woj. śląskie Od marca 2013 Do końca pażdziernika

11 Akademia kunsztu dekarskiego w województwie śląskim Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza Rzeszów Al. J Piłsudskiego 40/15, tel , fax , w.21, w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata Przedsiębiorcy i ich pracownicy (108 osób) zatrudnieni na podstawie umowy o pracę z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw branży budowlanej (PKD sekcja F) posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze go, które nie korzystały ze wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla Podziałania i POKL w latach przez WUP Katowice - Audytor/Audytorka Systemu Zarządzania Jakością Dekarz z montażem kolektorów słonecznych zakończone egzaminem zewnętrznym przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej Woj. śląskie okres realizacji projektu: r r. do grudnia 2013 r. Akademia e-controllingu FDJ CENTER Piotr Przewrocki tel Kadra zarządzająca mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracownicy z działów finansowych, controllingu i księgowości. (60 kobiet, 30 mężczyzn, wymagane wykształcenie wyższe). Pracownicy muszą być delegowani na szkolenie przez swoich pracodawców. Z wsparcia będą mogli skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy i ich pracownicy z przedsiębiorstw niekorzystających ze wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla i PO KL w latach przez WUP w Katowicach i prowadzący działalność w obszarze technologicznym wskazanym w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata , które nie przekroczyły limitu pomocy de minimis ustalonego w Rozporządzeniu MRR Projekt zakłada realizację 6 edycji szkoleń w formule blended learning Tematyka: - Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa - Rachunek kosztów - Analiza efektywności organizacji - Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie - Sprawozdawczość decyzyjna - Pomiar osiągnięć w organizacji - Budżetowanie operacyjne - Budżetowanie kapitałowe - Strategiczna rachunkowość zarządcza - Rachunkowość zarządcza i controlling proj. woj. śląskie, 1/01/13 30/06/14 Od 1/02/2013 rekrutacja ciągła o charakterze otwartym Rozwój kwalifikacji i Bieruńska Fundacja Bieruń ul. Turystyczna 1 - osoby pracujące lub zamieszkujące obszar go w rozumieniu 1. Blok szkoleń językowych - angielski/ niemiecki w biznesie 11

12 kompetencji pracowników śląskiego sektora MMŚP Symulacje biznesowe innowacyjne wsparcie rozwoju menadżerów sektora MMP w województwie śląskim Inicjatyw Gospodarczych tel. 32/ Centrum Analiz Rynkowych Board s.c. Michał Błoński, Anna Błońska Kierownik projektu Joanna Heizig, przepisów Kodeksu Cywilnego w tym: - pracownicy przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarach technologii kluczowych dla rozwoju gospodarki regionu, wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Woj. Śląskiego na lata : technologie dla energetyki i górnictwa,technologie informacyjne i telekomunikacyjne, produkcja i przetwarzanie materiałów, transport i infrastruktura transportowa przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy Osoby pracujące, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; *Osoby pracujące na terenie woj. śląskiego *Osoby zatrudnione w mikro lub małych przedsiębiorstwach *Osoby pełniące funkcje kierownicze 2. Blok rozwoju osobistego - negocjacje w biznesie - zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy - komunikacja interpersonalna, asertywność - autoprezentacja 3. Blok Lean Manufacturing - podstawowe techniki i narzędzia stosowane w LM - 5S - Kaizen (7h). Szkolenia w innowacyjnej formie symulacji biznesowych, które kompleksowo rozwijają umiejętności menadżerskie okres realizacji projektu: r. w okresie Do końca grudnia 2013 EduGRANT z projektem po nowe technologie Azymut CATIA V.5 - szkolenia podstawowe i zaawansowane dla inżynierów Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi IPL Solutions sp. z o.o. tel.: , strona projektu: Waldemar Wojna, , , Biuro Projektu: Projekt jest skierowany do pracowników (z wykształceniem minimum średnim) MMŚP: - posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze go, - prowadzących działalność w obszarze technologie medyczne (ochrony zdrowia) PKD: C.21, C.32.50, M.72 lub P B, - nie korzystających ze wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania i PO KL w latach przez WUP w Katowicach 1. przynależność do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2. posiadanie siedziby, filii lub oddziału firmy na terenie go 3. prowadzenie dział. gosp. w branży Dla każdego uczestnika zaplanowano: - analizę potrzeb szkoleniowych, - szkolenie z języka angielskiego z elementami j. specjalistycznego, - szkolenie z zakresu zarządzania projektami badawczymi i innymi oraz pozyskiwania funduszy 1. szkolenie CATIA V 5 basic i advanced 2. szkolenie uzupełniające CATIA V.5 - do wyboru jedno ze szkoleń: Sheetmetal Design (tworzenia blach, realizacja proj. w okresie: Nabór uzupełniający do r. Rekrutacja trwać będzie od 14 stycznia 2013 r. do 31 12

13 województwa śląskiego Śląskie! w stronę Słońca Zwiększ swoją konkurencyjność! Centrum Przedsiębiorczo ści SA, ul. Kopalniana 6, Wola PULS Systemy Organizacji Szkoleń sp. z o.o. ul Leśna 1a, Racibórz cpsa.com.pl cpsa.com.pl uls-szkolenia.pl związanej z przemysłem maszynowym, lotniczym, samochodowym lub górniczym w jednym z obszarów technologicznych wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata , 4. posiadanie we wpisie do działalności gospodarczej lub KRS jednego z numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): C.26-C.30 oraz M.74, 5. niekorzystanie ze wsparcia w ramach konkursów i PO KL ogłoszonych w latach przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, 6. pozytywna weryfikacja informacji o możliwości udzielenia pomocy de minimis 7. oddelegowanie do projektu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowisku konstruktor/technolog/specjalista ds. produkcji lub pokrewnym lub udział własny jako właściciela firmy we wszystkich formach wsparcia 40 mikro- oraz 5 małych przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie go -ich pracownicy w rozumieniu art.2 ust z dnia 26 czerwca 1974r. -właściciele pełniący funkcje kierownicze, - wspólnicy pracujący lub zamieszkujący (w rozumieniu KC) na terenie go. Wsparcie zostanie skierowane głównie do przedsiębiorstw realizujących usługi w zakresie instalacji hydraulicznych i elektrycznych Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające jednostki organizacyjne na obszarze województwa śląskiego z branży technologie informacyjne i praca w trybie płaskim i przestrzennym) lub Structural Analysis (analiza przemieszczeń oraz naprężeń) lub Rivers Engineering (przetwarzanie punktów, operacja na siatce, tworzenie skanów i krzywych, modelowanie) 3. doradztwo indywidualne ze specjalistą - praktykiem CATIA V.5, 4. opracowania indywidualnie projektu produktu związanego z działalnością przedsiębiorstwa z wykorzystaniem oprogramowania CATIA V.5 przy wsparciu doradcy Szkolenia: 1.Teoria systemów grzewczych i elektrycznych opartych na odnawialnych źródłach energii 2.Praktyka systemów grzewczych i elektrycznych opartych na odnawialnych źródłach energii 1.Szkolenie - Podnieś swoją świadomość ekologiczną 2. Szkolenia zawodowe (jedno do Okres realizacji października 2013 r. Od IV tura: październiklistopad 2013 r. 13

14 telekomunikacyjne (PKD J.61, J.62 i J.63) które nie były objęte wsparciem w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania i PO KL w latach przez WUP w Katowicach i ich pracownicy pracujący lub zamieszkali na terenie województwa śląskiego. wyboru:) - przetwarzanie danych - oprogramowania - telekomunikacja przewodowa 3. Szkolenia językowe (język angielski) zakończone certyfikatem TOEIC. Szkolenia językowe dla MMŚP Szkolenia i certyfikacja IT Planowanie strategiczne szansą na sukces śląskich MŚP JKL Consulting Jacek Lubojański ul. Tetmajera 28/3, Katowice Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o. Business Center 1 Anna Kępka Biuro projektu: Rybnik ul. Powstańców Śl. 34 Tel Kierownik projektu , cargo.edu.pl, edu.pl, biuro projektu: ul. Krakowska 9, Jaworzno tel. 32/ , Projekt skierowany do sektora MMŚP i ich pracowników prowadzących działalność w obszarach technologicznych kluczowych dla gospodarki regionu tj. wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Woj. Śląskiego na lata , posiadających jednostkę organizacyjną w woj. śląskim delegowanych do Projektu przez pracodawcę. Połowa miejsc przeznaczona jest dla osób pow. 50 roku życia Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub kontraktu skierowane przez mikro lub małe przedsiębiorstwa z branży IT (PKD 62.01Z) mające swoją siedzibę w woj. śląskim. Wymagany wkład własny przedsiębiorstwa w wys. 20% kosztów szkolenia małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę/ jednostkę organizacyjną w woj. śląskim, które nie korzystały wcześniej ze wsparcia w ramach konkursów oraz POKL (ogłoszonych przez WUP Katowice w latach ). Z udziału wykluczeni są uczestnicy POKL 6.2 i 8.1.2, którzy otrzymali wsparcie pomostowe. Projekt umożliwia bezpłatne podwyższenie, uzupełnienie lub zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych w zakresie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego potwierdzonych certyfikatem WiDaF lub TOEIC. - Szkolenie przygotowujące do certyfikacji IPMA poziom C lub D wraz z egzaminem - Szkolenie Metodyki zwinne Agile Scrum wraz z egzaminem PSM-1 Doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw: Przeprowadzenie audytu strategicznego; Doradztwo w zakresie budowy misji w modelu Ashridge; Doradztwo w zakr. wyznaczania celów strategicznych w metodzie BSC Prezentacja wyników i konsultacje nt. wdrożenia rekomendacji dot. Planowania rozwoju i realizacja od do od do Od I kwartał 2013 do I kwartał

15 celów strategicznych Audytor energetyczny nowe kwalifikacje dla pracowników branży budowlanej w województwie śląskim Mocna kadra, mocna firma Business Center 1 Anna Kępka Centrum Szkoleniowe Masterlang Marek Leśniak tel. 32/ , , tel Osoby samozatrudnione oraz pracodawcy i pracownicy śląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działający w branży budowlanej, które nie korzystały wcześniej ze wsparcia w ramach konkursów oraz POKL (ogłoszonych przez WUP Katowice w latach ). W szkoleniach i doradztwie może wziąć udział 240 pracowników i właścicieli (24 kobiety, 216 mężczyzn) zatrudnionych w 200 mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. W projekcie przewidziano udział 50% osób w wieku powyżej 50 roku życia. Warunki dla przedsiębiorstw: 1) mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, 2) posiada jednostkę organizacyjną na terenie go, 3) nie korzystało ze wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla poddziałań i PO KL w latach przez WUP w Katowicach, 4) prowadzi działalność w obszarach technologicznych kluczowych dla Szkolenia, doradztwo Tematyka szkolenia: użytkowanie energii energetycznej i oszczędność energii, doradztwo energetyczne, ochrona cieplna budynków, kotły na paliwa stałe ciekłe i gazowe, wentylacja i klimatyzacja, pompy ciepła i odnawialne źródła energii, systemy ciepłownicze i wewn. inst. grzewcze, oszczędne użytkowanie wody, oszczędność energii elektr., kierowanie gospodarką energetyczną i pomiar energii, ocena ekonomiczna efektywności inwest. termomodernizacyjnych, metody pomiarów i badań, technika termografii, finansowanie przedsięwzięć termografii, audyting energetyczny budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. oszczędność energii na tle celów inwestora, ocena kondycji finansowej inwestora. szkolenia: 1) Autodesk AutoCAD minimum 4 grupy szkoleniowe, 2) Autodesk Inventor, 3) Autodesk 3ds Max, 4) Autodesk Revit Architecture, 5) Autodesk Robot Structural Analisys Professional, 6) Autodesk Revit Structure od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku od I kwartał 2013 do I kwartał 2014 Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły od 01 stycznia 2013 roku 15

16 regionu wskazanych w PRT (Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata ) Uczestnik: 1) jest pracownikiem przedsiębiorstwa biorącego udział w Projekcie pracuje lub zamieszkuje na terenie woj. śląskiego (w rozumieniu KC) Green Production ocena oddziaływania inwestycji na środowisko Potrafimy efektywnie zarządzać zastrzyk kwalifikacji, kompetencji i kreatywności dla pracowników śląskich firm TEB Edukacja sp. z o.o. Centrum Szkoleniowo- Edukacyjne "PRYM" Kierownik projektu: Mariola Murzyńska- Boduch, tel. (32) , Biuro projektu: TEB Edukacja sp. z o.o. Oddział w Gliwicach, ul. Akademicka 5, Gliwice Centrum Szkoleniowo- Edukacyjne PRYM, ul. Dąbrowskiego Katowice, pokój 407, tel. (032) , fax (032) Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy z terenu woj. śląskiego, 2. Działalność firmy w obszarach kluczowych dla rozwoju gospodarki regionu (PKD sekcja C, w tym. C.21 i C technologie medyczne, C.22, C.23 i C.24, od C.26 do C.30 przemysł lotniczy, górniczy, samochodowy, oraz cała sekcja C nanotechnologie i nanomateriały) Brak wcześniejszego udziału w projektach z Poddziałań oraz PO KL w latach realizowanych przez Beneficjentów WUP w Katowicach Projekt skierowany jest do 168 pracowników (84K, 84M) którzy pracują lub zamieszkują na obszarze woj. śląskiego z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność w obszarach technologicznych kluczowych dla rozwoju gospodarki regionu, wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Woj. Śląskiego na lata co weryfikowane będzie na etapie rekrutacji uczestniczek/ów projektu. Zrekrutowani pracownicy wywodzić będą się również z firm, które nie były dotychczas objęte wsparciem w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania i PO KL w latach Ekologia a produkcja założenia oceny oddziaływania na środowisko 2. Podstawy prawne oceny oddziaływania na środowisko i obowiązki pracodawców 3. Techniczne uwarunkowania oceny oddziaływania na środowisko 4. Warsztat sporządzania oceny oddziaływania na środowisko 5. E-learning: Warsztat sporządzania oceny oddziaływania na środowisko Blok szkoleniowy: 1. Warsztaty rozwoju osobistego - Negocjacje w biznesie - Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy - Komunikacja interpersonalna, asertywność - Autoprezentacja (10h). 2. Warsztaty Lean Manufacturing. - Podstawowe techniki i narzędzia stosowane w LM - 5S - Kaizen 3. Angielski/niemiecki w biznesie, Założono trzy poziomy zaawansowania oraz egzaminy zakończone certyfikatem TOEIC Od do Okres realizacji projektu: od 01 lutego 2013 do 31 stycznia

17 przez WUP w Katowicach. lub TELC Akademia branży elektronicznej Nowoczesny Personel CRM dla Śląska Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Okręgowa Izba Przemysłowo- Handlowa w Tychach Combidata Poland Sp. z o.o. Biuro projektu: ul.roździeńskiego 188a, Katowice, tel , kom , oniki.pl Katarzyna Zawiślak Okręgowa Izba Przemysłowo- Handlowa w Tychach ul. G. Roweckiego 42, Tychy (32) tychy.pl tychy.pl Infolinia: Grupę docelową projektu stanowi 120 mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność w branży elektronicznej, posiadających jednostkę organizacyjną w woj. śląskim oraz 240 pracowników ww. firm (którzy zamieszkują lub pracują w woj. śląskim) Projekt skierowany jest do 120 pracujących mieszkańców Śląska, w tym: - pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej - osób samozatrudnionych wykonujących jednocześnie pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach (wsparcie oferowane w ramach Projektu nie jest związane z zakresem prowadzonej działalności). Małe i średnie przedsiębiorstwa: prowadzące działalność w co najmniej jednym z obszarów technologicznych: technologie medyczne (ochrona zdrowia), tech. informacyjne i telekomunikacyjne, produkcja i przetwarzanie materiałów, przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy ( które do dnia zgłoszenia udziału w Szkolenia informatyczne: - zarządzanie sprzedażą w sektorze elektroniki, - negocjacje i kontrakty handlowe w branży elektronicznej, - pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa na rynku elektronicznym, - zmiany w przepisach celnopodatkowych, - ecodesign eliminacja substancji niebezpiecznych ze sprzętu elektronicznego moduły szkoleniowe: - szkolenie z języka obcego (do wyboru: angielski, niemiecki, włoski, francuski) zakończone międzynarodowym egzaminem potwierdzającym znajomość języka na różnych poziomach zaawansowania 80 h; - kurs komputerowy 24 h; - szkolenie z zakresu równości szans 6 h; - wyjazdowe weekendowe warsztaty motywacyjno-interpersonalne - 16 h Tradycyjne szkolenia stacjonarne Warsztaty w postaci sesji zdalnych z mentorem E-learning z zakresu zarządzania relacjami z klientem (wsparcie działań marketingowych, sprzedaży i obsługi posprzedażowej) z wykorzystaniem systemu MS r r r r. styczeń 2013 r. marzec 2014 r... III edycja: listopad 2013r. IV edycja: marzec 2014 r. marzec 2013 r. styczeń 2014 r. 17

18 projekcie nie korzystały ze wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania i PO KL w latach przez WUP w Katowicach. i ich pracownicy: Dynamics CRM 2011 Online i usług Cloud Computing (na przykładzie MS Office 365), z zakresu umiejętności personalnych, z zakresu technik informatycznych. os. fiz., które pracują lub zamieszkują na terenie go w rozumieniu KC, posiadają podstawową umiejętność obsługi przeglądarki internetowej niezbędną do obsługi systemów online i wykonują pracę na stanowiskach związanych z relacjami zewnętrznymi firmy; inne podmioty posiadające jednostkę organizacyjną na obszarze go. Małe i średnie przedsiębiorstwa: Śląski Handlowiec Combidata Poland Sp. z o.o. Infolinia: prowadzące działalność w co najmniej jednym z obszarów technologicznych: technologie medyczne (ochrona zdrowia), tech. informacyjne i telekomunikacyjne, produkcja i przetwarzanie materiałów, przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy ( które do dnia zgłoszenia udziału w projekcie nie korzystały ze wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania i PO KL w latach przez WUP w Katowicach. i ich pracownicy: Ścieżka szkoleniowa obejmująca: kompetencje miękkie 16h, ICT 24h, angielski 28h. Szkol. e-leraningowe z zakresu umiejętności personalnych. Szkol. e-learningowe z zakresu technik informatycznych. styczeń 2013 r. kwiecień 2014 r. marzec 2013 r. styczeń 2014 r. os. fiz., które pracują lub zamieszkują na terenie go w rozumieniu KC, posiadają podstawową umiejętność obsługi przeglądarki internetowej niezbędną do obsługi systemów online i wykonują pracę na 18

19 stanowiskach związanych z relacjami zewnętrznymi firmy; Z angielskim na podbój Europy! j. angielski w środowisku pracy dla mikroprzedsiębiorstw i ich pracowników Nowy zawód-lepszy start! Szkolenia CNC dla pracowników woj. śląskiego Bezpieczna praca na wysokości w woj. śląskim "OXFORD" K. Moulds, K. Moulds ul. Zwycięstwa 34/4, Gliwice AB..Z.CENTRU M Accen sp z o.o. ul. Dyliżansowa Warszawa projekty_pokl /mikro Biuro Projektu: Filia "OXFORD"s.c. ul. Jana Pawła II 15, III p., pokój 37, kom , pl (32) ; interia.pl Accen o/śląsk ul. Dojazd 6, Zawiercie, tel , inne podmioty posiadające jednostkę organizacyjną na obszarze go - mikroprzedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni) posiadający jedn. org. w woj. śląskim, - pracownicy mikroprzedsiębiorstw posiadających jedn. org. w woj. śląskim, Projekt skierowany jest do osób pracujących i/lub zamieszkałych w woj. śląskim, Kolejne kryteria: -wynik testu wiedzy m.in. znajomość rys. technicznego (min.50% poprawnych odpowiedzi), -zgoda na przetwarzanie danych osobowych, -kolejność zgłoszeń. Kryteria udziału: umowa o pracę działalność gospodarcza - kurs języka angielskiego w środowisku pracy - zajęcia uzupełniające i konsultacje - konwersacje (grupowe) z native speakerem - egzamin BULATS na zakończenie kursu 1.) Szkolenia zawodowe CNC, (tokarki lub frezarki CNC) 2.) Szkolenia motywacyjne Szkolenia z dostępu linowego, budowlanego i pierwszej pomocy Dofinansowanie 80% kwoty do szkoleń (zajęcia w Gliwicach) I edycja - rok 2013 II edycja - rok Od do Nabór do II edycji - od września 2013 Rekrutacja ciągła MIKROprzedsiębior stwa MEGAkwalifikacje Fundacja Inicjatyw Społecznych Barwy Ziemi Biuro projektu: Częstochowa, ul. Mączna 1, tel. kom Projekt skierowany jest do 30 mikroprzedsiębiorców posiadaj. jednostkę organizacyjną na obszarze go, prowadzących działalność w obszarze technologii informacyjnych i 1. Szkolenie AutoCad 2. Szkolenie Oracle PL/SQL 3. Szkolenie interpersonalne 4. Materiały szkoleniowe 5. Catering X-XI

20 Czas dla mikroprzedsiębiorców! Wykwalifikowani mikroprzedsiębior-- cy szansą dla regionu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Vision Consulting sp. z o.o. strona: orstwamegakwalifikacje.stre fa.pl ZDZ Katowice, ul. Krasińskiego 2, Katowice, tel , , e.mail: towice.pl oraz we wszystkich jednostkach kształcenia ZDZ Katowice na terenie go Kraków, ul. Pędzichów 6, tel , ; biorcy-szansa.pl strona www: orcy-szansa.pl, biuro projektu: ul. Towarowa Konopiska telekomunikacyjnych (kryt. strateg.) oraz ich pracowników, tj. 60 osób (30K i 30M) pracujących lub zamieszkujących na obszarze go. Pracownicy są delegowani na szkolenia przez swoich pracodawców. - mikroprzedsiębiorcy oraz ich pracownicy - uczestnicy projektu muszą pracować lub mieszkać w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa śląskiego; - przedsiębiorstwo musi posiadać przynajmniej jednostkę organizacyjną na obszarze go; - firma musi spełniać kryteria mikroprzedsiębiorstwa. 1.mikroprzesiębiorstwa działające w branży technologicznej technologie medyczne (sekcja C.21, C.32.50, M.72 wg PKD 2007) posiadające jednostkę organizacyjną na terenie woj. śląskiego, 2.pracownicyww. przedsiębiorstw pracujący lub zamieszkujący na terenie go 1) Kurs oraz doradztwo w zakresie Skuteczne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem 2) Kurs oraz doradztwo w zakresie Marketing i pozyskiwanie klientów 3) Kurs oraz doradztwo w zakresie Efektywne zarządzanie finansami firmy 1.Komercjalizacja produktów biotechnologicznych (projektowanie przebiegu procesu komercjalizacji, analiza finansowa procesu, zarządzanie strategiczne, myślenie analityczne, komunikowanie się, kreatywność, budowanie zespołu), 2.pozyskiwanie funduszy na innowacje: - finansowanie innowacji za pomocą kredytów, leasingu, funduszy pożyczkowych, poręczeń kredytowych, funduszy venture capital, funduszy PARP, - fundusze europejskie na innowacje (przegląd możliwości finansowania, planowanie projektu, procedury aplikacyjne, realizacja projektu, rozliczanie projektu) Na każdy kurs oddzielnie terminy na stronie owice.pl Do końca września 2013 r. 20

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pdziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Lekarze w trójwymiarze szkolenia z diagnostyki obrazowej USG WND-POKL.08.01.01-24-519/11 Beneficjent Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Akademia IT POKL.08.01.01-24-060/11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Lekarze w trójwymiarze szkolenia z diagnostyki obrazowej USG WND-POKL.08.01.01-24-519/11 Beneficjent Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu LAST MINUTE - Nowoczesny pracownik WND-POKL.08.01.01-24-175/10 Beneficjent IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu CAŁA NAPRZÓD Z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego WND-POKL.08.01.01-24-245/11 Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 1 2 Leader Schol Katarzyna Rojkowska, ul. Julianowska 7a, 91-473 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Darmowe szkolenia komputerowe z modułem języka angielskiego lub niemieckiego Zapraszamy na szkolenia komputerowe, udział w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

Grafika i Animacja 2D i 3D z językiem angielskim - druga edycja dla osób powyżej 50 lat

Grafika i Animacja 2D i 3D z językiem angielskim - druga edycja dla osób powyżej 50 lat Załącznik nr 1.1 do Uchwały nr 1748/163/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego LISTA RANKINGOWA wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Zintegrowane systemy informatyczne Jak zaoszczędzić na podróżach firmowych Bezpieczeństwo IT Aktualne oferty

Bardziej szczegółowo

Biznes społecznie odpowiedzialny

Biznes społecznie odpowiedzialny dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 20 luty 2014 Biznes społecznie odpowiedzialny O korzyściach płynących z eko-marketingu Pracownik odpowiedzialny społecznie

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 Lp. Liczba Ogólna Kwota Nazwa Okres otrzy- Tytuł projektu Siedziba wartość

Bardziej szczegółowo

Koniec roku w firmie. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 18 grudzień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Koniec roku w firmie. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 18 grudzień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 18 grudzień 2013 Koniec roku w firmie Czas podsumowań w przedsiębiorstwie O czym pracodawca musi pamiętać na przełomie roku?

Bardziej szczegółowo

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH,

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, PROJEKT SYSTEMOWY PARP Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

W~ tlmaćh KONkURSU'- 1 1Dn1C1a.1.11i01Cł,. ~.VII POKL, POODZlAŁAUlE 8.1.1. Liczba Ogólna. Kwota. umowy punktów

W~ tlmaćh KONkURSU'- 1 1Dn1C1a.1.11i01Cł,. ~.VII POKL, POODZlAŁAUlE 8.1.1. Liczba Ogólna. Kwota. umowy punktów U.T" Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba "'".-n W~ tlmaćh KONkURSU'- 1 1Dn1C1a.1.11i01Cł,. ~.VII POKL, POODZlAŁAUlE 8.1.1 Liczba Ogólna Kwota Data Okres otrzywartość dofinansomanych zawarcia

Bardziej szczegółowo

NowoczesnaWizjaEdukacji

NowoczesnaWizjaEdukacji NowoczesnaWizjaEdukacji DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ? strategia Long Term Education zgodna z polityką europejską, oparta na własnych markach produktowych, unikalny model aktywności biznesowej,

Bardziej szczegółowo

I. OFERY PRACY W KRAJU

I. OFERY PRACY W KRAJU Informacje zebrane przez Gminne Centrum Informacji w Pawłowicach według stanu na 29 wrzesień 2006r. Termin wydania kolejnego informatora 6października 2006r. Gminne Centrum Informacji Ul. Zjednoczenia

Bardziej szczegółowo

AWM - Akademia Wizażystyki Maestro Olaf Tabaczyński. Ul. Dolna Wilda 6 A / 2 Poznań maestro@awm.pl tel: 601 404 808 tel: 693 423 132

AWM - Akademia Wizażystyki Maestro Olaf Tabaczyński. Ul. Dolna Wilda 6 A / 2 Poznań maestro@awm.pl tel: 601 404 808 tel: 693 423 132 AWM - Akademia Wizażystyki Maestro Olaf Tabaczyński Ul. Dolna Wilda 6 A / 2 Poznań maestro@awm.pl tel: 601 404 808 tel: 693 423 132 Oferowane szkolenia: STYLIST SZKOŁA ROCZNA 250 godzin zajęć! 80% praktyki!

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax.

Bardziej szczegółowo