Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU Wszelkie pytania tyczące zasad udziału w projektach należy kierować bezpośrednio Beneficjentów Aktualizacja: Tytuł projektu Beneficjent Dane kontaktowe w zakresie szczegółowych informacji o projekcie Kryteria udziału w projekcie Formy wsparcia w projekcie Zakres i okres realizacji projektu Planowany termin naboru uczestników Brygadzista, mistrz, kierownik- rozwój kompetencji menedżerskich Mazowieckie Centrum Szkoleń ul. Sobieszyńska 30, Warszawa, tel wew mistrzów, brygadzistów i kierowników najniższego szczebla pracujących w przedsiębiorstwach branż przemysłowych/ przetwórczych woj. śląskiego Szkolenia z zakresu nowoczesnego zarządzania zespołem, buwania autorytetu, zarządzania czasem, prawa pracy, rozwiązywania konfliktów, wdrażania innowacji 01/01/ /03/ Do końca marca EURO-TECH czyli łącz najlepszych Nowoczesne narzędzia informatyczne - Park Naukowo- Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Evatronix SA tel , szych.pl Bielsko- Biała, ul. Przybyły 2, tel , Osoby zamieszkałe i pracujące w woj. śląskim (z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą) Projekt skierowany informatyków, administratorów, programistów aplikacji baz danych, pracowników pełniących Szkolenia w 4 modułach: 1)z zakresu technologii cięcia strumieniem wodno-ściernym, 2) z zakresu programowania obsługi obrabiarki sterowanej numerycznie w obróbce skrawaniem, 3) z zakresu projektowania CAD/CAM, 4) z zakresu projektowania w Inventorze Szkolenia: CRM Instalacja, CRM Aplikacja, SQL Narzędzia, SQL Server, Winws Server, 01/ Nabór ciągły Do 30 czerwca 1

2 szkolenia weekenwe nieformalnie funkcje informatyków czy administratorów zakończone certyfikatem Umiejętności techniczne 50+ Ratujesz bo umiesz! Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków OSP województwa śląskiego TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński VIMED Rafał Kaczmarek Elżbieta Dawidek, tel.(081) fax.(081) adres: Wojciechowska 7M, Lublin Katowice, ul. Kościuszki 191, tel: , Grupą celową jest 80 osób (48 kobiet i 32 mężczyzn) rosłych osób pracujących (w tym osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilno-prawnej) powyżej 50r.ż.(z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza), które z własnej inicjatywy są zainteresowane podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności(poza godzinami i miejscem pracy), pracujące lub zamieszkujące na obszarze podregionu bielskiego województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 576 strażaków (kobiet i mężczyzn) OSP z województwa śląskiego chcących podnieść kwalifikacje w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Poradnictwo zawowe dla 80 uczestników projektu, Szkolenie AUTOCAD dla 40 uczestników projektu, Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla 40 uczestników projektu, Szkolenie elastyczny pracownik (1 NA 1) dla 80 uczestników projektu Przygotowanie z zakresu ratownictwa powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, m. Bielsko Biała 01/07/ /09/ tury naboru: 3-4. ; 7-8. ; od lipca Szkolenia i warsztaty dla pracowników w wieku 50+ International House Integra Sp. z o.o. w Katowicach Biuro Obsługi Słuchacza , Kierownik projektu osób pracujących, w wieku powyżej 50 roku życia, mieszkających lub pracujących na terenie go (z wyłączeniem osób prowadzących własną działalność gospodarczą) Szkolenia z języka angielskiego, indywidualne konsultacje językowe Warsztaty rozwoju zawowego: - komunikacja interpersonalna i asertywność, - zarządzanie emocjami i stresem, - zarządzanie czasem i organizacja pracy, - coaching (1 na 1) I ETAP IX.12 VII.13 II ETAP IX.13 VII.14 II ETAP - wrzesień MS i CISCO dla Śląska Krajowa Izba Gospodarcza Monika Szulc- Przyborowska- osoby pracujące (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) rozwój kompetencji w tym wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie technologii IT poprzez: r. od X 2012 r. końca VII 2

3 Europa bez barier kurs języka migowego dla pracowników ochrony zdrowia Ośrodek Kształcenia TALMED s.c. Kierownik Projektu, tel.: (22) , faks: (22) , Bielsko- Biała, ul. Grażyńskiego 12 tel: , mob: , fax: , web: powyżej 18 roku życia, z obszaru województwa śląskiego (pracujące lub zamieszkujące w województwie w rozumieniu przepisów KC) osoby, spełniające następujące kryteria: 1. są zatrudnionymi pracownikami ochrony zdrowia z wykształceniem co najmniej średnim, 2. są w wieku lata i z własnej inicjatywy chcą podnieść/nabyć umiejętności w zakresie posługiwania się językiem migowym, 3. są mieszkańcami lub zatrudnionymi na terenie podregionu bielskiego - bezpłatne szkolenia, autoryzowane, z zakresu technologii Microsoft i CISCO, - warsztaty przygotowujące udziału w autoryzowanym egzaminie, - egzamin w autoryzowanym centrum egzaminacyjnym, - działania szkoleniowe zgrupowane zostaną w ścieżki szkoleniowe( wyboru przez uczestnika), - certyfikat poświadczający wiedzę i umiejętności na zakończenie szkoleń podniesienie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem migowym w stopniu komunikatywnym przez pracowników ochrony zdrowia z terenu podregionu bielskiego - po zdaniu egzaminu końcowego możliwość uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikat udziału w projekcie. - kurs strażacki podstawowy r. powiat bielski, cieszyński, żywiecki, m. Bielsko- Biała, r. rekrutacja na bieżąco Jurajskie kadry ratownicze Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu jkr.cil.org.pl członek OSP, - osoby posiadające zatrudnienie - wiek lata; - posiadający ważne badania lekarskie oraz ubezpieczenie - kurs pierwszej pomocy - kurs pilarza - kurs prawa jazdy kategorii C - kurs ratowników technicznych - kurs obsługi motopompy Pow. zawierciańs ki Nabór ciągły Cała naprzód z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Biuro projektu: Al. Korfantego 66/ Katowice tel osób zamieszkujących i/lub pracujących na terenie go powyżej 18 roku życia, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących dział. gospodarczą, członkowie służb ratowniczych, tj. WOPR, PSP, OSP, służb mundurowych, Ratownictwa Medycznego, GOPR oraz TOPR legitymujący się umową o pracę/umową cywilnoprawną oraz zatrudnieniem/przynależnością - szkolenie Ratownictwo na wodach szybko płynących i powodziowych WSiP (obowiązkowo); - szkolenie na patent sternika motorowodnego (fakultatywnie); - szkolenie Ratownictwo z użyciem skutera wodnego (fakultatywnie); - szkolenie Ratownictwo wodne z od Nabór ciągły od

4 służb ratowniczych. użyciem łodzi ratowniczej RIB, Dla 50% uczestników z najlepszymi wynikami egz. ratowniczych szkolenie Kierowca prawa jazdy C W pogoni za żywiołem szkolenia dla członków straży pożarnych i WOPR województwa śląskiego Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Biuro projektu: Katowice Al. Korfantego 66/6 tel osób zamieszkujących i/lub pracujących na terenie go powyżej 18 roku życia, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących dział. gospodarczej, członkowie przynależący WOPR, i OSP go legitymujący się umową o pracę/umową cywilnoprawną oraz zatrudnieniem/przynależnością WOPR/OSP - szkolenie Ratownictwo na wodach szybko płynących i powodziowych WSiP ; - szkolenie na patent sternika motorowodnego (fakultatywnie); - szkolenie Ratownictwo na ciekach i akwenach z zastosowaniem technik linowych (fakultatywnie); - szkolenie Kwalifikowana Pierwsza Pomoc, - szkolenie Kierowca prawa jazdy kat. C od Nabór ciągły od Badanie potrzeb szkoleniowych. Szkoła kompetencji ICT Business Solutions Bełchatów ul. 9 Maja 26 Biuro Projektu Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25 Marta Karłowska specjalista ds. szkoleń tel pełnoletnie osoby zatrudnione, zamelwane lub pracujące na terenie go (z wyłączeniem osób samozatrudnionych), które z własnej inicjatywy chcą nabyć lub rozwinąć umiejętności ICT (w tym IT i WEB) 2. Szkolenia wprowadzające: - Ms Word i programy tekstowe. - Ms Excel i arkusze kalkulacyjne. - Narzędzia internetowe - Ms PowerPoint. 3. Szkolenia kierunkowe: - ICT kompetencje menedżerskie. - WEBMASTER grafika i programowanie ; Okres realizacji projektu: Rekrutacja każdej edycji szkoleń oddzielnie. Kolejny nabór: początek kwietnia Kierowca pewny zawód, stała praca Firma Handlowo - Usługowa WIRAŻ Eryk Wojn Bernadetta Wojn, st. kierownik projektu tel Marta Żmija, st. specjalista ds. promocji, rekrutacji i szkoleń tel pracujących osób rosłych po 50 tym roku życia (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) które pracują lub zamieszkują na obszarze go w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Kryteria datkowe: - kobiety Szkolenia prowadzące uzyskania kwalifikacji zawowych kierowcy samochodu ciężarowego uprawniających wykonywania pracy w transporcie drogowym: - kurs prawa jazdy kat. C, - kurs prawa jazdy kat. C+E - kwalifikacja wstępna, uprawniająca przewozu rzeczy w zakresie Okres realizacji Do końca marca 4

5 - osoby o niskim wykształceniu transportu drogowego Nowa Jakość 50+ Vision Consulting sp. z o.o. akosc.com.pl m.pl tel Projekt obejmie 60 osób, w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która: -pracuje w branży turystycznej (um. cywilnoprawne i o pracę), -ukończyła 50 lat. -zamieszkuje lub pracuje na terenie woj. śląskiego -uczestniczy w projekcie z własnej inicjatywy, poza godzinami i miejscem pracy - coaching indywidualny i grupowy; -szkolenie komputerowe z certyfikatem ECDL e-citizen z egzaminem zewnętrznym szkolenie zawowe wyboru: - Księgowość - Menedżer E-Biznesu okres realizacji Nabór ciągły od Śląska Szkoła Trenerów Branży IT Training Spot Magdalena Fik- Matyniak Mysłowice, ul. Laryska 54, Pracujące osoby rosłe (ukończone 18 lat z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą); z woj. śląskiego; zatrudnione w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w branży ICT i szkoleniowej Szkolenia branżowe Od Azymut zawody techniczne. Szkolenia dla spawaczy i operatorów wózków widłowych Zakład Doskonalenia Kadr KOMAG sp. z o.o. Biuro Projektu Gliwice, ul. Łużycka 16 tel osób pracujących z go zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dzieło lub zlecenia. Preferowani: kobiety (min. 7%), osoby z wykształceniem max. pomaturalnym, pracownicy branży przemysłowej i zagrożeni utratą pracy (praca w okresie wypowiedzenia umowy o pracę) spawacz metodą MIG/MAG poziom podstawowy, spawacz metodą MIG/MAG poziom ponadpodstawowy, spawacz metodą TIG poziom podstawowy, spawacz metodą TIG poziom ponadpodstawowy, operator wózków widłowych Nabór ciągły KIEROWCA zawód zawsze potrzebny EKSPERT Maciej Mrozek Marcin Kociniewski tel , Biuro projektu: projekt skierowany jest pełnoletnich osób pracujących, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, o wykształceniu nie wyższym niż średnie - z udziału w projekcie wyłączone są osoby prowadzące działalność Kursy: - C, C+E, KWP (w pakiecie) dla posiadaczy kat. B, - ADR (podstawowy) dla posiadaczy kat.c, - zajęcia odbywają się poza miejscem i godzinami pracy, kursy w trzech rejonach: Katowicach, Częstochowie i kursy C,C+E KWP: 1.rejon katowicki rekrutacja zamknięta, 5

6 ul. Krakowska Jaworzno gospodarczą Bielsku- Białej rejon bielski końca maja, 3. rejon częstochow ski końca sierpnia, Zainwestuj w wiedzę Międzynarowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Agnieszka Kolaszyńska (58) Zatrudnieni - szkolenia zawowe w zakresie negocjacji, obsługi klienta i konstruowania oferty handlowej, - szkolenie z j. angielskiego lub niemieckiego, - szkolenie z obsługi komputera, - coaching, Kursy ADR: 1.rejon katowicki końca lutego, 2.rejon bielski końca sierpnia, 3.rejon częstochow ski końca roku 3 etapy: ; poradnictwo zawowe. Odkrywcy nowych technologii w zarządzaniu śrowiskiem Stowarzyszenie na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA dr Magdalena Maślak, zatrudnienie w sektorze MŚP, miejsce zamieszkania lub zatrudnienia w woj. śląskim, umiejętność obsługi komputera Szkolenia weekenwe -, tyczące podstaw systemów informacji geograficznej, baz danych geograficznych i teledetekcji satelitarnej;, od Do lub wyczerpania limitu 6

7 gmail.com, GSM: szkolenie e-learningowe; bezpłatny egzamin zewnętrzny ECDL GIS miejsc Aktywni zawowo po 50-tce! Edukacyjne Centrum Biznesu Sp. z o.o Bielsko- Biała, ul. Legionów 30, pok. 201, tel , faks , owo.eu wo.eu Dni i godziny pracy biura w okresie rekrutacji: - poniedziałki, środy i czwartki 15:00-19:00 -wtorki 8:00-12:00 -druga i czwarta sobota miesiąca: 8:00-11:00 Biuro projektu ZDZ Katowice, ul. Krasińskiego 2, Katowice, tel , e.mail: katowice.pl Projekt skierowany jest 80 pracujących po 50 roku życia (w tym 60%M), zamieszkujących na terenie tzw. podregionu bielskiego (m. Bielsko-Biała, powiat bielski, cieszyński i żywiecki). Kryteria preferencyjne: wysokość zarobków oraz zamieszkiwanie na wsi Wsparcie szkoleniowe: - kurs języka angielskiego od podstaw (110 h) wraz z egzaminem TOEIC Bridge, - kurs obsługi komputera od podstaw (110 h) wraz z egzaminem ECDL Core, - kurs prawa jazdy kat. C 2 edycje - kurs prawa jazdy kat. C+E 1 edycja - kurs prawa jazdy kat. B 1 edycja - coaching indywidualny i grupowy Zwrot kosztów jazdu dla osób zamieszkujących tereny wiejskie. Powiaty: m. Bielsko- Biała, bielski, cieszyński i żywiecki Rekrutacja II tura Technologie w zawodach dla Ciebie Zakład Doskonalenia Zawowego w Katowicach oraz we wszystkich jednostkach kształcenia ZDZ Katowice na terenie go. -wiek powyżej 18 lat - wykształcenie co najmniej podstawowe (w przypadku kursu CNC i tokarza) - ukończenie zasadniczej lub średniej szkoły zawowej (kursy spawania) - posiadanie kwalifikacji i aktualnych uprawnień z zakresu modułu I analogicznych kursu (kursy spawania moduł II) - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdz., w mikro-, małych, średnich, dużych (z wyłączeniem umów cywilnoprawnych) - zamieszkanie lub zatrudnienie w woj. 1.Spawanie acetylenowo-tlenowe 2.Spawanie metodą TIG 3.Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego MAG (CO2) lub w osłonie gazu obojętnego MIG (Argon) 4.Tokarz/frezer 5.Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie Na każdy kurs oddzielnie terminy na stronie 7

8 Kompetencje IT osób 50+ Inżynier z przyszłością. Szkolenia Autodesk dla pracujących Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A CAD Consult Andrzej Kuś Tychy, ul. Sienkiewicza 15 Osoba kontaktu: Rafał Węgliński; tel: (032) ; fax: (032) ; Janina Kuźma, tel , fax , śląskim - zgłoszenie na kurs z własnej inicjatywy Grupę celową stanowić będą wyłącznie pracujące osoby po 50 r.ż., pracujące lub zamieszkałe (w rozumieniu KC) na obszarze go, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji zawowych w zakresie IT po godzinach pracy. 100 osób otrzyma wsparcie (w tym co najmniej 60K ). Uczestnikami projektu będą 204 osoby: - pracujące w sektorze MŚP (powyżej 18 roku życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zamieszkałych i/lub pracujących na terenie województwa śląskiego - posiadające wykształcenie wyższe techniczne lub będące studentem min.4 roku studiów technicznych o statusie osoby pracującej, - które uzyskają pozytywną ocenę z testu kompetencyjnego z podstaw obsługi komputera oraz znajomości programu AutoCAD a lub przedstawią kument ukończenia autoryzowanego szkolenia AutoCAD poświadczający wymagane kwalifikacje. Szkolenia grupowe, Indywidualne szkolenia Poradnictwo zawowe Szkolenia grupowe z zakresu: Word - 2 ed; Excel podst. 1 ed; Excel zaawans. 2 ed; Pakiet MS Office 2 ed; Access 2 ed; CorelDraw 1 ed.; Zajęcia w Katowicach, dwa razy w tygodniu, w godz Bezpłatne szkolenia komputerowe: Inventor, Revit, AutoCAD Civil; Szkolenia obejmują: - indywidualne konsultacje ze specjalistą w zawodzie - egzamin wewnętrzny dla wszystkich uczestników oraz egzamin zewnętrzny AUTODESK dla wyróżniających się najlepszymi wynikami. woj.śląskie / Rekrutacja: od Nabór ciągły (rekrutacja przez stronę internetową) Wyższe kwalifikacje zawowe atutem pracownika Leute Zentrum Łukasz Wójcikowski Katowice, ul. Dąbrowskiego 22 lok. 511, um.com, os. pracujące z terenu go (powyżej 18 roku życia oraz z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Formy wsparcia: - kurs Komputer dla każdego dla os. pracujących 45+ i os. niepełnosprawnych (podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, użytkowanie, okres realizacji: Nabór trwa w sposób ciągły od

9 tel W kursie Komputer dla każdego mogą wziąć udział pracujące osoby 45+ lub os. niepełnosprawne zamieszkałe na terenie go. Szczególnie preferowane są: -osoby 50+, -osoby niepełnosprawne, -kobiety. komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menadżerska i prezentacyjna, przeglądanie stron internetowych i komunikacja ); -kurs Grafika komputerowa bez tajemnic dla osób pracujących pow. 18 roku życia,( Photoshop, Illustrator, Flash). Możliwość przystąpienia przez 5 najlepszych os. zewnętrznego egzaminu umożliwiającego zbycie certyfikatu z programu Photoshop. Akademia brej energii Technologie przyszłości zawody przyszłości Operator wózka widłowego i obsługi Instytut Doradztwa sp. z o.o. Zakład Doskonalenia Zawowego w Katowicach Spółka Szkoleniowa Natalia Miklis, tel , mail: instytutradztwa. com Biuro projektu: ZDZ Katowice, ul. Krasińskiego 2, Katowice tel e.mail: pl oraz we wszystkich jednostkach kształcenia ZDZ Katowice na terenie go. katowce.pl -120 osób fizycznych (pracujących lub mieszkających w woj. śląskim w rozumieniu przepisów KC) -100% uczestników z gr. wiekowej % uczestników zatrudnionych w branży buwnictwa lub podmiotach działających na jej rzecz (sekcje F, D, L) - osoby pracujące lub mieszkające (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze go - przedsiębiorstwo musi posiadać przynajmniej jednostkę organizacyjną na obszarze go, należy sektora MMŚP oraz działa w obszarze technologicznym Przemysł maszynowy, samochowy, lotniczy i górniczy PKD: C.26, C.27, C.28, C.29, C.30, M.74 - przedsiębiorstwo nie skorzystało tychczas ze wsparcia w ramach Poddziałania i POKL Projekt przeznaczony jest dla 120 pracowników powyżej 18 r.ż Szkolenia branżowe Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kurs: Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD - 16 edycji szkolenia kierowców wózków widłowych z napędem, , , okres Listopad wrzesień Nabór ciągły Nabór ciągły 9

10 magazynu wsparcie szkoleniowe pracowników woj. śląskiego Sp. z o.o , zamieszkujących i/lub pracujących na terenie go silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowych - 4 edycje szkolenia kierowców wózków widłowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowych wraz z obsługą magazynu realizacji styczeń - 31 październik Podstawy PR i strategii komunikacyjnych - Zarządzanie wizerunkiem firmy - Funkcjonowanie mediów PR w jrzałym wydaniu Świeża Bazylia Sp. z o.o. alych.pl azylia.pl tel osoby pracujące, które ukończyły 50 rok życia i zamieszkują na terenie woj. śląskiego oraz są zainteresowane podniesieniem kwalifikacji z zakresu podstaw public relations - Kreowanie i prowadzenie relacji z mediami - Organizacja eventów - Wykorzystanie massmediów w komunikacji przez firmę - Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych - Wykorzystanie PR w komunikacji wewnętrznej - Zarządzanie sytuacją kryzysową jako element PR Okres realizacji projektu: Nabór ciągły Metody promowania usług i produktów CSR Na Ratunek! Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. Biuro projektu: ul. Francuska 35-37, pok.415, Katowice, tel. kom , tel ek.pl ek.pl Osoby rosłe, zatrudnione na podstawie mianowania lub powołania w zawodzie strażaka na terenie województwa śląskiego i mieszkające w woj. śląskim - Operator żurawia samojezdnego -Stermotorzysta -Operator pił mechanicznych -GPS oraz podstawy topografii -Rozmowa z osoba w silnym pobudzeniu -Specjalistyczny język angielski -Doskonalenie jazdy alarmowej pojazdem uprzywilejowanym -Nurkowanie w suchych skafandrach -Obsługa żurawia przeładunkowego typu HDS -Prawo jazdy kat. C -Prawo jazdy kat. C+E Nabór ciągły 10

11 -Prawo jazdy kat. D Bogaci w kwalifikacje Way2Learn sp. zo.o. Biuro Projektu; ul. Rzepakowa 1A (I piętro), Katowice, tel Osoby pracujące w wieku powyżej 50 lat zamieszkujące lub zatrudnione na terenie go 1. Indywidualne radztwo zawowe [coaching 1 na 1"] 2. Kurs języka angielskiego w formule e-learning 3. Kursy zawowe ( wyboru kadry i płace / księgowość komputerowa) Do połowy marca Weź kurs na coaching w sprzedaży CustomerCentric Selling Certified Coach PRAXIS s.c. Dorota Bienicewicz- Krasek Grzegorz Domagała ul. Grabowa 2, Katowice acje.way2.pl Dorota Grabala tel: fax: osoby zamelwane lub pracujące na terenie go, - zatrudnione na podstawie umowy o pracę -minimum 3-letnie świadczenie zawowe - zatrudnienie związane ze sprzedażą, marketingiem, zarządzaniem sprzedażą) oraz rozwojem pracowników (trener, coach, mentor), szkolenia z następujących modułów: - wprowadzenie coachingu - narzędzia coacha - ustalanie oczekiwań - diagnoza stanu początkowego - zadania coachingowe - wykorzystanie platformy Web Ex oraz Go To Meeting prowadzenia zdalnych sesji coachingowych oraz podstawy systemów CRM/SFA w pracy coacha i managera sprzedaży - indywidualne sesje coachingowe, - 2 edycje szkolenia z metodyki sprzedaży radczo-eksperckiej CCS - dla uczestników, którzy wcześniej nie uczestniczyli w tym szkoleniu, Okres realizacji: Projekt zakłada udział 36 uczestników szkolenia będą prowadzone w trzech turach Nabór 2 miesiące przed każda turą Tura I: Tura II: Tura III: Akademia Realnych Kompetencji 50+ Combidata Poland Sp. z o.o. Infolinia: Osoby pracujące na stanowiskach umysłowych (z wył. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), Osoby, które ukończyły 50 rok życia, Szkolenia z rozwoju osobistego 1na1 Motywacyjne zajęcia z psychologiem Tradycyjne szkolenia (nowoczesny październik 2012 r. grudzień I-V. r. 11

12 Osoby mieszkające lub pracujące na terenie go w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego pracownik biurowy, E-archiwista, trener) Sesje zdalne z instruktorem E-learning Platforma internetowa nauki języka angielskiego Wciąż młodzi i aktywni Europrofes Sp. z o.o Warszawa ul. Czerska 14, Paulina Świeca osób chętnych udziału w projekcie spełniających (łącznie) następujące kryteria: 1. wiek zamieszkanie (zgodnie z KC) lub zatrudnienie (zgodnie z KP- oprócz osób samozatrudnionych) w województwie śląskim Kursy języka angielskiego Szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera (MS Word, MS Excel, korzystanie z Internetu) Szkolenia Jak odnaleźć się na rynku pracy Coaching indywidualny, Od r. Akademia kompetencji dla menadżerów MŚP Spawanie od A Z SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z o.o. AT GROUP S.A. Katarzyna Furtacz smgkrc.com Biuro Projektu: ul. Chopina Gliwice (32) ul. Staszica Będzin (32) Projekt skierowany jest 80 kobiet i 40 mężczyzn, pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w wieku 25 lat 64 lat pełniących funkcje menadżerskie w MŚP z terenu go. Projekt kierowany jest pełnoletnich osób pracujących posiadających podstawowe uprawnienia spawalnicze TIG 141 moduł I oraz aktualne badania lekarskie, zamieszkujących lub pracujących w województwie śląskim (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). 6 szkoleń dwudniowych z zakresu: - technik autoprezentacji - wywierania wpływu - motywowania - radzenia sobie ze stresem i asertywności - współpracy w grupie i komunikacji -podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów Kurs spawania TIG 141 moduł II zakończony egzaminem państwowym. Kurs spawania TIG 141 moduł III zakończony egzaminem państwowym. Kurs spawania rur ze stali grupy 5 (stal kotłowa) kończący się egzaminem nadzorowanym przez woj.śląskie, I edycja szkoleń: II edycja szkoleń: , II edycjakwiecień Nabór ciągły 12

13 TUV Szkolenia umiejętności menadżerskich dla menadżerów małych i średnich przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe APUS Robert Meller Częstochowa, ul. Jasnogórska 15, II p. lokal 11, tel.:034/ , tel , Projekt skierowany jest osób pracujących w małym lub średnim przedsiębiorstwie, posiadających wykształcenie wyższe (min. licencjat). Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione na stanowiskach: menadżera (menadżer formalny jak i nieformalny). Projekt skierowany jest 120 osób ( 80 kobiet i 40 mężczyzn) 1. Współpraca w grupie i komunikacja 2. Buwanie zespołu i zarządzanie nim 3. Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów 4. Wywieranie wpływu i motywowanie 5. Radzenie sobie ze stresem i asertywności I edycja II edycja II tura: marzeckwiecień r. 6. Zarządzania sytuacją konfliktową Szkolenia z zakresu zarządzania placówką medyczną w tym: Zarządzanie w opiece zdrowotnej ALES Wojciech Rorot Biuro projektu ul. Pułaskiego 7, Zawiercie, tel/fax 32/ Projekt skierowany jest grupy 160 pracujących osób rosłych (128K / 32M) zamieszkałych w woj. śląskim, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej w publ. ZOZ. Preferowane osoby spełniające kryteria: 1) wysokości wynagrodzenia (poniżej 3000 zł brutto miesięcznie); 2) poziomu wykształcenia (co najwyżej średnie lub policealne); - Prawo handlowe - Rachunkowość zarządcza Zarządzanie jakością i akredytacja jednostek ochrony zdrowia - Zarządzanie zasobami ludzkimi - Przygotowanie oferty dla NFZ - Bezpieczeństwo zakładu pracy, informacja niejawna, ochrona danych osobowych - Społeczne, medyczne oraz finansowe aspekty transplantologii w placówkach medycznych. woj. śląskie, r. Nabór ciągły 3) kolejności zgłoszeń. Szkolenia IT i E-learning: - Arkusze kalkulacyjne - Grafika menedżerska i prezentacyjna - Przetwarzanie i edycja tekstów - Użytkowanie komputerów - Podstawy technik komputerowych - Bezwzrokowe pisanie na 13

14 klawiaturze. Fotowoltaika praktyczna Certyfikowany audytor- II edycja Szkolenia szansą na rozwój Żywiecka Fundacja Rozwoju ul. Niwy 8, Żywiec Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Warszawa ul. Jana III Sobieskiego 102A Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Punkt rekrutacyjny: ul. Ks. Pr. St. Słonki 31, Żywiec, tel , zfr.beskidy.org.pl/fo towoltaika Biuro projektu: Katowice, ul. Piotra Skargi 8, pok. 219, II piętro (pn-pt, w godz.9-13) Koordynator Agnieszka Wawoczny, tel , onsulting.pl Biuro projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A Częstochowa, Aleja NMP 24 lok. 8, I p., tel , wew. 23, rr.czestochowa.pl kobiety i mężczyźni zatrudnieni, wykonujący pracę hydraulika, elektryka, dekarza Projekt zakłada udział łącznie 80 osób,(min. 60 kobiet). - rosłych (w wieku powyżej 18 lat), - mieszkających lub zatrudnionych na terenie województwa śląskiego - posiadających wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat) - zatrudnionych w działach związanych z kontrolą wewnętrzną, audytem wewnętrznym, księgowością, rachunkowością, finansami, zamówieniami publicznymi (minimum dwa lata świadczenia zawowego) 80 osób (45 kobiet i 35 mężczyzn) pracujących (m.in. umowa o pracę, cywilno-prawna) rosłych (powyżej 18- tego roku życia), zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa śląskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. Kryteria datkowe: zatrudnienie w mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwie. Projektodawca będzie także kierował się wskaźnikami tyczącymi zakładanej liczby osób z Kurs szkoleniowy: instalator systemów fotowoltaicznych oraz uprawnienia SEP G1E Kurs na audytora wewnętrznego kończący się certyfikatem CIA. Kurs składa się z czterech modułów Każdy moduł kończy się egzaminem. Aby uzyskać certyfikat CIA uczestnicy muszą zaliczyć 4 egzaminy. Kurs obejmuje również szkolenie e- learning. 1) Samodzielna obsługa i programowanie obrabiarek CNC operator obrabiarek CNC programista obrabiarek CNC szkolenie podstawowe programista obrabiarek CNC szkolenie zaawansowane 2) Tworzenie i programowanie Baz Danych administrator baz danych programista baz danych 3) Język angielski z elementami od woj. śląskie, w okresie Nabór ciągły kwietnia II edycja: 10 stycznia r. 30 kwietnia r. CNC: I edycja: II edycja: III edycja Bazy Danych: I edycja: , II edycja: J. angielski: 14

15 sanarozwoj.edu.pl wykształceniem wyższym i średnim. języka technicznego\ język angielski dla początkujących I edycja: II edycja: język angielski dla średniozaawansowanych Warsztat interpersonalny datkowo dla każdego Śląska Akademia Sukcesu Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak Radawczyk Drugi Motycz Centrum Szkoleń i Innowacji Oddział w Katowicach: ul. Sokolska 65 (pokój A), Katowice, tel./fax: ; tel.: , Osoby zatrudnione, pracujące lub zamieszkujące w województwie śląskim, które są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższaniem kwalifikacji poza godzinami pracy. Ponadto priorytetowo projektu będą przyjmowane kobiety, osoby z wykształceniem co najwyżej średnim oraz osoby pracujące w działach związanych z zakresem proponowanych szkoleń 1.Specjalista ds. finansowoksięgowych, 2.Specjalista ds. kadrowo-płacowych, 3.Grafika komputerowa, 4.ECDL WebStarter, 5.Obliczenia arkuszowe i bazy danych (120 h) Woj. śląskie. Okres realizacji projektu: od r. 31 X.2014 r Rekrutacja obejmie 5 edycji: II EDYCJA: III EDYCJA: IV EDYCJA: V EDYCJA: Profesjonalna księgowość Centrum Szkoleniowo- Doradcze i Rozwoju Zawowego, we współpracy z: Agencją Szkoleniową AP Griniar tel Osoby 50+, zajmujące się zawowo księgowością/rachunkowością mieszkające lub pracujące na terenie go Szkolenia z kompetencji twardych Szkolenia IT Szkolenia z umiejętności miękkich 4. Indywidualnego coachingu poszkoleniowego Termin realizacji: Od marca Śląska Akademia Rozwoju Suprema Lex Centrum Centrala: (12) , pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących - Nowoczesny Menadżer/ Woj. śląskie Do I połowy marca 15

16 Kompetencji Strategicznych Szkolenia Kadr i Samorządów s.c. (12) , fax: (12) , mia-efs.pl działalność na terenie go zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zamieszkujący obszar go w rozumieniu przepisów KC, zatrudnieni w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność (PKD) w obszarze technologicznym kluczowym dla rozwoju gospodarki regionu tj. wskazanym w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata Nowoczesna Menadżerka - Metody i techniki zarządzania strategicznego - Nowoczesna rachunkowość - Kadry i płace - Audytor/Audytorka Systemu Zarządzania Jakością Akademia kunsztu dekarskiego w województwie śląskim Akademia e-controllingu Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza FDJ CENTER Piotr Przewrocki Rzeszów Al. J Piłsudskiego 40/15, tel , fax , w.21, pl tel Przedsiębiorcy i ich pracownicy (108 osób) zatrudnieni na podstawie umowy o pracę z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw branży buwlanej (PKD sekcja F) posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze go, które nie korzystały ze wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla Podziałania i POKL w latach przez WUP Katowice Kadra zarządzająca mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracownicy z działów finansowych, controllingu i księgowości. (60 kobiet, 30 mężczyzn, wymagane wykształcenie wyższe). Pracownicy muszą być delegowani na szkolenie przez swoich pracodawców. Z wsparcia będą mogli skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy i ich pracownicy z przedsiębiorstw niekorzystających ze wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla i PO KL w latach przez WUP w Katowicach i prowadzący działalność w Dekarz z montażem kolektorów słonecznych zakończone egzaminem zewnętrznym przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej Projekt zakłada realizację 6 edycji szkoleń w formule blended learning Tematyka: - Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa - Rachunek kosztów - Analiza efektywności organizacji - Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie - Sprawozdawczość decyzyjna Woj.śląskie okres realizacji projektu: r r. woj. śląskie, 1/01/13 30/06/13 Ciągły od czerwca r. grudnia r. Od 1/02/ rekrutacja ciągła o charakterze otwartym 16

17 obszarze technologicznym wskazanym w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata , które nie przekroczyły limitu pomocy de minimis ustalonego w Rozporządzeniu MRR. - Pomiar osiągnięć w organizacji - Budżetowanie operacyjne - Budżetowanie kapitałowe - Strategiczna rachunkowość zarządcza - Rachunkowość zarządcza i controlling proj. Aktywność po 50-tce PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o Rędziny Nowa 2a; pl - osoby po 50 roku życia z zamieszkałe lub pracujące na terenie go w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - osoby zatrudnione w branży usług osobistych i sprzedaży Szkolenia: coaching język niemiecki w branży jedno ze szkoleń wyboru: techniki sprzedaży programy biurowe kwiecień - osoby pracujące lub zamieszkujące obszar go w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 1. Blok szkoleń językowych - angielski/ niemiecki w biznesie Rozwój kwalifikacji i kompetencji pracowników śląskiego sektora MMŚP Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych Bieruń ul. Turystyczna 1 tel. 32/ w tym: - pracownicy przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarach technologii kluczowych dla rozwoju gospodarki regionu, wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Woj. Śląskiego na lata : technologie dla energetyki i górnictwa,technologie informacyjne i telekomunikacyjne, produkcja i przetwarzanie materiałów, transport i infrastruktura transportowa przemysł maszynowy, samochowy, lotniczy i górniczy 2. Blok rozwoju osobistego - negocjacje w biznesie - zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy - komunikacja interpersonalna, asertywność - autoprezentacja ( 3. Blok Lean Manufacturing - podstawowe techniki i narzędzia stosowane w LM - 5S - Kaizen (7h). okres realizacji projektu: r.. II edycja czerwiec - lipiec r. 17

18 Symulacje biznesowe innowacyjne wsparcie rozwoju menadżerów sektora MMP w województwie śląskim Centrum Analiz Rynkowych Board s.c. Michał Błoński, Anna Błońska Kierownik projektu Joanna Heizig, rd.com.pl Osoby pracujące, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; *Osoby pracujące na terenie woj. śląskiego *Osoby zatrudnione w mikro lub małych przedsiębiorstwach *Osoby pełniące funkcje kierownicze Szkolenia w innowacyjnej formie symulacji biznesowych, które kompleksowo rozwijają umiejętności menadżerskie w okresie Do 07. Zostań ekspertem Cloud Computing EduGRANT z projektem po nowe technologie ITC-Partners Sp. z o.o. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi Biuro projektu ITC-Partners Sp. z o.o., ul. Opolska 22/F002, Katowice, tel.32/ Specjalista ds. rekrutacji Danuta Gonsior, tel.: , strona projektu: Projekt dla mikro, małych i średnich firm (oraz osób samozatrudnionych i wspólników spółki cywilnej) z woj. śląskiego prowadzących działalność w obszarach technologicznych kluczowych dla gospodarki regionu, których pracownicy łącznie: 1)zamieszkują i pracują w woj. śląskim, 2) są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub umowy spółdzielczej, 3) są oddelegowani przez przedsiębiorstwa nie korzystające ze wsparcia w latach , 4) posiadają wiedzę informatyczną konieczną efektywnej nauki na szkoleniach, 5) wykazują się znajomością języka angielskiego w stopniu pozwalającym poruszać się po kumentach branżowych Projekt jest skierowany pracowników (z wykształceniem minimum średnim) MMŚP: - posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze go, - prowadzących działalność w obszarze technologie medyczne (ochrony zdrowia) PKD: C.21, C.32.50, M.72 lub P Cykl 5 szkoleń - zakończonych egzaminem certyfikującym Microsoft: 1) MS 10215: Implementig and Managing Microsoft Server Virtualization 2) MS 10324: Implementing and Managing Microsoft Desktop Virtualization 3) MS 10750: Monitoring and Operating a Private Cloud with System Center zakończonych egzaminem wewnętrznym: 4) Autorski warsztat techniczny - zarządzanie dynamicznym centrum 5) Autorski warsztat techniczny Winws 8 dla administratorów Dla każdego uczestnika zaplanowano: - analizę potrzeb szkoleniowych, - szkolenie z języka angielskiego z elementami j. specjalistycznego, - szkolenie z zakresu zarządzania projektami badawczymi i innymi oraz okres realizacji: realizacja proj. w okresie: Od 1 lutego r

19 B, - nie korzystających ze wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania i PO KL w latach przez WUP w Katowicach 1. przynależność sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pozyskiwania funduszy posiadanie siedziby, filii lub oddziału firmy na terenie go Azymut CATIA V.5 - szkolenia podstawowe i zaawansowane dla inżynierów województwa śląskiego IPL Solutions sp. z o.o. Waldemar Wojna, , , Biuro Projektu: ul Leśna 1a, Racibórz 3. prowadzenie działalności gospodarczej w branży związanej z przemysłem maszynowym,lotniczym, samochowym lub górniczym w jednym z obszarów technologicznych wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata , 4. posiadanie we wpisie działalności gospodarczej lub KRS jednego z numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): C.26-C.30 oraz M.74, 5. niekorzystanie ze wsparcia w ramach konkursów i PO KL ogłoszonych w latach przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, 6. pozytywna weryfikacja informacji o możliwości udzielenia pomocy de minimis 1. szkolenie CATIA V 5 basic i advanced 2. szkolenie uzupełniające CATIA V.5 - wyboru jedno ze szkoleń: Sheetmetal Design (tworzenia blach, praca w trybie płaskim i przestrzennym) lub Structural Analysis (analiza przemieszczeń oraz naprężeń) lub Rivers Engineering (przetwarzanie punktów, operacja na siatce, tworzenie skanów i krzywych, modelowanie) 3. radztwo indywidualne ze specjalistą - praktykiem CATIA V.5, 4. opracowania indywidualnie projektu produktu związanego z działalnością przedsiębiorstwa z wykorzystaniem oprogramowania CATIA V.5 przy wsparciu radcy Rekrutacja trwać będzie od 14 stycznia r. 31 października r. 7. oddelegowanie projektu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowisku konstruktor/technolog/specjalista ds. produkcji lub pokrewnym lub udział własny jako właściciela firmy we wszystkich formach wsparcia 19

20 Śląskie! w stronę Słońca Centrum Przedsiębiorczośc i SA, ul. Kopalniana 6, Wola cpsa.com.pl cpsa.com.pl 40 mikro- oraz 5 małych przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie go -ich pracownicy w rozumieniu art.2 ust z dnia 26 czerwca 1974r. -właściciele pełniący funkcje kierownicze, - wspólnicy pracujący lub zamieszkujący (w rozumieniu KC) na terenie go. Wsparcie zostanie skierowane głównie przedsiębiorstw realizujących usługi w zakresie instalacji hydraulicznych i elektrycznych Szkolenia: 1.Teoria systemów grzewczych i elektrycznych opartych na odnawialnych źródłach energii 2.Praktyka systemów grzewczych i elektrycznych opartych na odnawialnych źródłach energii Okres realizacji Od Zwiększ swoją konkurencyjność! PULS Systemy Organizacji Szkoleń sp. z o.o. puls-szkolenia.pl Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające jednostki organizacyjne na obszarze województwa śląskiego z branży technologie informacyjne i telekomunikacyjne (PKD J.61, J.62 i J.63) które nie były objęte wsparciem w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania i PO KL w latach przez WUP w Katowicach i ich pracownicy pracujący lub zamieszkali na terenie województwa śląskiego. 1.Szkolenie - Podnieś swoją świamość ekologiczną 2. Szkolenia zawowe (jedno wyboru:) - przetwarzanie danych - oprogramowania - telekomunikacja przewowa 3. Szkolenia językowe (język angielski) zakończone certyfikatem TOEIC I tura: styczeń-luty r. II tura: kwiecień-maj r. III tura: czerwieclipiec r. IV tura: październiklistopad r. Szkolenia językowe dla MMŚP JKL Consulting Jacek Lubojański ul. Tetmajera 28/3, Katowice Biuro projektu: Rybnik ul. Powstańców Śl. 34 Tel rybnik.pl Projekt skierowany sektora MMŚP i ich pracowników prowadzących działalność w obszarach technologicznych kluczowych dla gospodarki regionu tj. wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Woj. Śląskiego na lata , posiadających jednostkę organizacyjną w woj. śląskim delegowanych Projektu przez pracodawcę. Połowa miejsc przeznaczona jest dla osób pow. 50 roku życia Projekt umożliwia bezpłatne podwyższenie, uzupełnienie lub zbycie nowych kwalifikacji zawowych w zakresie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego potwierdzonych certyfikatem WiDaF lub TOEIC. od Nabór ciągły 20

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Grafika i Animacja 2D i 3D z językiem angielskim - druga edycja dla osób powyżej 50 lat

Grafika i Animacja 2D i 3D z językiem angielskim - druga edycja dla osób powyżej 50 lat Załącznik nr 1.1 do Uchwały nr 1748/163/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego LISTA RANKINGOWA wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 Lp. Liczba Ogólna Kwota Nazwa Okres otrzy- Tytuł projektu Siedziba wartość

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Fiat Services Polska WEJŚCIE E N G I N E E R I N G Kämmerer

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY

TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY XV TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY XV TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY spis treści plan stoisk...3 wystawcy...4 WEJŚCIE PLAN STOISK Adecco Poland Sp. z o.o. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Spis treści 1. Wprowadzenie do raportu... 3 2. Informacja o projekcie... 5 3. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie

Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie "Ma-Ja" dostarcza swoim Klientom odpowiednio przygotowane miejsca na reklamę zewnętrzną. Są to przede wszystkim białe tablice umieszczone wzdłuż

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo