KUŹNI DOBRYCH PRAKTYK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KUŹNI DOBRYCH PRAKTYK"

Transkrypt

1 Spotkanie w ramach KUŹNI DOBRYCH PRAKTYK funkcjonującej w projekcie Praktyka czyni mistrza współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Program spotkania 1 2 Prezentacja założeń projektu Praktyka czyni mistrza. Prezentacja portalu Praktyka czyni mistrza 3 4 Zmiany w szkolnictwie zawodowym po 1 września 2012 r. Kierunki i możliwości współpracy szkoły z pracodawcami. 5 Kompetencje przyszłych pracowników dyskusja.

3 DOPOSAŻENIE PRACOWNI KUŹNIA DOBRYCH PRAKTYK PORTAL SZKOŁA- PRACODAWCA- ABSOLWENT DODATKOWE KWALIFIKACJE DLA UCZNIÓW WSPARCIE DLA UCZNIÓW

4 Formy wsparcia dla uczniów w Zespole Szkół im. W.S. Reymonta Trening autoprezentacji Indywidualne doradztwo zawodowe Kurs branżowego języka angielskiego Praktyki zawodowe profil REKLAMA Zajęcia z projektowania reklamy zewnętrznej Kurs zaawansowanej grafiki komputerowej Kurs aplikacji folii reklamowych Kurs planowania i zarządzania wydarzeniami artystycznymi, szkoleniami i eventami Kurs fotografii reklamowej Wizyta studyjna w Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi profil FILM Zajęcia z zakresu opracowywania scenariusza i scenopisu formy filmowej Kurs obsługi programu do montażu video i obróbki dźwięku Wizyta studyjna w Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi

5 Formy wsparcia dla uczniów w Zespole Szkół Technicznych Trening autoprezentacji Indywidualne doradztwo zawodowe Kurs branżowego języka angielskiego Zajęcia z kosztorysowania Zajęcia montaż systemów solarnych Zajęcia prace wysokościowe Kurs alpinistyki przemysłowej w Ujściu 5 dni Warsztaty alpinistyki przemysłowej w Olsztynie 6 jednodniowych wyjazdów Praktyki zawodowe

6 KUŹNIA DOBRYCH PRAKTYK Spotkania z rodzicami Spotkania z pracodawcami Materiały informacyjne Portal Praktyka czyni mistrza

7 Praktyka czyni mistrza

8 Możliwości portalu przeglądanie strony jako użytkownik anonimowy zakładanie nowego konta przeglądanie i zamieszczanie ofert pracy przeglądanie i zamieszczanie ogłoszeń szukam pracy udział w forum dyskusyjnym umieszczanie wpisów w blogu tworzenie i edycja artykułów umieszczanie ankiet tworzenie i edycja własnych stron

9 Zakres uprawnień absolwenta tworzenie i edycja własnych artykułów tworzenie i edycja własnych tematów na forum tworzenie i edycja własnych ogłoszeń szukam pracy tworzenie i edycja własnych wpisów w blogu

10 Zakres uprawnień pracodawcy tworzenie i edycja własnych artykułów tworzenie i edycja własnych tematów na forum tworzenie i edycja własnych ogłoszeń dam pracę tworzenie i edycja własnych wpisów w blogu umieszczanie ankiet

11 Zakres uprawnień szkoły tworzenie i edycja własnych artykułów tworzenie i edycja własnych tematów na forum tworzenie i edycja własnych stron: dane statystyczne szkoły tworzenie i edycja własnych wpisów w blogu umieszczanie ankiet administracja forum

12 Zmiany w szkolnictwie zawodowym po 1 września 2012 r. zmodyfikowano klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego wprowadzono nową podstawę programową kształcenia w zawodach wzmocniono praktyczny aspekt kształcenia zawodowego zmodernizowano system egzaminów zawodowych uelastyczniono system kształcenia zawodowego

13 Obszary kształcenia To zestawy zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji zawodowych wymaganych do realizacji zadań zawodowych w ramach danego zawodu administracyjno usługowy A budowlany B elektryczno-elektroniczny E mechaniczny i górniczo-hutniczy M rolniczo-leśny z ochroną środowiska R turystyczno-gastronomiczny T medyczno-społeczny Z artystyczny S

14 Kształcenie zawodowe na IV etapie edukacyjnym w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP JOZ PDG KPS Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego PKZ(B.e) Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

15 Kształcenie zawodowe na IV etapie edukacyjnym w technikum w zawodzie technik urządzeń sanitarnych Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP JOZ PDG KPS OMZ Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego PKZ(B.e) Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

16 Możliwości współpracy z pracodawcami identyfikacja potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy; ocena wymagań kwalifikacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia w zawodach; konstruowanie oferty kształcenia w szkołach i w formach pozaszkolnych; wspólne przygotowywanie programów nauczania dla zawodu; organizowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów; organizacja ze szkołami kwalifikacyjnych kursów zawodowych; udział pracodawców w organizacji praktyk i staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego; zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii; tworzenia ośrodków egzaminacyjnych u pracodawców

17 Zaproszenie do dyskusji Możliwości współpracy szkoła pracodawca Kompetencje przyszłych pracowników Potrzeby częstochowskiego rynku pracy

18 Animatorka Kuźni dobrych praktyk Małgorzata Rajca