Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25."

Transkrypt

1 Mam zawód -mam pracę w regionie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Zbigniew Zalas wicedyrektor CKZiU ds. kształcenia zawodowego i praktycznego

2 zostało powołane do życia 1 września 2013 roku Uchwałą Rady Miasta Sosnowca W SKŁAD WCHODZĄ DOTYCHCZASOWE PLACÓWKI

3 Powołanie umożliwia: Kształcenie zawodowe i ogólnokształcące w szkołach dla młodzieży i dorosłych Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych Przeprowadzanie egzaminów zawodowych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Realizację zadań z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego Współpracę z pracodawcami i organizacjami pracodawców Realizację twardych i miękkich projektów Unijnych

4 Projekt Mam zawód - mam pracę w regionie", to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz 30 powiatów i miast na prawach powiatu z województwa śląskiego w okresie

5 Działania podjęte w projekcie: udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu grupowego i indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego; zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki, j.angielskiego, zajęcia dodatkowe z j. angielskiego; zajęcia na platformie e-learningowej;

6 Działania podjęte w projekcie: kursy certyfikowane -AUTOCAD, SEP, prawo jazdy kat. B, obsługa programów finansowo-księgowych; praktyki/staże w branży mechanicznej, informatycznej, elektronicznej i gastronomicznej; wizyty studyjne u pracodawców; zakup materiałów dydaktycznych; doposażenie szkół w nowoczesne maszyny i urządzenia, które prowadzą kształcenie na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.

7 Od września 2012 do projektu Mam zawód - mam pracę w regionie przystąpiło: 387 uczniów uczących się w szkołach CKZiU

8 Grupowe doradztwo zawodowe: 207 uczestników w I edycji 180 uczestników w II edycji przygotowanie uczniów do aktywnego wejścia na rynek pracy

9 Indywidualne doradztwo zawodowe: 167 uczestników w I edycji 91 uczestników w II edycji ustalanie własnej ścieżki kariery zawodowej

10 Działania w projekcie skierowane bezpośrednio do uczniów: zajęcia wyrównawcze i dodatkowe z j. angielskiego i matematyki służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych: 57 uczestników w I edycji 19 uczestników w II edycji

11 Działania w projekcie skierowane bezpośrednio do uczniów: kursy, w tym kursy certyfikowane, kurs kosztorysowania Norma PRO 10 uczniów kurs PhotoShop- 9 uczniów kurs Auto CAD - 31 uczniów kurs IntelliCAD- 12 uczniów

12 Działania w projekcie skierowane bezpośrednio do uczniów: kursy, w tym kursy certyfikowane, kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC 31 uczniów kurs SEP 15 uczniów kurs programowania PLC 19 uczniów

13 Działania w projekcie skierowane bezpośrednio do uczniów: kursy, w tym kursy certyfikowane, kurs operatora koparko ładowarki 19 uczniów kurs operatora wózków jezdniowych 105 uczniów kurs prawa jazdy kategorii B 114 uczniów

14 Działania w projekcie skierowane bezpośrednio do uczniów: kursy, w tym kursy certyfikowane, obsługa kasy fiskalnej 18 uczniów kurs baristy 3 uczniów kurs przygotowywania potraw kuchni japońskiej - Czas sushi 2 uczniów Nabycie nowych uprawnień przydatnych w pracy zawodowej potwierdzonych certyfikatem.

15 Działania w projekcie skierowane bezpośrednio do uczniów: kursy na platformie e-learningowej 258 uczniów praktyki i staże zawodowe u pracodawców 146 uczniów

16 Działania w projekcie skierowane bezpośrednio do uczniów: wizyty studyjne u pracodawców 258 uczniów odwiedziło Fiat Auto Poland, Hotel Belweder w Ustroniu

17 Działania w projekcie skierowane bezpośrednio do uczniów: wizyty studyjne u pracodawców 258 uczniów odwiedziło Firma Ogrodnicza Kapias Goczałkowice Firma Rocaw Gliwicach Poznanie realnych warunków środowiska pracy

18 Zakup materiałów dydaktycznych na łączną kwotę ,73 zł Przeznaczono między innymi na zakup: programów komputerowych i multimedialnych, podręczników, poradników i norm branżowych, sprzętu laboratoryjnego.

19 Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu: pracownia urządzeń mechatronicznychdoposażona na kwotę ,86zł pracownia techniczna doposażona na kwotę ,51zł

20 Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu: pracownia technologii doposażona na kwotę 6.557,42zł pracownia mechaniki i mechatroniki samochodowej doposażona na kwotę ,06zł

21 Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu: laboratorium logistyczno spedycyjne 16 jednostek komputerowych, laptop -doposażona na kwotę ,40zł laboratorium magazynowe 10 jednostek komputerowych z monitorami, laptop - doposażona na kwotę ,30zł

22 Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu: pracownia badań laboratoryjnych - tablica interaktywna, rzutnik multimedialny -doposażona na kwotę ,45 zł

23 Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu: pracownia technik architektury krajobrazu doposażona na kwotę zł

24 Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu: pracownia firmy spedycyjnej doposażona na kwotę ,87 zł

25 Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu: pracownia elektrotechniki i elektroniki doposażona na kwotę 1992,60 zł

26 Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu: laboratorium ruchu kolejowego doposażone na kwotę 7 194,45 zł

27 Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu: pracownia lotniczych zespołów napędowych ,60 zł

28 Efekty projektu: zwiększenie dostępności zajęć związanych z planowaniem ścieżki rozwoju zawodowego; poszerzenie oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, staży, praktyk i kursów certyfikowanych; podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni zawodowych i zakup materiałów dydaktycznych; poprawa relacji uczeń szkoła - pracodawca; poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego.

29 Udział uczniów CKZiU w projekcie Mam zawód mam pracę w regionie umożliwił im zdobycie umiejętności planowania swojej ścieżki edukacyjno zawodowej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie.

30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Zbigniew Zalas wicedyrektor CKZiU ds. kształcenia zawodowego i praktycznego

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe wspieramy zmiany na rynku pracy

Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe wspieramy zmiany na rynku pracy Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe wspieramy zmiany na rynku pracy Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe to projekt systemowy realizowany w ramach Priorytetu IX Programu

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski 2013 Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Niniejszy artykuł został opublikowany

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego

XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego W Województwie Kujawsko-Pomorskim zadania związane z kreowaniem rynku pracy i rozwojem zasobów ludzkich zostały powierzone

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach Katowice, 2013-11-27 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytety PO KL: VI VIII IX Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI KIERUNKI ZAMAWIANE 2008-2013 1,2 mld zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na: zmianę struktury kształcenia (wzrost liczby studentów kierunków technicznych i ścisłych);

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja Informacje zawarte poniżej stanowią generalne wskazówki dotyczące realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Bardziej szczegółowo

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Analiza wyników uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

7. DZIAŁANIA WYKONAWCZE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ CELÓW KIERUNKOWYCH STRATEGII EDUKACYJNEJ MIASTA GLIWICE

7. DZIAŁANIA WYKONAWCZE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ CELÓW KIERUNKOWYCH STRATEGII EDUKACYJNEJ MIASTA GLIWICE 7. DZIAŁANIA WYKONAWCZE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ CELÓW KIERUNKOWYCH STRATEGII EDUKACYJNEJ MIASTA GLIWICE W tej części dokumentu przypisano do poszczególnych działań wykonawczych Strategii edukacyjnej Miasta

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo