Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe wspieramy zmiany na rynku pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe wspieramy zmiany na rynku pracy"

Transkrypt

1 Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe wspieramy zmiany na rynku pracy Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe to projekt systemowy realizowany w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2). Liderem w projekcie jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Partnerem Politechnika Poznańska. Czas realizacji projektu przewidziano na okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2015 r. Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego. Projekt stanowi rozwinięcie realizowanego w ostatnich latach projektu innowacyjnego Wielkopolski system monitorowania i prognozowania", którego istotą było opracowanie autorskiego systemu zbierania i monitorowania kompetencji oraz umiejętności zawodowych w odniesieniu do rynku pracy. Podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Wielkopolsce realizowane jest m.in. poprzez: utworzenie innowacyjnych laboratoriów praktyk oraz stworzenie nowatorskich programów praktyk, organizację praktyk i staży dla uczniów w wielkopolskich przedsiębiorstwach, opracowanie, rozwój i upowszechnianie Systemu Zawodowcy (Wielkopolski system doradztwa edukacyjno zawodowego - doradzanie uczniom z pomocą przedsiębiorstw, w jaki sposób powinni dalej rozwijać swoje kompetencje, aby lepiej przygotować się do oczekiwań rynku pracy), opracowanie innowacyjnych programów kształcenia modułowego w sześciu zawodach na poziomie technika w 35 szkołach oraz przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w oparciu o wypracowane programy kształcenia, zaprojektowanie i wdrożenie platformy e-learning oraz wyposażenie szkół w dodatkowe narzędzia i materiały dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem ICT. W całym przedsięwzięciu bierze udział już blisko 60 szkół, w tym w 35 prowadzone jest kształcenie modułowe. Praktykami i stażami zostanie objętych 9280 uczniów i uczennic wielkopolskich szkół zawodowych i technikum, kształceniem modułowym przynajmniej osób. SYSTEM ZAWODOWCY skrócić czas i zmniejszyć koszty System Zawodowcy umożliwia uczennicom i uczniom tworzenie własnych profili kompetencyjnych i pozwala na skonfrontowanie posiadanych umiejętności z oczekiwaniami pracodawców. System Zawodowcy stanowi szczegółową bazę, opisującą potencjał uczniów szkół zawodowych i oczekiwań pracodawców niezależnie od branży i wielkości przedsiębiorstwa dzięki temu powstaje rzetelny i aktualny system monitorowania i prognozowania potrzeb rynku pracy i systemu szkolnictwa zawodowego. Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem praktykantów, stażystów oraz pracowników, zamieszczają oferty skierowane do uczniów i uczennic. W bardzo precyzyjny sposób pracodawcy mogą określić wymagania dotyczące danego stanowiska. Pracodawca wybiera konkretne umiejętności z gotowej listy przypisanej danemu zawodowi. Bezpłatna rejestracja i korzystanie z Systemu pozwalają na minimalizację kosztów i oszczędność czasu podczas poszukiwania praktykantów, stażystów i pracowników. Zamieszczanie Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań, tel./faks :: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 bezpłatnych ogłoszeń przyspiesza proces rekrutacji pracowników poprzez wskazywanie przez system najodpowiedniejszy kandydatów. Dodatkowo wymagane umiejętności cenione przez pracodawców przedstawiane są uczniom, którzy otrzymują najświeższą informację z rynku pracy. Dzięki temu wielkopolscy przedsiębiorcy mogą wpływać nie tylko na jakość kształcenia w szkołach, ale także uzmysławiać młodym ludziom, że po ukończeniu szkoły powinni posiadać określone umiejętności. PRAKTYKI ZAWODOWE W LABORATORIACH nowoczesny sprzęt i programy praktyk W ramach projektu uczniowie i uczennice wielkopolskich techników mają możliwość skorzystania z tygodniowych praktyk zawodowych w specjalistycznych laboratoriach. Osiem laboratoriów zlokalizowanych w Poznaniu i Pile przeznaczonych jest dla uczniów i uczennic kształcących się w 6 zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik logistyk, technik mechatronik, technik organizacji reklamy. Tygodniowe praktyki laboratoryjne mają na celu stworzenie rzeczywistych warunków pracy wzbogaconych o możliwość praktycznego zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem. To połączenie dwóch najważniejszych elementów praktyki kontaktu z wyposażeniem wykorzystywanym w nowoczesnych przedsiębiorstwach oraz systemem ośmiogodzinnej pracy. PRAKTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH doświadczenie zawodowe Praktykami zawodowymi w wielkopolskich przedsiębiorstwach mogą zostać objęci uczniowie i uczennice techników z obszaru województwa wielkopolskiego bez względu na zawód, w którym się kształcą. Praktyki odbywają się w czasie roku szkolnego, ale w odpowiedzi na potrzeby szkół i uczniów organizujemy je także podczas wakacji letnich i ferii zimowych. DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE I PRZYJĄĆ UCZNIÓW NA PRAKTYKI? Przyjmując na praktykę zawodową ucznia otwartego na nowe rozwiązania i szybko przystosowującego się do zmian, zyskujecie Państwo wsparcie dla pracowników w wykonywaniu ich bieżących zadań; mają Państwo możliwość oceny i sprawdzenia praktykanta pod kątem potencjalnego przyszłego pracownika; mają Państwo możliwość wpływu na kształtowanie programów nauczania dostosowanych do potrzeb rynku pracy, zwłaszcza tego lokalnego; opiekun ucznia/uczniów po stronie Pracodawcy otrzyma wynagrodzenie za przeprowadzenie prac w czasie trwania czterotygodniowej praktyki; udział w projekcie to także możliwość nawiązania wielopłaszczyznowej współpracy z Politechniką Poznańską. W ramach projektu wsparcie otrzymują również uczniowie/uczennice: zwracane są koszty zakupu odzieży roboczej w przypadku zawodów, gdzie odzież robocza jest wymagana; Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań, tel./faks :: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 uczniowie otrzymują zwrot kosztu dojazdów, w sytuacji, gdy praktyka odbywa się w miejscu innym niż miejsce zamieszkania i innym niż siedziba szkoły; zapewniony jest nocleg i wyżywienie dla uczniów/uczennic odbywających praktykę w miejscu znacznie oddalonym od miejsca zamieszkania, w sytuacji, gdy codzienny dojazd jest utrudniony; każdy uczeń otrzymuje dzienniczek praktyk, który jest podstawą do zaliczenia praktyki zawodowej. E-LEARNING - zwiększenie atrakcyjności kształcenia Moduł e-learning został skonstruowany w ten sposób, aby razem z całym Systemem Zawodowcy tworzył zintegrowany system kształcenia i samokształcenia. Na moduł składa się platforma, za pomocą której można prowadzić różne formy zajęć oraz udostępniać materiały edukacyjne. Platforma zawiera przygotowane dla uczniów jednostki metodyczne (w sześciu zawodach po 25 jednostek dla każdego), sylabusy i przewodniki opisujące korzystanie z materiałów. Platforma ma umożliwić uczniom i nauczycielom tworzenie własnych przestrzeni edukacyjnych zarówno jako odizolowanych, dedykowanych wysp jak i przestrzeni społecznościowych pozwalających na pracę w grupie i budowanie wiedzy uczniów i warsztatu nauczyciela. Jednostki metodyczne - kursy stworzone zostały dla zastosowania formy blended learning tj. powinny być stosowane przede wszystkim jako pomoc w prowadzeniu zajęć i ich uatrakcyjnianiu. Tematy kursów są tożsame z treściami zawartymi w podstawie programowej dla poszczególnych zawodów. Na platformie umieszczone zostały materiały metodyczne dla nauczycieli, dotyczące korzystania z metody e-learning, podręczniki przygotowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile dla kształcenia modułowego w projekcie Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe (dla ucznia i nauczyciela), inne kursy w kategoriach takich jak BHP czy laboratoria oraz kursy zawierające materiały metodyczne dla nauczyciel. Platforma bazuje na bardzo popularnym środowisku nauczania zdalnego Moodle i została rozbudowana o system separacji kategorii (np. szkół) i narzędzia do tworzenia materiałów dydaktycznych. Bardzo istotnym elementem podsystemu e-learning jest portal internetowy. Pełni on rolę interfejsu systemu oraz zawiera repozytorium materiałów takich jak baza autoryzowanych tekstów o tematyce zawodoznawczej, filmów o tematyce popularnonaukowej, dotyczącej kształcenia zawodowego, czy bazy zdjęć i grafik do wykorzystania w materiałach tworzonych w ramach projektu i umieszczanych na portalu i platformie. Więcej informacji: Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań, tel./faks :: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja Informacje zawarte poniżej stanowią generalne wskazówki dotyczące realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Analiza wyników uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę?

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Anna Block Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Podręcznik dla użytkowników produktu innowacyjnego opracowanego w ramach projektu JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+ Szczecin 2013 1 S t r

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA Gdańsk, Dr Ewa Lechman Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk eda@zie.pg.gda.pl EKSPERTYZA DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo