Gospodarka produktem leczniczym i wyrobem medycznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gospodarka produktem leczniczym i wyrobem medycznym"

Transkrypt

1 Gospodarka produktem leczniczym i wyrobem medycznym CRYPTEX LEONARDO MONA LISA GIOCONDA

2 Dlaczego gospodarka produktem leczniczym i wyrobem medycznym jest tak wazna? Poprawnie zorganizowane procesy w zakresie logistyki szpitalnej stanowią źródło oszczędności liczone procentem od wartości gospodarki rocznej. Według danych pozyskanych ze szpitali co najmniej 10% wartości gospodarki, to roczne straty placówek, które można wyeliminować. Proponowany przez nas model logistyki fizycznie zabezpiecza dostęp do leków i wyrobów oraz umożliwia bieżące ewidencjonowanie ich zużycia. Innowacja od DaVinci Rozwiązanie stworzone przez DaVinci Medical System umożliwia kompleksowe zarządzanie obszarem gospodarki, zarówno lekowej jak i wyrobów medycznych, na obszarze placówki medycznej. Opracowane od podstaw przez zespół polskich inżynierów informatyków i programistów rozwiązanie, zostało poprzedzone wielomiesięcznymi konsultacjami w uznanych szpitalach na terenie całego kraju. Doskonale odpowiada realiom szpitalnictwa w Polsce, oferując unikalną jakość i funkcjonalność dostosowaną do Państwa potrzeb. Wdrożenie nie wymaga rewolucji w organizacji i funkcjonowaniu placówki. Wprowadza natomiast zmianę jakościową w sposobie pracy personelu, cechującą się większym zdyscyplinowaniem i odpowiedzialnością za powierzone mienie (leki i wyroby medyczne). Kompleksowosc rozwiazania Korzystając ze swoich wieloletnich doświadczeń i znajomości realiów rynkowych firma DaVinci Medical System jest partnerem biznesowym, który zapewni Państwu sprawną implementację systemu. Poczynając od zrozumienia Waszych potrzeb i analizy istniejących procesów, poprzez przygotowanie dedykowanego rozwiązania, jego wdrożenie, a na pełnym serwisie posprzedażowym kończąc. Ze swojej strony gwarantujemy: dostosowanie funkcjonalności aplikacji do potrzeb i specyfiki placówki pełną integrację z istniejącymi systemami informatycznymi wysoką jakość automatyki i konstrukcji (polski producent) konkurencyjnie krótki czas realizacji serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w trybie 7/24

3 Glowne korzysci pełna kontrola stanów magazynowych optymalizacja wielkości zapasów optymalizacja czasu pracy personelu automatyzacja procesów raportowania automatyzacja tworzenia dokumentacji medycznej minimalizacja ryzyka pomyłek związanych z podaniem niewłaściwego leku pełna kontrola numerów serii leków CRYPTEX LEONARDO MONA LISA GIOCONDA Skaner opakowań leków, pozwalający na zamianę tłoczonych napisów na lekach (nazwa, seria i termin ważności) na ciąg znaków binarnych. Nowatorskie narzędzie zapewniające aptece ścisłą kontrolę dostaw, automatycznie sprawdzające i weryfikujące faktyczną zawartość dostawy z jej dokumentacją. Rozwiązanie jest pierwszym krokiem do całkowitej automatyzacji magazynów aptecznych i wykonane zostało w oparciu o technologię rozpoznawania i interpretacji obrazów, zaprojektowaną przez nas przy wykorzystaniu algorytmów sieci neuronowych. System magazynowy służący do ewidencjonowania przychodów i rozchodów magazynów, pozwalający na automatyczne kodowanie opakowań leków, kodem własnym szpitala (przy zastosowaniu razem ze skanerem Cryptex). Leonardo to oprogramowanie dedykowane do prowadzenia działów farmacji w szpitalach, dające optimum korzyści, przy zastosowaniu wraz z systemem oddziałowych szaf lekowych. Szafa lekowa, która ma zastosowanie na oddziałach szpitalnych i/lub w aptece głównej. Leki przechowywane w szafie poddawane są ścisłej kontroli rozchodów. Dodatkowo monitorowane są również parametry przechowywania (np. wilgotność, temperatura) w oparciu, o które tworzone są kompleksowe metryki leków. Dzięki swej unikalnej charakterystyce (funkcjonalności) Mona Lisa znajduje również zastosowanie w badaniach klinicznych, jako miejsce bezpiecznego przechowywania i rozliczania leków. Rozwiązanie zawiera te same funkcje co Mona Lisa, z tym że w systemie Gioconda stacja sterująca zamontowana jest na mobilnym wózku. Dzięki takiemu podejściu system Gioconda doskonale sprawdza się w przypadku, gdy leki przechowywane są w zamkniętych pomieszczeniach.

4 Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia rozwiązań biznesowych wykorzystaliśmy przy budowie systemów dla medycyny. Dostarczamy oprogramowanie, sprzęt oraz wiedzę i szkolenia w zakresie modelowania procesów zarządzania wybranymi częściami placówek medycznych. Nie przestajemy się rozwijać, wciąż wprowadzając nowe produkty i usługi, oferujące wymierne korzyści dla naszych klientów Pruszków, ul. Prusa 10/30 tel: +48 (22) , NIP , REGON Kontakt handlowy Jarosław Witkowski tel:

5 OPIS ROZWIAZANIA KROK PO KROKU

6 SKANER TOWAROWY PRZYJĘCIE INDEKS WŁASNY ARTYKUŁU KOMUNIKATY GIF nazwa handlowa artykułu; kod artykułu (EAN lub REF); nr serii (LOT); termin ważności; data zakupu; numer faktury; pozycja na fakturze; data dostawy; ilość opakowań; nr WZ; pozycja na WZ; nazwa dostawcy; NIP dostawcy; kwota netto za opakowanie; kwota brutto za opakowanie WZ PASZPORTYZACJA WSTĘPNA ZWROT WZ - potwierdzenie / korekta

7 SKŁADOWANIE I ROZCHÓD INDEKS WŁASNY ARTYKUŁU SKANER KODÓW KRESKOWYCH INDEKSÓW WŁASNYCH nazwa handlowa artykułu; kod artykułu (EAN lub REF); nr serii (LOT); termin ważności; data zakupu; numer faktury; pozycja na fakturze; data dostawy; ilość opakowań; nr WZ; pozycja na WZ; nazwa dostawcy; NIP dostawcy; kwota netto za opakowanie; kwota brutto za opakowanie. Dane rejestrowane przez szafy lekowe: temperatura, wilgotność, nasłonecznienie powiązanie z pacjentem (zużycie) straty, powiązanie z personelem, miejsce przechowywania, komunikaty GIF PASZPORTYZACJA FINALNA

8 PASZPORT LEKU PODSTAWA PRAWNA WYCIĄG ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Na podstawie art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje: 1. Zakres niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, zwanym dalej Funduszem, o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obejmuje: 1. identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego dla miejsca udzielenia świadczenia; 2. strony transakcji dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych: a. dane świadczeniodawcy identyfikator świadczeniodawcy nadany przez Fundusz oraz NIP, b. dane dotyczące dostawcy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych nazwę, NIP, adres siedziby lub adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

9 3. dane dotyczące faktury: a. numer faktury, b. datę wystawienia faktury, c. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem od towarów i usług; 4. dane dotyczące nabytego leku: a. numer pozycji na fakturze, b. nazwę handlową leku, c. nazwę (firmę) producenta leku, d. kod EAN/GTIN, e. numer serii i datę ważności leku, f. postać farmaceutyczną leku, g. dawkę leku, h. liczbę opakowań, i. wielkość opakowania, j. cenę opakowania wraz z należnym podatkiem od towarów i usług, k. cenę opakowania wraz z należnym podatkiem od towarów i usług po rabacie lub upuście, jeżeli został udzielony

10 ZAKRES DANYCH PRZETWARZANYCH W POSZCZEGOLNYCH WERSJACH SYSTEMU WERSJA SYSTEMU APTEKA ODDZIAŁ PACJENT ŹRÓDŁO DANYCH DaVinci START Brak modułu Nazwa handlowa artykułu; kod artykułu (EAN lub REF); nr serii (LOT); termin ważności, ruch chorych Nazwa handlowa artykułu; kod artykułu (EAN lub REF); nr serii (LOT); termin ważności, LEONARDO+ RUCH CHORYCH DaVinci START+ Brak modułu Cena leku Cena leku LEONARDO +CENNIKI DaVinci START+ ZLECENIA Brak modułu Zlecenie podania leku Zlecenie podania leku LEONARDO+ elektroniczne zlecenia podania leku DaVinci START+ APTEKA Zgodny z przepisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 kwietnia 2013 r. Zgodny z przepisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 kwietnia 2013 r. Zgodny z przepisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 kwietnia 2013 r. LEONARDO + apteka LE- ONARDO, wraz z apteczkami LEONARDO DaVinci STANDARD Dowolne dane przetwarzane w systemie apteki innego dostawcy, z którym dokonano pełnej integracji Dowolne dane przetwarzane w systemie apteki innego dostawcy, z którym dokonano pełnej integracji Dowolne dane przetwarzane w systemie apteki innego dostawcy, z którym dokonano pełnej integracji LEONARDO ZINTEGROWA- NY Z SYSTEMEM ZEWNĘTRZNYM

11 WERSJA SYSTEMU e-davinci APTEKA ODDZIAŁ PACJENT ŹRÓDŁO DANYCH Rodzaj i sposób działania e-usługi w systemie GOSPODARKI WYROBEM MEDYCZNYM I PRODUKTEM LECZNICZYM Informacja o konieczności podania leku z programu lekowego. Leki, wydawane pacjentom dochodzącym czyli w trybie bez hospitalizacji, podawane są na oddziałach, po osobistym zgłoszeniu się pacjenta. System umożliwia automatyczne generowanie informacji o dacie wizyty i podania leku na oddziale oraz wysyła informację do zainteresowanego w postaci sms. Informacja o działaniach niepożądanych leku. Dzięki rozwiązaniom przyjętym w systemie, istnieje powiązanie pomiędzy serią podanego leku, a pacjentem. Dzięki temu, pacjenci będą mogli otrzymać powiadomienie o działaniach niepożądanych danych serii leku, po wyjściu ze szpitala. Ten obszar bezpieczeństwa nie jest w chwili obecnej monitorowany i żaden z systemów informatycznych, nie zawiera takiej e-usługi. Usługa dla pacjenta, realizowana automatycznie za pomocą maila lub sms. System zapewnia elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej. Informacja o podanych lekach. W odróżnieniu od generowanej informacji o działaniach niepożądanych, ta usługa generuje pełną informację na żądanie pacjenta o podawanych lekach, w zakresie dawek i pór dnia. Wiarygodność tych danych potwierdzona jest stanami magazynowymi i faktycznym ich pomniejszeniem. W obecnej chwili dane o podawanych lekach pochodzą z wypisów formułowanych na podstawie zleceń lekarskich, a nie na podstawie faktycznego zużycia leku na konkretnym pacjencie. Usługa dla pacjenta, realizowana automatycznie za pomocą maila lub sms. System zapewnia elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej. Informacja o wyrobach medycznych wszczepialnych. Dzięki rozwiązaniom przyjętym w systemie, istnieje powiązanie pomiędzy numerem LOT wyrobu faktycznie wszczepionego, a pacjentem. Dzięki temu pacjenci będą mogli otrzymać powiadomienie o stwierdzonych wadach wyrobów medycznych, ujawnionych po czasie. Ten obszar bezpieczeństwa nie jest w chwili obecnej monitorowany i żaden z systemów informatycznych nie zawiera takiej e-usługi. Usługa dla pacjenta, realizowana automatycznie za pomocą maila lub sms. System zapewnia elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej Każda z e-usług umożliwia pełne załatwienie danej sprawy drogą elektroniczną. Rozwiązania e-usług dają możliwość nie tylko pełnego załatwienia sprawy (uzyskanie informacji), ale także dodatkowo zawierają mechanizmy personalizacji, przez poinformowanie klienta sms o konieczności zgłoszenia się do lekarza, w związku z wykrytymi zdarzeniami niepożądanymi leku lub ujawnionymi po czasie wadami wyrobów medycznych, w zależności od wagi takiego działania niepożądanego.

12 WYCENA ROZWIAZANIA W KONFIGURACJI PODSTAWOWEJ WERSJA JEDEN ODDZIAŁ (ceny netto) DaVinci START PLN - 1 kpl. urządzeń dla oddziału złożony z: szafy lekowej sterującej z 8 półkami ( 580X380mm ) oraz szafy lekowej z 13 półkami 580X380mm (1w szt.) DaVinci START+ DaVinci START+ ZLECENIA (ELEKTRONICZNE ZLECENIA SYSTEMU LEONARDO) DaVinci START+ APTEKA DaVinci STANDARD PLN PLN PLN Integracja z zewnętrzymi systemami wymaga indywidualnej wyceny e-davinci PLN Podstawową wersją rozwiązania jest DaVinci START. Na bazie tej wersji dokonuje się rozbudowy modułów o wersje kolejne, dodając ich ceny do wersji podstawowej. Wybierając kilka wersji sumujemy ich ceny.

13 URZĄDZENIA PODSTAWOWE OPIS CENA NETTO Skaner CRYPTEX (1 szt.) PLN Szafa lekowa sterująca Mona Lisa 8 półek 580X380mm (1 szt.) wraz z automatyką sterującą PLN Stacja sterująca Gioconda wraz z automatyką (1 szt.) PLN

14 URZĄDZENIA PODSTAWOWE OPIS CENA NETTO Szafa lekowa 13 półek 580X380mm (1 szt.) PLN Wózek mobilny oddziałowy (1 szt.) PLN Stacja kliencka (1 szt.) PLN Serwer ( 1 szt.) PLN

15 URZĄDZENIA DODATKOWE Szuflada z kontrolą zawartości i pobrań (1 szt.) 450 x 458 x 170 mm PLN Dozownik z kontrolą zawartości i pobrań (1 szt.) 213 x 210 x 1000 mm PLN

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

1 WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SZPITALA W CZĘŚCI MEDYCZNEJ ORAZ W CZĘŚCI ZARZĄDCZEJ... 2

1 WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SZPITALA W CZĘŚCI MEDYCZNEJ ORAZ W CZĘŚCI ZARZĄDCZEJ... 2 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 1 (WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SZPITALA W CZĘŚCI MEDYCZNEJ ORAZ W CZĘŚCI ZARZĄDCZEJ) SPIS TREŚCI 1 WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania informacji dodatkowych są:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania informacji dodatkowych są: Łódź, dnia 03.07.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zleceniodawca Zleceniodawcą jest: APLA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 207/225 Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPZZOZ.XII.381.28/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

OptiMED24. oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią

OptiMED24. oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią OptiMED24 oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią Informatyzacja - nie czekaj na ostatni dzwonek! Coraz więcej placówek medycznych inwestuje w nowoczesne technologie informatyczne, aby

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BUSTER KLINICZNE I LOGISTYCZNE ZARZĄDZANIE LEKIEM. Pharmacy Logistics. CONTACT international@gpi.it

SYSTEM BUSTER KLINICZNE I LOGISTYCZNE ZARZĄDZANIE LEKIEM. Pharmacy Logistics. CONTACT international@gpi.it SYSTEM BUSTER KLINICZNE I LOGISTYCZNE ZARZĄDZANIE LEKIEM PL Pharmacy Logistics System BUSTER stanowi unikalne i kompletne rozwiązanie w zakresie zarządzania lekiem w szpitalu. Zapewnia monitorowanie całego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego.

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Załącznik nr 4 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia. W kolumnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 TORUŃ, 1 grudnia 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 na wyłonienie wykonawcy/dostawcy APLIKACJI B2B W ramach realizacji projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o wzajemna, automatyczna

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI MIGRACJI DANYCH

ZAKRES I WARUNKI MIGRACJI DANYCH Załącznik nr 18 1. WYKAZ MODUŁÓW ZAKRES I WARUNKI MIGRACJI DANYCH Zamawiający wymaga wymiany obecnie funkcjonującego u Zamawiajacego systemu w dziale administracji. Wykonawca, w ramach umowy, będzie zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w s rodowisku typu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.19.SSI DO SIWZ MAZOWIECKIE CENTRUM PSYCHIATRII DREWNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia... 3 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem... 4 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem...

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły):

Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły): Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja Techniczna (ST) 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie, wdrożenie oraz nadzorowanie Medycznego Systemu Informatycznego dla potrzeb Małopolskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing)

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing) Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Spis treści

ZAPYTANIE OFERTOWE. Spis treści Swochowo, 28 lipca 2010 Przedsiębiorstwo Boniek Boniek Elżbieta Swochowo 1 76-200 Słupsk NIP:839-125-40-21 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.15.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na:

Zapytanie ofertowe na: Legionowo, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci: II. a. nowoczesnego systemu B2B b. oprogramowania do zestawu komputerowego (30 szt.) - pakiet

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Od kilku lat specjaliści firmy Comarch pracowali nad przygotowaniem kompleksowej oferty, przeznaczonej dla sektora ochrony zdrowia.

WSTĘP. Od kilku lat specjaliści firmy Comarch pracowali nad przygotowaniem kompleksowej oferty, przeznaczonej dla sektora ochrony zdrowia. COMARCH OptiMED WSTĘP Od niemal 20 lat Grupa Kapitałowa Comarch specjalizuje się w świadczeniu usług informatycznych i teleinformatycznych jako integrator, dostawca i wytwórca sprzętu oraz oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn. 12.09.2011r WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo