SYSTEM BUSTER KLINICZNE I LOGISTYCZNE ZARZĄDZANIE LEKIEM. Pharmacy Logistics. CONTACT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM BUSTER KLINICZNE I LOGISTYCZNE ZARZĄDZANIE LEKIEM. Pharmacy Logistics. CONTACT international@gpi.it"

Transkrypt

1 SYSTEM BUSTER KLINICZNE I LOGISTYCZNE ZARZĄDZANIE LEKIEM PL Pharmacy Logistics System BUSTER stanowi unikalne i kompletne rozwiązanie w zakresie zarządzania lekiem w szpitalu. Zapewnia monitorowanie całego łańcucha dostaw leków począwszy od zlecenia leku, realizacji recept oddziałowych, po podanie leku pacjentowi. BUSTER to system, w którym zrobotyzowane szafy oddziałowe oraz automatyczny magazyn w aptece centralnej kompleksowo zarządzają stanami magazynowymi leków, a profesjonalnie wyposażone wózki pielęgniarskie wspomagają podawanie leków. System jest efektem ponad 10 lat doświadczeń w zakresie optymalizacji procesów logistyki i zarządzania lekiem. CONTACT

2 SYSTEM BUSTER System BUSTER zapewnia skuteczne zarządzanie lekiem, zleconymi terapiami, bezpieczną realizację recept i podawanie leków, przynosząc istotne korzyści w zakresie kosztów, organizacji i zarządzania ryzykiem. Komponenty Systemu BUSTER zostały przedstawione poniżej. zinformatyzowane i zrobotyzowane tylko zinformatyzowane BUSTERWEB BUSTERWEB to efektywne, modułowe i skalowalne oprogramowanie, które zarządza wszystkimi logistycznymi procesami klinicznymi związanymi z lekami. Funkcje BUSTERWEB elektronicznie dokumentują i usprawniają zarządzanie zleceniami leków, receptami i podawaniem leków, redukując również ryzyko pomyłek. Zestaw aktualnie działa w licznych szpitalach publicznych i prywatnych między innymi we Włoszech. Od 2014 system jest wdrażany i działa również w Polsce. BUSTERWEB wykorzystuje trójwarstwową architekturę webową (bazę danych, serwer aplikacji i interfejs użytkownika) i może być używany na dowolnej przeglądarce internetowej (Windows, Mac, Linux). Zestaw BUSTERWEB zawiera następujące aplikacje, które korzystają z jednolitego interfejsu użytkownika: BUSTERWEB Clinic; BUSTERWEB Logistic; BUSTERWEB Logistic, zintegrowane ze zrobotyzowanymi magazynami BUSTERSPID i BUSTERPICK, umożliwia bardzo wygodne zarządzanie łańcuchem dostaw leków w aptece centralnej i jednostkach operacyjnych. BUSTERWEB Clinic to oprogramowanie wspomagające obszar kliniczny. Wygodny dostęp przy łóżku pacjenta (tablet lekarski, laptop, wózek pielęgniarski) lub w gabinecie na oddziale (komputer stacjonarny lub terminal) usprawniają proces leczenia i dokumentowania terapii. 2

3 DYSPENSER BUSTERSPID Dyspenser BUSTERSPID to zrobotyzowana szafa do zarządzania lekami na oddziale. Dyspenser BUSTERSPID, zarządzany przez Zestaw BUSTERMED, umożliwia personelowi pielęgniarskiemu, administracyjnemu i aptekarskiemu wykonywanie czynności w zinformatyzowanym, prostym i bezpiecznym środowisku, w którym każda operacja i ruch związane z lekiem są automatycznie zapisywane i monitorowane. Dzięki temu rozwiązaniu informacje o realizowanych terapiach, lekach oraz ich zapasach na oddziałach i w aptece są dostępne w czasie rzeczywistym. Jest to możliwe dzięki kompleksowej informatyzacji procesów logistycznych oraz poprawie ich efektywności. Każdy Dyspenser BUSTERSPID składa się z dwóch głównych komponentów: ramienia wewnętrznego elektromechanicznego, które przemieszcza i układa produkty w dyspenserze; czytnika kodów kreskowych, który umożliwia systemowi automatyczne zidentyfikowanie załadowanych pojedynczych opakowań poprzez odczyt kodów kreskowych na opakowaniach. Ponadto dyspenser: może zarządzać wszystkimi rodzajami opakowań różnych leków (tabletki, syropy, fiolki itd.); zapewnia bezpieczny i kontrolowany dostęp do leków zapewniający śledzenie opakowania; może być podłączony do sieci i apteki centralnej (lub do zewnętrznego magazynu w przypadku realizacji usługi przez podmiot zewnętrzny) w celu zautomatyzowania całego procesu. Dyspenser jest wyposażony w zewnętrzny czytnik kodów kreskowych, który może zarządzać nawet lekami przeznaczonymi do składowania w innym miejscu (np. produkty termolabilne). Dyspenser zapisuje te leki jako zewnętrzne. Dyspenser wskaże użytkownikowi ich miejsce w trakcie odbioru. Podstawowa charakterystyka dyspenserów BUSTERSPID obejmuje: niezawodność pracy funkcjonalność przechowywania i wydawania leków poprzez skomputeryzowane i zrobotyzowane urządzenie, które zapewnia: integrację kontrolowany dostęp do produktów poprzez procedury bezpiecznej identyfikacji (nazwa użytkownika / hasło lub biometria); rejestrowanie wszystkich operacji; bezpieczną identyfikację załadowanych produktów; wiarygodność danych (ilość i czas); zautomatyzowanie czynności ładowania i wydania; możliwość audytu każdej operacji; optymizację zapasów i wskaźniki rotacji leków; z logistycznymi procesami dostaw za pomocą listy kompletacyjnej; zapewnia to automatyczną weryfikację otrzymanych i wymaganych produktów. 3

4 NURSY-ROLLY Nursy-Rolly to wózek pielęgniarski służący do zarządzania podawaniem leków na oddziale i automatycznego zapisu podań do dokumentacji medycznej oraz wglądu do niej. Nursy-Rolly jest wyposażony w zintegrowany komputer (podłączony do sieci LAN i / lub WLAN tj. do systemu informatycznego szpitala) oraz w kontrolowane strefy wymagające uwierzytelnienia w celu uzyskania dostępu. W ten sposób wózek może zarządzać jedynie lekami wymaganymi w terapii, a także je przechowywać. Wózek jest wyposażony w akumulator wystarczający na 8h pracy. Ładowanie następuje automatycznie po podłączeniu wózka do gniazdka elektrycznego. BUSTERPICK SYSTEM Automatyczny magazyn BUSTERPICK jest zrobotyzowanym, zaawansowanym technicznie, modułowym systemem o dużej pojemności, wysokiej precyzji i szybkości działania. Połączony z BUSTERWEB Logistic (zintegrowanym z system informacyjnym), zarządza ogółem procesu logistycznego związanego z lekami w aptece centralnej: od dnia przybycia towaru do momentu dostarczenia go do jednostek operacyjnych. System zarządza magazynem i wydaniami leków w trybie 24/7. Kompleksowy System BUSTER jest rozwiązaniem umożliwiającym stopniowe wdrożenie w placówkach różnej wielkości oraz rozbudowę i dopasowanie do potrzeb związanych z zarządzaniem, przechowywaniem i monitorowaniem pojedynczych opakowań w magazynie apteki centralnej, jednostce operacyjnej, jak również przy łóżku pacjenta za pomocą BUSTERWEB Clinic. System BUSTER, poprzez zautomatyzowanie procesów logistycznych, optymalizuje pracę personelu w aptece (minimalizując czynności manualne i błędy ludzkie) oraz przyczynia się do istotnych oszczędności dzięki optymalizacji zapasów. Oprogramowanie może być zintegrowane również z automatami magazynowymi niedostarczanymi przez GPI S.p.A. Automatyczny magazyn BUSTERPICK 4

5 JAK DZIAŁA SYSTEM BUSTER ODDZIAŁ System BUSTER umożliwia zarządzanie wszystkimi procesami klinicznymi i logistycznymi związanymi z lekiem, które obejmują: ewidencja pacjentów (integracja ADT); zarządzanie zleconymi lekami; elektroniczna realizacja recept; dokładne zarządzanie zapasami na poziomie zrobotyzowanej szafy oddziałowej i wózka pielęgniarskiego do rozwożenia leków; bezpieczne podawanie leków przy łóżku wraz z pewnością identyfikacji pacjenta oraz weryfikacji podawanych leków względem zleconej terapii. ELEKTRONICZNE ZLECENIE LEKU PRZY ŁÓŻKU PACJENTA APTEKA (zlecenia leków, podawanie, planowanie manualne) PRZESŁANIE ZAMÓWIENIA DO APTEKI CENTRALNEJ WERYFIKACJA FARMACEUTY Dane związane ze zleceniami, podawaniem leków i zapasami (w zrobotyzowanej szafie BUSTERSPID i wózku NURSY-ROLLY) umożliwiają sporządzenie dokładnych zamówień na leki do apteki centralnej, aby utrzymać zapasy na oddziale na odpowiednim poziomie (zawsze zgodnie z faktycznymi potrzebami). zwykła dostawa (zrobotyzowane dla leków, zinformatyzowane dla środków pomocniczych) AUTOMATYCZNA KAKULACJA PILNYCH ZAMÓWIEŃ Odpowiednie zapasy na oddziale radykalnie zmniejszają potrzebę pilnych dostaw, ograniczając je do nowych recept lub zmian w leczeniu farmaceutykami. W takich przypadkach, personel może odebrać lek bezpośrednio w aptece (nawet poza godzinami otwarcia): system BANCOPHARMA lub dodatkowy BUSTERSPID w aptece automatycznie realizuje pilne zamówienie, na przykład w konsekwencji zmian w zleconym leczeniu. pilna dostawa 5

6 CELE Wdrożenie System BUSTER zapewnia realizację następujących celów: ograniczenie ryzyka klinicznego związanego z leczeniem farmaceutykami; optymizację zasobów ludzkich i finansowych; kontrolę i monitorowanie całego procesu logistycznego. OGRANICZENIE RYZYKA KLINICZNEGO ZWIĄZANEGO Z LECZENIEM FARMACEUTYKAMI System BUSTER przyczynia się do osiągnięcia następujących celów: znaczącego ograniczenia występowania błędów w fazie zlecania leku (39% całkowitej liczby błędów w trakcie leczenia), poprzez przejrzyste i łatwe w użyciu funkcje, które wspomagają lekarza w wyborze odpowiedniego leku (protokoły leczenia, wskazania i przeciwwskazania, interakcje z lekami, alergie itd.); eliminacji błędów związanych z interpretacją i transkrypcją odręcznie zapisanego leczenia (11% całkowitej liczby błędów w trakcie leczenia); radykalnej redukcji błędów w fazach dystrybucji i podawania leków (50% całkowitej liczby błędów w leczeniu farmaceutykami) za pomocą sprawdzonych procedur bezpiecznego podawania leków w systemie, które dają pewność zidentyfikowania pacjenta i zweryfikowania podawanych leków oraz dawek wobec przepisanych (lub przeliczenia dawki zamiennika). OPTYMIZACJA ZASOBÓW LUDZKICH I FINANSOWYCH Optymizacja zasobów ludzkich Wdrożenie Systemu BUSTER pozwala zoptymalizować zarządzanie personelem dzięki: skróceniu czasu, jaki użytkownik poświęca na weryfikację, przygotowanie i przetwarzanie zamówień, poprawianie błędów i inne ogólne działania (monitorowanie terminów, ewidencja, inwentaryzacja, itd.); redukcji kosztów związanych całodobową dostępnością lub powrotem do pracy personelu apteki centralnej w następstwie pilnego zapotrzebowania na leki; skrócenia czasu wymaganego do kontroli i monitorowania całego obszaru zarządzania lekiem. System BUSTER wymiernie skraca czas realizacji niżej wymienionych, powtarzających się działań logistycznych: analizy zapotrzebowania; przetwarzania zleceń zamówień na leki; wypełniania magazynów oddziałów oraz sprawdzania zgodności między zamówieniem a dostawą z apteki centralnej; kontroli dat ważności; przygotowania leków do podania pacjentom. Redukcja zapasów w magazynie System umożliwia redukcję zapasów w magazynie przynajmniej o 30% w aptece centralnej i o ponad 60% w magazynach na oddziałach dzięki: reorganizacji ilości leków, tj. dostosowania ich do faktycznych potrzeb; zwiększeniu rotacji produktu; zarządzaniu metodą FEFO każdego produktu (First Expired First Out pierwsze traci ważność pierwsze zużyte); dostępności leków całą dobę przez 7 dni w tygodniu, bezpośrednio w aptece; bezpieczeństwu i kontrolowanej wymianie między jednostkami operacyjnymi; bezpieczeństwu i kontrolowanym przesunięciom międzymagazynowym. 6

7 Redukcja kosztów Aktualnie uzyskiwane dane od naszych klientów (również potwierdzone międzynarodowymi badaniami na temat korzyści wynikających z wdrożenia elektronicznych zleceń leków, realizacji recept i podawania leków), wskazują na oszczędności w wydatkach na farmaceutyki w granicach 9-18% dzięki: automatycznemu wyliczeniu potrzebnej jednostki dawki danego leku (tabletka, porcja tabletek, kropla, mililitr, itd.); elektronicznej, dokładnej realizacji zleceń leków umożliwiających lekarzowi wybór odpowiedniego leku (receptariusz szpitalny, szablony / schematy / panele zleceń leków, wybór odpowiedników lub tańszych zamienników leków, itd.); powiązaniu między receptami a receptariuszem szpitalnym - receptariusz może zostać dostosowany indywidualnie do każdego oddziału; obowiązkowemu drukowaniu zlecenia leków niewymienionych w receptariuszu; większej uwadze personelu; większej kontroli konsumpcji i odbiorów. KONTROLA I MONITORING OGÓŁU PROCESU LOGISTYCZNEGO Proponowane rozwiązanie oferuje platformę zarządczą, która kontroluje i monitoruje całość procesu: od momentu dostarczenia produktu do apteki, aż do czasu podania go pacjentowi w szpitalu. Niżej przedstawiona lista objaśnia konkretne cele systemu, które obejmują: znaczące zmniejszenie liczby błędów związanych z manualnym wprowadzaniem danych; identyfikowalność produktu i jego przemieszczania między jednostkami organizacyjnymi szpitala; możliwość pełnego monitorowania procesu przechowywania i przemieszczania produktów, zarówno w aptece, jak i w jednostkach operacyjnych; zintegrowaną kontrolę zapasów (na oddziale i w magazynie) w czasie rzeczywistym; szczegółową statystykę dotyczącą zapasów i transferu międzymagazynowego produktów; szczegółowe prognozy w zakresie zapotrzebowania; kontrolę zleceń lekarskich i zamówień do apteki; określenie receptariusza ad hoc. KORZYŚCI I OSZCZĘDNOŚCI Wdrożenie Systemu BUSTER zapewnia osiągniecie wielu korzyści: ograniczenie ryzyka klinicznego leczenia farmaceutykami (67% mniej błędów); dostosowanie do standardów międzynarodowych w zakresie akredytacji zakładów ochrony zdrowia (np. MMU Joint Comission International); optymizację zasobów ludzkich i finansowych: skrócenie o 75% czasu, jaki personel poświęca na czynności związane z logistyką; zredukowanie ilości dostaw do oddziałów o 60% i zmniejszenie o ponad 30% dostaw do apteki szpitalnej, w zależności od placówki obniżenie zużycia leków między 9 a 18%; uproszczenie organizacji pracy personelu; kontrolę i monitorowanie ogółu procesu logistycznego; dostrzegalne podwyższenie jakości leczenia obserwowane przez użytkowników i pacjentów; poprawę produktywności. Poniższa tabela ukazuje średnią roczną oszczędność na jedno łóżko, którą umożliwia System BUSTER. Dane dotyczące oszczędności to wynik analizy statystycznej, opracowanej na podstawie ponad 50 studiów przypadków szpitali publicznych i prywatnych (badanie we Włoszech). Zachęcamy do przeprowadzenia indywidualnej analizy oszczędności możliwych w Państwa placówce. POZYCJA PODLEGAJĄCA OSZCZĘDZANIU Cel Oszczędność wynikająca z redukcji dostaw 225,00 Oszczędność wynikająca z ograniczenia konsumpcji 1.360,00 Oszczędność wynikająca z redukcji czasu pracy jednostek operacyjnych 347,00 Oszczędność wynikająca z redukcji czasu pracy apteki 99,00 Oszczędność wynikająca z ograniczenia ryzyka klinicznego 527,00 SUMA 2.558,00 7

8 Via Ragazzi del 99 nr. 13 Italy Trento (TN) T F P.I Autoryzowany Dystrybutor GPI Saluris Sp. z o.o., Zana 11A Polska Lublin T T KRS

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace

System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace Proponujemy Państwu nowoczesne oprogramowania stworzone w oparciu o platformę Microsoft.NET i J2EE, które pozwala na doskonalenie wewnętrznych procesy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system informatyczny. zarządzanie magazynem. wspomagający BCS POLSKA. www.bcspolska.pl

Nowoczesny system informatyczny. zarządzanie magazynem. wspomagający BCS POLSKA. www.bcspolska.pl BCS POLSKA www.bcspolska.pl Optymalizacja procesów i operacji magazynowych Zarządzanie przestrzenią składowania Rozbudowane moduły funkcjonalne Monitorowanie stanu magazynu w czasie rzeczywistym Zgodność

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing)

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing) Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w s rodowisku typu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu

Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu MaGS1 to system klasy WMS wspomagający procesy magazynowe oraz łańcuchy dostaw. System jest wdrażany w sposób całościowy (oprogramowanie, urządzenia, usługi, serwis),

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać magazynem

Jak skutecznie zarządzać magazynem wm Warehouse Management System Software reguły narzędzia zadania przyjęcia magazynowanie inwentaryzacja wydania bezpieczeństwo kontrola Jak skutecznie zarządzać magazynem Jak zarządzać magazynem przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Rozwiązania do zarządzania zasobami i usługami wspomagające realizację celów biznesowych Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo