Inżynieria systemów mobilnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inżynieria systemów mobilnych"

Transkrypt

1 Przedmiot: Rok: 3 Inżynieria systemów mobilnych Semestr: VI Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Liczba punktów ECTS: 5 Cel przedmiotu C1 Poznanie zasad tworzenia aplikacji C2 Poznanie, w praktyce, narzędzi służących do tworzenia aplikacji C3 Poznanie sposobów wykorzystania możliwości oferowanych przez urządzenia mobilne. C4 Poznanie współczesnych mobilnych systemów operacyjnych. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Programowanie w języku Java. 2 Język angielski stopień podstawowy. 3 Wiedza na temat podstawowych struktur danych. 4 Podstawowa wiedza na temat sieci komputerowych. EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 Efekty kształcenia W zakresie wiedzy: Posiada wiedzę na temat mobilnych systemów operacyjnych i języków programowania w nich stosowanych, ze szczególnym naciskiem na omawianą platformę. Zna najważniejsze elementy frameworku omawianej platformy mobilnej. W zakresie umiejętności: skonfigurować efektywne środowisko pracy programisty. korzystać z tego. zaprojektować i wykonać aplikację mobilną zgodnie z przyjętymi we frameworku standardami. W zakresie kompetencji społecznych Rozumie potrzebę ustawicznego kwalifikacji wynikającą z dynamicznego rozwoju urządzeń Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady

2 Treści programowe Studia stacjonarne Studia niestacjonarne W1 Wprowadzenie do mobilnych systemów operacyjnych. 2 1 W2 Środowisko urządzeń 2 1 Dostępne narzędzia i ich możliwości. W3 Wprowadzenie do tworzenia aplikacji Architektura aplikacji mobilnej. W4 Tworzenie interfejsu użytkownika, wykorzystanie zasobów. W5 Komunikacja składników aplikacji. W6 Trwałe przechowywanie danych. W7 Wykonywanie zadań w tle. W8 Komunikacja sieciowa. W9 Wykorzystanie usług systemu operacyjnego. 2 1 W10 Współdzielenie danych między aplikacjami. 2 1 W11 Modyfikacja standardowego wyglądu komponentów 2 1 graficznych W12 Wstęp do multimediów na urządzeniach mobilnych 2 1 W13 Wstęp do wykorzystania możliwości graficznych 2 1 urządzeń Suma godzin: Forma zajęć laboratoria Treści programowe L1 Przygotowanie Poznanie narzędzi programistycznych. L2 Tworzenie graficznego interfejsu użytkownika, badanie cyklu życia aplikacji. L3 Trwałe przechowywanie danych. L4 Komunikacja sieciowa, wstęp do wykonywania zadań w tle. L5 Wykonywanie zadań w tle. Wykorzystanie powiadomień. L6 Obsługa multimediów. L7 Podstawy grafiki. 4 2 L8 Wykorzystanie usług systemowych. 6 3 Obsługa wielu języków. Obsługa urządzeń o różnych 4 2 L9 konfiguracjach. Modyfikacja standardowego wyglądu aplikacji. Suma godzin: Narzędzia dydaktyczne Wykład prezentacja multimedialna połączona z praktyczną demonstracją działania przykładów 1 ilustrujących wybrane zagadnienia 2 Laboratorium tworzenie kilku aplikacji, ich uruchamianie i testowanie F1 Sposoby oceny Ocena formująca Ocena aplikacji tworzonych przez studentów w trakcie laboratorium

3 P1 P2 Ocena podsumowująca Wykład pisemny egzamin testowy z pytaniami zamkniętymi Laboratorium średnia otrzymanych ocen Forma aktywności Godziny kontaktowe z wykładowcą, realizowane w formie zajęć dydaktycznych łączna liczba godzin w semestrze Przygotowanie się do laboratorium łączna liczba godzin w semestrze Przygotowanie się do wykładów łączna liczba godzin w semestrze Samodzielnie tworzenie aplikacji mobilnych łączna liczba godzin w semestrze Obciążenie pracą studenta Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności na studiach stacjonarnych Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności na studiach niestacjonarnych Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 5 Literatura podstawowa i uzupełniająca 1 Android w praktyce - Charlie Collins, Michale Galpin, Matthias Kaeppler Helion 2012 Android 3 tworzenie aplikacji Satya Komatieneni, Dave MacLean, Sayed Kashimi Helion Android programowanie aplikacji na urządzenia przenośne Shane Conder, Lauren Darcey 3 Helion Android w akcji W. Frank Ableson, Robi Sen, Chris King Helion Android Programowanie gier na tablety Jeremy Kerfs - Helion Java Przygotowanie do programowania na platformę Android Jeff Friesen Helion Strona internetowa: 8 Strona internetowa: Windows Phone 7. Tworzenie efektownych aplikacji - Henry Lee, Eugene Chuvyrov Helion ios 5. Podręcznik programisty - Erica Sadun Helion 2013 Efekt kształcenia Odniesienie danego efektu kształcenia do efektów zdefiniowanych Macierz efektów kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Narzędzia dydaktyczne Sposób oceny

4 dla całego programu (PEK) EK 1 I1A_W04, I1A_W15 C1, C2 W1, W2, L1 1, 2 F1, P1, P2 EK 2 I1A_W04, I1A_W14 C1, C2, C3 W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12, 1, 2 F1, P1, P2 W13, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 EK 3 I1A_U21 C2 W2, L1 1, 2 F1, P1, P2 EK 4 I1A_U11, I1A_U15 C1, C2, C3 W3, W4, W5, W7, L2, L3, L4, L5, L6, L8, 1, 2 F1, P1, P2 L9 EK 5 I1A_K01 C4 W1, L1 1, 2 F1, P1, P2 EK 1 EK 2 EK 3 EK 4 Formy oceny szczegóły Na ocenę 2 (ndst) Na ocenę 3 (dst) Na ocenę 4 (db) Na ocenę 5 (bdb) Nie potrafi wymienić wymienić i Zna mobilne Zna mobilne systemy systemów ogólnie systemy operacyjne operacyjne i biegle operacyjnych ani scharakteryzo-wać i języki zna języki języków stosowanych systemy operacyjne programowania programowania na platformach i języki stosowane stosowane na stosowane na na platformach omawianej omawianej platformie. platformie. wymienić języki stosowane na innych platformach. Nie zna żadnych elementów frameworku omawianej platformy mobilnej. Nie potrafi skonfigurować ani korzystać ze pracy Nie potrafi zaprojektować ani wykonać aplikacji mobilnej. Zna podstawowe elementy korzystać w podstawowym zakresie ze zaprojektować i wykonać prostą aplikację mobilną. Zna i potrafi zastosować podstawowe elementy korzystać ze programistycznego. skonfigurować efektywnie działające środowisko pracy programisty aplikacji zaprojektować i wykonać aplikację mobilną zgodną ze Zna i potrafi zastosować wszystkie ważne elementy frameworku omawianej platformy moiblnej. Biegle korzysta ze programistyczne-go. w sposób zaawansowany skonfigurować efektywne środowisko zaprojektować i wykonać, zgodną ze standardami przyjętymi we

5 EK 5 Nie widzi potrzeby kwalifikacji. kwalifikacji, jednak nie zdaje sobie sprawy z dynamicznego rozwoju platform standardami przyjętymi we kwalifikacji i zdaje sobie sprawę z dynamicznego rozwoju platform frameworku, zaawansowaną aplikację mobilną. kwalifikacji, i posiada szeroką wiedzę dotyczącą rozwoju platform Autor programu: Adres Jednostka organizacyjna: dr inż. Jakub Smołka Instytut Informatyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

tel. (+48 81) 538 47 21 tel. (+48 81) 538 42 91 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21 tel. (+48 81) 538 42 91 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt tel. (+48 8) 538 47 tel. (+48 8) 538 4 9 ul. Nadbystrzycka 40, 0-68 Lublin fax (+48 8) 538 4580 Przedmiot: Rok: 3 INF I st. Projektowanie interfejsu i ergonomia systemów Semestr: VII Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 wykład +

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: International Economic

Bardziej szczegółowo

Ocenianie ciągłe (praca przy Formująca tablicy oraz przy komputerze) pisemne, końcowe zaliczenie pisemne

Ocenianie ciągłe (praca przy Formująca tablicy oraz przy komputerze) pisemne, końcowe zaliczenie pisemne KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Kurs języka programowania 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 15 wykład

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Projektowanie aplikacji mobilnych

KARTA KURSU. Projektowanie aplikacji mobilnych KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Projektowanie aplikacji mobilnych Mobile application development Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Dariusz Pałka Zespół dydaktyczny: mgr Roman Czapla mgr Wojciech Nawalaniec

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie aplikacji mobilnych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Wspomaganie komputerowe procesów projektowania. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Modelowanie geometryczne i strukturalne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania wodociągów i kanalizacji Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł

Bardziej szczegółowo

LOKALNE i ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Local and Wide Area Networks Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia

LOKALNE i ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Local and Wide Area Networks Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, LOKALNE i ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Local and Wide Area Networks Forma

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Programowanie i obsługa systemów mobilnych Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wykład Laboratoria(Lab)

Wykład Laboratoria(Lab) . Przedmiot: Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie I stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Algorytmizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Kierunek: Mechatronika Methods and Techniques of Quality Management Forma: studia stacjonarne Kod przedmiotu: B24 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Semestr Wykład Ćwiczenie Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. V 30 30 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS

Semestr Wykład Ćwiczenie Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. V 30 30 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Bazy danych Databases edukacja techniczno-informatyczna stacjonarne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW QUALITY CONTROL OF MATERIALS AND PRODUCTS. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW QUALITY CONTROL OF MATERIALS AND PRODUCTS. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU KONTROLA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie. Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć X kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 3 w tym liczba punktów ECTS

Zaliczenie. Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć X kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 3 w tym liczba punktów ECTS WYDZIAŁ ELEKTRONIKI Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku angielskim: Kierunek studiów: Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu: Kod przedmiotu Grupa kursów: Zał. nr do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Praktyczne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo