SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Wspomaganie komputerowe procesów projektowania. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek stopień Tryb język status przedmiotu AiR I Stacjonarne/Niestacjonarne Polski Obieralny. CEL PRZEDMIOTU - zapoznanie studentów technikami projektowania z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi inżynierskich - ukształtowanie podstawowych umiejętności techniki tworzenia wraz z wiązaniami, tworzenie prezentacji wybranego zespołu (rendering, kadrowanie, fotografia) 5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI A. AutoCad B. Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie obsługi AutoCad 6. EFEKTY KSZTAŁCENIA A. Wiedza 8A_WPP_W1 Rozumie potrzebę stosowania systemów komputerowego wspomagania projektowania B. Umiejętności 8A_WPP_U1 Potrafi określić sposób komputerowej wizualizacji danego obiektu C. Kompetencje 1

2 7. TREŚCI PROGRAMOWE STUDIA STACJONARNE Wykład Projekt W1 Wprowadzenie do Indywidualne zadania projektowe dla studentów Laboratorium L1 Wprowadzenie do W- Tworzenie zespołu 3 L- Tworzenie zespołu W3- Prezentacja zespołów 3 L3- Prezentacja zespołów W- Nadawanie elementom 3 L- Nadawanie elementom W5- Tworzenie 3 L5- Tworzenie W6- Wykorzystanie 3 L6- Wykorzystanie W7- Tworzenie animacji 3 L7- Tworzenie animacji W8- Wykonanie prostych 3 L8- Wykonanie prostych W9- Rozwiązywanie 3 L9- Rozwiązywanie SUMA GODZIN 30 SUMA GODZIN 15 SUMA GODZIN 30 TREŚCI PROGRAMOWE STUDIA NIESTACJONARNE Wykład Projekt Laboratorium W1 Wprowadzenie do 1 Indywidualne zadania L1 Wprowadzenie do projektowe dla studentów W- Tworzenie zespołu 1 L- Tworzenie zespołu W3- Prezentacja zespołów 1 L3- Prezentacja zespołów W- Nadawanie elementom 1 L- Nadawanie elementom W5- Tworzenie 1 L5- Tworzenie W6- Wykorzystanie 1 L6- Wykorzystanie W7- Tworzenie animacji 1 L7- Tworzenie animacji W8- Wykonanie prostych 1 L8- Wykonanie prostych W9- Rozwiązywanie 1 L9- Rozwiązywanie SUMA GODZIN 9 SUMA GODZIN 9 SUMA GODZIN 18

3 8. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE Metody podające, metody programowe, metody praktyczne. Środki dydaktyczne: projektory multimedialne, e-learning 9. SPOSÓB ZALICZENIA Egzamin Zaliczenie na ocenę Zaliczenie na ocenę 10. FORMY ZALICZENIA Egzamin pisemny Przygotowanie projektu Przygotowanie sprawozdań 11. SPOSOBY OCENY Egzamin pisemny. Do uzyskania zaliczenia wymagane jest uzyskania 60% możliwych punktów 1. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Forma aktywności poprawność merytoryczna, oryginalność zaproponowanych rozwiązań, atrakcyjność prezentacji Średnia na zrealizowanie Aktywności Stacjonarne Godziny kontaktowe z nauczycielem Przygotowanie się do laboratorium 30 Przygotowanie się do zajęć 30 0 SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW ECTS DLA PRZEDMIOTU 13. WYKAZ LITERATURY A. Literatura wymagana Przedstawienie sprawozdań z realizowanych ćwiczeń zrealizowanych poprawnie pod względem merytorycznym Niestacjonarne 1. Krystian Kapias,. Praktyczne rozwiązania. Andrzej Jaskulski, Autodesk 010PL/010. Metodyka projektowania dla użytkowników wersji 009 B. Literatura uzupełniająca PROWADZĄCY PRZEDMIOT OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDMIOT: dr inż. Paweł Modzel wykład Projekt Laboratorium 1 Imię i nazwisko Paweł Modzel Paweł Modzel Paweł Modzel Tytuł/stopień naukowy Dr inż. Dr inż. Dr inż. Instytut Instytut Politechniczny Instytut Politechniczny Instytut Politechniczny Kontakt 3

4 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Systemy przetwarzania numerycznego i go. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek stopień Tryb język status przedmiotu AiR I Stacjonarne/Niestacjonarne Polski Obieralny. CEL PRZEDMIOTU - zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami przetwarzania numerycznego w środowisku - ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie zrozumienia konieczności stosowania komputerowych technik przetwarzania numerycznego - zapoznanie studentów z metodami przetwarzania go w środowisku MAXIMA - ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie zrozumienia konieczności stosowania komputerowych technik przetwarzania go 5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI A. Metody numeryczne, Analiza matematyczna, Algebra liniowa B. Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie metod numerycznych, analizy matematycznej i algebry liniowej 6. EFEKTY KSZTAŁCENIA A. Wiedza 8B_WPP_W1 Rozumie potrzebę stosowania systemów przetwarzania numerycznego i go B. Umiejętności 8B_WPP_U1 Potrafi określić sposób komputerowego rozwiązania zagadnień przetwarzania numerycznego i go 1

5 C. Kompetencje 7. TREŚCI PROGRAMOWE STUDIA STACJONARNE Wykład Projekt W1 Wprowadzenie do Indywidualne zadania projektowe dla studentów W- Zaawansowane struktury W3- Łączenie z aplikacjami W- Przetwarzania W5- Podstawowe operacje W6- Rozwiązywanie W7- Rozwiązywanie go: robotyka W8- Rozwiązywanie W9- Rozwiązywanie SUMA GODZIN 30 SUMA GODZIN Laboratorium L1 Wprowadzenie do 3 L- Zaawansowane struktury 3 L3- Łączenie z aplikacjami 3 L- Przetwarzania 3 L5- Podstawowe operacje 3 L6- Rozwiązywanie 3 L7- Rozwiązywanie go: robotyka 3 L8- Rozwiązywanie 3 L9- Rozwiązywanie 15 SUMA GODZIN 30 TREŚCI PROGRAMOWE STUDIA NIESTACJONARNE Wykład W1 Wprowadzenie do Projekt 1 Indywidualne zadania projektowe dla Laboratorium L1 Wprowadzenie do

6 studentów W- Zaawansowane struktury 1 L- Zaawansowane struktury W3- Łączenie z aplikacjami 1 L3- Łączenie z aplikacjami W- Przetwarzania 1 L- Przetwarzania W5- Podstawowe operacje 1 L5- Podstawowe operacje W6- Rozwiązywanie 1 L6- Rozwiązywanie W7- Rozwiązywanie 1 L7- Rozwiązywanie go: robotyka go: robotyka W8- Rozwiązywanie 1 L8- Rozwiązywanie W9- Rozwiązywanie 1 L9- Rozwiązywanie SUMA GODZIN 9 SUMA 9 SUMA GODZIN 18 GODZIN 8. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE Metody podające, metody programowe, metody praktyczne. Środki dydaktyczne: projektory multimedialne, e-learning 9. SPOSÓB ZALICZENIA Egzamin Zaliczenie na ocenę Zaliczenie na ocenę 10. FORMY ZALICZENIA Egzamin pisemny Przygotowanie projektu Przygotowanie sprawozdań 11. SPOSOBY OCENY Egzamin pisemny. Do uzyskania zaliczenia wymagane jest uzyskania 60% możliwych punktów poprawność merytoryczna, oryginalność zaproponowanych rozwiązań, atrakcyjność prezentacji Przedstawienie sprawozdań z realizowanych ćwiczeń zrealizowanych poprawnie pod względem merytorycznym 3

7 1. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Forma aktywności Średnia na zrealizowanie Aktywności Stacjonarne Godziny kontaktowe z nauczycielem Przygotowanie się do laboratorium 30 Przygotowanie się do zajęć 30 0 SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW ECTS DLA PRZEDMIOTU 13. WYKAZ LITERATURY A. Literatura wymagana Niestacjonarne 1. Witczak M., Sterowanie i wizualizacja systemów, PWSZ w Głogowie, Głogów, 011. Mrozek, B, Matlab i Simulink, Helion, Gliwice, Regel, W., Przykłady i ćwiczenia w proramie Simulink, MIKOM, Warszawa, 00 B. Literatura uzupełniająca 1.. n. 1. PROWADZĄCY PRZEDMIOT OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDMIOT: prof. nz. dr hab. inż. Marcin Witczak 1 Imię i nazwisko Tytuł/stopień naukowy wykład Projekt Laboratorium Marcin Witczak Marcin Witczak Marcin Witczak Dr hab. inż. Dr hab. inż. Dr hab. inż. Instytut Instytut Politechniczny Instytut Politechniczny Instytut Politechniczny Kontakt e- mail

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie aplikacji mobilnych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Semestr Wykład Ćwiczenie Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. V 30 30 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS

Semestr Wykład Ćwiczenie Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. V 30 30 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Bazy danych Databases edukacja techniczno-informatyczna stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21 tel. (+48 81) 538 42 91 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21 tel. (+48 81) 538 42 91 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt tel. (+48 8) 538 47 tel. (+48 8) 538 4 9 ul. Nadbystrzycka 40, 0-68 Lublin fax (+48 8) 538 4580 Przedmiot: Rok: 3 INF I st. Projektowanie interfejsu i ergonomia systemów Semestr: VII Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Budowa i badania manipulatorów i robotów Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Studia podyplomowe Nazwa przedmiotu Subject Title Karta Opisu Przedmiotu SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE Administracja systemów Linux I LINUX ADMINISTRATION I Semestr ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - -

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - - Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s11-2012IP-

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Kod przedmiotu: TSA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo