tel. (+48 81) tel. (+48 81) Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "tel. (+48 81) 538 47 21 tel. (+48 81) 538 42 91 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt"

Transkrypt

1 tel. (+48 8) tel. (+48 8) ul. Nadbystrzycka 40, 0-68 Lublin fax (+48 8) Przedmiot: Rok: 3 INF I st. Projektowanie interfejsu i ergonomia systemów Semestr: VII Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium 30 Projekt Liczba punktów ECTS: 4 Cel przedmiotu Zapoznanie studentów z i problemami systemów, ze szczególnym C uwzględnieniem. C Przygotowanie studentów do interfejsu oraz oceny jego. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji Znajomość podstaw Inżynierii Oprogramowania Efekty kształcenia W zakresie wiedzy: EK Posiada wiedze dotyczącą. EK Ma wiedzę o metodach i narzędziach. EK3 Posiada wiedzę o metodach testowania i. W zakresie umiejętności: EK 4 Potrafi analizować istniejące interfejsy pod kątem i. EK 5 Potrafi zaprojektować poprawny interfejs. EK 6 Potrafi eksperyment interfejsu. W zakresie kompetencji społecznych EK 7 Rozumie znaczenie w EK 8 Potrafi rozstrzygać dylematy interfejsu

2 tel. (+48 8) tel. (+48 8) ul. Nadbystrzycka 40, 0-68 Lublin fax (+48 8) W W W3 W4 Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady Treści programowe Wstęp do koncepcji systemów. Modele: zachowań człowieka, Rasmussen, ICS. Teoria działań. Wysiłek poznawczy i zapamiętywalność. Ergonomia interfejsu. Obiekty interfejsu, mechanizmy interakcji, style dialogu i interakcji. Środowisko fizyczne i fizyczna ergonomia. Jakość interfejsu (kryteria, rekomendacje). Użyteczność i dostępność. Projektowanie interfejsu. Analiza potrzeb: analiza zadań i aktywności użytkownika. Modelowanie pracy użytkownika. Metody (szkice, mockupy, metody formalne, prototypy). Narzędzia wspomagające. Ocena. Testowanie. Ocena z udziałem użytkowników. Metody oceny bez udziału użytkownika (ocena heurystyczna, wykorzystanie rekomendacji, metoda ekspercka: kognitywny walkthrough). Narzędzia wspomagające. Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Suma godzin: 30 Forma zajęć laboratoria Treści programowe L Case study: analiza istniejących typu desktop L Case study: analiza istniejących webowego. L3 Case study: analiza istniejących mobilnego. L4 Narzędzia interfejsu użytkownika 4 3 L5 Projektowanie interfejsu użytkownika projekt 9 0 niewielkiej. L6 Ocena zrealizowanego projektu (zespół ocenia projekt innego zespołu). L7 Eksperyment oceny zapamietywalności interfejsu. L8 Wykorzystanie list do oceny interfejsu webowych L9 Wykorzystanie narzędzi automatycznej oceny 3 4 interfejsu web. Suma godzin: 30 Narzędzia dydaktyczne Wykład z prezentacja multimedialną Case study 3 Ćwiczenia laboratoryjne: wykonywanie ćwiczeń, projektowanie 4 Ćwiczenia laboratoryjne: przeprowadzenie eksperymentu oceniającego jakość interfejsu

3 tel. (+48 8) tel. (+48 8) ul. Nadbystrzycka 40, 0-68 Lublin fax (+48 8) Sposoby oceny Ocena formująca F Omówienie i porównanie rezultatów case study, dyskusja F Wyrażenie opinii przez studentów na temat prezentacji projektu innych grup Ocena podsumowująca Zaliczenie wykładu: egzamin pisemny z treści programowych (pytania dotyczą każdego P z czterech obszarów W...W4 z wagą 5% w ocenie końcowej). P Zaliczenie laboratorium: ocena projektu (50%) i ocena raportu z eksperymentów (50%) Forma aktywności [Godziny kontaktowe z wykładowcą, realizowane w formie zajęć dydaktycznych łączna liczba godzin w semestrze] [Godziny kontaktowe z wykładowcą, realizowane w formie np. konsultacji w odniesieniu łączna liczba godzin w semestrze] [Przygotowanie się do laboratorium łączna liczba godzin w semestrze] [Przygotowanie się do zajęć łączna liczba godzin w semestrze] [Wykonanie samodzielnie projektów łączna liczba godzin w semestrze] Obciążenie pracą studenta Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności na studiach stacjonarnych Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności na studiach niestacjonarnych Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Literatura podstawowa i uzupełniająca Allen J., Chudley J. Projektowanie witryn internetowych User experience. Smashing Magazine, Helion 03, Tidwell J., Projektowanie. Sprawdzone wzorce projektowe, Helion, 0, ISBN: Krug S., Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych (wyd. ), Helion 006, ISBN: Karwatka T., Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem?, Helion 009, ISBN: Schneiderman B., Plaisant C., Designing the User Interface: Strategies for Effective Human- Computer Interaction (4th Edition), Addison-Wesley, March 004, ISBN: Dix, A., Finlay, J., Abowd G., Beale R. (004), Human-Computer Interaction, 3rd Edition, Pearson Education Ltd, Prentice Hall, Harlow, GB, ISBN

4 Efekt kształcenia Odniesienie danego efektu kształcenia do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) tel. (+48 8) tel. (+48 8) Macierz efektów kształcenia Cele przedmiotu ul. Nadbystrzycka 40, 0-68 Lublin fax (+48 8) Treści programowe Narzędzia dydaktyczne Sposób oceny EK IA_W04, IA_W6 C W, W P EK IA_W6 C W3 P EK 3 IA_W6 C W4 P EK 4 IA_U09 C, C L, L, L3 F EK 5 IA_U C L4, L5 3 P EK 6 IA_U08 C L7, L8, L9 4 P EK 7 IA_K0 C W P EK 8 IA_K05 C L5, L6 3,4 F, P EK EK EK 3 EK 4 EK 5 EK 6 Formy oceny szczegóły Na ocenę (ndst) Na ocenę 3 (dst) Na ocenę 4 (db) Na ocenę 5 (bdb) Potrafi omówić podstawowe Rozumie i potrafi wiedzy nt. Potrafi omówić ogólnie problemy omówić wyczerpująco problemy problemy wiedzy o metodach i narzędziach wiedzy o metodach testowania i analizować istniejące interfejsy pod kątem i zaprojektować poprawny interfejs eksperymentu Posiada podstawową wiedzę o metodach i narzędziach Posiada podstawową wiedzę o metodach testowania i analizować istniejące interfejsy pod kątem i zaprojektować prosty interfejs ze wspomaganiem ogólnie metody i narzędzia ogólnie metody testowania i Potrafi w wystarczającym stopniu analizować istniejące interfejsy pod kątem i zaprojektować interfejs średniozaawansowanej wyczerpująco metody i narzędziach wyczerpująco metody testowania i Potrafi w średniozaawansowanym stopniu analizować istniejące interfejsy pod kątem i Potrafi poprawnie zaprojektować interfejs średniozaawansowanej Potrafi poprawnie eksperymentu oceny

5 EK7 EK8 interfejsu Nie rozumie znaczenie w rozstrzygać dylematy interfejsu eksperymentu interfejsu Rozumie w stopniu znaczenie w rozstrzygać dylematy interfejsu tel. (+48 8) tel. (+48 8) ul. Nadbystrzycka 40, 0-68 Lublin fax (+48 8) eksperymentu oceny interfejsu Dobrze rozumie znaczenie w średniozaawansowanym rozstrzygać dylematy interfejsu interfejsu Bardzo dobrze rozumie znaczenie w Potrafi samodzielnie rozstrzygać dylematy interfejsu Autor programu: Adres Jednostka organizacyjna: Dr inż. Marek Miłosz Instytut Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie aplikacji mobilnych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemy Informatycznego

Projektowanie Systemy Informatycznego Projektowanie Systemy Informatycznego Kod przedmiotu: PSI Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wybrane aspekty ubezpieczeń i reasekuracji Nazwa w języku angielskim: Selected Aspects Of Insurance And Reinsurance Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Sieciowe Systemy Operacyjne sem 5

Sieciowe Systemy Operacyjne sem 5 Sieciowe Systemy Operacyjne sem 5 Kod przedmiotu: SSO5 Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy ; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Technologie internetowe i sieci

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Kod przedmiotu: TSA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza i projektowanie systemów 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_827 3. Jednostka prowadząca: Wydział

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo