Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): Główny kod CPV: komputery wysokowydajne Część I I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego serwera typu Rack wraz z kompletną obudową, spełniającego wymagania określone w pkt. III - Szczegółowe wymagania techniczne. W cenie oferty Wykonawca powinien skalkulować wszystkie koszty, jakie poniesie w związku z realizacją zamówienia np. dodatkowych elementów niezbędnych do podłączenia sprzętu, transportu, gwarancji itp. II. Wymagania ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem oraz nieużywane. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji. 3. Całość dostarczanego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów zaoferowanego sprzętu. 4. Wszystkie urządzenia muszą działać pod kontrolą oprogramowania, które jest publiczną wersją, udostępnioną na rynku przez producenta urządzeń 5. Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz., jednofazowo. 6. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi nastąpić w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy. Strona 1 z 12

2 III. Szczegółowe wymagania techniczne Lp. Komponent Wymagania 1 Obudowa Obudowa Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji wewnątrz obudowy co najmniej 12 dysków oraz kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie Rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. 2 Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów cztero-, sześcio- lub ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Płyta powinna obsługiwać minimum 128GB. Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 8 slotów przeznaczonych dla pamięci 3 Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych 4 Procesor Dwa procesory sześciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach, zaprojektowane do pracy w układach wieloprocesorowych, o parametrach zapewniających wyniki w testach Standard Performance Evaluation Corporation: SPECint_rate_ base2006 nie gorsze niż 245 punktów lub SPECint_rate2006 nie gorszy niż 220 punktów. Powyższe wyniki testów muszą być otrzymane przy zainstalowanych dwóch procesorach w serwerze. Testy muszą być opublikowane na stronie w momencie składania oferty. Nie wymaga się, aby oferowany serwer (producent model) był identyczny z serwerem referencyjnym opisanym na stronie Wystarczy, że posiada ten sam zestaw procesorów. 5 Pamięć RAM 32GB pamięci RAM o częstotliwości pracy minimum 1066MHz Strona 2 z 12

3 6 Sloty PCI Express Minimum 2 sloty PCI Express x8 z czego minimum 1 pełnej wysokości 7 Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca uzyskanie minimalnej rozdzielczości 1280x Wbudowane porty Minimum 3 porty USB 2.0 Minimum 1 port VGA Minimum 3 porty RJ45 9 Interfejsy sieciowe Minimum 2 porty 10Gb Ethernet SFP+ (wraz z modułami SFP+) oraz 2 porty 1GbE BaseT. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express. Minimum jedna dwuportowa karta HBA FC 8Gb/s 10 Kontroler dysków Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe minimalne konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 10, 50 posiadający własną pamięć cache o pojemności minimum 512MB 11 Dyski twarde Zainstalowane dyski: I rodzaj - minimum 10 dysków SATA o pojemności minimum 2TB każdy Hot Plug skonfigurowane fabrycznie w RAID 5 II rodzaj - minimum 2 dyski SAS o pojemności 600GB, każdy minimum 10k RPM skonfigurowane fabrycznie w RAID 1 12 Zasilacze Dwa redundantne zasilacze o mocy maksymalnie 800 W, każdy z możliwością wymiany typu hot-swap 13 Wentylatory Minimum 4 redundantne wentylatory Hot-Plug 14 Zarządzanie Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz Strona 3 z 12

4 15 Certyfikaty 16 Dokumentacja autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla SNMP, VLAN tagging, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer integrację z Active Directory możliwość obsługi przez minimum dwóch administratorów jednocześnie Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO Serwer musi posiadać deklaracja CE. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela przy dostawie sprzętu do siedziby Zamawiającego IV. Warunki gwarancji, serwisu i asysty technicznej. 1. O ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt, opisany w pkt III, musi być udzielona min. 36-miesięczna gwarancja wraz z asystą techniczną. Zamawiający wymaga, aby serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest aby zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta. 2. Okres gwarancji i asysty technicznej rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 3. Warunki serwisu gwarancyjnego: serwis gwarancyjny dla urządzenia musi być świadczony w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 4 godzin; usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) będzie wykonane w przeciągu następnego dnia od momentu zgłoszenia usterki; w przypadku niemożności naprawy uszkodzonych urządzeń w miejscu ich zainstalowania w dniu następującym po zgłoszeniu usterki, Wykonawca zobowiązuje się podstawić Zamawiającemu na czas naprawy Strona 4 z 12

5 urządzenia zastępcze o nie gorszych parametrach funkcjonalnych, nie później jednak niż po upływie dnia przeznaczonego na usunięcie awarii; w przypadku konieczności naprawy uszkodzonego sprzętu poza miejscem jego zainstalowania, czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. 4. W przypadku, gdy dostarczony przez Wykonawcę sprzęt nie będzie poprawnie współpracował ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury Zamawiającego oraz dokona niezbędnych modyfikacji umożliwiających poprawne działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego. 5. W okresie gwarancyjnym Wykonawca będzie wykonywał w ramach wynagrodzenia czynności konserwacyjne niezbędne do utrzymania gwarancji. Niewykonanie ww. czynności nie upoważnia Wykonawcy do odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej, z wyłączeniem udokumentowanego przypadku, gdy wykonanie nie było możliwe z winy Zamawiającego. 6. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych telefonicznie (w godzinach pracy Zamawiającego) oraz faksem, pocztą elektroniczną lub WWW (przez całą dobę). 7. Wykonawca udostępni pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń. 8. Wykonawca zapewni dostęp Zamawiającemu, w godzinach jego pracy, do pomocy technicznej (telefon, lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań. 9. Koszty napraw gwarancyjnych, w tym części zamiennych ponosi Wykonawca. 10. W czasie obowiązywania gwarancji i asysty technicznej Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). 11. W przypadku awarii dysku twardego usługa gwarancyjna będzie wykonywana przez dostarczenie nowego dysku twardego. Uszkodzony dysk twardy w części mechanicznej pozostanie własnością Zamawiającego. Ewentualnemu zwrotowi podlegać będzie jedynie część elektroniczna. Wykonawca ma prawo wykonać diagnostykę uszkodzonego dysku twardego w miejscu jego zainstalowania u Zamawiającego. 12. W przypadku konieczności naprawy gwarancyjnej serwerów poza miejscem zainstalowania sprzętu będą one zabierane bez dysków twardych, które pozostaną na czas naprawy u Zamawiającego. Strona 5 z 12

6 13. Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Zamawiającego. 14. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca winien załączyć do oferty: specyfikacja techniczna oferowanego serwera (bez dysków twardych), dokumenty potwierdzające, że oferowany serwer został wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001 oraz ISO lub równoważnymi normami, deklaracje zgodności CE serwera albo certyfikaty równoważne, Część II I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia dla części II jest: 1. dostawa sześciu serwerów typu Blade do instalacji w posiadanej przez Zamawiającego obudowie DELL M1000e, 2. dostawa i instalacja dwóch serwerów typu Rack, 3. dostawa sześciu sztuk kart sieciowych konwergentnych 10Gb kompatybilnych z posiadanymi serwerami Blade DELL M dostawa sześciu dwuportowych kart sieciowych HBA kompatybilnych z posiadanymi serwerami Blade DELL M620, spełniających wymagania określone w pkt. III - Szczegółowe wymagania techniczne. W cenie oferty Wykonawca powinien skalkulować wszystkie koszty, jakie poniesie w związku z realizacją zamówienia np. dodatkowych elementów niezbędnych do podłączenia sprzętu, transportu, gwarancji itp. II. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem oraz nieużywane. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji. 3. Całość dostarczanego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów zaoferowanego sprzętu. 4. Wszystkie urządzenia muszą działać pod kontrolą oprogramowania, które jest publiczną wersją, udostępnioną na rynku przez producenta urządzeń. 5. Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz., jednofazowo. 6. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi nastąpić w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy. III. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE Strona 6 z 12

7 1. serwer typu Blade 6 sztuk Lp Parametry Charakterystyka (wymagania minimalne) 1 serwer Typu Blade do instalacji w posiadanej obudowie DELL M1000e 2 płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Płyta główna powinna umożliwiać instalację procesorów ośmiordzeniowych. 3 Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych 4 procesor Dwa procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach, zaprojektowane do pracy w układach wieloprocesorowych, o parametrach zapewniających wyniki w testach Standard Performance Evaluation Corporation: SPECint_rate_base2006 nie gorsze niż 441 punktów lub SPECint_rate2006 nie gorszy niż 461 punktów. Powyższe wyniki testów powinny być uzyskane przy zainstalowanych dwóch procesorach w serwerze. Testy muszą być opublikowane na stronie w momencie składania oferty. Nie wymaga się, aby oferowany serwer (producent model) był identyczny z serwerem referencyjnym opisanym na stronie Wystarczy, że posiada ten sam zestaw procesorów. 5 RAM 192GB DDR3 RDIMM 1333MHz, płyta główna powinna umożliwiać obsługę do 512GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczone dla pamięci. 6 Zabezpieczenia Memory Mirroring pamięci RAM 7 gniazda PCI Minimum 2 złącza PCIe x 8 trzeciej generacji 8 interfejsy sieciowe Minimum cztery złącza typu 10GbE wbudowane na płycie głównej z możliwością obsługi stosu TCP/IP TOE; Minimum dwie dwuportowe karty sieciowe konwergentne 10Gb, zapewniające poprawną obsługę protokołu FCoE (LAN+FC) w systemie Vmware ESX/ESXi 4.1.x. Minimum jedna dwuportowa karta sieciowa HBA, która musi posiadać porty FC z obsługą prędkości 8, 4, 2Gb/s z funkcją obsługi autonegocjacji prędkości;, Powyższe karty muszą być wspierane przez następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows 2012/2008r2/2008, Vmware ESX/ESXi 4.0.x/4.1.x, Red Hat Enteprise Linux 5/6. 9 dyski twarde Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane dwa dyski 146GB typu HotPlug SAS 6Gbps 2,5 15krpm skonfigurowane fabrycznie w RAID 1. Strona 7 z 12

8 10 video Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. 12 Zarządzanie Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego umożliwiająca: 13 Certyfikaty 14 Dokumentacja użytkownika zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) szyfrowane połączenie (SSL) oraz autentykację i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO Serwer musi posiadać deklarację zgodności CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela przy dostawie sprzętu do siedziby Zamawiającego.. 2. Serwer typu Rack - 2 szt. Lp. Wyposażenie Charakterystyka (wymagania minimalne) 1 Serwer Obudowa Rack o wysokości maksymalnie 2U. z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie Rack 19 i wysuwanie serwera do celów serwisowych i organizatorem kabli. 2 Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch Strona 8 z 12

9 procesorów cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 3 Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych 4 Procesor Dwa procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku minimum 667 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie Powyższe wyniki testów otrzymane przy zainstalowanych dwóch procesorach w serwerze. Testy muszą być opublikowane na stronie w momencie składania oferty. Nie wymaga się, aby oferowany serwer (producent model) był identyczny z serwerem referencyjnym w opisanym na stronie Wystarczy, że posiada ten sam zestaw procesorów. 5 Pamięć operacyjna Pojemność minimum 192GB, Typu RDIMM o częstotliwości pracy minimum 1066MHz, przy zachowaniu, co najmniej 8 slotów wolnych do rozbudowy pamięci. 6 Gniazda PCI Minimum 4 sloty PCI-Express trzeciej generacji 7 Interfejsy sieciowe Minimum 2 porty 10Gb Ethernet SFP+ (wraz z modułami SFP+) oraz 2 porty 1GbE BaseT. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI- Express. Dodatkowo: minimum jedna zainstalowana dwuportowa karta sieciowa konwergentna 10Gb, zapewniająca popraną obsługę protokołu FCoE (Lan + FC) w systemie VMware ESX/ESXi 4.1.x. dwie zainstalowane jednoportowe karty typu HBA FC8Gb/s Powyższe karty muszą być wspierane przez następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows 2012/2008r2/2008, VMware ESX/ESXi 4.0.x/4.1.x, Red Hat Enteprise Linux 5/6 8 Napęd optyczny Wewnętrzny napęd DVD-ROM, 9 Dyski twarde Możliwość instalacji minimum 8 dysków SATA, SAS oraz SSD. Zainstalowane 4 dyski 300GB typu HotPlug SAS 2.0 skonfigurowane jako RAID Kontroler dysków 11 Wbudowane Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe minimalne konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50 posiadający własna pamięć cache o pojemności minimum 512MB Minimum: 4 x USB 2.0, 4 x RJ-45, 1 x VGA, 1 port szeregowy Strona 9 z 12

10 porty 12 Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość minimum 1280x Elementy redundantne HotPlug minimum dwa zasilacze typu Hot-plug o mocy maksymalnie 800 W każdy, wentylatory, dyski twarde 14 Zarządzanie Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISOP i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależnie od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. 15 Certyfikaty Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO oraz ISO oraz musi posiadać deklaracja zgodności CE. 16 Instalacja, testy, oznaczenia Zamawiający wymaga fizycznej instalacji serwera w standardowej szafie Rack 19 oraz wykonania testów uruchomieniowych. 17 Dokumentacja Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim i angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela przy dostawie sprzętu do siedziby Zamawiającego. 3. Karta sieciowa konwergentna 10Gb 6 sztuk a. Karta musi być kompatybilna z posiadanymi serwerami Blade DELL M620 b. Dwuportowa karta sieciowa konwergentna 10Gb, zapewniająca poprawną obsługę protokołu FCoE (LAN+FC) w systemie VMware ESX/ESXi 4.1.x. c. Karta musi być wspierana przez następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows 2012/2008r2/2008, VMware ESX/ESXi 4.0.x/4.1.x, Red Hat Enteprise Linux 5/6 4. Dwuportowa karta sieciowa HBA - 6 sztuk a. Karta musi być kompatybilna z posiadanymi serwerami Blade DELL M620 b. Karta musi posiadać porty FC z obsługą prędkości 8, 4, 2GB/s z funkcją autonegocjacji prędkości, c. Karta musi być wspierana przez następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows 2012/2008r2/2008, VMware ESX/ESXi 4.0.x/4.1.x, Red Hat Enteprise Linux 5/6 Strona 10 z 12

11 IV. Warunki gwarancji, serwisu i asysty technicznej. 1. O ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt, opisany w pkt III, musi być udzielona min. 36-miesięczna gwarancja wraz z asystą techniczną. Zamawiający wymaga, aby serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest aby zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta. 2. Okres gwarancji i asysty technicznej rozpoczyna się od dnia podpisania Protokołu Odbioru. 3. Warunki serwisu gwarancyjnego: serwis gwarancyjny dla urządzenia musi być świadczony w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 4 godzin; usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) będzie wykonane w przeciągu następnego dnia od momentu zgłoszenia usterki; w przypadku niemożności naprawy uszkodzonych urządzeń w miejscu ich zainstalowania w dniu następującym po zgłoszeniu usterki, Wykonawca zobowiązuje się podstawić Zamawiającemu na czas naprawy urządzania zastępcze o nie gorszych parametrach funkcjonalnych, nie później jednak niż po upływie dnia przeznaczonego na usunięcie awarii; w przypadku konieczności naprawy uszkodzonego sprzętu poza miejscem jego zainstalowania, czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. 4. W przypadku, gdy dostarczony przez Wykonawcę sprzęt nie będzie poprawnie współpracował ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury Zamawiającego oraz dokona niezbędnych modyfikacji umożliwiających poprawne działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego. 5. W okresie gwarancyjnym Wykonawca będzie wykonywał w ramach wynagrodzenia czynności konserwacyjne niezbędne do utrzymania gwarancji. Niewykonanie ww. czynności nie upoważnia Wykonawcy do odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej, z wyłączeniem udokumentowanego przypadku, gdy wykonanie nie było możliwe z winy Zamawiającego. 6. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych telefonicznie (w godzinach pracy Zamawiającego) oraz faksem, pocztą elektroniczną lub WWW (przez całą dobę). 7. Wykonawca udostępni pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń. 8. Wykonawca zapewni dostęp Zamawiającemu, w godzinach jego pracy, do pomocy technicznej (telefon, lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań. 9. Koszty napraw gwarancyjnych, w tym części zamiennych ponosi Wykonawca. 10. W czasie obowiązywania gwarancji i asysty technicznej Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). 11. W przypadku awarii dysku twardego usługa gwarancyjna będzie wykonywana przez dostarczenie nowego dysku twardego. Uszkodzony dysk twardy w części Strona 11 z 12

12 mechanicznej pozostanie własnością Zamawiającego. Ewentualnemu zwrotowi podlegać będzie jedynie część elektroniczna. Wykonawca ma prawo wykonać diagnostykę uszkodzonego dysku twardego w miejscu jego zainstalowania u Zamawiającego. 12. W przypadku konieczności naprawy gwarancyjnej serwerów poza miejscem zainstalowania sprzętu będą one zabierane bez dysków twardych, które pozostaną na czas naprawy u Zamawiającego. 13. Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Zamawiającego. 14. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca winien załączyć do oferty: specyfikacje techniczne oferowanych serwerów (z wyłączeniem kart sieciowych) dokumenty potwierdzające, że serwery zostały wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001 oraz ISO lub równoważnymi normami, deklaracje zgodności CE serwerów albo certyfikaty równoważne, wydruk potwierdzający ze serwery znajdują się na liście Windows Server Catalog i posiadają status Certified for Windows dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x86 Strona 12 z 12

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): Główny kod CPV: 30211000-1 komputery wysokowydajne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

1. Serwer aplikacyjny (pocztowy) - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny

1. Serwer aplikacyjny (pocztowy) - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/32/2016 ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ OFEROWANY MODEL Cena/Sztukę netto Potwierdzenie zgodności technicznej oferty 1. Serwer aplikacyjny

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Załącznik nr 7 do SIWZ DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Poz. 1 serwer A - 1 procesorowy 1 szt. Komponent

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna) Załącznik nr 1 do umowy nr ZP/PN/32/2014/CUI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna) Zamówienie obejmuje: 1) 1 Serwer intel-based stelażowy Dostarczenie serwera stelażowego wraz z

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I DOSTAWA SERWERA W OBUDOWIE Z WYPOSAŻENIEM

CZĘŚĆ I DOSTAWA SERWERA W OBUDOWIE Z WYPOSAŻENIEM ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ CZĘŚĆ I DOSTAWA SERWERA W OBUDOWIE Z WYPOSAŻENIEM 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera typu blade w obudowie z wyposaŝeniem sztuk 1. Szczegółowe parametry techniczne przedstawia

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dostawa siedmiu sztuk serwerów klasy x86 Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk serwerów klasy x86 przeznaczonych do obsługi maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr I.2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku Wykonawca: Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy NIP REGON KRS

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/57/2017 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie 1.Serwer spełniający poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Załącznik nr 7 do SIWZ DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Poz. 1 serwer A - 1 procesorowy 1 szt. Komponent

Bardziej szczegółowo

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 2 szt.

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 2 szt. Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA Załącznik I do SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr ARTEMIS-2012-1/8/2013) oraz ARTEMIS JU (umowa nr 333020) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej Warszawa, ul.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej Warszawa, ul. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 141 ZAPYTANIE OFERTOWE 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa wysokowydajnego serwera

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla studiów doktoranckich (tekst ujednolicony po zmianach z dnia 4.08.2011 r.) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2 PCFE.272.21.2014 Załącznik nr 6b SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów w ramach projektu pn.: e-powiat Nowosądecki, współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu: WMIM /2017

Dotyczy przetargu: WMIM /2017 Część I, 2 sztuki 1 Obudowa Obudowa typu tower/rack (tower z możliwością monatżu szyn) o wysokości 4U z możliwością instalacji 8 dysków 3,5" Hot-Plug (Hot-Swappable) wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Załącznik I. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Serwery klasy x86 (media agenty):

Załącznik I. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Serwery klasy x86 (media agenty): Załącznik I Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa dwóch serwerów na potrzeby systemu IT w PSE S.A. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (do wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego w trybie porównanie cen na zakup serwerów ) 1. Nazwa i adres zamawiającego: Elektrownia Chorzów S.A. 41-503

Bardziej szczegółowo

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa pieczęć Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 26.07.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2010/WL-SI w sprawie zakupu serwerów i oprogramowania do serwerów zgodnego z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o numerze w KSI: WND-POKL.03.05.00-00-010/10

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Numer sprawy: ZM/TMII/2/2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr. 1 I. Zakres przedmiotu zamówienia W ramach zamówienia wymaga się realizacji następujących zadań: 1. Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 Komponent Wymagania minimalne Parametry oferowane Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 1U z możliwością instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Z 8a ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia : Dostawa serwerów 2. Ilość: zadanie nr 1 ilość gwarantowana: 1 szt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie zestawu serwerów w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby realizacji etapu II projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian UZUPEŁNIENIE SIWZ Zestaw serwerowy 1 szt. 1. Obudowa Nazwa komponentu 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Pamięć operacyjna Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPRZĘT LICZBA SZTUK Serwer 2 Producent: Model: l.p 1. Obudowa Parametr Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie zestawu serwerów w/g specyfikacji do celów badawczych dla K Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz opcjonalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka

Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka Element konfiguracji Wymagania minimalne wolnostojąca typu Tower z możliwością zamontowania w szafie rack 19"(5U max).

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz Pieczątka firmowa Oferenta..., dnia r. CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 49 05-500 PIASECZNO OFERTA Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na przekazane

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV do SOPZ. Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Załącznik IV do SOPZ. Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 Serwery i oprzyrządowanie oraz oprogramowanie systemowe i bazodanowe dla Portalu

Załącznik Nr 10 Serwery i oprzyrządowanie oraz oprogramowanie systemowe i bazodanowe dla Portalu Załącznik Nr 10 Serwery i oprzyrządowanie oraz oprogramowanie systemowe i bazodanowe dla Portalu System zaoferowany będzie dostarczony w architekturze sprzętowej, systemowej i bazodanowej pozwalającej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2015 r. Do Uczestników postępowania

Warszawa, dnia 14 października 2015 r. Do Uczestników postępowania BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, dnia 14 października 2015 r. BDG WZP.261.26.2015 Do Uczestników postępowania Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Na zakup sprzętu, konfigurację i instalację w siedzibie firmy Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź Łódź, dnia 8 grudnia 2009 r. 1 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr 1/09/2011/NB

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr 1/09/2011/NB ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/09/2011/NB w sprawie zakupu serwera i oprogramowania do serwera zgodnego z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o numerze w KSI: POKL.08.02.01-30-018/10 pt.: "Nauka bliżej

Bardziej szczegółowo

Mielec: dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 296634-2013; data zamieszczenia: 26.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup i dostawa serwera wraz z oprogramowaniem antywirusowym, na potrzeby elektronicznego systemu obiegu dokumentów i załatwiania spraw (ESOD)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU. Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu komputerowego

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU. Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu komputerowego OR.272.10.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 3b do SIWZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU Przetarg

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Na czerwono zostały zaznaczone kryteria oceny ofert, o których mowa w pkt 12.3 ppkt b)-f).

UWAGA! Na czerwono zostały zaznaczone kryteria oceny ofert, o których mowa w pkt 12.3 ppkt b)-f). Załącznik nr 10 do SIWZ Nr postępowania 5/ITWL/PIiZ2016/PN/2017/D OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Tabela nr 1 UWAGA! Na czerwono zostały zaznaczone kryteria oceny ofert, o których mowa w pkt 12.3 ppkt b)-f).

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/3/10

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/3/10 Warszawa, dnia października 2010 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA Znak sprawy: PG X F 3820/3/10 Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę serwerów - (publikacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 GLIMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Główna 1C, 44-109 Gliwice NIP: 6312333447 www glimat.pl e-mail: marcinek@glimat.pl Nasz znak: 2/17 Gliwice, dn.19.09.2017 r. Zapytanie ofertowe nr 2/2017

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia:

Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem postępowanie jest dostawa 5 zestawów składających się z 2 serwerów oraz 1 macierzy spełniających wymogi załączonej poniżej specyfikacji technicznej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowych elementów zamówienia opisanych w punktach 3a, 3b, 3c, 3d, 3e.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowych elementów zamówienia opisanych w punktach 3a, 3b, 3c, 3d, 3e. Znak sprawy WOIT.271.27.2016 DRUK WZP-05 URZĄD MIASTA ZGIERZA WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY S anowisko ds. Informatyki i Telekomunikacji 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16 teł. 42714 31 59,fax42 7.14 31 55 (pieczęc

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA RISC PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA SERWERA RISC O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRZEDSTAWIONE W PONIŻSZEJ TABELI: 1 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu Część II przedmiotu zamówienia (serwery)

Specyfikacja techniczna sprzętu Część II przedmiotu zamówienia (serwery) Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Specyfikacja techniczna sprzętu Część II przedmiotu zamówienia (serwery) I. Serwer - Typ 1 Liczba sztuk: 2 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego Strona1....................... Nazwa i adres Wykonawcy Załącznik nr 2 do Umowy BPM.ZZP.272.180.2014 (Załącznik nr 2 do SIWZ) Wykaz oferowanego komputerowego i oprogramowania podstawowego Przystępując do

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Załącznik nr 6 do SIWZ (załącznik nr 1 do umowy) PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Lp Parametr Wymagany Oferowany Macierz dyskowa 1. Musi być wyposażona w dwa kontrolery pracujące w trybie active active

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OR.272.17.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa serwerów SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERÓW

Bardziej szczegółowo

Serwer typ A. Ilość 1 szt.

Serwer typ A. Ilość 1 szt. R0AP0000.272.62.2017, załącznik nr 6 do SIWZ parametry techniczne Zakup w ramach projektu EPOS System Obserwacji Płyty Europejskiej Serwer typ A. Ilość 1 szt. Nr Wymagania Opis (parametry minimalne - wymagane)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Macierz dyskowa 1 szt. Lp minimalne/ warunek graniczny Obudowa

Bardziej szczegółowo