SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup: a) Obudowy Blade Chassis - szt. 1 b) Serwerów typu blade - szt. 2 c) Szafa typu RACK 19 42U - szt. 1 d) Macierzy dyskowej 8TB - szt. 1 e) Oprogramowanie serwerowe - szt. 1 o parametrach nie gorszych niŝ wymienione poniŝej: a) Obudowa Blade Chassis Obudowa Blade Chassis Typ obudowy Do montaŝu w standardowej szafie 42U 19. Rodzaj obudowy Wysokość obudowy Liczba montowanych serwerów Sposób agregacji/wyprowadzeń sygnałów LAN Inne standardy komunikacyjne Zasilanie Chłodzenie Zarządzanie Montowane serwery umoŝliwiająca instalację i prawidłowe działanie serwerów typu blade dedykowanych do obudowy typu blade Maksymalnie 10 U MoŜliwość zainstalowania do 8 serwerów pełnej wysokości i 16 serwerów o połówkowej wysokości Co najmniej jedno urządzenie typu Switch w ramach jednej obudowy zapewniające moŝliwość rozbudowy o drugie urządzenie i redundancje połączeń do kaŝdego serwera; Dla zaoferowanej infrastruktury wymagane jest, co najmniej 16 portów wewnętrznych i 5 portów zewnętrznych RJ45 wyprowadzających 1GBit LAN na zewnątrz. MoŜliwość zainstalowania 4 róŝnych co do funkcjonalności modułów. Zainstalowany minimum 1 Switch Ethernet warstwy 2 i 3 z minimum 4 portami RJ45 1GbE z funkcjolanością VLAN MoŜliwość instalacji Switchy w standardzie InfiniBand, a takŝe Switchy Ethernet 10Gb/s. Minimum 3 zasilacze dedykowane do pracy w obudowie typu blade, zasilanie jednofazowe, moŝliwość instalacji do 6 zasilaczy pracujących w trybie nadmiarowości. Zasilacze z funkcją wymiany w czasie pracy. Minimum 6 wentylatorów dedykowanych do pracy w obudowie typu blade, moŝliwość instalacji do 10 wentylatorów. Wentylatory z funkcją wymiany w czasie pracy Wbudowany moduł zarządzający umoŝliwiający zdalną kontrolę nad pracą obudowy, serwerów, modułów rozszerzeń. Wbudowany wyświetlacz LCD umoŝliwiający przeprowadzenie podstawowej konfiguracji sieciowej obudowy, wyświetlający parametry pracy obudowy, informujący o błędach i uwagach. Licencja umoŝliwiająca instalację do 8 serwerów typu blade w obudowie z pełną funkcjonalnością pracy i zarządzania Infrastruktura musi umoŝliwiać montaŝ serwerów 4-procesorowych w technologii procesorów x86-x64, a takŝe serwerów z procesorami w technologii 64-bit dedykowanymi pod system UNIX producenta serwera. Oba typy serwerów muszą być w ofercie producenta serwerów. Serwery typu blade jak i obudowa certyfikowane przez jednego producenta. 1

2 3 lata, 7dni/24 godz. Czas naprawy następny dzień roboczy. Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade Podstawowe operacje Zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezaleŝnie dla kaŝdego serwera Napędy FDD, CD- Zdalne udostępnianie napędu CD-ROM, FDD na potrzeby kaŝdego serwera z ROM, USB moŝliwością bootowania z w/w napędów. Sposób zarządzania Zdalny z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu Liczba jednoczesnych W danym momencie musi być niezaleŝny, równoległy dostęp do konsol sesji zarządzania tekstowych i graficznych wszystkich serwerów w ramach infrastruktury Zdalna identyfikacja Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego Konfiguracja Automatyczna konfiguracja sprzętowa kaŝdego serwera niezaleŝnie oraz wielu sprzętowa serwera serwerów równocześnie za pomocą skryptów Dodatkowe cechy zautomatyzowane instalacje systemu operacyjnego z wykorzystaniem oprogramowania do mechanizmu PXE (bootowanie z sieci) zarządzania zautomatyzowane, personalizowane, równoległe instalacje systemów operacyjnych oraz aplikacji z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi dostarczanych przez producenta oprogramowania uŝytkowego zautomatyzowane, równoległe kopiowanie środowisk, połączone z natychmiastową personalizacją systemu zdalna dystrybucja oprogramowania, automatyczne wykrywanie i identyfikacja urządzeń zainstalowanych w ramach infrastruktury (serwery, obudowy blade, karty zarządzające) i prezentacja infrastruktury w postaci graficznej monitorowanie utylizacji następujących podzespołów serwera: procesor, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciowe Licencje Licencje na powyŝszą funkcjonalność na wszystkie zamawiane serwery b) Serwery typu Blade. Płyta główna Chipset Procesor Pamięć Dysk twardy Kontroler dyskowy Obudowa Karty sieciowe Serwery blade Dedykowana do pracy w serwerach, zaprojektowana przez producenta serwera, wyprodukowana na zlecenie producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym, umoŝliwiająca zamontowanie dwóch procesorów fizycznych Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych Procesor dedykowany do pracy w serwerach o wydajności równowaŝnej procesorowi Intel Xeon X5550. Dopuszcza się zaoferowanie procesora równowaŝnego, o wyŝszej mocy lub innego producenta pod warunkiem przedstawienia testów porównawczych przeprowadzonych przez niezaleŝną organizację testującą, stwierdzających wydajność zaoferowanego procesora. 24GB PC RDIMM, moŝliwość rozbudowy do nie mniej niŝ 192Gb 2 dyski o pojemności 146Gb z interfejsem SAS o prędkości obrotowej nie mniejszej niŝ 10 tysięcy obr/sek. W obudowie umoŝliwiającej wymianę dysków w czasie pracy serwera sprzętowy kontroler dyskowy realizujący poziomy RAID 0 i 1 współpracujący z dyskami SATA, SAS, SSD umoŝliwiająca zamontowanie w klatce typu blade 1 karta ethernet 10/100MbE, 1 karta dwuportowa wielofunkcyjna z funkcjonalnością podstawową ethernet 10GbE z moŝliwością podłączenia do 2

3 Interfejsy zewnętrzne Interfejsy wewnętrzne Karta zarządzająca Karta graficzna Inne Instalacja Obsługiwane systemy operacyjne przełącznika 1GbE 1 x 10/100 ethernet, 2 x 10GbE ethernet, złącze wejścia wyjścia umoŝliwiające podłączenie przy pomocy przejściówki monitora oraz urządzeń wyposaŝonych w port USB 2 x slot na karty rozszerzeń, 1 x USB 2.0, 1 x karta SD-HC, 2 x SAS/SATA Serwer musi być wyposaŝony w kartę zdalnego zarządzania pozwalającej na włączenie i wyłączenie serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty zarządzającej, przejęcie konsoli tekstowej i graficznej, podłączenie napędów wirtualnych. Serwer musi mieć moŝliwość zdalnego zarządzania przez moduł zarządzający obudowy typu blade wbudowana z dedykowaną pamięcią o pojemności minimum 64MB i rozdzielczości 1600x1200 Serwer musi być objęty gwarancją producenta. Producent umoŝliwi pobieranie aktualizacji oraz sterowników przez okres minimum trzech lat licząc od daty wydania. Serwer musi być optymalizowany do pracy z systemami pamięci masowej producenta serwera 3 lata realizowana w miejscu eksploatacji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym Wykonawca zapewni instalację w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Instalacja zawiera dostarczenie, montaŝ serwera w obudowie, uruchomienie serwera, aktualizację mikrokodów ( jeŝeli wymagane ). Windows Server, Red Hat, SUSE Linux, Oracle Linux, Solaris, NetWare, VMWare, Citrix c) Szafa typu RACK 19 42U Wysokość 42U Szafa Rack 19 42U Wymiary Inne Chłodzenie wymuszone Nie więcej niŝ : wysokość 201 cm, szerokość : 59,9 cm, głębokość 102 cm Drzwi przednie umoŝliwiające swobodny przepływ powietrza chłodzącego, drzwi tylne umoŝliwiające swobodny odpływ powietrza chłodzącego, okablowanie umoŝliwiające wydzielenie minimum czterech niezaleŝnych obwodów zasilania z zabezpieczeniem przeciw zwarciowym i przeciw przeciąŝeniowym MoŜliwość zamontowania wentylatorów w górnej części szafy 3 lata realizowana w miejscu eksploatacji d) Macierzy dyskowej 8TB Interfejs Kontroler Podtrzymanie pamięci cache Akumulatory do podtrzymania pamięci Macierz dyskowa FC/iSCSI Minimum 2 porty 8Gb Fibre Channel, minimum 2 porty iscsi 1GbE, 1 port zarządzający, 1 port do podłączenia dodatkowej półki dyskowej Minimum 2 kontrolery z interfejsami opisanymi w pozycji 1, minimum 2Gb pamięci cache z funkcjonalnością ECC W przypadku braku zasilania macierz musi umoŝliwiać podtrzymanie stanu pamięci cache bez ograniczeń czasowych. Stan pamięci cache nie moŝe być zapisywany na dyskach w macierzy Macierz nie moŝe być wyposaŝona w akumulatory lub baterie obsługowe lub bezobsługowe wykorzystywane do podtrzymania stanu pamięci cache. 3

4 cache Typ dysków Poziom RAID Pojemność dysków Ilość dysków fizycznych Ilość LUN Wirtualne dyski Wydajność Zarządzanie Nadmiarowość Obudowa Dyski z interfejsem SAS o prędkości obrotowej minimum 7,2 tysiąca obr./sek. Macierz musi obsługiwać dyski z interfejsami SAS i SATA z moŝliwością mieszania obu typów dysków w obrębie jednej półki dyskowej. Macierz musi umoŝliwiać zbudowanie poziomów RAID 0,1,3,5,6,10,50. Macierz musi umoŝliwiać zbudowanie RAID 5 lub 6 z ilości dysków zainstalowanych w macierzy. Macierz musi posiadać pojemność minimum 8TB brutto. Macierz musi umoŝliwiać rozbudowę powierzchni brutto do 74 TB Macierz musi umoŝliwiać rozbudowę do minimum 148 dysków fizycznych Macierz musi umoŝliwiać obsługę 512 LUN Macierz musi umoŝliwiać tworzenie wirtualnych dysków dla fizycznych dysków zainstalowanych na róŝnych półkach dyskowych Macierz musi posiadać wydajność nie mniejszą niŝ 18 tysięcy IOPs mierzoną w konfiguracji interfejs Fibre Channel RAID10 z dyskami SAS o prędkości obrotowej 15 tys. Obr./min i ustawieniu pamięci cache w stosunku 60% odczyt 40% zapis Poprzez przeglądarkę oraz przy pomocy linii komend. Producent musi dołączyć oprogramowanie do zarządzania macierzą. Wspierane protokoły SSl, SSH, SMTP, FTP, HTTP, Telnet Nadmiarowość zasilania, chłodzenia, ścieŝek danych. Przystosowano do montaŝu w szafie RACK 19 calowej. Wysokość obudowy nie większa niŝ 2U 3 lata realizowana w miejscu eksploatacji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym e) Oprogramowanie serwerowe Oprogramowanie serwerowe Oprogramowanie serwerowe Linux wersja Enterprise Server (najnowsza stabilna wersja) dla maszyn wieloprocesorowych z rocznym supportem oraz upgrade f) Dodatkowe wymagania Inne wymagania dotyczące sprzętu Urządzenia muszą być fabrycznie nowe data produkcji nie moŝe być starsza niŝ 6 miesięcy wstecz od daty dostawy sprzętu. Wszystkie oferowane urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta i muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równowaŝną. W momencie składania oferty wszystkie elementy oferowanej architektury muszą być dostępne u producenta. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby moŝliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. Do kaŝdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla uŝytkownika w formie papierowej lub elektronicznej. Do kaŝdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umoŝliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu. Wewnętrzne oprogramowanie sprzętowe we wszystkich urządzeniach powinno być w najnowszej stabilnej wersji. 4

5 Wszystkie serwery muszą posiadać Certyfikat B (dla obudowy) lub oznakowanie CE produktu albo spełniać normy równowaŝne. Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną jednofazową o parametrach : 230 V ± 10%, 50 Hz. gwarancja 36 miesięcy 5

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do pisma o powtórzeniu czynności oprotestowanych przez AMD Biuro Przedstawicielstwa Handlowego w Polsce i uznanych przez Zamawiającego

Załącznik do pisma o powtórzeniu czynności oprotestowanych przez AMD Biuro Przedstawicielstwa Handlowego w Polsce i uznanych przez Zamawiającego Załącznik do pisma o powtórzeniu czynności oprotestowanych przez AMD Biuro Przedstawicielstwa Handlowego w Polsce i uznanych przez Zamawiającego 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMAWIANYCH SERWERÓW. 1.1.Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres umowy

Szczegółowy zakres umowy Załącznik do projektu umowy nr BDGzp-2120B-71/NS/15 Szczegółowy zakres umowy 1. Przełączniki sieciowe 5 szt. Sprzedawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje przełączniki dostępowe będące rozbudową Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Przedmiot dostawy: dwa serwery i macierz dyskowa Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Wymagany zestaw parametrów technicznych zamówienia Zamierzone cele: zbudowanie wydajnej i bezawaryjnej infrastruktury dla wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego środowiska sprzętowego w zakresie wirtualizacji stacji roboczych. Przedsięwzięcie to jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyczne Edukacji, 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25

Centrum Informatyczne Edukacji, 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25 Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Oferowanego Sprzętu Wymagania ogólne: 1. Z uwagi na jednolitość platformy sprzętowej, oczekiwany pojedynczy punkt kontaktu serwisu producenta (jednolite wsparcie

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna serwerów

Specyfikacja techniczna serwerów Załącznik 8 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwerów. Przedmiot dostawy: Serwer kasetowy typu blade z możliwością obsadzenia do minimum 6 serwerów w jednej obudowie. Dostawa obejmuje moduł bazowy (chassis)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych Załącznik nr 10 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania część C Tryb: przetarg

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wsparcia producenta oraz rozbudowa: infrastruktury pamięci masowych EMC Clariion, oprogramowania do tworzenia kopii archiwalnych EMC Networker,

Bardziej szczegółowo

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA 81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Zaproszenia SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia oznaczenie sprawy: ZA.271.91.2014 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne parametry techniczne

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne parametry techniczne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Realizowany projekt polegał będzie na: optymalizacji procesów biznesowych, poprzez integrację systemu informatycznego firmy ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. z systemami firm

Bardziej szczegółowo