Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, Poznań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań"

Transkrypt

1 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego Pakiety oprogramowania informatycznego Serwery sieciowe Napędy dyskowe" 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów i macierzy dyskowej wraz z dostawą oprogramowania na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Zamawiający wymaga, aby sprzęt pochodził z autoryzowanej dystrybucji na terenie Unii Europejskiej (oświadczenie Wykonawcy na tą okoliczność znajduje się w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ). Zamawiający wymaga aby serwery i macierz zostały podłączone z wykorzystaniem istniejącego okablowania strukturalnego do posiadanej przez niego infrastruktury FC. 2. Specyfikacja wymagań dla serwerów ( 2 sztuki identycznych serwerów) a) obudowa o wysokości maksymalnie 1U, dedykowana do zamontowania w szafie Rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych, b) procesor osiągający w oferowanym serwerze wynik powyżej 410 pkt. w konfiguracji dwuprocesorowej w teście SPECint_rate_base2006. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty protokół potwierdzający osiągnięty wynik testu procesora ze strony: (Zamawiający dopuszcza wydruk w j. angielskim), c) 2 procesory, d) RAM minimum 48 GB DDR3, z technologią ECC, możliwość rozszerzenia pamięci do minimum 768 GB., e) Minimum 2 sloty PCIe 3.0., f) Interfejsy sieciowe: 4 porty typu 1Gb Ethernet. Możliwość rozbudowy o 2 karty 10Gb bez zajmowania slotów PCI. Karty sieciowe muszą wspierać load balancing, failover i TCP/IP Offload Engine., g) Interfejsy FC: dwa porty FC min 8Gb, na dwóch niezależnych kartach umożliwiające redundantne połączenie z siecią SAN., h) Klucz USB do inicjalizacji systemu, i) Zainstalowane dwa zasilacze, j) Inne porty: 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania, 8 portów USB (2 z przodu, 4 z tyłu, 2 wewnątrz serwera) 1 port szeregowy, k) Zarządzanie: zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzanie serwerem poprzez połączenie w sieci TCP/IP przy użyciu przeglądarki internetowej, pozwa-

2 lający m.in. na dostęp do konsoli serwera, włączanie/wyłączanie serwera, reinstalację systemu operacyjnego, zdalne podłączenie napędów. 3. Specyfikacja wymagań dla macierzy -1 szt. a) Macierz musi mieć możliwość montażu w standardowej szafie technicznej Rack 19. b) Macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii. c) Wymagane jest, aby dostarczana macierz posiadała: a. Nie mniej niż 4 porty 1Gb Ethernet do podłączenia hostów oraz 2 porty SAS do podłączenia dodatkowych półek dyskowych. b. 4 porty FC 8Gb na kontroler. c. 2 porty SAS do podłączenia dodatkowych półek dyskowych. d) Macierz musi wpierać zasilanie z dwóch niezależnych źródeł prądu. e) Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SAS 6Gbit oraz NL-SAS. f) Macierz musi obsługiwać dyski o rozmiarze 2,5 oraz 3,5 oraz o pojemnościach i prędkościach: a. 600GB 10k rpm, b. 1TB 7.2k rpm, c. 2TB 7.2k rpm, d. 3TB 7.2k rpm, e. 4TB 7.2k rpm, f. 400GB SSD. g. 800GB SSD. g) Macierz musi posiadać 12 dysków twardych 6Gb SAS o pojemności min. 600GB każdy. h) Macierz musi obsługiwać możliwość instalacji co najmniej 120 dysków na parę kontrolerów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w tym celu półek dyskowych. i) Macierz musi obsługiwać poziomy RAID 0,1,5,6,10. j) Macierz musi wykorzystywać połączenia punkt-punkt do dysków twardych. k) Macierz musi być wyposażona w minimum 8GB pamięci cache, z możliwością rozbudowy do min. 16GB. Musi istnieć funkcjonalność Mirrored Cache dla procesu zapisu. l) Macierz musi posiadać funkcjonalność Flash Copy dla min 64 obrazów, w cenie oferowanej konfiguracji. m) Macierz musi posiadać funkcjonalność Thin Provisioning oraz Volume Mirroring w cenie oferowanej konfiguracji. n) Macierz musi umożliwiać bezpłatną migrację danych z innej macierzy, połączonej do infrastruktury FC. o) Macierz musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet i posiadać graficzną konsolę administracyjną o następującej funkcjonalności: a. zarządzanie całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli, b. bezpośredni monitoringu stanu, w jakim w danym momencie macierz się znajduje. p) Macierz musi być objęta serwisem świadczonym przez producenta lub podmiot autoryzowany przez producenta, działający na terenie RP. q) Wraz z macierzą należy dostarczyć komplet elementów niezbędnych do jej instalacji (światłowody, przewody LAN, przewody SAS, moduły, itp.). 4. Oprogramowanie serwerowe: System operacyjny: MS Windows Server 2012 Standard (polska wersja językowa) lub produkt równoważny -2 szt. Warunki licencjonowania muszą zezwalać na zmianę wersji systemu operacyjnego na niższą z zachowaniem wsparcia technicznego oraz na przeniesienie licencji systemu operacyjnego na inny fizyczny serwer.

3 Za produkt równoważny uważany jest produkt, który spełnia poniższe wymagania: Lp. Warunek równoważności 1 Współpraca z procesorami o architekturze x Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym 3 W ramach dostarczonej licencji zawarta możliwość instalacji oprogramowania na serwerze wyposażonym w 2 procesory 4 Obsługa 64 procesorów fizycznych oraz co najmniej 64 procesorów logicznych (witualnych) 5 6 Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego - co najmniej 4TB Obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit Ethernet, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu 7 Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory Zawarta możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server 2012 Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji klastrowania serwera DHCP (możliwość uruchomienia dwóch serwerów DHCP operujących jednocześnie na tej samej puli oferowanych adresów IP) Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DNS Zawarta możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP) Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp do oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego umożliwiającego wirtualizowanie zasobów sprzętowych serwera W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do instalacji i użytkowania systemu operacyjnego na co najmniej 2-óch maszynach wirtualnych W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego 18 Wszystkie wymienione w tabeli parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte

4 Lp. Warunek równoważności są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów) 5. Licencje dostępowe do oprogramowania opisanego w punkcie urządzeń 6. Licencje umożliwiające zdalny dostęp do oprogramowania opisanego w punkcie 4 20 urządzeń 7. Oprogramowanie do obsługi poczty elektronicznej o poniższej funkcjonalności - 2 licencje serwerowe: a) Uproszczona administracja: możliwość użycia jednego, opartego na sieci Web interfejsu Centrum administracyjnego programu pocztowego dla wszystkich usług tego programu zarówno lokalnych, jak i w trybie online. b) Wiersz poleceń: skrypty programu PowerShell. c) Duże skrzynki pocztowe o niskim koszcie: możliwość zapewnienia obsługi większych skrzynek pocztowych, rozmieszczając mniej kosztowne rozwiązania pamięci masowej. d) Administracja oparta na rolach: możliwość skorzystania z ról w celu kontrolowania dostępu i delegowania zadań. e) Możliwość wdrażania skrzynek pocztowych lokalnie, w trybie online lub w środowisku hybrydowym łączącym oba rozwiązania. f) Zarządzana dostępność: zintegrowane rozwiązanie w zakresie wysokiej dostępności monitoruje kompleksową dostępność usług oraz zarządza nią dla wszystkich ról i usług. g) Możliwość podłączenia urządzeń przenośnych celem odbioru wiadomości . h) Możliwość odbioru poczty poprzez aplikację Outlook Web app. i) Możliwość pracy z pocztą przy użyciu dotyku lub myszy. j) Możliwość sprawdzania i wybierania poczty głosowej. k) Integracja z programem SharePoint: l) Ochrona przed spamem i złośliwym oprogramowaniem. m) Ochrona informacji biznesowych: bezpieczeństwo danych przy użyciu funkcji alertów, blokowania wiadomości, szyfrowania i zarządzania prawami do informacji (IRM). n) Zapobieganie utracie danych (DLP Archiwizacja i przechowywanie miejscowe: możliwość automatycznego przechowywania danych na podstawie zasad lub wymagań biznesowych i zapisywania starszej zawartości w archiwum miejscowym w celu zachowania zgodności. o) Zarządzanie zbieraniem elektronicznych materiałów dowodowych: korzystanie z jednego interfejsu* w celu przeszukiwania skrzynek pocztowych, witryn programu SharePoint i konwersacji programu Lync. 8. Oprogramowanie do obsługi poczty elektronicznej opisanej w pkt licencji dostępowych na urządzenia 9. Ogólne warunki gwarancji i serwisu. Zamawiający wymaga aby wszystkie urządzenia wchodzące w skład zamówienia oraz ich składowe (podzespoły) były fabrycznie nowe, wyprodukowane przez tego samego producenta, a ponadto, aby: 4.1. Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji na zakupiony sprzęt i zapewnił bezpłatny serwis gwarancyjny przez 36 miesięcy.

5 4.2. Dostępność serwisu gwarancyjnego dla urządzeń została zapewniona przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 18:00, z gwarantowanym czasem naprawy urządzeń w miejscu ich użytkowania w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego Serwis gwarancyjny prowadzony będzie bezpośrednio przez producenta serwerów i macierzy lub przez autoryzowany przez producenta serwis (oświadczenie Wykonawcy na tą okoliczność znajduje się w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ). 10. Opis zakresu prac związanych z dostawą, instalacją i konfiguracją. Zamawiający w ramach instalacji i konfiguracji sprzętu wymaga od Wykonawcy wykonania następujących prac: a) opracowanie projektu wdrożenia oferowanego sprzętu i oprogramowania oraz uzyskanie dla projektu akceptacji Zamawiającego, b) dostarczenie oferowanego sprzętu do siedziby Zamawiającego montaż i podłączenie oferowanej macierzy oraz serwerów w pomieszczeniu technicznym wskazanym przez Zamawiającego, c) konfigurowanie serwerów, d) konfigurowanie macierzy dyskowej w celu umożliwienia eksploatacji przestrzeni dyskowej, e) przeprowadzenie szkoleń wdrożeniowych z obsługi dostarczonej macierzy i serwerów. Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta oferowanego oprogramowania oświadczenie Wykonawcy należy załączyć do oferty. Prace muszą wykonać osoby posiadające certyfikat techniczny producenta serwerów i macierzy certyfikaty (techniczny dotyczący serwerów i techniczny dotyczący macierzy) - oświadczenie Wykonawcy należy załączyć do oferty.

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA 81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Zaproszenia SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Przedmiot dostawy: dwa serwery i macierz dyskowa Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Wymagany zestaw parametrów technicznych zamówienia Zamierzone cele: zbudowanie wydajnej i bezawaryjnej infrastruktury dla wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres umowy

Szczegółowy zakres umowy Załącznik do projektu umowy nr BDGzp-2120B-71/NS/15 Szczegółowy zakres umowy 1. Przełączniki sieciowe 5 szt. Sprzedawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje przełączniki dostępowe będące rozbudową Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składnia ofert

Zaproszenie do składnia ofert Gdańsk, dnia 30.05.2014r. Zaproszenie do składnia ofert Na realizację zamkniętego serwisu informatycznego, w tym zaprojektowanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego środowiska sprzętowego w zakresie wirtualizacji stacji roboczych. Przedsięwzięcie to jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, serwerów, oprogramowania oraz licencji 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.... 3 2.

Bardziej szczegółowo