VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013"

Transkrypt

1 VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 Determinanty struktury kapitału spółek elektroenergetycznych Jak optymalizować strukturę kapitału? Dr hab. Wiesław Janik Dr inż. Artur Paździor Politechnika Lubelska

2 Wartość akcji Struktura kapitału a wartość przedsiębiorstwa Teoria zysku netto: zgodnie z tą teorią, wartość przedsiębiorstwa wzrasta równolegle ze zwiększeniem zaangażowania kapitałów obcych. Konkluzje te były możliwe do sformułowania przy uwzględnieniu uproszczonego i nieco archaicznego założenia, iż zarówno koszt kapitału własnego jak i obcego jest stały, bez względu na udział kapitałów obcych w pasywach: Dźwignia finansowa (D/E)

3 Wartość akcji Struktura kapitału a wartość przedsiębiorstwa Teoria zysku operacyjnego (teoria niezależności): w tej teorii przyjmuje się, że zmiana struktury kapitałowej nie wpływa na zmianę wartości przedsiębiorstwa. Jest to podyktowane faktem, iż w świetle tej teorii wartość ta zależy wyłącznie od opłacalności działalności podstawowej (operacyjnej). W związku z tym, każde przedsiębiorstwo można wycenić poprzez kapitalizację zysku operacyjnego, czyli wyniku przed uwzględnieniem odsetek od kapitałów obcych: Dźwignia finansowa (D/E)

4 Wartość akcji Struktura kapitału a wartość przedsiębiorstwa Teoria klasyczna: według tej teorii, umiarkowany wzrost zadłużenia odbierany jest pozytywnie przez akcjonariuszy, którzy dostrzegając pozytywne skutki wykorzystania kapitału obcego, nie oczekują podwyższonej stopy zwrotu z tytułu zaangażowania długu. Dzieje się tak do momentu, w którym dostrzegą oni, iż wskaźnik zadłużenia ogółem przyjmuje niepokojące wartości. Od tego momentu wraz ze wzrostem zadłużenia będą oczekiwali premii za zwiększone ryzyko finansowe, co z kolei spowoduje wzrost średnioważonego kosztu kapitału. Konsekwencją tego zjawiska będzie systematyczny spadek wartości przedsiębiorstwa: Dźwignia finansowa (D/E)

5 Determinanty struktury kapitału Determinanty makroekonomiczne: Sytuacja gospodarcza na świecie Kondycja gospodarcza kraju Sytuacja ekonomiczna regionu Branża Polityka monetarna państwa Polityka podatkowa państwa Determinanty mikroekonomiczne: Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa Strategia finansowa przedsiębiorstwa Pozycja rynkowa przedsiębiorstwa Skłonność do ryzyka Dla spółek elektroenergetycznych: Polityka energetyczna UE Strategia energetyczna Polski

6 Źródła finansowania spółek elektroenergetycznych Źródła finansowania własnego: Zysk zatrzymany Dopłaty wspólników Emisja akcji Źródła finansowania obcego (dłużnego): Kredyty bankowe Pożyczki Leasing Emisja obligacji Finansowanie energetyki: Dotacje UE Fundusze private equity Aniołowie biznesu (en. rozproszona) Źródła finansowania hybrydowego: Project finance Obligacje zamienne na akcje Partnerstwo publiczno-prywatne Hedging

7 Który kapitał wybrać: własny czy obcy? Cechy kapitałów Kapitały własne Kapitały obce Okres zwrotu Kapitał jest powierzony firmie Kapitał jest powierzony firmie przez właścicieli bezterminowo przez wierzycieli na ściśle Płatności Opodatkowanie Kontrola zarządu Ryzyko bankructwa Dywidendy są wypłacalne akcjonariuszom w zależności od możliwości finansowych firmy (wypracowanego zysku netto) Wypłacane dywidendy nie stanowią dla przedsiębiorstwa kosztów uzyskania przychodów (nie zmniejszają podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym) Właściciele mają prawo głosu w najważniejszych sprawach firmy Niewypłacenie dywidend nie może być przyczyną postawienia firmy w stan upadłości określony czas Bieżące odsetki (oprocentowanie) oraz spłaty kapitału są wypłacane wierzycielom zgodnie z umową (sztywne płatności) Odsetki od kapitałów obcych są kosztami uzyskania przychodów (zmniejszają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym) wierzyciele kontrolują firmę tylko w zakresie wynikającym z umowy Zaniechanie obsługi wierzycieli (niepłacenie odsetek i rat kapitałowych) może być podstawą ogłoszenia upadłości firmy (bankructwa)

8 Jak optymalizować strukturę kapitału? Metodyka Damodarana (www.damodaran.com): 1. Oszacowanie wartości rynkowej kapitału własnego 2. Oszacowanie wartości rynkowej zadłużenia 3. Określenie wartości rynkowej spółek 4. Obliczenie wartości wskaźnika dług/kapitał własny oraz wskaźnika zadłużenia ogółem na podstawie wartości rynkowych 5. Kalkulacja współczynnika beta 6. Obliczenie zdelewarowanego współczynnika beta 7. Oszacowanie kosztu kapitału własnego z wykorzystaniem modelu CAPM 8. Określenie ratingu i spreadu przy różnym poziomie zadłużenia 9. Oszacowanie kosztu kapitału obcego 10.Kalkulacja średnioważonego kosztu kapitału 11.Oszacowanie stopy wzrostu 12.Obliczenie wartości przedsiębiorstwa 13.Obliczenie zmiany wartości przedsiębiorstwa przy różnym udziale zadłużenia 14.Wyznaczenie optymalnej struktury kapitału.

9 Jak optymalizować strukturę kapitału? Metodyka autorska: 1. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (w tym modele zagrożenia upadłością) 2. Ocena wielkości i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa 3. Branża i perspektywy jej rozwoju 4. Perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa 5. Możliwość zabezpieczenia długu 6. Kalkulacja współczynnika beta 7. Obliczenie zdelewarowanego współczynnika beta 8. Oszacowanie kosztu kapitału własnego z wykorzystaniem modelu CAPM 9. Określenie ratingu i spreadu przy różnym poziomie zadłużenia 10.Oszacowanie kosztu kapitału obcego 11.Kalkulacja średnioważonego kosztu kapitału 12.Obliczenie wartości przedsiębiorstwa 13.Obliczenie zmiany wartości przedsiębiorstwa przy różnym udziale zadłużenia 14.Wyznaczenie optymalnej struktury kapitału.

10 Wartość spółki (w mln zł) WACC Wstępne wyniki szacunków Elektrownia Bełchatów SA ,00% ,00% ,00% 8,00% ,00% ,00% ,00% 0 10% 20% 30% 40% 49% 60% 70% 80% 90% Udział zadłużenia w pasywach 0,00% Wartość przedsiębiorstwa (mln zł) WACC

11 Wartość spółki (w mln zł) WACC Wstępne wyniki szacunków PGE SA ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Udział zadłużenia w pasywach 0,00% Wartość przedsiębiorstwa (mln zł) WACC

12 Wnioski: Istnieje wiele czynników kształtujących strukturę kapitału. Przy wyborze źródeł finansowania uwzględnia się takie elementy jak: dostępność, koszty, ryzyko, efekt dźwigni finansowej. Na strukturę kapitału spółek elektroenergetycznych wpływają zarówno czynniki makro- jak i mikroekonomiczne. Istnieją modele wyznaczania optymalnej struktury kapitału. Nie uwzględniają one jednak specyficznych warunków funkcjonowania spółek poszczególnych branż, w tym z branży elektroenergetycznej. Spółki te stoją obecnie przed,wielkim wyzwaniem sprostaniu wymogom pakietu klimatycznego UE. Wiąże się to z poniesieniem wyjątkowo wysokich nakładów inwestycyjnych, szacowanych wg niektórych źródeł na ok. 400 mld PLN w przeciągu najbliższych 20 lat. Biorąc to pod uwagę można stwierdzić, że optymalizacja struktury kapitału tych przedsiębiorstw jest obecnie jednym z kluczowych zadań, z jakim powinny się uporać zarządy tych podmiotów.

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Artur Paździor

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI Autorzy: Wiesław Janik, Henryk Kaproń, Artur Paździor ("Rynek Energii" - nr 3/2014) Słowa kluczowe: źródła

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli Chorzów WPŁYW POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon...

Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon... Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon... Autor: dr Wacław Wajda (Nafta & Gaz Biznes kwiecień 2004) Kapitał umożliwiający sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa pochodzi

Bardziej szczegółowo

Determinanty polityki finansowej przedsiębiorstwa

Determinanty polityki finansowej przedsiębiorstwa Prof. SGH dr hab. Aleksandra Duliniec Kierownik Zakładu Zarządzania Finansowego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Determinanty polityki finansowej przedsiębiorstwa 1. Działalność finansowa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995 2012

Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995 2012 Materiały i Studia nr 304 Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995 2012 Anna Białek-Jaworska, Aneta Dzik, Natalia Nehrebecka Materiały i Studia nr 304 Wpływ

Bardziej szczegółowo

MCI Management S.A. Finanse

MCI Management S.A. Finanse Data: 01.06.2010 Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski, makler p.w. RAPORT ANALITYCZNY Wycena:

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2010 roku

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2010 roku Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań Niniejszy dokument informacyjny został

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI

SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: Przedsiębiorstwo na rynku finansowym (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY) Łódź Spis treści Moduł 1 PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. BSC Drukarnia Opakowań S.A.

Grupa Kapitałowa. BSC Drukarnia Opakowań S.A. Grupa Kapitałowa BSC Drukarnia Opakowań S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2013 roku (01.01.2013-31.03.2013) sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA DLA POTRZEB FUZJI I PRZEJĘĆ

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA DLA POTRZEB FUZJI I PRZEJĘĆ WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA DLA POTRZEB FUZJI I PRZEJĘĆ Dr Marek Panfil Senior Consultant, SEENDICO Instytut Zarządzania Wartością, SGH Kierownik Podyplomowych Studiów Metody wyceny spółki kapitałowej Agenda

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie

Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Wiesław Janik Artur Paździor Zarządzanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/49 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/48 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

Cognor S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. sporządzone na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Cognor S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. sporządzone na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Cognor S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój lokalny w gospodarce rynkowej pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. za rok sprawozdawczy 01.01.2010 31.12.2010 SPIS TREŚCI 1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Praw Majątkowych VINDEXUS S.A. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 1/2005

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 1/2005 e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 1/2005 Prof. dr hab. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Lekcje z historii, wyzwania dla ekonomii Dlaczego niektóre biedniejsze kraje odnoszą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO NARZĘDZIE STEROWANIA JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO NARZĘDZIE STEROWANIA JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 21 Piotr Waśniewski ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO NARZĘDZIE STEROWANIA JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ 1. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo