Technologie map cyfrowych w praktyce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologie map cyfrowych w praktyce"

Transkrypt

1 Technologie map cyfrowych w praktyce Gdańsk 19 maja 2015 Krzysztof Biniaś

2 Profil firmy Wybrane rozwiązania dla organów administracji publicznej Geodezja i kartografia Gospodarowanie nieruchomościami Ochrona środowiska Planowanie przestrzenne Wybrane rozwiązania dla klientów komercyjnych Monitorowanie składowisk odpadów przemysłowych (KGHM) Wsparcie w zakresie kompleksowej eksploatacji systemów wodociągowo-kanalizacyjnych (Saur Neptun Gdańsk, GIWK)

3 ORACLE Wstęp Firma powstała w 1977 roku w Kaliforni Obsługuje 98 firm z listy Fortune 100 Prezes Larry Ellison Właściciel baz danych: ORACLE, MySQL Systemu operacyjnego Solaris, Open Solaris, Oracle Enterprise Linux Serwera WebLogic Platformy Java Aplikacji VirtualBox i innych

4 ORACLE Edycje bazy $ $ 5800 $ 460 $ 0 $ Express Edition Personal Edition Standard Edition One Standard Edition Enterprise Edition Rozwój aplikacji Wydział/Zakład Przedsiębiorstwo

5 ORACLE Źródła informacji Oracle Technology Network: AskTom: https://asktom.oracle.com My Oracle: https://support.oracle.com Oracle Faq: Oracle-base:

6 ORACLE opcje przestrzenne Oracle Locator Oracle Spatial Występuje w wszystkich edycjach Wsparcie dla wszystkich typów geometrii Pełne wsparcie dla danych 2D Wszystkie zapytania przestrzenne Funkcje pomiaru: odległości, długości, powierzchni Funkcje przetwarzania: bufor, centroid, convex hull, itp. Obsługa układów współrzędnych Funkcje walidacji, tunning Występuje tylko w wersji Enterprise Wsparcie dla wszystkich funkcji Locatora Pełne wsparcie dla danych 3D Przestrzenna agregacji Obsługa modelu topologicznego Przechowywanie i algebra rastrów Model sieciowy Geokodowanie Specjalizowane typy 3D (LIDAR, TIN) Serwisy OGC (WMS, WFS, WFS-T) Definiowanie układów współrzędnych

7 ORACLE Spatial Podstawowe typy elementów

8 ORACLE Spatial Reprezentacja danych wektorowych CREATE TABLE dzialki_ewid ( gid NUMBER(10), nr VARCHAR2(30), geom SDO_GEOMETRY ); SDO_GEOMETRY: SDO_GTYPE SDO_SRID SDO_POINT SDO_ELEM_INFO SDO_ORDINATES NUMBER NUMBER SDO_POINT_TYPE SDO_ELEM_INFO_ARRAY SDO_ORDINATE_ARRAY INSERT INTO dzialki_ewid(gid,nr,geom) VALUES(dzialki_ewid_seq.nextval,'101/32', MDSYS.SDO_GEOMETRY(2003,2177,null, mdsys.sdo_elem_info_array(1,1003,1, 13,2003,1, 23,2003,1), mdsys.sdo_ordinate_array( 118,38, 136,37, 143,55, 127,62, 115,52, 118,38, 122,49, 125,53, 129,48, 125,43, 122,49, 130,43, 133,49, 130,53, 133,55, 140,53, 136,49, 134,42, 130,43 )));

9 Oracle Etapy tworzenia i rejestrowania tabeli przestrzennej CREATE TABLE ug_test2d_geom(id NUMBER, geom MDSYS.SDO_GEOMETRY); INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA VALUES('ug_test2d_geom','geom', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY( MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', -1000, 1000, ), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', -2000, 2000, )), NULL); CREATE INDEX ug_test2d_geom_idx ON ug_test2d_geom(geom) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX; COMMIT; Indeks przestrzenny należy tworzyć po załadowaniu danych do tabeli.

10 ORACLE Spatial Indeksowanie przestrzenne Indeks typu R-tree Wymagany dla zapytań przestrzennych Anatomia zapytania przestrzennego Zbiór danych wejściowych Primary Filter Indeks przestrz. Zredukowany zbiór danych (kandydatów) Secondary Filter Funkcje przestrz. Zbiór danych wynikowych Kolumna przestrzenna Pobranie danych poprzez indeks Wykonanie funkcji przestrzennej

11 Primary i Secondary Filter - przykład Szukam elementów znajdujących się w poligonie

12 Primary i Secondary Filter - przykład Dla każdego elementu tworzę MBR

13 Primary i Secondary Filter - przykład Szybkie filtrowanie po zakresach - operator SDO_FILTER

14 Primary i Secondary Filter - przykład Analiza zawierania - operator SDO_RELATE

15 Primary i Secondary Filter - przykład Wynik zapytania

16 Oracle Wczytywanie danych Z plików tekstowych Oracle SQL*Loader Z plików w formacie GIS Map Builder Shapefile loader (tylko 2D) GDAL Walidacja danych D:\> ogr2ogr --formats Supported Formats: -> "OCI" (read/write) -> "PostgreSQL" (read/write) -> "ESRI Shapefile" (read/write) -> "MapInfo File" (read/write) -> "TIGER" (read/write) -> "S57" (read/write) -> "DGN" (read/write) -> "Memory" (read/write) -> "BNA" (read/write) -> "CSV" (read/write) -> "GML" (read/write) -> "KML" (read/write) -> "GeoJSON" (read/write) SDO_GEOM.VALIDATE_GEOMETRY_WITH_CONTEXT SDO_GEOM.VALIDATE_LAYER_WITH_CONTEXT

17 Oracle Walidacja danych Przykład sprawdzenia poprawności danych geometrycznych BEGIN SDO_GEOM.VALIDATE_LAYER_WITH_CONTEXT ('DZIALKI_EWID', 'GEOM', 'VALIDATION_RESULTS'); END; SELECT * FROM validation_results; SDO_ROWID STATUS Rows Processed <752> AAADCsAABAAAPUpAAA [Element <1>] AAADCsAABAAAPUpAAB [Element <1>] [Coordinate <2>] AAADCsAABAAAPUpAAC [Element <1>] [Coordinate <4>] AAADCsAABAAAPUpAAD [Element <1>] [Coordinate <3>] AAADCsAABAAAPUpAAE [Element <1>] [Coordinate <4>] ORA = a line geometry has less than two coordinates ORA = adjacent points in a geometry are redundant

18 Oracle Automatyczne usuwanie błędów SDO_UTIL.RECTIFY_GEOMETRY Usunięcie duplikatów punktów Poprawienie orientacji poligonów Usunięcie wewnętrznych przecięć Ręczne usuwanie błędów Błędy topologii Dziury, przecięcia, fragmenty, nakładające się obszary

19 Oracle Zapytania przestrzenne Operatory przestrzenne Wymagają indeksu przestrzennego na pierwszej geometrii w operatorze Pojawiają się w klauzuli WHERE Korzystają z indeksów przestrzennych Funkcje przestrzenne Nie korzystają z indeksów przestrzennych Mogą być używane w klauzuli SELECT i WHERE Mogą być wywoływane na małych tabelach bez indeksu przestrzennego

20 Oracle Zapytania przestrzenne Operatory przestrzenne SDO_FILTER: podstawowe filtrowanie danych SDO_RELATE: wszystkie geometrie mające związek z podaną geometrią SDO_WITHIN_DISTANCE: wszystkie geometrie w odległości od podanej geometrii SDO_NN: najbliżsi sąsiedzi Funkcje przestrzenne SDO_GEOM.RELATE: porównanie 2 geometrii SDO_GEOM.SDO_DISTANCE: odległość pomiędzy 2 geometriami Funkcje grupujące SELECT nazwa FROM miasta c WHERE SDO_WITHIN_DISTANCE(c.geom, SDO_GEOMETRY(2001, 8307, null, MDSYS.SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1, 1, 1), MDSYS.SDO_ORDINATE_ARRAY( , )), ('distance=30 unit=km') = 'TRUE';

21 Oracle Zależności topologiczne (SDO_RELATE) A AnyInteract A A B B B A Contains B B Inside A A Covers B B Coveredby A Touch A B A B A red B green OverlapByIntersect OverlapByDisjoint Equal A B Disjoint

22 Oracle SDO_RELATE Znajdź wszystkie hrabstwa wewnątrz stanu Wyoming SELECT c.county c.state_abrv FROM us_counties c, us_states s WHERE s.state = 'Wyoming' AND SDO_RELATE ( c.geom,s.geom, 'mask=inside+coveredby' ) = 'TRUE';

23 Oracle SDO_WITHIN_DISTANCE Jak wielu klientów znajduje się w odległości 10 km od regionu sprzedaży SELECT count(*) FROM sales_regions r, customers c WHERE r.region_id = 'R1' AND sdo_within_distance ( c.location, r.geom, 'distance=10 unit=km') = 'TRUE';

24 Oracle Przetwarzanie przestrzenne Pomiary SDO_AREA, SDO_LENGTH, SDO_DISTANCE Bufory SDO_BUFFER Złączenie 2 geometrii SDO_UNION, SDO_INTERSECTION, SDO_DIFFERENCE, SDO_XOR Agregowanie geometrii SDO_AGGR_UNION, SDO_AGGR_CONVEXHULL, SDO_AGGR_MBR Geometrie wynikowe SDO_CENTROID, SDO_CONVEXHULL, SDO_MBR, SDO_CLOSEST_POINTS, SDO_TRIANGULATE Obsługa WKT, WKB, GML

25 Oracle GeoRaster CREATE TABLE RASTRY( GEORID NUMBER PRIMARY KEY, SOURCE_FILE VARCHAR2(80), DESCRIPTION VARCHAR2(32), GEORASTER SDO_GEORASTER ); Poziom 2 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 1 Poziom 0 Poziom 0 Import: Mapbuilder, FME, GDAL

26 Oracle LRS (Linear Referencing System) Rodzaj nawierzchni od 5 do 20 km (55,20,60) (50,15,53.8) (5,10,0) (30,10,27) (45,8,44) (15,5,11.2) (40,5,38) Wypadek na 57 km

27 Oracle 3D 3D R-trees Zapytania przestrzenne Pomiary (kubatura) Modelowanie brył Zapis do formatu KML Chmury punktów

28 Oracle Chmury punktów Źródło danych: LiDAR Wolumen danych: miliardy punktów Operacje na danych: Transformacje Filtrowanie Generowanie TIN Analiza Backup i odtwarzanie liblas lasinfo las2oci las2las las2txt, txt2las

29 Oracle CityGML Standard OGC Poziomy szczegółów modelu Tekstury i fasady Ortofotomapy Wersjonowanie LOD1 Building LOD2 Building LOD3 Building LOD4 Building

30 Oracle Pozostałe funkcje Geokodowanie: Adres Współrzędne geograficzne Odwrotne geokodowanie: Współrzędne geograficzne Adres Sieci Web Services WMS, WFS CSW OpenLS Topologia

31 Oracle Podgląd danych przestrzennych QGIS 2.8 udig 1.5 Oracle SQL Developer 4.1

32 Oracle Monitorowanie zapytao SQL SQL Monitor firmy Quest Software Wireshark Network Protocol Analyzer Oracle Enterprise Monitor

33 Portale mapowe Serwery mapowe MapServer (7.0 beta) MapGuide Open Source 2.6 (3.0 beta) GeoServer 2.7 Mapnik 2.2

34 Portale mapowe GeoServer Napisany w języku Java Bardzo dobre wsparcie dla standardów OGC Dobry system pluginów Wsparcie komercyjne: Boundless, GeoSolutions Problemy z wydajnością i stabilnością

35 Portale mapowe GeoServer Obsługiwane źródła danych: Oracle Spatial PostgreSQL / PostGIS Esri ArcSDE IBM DB2 Microsoft SQL Server Esri Shapefile MapInfo MIF/MID TIFF, GeoTIFF, BigTIFF, ECW, JPEG2000, MrSID, GTOPO30

36 Portale mapowe GeoServer Obsługiwane standardy OGC: Web Feature Service (WFS) 1.0, 1.1, 2.0 Web Map Service (WMS) 1.1.1, 1.3 Web Coverage Service (WCS) Web Processing Service (WPS) Styled Layer Descriptor (SLD) 1.0.0, Geography Markup Language (GML) 2.1.2, 3.0, 3.1.1, Keyhole Markup Language (KML) SQL Simple Features 1.0 Filter Encoding 1.1 GeoPackage Wtyczka INSPIRE

37 Portale mapowe GeoServer stabilna konfiguracja Składniki JDK 1.7 x64 Apache HTTP 2.2 Apache Tomcat 7.0 x64 GeoServer GeoWebCache BMT ServiceMonitor (watchdog) Windows Server 2008 R2 Caused by: java.lang.outofmemoryerror: PermGen space %APACHE_DIR%\Tomcat 7.0 GS\bin & Tomcat7.exe //US//Tomcat7GS -- Jvm=%JAVA_DIR% --JvmMs=32 --JvmMx= JvmSs=50 ++JvmOptions=- XX:MaxPermSize=256m

38 Portale mapowe GeoServer poprawa stabilności i wydajności Wykorzystuj GeoWebCache lub cache wbudowany w GeoServer Shapefile jako źródło danych Używaj Oracle Java Virtual Machine Konieczna konfiguracja parametrów JVM: -server -Xms2048m -Xmx2048m -XX:+UseParallelOldGC -XX:+UserParallelGC -XX:NewRatio=2 -XX:+AggressiveOpt Wyświetlanie elementów zależne od powiększenia Źródła danych musza być indeksowane Unikaj złożonej stylizacji (przeźroczystość, halo, wiele stylów dla obiektu) Unikaj transformacji danych "w locie"

39 Portale mapowe GeoServer poprawa dostępności Konfiguracja klastrowa GeoServer 1 GeoServer 2 Użytkownik HTTP Load Balancer GeoServer 3

40 Portale mapowe GeoServer poprawa bezpieczeostwa Pamiętaj o zmianie domyślnego hasła dostępu do panelu administracyjnego, zablokuj do dostęp z zewnątrz do panelu, usuń dane testowe Pamiętaj o tworzeniu backupów Przeglądaj logi serwera, przestaw logi w tryb produkcyjny Wprowadź ograniczenia na serwisy Na liczbę zwracanych obiektów (np. dla WFS) Wyłącz transakcje dla WFS-T Wprowadź uprawnienia tylko do odczytu na źródła danych (problem SQL injection) Ukrywaj konfigurację serwerową (dla Apache plik httpds.conf) Z wykorzystaniem Reverse Proxy (klauzula ProxyPass) Ukrycie informacji o serwerze ServerTokens ProductOnly ServerSignature Off <IfModule mod_headers.c> Header set Server unknown </IfModule>

41 Portale mapowe Przeglądarka danych przestrzennych założenia ogólne Zgodność z najnowszymi standardami World Wide Web Consortium (W3C) HTML5, JS, jquery, Bootstrap, CSS3 Zgodność z najnowszymi standardami Open Geospatial Consortium WMS, WFS, WFS-T, SLD, GeoJSON, GML Responsywność interfejsu

42 Portale mapowe Biblioteka OpenLayers Biblioteka JavaScript pozwalająca na tworzenie i wyświetlanie interaktywnych map w przeglądarce Licencja BSD Typy obsługiwanych warstw: Rastrowe: WMS, Google, Mapguide, Image, itd. Wektorowe: WFS, GML, GeoJSON, itd. Działa na urządzeniach mobilnych Możliwość łatwej rozbudowy przez użytkownika Obsługa edycji, rysowanie precyzyjne Aktualna wersja 3.5

43 Przykład Portal miejski

44 Przykład Monitoring hałasu System monitoringu hałasu w Gdaosku Ok. 100 czujników hałasu w Gdańsku, ponad rekordów w bazie Zdalne zarządzanie czujnikami, administracja użytkownikami Automatyczne generowanie raportów miesięcznych i rocznych: Informacje o czujniku Analiza statystyczna sygnału Wskaźnik niepewności wskaźników długookresowych Róża wiatrów

45 Przykład Monitoring hałasu System monitoringu hałasu w Opolu 15 czujników hałasu, 2 radary, 1 stacja meteorologiczna Funkcjonalność serwisu Podgląd danych źródłowych Tworzenie wykresów Generowanie raportów Część mapowa Panel administracyjny Zarządzanie użytkownikami Zarządzenie uprawnieniami i rolami Zarządzanie czujnikami Zdalne wykonywanie procedur

46 Przykład Monitoring hałasu Użytkownicy System monitoringu Serwer plików Czujniki emonitoringwebapp GeoServer Serwis monitoringu Baza ORACLE 11g Serwer FTP

47 Przykład Monitoring hałasu

48 Przykład Monitoring hałasu

49 Przykład Monitoring hałasu

50 Przykład Monitoring hałasu

51 Przykład Monitoring hałasu Dla programistów Wykorzystane technologie Platforma.NET, ASP.NET MVC 4 Biblioteki OpenLayers, Bootstrap Środowisko programistyczne Visual Studio ReSharper Baza danych PostgreSQL 9.2, ORACLE 11g GeoServer 2.7 Server IIS, Apache Biblioteki autorskie

52 Przykład Geodezja Rozporządzenia w geodezji RMAiC z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej RMAiC z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków RMAiC z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego RMAiC z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów. ponad 40

53 Przykład Geodezja Rozporządzenia MAiC Co siedzi w środku: Przepisy ogólne Zawartość bazy danych Organizacja Tryb prowadzenia bazy Zasady tworzenia mapy Katalog tworzenia obiektów Klasyfikacja obiektów Schematy aplikacyjne UML Schematy aplikacyjne GML

54 Przykład Geodezja Dla programistów Wykorzystane technologie Przeglądanie diagramów UML (Enterprise Architect) Wydawanie danych w formacie GML (XmlWriter) Walidacja (XML Buddy) i wczytywanie danych GML (XmlReader) Środowisko programistyczne Visual Studio 2012 Platforma.NET Baza ORACLE, MS Access Wizualizacja danych graficznych Bentley Map PowerView Rejestracja czasu pracy Redmine

55 Przykład Inwentaryzacja obiektów w terenie Serwis MWS Urządzenie mobilne HTTP Baza danych MongoDB GeoServer Serwis NOMINATIM

56 Przykład Inwentaryzacja obiektów w terenie Zbieranie danych przestrzennych

57 Przykład Inwentaryzacja obiektów w terenie Zbieranie danych przestrzennych

58 Przykład Inwentaryzacja obiektów w terenie Baza MongoDB Wydajna baza danych typu NoSQL (Not only SQL) Bezschematowa, zorientowana dokumentowo (JSON) Posiada wsparcie dla indeksów przestrzennych 2D Zmiana terminologii: Tablica Kolekcja, Wiersz Dokument, Kolumna Pole Dobre mapowanie na model obiektowy Zapytania select * from users db.users.find() select * from users where status = A" and age = 50 db.users.find( { status: "A", age: 50 } ) delete from users db.users.remove() Wbudowany i rozwijany przez firmę sterownik do Linq

59 Zakończenie Dziękuję za uwagę

Jak stworzyć Geoportal

Jak stworzyć Geoportal Jak stworzyć Geoportal przy pomocy darmowego oprogramowania Grzegorz Olejarz olejarz.net 1. GEOPORTALE 2 Co to jest Geoportal? Geoportal portal internetowyzapewniający dostęp do usługdanych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Plan prezentacji Wprowadzenie Czym jest serwer danych przestrzennych i na czym polega jego działanie? Miejsce serwera

Bardziej szczegółowo

Dane przestrzenne Ćwiczenia laboratoryjne (6)

Dane przestrzenne Ćwiczenia laboratoryjne (6) Dane przestrzenne Ćwiczenia laboratoryjne (6) Podstawy 1. Utwórz tabelę o nazwie FIGURY z dwoma kolumnami: a. ID - NUMER(1) - klucz podstawowy b. KSZTALT - MDSYS.SDO_GEOMETRY create table FIGURY ( ID NUMBER(1)

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania typu open source w aplikacjach typu gis-web. Dominik Tałanda

Innowacyjne rozwiązania typu open source w aplikacjach typu gis-web. Dominik Tałanda Innowacyjne rozwiązania typu open source w aplikacjach typu gis-web Dominik Tałanda Wprowadzenie do GIS AGENDA Dominik Tałanda SMT Software S.A. Prowadzący GIS konieczne minimum teorii Ćwiczenia SMT Software

Bardziej szczegółowo

Oracle Spatial. Platforma aplikacyjna i integracyjna GIS. Krzysztof Kazubski. Centrum Kompetencyjne ORACLE Spatial

Oracle Spatial. Platforma aplikacyjna i integracyjna GIS. Krzysztof Kazubski. Centrum Kompetencyjne ORACLE Spatial Oracle Spatial Platforma aplikacyjna i integracyjna GIS Krzysztof Kazubski Oracle : kompletna linia produktowa Wymagania Oracle10g Express Edition Oracle10g Personal Edition Oracle10g Standard Edition

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ WOLNEGO OPROGRAMOWANIA W WOJEWÓDZKIM WĘŹLE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ WOLNEGO OPROGRAMOWANIA W WOJEWÓDZKIM WĘŹLE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ WOLNEGO OPROGRAMOWANIA W WOJEWÓDZKIM WĘŹLE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Zamawiający: Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu ul. Świdnicka 12/16 50-068 Wrocław Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych. Definicja i cechy przestrzennych baz danych

Przestrzenne bazy danych. Definicja i cechy przestrzennych baz danych Przestrzenne bazy danych Definicja i cechy przestrzennych baz danych Zakres wykładów Wstęp do przestrzennych baz danych Typy geometryczne Funkcje geometryczne Modelowanie danych Metody rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Szczyrk, 11 czerwca 2015. Systemy Informacji Przestrzennej. Anatomia geoportalu. www.gis-support.pl. Michał Mackiewicz

Szczyrk, 11 czerwca 2015. Systemy Informacji Przestrzennej. Anatomia geoportalu. www.gis-support.pl. Michał Mackiewicz Szczyrk, 11 czerwca 2015 Anatomia geoportalu Michał Mackiewicz www.gis-support.pl Wspieramy organizacje w zarządzaniu danymi przestrzennymi i dostarczamy narzędzie do lepszego podejmowania decyzji Portal

Bardziej szczegółowo

Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce.

Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce. Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce. Robert Wańczyk ProGea Consulting, ul. Pachońskiego 9, Kraków,, Koncepcja Serwisu (1) Firma ProGea Consulting przygotowała portal

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie programów gvsig i Quantum GIS w opracowaniach geodezyjnych i instytucjach publicznych

Praktyczne wykorzystanie programów gvsig i Quantum GIS w opracowaniach geodezyjnych i instytucjach publicznych Praktyczne wykorzystanie programów gvsig i Quantum GIS w opracowaniach geodezyjnych i instytucjach publicznych Milena Nowotarska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Robert Szczepanek Politechnika

Bardziej szczegółowo

GIS. Grzegorz Chilkiewicz

GIS. Grzegorz Chilkiewicz GIS Grzegorz Chilkiewicz Przestrzenna baza danych Przestrzenna baza danych (ang. spatial database) - jest bazą danych zoptymalizowaną do składowania i odpytywania danych powiązanych z obiektami w przestrzeni,

Bardziej szczegółowo

Oracle Spatial Option

Oracle Spatial Option Oracle Spatial Option 1 Spatial Option zastosowania 2 Zastosowania GIS Geographic Information System CAM Computer-Aided Manufacturing CAD Computer-Aided Design A co poza tym? Wszelkie systemy zawierające

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

Oferta CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostarczenie oprogramowania GIS. Dla:

Oferta CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostarczenie oprogramowania GIS. Dla: Załącznik nr 2B do SIWZ (Formularz oferty) Oferta CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostarczenie oprogramowania GIS Dla: Babiogórskiego Parku Narodowego 34-222 Zawoja 1403 Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie danymi przestrzennymi. Analizy przestrzenne

Zarządzanie danymi przestrzennymi. Analizy przestrzenne Zarządzanie danymi przestrzennymi Analizy przestrzenne Przykładowe problemy przestrzenne Analiza bliskości obiektów Etykietowanie danych Rzutowanie punktów do najbliższych linii Rozdzielanie linii i łączenie

Bardziej szczegółowo

3 Źródła 13. Mogą to być dane geoprzestrzenne, przestrzenne, dane o terenie, katastralne, itp..

3 Źródła 13. Mogą to być dane geoprzestrzenne, przestrzenne, dane o terenie, katastralne, itp.. Plan wykładu Spis treści 1 Dane przestrzenne 1 1.1 Zastosowanie danych przestrzennych..................... 1 1.2 Model danych przestrzennych......................... 2 1.3 Układy odniesień................................

Bardziej szczegółowo

Struktura systemu Strona serwerowa:

Struktura systemu Strona serwerowa: PoniŜej jest przedstawiona architektura najbardziej rozbudowanej wersji systemu, oparta na bazie Oracle Spatial i zawierająca topologie, moduły branŝowe, procedury automatyzujące zadania, zaawansowaną

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Projekt inżynierski Przestrzenna baza danych

Projekt inżynierski Przestrzenna baza danych Projekt inżynierski Przestrzenna baza danych PostGIS Rozszerzenie relacyjno-obiektowej bazy danych PostgreSQL, dodające możliwość zapisywania danych geograficznych wprost do bazy danych zgodnie ze specyfikacją

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

Zastosowania technologii WMS w prowadzeniu PZGiK

Zastosowania technologii WMS w prowadzeniu PZGiK dr inż. Waldemar Izdebski Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii Zastosowania technologii WMS w prowadzeniu PZGiK Standard WMS (Web Maping Service) opracowany przez OGC 1 (Open Geospatial

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie danymi przestrzennymi

Zarządzanie danymi przestrzennymi Zarządzanie danymi przestrzennymi ERGO wykorzystuje technologię GIS typu Open Source zapewniającą otwartość, skalowalność oraz niskie koszty wdrożenia i utrzymania systemu. System zapewnia scentralizowane

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wolnego oprogramowania do modelowania informacji geograficznej

Wykorzystanie wolnego oprogramowania do modelowania informacji geograficznej Wykorzystanie wolnego oprogramowania do modelowania informacji geograficznej Agnieszka Zwirowicz (UWM w Olsztynie/IGiK) Jędrzej Gąsiorowski (IGiK) 13-14. 05. 2010, Wrocław Klasyfikacja wolnego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska. Systemy baz danych - wykład VIII. dr inż.

Styczeń 2016. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska. Systemy baz danych - wykład VIII. dr inż. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Styczeń 2016 Związki 1/46 Plan wykładu Związki 1 2 Związki 3 2/46 dane dotyczące obiektów powiązanych z powierzchnią Ziemi i połączonych

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express -

Oracle Application Express - Oracle Application Express - Wprowadzenie Wprowadzenie Oracle Application Express (dawniej: HTML DB) to narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji Web owych korzystających z bazy danych Oracle. Od użytkownika

Bardziej szczegółowo

GIS w środowisku sieciowym

GIS w środowisku sieciowym GIS w środowisku sieciowym Maciej Sztampke ESRI Polska ESRI Polska 1 Sieci GIS Tworzą Infrastrukturę Dowolny Serwis GIS Dane Kartografia Geoprzetwarzanie Metadane Klient Dowolnego Typu Przeglądarki Desktop

Bardziej szczegółowo

Web GIS. Adam Kuran ESRI Polska

Web GIS. Adam Kuran ESRI Polska Web GIS Adam Kuran ESRI Polska 1 Światowe powiązania specjalistów GIS Specjaliści GIS: 14,000 Specjalistó Specjalistów GIS 121 Pań Państw Wiele dyscyplin & zainteresowań ainteresowań...tworząc GIS 2 GIS

Bardziej szczegółowo

Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r.

Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP lub aplikacji GML Infrastruktura informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

GML w praktyce geodezyjnej

GML w praktyce geodezyjnej GML w praktyce geodezyjnej Adam Iwaniak Kon-Dor s.c. Konferencja GML w praktyce, 12 kwietnia 2013, Warszawa SWING Rok 1995, standard de jure Wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wolnego oprogramowania w technologii prowadzenia nowoczesnego ODGiK

Wykorzystanie wolnego oprogramowania w technologii prowadzenia nowoczesnego ODGiK Wykorzystanie wolnego oprogramowania w technologii prowadzenia nowoczesnego ODGiK Andrzej Bielasty Radosław Pawłowski GEO-SYSTEM Sp. z o.o. Warszawa Agenda Osnowa geodezyjna aplikacja i udostępnianie epodgik

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Format KML w oprogramowaniu GIS

Format KML w oprogramowaniu GIS Format KML w oprogramowaniu GIS Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska Pracownia Edukacji Komputerowej Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Udział w Konferencji został dofinansowany

Bardziej szczegółowo

gvsig jako przykład desktopowego klienta usług sieciowych OGC

gvsig jako przykład desktopowego klienta usług sieciowych OGC Robert Szczepanek Zakład Hydrologii Politechnika Krakowska gvsig jako przykład desktopowego klienta usług sieciowych OGC Konferencja Wolne oprogramowanie dla wykonawstwa i administracji geodezyjnej 23

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Koncepcja węzła IIP na przykładzie planów zagospodarowania przestrzennego

Koncepcja węzła IIP na przykładzie planów zagospodarowania przestrzennego Koncepcja węzła IIP na przykładzie planów zagospodarowania przestrzennego Lech Lęgas Marcin Drzymała Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Geoinformacja dla każdego Warsztaty 1. Geoportale w praktyce

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał. nr 5 do SIWZ/ zał. do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ArcGIS for Server Enterprise Standard - oprogramowanie geoinformatyczne, licencja bezterminowa 1 szt. 1. Umożliwianie publikacji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń.

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Prezentacja funkcjonalności dostarczonego w ramach Projektu oprogramowania. Umowa nr 4/UM/WFGZGiK/2010 Przedmiot umowy Dostawa

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje w

Podstawowe operacje w Podstawowe operacje w GIS GRASS i praca z wektorami Plan prezentacji import/eksport danych do GIS GRASS zarządzanie warstwami: kopiowanie, zmiana nazwy, kasowanie podstawowe informacje o warstwie wektorowej

Bardziej szczegółowo

Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP)

Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP) SŁUŻBA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA W OBLICZU NADCHODZĄCYCH ZMIAN Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP) Autorzy: Justyna Bachowska, Łukasz Wojnowski Urząd

Bardziej szczegółowo

Narzędzia analizy przestrzennej wspomagające zarządzanie rybołówstwem morskim w warunkach Wspólnej Polityki Rybackiej

Narzędzia analizy przestrzennej wspomagające zarządzanie rybołówstwem morskim w warunkach Wspólnej Polityki Rybackiej Narzędzia analizy przestrzennej wspomagające zarządzanie rybołówstwem morskim w warunkach Wspólnej Polityki Rybackiej Emil Kuzebski, Lena Szymanek Morski Instytut Rybacki Państwowy Instytut Badawczy Korzyści

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta WYDZ. GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta www.kng.agh.edu.pl Karlova Studánka, 17-19 maja 2012 r. BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA UCZELNI WYŻSZEJ GEOPORTAL

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Daniel Starczewski Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1. Cel ankiety 2. Grupa ankietowanych - charakterystyka 3. Zakres opracowania ankiety 4.

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

USŁUGI SIECIOWE I PUBLIKACJA DANYCH W RAMACH INSPIRE (POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY)

USŁUGI SIECIOWE I PUBLIKACJA DANYCH W RAMACH INSPIRE (POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY) USŁUGI SIECIOWE I PUBLIKACJA DANYCH W RAMACH INSPIRE (POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY) Jaromar Łukowicz Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji TREŚĆ WYKŁADU 1. Cel

Bardziej szczegółowo

WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh

WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh WorkingDoc CostControl WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh Agenda Omówienie rozwiązania Cechy i zalety WDCC vs. WDCC Lite Rozwiązanie techniczne Administracja/Raporty

Bardziej szczegółowo

WMS Thematic Standard do publikacji opracowań kartograficznych. Serena Coetzee, Adam Iwaniak, Paweł Netzel

WMS Thematic Standard do publikacji opracowań kartograficznych. Serena Coetzee, Adam Iwaniak, Paweł Netzel WMS Thematic Standard do publikacji opracowań kartograficznych Serena Coetzee, Adam Iwaniak, Paweł Netzel Prezentowanie informacji SDI Spatial Data Infrastructure Infrastruktura danych przestrzennych wyszukiwanie,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW Infrastructure for Spatial Informationinthe European Community Zespół autorski: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

IDERioja: Rządowa Infrastruktura Danych Przestrzennych w La Rioja (Hiszpania)

IDERioja: Rządowa Infrastruktura Danych Przestrzennych w La Rioja (Hiszpania) WOLNE OPROGRAMOWANIE W GEOINFORMATYCE Współczesne trendy i perspektywy rozwoju 13 14 maja 2010, Wrocław IDERioja: Rządowa Infrastruktura Danych Przestrzennych w La Rioja (Hiszpania) Ana García de Vicuña

Bardziej szczegółowo

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB Szymon Rymsza Główny specjalista w projekcie ZSIN - Faza I Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 10-11.09.2015 r. Agenda spotkania 1. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych Jacek Jania Plan prezentacji 1. Mapy tematyczne 2. Narzędzia do tworzenia map tematycznych 3. Rodzaje pakietów oprogramowania GIS 4. Rodzaje licencji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Dostawa, wdrożenie i udzielenie licencji do zintegrowanego z epuap systemu automatyzacji geodezji dla potrzeb projektu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą Lena Szymanek 1, Jacek Seń 1, Krzysztof Skibicki 2, Sławomir Szydłowski 2, Andrzej Kunicki 1 1 Morski

Bardziej szczegółowo

Bazodanowe usługi sieciowe w technologii ASP.NET. dr inż. Tomasz Tatoń

Bazodanowe usługi sieciowe w technologii ASP.NET. dr inż. Tomasz Tatoń Bazodanowe usługi sieciowe w technologii ASP.NET dr inż. Tomasz Tatoń Spis treści 2 Część 1 Tworzenie bazy danych w Microsoft SQL Server Część 2 Tworzenie usługi sieciowej WebService (polecenie select)

Bardziej szczegółowo

Database Connectivity

Database Connectivity Oprogramowanie Systemów Pomiarowych 15.01.2009 Database Connectivity Dr inŝ. Sebastian Budzan Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania Tematyka Podstawy baz danych, Komunikacja, pojęcia: API, ODBC, DSN, Połączenie

Bardziej szczegółowo

Dokumenty planistyczne Gminy Opinogóra Górna

Dokumenty planistyczne Gminy Opinogóra Górna Dokumenty planistyczne Gminy Opinogóra Górna Zaimportowane w aplikacji Rejestr Planów RP Warszawa, 26 listopada 2015 r. Modułowa budowa aplikacji I. Import danych II. Przeglądanie danych III. Korekta danych

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Bazy danych Dr inż. Andrzej Czerepicki Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2016 Plan wykładu Wstęp do baz danych Modele baz danych Relacyjne bazy danych Język SQL Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ ZP-5/2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I DOSTAWA SERWERA SIECIOWEGO MONTOWANEGO W SZAFIE 19 WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie serwera

Bardziej szczegółowo

Opis szczegółowy. 1. Opis przedmiotu Zamówienia: Zakres zamówienia:

Opis szczegółowy. 1. Opis przedmiotu Zamówienia: Zakres zamówienia: 1. Opis przedmiotu Zamówienia: Zakres zamówienia: 1. Dostawa oprogramowania. 2. Dostawa dwóch urządzeń mobilnych. 3. Dostawa modelu danych wodociągowych. 4. Wdrożenie aplikacji wraz z instalacją na sprzęcie

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE - od zbiorów do usług danych przestrzennych Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Autorzy:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Licencja Microsoft Windows SQL Server Standard 2012 (nie OEM) lub w pełni równoważny oraz licencja umożliwiająca dostęp do Microsoft Windows SQL Server Standard

Bardziej szczegółowo

danych przestrzennych

danych przestrzennych Katalogi metadanych i usługi ugi przegldania danych przestrzennych Wisła Malinka 5-7 wrzenia 2007 r. URZDOWA GEOINFORMACJA W INTERNECIE MOLIWOCI I OCZEKIWANIA Pierwszoplanowe działania: zatwierdzenie przepisów

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA PRZESTRZENNE W RELACYJNYCH BAZACH DANYCH

ZAPYTANIA PRZESTRZENNE W RELACYJNYCH BAZACH DANYCH Zeszyty Naukowe 127-141 Dariusz OLCZYK 1 ZAPYTANIA PRZESTRZENNE W RELACYJNYCH BAZACH DANYCH Streszczenie W artykule zaprezentowano podstawowe zagadnienia dotyczące pracy z tzw. systemami informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji GIS w technologii Flex. Tomasz Turowski Esri Polska

Tworzenie aplikacji GIS w technologii Flex. Tomasz Turowski Esri Polska Tworzenie aplikacji GIS w technologii Flex Tomasz Turowski Esri Polska Rodzina produktów bazujących na Fleksie ArcGIS API for Flex zbiór klas wprowadzających funkcjonalności mapowe do środowiska Flex.

Bardziej szczegółowo

Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce

Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce Akademia Rolnicza we Wrocławiu Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce Adam Iwaniak Alina Kmiecik Nowoczesne ODGIK - utopia czy rzeczywistość, Wisła 13-15 października 2006 Lata 80te Spectrum,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych standardy i rozwiązania techniczne Paweł Soczewski Paweł Badowski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pojecie usługi pomoc

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: S. Królewicz Strona warsztatów: http://ztg.amu.edu.pl/gisday2010.htm Strona archiwum: http://150.254.126.237/pkc/index.

Prowadzący: S. Królewicz Strona warsztatów: http://ztg.amu.edu.pl/gisday2010.htm Strona archiwum: http://150.254.126.237/pkc/index. Wykorzystanie map rastrowych z referencjami przestrzennymi udostępnianych przez Wydziałowe Archiwum Kartograficzne Prowadzący: S. Królewicz Strona warsztatów: http://ztg.amu.edu.pl/gisday2010.htm Strona

Bardziej szczegółowo

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie przygotowywać dane do dalszej

Bardziej szczegółowo

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA Aplikacja EMUIA Architektura Architektura TERYT GUS EMUiA EMUiA SZYNA USŁUG ZSIN EGiB Pozostałe systemy SZPRG ISOK Widok ogólny Wyszukiwanie obiektów - szybkie Wyszukiwanie obiektów - atrybutowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i strony WWW

Bazy danych i strony WWW Bazy danych i strony WWW Obsługa baz danych poprzez strony WWW Niezbędne narzędzia: serwer baz danych np. MySQL serwer stron WWW np. Apache przeglądarka stron WWW interpretująca język HTML język skryptowy

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych. Typy obiektów przestrzennych

Przestrzenne bazy danych. Typy obiektów przestrzennych Przestrzenne bazy danych Typy obiektów przestrzennych Typy obiektów przestrzennych Obiekty geometryczne Obiekty geograficzne Obiekty rastrowe Typ geometryczny i geograficzny GEOMETRY_COLUMNS opis danych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie dokumentacją fotograficzną w środowisku ArcGIS z wykorzystaniem GPS-Photo-Asset- Management

Zarządzenie dokumentacją fotograficzną w środowisku ArcGIS z wykorzystaniem GPS-Photo-Asset- Management Zarządzenie dokumentacją fotograficzną w środowisku ArcGIS z wykorzystaniem GPS-Photo-Asset- Management ProGea Consulting ul. Pachońskiego 9 31-223 Kraków www.progea.pl 2 Fotografia jako informacja Jeden

Bardziej szczegółowo

ERDAS ADE Suite edytor baz danych Oracle Spatial

ERDAS ADE Suite edytor baz danych Oracle Spatial ERDAS ADE Suite edytor baz danych Oracle Spatial III Konferencja naukowo-techniczna WAT i GEOSYSTEMS Polska, Serock, 12 czerwca, 2008 ERDAS, Inc. A Hexagon Company. All Rights Reserved Czym jest ERDAS

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem technologii NoSQL na przykładzie serwisu Serp24

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem technologii NoSQL na przykładzie serwisu Serp24 Przetwarzanie danych z wykorzystaniem technologii NoSQL na przykładzie serwisu Serp24 Agenda Serp24 NoSQL Integracja z CMS Drupal Przetwarzanie danych Podsumowanie Serp24 Darmowe narzędzie Ułatwia planowanie

Bardziej szczegółowo

PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych:

PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł mysqli ma dwa interfejsy: proceduralny i obiektowy) PostgreSQL Oracle MS

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Aplikacje webowe z wykorzystaniem Node.js oraz Express

Aplikacje webowe z wykorzystaniem Node.js oraz Express Aplikacje webowe z wykorzystaniem Node.js oraz Express Adresaci szkolenia: Kurs przeznaczony jest dla programistów pragnących tworzyć skalowalne aplikacje z wykorzystaniem Node.js. Parametry szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Technologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania Wolnego Oprogramowania

Technologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania Wolnego Oprogramowania Technologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania Wolnego Oprogramowania Michał Kukułka Kierownik Projektów GIS SMT Software S.A. / GEOSOLUTION www.smtsoftware.com www.geosolution.pl Agenda O SMT Software

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY UMIEJĘTNOŚCI I INNYCHY KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY UMIEJĘTNOŚCI I INNYCHY KOMPETENCJI C C C I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: GEOINFORMATYKA. Kod przedmiotu: Hgi. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Hydrografia i Systemy

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2011 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2011 1 / 15 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_Danych_i_Usługi_Sieciowe_-_2011z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji Geograficznej

Zintegrowany System Informacji Geograficznej ArcGIS Zintegrowany System Informacji Geograficznej ArcGIS Kompletny System Informacji Geograficznej ArcGIS jest lini¹ produktów, które razem tworz¹ zintegrowany System Informacji Geograficznej, oparty

Bardziej szczegółowo

Dane hydrogeologiczne, systemy wspomagania decyzji i Dyrektywa INSPIRE

Dane hydrogeologiczne, systemy wspomagania decyzji i Dyrektywa INSPIRE Dane hydrogeologiczne, systemy wspomagania decyzji i Dyrektywa INSPIRE MATEUSZ HORDEJUK, ZBIGNIEW NOWICKI Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy www.pgi.gov.pl www.psh.gov.pl Główne

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo

Projekt inżynierski przestrzenna baza danych

Projekt inżynierski przestrzenna baza danych Projekt inżynierski przestrzenna baza danych PostGIS Rozszerzenie relacyjno-obiektowej bazy danych PostgreSQL, dodające możliwość zapisywania danych geograficznych wprost do bazy danych zgodnie ze specyfikacją

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2014 1 / 16 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_danych_i_usługi_sieciowe_-_2014z

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie danych sektora publicznego w Austrii Prawo, Standardy, Modele Biznesowe. GISCONS Jarosław Giero

Ponowne wykorzystanie danych sektora publicznego w Austrii Prawo, Standardy, Modele Biznesowe. GISCONS Jarosław Giero Ponowne wykorzystanie danych sektora publicznego w Austrii Prawo, Standardy, Modele Biznesowe GISCONS Jarosław Giero 04.12.2008 Wprowadzenie Prawo Standardyzacja - BEV Model Biznesowy - BEV Firma GISCONS

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Architektura WWW Podstawowa: dwuwarstwowa - klient (przeglądarka) i serwer WWW Rozszerzona: trzywarstwowa - klient (przeglądarka), serwer WWW, serwer bazy danych

Bardziej szczegółowo

III konferencja z cyklu "Wolne oprogramowanie w geoinformatyce" Wrocław 12-13 maja 2011 r.

III konferencja z cyklu Wolne oprogramowanie w geoinformatyce Wrocław 12-13 maja 2011 r. 1 Open source software for Public Administration 2 Wolne oprogramowanie w administracji publicznej obniża koszt informatyzacji pozwala uzyskad dużo więcej za te same pieniądze wolnośd użytkowania, rozpowszechniania,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP 1. Informacje ogólne WMS (Web Map Service) to opracowany przez OGC (Open Geospatial Consortium) międzynarodowy standard publikacji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo