Technologie map cyfrowych w praktyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologie map cyfrowych w praktyce"

Transkrypt

1 Technologie map cyfrowych w praktyce Gdańsk 19 maja 2015 Krzysztof Biniaś

2 Profil firmy Wybrane rozwiązania dla organów administracji publicznej Geodezja i kartografia Gospodarowanie nieruchomościami Ochrona środowiska Planowanie przestrzenne Wybrane rozwiązania dla klientów komercyjnych Monitorowanie składowisk odpadów przemysłowych (KGHM) Wsparcie w zakresie kompleksowej eksploatacji systemów wodociągowo-kanalizacyjnych (Saur Neptun Gdańsk, GIWK)

3 ORACLE Wstęp Firma powstała w 1977 roku w Kaliforni Obsługuje 98 firm z listy Fortune 100 Prezes Larry Ellison Właściciel baz danych: ORACLE, MySQL Systemu operacyjnego Solaris, Open Solaris, Oracle Enterprise Linux Serwera WebLogic Platformy Java Aplikacji VirtualBox i innych

4 ORACLE Edycje bazy $ $ 5800 $ 460 $ 0 $ Express Edition Personal Edition Standard Edition One Standard Edition Enterprise Edition Rozwój aplikacji Wydział/Zakład Przedsiębiorstwo

5 ORACLE Źródła informacji Oracle Technology Network: AskTom: https://asktom.oracle.com My Oracle: https://support.oracle.com Oracle Faq: Oracle-base:

6 ORACLE opcje przestrzenne Oracle Locator Oracle Spatial Występuje w wszystkich edycjach Wsparcie dla wszystkich typów geometrii Pełne wsparcie dla danych 2D Wszystkie zapytania przestrzenne Funkcje pomiaru: odległości, długości, powierzchni Funkcje przetwarzania: bufor, centroid, convex hull, itp. Obsługa układów współrzędnych Funkcje walidacji, tunning Występuje tylko w wersji Enterprise Wsparcie dla wszystkich funkcji Locatora Pełne wsparcie dla danych 3D Przestrzenna agregacji Obsługa modelu topologicznego Przechowywanie i algebra rastrów Model sieciowy Geokodowanie Specjalizowane typy 3D (LIDAR, TIN) Serwisy OGC (WMS, WFS, WFS-T) Definiowanie układów współrzędnych

7 ORACLE Spatial Podstawowe typy elementów

8 ORACLE Spatial Reprezentacja danych wektorowych CREATE TABLE dzialki_ewid ( gid NUMBER(10), nr VARCHAR2(30), geom SDO_GEOMETRY ); SDO_GEOMETRY: SDO_GTYPE SDO_SRID SDO_POINT SDO_ELEM_INFO SDO_ORDINATES NUMBER NUMBER SDO_POINT_TYPE SDO_ELEM_INFO_ARRAY SDO_ORDINATE_ARRAY INSERT INTO dzialki_ewid(gid,nr,geom) VALUES(dzialki_ewid_seq.nextval,'101/32', MDSYS.SDO_GEOMETRY(2003,2177,null, mdsys.sdo_elem_info_array(1,1003,1, 13,2003,1, 23,2003,1), mdsys.sdo_ordinate_array( 118,38, 136,37, 143,55, 127,62, 115,52, 118,38, 122,49, 125,53, 129,48, 125,43, 122,49, 130,43, 133,49, 130,53, 133,55, 140,53, 136,49, 134,42, 130,43 )));

9 Oracle Etapy tworzenia i rejestrowania tabeli przestrzennej CREATE TABLE ug_test2d_geom(id NUMBER, geom MDSYS.SDO_GEOMETRY); INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA VALUES('ug_test2d_geom','geom', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY( MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', -1000, 1000, ), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', -2000, 2000, )), NULL); CREATE INDEX ug_test2d_geom_idx ON ug_test2d_geom(geom) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX; COMMIT; Indeks przestrzenny należy tworzyć po załadowaniu danych do tabeli.

10 ORACLE Spatial Indeksowanie przestrzenne Indeks typu R-tree Wymagany dla zapytań przestrzennych Anatomia zapytania przestrzennego Zbiór danych wejściowych Primary Filter Indeks przestrz. Zredukowany zbiór danych (kandydatów) Secondary Filter Funkcje przestrz. Zbiór danych wynikowych Kolumna przestrzenna Pobranie danych poprzez indeks Wykonanie funkcji przestrzennej

11 Primary i Secondary Filter - przykład Szukam elementów znajdujących się w poligonie

12 Primary i Secondary Filter - przykład Dla każdego elementu tworzę MBR

13 Primary i Secondary Filter - przykład Szybkie filtrowanie po zakresach - operator SDO_FILTER

14 Primary i Secondary Filter - przykład Analiza zawierania - operator SDO_RELATE

15 Primary i Secondary Filter - przykład Wynik zapytania

16 Oracle Wczytywanie danych Z plików tekstowych Oracle SQL*Loader Z plików w formacie GIS Map Builder Shapefile loader (tylko 2D) GDAL Walidacja danych D:\> ogr2ogr --formats Supported Formats: -> "OCI" (read/write) -> "PostgreSQL" (read/write) -> "ESRI Shapefile" (read/write) -> "MapInfo File" (read/write) -> "TIGER" (read/write) -> "S57" (read/write) -> "DGN" (read/write) -> "Memory" (read/write) -> "BNA" (read/write) -> "CSV" (read/write) -> "GML" (read/write) -> "KML" (read/write) -> "GeoJSON" (read/write) SDO_GEOM.VALIDATE_GEOMETRY_WITH_CONTEXT SDO_GEOM.VALIDATE_LAYER_WITH_CONTEXT

17 Oracle Walidacja danych Przykład sprawdzenia poprawności danych geometrycznych BEGIN SDO_GEOM.VALIDATE_LAYER_WITH_CONTEXT ('DZIALKI_EWID', 'GEOM', 'VALIDATION_RESULTS'); END; SELECT * FROM validation_results; SDO_ROWID STATUS Rows Processed <752> AAADCsAABAAAPUpAAA [Element <1>] AAADCsAABAAAPUpAAB [Element <1>] [Coordinate <2>] AAADCsAABAAAPUpAAC [Element <1>] [Coordinate <4>] AAADCsAABAAAPUpAAD [Element <1>] [Coordinate <3>] AAADCsAABAAAPUpAAE [Element <1>] [Coordinate <4>] ORA = a line geometry has less than two coordinates ORA = adjacent points in a geometry are redundant

18 Oracle Automatyczne usuwanie błędów SDO_UTIL.RECTIFY_GEOMETRY Usunięcie duplikatów punktów Poprawienie orientacji poligonów Usunięcie wewnętrznych przecięć Ręczne usuwanie błędów Błędy topologii Dziury, przecięcia, fragmenty, nakładające się obszary

19 Oracle Zapytania przestrzenne Operatory przestrzenne Wymagają indeksu przestrzennego na pierwszej geometrii w operatorze Pojawiają się w klauzuli WHERE Korzystają z indeksów przestrzennych Funkcje przestrzenne Nie korzystają z indeksów przestrzennych Mogą być używane w klauzuli SELECT i WHERE Mogą być wywoływane na małych tabelach bez indeksu przestrzennego

20 Oracle Zapytania przestrzenne Operatory przestrzenne SDO_FILTER: podstawowe filtrowanie danych SDO_RELATE: wszystkie geometrie mające związek z podaną geometrią SDO_WITHIN_DISTANCE: wszystkie geometrie w odległości od podanej geometrii SDO_NN: najbliżsi sąsiedzi Funkcje przestrzenne SDO_GEOM.RELATE: porównanie 2 geometrii SDO_GEOM.SDO_DISTANCE: odległość pomiędzy 2 geometriami Funkcje grupujące SELECT nazwa FROM miasta c WHERE SDO_WITHIN_DISTANCE(c.geom, SDO_GEOMETRY(2001, 8307, null, MDSYS.SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1, 1, 1), MDSYS.SDO_ORDINATE_ARRAY( , )), ('distance=30 unit=km') = 'TRUE';

21 Oracle Zależności topologiczne (SDO_RELATE) A AnyInteract A A B B B A Contains B B Inside A A Covers B B Coveredby A Touch A B A B A red B green OverlapByIntersect OverlapByDisjoint Equal A B Disjoint

22 Oracle SDO_RELATE Znajdź wszystkie hrabstwa wewnątrz stanu Wyoming SELECT c.county c.state_abrv FROM us_counties c, us_states s WHERE s.state = 'Wyoming' AND SDO_RELATE ( c.geom,s.geom, 'mask=inside+coveredby' ) = 'TRUE';

23 Oracle SDO_WITHIN_DISTANCE Jak wielu klientów znajduje się w odległości 10 km od regionu sprzedaży SELECT count(*) FROM sales_regions r, customers c WHERE r.region_id = 'R1' AND sdo_within_distance ( c.location, r.geom, 'distance=10 unit=km') = 'TRUE';

24 Oracle Przetwarzanie przestrzenne Pomiary SDO_AREA, SDO_LENGTH, SDO_DISTANCE Bufory SDO_BUFFER Złączenie 2 geometrii SDO_UNION, SDO_INTERSECTION, SDO_DIFFERENCE, SDO_XOR Agregowanie geometrii SDO_AGGR_UNION, SDO_AGGR_CONVEXHULL, SDO_AGGR_MBR Geometrie wynikowe SDO_CENTROID, SDO_CONVEXHULL, SDO_MBR, SDO_CLOSEST_POINTS, SDO_TRIANGULATE Obsługa WKT, WKB, GML

25 Oracle GeoRaster CREATE TABLE RASTRY( GEORID NUMBER PRIMARY KEY, SOURCE_FILE VARCHAR2(80), DESCRIPTION VARCHAR2(32), GEORASTER SDO_GEORASTER ); Poziom 2 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 1 Poziom 0 Poziom 0 Import: Mapbuilder, FME, GDAL

26 Oracle LRS (Linear Referencing System) Rodzaj nawierzchni od 5 do 20 km (55,20,60) (50,15,53.8) (5,10,0) (30,10,27) (45,8,44) (15,5,11.2) (40,5,38) Wypadek na 57 km

27 Oracle 3D 3D R-trees Zapytania przestrzenne Pomiary (kubatura) Modelowanie brył Zapis do formatu KML Chmury punktów

28 Oracle Chmury punktów Źródło danych: LiDAR Wolumen danych: miliardy punktów Operacje na danych: Transformacje Filtrowanie Generowanie TIN Analiza Backup i odtwarzanie liblas lasinfo las2oci las2las las2txt, txt2las

29 Oracle CityGML Standard OGC Poziomy szczegółów modelu Tekstury i fasady Ortofotomapy Wersjonowanie LOD1 Building LOD2 Building LOD3 Building LOD4 Building

30 Oracle Pozostałe funkcje Geokodowanie: Adres Współrzędne geograficzne Odwrotne geokodowanie: Współrzędne geograficzne Adres Sieci Web Services WMS, WFS CSW OpenLS Topologia

31 Oracle Podgląd danych przestrzennych QGIS 2.8 udig 1.5 Oracle SQL Developer 4.1

32 Oracle Monitorowanie zapytao SQL SQL Monitor firmy Quest Software Wireshark Network Protocol Analyzer Oracle Enterprise Monitor

33 Portale mapowe Serwery mapowe MapServer (7.0 beta) MapGuide Open Source 2.6 (3.0 beta) GeoServer 2.7 Mapnik 2.2

34 Portale mapowe GeoServer Napisany w języku Java Bardzo dobre wsparcie dla standardów OGC Dobry system pluginów Wsparcie komercyjne: Boundless, GeoSolutions Problemy z wydajnością i stabilnością

35 Portale mapowe GeoServer Obsługiwane źródła danych: Oracle Spatial PostgreSQL / PostGIS Esri ArcSDE IBM DB2 Microsoft SQL Server Esri Shapefile MapInfo MIF/MID TIFF, GeoTIFF, BigTIFF, ECW, JPEG2000, MrSID, GTOPO30

36 Portale mapowe GeoServer Obsługiwane standardy OGC: Web Feature Service (WFS) 1.0, 1.1, 2.0 Web Map Service (WMS) 1.1.1, 1.3 Web Coverage Service (WCS) Web Processing Service (WPS) Styled Layer Descriptor (SLD) 1.0.0, Geography Markup Language (GML) 2.1.2, 3.0, 3.1.1, Keyhole Markup Language (KML) SQL Simple Features 1.0 Filter Encoding 1.1 GeoPackage Wtyczka INSPIRE

37 Portale mapowe GeoServer stabilna konfiguracja Składniki JDK 1.7 x64 Apache HTTP 2.2 Apache Tomcat 7.0 x64 GeoServer GeoWebCache BMT ServiceMonitor (watchdog) Windows Server 2008 R2 Caused by: java.lang.outofmemoryerror: PermGen space %APACHE_DIR%\Tomcat 7.0 GS\bin & Tomcat7.exe //US//Tomcat7GS -- Jvm=%JAVA_DIR% --JvmMs=32 --JvmMx= JvmSs=50 ++JvmOptions=- XX:MaxPermSize=256m

38 Portale mapowe GeoServer poprawa stabilności i wydajności Wykorzystuj GeoWebCache lub cache wbudowany w GeoServer Shapefile jako źródło danych Używaj Oracle Java Virtual Machine Konieczna konfiguracja parametrów JVM: -server -Xms2048m -Xmx2048m -XX:+UseParallelOldGC -XX:+UserParallelGC -XX:NewRatio=2 -XX:+AggressiveOpt Wyświetlanie elementów zależne od powiększenia Źródła danych musza być indeksowane Unikaj złożonej stylizacji (przeźroczystość, halo, wiele stylów dla obiektu) Unikaj transformacji danych "w locie"

39 Portale mapowe GeoServer poprawa dostępności Konfiguracja klastrowa GeoServer 1 GeoServer 2 Użytkownik HTTP Load Balancer GeoServer 3

40 Portale mapowe GeoServer poprawa bezpieczeostwa Pamiętaj o zmianie domyślnego hasła dostępu do panelu administracyjnego, zablokuj do dostęp z zewnątrz do panelu, usuń dane testowe Pamiętaj o tworzeniu backupów Przeglądaj logi serwera, przestaw logi w tryb produkcyjny Wprowadź ograniczenia na serwisy Na liczbę zwracanych obiektów (np. dla WFS) Wyłącz transakcje dla WFS-T Wprowadź uprawnienia tylko do odczytu na źródła danych (problem SQL injection) Ukrywaj konfigurację serwerową (dla Apache plik httpds.conf) Z wykorzystaniem Reverse Proxy (klauzula ProxyPass) Ukrycie informacji o serwerze ServerTokens ProductOnly ServerSignature Off <IfModule mod_headers.c> Header set Server unknown </IfModule>

41 Portale mapowe Przeglądarka danych przestrzennych założenia ogólne Zgodność z najnowszymi standardami World Wide Web Consortium (W3C) HTML5, JS, jquery, Bootstrap, CSS3 Zgodność z najnowszymi standardami Open Geospatial Consortium WMS, WFS, WFS-T, SLD, GeoJSON, GML Responsywność interfejsu

42 Portale mapowe Biblioteka OpenLayers Biblioteka JavaScript pozwalająca na tworzenie i wyświetlanie interaktywnych map w przeglądarce Licencja BSD Typy obsługiwanych warstw: Rastrowe: WMS, Google, Mapguide, Image, itd. Wektorowe: WFS, GML, GeoJSON, itd. Działa na urządzeniach mobilnych Możliwość łatwej rozbudowy przez użytkownika Obsługa edycji, rysowanie precyzyjne Aktualna wersja 3.5

43 Przykład Portal miejski

44 Przykład Monitoring hałasu System monitoringu hałasu w Gdaosku Ok. 100 czujników hałasu w Gdańsku, ponad rekordów w bazie Zdalne zarządzanie czujnikami, administracja użytkownikami Automatyczne generowanie raportów miesięcznych i rocznych: Informacje o czujniku Analiza statystyczna sygnału Wskaźnik niepewności wskaźników długookresowych Róża wiatrów

45 Przykład Monitoring hałasu System monitoringu hałasu w Opolu 15 czujników hałasu, 2 radary, 1 stacja meteorologiczna Funkcjonalność serwisu Podgląd danych źródłowych Tworzenie wykresów Generowanie raportów Część mapowa Panel administracyjny Zarządzanie użytkownikami Zarządzenie uprawnieniami i rolami Zarządzanie czujnikami Zdalne wykonywanie procedur

46 Przykład Monitoring hałasu Użytkownicy System monitoringu Serwer plików Czujniki emonitoringwebapp GeoServer Serwis monitoringu Baza ORACLE 11g Serwer FTP

47 Przykład Monitoring hałasu

48 Przykład Monitoring hałasu

49 Przykład Monitoring hałasu

50 Przykład Monitoring hałasu

51 Przykład Monitoring hałasu Dla programistów Wykorzystane technologie Platforma.NET, ASP.NET MVC 4 Biblioteki OpenLayers, Bootstrap Środowisko programistyczne Visual Studio ReSharper Baza danych PostgreSQL 9.2, ORACLE 11g GeoServer 2.7 Server IIS, Apache Biblioteki autorskie

52 Przykład Geodezja Rozporządzenia w geodezji RMAiC z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej RMAiC z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków RMAiC z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego RMAiC z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów. ponad 40

53 Przykład Geodezja Rozporządzenia MAiC Co siedzi w środku: Przepisy ogólne Zawartość bazy danych Organizacja Tryb prowadzenia bazy Zasady tworzenia mapy Katalog tworzenia obiektów Klasyfikacja obiektów Schematy aplikacyjne UML Schematy aplikacyjne GML

54 Przykład Geodezja Dla programistów Wykorzystane technologie Przeglądanie diagramów UML (Enterprise Architect) Wydawanie danych w formacie GML (XmlWriter) Walidacja (XML Buddy) i wczytywanie danych GML (XmlReader) Środowisko programistyczne Visual Studio 2012 Platforma.NET Baza ORACLE, MS Access Wizualizacja danych graficznych Bentley Map PowerView Rejestracja czasu pracy Redmine

55 Przykład Inwentaryzacja obiektów w terenie Serwis MWS Urządzenie mobilne HTTP Baza danych MongoDB GeoServer Serwis NOMINATIM

56 Przykład Inwentaryzacja obiektów w terenie Zbieranie danych przestrzennych

57 Przykład Inwentaryzacja obiektów w terenie Zbieranie danych przestrzennych

58 Przykład Inwentaryzacja obiektów w terenie Baza MongoDB Wydajna baza danych typu NoSQL (Not only SQL) Bezschematowa, zorientowana dokumentowo (JSON) Posiada wsparcie dla indeksów przestrzennych 2D Zmiana terminologii: Tablica Kolekcja, Wiersz Dokument, Kolumna Pole Dobre mapowanie na model obiektowy Zapytania select * from users db.users.find() select * from users where status = A" and age = 50 db.users.find( { status: "A", age: 50 } ) delete from users db.users.remove() Wbudowany i rozwijany przez firmę sterownik do Linq

59 Zakończenie Dziękuję za uwagę

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie S t r o n a 1 S t r o n a 2 Tabela 1 - Karta produktu (wymagania GIS) Zadanie 12 Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Oracle Spatial. Platforma aplikacyjna i integracyjna GIS. Krzysztof Kazubski. Centrum Kompetencyjne ORACLE Spatial

Oracle Spatial. Platforma aplikacyjna i integracyjna GIS. Krzysztof Kazubski. Centrum Kompetencyjne ORACLE Spatial Oracle Spatial Platforma aplikacyjna i integracyjna GIS Krzysztof Kazubski Oracle : kompletna linia produktowa Wymagania Oracle10g Express Edition Oracle10g Personal Edition Oracle10g Standard Edition

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA PRZESTRZENNE W RELACYJNYCH BAZACH DANYCH

ZAPYTANIA PRZESTRZENNE W RELACYJNYCH BAZACH DANYCH Zeszyty Naukowe 127-141 Dariusz OLCZYK 1 ZAPYTANIA PRZESTRZENNE W RELACYJNYCH BAZACH DANYCH Streszczenie W artykule zaprezentowano podstawowe zagadnienia dotyczące pracy z tzw. systemami informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał. nr 5 do SIWZ/ zał. do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ArcGIS for Server Enterprise Standard - oprogramowanie geoinformatyczne, licencja bezterminowa 1 szt. 1. Umożliwianie publikacji

Bardziej szczegółowo

OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Izba Celna w Rzepinie OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wersja: 0.1 Dotyczy zakupu i wdrożenia oprogramowanie związanego z prezentacją przestrzenną GIS dla potrzeb wsparcia analizy kryminalnej w SC. Metryka

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA NA KIERUNKU INFORMATYKA GEOPORTAL GEOPORTAL Autor: Aneta Rosłan Współautorzy: Paweł Krawczyk Maciej Wierzchowski

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Struktura systemu Strona serwerowa:

Struktura systemu Strona serwerowa: PoniŜej jest przedstawiona architektura najbardziej rozbudowanej wersji systemu, oparta na bazie Oracle Spatial i zawierająca topologie, moduły branŝowe, procedury automatyzujące zadania, zaawansowaną

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć Geoportal

Jak stworzyć Geoportal Jak stworzyć Geoportal przy pomocy darmowego oprogramowania Grzegorz Olejarz olejarz.net 1. GEOPORTALE 2 Co to jest Geoportal? Geoportal portal internetowyzapewniający dostęp do usługdanych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Geo Intelligence - Location, location, location

Geo Intelligence - Location, location, location Geo Intelligence - Location, location, location Warszawa 27.10.2011 Tomasz Murtaś GIS Systemy GIS przechowują, analizują, zarządzają, udostępniają i wizualizują dane, które posiadają odniesienie przestrzenne.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPROGRAMOWANIE GIS GRZEGORZ MYRDA. Przegląd oprogramowania Free & Open Source GIS

MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPROGRAMOWANIE GIS GRZEGORZ MYRDA. Przegląd oprogramowania Free & Open Source GIS MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPROGRAMOWANIE GIS GRZEGORZ MYRDA Przegląd oprogramowania Free & Open Source GIS 1 OPROGRAMOWANIE GIS 2 G. MYRDA - PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA FREE & OPEN SOURCE GIS Krystyna GIS O aplikacji:

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Michał Wiącek

Projekt okładki: Michał Wiącek powstało z myślą wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w administracji geodezyjnej i z załoŝenia nie pokrywa pełnej funkcjonalności programu. Celem tego opracowania jest nie tylko zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE BKZ.342-00007/07 Kołobrzeg, 14 wrzesień 2007r. OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

WebGIS od map w internecie do geoprzetwarzania

WebGIS od map w internecie do geoprzetwarzania Opublikowane: Rzeszewski M. Jasiewicz J., 2009 - "WebGIS - od map w internecie do geoprzetwarzania" [W:] GIS- platforma integracyjna geografii, Zwoliński Z. (red.), 23-33, Poznań. WebGIS od map w internecie

Bardziej szczegółowo

GML w wolnym oprogramowaniu

GML w wolnym oprogramowaniu GML w wolnym oprogramowaniu Tomasz Kubik Politechnika Wrocławska Warszawa, 12 kwietnia 2012 Plan prezentacji Narzędzia do transformacji UML/XMI do XSD Programowe przetwarzanie dokumentów XSD/XML Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej.

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej Program Studiów 1. Sylwetka absolwenta Studia podyplomowe są adresowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ ZP-5/2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I DOSTAWA SERWERA SIECIOWEGO MONTOWANEGO W SZAFIE 19 WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie serwera

Bardziej szczegółowo

MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności

MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności USA: Phone: 518.285.6000 Fax: 518.285.6070 Sales: 800.327.8627 Government Sales: 800.619.2333 Technical Support: 518.285.7283 Technical Support

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opole, maj 2014 r. Spis treści 1. Cel prac.... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii Praca dyplomowa magisterska Analiza funkcjonalności ci oprogramowania QuantumGIS w zakresie analiz przestrzennych na przykładzie danych topograficznych.

Bardziej szczegółowo

Piotr Tokarz UMN MAPSERVER JAKO PLATFORMA WEBGIS NA PRZYKŁADZIE RZGW W KRAKOWIE

Piotr Tokarz UMN MAPSERVER JAKO PLATFORMA WEBGIS NA PRZYKŁADZIE RZGW W KRAKOWIE INSTYTUT INŹYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Piotr Tokarz UMN MAPSERVER JAKO PLATFORMA WEBGIS NA PRZYKŁADZIE RZGW W KRAKOWIE studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ.. Miasto Jasło Pieczęć Wykonawcy Ul. Rynek 12 38-200 Jasło OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA: Poniższe wymagania określają zakres Systemu Informacji Przestrzennej w ramach niniejszej

Bardziej szczegółowo

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project QGIS User Guide Wydanie 2.2 QGIS Project December 04 2014 Spis treści 1 Preambuła 3 2 Przyjęte oznaczenia 5 2.1 Oznaczenia GUI........................................... 5 2.2 Oznaczenia tekstu i klawiszy.....................................

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych...

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... A R T Y K U Y Człowiek i Środowisko 36 (1-2) 2012, s. 5-24 Paweł Sudra MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DANYCH POBIERANYCH Z USŁUG GEOINFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo