Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ ZP-5/2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I DOSTAWA SERWERA SIECIOWEGO MONTOWANEGO W SZAFIE 19 WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie serwera sieciowego z oprogramowaniem o następujących parametrach 1. Serwer sieciowy montowany w szafie 19 Lp. Nazwa Opis minimalnych wymagań komponentu a. b. c. Obudowa Płyta główna Procesor Obudowa do wysokości 2U, do montażu w szafie serwerowej 19 (szyny montażowe w komplecie). Płyta główna z możliwością zainstalowania min dwóch procesorów. Szyna min. FSB 1333 MHz lub równoważna Procesor dedykowany do pracy w serwerach oraz wspierający wirtualizację, procesor o wydajności nie gorszej niż 12,22 pkt. w teście Passmark (DUAL CPU Systems) W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. d. Pamięć RAM min. 8GB, z możliwością rozbudowy do 288GB e. Zabezpieczenia pamięci RAM Technologia ECC lub równoważna f. Interfejsy sieciowe Min. 1 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On- LAN, RJ45 oraz możliwość instalacji opcjonalnie drugiego portu g. Napęd optyczny Wewnętrzny napęd DVD+RW h. Dyski twarde Min 4 dyski 1TB 2.5 in SFF min HS 7.2K skonfigurowane jako RAID 5, możliwość rozbudowy do maksymalnie 8 dysków

2 i. Kontroler RAID Obsługa RAID 6 Gbps -0, -1, -10 lub 6 Gbps -0, -1, -10, -5 z minimum 256 MB cache j. Zarządzanie Serwer ma umożliwiać zdalne zarządzanie. k. Zasilanie Redundancja zasilania przy mocy zasilacza min 400W l. Dokumentacja użytkownika W języku polskim lub angielskim m. Certyfikaty Deklaracja CE n. Gwarancja Przynajmniej trzy lata gwarancji od daty dostawy. Obsługa i naprawy będą realizowane w siedzibie Zamawiającego, z 24 godzinnym czasem reakcji od zgłoszenia awarii. o. Elementy HotPlug Przynajmniej: dyski twarde, zasilacze, wiatraki Serwer musi współpracować z zainstalowanym u Zamawiającego serwerem IBM x- series Serwerowy system operacyjny z licencją dla 10 użytkowników (z możliwością rozszerzenia) Dostawa serwerowego systemu operacyjnego w wersji standardowej, 64 bitowego (obsługa pamięci powyżej 4 GB) z dostępem dla 10 użytkowników mogącego pracować w domenie i współpracować z obecnie wykorzystywany serwerowym systemem operacyjnym Microsoft Windows 2003 SBS (obsługa obecnie wykorzystywanych kont klienckich, uprawnień, usług katalogowych Active Directory), a. system powinien w pełni współpracować z zaproponowanym serwerem, ma być dostarczony w najnowszej dostępnej na rynku wersji, b. ma posiadać interfejs w języku polskim, c. ma pełnić rolę serwera plikowego, www, dhcp, dns, drukowania, aplikacji i platformy do serwerowego oprogramowania GIS, d. ma umożliwić połączenie zdalne wraz z pulpitem zdalnym, e. oprogramowanie ma współpracować z wykorzystywanymi przez zamawiającego programami GIS-owymi (ArcView 9,x do ArcInfo 10), geobazami w formacie mdb i accdb, oprogramowaniem biurowym (Microsoft Office wer 2000 do praca grupowa, instalacja serwerowa), oraz wykorzystywanym oprogramowaniem antywirusowym (Symantec Endpoint Protection SBE 12), f. system ma zostać dostarczony wraz z nośnikami instalacyjnymi. 3. Serwer baz danych z licencją 10 użytkowników (z możliwością rozszerzenia) Dostawa serwera baz danych w wersji standard a. serwer baz danych ma pozwalać na zasilanie baz posiadanymi przez zamawiającego danymi w formacie mdb, accdb, xls, xlsx, sql, b. wielkość obsługiwanej bazy - powyżej 10 GB, c. obsługa więcej niż 2 procesorów,

3 d. dublowanie bazy danych, e. automatyczne odzyskiwanie z kopi, f. zintegrowanie uwierzytelnień z systemem operacyjnym, g. obsługa zasad haseł systemu operacyjnego, h. obsługa planarnych i geodezyjnych typów danych, i. obsługa indeksów przestrzennych, j. zaawansowane biblioteki przestrzenne, k. import/eksport formatów danych przestrzennych, l. serwer baz danych ma współpracować z wykorzystywanymi przez zamawiającego programami GIS-owymi ((ArcView 9,x do ArcInfo 10, oraz planowanym do zakupu oprogramowaniem GIS-owym w wersji serwerowej), geobazami w formacie mdb i accdb, m. ma być dostarczony w najnowszej dostępnej na rynku wersji wraz z nośnikami instalacyjnymi. Część II Dostarczenie oprogramowania GIS 1 Oprogramowanie GIS serwer Dostawa oprogramowania ArcGIS Server Enterprise Standard w wersji 10 lub wyższej, lub oprogramowania równoważnego. Za równoważne oprogramowanie Zamawiający uzna oprogramowanie: a. współpracujące z z wykorzystywanymi przez zamawiającego programami GISowymi (ArcView 9,x do ArcInfo 10), geobazami w formacie mdb i accdb, pozwalające na integracje z posiadanym oprogramowaniem GIS, b. obsługujące geobazy wykorzystujące technologię ArcSDE, c. obsługujące systemy baz danych: Microsoft SQL Server, Oracle, Postgre SQL, Informix, d. obsługujące replikację geobazy, e. pozwalające na udostępnianie danych przestrzennych oraz funkcjonalności poprzez wykorzystanie usług internetowych (sieciowych). Usługi internetowe ułatwiają wspólne korzystanie z zasobów przez aplikacje klienckie, f. pozwalające na edycję i aktualizację obiektów znajdujących się w geobazie oraz ich atrybutów przestrzennych przez Internet, g. wspierające następujące typy usług sieciowych: Feature ( edytowanie obiektów za pośrednictwem sieci WEB oraz przy użyciu smartfonów), Geodata (replikacja geobaz) Geocoding (odnajdywanie i wyświetlanie adresów/lokalizacji na mapie) Geometrya ( obliczenia geometryczne jak obliczanie długości i powierzchni obiektów) Geoprocessing (modelowanie i analiza danych przestrzennych) Globy ( analizy 3D i renderowanie globów) Image (udostępnianie i zarządzanie danymi rastrowymi) Keyhole Markup Language (KML)* Map ( cache owanie i optymalizowanie usług mapowych) Mobile (praca z usługami na urządzeniach mobilnych)

4 Rozszerzenie ArcGIS Network Analyst (wyznaczanie tras, lokalizacja najbliższego obiektu, analizy dostępności) Search (wyszukiwanie obiektów, lokalizacji) Web Coverage Service (WCS) Web Feature Service (WFS) and Transactional Web Feature Services (WFS-T) Web Map Service (WMS), h. Pozwalające na proste geoprzetwarzanie 2 Oprogramowanie GIS Dostawa 10 licencji jednostanowiskowych oprogramowania GIS ArcEdytor w wersji 10 lub wyższej lub oprogramowania równoważnego, wraz z modułami: Spatial Analyst 10 lub równoważny - 10 szt., 3D Analyst: 10 lub równoważny - 10 szt., Network Analyst 10 lub równoważny - 10 szt., wraz z nośnikami instalacyjnymi. Za równoważne Zamawiający uzna oprogramowanie, które ma możliwość bezpośredniej, poprawnej pracy z plikami w formacie shp, mxd wytworzonymi w posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniu ESRI ArcView w wersji 9.x do 10.x pliki w formacie *.shp. Bezpośrednia i poprawna praca oznacza, że program będzie umożliwiał: a. bezpośrednie czytanie wielu formatów danych, b. łączenie danych adresowych z lokalizacją geograficzną i wyświetlanie ich w określonym układzie współrzędnych; c. tworzenie, edycję, przeglądanie i przeszukiwanie metadanych; d. łączenie i tworzenie zarówno danych tabelarycznych jak i geograficznych, e. tworzenie map, f. pozwalał na łatwe nawigowanie i tworzenie zapytań do mapy, jak również pozyskiwanie dodatkowych informacji, takich, jak hiperłącza, które integrują mapę z informacjami zewnętrznymi; g. drukowanie map, h. symbolizację i etykietowanie map, i. zaawansowane analizy przestrzenne: wykorzystanie rozległego zestawu narzędzi do analiz w pełnej strukturze, co ułatwia tworzenie, użytkowanie i wymianę modeli geoprzetwarzania, tworzenie modeli analiz przy użyciu mechanizmu przeciągnij i upuść, tworzenie skryptów analiz danych, wyszukiwanie danych na pod stawie zapytań o atrybuty lub lokalizację, j. rozwiązywanie konfliktów pomiędzy wersjami geobazy wielodostępowej; k. tworzenie i edycja wymiarowania oraz klasy obiektów opisowych geobazy; l. tworzenie dynamicznych obiektów z geokodowanych lokalizacji. m. oprogramowanie ma w pełni współpracować z zaproponowanym oprogramowaniem GIS serwer. Moduły (równoważne) mają również umożliwiać: a. prowadzenie zaawansowanych analiz przestrzennych,

5 b. konwersję obiektów wektorowych (punktów, linii, poligonów) na obrazy rastrowe, c. generowanie map gęstości i ciągłych powierzchni na podstawie obiektów punktowych, d. tworzenie warstwic, map nachyleń i ekspozycji oraz powierzchni cieniowanych, e. wykonywanie zapytań logicznych i obliczeń algebraicznych na mapach, f. przeprowadzanie analiz sąsiedztwa i analiz strefowych, g. wykonywanie dyskretnych analiz komórkowych, h. wykonywanie klasyfikacji rastra, i. przeprowadzanie sferycznych wizualizacji 3D, wizualizacji przelotów oraz animacji, j. budowanie i wizualizacje powierzchni, rzeźby terenu oraz drapowanie powierzchni, k. wykonywanie analiz obszaru widoczności, korytarza, linii widoczności, interpolacji profili wysokościowych, określanie stopnia nachylenia drogi, l. przeglądanie i tworzenie KML oraz przeglądanie danych skanowania laserowego Lidar, m. tworzenie warstwic i modeli rzeźby terenu, n. import plików SketchUp, 3D Studio i OpenFlight, o. używanie bezpłatnych globów 3D i obrazów z ArcGISSM Online Services, p. obliczanie pola powierzchni, objętości brył, spadków i ekspozycji powierzchni terenu oraz cieniowanego modelu terenu, q. wyszukiwanie najbardziej efektywnych tras podróży, r. wyznaczanie najbliższych lokalizacji, s. definiowanie obszarów dostępności w określonym czasie, t. generowanie macierzy kosztów przebycia drogi z każdej lokalizacji do wszystkich pozostałych lokalizacji w sieci, u. wykorzystanie istniejących danych GIS, v. ograniczenie wyników zapytań przez określenie czasów dostaw, w. pracę z łatwym w użyciu graficznym interfejsem użytkownika, x. modelowanie złożonych problemów z wykorzystaniem ModelBuilder, Oprogramowanie ma posiadać interfejs w języku polskim Powinien działać poprawnie na platformie MS Windows XP, MS Windows Vista i MS Windows 7. Dostawca zapewni 12 miesięczny serwis dla oprogramowania GIS-owego.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) 1 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Komputer 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie aplikacje biurowe 3. Obudowa 1. małogabarytowa,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH Załącznik nr 4.. miejscowość i data FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH Zamawiający zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

ArcGISd. Rozszerzenia

ArcGISd. Rozszerzenia ArcGISd Rozszerzenia Rozszerzenia ArcGIS Specjalistyczne narzędzia GIS do realizacji zaawansowanych analiz i profesjonalnego tworzenia map Esri oferuje wiele rozszerzeń wzbogacających możliwości oprogramowania

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Pkt. Typ sprzętu komputerowego Zamawiana liczba sztuk. 1. Stacja komputerowa typu laptop. Stacja komputerowa 1 10. Stacja komputerowa 2 10

Pkt. Typ sprzętu komputerowego Zamawiana liczba sztuk. 1. Stacja komputerowa typu laptop. Stacja komputerowa 1 10. Stacja komputerowa 2 10 Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykaz sprzętu i oprogramowania Pkt. Typ sprzętu komputerowego Zamawiana liczba sztuk Stacja komputerowa typu laptop 5 Stacja komputerowa 1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1.1. Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej Zamawiającego. str. 1

Załącznik nr 1.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1.1. Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej Zamawiającego. str. 1 Załącznik nr 1.1. Kompletny system pracy grupowej z oprzyrządowaniem serwerowym wysokiej dostępności i serwer NAS oraz rozbudowa wyposażenia nowej serwerowni Instytutu o dwa przełączniki 1 kpl. SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego środowiska sprzętowego w zakresie wirtualizacji stacji roboczych. Przedsięwzięcie to jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

Podać producenta i model... L.P. Parametr Minimalna wartość parametru Oferowana wartość parametru

Podać producenta i model... L.P. Parametr Minimalna wartość parametru Oferowana wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Pakiet I: Notebook I wraz z wyposażeniem - 1 szt. Notebook I 1 szt. Podać producenta i model... L.P. Parametr Minimalna wartość parametru Oferowana wartość parametru

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DZ/19/2012 Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Informatyzacja Pawilonu 1 Przedmiot zamówienia będzie realizowany według założeń określonych w niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy: AD-O.272.4.2014 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia 1. Serwer wraz z oprogramowaniem do archiwizacji 1 zestaw Lp. Wymagane minimalne parametry techniczne serwera 1. Typ Serwer 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń

Opis techniczny urządzeń Załącznik nr 2 Minimalne wymagania dla urządzeń: Serwery geodezyjny/wymiany 2 sztuki Opis techniczny urządzeń Lp. Parametr Minimalne wymagania techniczne 1. Obudowa Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej

Bardziej szczegółowo