Przestrzenne bazy danych. Definicja i cechy przestrzennych baz danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przestrzenne bazy danych. Definicja i cechy przestrzennych baz danych"

Transkrypt

1 Przestrzenne bazy danych Definicja i cechy przestrzennych baz danych

2 Zakres wykładów Wstęp do przestrzennych baz danych Typy geometryczne Funkcje geometryczne Modelowanie danych Metody rozwiązywania problemów przestrzennych Zastosowanie przestrzennych baz danych w aplikacjach sieciowych

3 Literatura Obe R., Hsu L., PostgreSQL: Up and Running. O'Reilly Obe R., Hsu L., PostGIS in Action, Manning Publications Stones R., Mattew N Bazy danych i PostgreSQL. Od podstaw, Helion Tutoriale:

4 Podstawowe funkcje systemów GIS Wprowadzanie danych Generalizacja danych Przechowywanie danych Zarządzanie danymi Analizy i prezentacje danych

5 Przykładowe funkcje analiz przestrzennych Graficzna klasyfikacja danych wizualizacja obiektów na podstawie atrybutów opisowych (np. różne grubości i barwy linii dróg w zależności od atrybutów) Buforowanie Wyznaczanie strefy wokół obiektów za pomocą promienna podanego przez użytkownika Analizy sieciowe Sieć połączonych obiektów może posłużyć do analiz i symulacji rozpływu określonego medium (np. szacowanie ruchu samochodowego, wyznaczanie najkrótszej i najszybszej drogi dojazdu)

6 Przykładowe funkcje analiz przestrzennych Obliczanie powierzchni i długości Wizualizacja Prezentacja danych GIS może przybierać postać interaktywnej mapy lub tabeli z atrybutami opisowymi, może też polegać na drukowaniu map, tabel, wykresów Geokodowanie Funkcja pozwalająca na automatyczne umieszczanie na mapie dowolnych obiektów na podstawie ich adresów w specjalnej warstwie adresowej bez stosowania współrzędnych geograficznych

7 Mapa cyfrowa Mapa cyfrowa przechowuje umiejscowienie i kształt geometryczny obiektów geograficznych wraz informacjami opisującymi te obiekty Cechy mapy cyfrowej Każdy element na mapie cyfrowej w systemie GIS posiada swój opis w bazie danych Obiekty są zapisane w odpowiednim układzie współrzędnych, wizualizowane z zastosowaniem odpowiedniej projekcji Dane w systemie GIS są przechowywane w maksymalnie elastyczny sposób, aby ich zarządzanie i analiza były jak najbardziej efektywne

8 Elementy mapy cyfrowej Warstwa obejmuje obiekty posiadające pewną cechę wspólną (niektóre systemy GIS pozwalają na tworzenie warstw obiektów tylko jednego typu: warstwa punktowa, liniowa, obszarowa Do każdej warstwy dołączona jest jedna tabela atrybutów z określonymi polami wspólnymi dla każdego obiektu Atrybuty wyświetlania takie jak kolor, grubość linii, rodzaj wypełnienia ustalone są dla całej warstwy Obiekt Składnik warstwy, najmniejszy samodzielny element, jaki można wyróżnić na mapie Reprezentacja graficzna obiektu jest łączona z informacją opisową przechowywaną w bazie danych i może to być liczba, text, zdjęcie, dźwięk, animacja Każdy obiekt składa się z co najmniej jednego punktu o zadanych współrzędnych Atrybuty opisowe Podstawowa cecha systemów GIS to możliwość opisania każdego obiektu Każdy obiekt może być opisany dowolną ilością informacji dowolnego typu W celu wymiany informacji pomiędzy systemami GIS istnieją narzędzia do konwersji map: formaty shapefile, DGN, MIF.

9 Modele danych przestrzennych Pliki lub zbiory plików często o hierarchicznej strukturze Bazy danych: Relacyjne bazy danych Obiektowe bazy danych Zestaw kolumn i wierszy tworzących tabele, które mogą być ze sobą powiązane za pomocą wspólnego atrybutu (klucza). Klasy obiektów, które posiadają atrybuty Obiekty wyposażone w swoje zachowania czyli metody Cechy i metody jednych obiektów mogą być dziedziczone przez inne obiekty Obiektowo-relacyjna baza danych przechowuje zmienne obiektowe w relacyjnej kolumnie tabeli tak jak podstawowe typy danych pozwala tworzyć własne typy danych, nowe funkcje i operatory które funkcjonują jak typy podstawowe

10 Przestrzenna baza danych Przestrzenna baza danych to baza danych, która pozwala definiować specjalne typy danych dla obiektów geometrycznych i przechowywać dane geometryczne w normalnej bazie danych dostarcza specjalne funkcje i indeksy pozwalające analizować dane przestrzenne w języku SQL jest narzędziem analitycznym

11 Ewolucja aplikacji GIS Źródło:

12 Modele przechowywania geodanych w bazach danych Pojedyncza baza przechowująca zarówno dane geometryczne, jak i opisowe; Dwie bazy danych: jedna na dane geometryczne, druga na dane opisowe; Jedna baza na dane geometryczne połączona z wieloma bazami przechowującymi dane opisowe Do przechowywania geodanych w bazach danych wykorzystywane są rozszerzenia przestrzenne stworzone przez producentów baz danych w celu rozszerzenia standardowej bazy danych o możliwość przechowywanie danych przestrzennych Oracle Spatial PostGIS/PostgreSQL SpatiaLite/SQLite Spatial SQL Server

13 Zalety przestrzennej bazy danych Przechowywanie danych w plikach np. shapefile wymaga specjalnego oprogramowania GIS do odczytu i zapisu - SQL daje możliwość jednolitego dostępu do danych i ich analizy Przestrzenne bazy danych umożliwiają pracę równoległą na tych samych danych Skomplikowane analizy przestrzenne mogą być definiowane za pomocą pojedynczych zapytań SQL zastępujących skomplikowane moduły aplikacji GIS

14 Geometryczne typy danych Przestrzenna baza danych taka jak PostGIS stosuje obiekty typu Simple Features zgodne z OpenGIS Consortium: POINT MULTIPOINT LINESTRING MULTILINESTRING POLYGON MULTIPOLYGON GEOMETRYCOLLECTION Źródło:

15 Analiza przestrzenna Zapytanie przestrzenne jest zapytaniem do bazy danych stosującym funkcje geometryczne aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przestrzeni i obiektów w przestrzeni; Rozszerzenia przestrzenne baz danych takie jak PostGIS dodają do standardowego języka SQL funkcje współpracujące z obiektami geometrycznymi jak ze zwykłymi danymi

16 Indeksy PostgreSQL Indeksy B-Tree Używane dla danych liczbowo-tektowych Indeksy R-Tree Dzielą dane przestrzenne na siatki prostokątów, każdy z prostokątów jest dzielony na kolejne prostokąty Indeksy GiST( Generalized Search Trees) Stosowane w PostGIS Dzielą dane na obiekty pozostające w relacjach z innymi obiektami

17 Działanie indeksów przestrzennych Źródło: Prostokąt obwiedni obiektu (bounding box) najmniejszy możliwy prostokąt równoległy do osi układu współrzędnych zawierający wpisany obiekt Indeksy przestrzenne sprawdzają czy zachodzi relacja pomiędzy prostokątami obwiedni analizowanych obiektów

18 Struktura danych przestrzennych w PostGIS SPATIAL_REF_SYS tabela zawierająca definicje używanych systemów odniesień przestrzennych GEOMETRY_COLUMNS widok (od wersji 2.0) zawierający opis struktury danych dla określonej warstwy. Same dane przechowywane są w kolumnach typu geometrycznego

19 Tworzenie obiektów geometrycznych w PostGIS (punkty) Tworzenie punktów: SELECT ST_Point(1, 2) As MyFirstPoint; Tworzenie punktu względem współrzędnych geograficznych ( obiekt zapisany w postaci biarnej): SELECT ST_SetSRID(ST_Point( , ),4326); Tworzenie punktu względem współrzędnych geograficznych ( obiekt zapisany w postaci reprezentacji tekstowej WKT Well Known Text) SELECT ST_GeomFromText('POINT( )', 4326); Wynik zapytania: st_geomfromtext E FD2E6CCD564253C0A93121E

20 Tworzenie obiektów geometrycznych w PostGIS (linie i poligony) Utworzenie linii: SELECT ST_GeomFromText('LINESTRING(-14 21,0 0,35 26)') AS MyCheckMark; Utworzenie poligonu w kształcie trójkąta: SELECT ST_GeomFromText('POLYGON((0 1,1-1,-1-1,0 1))') As MyTriangle;

21 Tworzenie danych przestrzennych Utworzenie tabeli: CREATE TABLE TEST( ID int4, NAME varchar(25)); CREATE TABLE POLIGON( ID int4, NAME varchar(25)); Dodanie kolumny do przechowywania geometrii SELECT AddGeometryColumn( public, test, geom,0, LINESTRING, 2); SELECT AddGeometryColumn( public, poligon, geom,0, POLYGON, 2); Wstawienie danych geometrycznych: INSERT INTO test (ID, NAME, GEOM) VALUES (1, opis, GeomFromText( LINESTRING(2 3, 4 5, 6 5, 7 8),-1)); INSERT INTO poligon (ID, NAME, GEOM) VALUES (1, 'pole1', GeomFromText('POLYGON((52 218, , , , , , , , , , ))',-1));

22 Funkcja AddGeometryColumn() AddGeometryColumn(<baza_danych>, <tabela>, <kolumna>, <układ współrzędnych>, <typ obiektu>, <wymiar>) <układ współrzędnych> identyfikator układu odniesienia SRID z tabeli SPATIAL_REF_SYS <typ obiektu> - np. LINESTRING, POLYGON <wymiar> obiekt 2- lub 3-wymiarowy

23 Tworzenie danych przestrzennych

24 Wizualizacja w QGIS

25 Tworzenie danych przestrzennych Pobranie danych z pliku csv Utworzenie kolumny do przechowywania geometrii Utworzenie geometrii na podstawie współrzędnych

26 Tworzenie danych przestrzennych

27 Zapytania przestrzenne

ZAPYTANIA PRZESTRZENNE W RELACYJNYCH BAZACH DANYCH

ZAPYTANIA PRZESTRZENNE W RELACYJNYCH BAZACH DANYCH Zeszyty Naukowe 127-141 Dariusz OLCZYK 1 ZAPYTANIA PRZESTRZENNE W RELACYJNYCH BAZACH DANYCH Streszczenie W artykule zaprezentowano podstawowe zagadnienia dotyczące pracy z tzw. systemami informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przestrzennych typów danych. do tworzenia raportów. Using spatial data types in reports.

Charakterystyka przestrzennych typów danych. do tworzenia raportów. Using spatial data types in reports. Materiały konferencyjne Bazy Danych i Business Intelligence Dr inż. Jacek Markus Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jacek.markus@gmail.com typów danych do tworzenia raportów. Using spatial data types

Bardziej szczegółowo

DANE PRZESTRZENNE W BAZACH DANYCH SYSTEMU MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 WPROWADZENIE

DANE PRZESTRZENNE W BAZACH DANYCH SYSTEMU MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 WPROWADZENIE ZESZYTY NAUKOWE 159-167 Paweł POTASIŃSKI 1 DANE PRZESTRZENNE W BAZACH DANYCH SYSTEMU MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 WPROWADZENIE Streszczenie Bazy relacyjne coraz częściej zawierają dane, które nie pasują

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z prac dotyczących tworzenia Geobazy CHEMSEA (etap 2)

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z prac dotyczących tworzenia Geobazy CHEMSEA (etap 2) (etap 2) Sprawozdanie 01/13 Data: 2013-03-30 Wersja: 1.00 Opracował zespół w składzie: Dariusz Grabiec kierownictwo Andrzej Bielski Emil Osika Wykonawca: Dariusz GRABIEC Hydrograf morski kat. A Nr upr.

Bardziej szczegółowo

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest informacja

Bardziej szczegółowo

OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Izba Celna w Rzepinie OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wersja: 0.1 Dotyczy zakupu i wdrożenia oprogramowanie związanego z prezentacją przestrzenną GIS dla potrzeb wsparcia analizy kryminalnej w SC. Metryka

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Michał Wiącek

Projekt okładki: Michał Wiącek powstało z myślą wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w administracji geodezyjnej i z załoŝenia nie pokrywa pełnej funkcjonalności programu. Celem tego opracowania jest nie tylko zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia

Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia 2 Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia Zagadnienie Wprowadzenie do programu GeoMedia Charakterystyka systemu Tworzenie geoprzestrzeni Podłączanie istniejących

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii Praca dyplomowa magisterska Analiza funkcjonalności ci oprogramowania QuantumGIS w zakresie analiz przestrzennych na przykładzie danych topograficznych.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych

Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych Wykład prowadzi: Tomasz Koszlajda Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych W ramach niniejszego wykładu zostaną

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII Wydział Informatyki

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII Wydział Informatyki WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII Wydział Informatyki KIERUNEK: INFORMATYKA SPECJALNOŚĆ: BAZY DANYCH! ŁUKASZ MAK, ŁUKASZ ORZECHOWSKI Nr albumu: 3281, 3365 Implementacja aplikacji do planowania trasy przejazdu

Bardziej szczegółowo

GEOXA. EDITOR MPZP 2.0 (Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego) (C) 2002-2009 CGIS Creative GIS Solutions. Creative GIS Solutions

GEOXA. EDITOR MPZP 2.0 (Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego) (C) 2002-2009 CGIS Creative GIS Solutions. Creative GIS Solutions GEOXA EDITOR MPZP 2.0 (Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego) (C) 2002-2009 CGIS Creative GIS Solutions www.cgis.pl Creative GIS Solutions Wszelkie nazwy oraz znaki handlowe użyte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

AssetCenter Administracja

AssetCenter Administracja Peregrine AssetCenter Administracja PART NUMBER ACT-4.2.0-POL-01019-00239 AssetCenter Copyright 2002 Peregrine Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac dotyczących tworzenia Geobazy CHEMSEA (etap 2)

Sprawozdanie z prac dotyczących tworzenia Geobazy CHEMSEA (etap 2) (etap 2) Sprawozdanie 01/13 Data: 2013-03-30 Wersja: 1.00 Opracował zespół w składzie: Dariusz Grabiec kierownictwo Andrzej Bielski Emil Osika Wykonawca: Dariusz GRABIEC Hydrograf morski kat. A Nr upr.

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie S t r o n a 1 S t r o n a 2 Tabela 1 - Karta produktu (wymagania GIS) Zadanie 12 Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu

Bardziej szczegółowo

MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności

MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności USA: Phone: 518.285.6000 Fax: 518.285.6070 Sales: 800.327.8627 Government Sales: 800.619.2333 Technical Support: 518.285.7283 Technical Support

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej.

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej Program Studiów 1. Sylwetka absolwenta Studia podyplomowe są adresowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Licencja Microsoft Windows SQL Server Standard 2012 (nie OEM) lub w pełni równoważny oraz licencja umożliwiająca dostęp do Microsoft Windows SQL Server Standard

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka i funkcjonalność systemu

Charakterystyka i funkcjonalność systemu Charakterystyka i funkcjonalność systemu GEOLISP Katowice, styczeń 2012 autor: Marian Poniewiera Zakład Geodezji i Ochrony Terenów Górniczych Politechniki Śląskiej www.geolisp.pl geolisp@geolisp.pl Krótki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do baz danych

Wprowadzenie do baz danych Wprowadzenie do baz danych O czym będziemy mówić Bazy danych - zastosowania Typy bazy danych Terminologia Programy do zarządzania bazami danych SQL Bazy danych Open Source Dlaczego mówimy o bazach danych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. PRZEDMIOT PRACY...4 2. CEL PRACY...4 3. KONSTRUKCJA PRACY...4 ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ...6 1.1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów

Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 WPROWADZENIE... 9 1.1 Przewodnik po podręczniku... 9 1.1.1 Struktura podręcznika... 10 1.1.1.1 I część podręcznika WSPÓLNA... 10 1.1.1.2

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA NA KIERUNKU INFORMATYKA GEOPORTAL GEOPORTAL Autor: Aneta Rosłan Współautorzy: Paweł Krawczyk Maciej Wierzchowski

Bardziej szczegółowo

Struktura systemu Strona serwerowa:

Struktura systemu Strona serwerowa: PoniŜej jest przedstawiona architektura najbardziej rozbudowanej wersji systemu, oparta na bazie Oracle Spatial i zawierająca topologie, moduły branŝowe, procedury automatyzujące zadania, zaawansowaną

Bardziej szczegółowo

Oracle intermedia na tle standardu SQL/MM i prototypowych systemów multimedialnych baz danych

Oracle intermedia na tle standardu SQL/MM i prototypowych systemów multimedialnych baz danych IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Oracle intermedia na tle standardu SQL/MM i prototypowych systemów multimedialnych baz danych Marek Wojciechowski, ukasz Matuszczak Politechnika Poznañska

Bardziej szczegółowo