Algorytmy Równoległe i Rozproszone Część IV - Model PRAM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Algorytmy Równoległe i Rozproszone Część IV - Model PRAM"

Transkrypt

1 Algorytmy Równoległe i Rozproszone Część IV - Model PRAM Łukasz Kuszner pokój 209, WETI kuszner/ Oficjalna strona wykładu kuszner/arir/ Wykład 15 godzin, Projekt 15 godzin 2015 Strona 1 z 45

2 1. Powody rozwoju systemów równoległych i rozproszonych wymiana informacji, współdzielenie zasobów, zwiększanie niezawodności poprzez powielanie, zwiększanie wydajności poprzez zrównoleglanie, upraszczanie konstrukcji poprzez specjalizację. Strona 2 z 45

3 Wymiana informacji zność wymiany informacji pociąga za sobą konieczność budowy systemów, które taką wymianę umożliwiają. W powszechnym użyciu jest wiele takich systemów jak choćby globalna sieć Internet, sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej, wewnętrzne sieci komputerowe dużych korporacji przemysłowych, wojskowe i cywilne systemy wczesnego ostrzegania, systemy nawigacji satelitarnej i inne. Strona 3 z 45

4 Współdzielenie zasobów Wytworzenie, a później utrzymanie niektórych zasobów może być bardzo kosztowne. zne staje się więc współdzielenie ich przez wielu użytkowników. W takim wypadku dla ułatwienia dostępu i uregulowania zasad korzystania z zasobów powstają często rozproszone systemy dostępu i kontroli. Jako przykłady można tu podać np.: teleskop kosmiczny Hubble a, a w mniejszej skali ploter lub drukarkę współdzieloną przez kilku użytkowników. Zasobami mogą być też dane, lub moc obliczeniowa superkomputerów. Strona 4 z 45

5 Zwiększanie niezawodności poprzez powielanie Systemy rozproszone mogą być potencjalnie bardziej niezawodne. O ile awaria lub zniszczenie samodzielnie działającego komputera uniemożliwa pracę całego systemu, o tyle awaria systemu rozproszonego może być zneutralizowana poprzez zastąpienie niesprawnego elementu poprzez inne działające równolegle. Strona 5 z 45

6 Zwiększanie wydajności poprzez zrównoleglanie W systemach masowej obsługi powielenie jednostek wykonujących to samo zadanie powoduje wzrost wydajności. Przykładem tutaj mogą być komputery odpowiadające na zapytania kierowane do baz danych. Również w innego rodzaju systemach jeśli tylko realizowane zadania mogą być dzielone na mniejsze części, to możemy przyspieszyć obsługę poprzez zrównoleglenie pewnych operacji. Strona 6 z 45

7 Upraszczanie konstrukcji poprzez specjalizację Konstrukcja systemów komputerowych może być bardzo złożona. Podobnie jak klasyczna modularyzacja podział systemu na kooperujące części może zaowocować zmniejszeniem złożoności pojedynczych elementów i zarazem uproszczeniem konstrukcji całego systemu. Strona 7 z 45

8 2. Jakość algorytmów równoległych Czas obliczeń (złożoność algorytmu) Liczba potrzebnych procesorów. Przyjęty model obliczeń Przyspieszenie Efektywność Skalowalność Strona 8 z 45

9 Przyspieszenie Rozważmy problem, dla którego sekwencyjny algorytm wymaga czasu T s. Dysponujemy algorytmem, który działa w czasie T p przy użyciu P procesorów. Speedup = T s T p Efficiency = T s P T p W jaki sposób obliczamy czasy T s i T p? Strona 9 z 45

10 Przyspieszenie względne (Relative Speedup) Niech A będzie algorytmem równoległym. RelativeSpeedup(n, p) = T s T p T s =Czas rozwiązania problemu P na jednym procesorze T p =Czas rozwiązania problemu P na p procesorach Strona 10 z 45

11 Przyspieszenie rzeczywiste (Real Speedup) Niech A będzie algorytmem równoległym. RealSpeedup(n, p) = T s T p T s =Czas rozwiązania problemu najlepszym znanym algorytmem sekwencyjnym, T p =Czas rozwiązania problemu P na p procesorach. W obu wypadkach mierzymy czas na maszynie równoległej. Strona 11 z 45

12 Przyspieszenie bezwzględne (Absolute Speedup) Niech A będzie algorytmem równoległem. AbsoluteSpeedup(n, p) = T s T p T s =Czas rozwiązania problemu najlepszym znanym algorytmem sekwencyjnym na najszybszym znanym procesorze, T p =Czas rozwiązania problemu P na p procesorach. Strona 12 z 45

13 Asymptotyczne przyspieszenie rzeczywiste (Asymptotic Real Speedup) Niech S(n) będzie złożonością obliczeniową najlepszego algorytmu sekwencyjnego, a A algorytmem równoległym i P A (n) jego złożonością bez ograniczenia na liczbę procesorów. AsymptoticRealSpeedup(n, p) = S(n) P (n) Strona 13 z 45

14 Cost Normalized Speedup CNS(n, p) = Speedup(n, p) koszt systemu równoległego koszt systemu sekwencyjnego Strona 14 z 45

15 Efektywność Efektywność jest miarą ściśle związaną z przyspieszeniem. Ogólnie można zapisać Efficiency(n, p) = Speedup(n, p), p gdzie n jest rozmiarem problemu, a p jest liczbą użytych procesorów. W zależności od tego jaką przyjmiemy miarę przyspieszenia uzyskamy różne miary efektywności. Strona 15 z 45

16 Skalowalność Intuicyjnie system/algorytm jest skalowalny, jeśli efektywność maleje wolno wraz ze wzrostem rozmiaru problemu i liczby procesorów. Strona 16 z 45

17 3. W modelu przetwarzania sekwencyjnego kluczową rolę pełni model maszyny RAM (random access machine). Każda taka maszyna składa się z ustalonego programu, jednostki obliczeniowej, taśmy (tylko do odczytu) z danymi wejściowymi, taśmy (tylko do zapisu) na wynik działania programu oraz nieograniczonej pamięci o dostępie swobodnym. Ponadto każda komórka pamięci jest w stanie zapamiętać liczbę całkowitą o nieograniczonym zakresie. Jednostka obliczeniowa nie jest skomplikowana pozwala na wykonywanie najprostszych instrukcji takich jak: kopiowanie komórek pamięci, porównania i skoki warunkowe, podstawowe operacje arytmetyczne itp. Ustalony program użytkownika składa się z ciągu takich instrukcji. Strona 17 z 45

18 Miarą złożoności programów dla maszyny RAM są typowo czas działania mierzony liczbą wykonanych instrukcji i zużycie pamięci mierzone liczbą wykorzystywanych komórek. Żeby uchronić ten model przed zniekształceniami zabronione jest generowanie bardzo dużych liczb w krótkim czasie. Np. zabrania się generowania liczb o niewielomianowej długości zapisu w wielomianowym czasie. Można to osiągnąć albo przez uważny dobór zestawu instrukcji, albo przerzucając odpowiedzialność na twórców algorytmów dla danego modelu. W ten sposób otrzymujemy gamę równoważnych modeli dla obliczeń sekwencyjnych. Strona 18 z 45

19 Naturalnym uogólnieniem modelu RAM (ang. random access machine) jest dodanie większej liczby jednostek obliczeniowych. Ideę maszyny PRAM (ang. parallel random access machine) może ilustrować poniższy schemat: Pamięć współdzielona Strona 19 z 45 P 1 P 2 P n

20 4. Pamięć jest wspólna dla wszystkich procesorów. Każdy procesor jest maszyną typu RAM. Wszystkie procesory działają synchronicznie. Czas działania mierzymy liczbą dostępów do pamięci współdzielonej. Zużycie pamięci liczymy liczbą użytych komórek. Dodatkowym parametrem jest liczba użytych procesorów. Tu zakładamy, że w wielomianowym czasie można użyć tylko wielomianowej liczby procesorów. Strona 20 z 45

21 Uwagi do założeń Ostatni punkt założeń można rozwiązać np. w taki sposób, że procesor P 1 oblicza potrzebną liczbę procesorów, a następnie włącza je wpisując liczbę do odpowiedniego rejestru. Liczenie dostępów do pamięci ma taki sens praktyczny, że zwykle wszelkie operacje typu komunikacyjnego zabierają znacznie więcej czasu niż obliczenia lokalne. Wadą założenia o jednostkowym czasie dostępu jest, występowanie w rzeczywistych systemach równoległych mechanizmów komunikacji o bardzo zróżnicowanej wydajności. Strona 21 z 45

22 Dostęp do pamięci Istnieje kilka sposobów modelowania równoległego dostępu do pamięci współdzielonej. We wszystkich modelach zakładamy oddzielenie operacji zapisu i odczytu. Przyjmujemy, że maszyna PRAM działa w cyklu składającym się z: (jeśli potrzeba) czytaj z pamięci współdzielonej, (jeśli potrzeba) wykonaj obliczenia lokalne, (jeśli potrzeba) pisz do pamięci współdzielonej. W ten sposób zakładamy, że nie ma konfliktów typu: jednoczesny zapis/odczyt. Strona 22 z 45

23 Pozostają jednak konflikty typu: jednoczesny zapis/zapis i odczyt/odczyt. Generalnie możliwości są następujące: maszyna EREW-PRAM: (ang. exclusive read exclusive write) nie dopuszcza się konfliktów żadnego rodzaju, maszyna CREW-PRAM: (ang. concurrent read exclusive write) dopuszcza się konflikty typu jednoczesny odczyt, maszyna ERCW-PRAM: (ang. exclusive read concurrent write) dopuszcza się konflikty typu jednoczesny zapis, maszyna CRCW-PRAM: (ang. concurrent read concurrent write) dopuszcza się zarówno konflikty typu jednoczesny odczyt jak i jednoczesny zapis. Przy czym w przypadku dopuszczenia jednoczesnego odczytu (CREW, CRCW) zakładamy, że wszystkie procesory przeczytają żądaną komórkę pamięci. W przypadku dopuszczenia jednoczesnego zapisu sytuacja jest bardziej złożona. Strona 23 z 45

24 Rozwiązywanie konfliktów typu jednoczesny zapis ECR (equality conflict resolution) - jednoczesny zapis się powiedzie, jeśli wszystkie procesory próbują zapisać to samo. PCR (priority conflict resolution) - zapis udaje się tylko procesorowi o najwyższym priorytecie. ACR (arbitrary conflict resolution) - jednemu z procesorów zapis się powiedzie. Strona 24 z 45

25 5. Twierdzenie 1 Każdy układ kombinacyjny o rozmiarze n, głębokości d i stopniu wejściowym bramek ograniczonym przez stałą da się symulować na p-procesorowej maszynie CREW- -PRAM w czasie O(n/p + d). Ćwiczenie 1 Uzasadnij twierdzenie Brenta (zob. Cormen str 793). Strona 25 z 45

26 6. Algorytm 1: Iloczyn skalarny 1: for i = 1 to n in parallel do 2: c i = a i b i 3: end for 4: p = n/2 5: while p > 0 do 6: for i = 1 to p in parallel do 7: c i = c i + c i+p 8: end for 9: p = p/2 10: end while We: Tablice współrzędnych a[1 : n] i b[1 : n] Wy: Liczba będąca iloczynem skalarnym wektorów a i b. Model: EREW PRAM. Czas O(lg n) i O(n) procesorów. Strona 26 z 45

27 Algorytm 2: Koniunkcja logiczna 1 1: result=true 2: for i = 1 to n in parallel do 3: if A[i]==FALSE then 4: result=false 5: end if 6: end for We: Tablica wartości logicznych A[1 : n]. Wy: result Model: ERCW PRAM. Czas O(1) i O(n) procesorów. Strona 27 z 45

28 Algorytm 3: Koniunkcja logiczna 2 1: result=false 2: for i = 1 to n in parallel do 3: result=a[i] 4: end for We: Tablica wartości logicznych A[1 : n]. Wy: result Model: ERCW-ECR PRAM. Czas O(1) i O(n) procesorów. Ćwiczenie 2 Uzasadnij poprawność powyższych algorytmów. Strona 28 z 45

29 7. Obliczenia w drzewie binarnym Algorytm 4: Koniunkcja logiczna 3 1: p = n/2 2: while p > 0 do 3: for i = 1 to p in parallel do 4: A[i] = A[2i 1]A[2i] 5: end for 6: p = p/2 7: end while We: Tablica wartości logicznych A[1 : n]. Wy: result Model: EREW PRAM. Czas O(lg n) i O(n) procesorów. Strona 29 z 45

30 8. (przeskakiwanie) pozwala na tworzenie równoległych algorytmów dla list. Przykład Problem list-ranking obliczanie odległości obiektu od końca listy. Niech A będzie tablicą obiektów, a Link[i] = j oznacza, że element j następuje w liście po elemencie i. Jeśli Link[i] = 0, to nie ma kolejnego elementu, i jest elementem ostatnim. Przez Head oznaczymy pierwszy element na liście. Strona 30 z 45

31 Algorytm 5: List Ranking 1: for i = 1 to n in parallel do 2: Rank[i]=1 3: Next[i]=Link[i] 4: end for 5: for j = 1 to lg n do 6: for i = 1 to n in parallel do 7: if Next[i] 0 then 8: Rank[i]+ = Rank[N ext[i]] 9: Next[i] = Next[Next[i]] 10: end if 11: end for 12: end for We: Tablice A[1 : n], Link[1 : n]. Wy: Rank[1:n] Model: EREW PRAM. Czas O(lg n) i O(n) procesorów. Strona 31 z 45

32 Na rysunku znajdują się procesory oznaczone prostokątami w kolejności wskazywanej przez Link. Strzałki obrazują wartość N ext, a liczby wpisane w każdy prostokąt wartości Rank Strona 32 z

33 9. Metoda cyklu Eulera Niech G = (V, E) spójny graf prosty. Możemy utworzyć graf G o tym samym zbiorze wierzchołków V oraz zbiorze krawędzi E otrzymanym przez zastąpienie każdej nieskierowanej krawędzi E e = {u, v} poprzez dwie krawędzie skierowane (u, v) i (v, u). Fakt 2 Otrzymany w ten sposób graf jest Eulerowski. Strona 33 z 45

34 Rozważmy teraz drzewo T. Zaczniemy od znalezienia cyklu Eulera w T = (V, E ). Niech v V będzie wierzchołkiem w T, a N(v) = {u 0, u 1, u 2,..., u deg(v) 1 } listą sąsiadów. Istotne jest, że dla każdego wierzchołka v zbiór sąsiadów N(v) musi być uporządkowany. Dla każdej krawędzi (u i, v) definiujemy następnik succ(u i, v) = (v, u i+1(mod deg(v)) ) Fakt 3 Tak zdefiniowana funkcja succ (następnik) definiuje cykl Eulera w T. Strona 34 z 45

35 Przykład Zakładając kolejność sąsiadów: 1 : {2}, 2 : {1, 3, 4}, 3 : {2}, 6 4 : {2, 5}, 5 5 : {4, 6, 7, 8}, 6 : {5}, 7 : {5}, 4 8 : {5, 9, 10}, 9 : {8}, 10 : {8, 11}, 11 : {10}, Strona 35 z 45 Na tym rysunku uzyskamy cykl: 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 9, 8, 10, 11, 10, 8, 5, 4, 2, 1

36 Mając krawędzie drzewa ułożone w cykl możemy stosować metody typu pointer jumping dla drzew. Otrzymujemy w ten sposób metodę konstruowania algorytmów przy użyciu O(n) procesorów i logarytmicznym czasie działania. Ćwiczenie 3 Zaprojektuj efektywny algorytm równoległy obliczania sumy wszystkich elementów zapamiętanych w strukturze drzewiastej. Strona 36 z 45

37 Kolejność Postorder We: Drzewo T = (V, E) z korzeniem r wyróżnionym poprzez relację p, gdzie p(u) = v - oznacza v jest rodzicem u w drzewie T oraz w T w formie relacji succ. Wy: Dla każdego wierzchołka jego numer w kolejności Postorder post(v). Strona 37 z 45

38 Algorytm 6: Kolejność Postorder 1: for każda krawędź (u, v) in parallel do 2: if u = p(v) then 3: krawędź ma wagę w(u, v) = 0 4: else 5: krawędź ma wagę w(u, v) = 1 6: end if 7: end for 8: Znajdź sumę wag na krawędziach stosując pointer jumping 9: for każdy wierzchołek (v) in parallel do 10: post(v) = suma prefiksowa wag w na łuku (v, p(v)). 11: end for Model: CREW PRAM, czas O(log n) i O(m) procesorów. Strona 38 z 45

39 Przykład Motywacja w(4, 2) = 0, w(2, 1) = 0, w(1, 2) = 1, w(2, 4) = 1, w(4, 3) = 0, w(3, 4) = 1, w(4, 5) = 0, w(5, 6) = 0, w(6, 5) = 1, w(5, 7) = 0, w(7, 5) = 1, w(5, 8) = 0, w(8, 10) = 0, w(10, 11) = 0, w(11, 10) = 1, w(10, 8) = 1, w(8, 5) = 1, w(5, 9) = 0, w(9, 5) = 1, w(5, 4) = Strona 39 z

40 Ćwiczenie 4 Zaprojektuj algorytm typu EREW PRAM, który w czasie O(log n) oblicza rozmiary poddrzew o korzeniach we wszystkich węzłach drzewa binarnego. Strona 40 z 45

41 10. Algorytm Floyda-Warshalla Rozważmy graf G = (V, E), w którym z każdą krawędzią skojarzono nieujemną wagę w ij. Uzupełniając przekątną zerami: w ii = 0 i pozostałe wagi wartością nieskończoność: w ij = (jeśli nie ma krawędzi z i do j) otrzymamy macierz wag W = (w ij ). Algorytm Floyda-Warshalla pozwala obliczyć długość najkrótszej ścieżki z i do j, jak też i jej przebieg. Odtworzenie każdej ścieżki umożliwi macierz (p ij ), w której element p ij pokazuje wierzchołek poprzedni w stosunku do j w najkrótszej ścieżce z i do j. Strona 41 z 45

42 Algorytm 7: 1: for i = 1 to n in parallel do 2: for j = 1 to n in parallel do 3: d ij = w ij 4: p ij = i 5: end for 6: end for 7: for k = 1 to n do 8: for każda para i, j, gdzie 0 < i, j n i i, j k in parallel do 9: if d ij > d ik + d kj then Motywacja 10: d ij = d ik + d kj 11: p ij = p kj 12: end if 13: end for 14: end for Strona 42 z 45 We: Graf w postaci macierzy wag w ij Wy: Macierze d ij i P ij Model: CREW PRAM. Czas O(n) i O(n 2 ) procesorów.

43 Ćwiczenie 5 Zaprojektuj algorytm typu CREW PRAM, który w czasie O(n) znajdzie przechodnie domknięcie relacji binarnej. Strona 43 z 45

44 11. przez ranking Czas O(log n) i O(n 2 ) procesorów. We: Wektor do posortowania X = [x 1,... x n ] Model: CREW PRAM. Strona 44 z 45

45 Algorytm 8: przez ranking 1: for każda para i, j, gdzie 0 < i, j n in parallel do 2: if x i > x j then 3: c ij = 1 4: else 5: c ij = 0 6: end if 7: end for 8: for i = 1 to n in parallel do 9: policz r i = n j=1 c ij 10: end for 11: for i = 1 to n in parallel do 12: ustaw element i na pozycji r i + 1 w tablicy wynikowej 13: end for Strona 45 z 45

Preliminaria. 1 Literatura. 1.1 Podstawowa. 1.2 Uzupełniająca. Notatki z AiSD. Nr 1. 16 marca 2005

Preliminaria. 1 Literatura. 1.1 Podstawowa. 1.2 Uzupełniająca. Notatki z AiSD. Nr 1. 16 marca 2005 Notatki z AiSD. Nr 1. 16 marca 2005 Preliminaria IIUWr. II rok informatyki. Przygotował: Krzysztof Loryś 1 Literatura 1.1 Podstawowa 1. T.H. Cormen, C.E. Leiserson i R.L. Rivest, Wstęp do Algorytmów, WNT,1997

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin inżynierski (Informatyka)

Pytania na egzamin inżynierski (Informatyka) Pytania na egzamin inżynierski (Informatyka) Z PUTWiki Skocz do: nawigacji, wyszukiwania [edytuj] Pytanie 1 odp. v Modele obliczalności. (źródło http://pl.wikipedia.org/wiki/teoria_obliczalno%c5%9bci )

Bardziej szczegółowo

Rozproszone algorytmy aproksymacyjne dla grafów dyskowych

Rozproszone algorytmy aproksymacyjne dla grafów dyskowych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Matematyki i Informatyki Krzysztof Krzywdziński Rozproszone algorytmy aproksymacyjne dla grafów dyskowych rozprawa doktorska Promotor: prof. dr hab. Michał Karoński

Bardziej szczegółowo

Zdalna generacja sieci bayesowskich z baz danych

Zdalna generacja sieci bayesowskich z baz danych Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Andrzej Wąsowski andy@prioris.mini.pw.edu.pl Zdalna generacja sieci bayesowskich z baz danych Praca dyplomowa pod kierunkiem dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Badania operacyjne w logistyce i zarządzaniu produkcją cz. II

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Badania operacyjne w logistyce i zarządzaniu produkcją cz. II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Badania operacyjne w logistyce i zarządzaniu produkcją cz. II Andrzej Woźniak Nowy Sącz 2012 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof.

Bardziej szczegółowo

System bazo-danowy uniwersalny program udostępniający użytkownikowi informację.

System bazo-danowy uniwersalny program udostępniający użytkownikowi informację. PODSTAWOWE POJĘCIA: BAZA DANYCH, SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH, SCHEMAT LOGICZNY I FIZYCZNY BAZY DANYCH, MODEL BAZY DANYCH. RODZAJE MODELI BAZ DANYCH: RELACYJNY, SIECIOWY, HIERARCHICZNY, OBIEKTOWY CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Równoważenie obciążenia w systemie z rozproszoną stertą obiektów

Równoważenie obciążenia w systemie z rozproszoną stertą obiektów Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Sławomir Sadziak Nr albumu: 201091 Równoważenie obciążenia w systemie z rozproszoną stertą obiektów Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone. Nazewnictwo. Cezary Sobaniec

Systemy rozproszone. Nazewnictwo. Cezary Sobaniec Nazewnictwo Cezary Sobaniec 1 Wprowadzenie Nazwy identyfikują zasoby umożliwiają współdzielenie zasobów określają położenie zasobów System nazewniczy zarządza przestrzenią nazw realizuje rozbiór nazw (tłumaczenie)

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr 06.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING,

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych

Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych Praca nr 06300039

Bardziej szczegółowo

Architektury Komputerowe

Architektury Komputerowe Architektury Komputerowe zagadnień egzamin wersja 1.0 Niniejsze materiały zostały opracowane na podstawie książki prof. dr hab. inż. Jacka Kitowskiego Współczesne architektury systemów komputerowych. W

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ Wrzesień 1998 2 Spis treści Wstęp 7 1 Podstawy 9 1.1 Elementy logiki............................

Bardziej szczegółowo

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Gracjan Wilczewski nr albumu: 158162 Praca magisterska na kierunku informatyka InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Opiekun

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Algorytmika i programowanie Struktury danych i ich zastosowania

Kuźnia Talentów Informatycznych: Algorytmika i programowanie Struktury danych i ich zastosowania Kuźnia Talentów Informatycznych: Algorytmika i programowanie Struktury danych i ich zastosowania Marcin Andrychowicz, Bolesław Kulbabiński, Tomasz Kulczyński, Jakub Łącki, Błażej Osiński, Wojciech Śmietanka

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Podstawowe pojęcia systemów równoległych, modele równoległości, wydajność obliczeniowa, prawo Amdahla/Gustafsona

Wykład 2 Podstawowe pojęcia systemów równoległych, modele równoległości, wydajność obliczeniowa, prawo Amdahla/Gustafsona Wykład 2 Podstawowe pojęcia systemów równoległych, modele równoległości, wydajność obliczeniowa, prawo Amdahla/Gustafsona Spis treści: 1. Równoległe systemy komputerowe a rozproszone systemy komputerowe,

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja rozproszonego

Projekt i implementacja rozproszonego POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Informatyka PRACA MAGISTERSKA Projekt i implementacja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego Autor: Marcin Szelc Promotor:

Bardziej szczegółowo

IM WIĘCEJ, TYM LEPIEJ? O PEWNEJ ANALIZIE Z DZIEDZINY WYSZUKIWANIA INFORMACJI TEKSTOWEJ Wojciech Ryczaj, Jan W. Owsiński

IM WIĘCEJ, TYM LEPIEJ? O PEWNEJ ANALIZIE Z DZIEDZINY WYSZUKIWANIA INFORMACJI TEKSTOWEJ Wojciech Ryczaj, Jan W. Owsiński Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2015 IM WIĘCEJ, TYM LEPIEJ? O PEWNEJ ANALIZIE Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Celem wykładu jest prezentacja różnych podejść do implementacji systemu plików. Podejścia

Bardziej szczegółowo

Data mining w wielkich złożonych systemach

Data mining w wielkich złożonych systemach Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Data mining w wielkich złożonych systemach Praca statutowa nr 06300018 Warszawa, grudzień 2008 Data mining w wielkich złożonych systemach Praca statutowa

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS

Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Karol Kański Nr albumu: 248362 Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS Praca magisterska na kierunku MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Wpływ kontekstu na efektywność wykonania interaktywnych aplikacji iteracyjnych w dedykowanej przestrzeni usług

Wpływ kontekstu na efektywność wykonania interaktywnych aplikacji iteracyjnych w dedykowanej przestrzeni usług POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Sławomir Nasiadka Wpływ kontekstu na efektywność wykonania interaktywnych aplikacji iteracyjnych w dedykowanej Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Eksploracja sieci Web

Eksploracja sieci Web Eksploracja sieci Web Wprowadzenie Klasyfikacja metod Page Rank Hubs & Authorities Eksploracja sieci Web Tematem wykładu są zagadnienia związane z eksploracją sieci Web. Rozpoczniemy od krótkiego wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne. Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl. htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student

Systemy Operacyjne. Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl. htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student Systemy Operacyjne Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student 1 Literatura: A. Silberschatz, P.B. Galvin, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Indeksy Przestrzenne

Indeksy Przestrzenne Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych PRACA MAGISTERSKA Nr Indeksy Przestrzenne Przegląd strategii, struktur i algorytmów Autor: Numer indeksu: Promotor: Specjalność: Katedra: Piotr Tamowicz

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Algorytmika Internetu. Krzysztof Diks

Wszechnica Popołudniowa: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Algorytmika Internetu. Krzysztof Diks Wszechnica Popołudniowa: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Algorytmika Internetu Krzysztof Diks Algorytmika Internetu Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Algorytmika Internetu Autor:

Bardziej szczegółowo

Egzaminy i inne zadania. Semestr II.

Egzaminy i inne zadania. Semestr II. Egzaminy i inne zadania. Semestr II. Poniższe zadania są wyborem zadań ze Wstępu do Informatyki z egzaminów jakie przeprowadziłem w ciągu ostatnich lat. Ponadto dołączyłem szereg zadań, które pojawiały

Bardziej szczegółowo

Automat stanów w General Game Playing. Gajusz Chmiel

Automat stanów w General Game Playing. Gajusz Chmiel Automat stanów w General Game Playing Gajusz Chmiel 14 marca 2012 Streszczenie General Game Playing (GGP) jest dziedziną, której celem jest zbudowanie systemów zdolnych grać na zaawansowanym poziomie we

Bardziej szczegółowo