Wstęp do informatyki. Maszyna RAM. Schemat logiczny komputera. Maszyna RAM. RAM: szczegóły. Realizacja algorytmu przez komputer

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp do informatyki. Maszyna RAM. Schemat logiczny komputera. Maszyna RAM. RAM: szczegóły. Realizacja algorytmu przez komputer"

Transkrypt

1 Realizacja algorytmu przez komputer Wstęp do informatyki Wykład UniwersytetWrocławski 0 Tydzień temu: opis algorytmu w języku zrozumiałym dla człowieka: schemat blokowy, pseudokod. Dziś: schemat logiczny komputera; zapis algorytmu w formie umożliwiającej wykona go przez komputer; Schemat logiczny komputera urządzenia ( układy ) wejścia i wyjścia: komunikacja ze światem procesor: przetwarza informacje (wykonuje instrukcje), steruje pozostałymi elementami pamięć: przechowuje informacje (dane i programy) magistrale komunikacyjne: łączą pozostałe elementy Maszyna RAM taśma wejściowa: ciąg liczb całkowitych taśma wyjściowa : ciąg liczb całkowitych, wypisywanych przez program procesor: wykonuje instrukcje pamięć: komórki 0,,,,; przechowują liczby całkowite Komórka 0: akumulator program: ciąg instrukcji do wykonania licznik rozkazów: wskazuje na instrukcję, która aktual powinna być wykonana Maszyna RAM taśma wejściowa RAM: szczegóły Pamięć: skończona liczba komórek etykietowanych 0,,,.. Komórka 0 nazywana rejestrem lub akumulatorem Każda komórka może przechowywać dowolną liczbę całkowitą Taśma wejściowa i wyjściowa to urządzenia sekwencyjne: taśma wejściowa: dane dla programu (wejście) taśma wyjściowa: wyniki programu (wyjście) Urządze sekwencyjne: program przemieszcza się tylko w jednym kierunku, zawsze do następnej pozycji; każdy element czytany tylko jeden raz; taśma wyjściowa

2 RAM: cykl główny procesora Pobierz instrukcję do wykonania wskazywaną przez licznik rozkazów Pobierz argumenty instrukcji do wykonania Wykonaj instrukcję Uaktualnij licznik rozkazów (o ile został zmieniny przez instrukcję) Wykona programu Powtarzaj cykl główny procesora aż do momentu gdy: Licznik rozkazów wskazuje na żadną instrukcję LUB Wykonana została instrukcja HALT RAM: instrukcje Składnia: <etykieta> <instrukcja> <argument> Instrukcje wejścia/wyjścia: Read Write Czyta kolejną liczbę z taśmy wejściowej Wypisuje liczbę na końcu taśmy wyjściowej Przesła do / z akumulatora: Load Store Prześlij do akumulatora Prześlij zawartość akumulatora do innej komórki Instrukcje arytmetyczne: Add Sub Mult Div RAM: instrukcje cd Dodaj zawartość akumulatora i argument Od akumulatora odejmij argument Pomnóż zawartość akumulatora przez argument Podziel zawartość akumulatora przez argument (wynik zakrąglony w dół) Rezultat jest zawsze umieszczany w akumulatorze. RAM: instrukcje cd RAM: argumenty Halt: zakończ działa programu Uwaga: halt jest koczne, Jeśli licznik rozkazów wskazuje na pozycję zawierającążadnej instrukcji, program rówż się zatrzymuje. Argument liczba = liczba ^ liczba etykieta Znacze zawartość komórki o numerze liczba wartość liczba adresow pośred: zawartość komórki, której numer znajduje się w komórce o numerze liczba etykieta instrukcji

3 Argumenty instrukcji: przykład load : zawartość komórki numer pobierz (skopiuj) do akumulatora load =: umieść liczbę w akumulatorze load ^: do akumulatora pobierz (skopiuj) zawartość komórki, której numer znajduje się w komórce Argumenty instrukcji: przykład div : podziel zawartość akumulatora przez zawartość komórki numer div =: podziel zawartość akumulatora przez liczbę div ^: podziel zawartość akumulatora przez zawartość komórki, której numer znajduje się w komórce WYNIK jest zawsze umieszczany w akumulatorze! Argumenty instrukcji: przykład Komórka Wartość 90 Instrukcja div div = div ^ Nowa wartość komórki 0 0 (90/) 8 (90/) 6 (90/) Kod RAM: przykład Wejście: a, b liczby Wyjście: a + b Read a, b c a+b write c Start Stop Skojarze z komórkami pamięci: a b c Translacja na kod RAM: Read Read Load Add Store Write Halt Jump Jzero Jgtz Instrukcje RAM: skoki Skok bezwarunkowy Skok pod warunkiem, że w akumulatorze znajduje się zero Skok pod warunkiem, że w akumulatorze znajduje się liczba większa od zera Argument: etykieta instrukcji Etykieta: napis umieszczony z lewej strony instrukcji ( jest wymagana). RAM przykład: maksimum z dwóch liczb Wejście: a, b liczby Wyjście: maksimum liczb a, b Czytaj a, b a-b>0 Wypisz b Wypisz a et Skojarze: a b Ćwicze. uzupełnij powyższy schemat o bloki Start i Stop. READ READ LOAD SUB JGTZ et WRITE HALT et WRITE HALT

4 Translacja schematu blokowego na kod RAM Skojarz zmienne z komórkami pamięci Translacja każdego bloku schematu blokowego osob! Zaznacz instrukcje odpowiadające każdemu blokowi! Przekształć warunki sprawdzane w schemacie blokowym do jednej z postaci wyraze = 0 wyraze > 0 Używaj skoków aby zmienić odpowiednio licznik rozkazów (przejść do odpowiedgo fragmentu programu). Skojarzona z komórką j Schemat blokowy kod RAM x <expr> + <expr> oblicz <expr>, zachowaj w pewnej komórce i oblicz <expr>, wynik masz w akumulatorze! dodaj <expr> do <expr>: add i zachowaj wynik w komórce j: store j et Schemat blokowy RAM <expr> = 0 et oblicz <expr>, wynik masz w akumulatorze; wykonaj skok warunkowy: jzero et Kod odpowiadający podaj pod instrukcją skoku et <expr> jzero et et jump et et jump et et Suma ciągu liczb Wejście: ciąg liczb zakończony zerem! Wyjście: suma wszystkich liczb w ciągu loop s s + a Start s 0 Read a a=0 etkon Write s Stop loop s s + a s 0 Suma ciągu liczb, cd Start Read a a=0 etkon Write s Skojarzenia komórek i zmiennych: a s Stop load =0 store loop read load JZERO etkon load add store jump loop etkon write Suma ciągu liczb złożość czasowa Rozmiar danych: n liczba elementów do zsumowania (bez ostatgo zera) Złożość schematu blokowego: + n + = n + 4 Złożość programu w kodzie RAM: + 7n + 4 = 7n + 6 Która złożość poprawna? 4

5 Złożość asymptotyczna Notacja dużego O : igrujemy stałe zależne od zapisu algorytmu / modelu obliczeń; np., 0n, n+7, n są podobne (funkcje liniowe); Lecz 00n and n istot się różnią! Pyt.: Która z nich jest większa? Odp.: n Pyt.: Dlaczego? A: Szybciej roś! Złożość asymptotyczna Notacja dużego O formal: f(n) = O(g(n)) wtedy i tylko wtedy gdy (wtw) istje stała c>0 i liczba naturalna m>0 ie, że f(n) c g(n) dla każdego n>m. Złożość asymptotyczna - intuicja f(n) = O(g(n)) Złożość asymptotyczna przykłady 00 n = O(n ), gdyż 00 n 00 n dla każdego n>0. wtw g(n) roś co najmj samo szybko jak f(n) gdy n n +00n-0 = O(n ), gdyż n +00n-0 7 n dla każdego n>60. n =O( n ), gdyż n n dla każdego n>. [jak to pokazać?] Złożość asymptotyczna przykłady n / 000 O(n), gdyż dla każdego c>0 mamy: n / 000 > c n dla skończe wielu n. W szczególści, rówść n / 000 > c n zachodzi dla każdego n spełniającego n > 000 max(c,). Złożość asymptotyczna przykłady 00 n = O(n) 00 n = O(n ) n / 000 O(n) 77 n+ = O(n) n +00n-0 = O(n ) n +00n-0 = O(n ) n +00n-0 O(n) n =O( n ) n O(n )

6 Suma ciągu liczb złożość czasowa Rozmiar danych: n liczba elementów do zsumowania (bez ostatgo zera) Złożość schematu blokowego: + n + = n + 4 Złożość programu w kodzie RAM: + 7n + 4 = 7n + 6 Złożość asymptotyczna: O( n ) Problem Wejście: n liczba naturalna; a,a,...,a n ciąg liczb naturalnych z przedziału [0,9] Wyjście: elementy a,a,...,a n wypisane w porządku malejącym Przykład Wejście: ; 0, 7, 9, 9,,, 6, 7, 6,, Wyjście: 0,,,,, 6, 6, 7, 7, 9, 9 Algorytm Nadaj licznikom K 0,,K 9 wartość zero. Wczytaj n Dla i=,,,n powtarzaj: Wczytaj a K a K a + Dla i=0,,,,9 powtarzaj: Powtórz K i razy: Wypisz i Zamiast K i używamy zmiennej złożonej K o elementach K[0],,K[9]: elementy K[0],,K[9] tego samego typu; indeksowane kolejnymi liczbami naturalnymi K tablica (p. tablice w Ansi C) Implementacja K[0],,K[9] sąsied komórki pamięci licznik: zlicza liczbę wystąpień pewnego zdarzenia Wstaw 0 do K[0]..K[9] wczytaj n i n i = 0? wczytaj a 4 j 0 7 Skojarzenia: K[0]..K[9]: komórki..4 n : C i : C a : C4 j : C Uwaga: komórkę C i będziemy też oznaczać przez C[i] Assign 0 to C[]..C[4] read C C C C = 0? read C4 4 C 0 7 Skojarzenia: K[0]..K[9]: C[]..C[4] n : C i : C a : C4 j : C Uwaga: komórkę C i będziemy też oznaczać przez C[i] K[a] K[a]+ j > 9? 8 C[C4+] C[C4+]+ C > 9? 8 6 i i- Powtórz K[j] razy: wypisz j 6 C C- Repeat C[C+] times: write C Stop j j The end C C

7 Assign 0 to C[]..C[4] b C6 4 C6< C[C6] 0 C6 C6- a c d load =4 #a store 6 Lb: load = #b sub 6 jgtz l load =0 #c store ^6 load 6 #d sub = store 6 jump Lb C[C4+] C[C4+]+ load 4 # add = store 7 load ^7 add = store ^7 ogólj 9 Repeat C[C+] times: C7 C+ write C C8 C[C7] load #9a add = store 7 load ^7 store 8 L9b: load 8 #9b jgtz L9c jump L0 L9c: write #9c load 8 #9d sub = store 8 jump L9b 9b C8>0 Write C C8 C8-9a 9c 9d 0 Problem Wejście: n liczba naturalna; a,a,...,a n ciąg liczb całkowitych z zakresu [0,k], k<n. Wyjście: elementy ciągu a,a,...,a n wypisane w porządku malejących Rozwiąza Zamiast tablicy rozmiaru 0, użyj tablicy rozmiaru k. złożość Rozmiar danych: n? n + k? Pamięć: proporcjonalna do k, czyli O( k ) Czas: proporcjonalny do n+k, czyli O( n+k ) : gdy n > k: O( n + k ) = O( n ) gdy n k: O( n + k ) = O( k ) złożość Czas: proporcjonalny do n+k, czyli O( n+k ) : gdy n > k: O( n + k ) = O( n ) gdy n k: O( n + k ) = O( k ) Uwaga Jeśli k>>n: potrzebujemy większej pamięci niż długość ciągu! czas obliczeń proporcjonalny do k, czyli znacz większy od n (czy i algorytm jest praktyczny?). 7

8 Podsumowa.Maszyna RAM model komputera: Zmienna liczbowa komórka w pamięci Operacje arytmetyczne wykonaj operację na akumulatorze i (ewentual) zawartości innej komórki Cykl główny procesora Pętle skoki licznik rozkazów..adresowa pośred i jego zastosowania!.notacja asymptotyczna w szacowaniu złożości 4.Problem sortowania; sortowa przez zlicza: jak działa? kiedy przydatne? 8

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow. Architektura komputerów dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl 1 Podział komputerów Honeywell-Bull DPS 7 mainframe Komputery główne

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest przedstawienie ogólnych informacji o systemie operacyjnym jako składowej oprogramowania komputera. Omawiana jest zatem jego rola

Bardziej szczegółowo

Ilość cyfr liczby naturalnej

Ilość cyfr liczby naturalnej Ilość cyfr liczby naturalnej Użytkownik wprowadza liczbę naturalną n. Podaj algorytm znajdowania ilości cyfr liczby n. (Np.: po wprowadzeniu liczby 2453, jako wynik powinna zostać podana liczba 4). Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Egzaminy i inne zadania. Semestr II.

Egzaminy i inne zadania. Semestr II. Egzaminy i inne zadania. Semestr II. Poniższe zadania są wyborem zadań ze Wstępu do Informatyki z egzaminów jakie przeprowadziłem w ciągu ostatnich lat. Ponadto dołączyłem szereg zadań, które pojawiały

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30/VersaMax/Micro Opis funkcji Kraków, wrzesień 1999 Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

6.3. Instrukcje programowania

6.3. Instrukcje programowania 6.3. Instrukcje programowania 6.3.1. Podstawowe instrukcje Instrukcje logiki bitowej Podstawowymi elementami instrukcji logicznych są styki i cewki. Styki odczytują stan bitu, a cewki nadpisują stan operacji

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań dla sterowników GE-Fanuc serii 90-30/VersaMax/Micro wraz z przykładami rozwiązań

Zbiór zadań dla sterowników GE-Fanuc serii 90-30/VersaMax/Micro wraz z przykładami rozwiązań Zbiór zadań dla sterowników GE-Fanuc serii 90-30/VersaMax/Micro wraz z przykładami rozwiązań Uwaga: Zadania zamieszczone w tym zbiorze można zrealizować używając już najmniejszego sterownika serii VersaMax

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 6 lutego 2007 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 17 lutego 2008 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów Reprezentacja liczb. Kodowanie rozkazów.

Architektura komputerów Reprezentacja liczb. Kodowanie rozkazów. Architektura komputerów Reprezentacja liczb. Kodowanie rozkazów. Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 126. Opisz strukturę adresu fizycznego pamięci dyskowej Adres fizyczny pamięci dyskowej, nazywany równieŝ metryką adresową(id), składa się z 4 bajtów oddzielonych w zapisie dwukropkiem. Numer cylindra:

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Języki programowania. ToMasz Wierzbicki. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Języki programowania. ToMasz Wierzbicki. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Języki programowania Notatki do wykładu Programowanie dla studentów I roku dziennych studiów magisterskich kierunku Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim Języki programowania ToMasz Wierzbicki Instytut

Bardziej szczegółowo

Współpraca programu Fakt. z urządzeniami fiskalnymi

Współpraca programu Fakt. z urządzeniami fiskalnymi Współpraca programu Fakt z urządzeniami fiskalnymi (wersja 2011.02) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Wykaz urządzeń fiskalnych,

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Celem wykładu jest prezentacja różnych podejść do implementacji systemu plików. Podejścia

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe polecenia

1. Podstawowe polecenia 1. Podstawowe polecenia Celem ćwiczenia jest wprowadzenie do pracy z wierszem poleceń systemu Unix, poznanie podstawowych poleceń oraz zasad składni poleceń powłoki. 1.1. Unix uname uname -l uname --help

Bardziej szczegółowo

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Bartłomiej Skowron Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Jarosław Drapała Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Informacje ogólne Wykład: 10 * h TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Wprowadzenie do TI Krzysztof Michalak email: krzysztof.michalak@ue.wroc.pl http://kti.ae.wroc.pl http://citi-lab.pl Egzamin: - w sesji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania (potok funkcyjny)

Wstęp do programowania (potok funkcyjny) Wstęp do programowania (potok funkcyjny) Marcin Kubica 2010/2011 Spis treści Wstęp 5 Podstawy języka programowania 14 Dekompozycja problemu, weryfikacja rozwiązania 29 Struktury danych 37 Moduły 60 Procedury

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci I

Systemy operacyjne i sieci I Systemy operacyjne i sieci I Laboratorium materiały i konspekty zajęć, wersja 1.0 Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Dorosz przy wykorzystaniu opracowania zagadnień do przedmiotu SOS1 studentów Grzegorza

Bardziej szczegółowo