Konferencja "Bezpieczny Projekt" Wrocław 22 czerwca Apollo 13. An ITSM Case Experience. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja "Bezpieczny Projekt" Wrocław 22 czerwca 2010. Apollo 13. An ITSM Case Experience. www.omec.pl 1"

Transkrypt

1 Apollo 13 An ITSM Case Experience 1

2 W kwietniu 1971, w trakcie lotu Apollo 13, NASA była blisko wielkiej katastrofy. Pomimo tego, udało się doprowadzić do, prawdopodobnie, największego sukcesu w historii lotów kosmicznych. 2

3 Cały system Apollo składający się z kompleksu naziemnego, rakiety nośnej, statku kosmicznego stanowił jeden z najbardziej ambitnych i wymagających systemów inżynierii stworzonych kiedykolwiek przez człowieka. Dla powodzenia misji konieczne było wydajne i efektywne zarządzania wszystkimi elementami systemu składającego się z: procesów, ludzi i sprzętu. 3

4 Dzięki zastosowaniu odpowiednich procesów ITIL udało się zrealizować następujące cele: Uratowaćżycie astronautów w bardzo trudnej i kryzysowej sytuacji. Zaoszczędzić miliony dolarów na późniejsze próby ustalenia przyczyn awarii oraz koszty związane z opóźnieniami kolejnych misji. Zapewnić realizację programu kosmicznego zgodnie z harmonogramem. 4

5 Zintegrowanie ludzi, procesów i technologii umożliwiło Centrum Kontroli Misji: Szybko ustalać przyczyny i wprowadzać odpowiednie poprawki i rozwiązania. Stale monitorować i zarządzać kluczowymi pojemnościami i wydajnością zasobów. Zagwarantowanie dostępności i ciągłości krytycznych systemów. Aktywne zapobieganie sytuacji zagrożenia życia. 5

6 W trakcie gry symulacyjnej Apollo 13 an ITSM Case experience uczestnicy zapoznają w praktyce się z procesami ITIL: Wcielają się w role pracowników Centrum Kontroli Misji. Otrzymują i muszą odpowiednio reagować na rzeczywiste zdarzenia misji. Muszą zaprojektować, przetestować i doskonalić własne procedury postępowania....w celu naśladowania sukcesu Centrum Kontroli Misji w 1970 roku. 6

7 RES GESTA PER EXCELLENTIAM Osiągnięcia poprzez doskonałość Niepowodzenie nie jest opcją Wiele organizacji IT staje przed podobnymi wyzwaniami. Potrzeba zapewnienia doskonałości operacyjnej dla krytycznych usług IT. Niepowodzenie nie jest opcją 7

8 ITIL w Apollo 13 Zarządzanie Konfiguracją Zarządzanie Wersjami Service desk Zarządzanie Incydentami Zarządzanie Problemami Zarządzanie Zmianami Zarządzanie Poziomem Usług Zarządzanie Finansami Zarządzanie Dostępnością Zarządzanie Pojemnością 13 S-IC stage separation fail 13 velocity CO2 870 Zarządzanie Ciągłością 8

9 Zarządzanie Konfiguracją Supplier Part of RFC Price Configuration database $ $ $ Gra symulacyjna BEECH SM-109 North American Rockwell change requested Block II oxygen tank shelf serial number 0632AAG3277 bolt ass: bs Thermostatic switch 28V dc power Oxygen tank 1: 10024XTA0009 Oxygen tank 2: 10024XTA v dc switch Oxygen tanks block II $ Detail of registration SM-O2-4 Stage s (S-IC, S-II) Internal stage s (O2 tanks) stage structure (circuit boards) $ Consumables (duct tape,books) CMDB-2 Do zapewnienia identyfikacji, kontroli, utrzymania i weryfikacji wszystkich istotnych elementów konfiguracji (Cofiguration Item - CI). CI number Change includes CMDB się i nabierają doświadczenia: Identyfikacja - Elementy Konfiguracji, Atrybuty, Relacje Kontrola komponentów konfiguracji Monitorowanie statusu Dokładność i zakres CMDB Będzie to przydatne przy: Wsparciu przy budowie Identyfikowaniu dostawców Rozwiązywaniu incydentów Zarządzaniu zmianami 9

10 North American Nor th American Rockwell Manual firing activation C M -109 Grumman Apollo Lunar Surface Experimental Package ALSEP) ( Manual engine l firing $ Thermostatic switch 28V dc power Oxygen tank 1: Nor th 10024XTA0009 American Oxygen tank 2: Rockwell 10024XTA0008 change requested 65 v dc switch Oxyge n ta nks block II $ Nor th American Rockwell MOCR -4 configuration Oxygen shelf Mc Donnel Douglas Engine J2: 203,000 lbs IU configuration: S-IU -508 SM -O2-4 LES -1 $ S-CS M-2 ALSEP: $ LM : $ S -LM -3 $ S -IVB -4 Nor th American Rockwell programmed S-IC -8 J2 engine thrust Fuel: 1,750,000 lbs. $ Boeing Instrumentation interfacing link: S -II-8 Fuel: 5,031,500 lbs MOC R: programmed link MOC R -4 S -II -2 $ S -IC -1 Operating instructions manuals OI -CS M Electrical control manual OI -CS M Environmental control manual OI -LM -7-1 Lunar module engine control manual OI -LM -7-2 Lunar Module environmental control manual OI -S-IVB S -IVB engine control manual $ OM -1.1 OI -CS M OI -CS M OI -LM -7-1 OI -LM -7-2 OI -S-IVB NASA MOC R configuration S-IC -8 S-II -8 S-IVB -508 CS M -109 Consumables Electrical control manual Environmental control manual Lunar module engine control manual Lunar Module environmental control manual S-IVB engine control manual $ OM -1.2 $ MOCR -2 $ C MDB -2 CONS-1 RC A Duplex memory Triplex redundancy of critical circuits Data links to MOCR -4 $ COMP -1 Konferencja "Bezpieczny Projekt" Wrocław 22 czerwca 2010 W celu zapewnienia, że sprzęt i oprogramowanie są Zarządzanie Wersją bezpieczne, możliwe do prześledzenia, i że tylko poprawne, autoryzowane i przetestowana wersje są dystrybuowane i instalowane. IT system Gra symulacyjna IT packaged release LES-508 Block II oxygen tank BEECH shelf serial number 0632AAG3277 bolt ass: bs SM-109 North American Rockwell CSM-109 S-508 Operating S-508 instructions manuals 0632AAG3277 Grumman LM-7 Mission Control Centre MOCR-4 McDonnel Douglas S-IVB-508 North American Rockwell S-II-8 BOEING S-IC-8 User guides IT Service organisation CMDB Spares Captured Events Operations guides Configuration Detail of registration database $ Stage s (S-IC, S-II) $ Internal stage s (O2 tanks) $ stage structure (circuit boards) $ Consumables (duct tape,books) Plastic bag Presure hose Airtight duct tape Cardboard Lithium hydroxide box RCA RCA-110 Systems management tools Budowa i Konfigurowanie wersji - Opracowanie procedur Testy i zatwierdzanie wersji Komunikacja i szkolenia - integracja z Centrum Kontroli Misji Dostarczenie szczegółów konfiguracji Kontrola kosztów Podczas budowy należy również określić Znane Błędy i przekazać do zarządzania operacyjnego. 10

11 Service desk Gra symulacyjna Zapewnienie pojedynczego punktu kontaktu z użytkownikami, skupia się na obsłudze incydentów i zapytań oraz dostarcza informacje dla użytkowników. Ustanowienie pojedynczego punktu kontaktu z załogą Przyjmowanie i rejestracja incydentów Informowanie o statusie zgłoszenia Zespół gra rolę Capsule Communications (CapCom) odpowiada za komunikację z załogą. W rolę załogi (użytkownika) wciela się prowadzący grę. 11

12 Zarządzanie Incydentami Gra symulacyjna Odpowiada za przywrócenie normalnego działania usługi w możliwie jak najkrótszym czasie, minimalizując zakłócenia w biznesie Rejestracja i klasyfikacja incydentów Rozwiązywanie incydentów Monitorowanie i śledzenie incydentów Priorytetyzowanie - jak priorytetyzować zmiany Należy samodzielnie przygotować procedury i narzędzia potrzebne do zarządzania i raportowania wyników procesu. 12

13 Zarządzanie Problemami Odpowiada za zidentyfikowanie przyczyny incydentu i znalezienie sposobu na przywrócenie poprawnego działania usług oraz za minimalizuje niekorzystne konsekwencje występowania błędów.. Matching 22 details: The first stage of the Apollo 13 rocket (S-IC) has reported a stage separation fail. This stage should now separate from the rocket and fall to earth. Impact: If the stage has not separated then this is an emergency: Abort mission and activate Launch Escape System (LES) Known Error-2 Work-around: See Known Error (KE) 2. If KE-2 is not available then details request : The first stage of the Apollo 13 rocket RETRO officer to authorise LES (S-IC) abort. has reported a stage separation SD must have written authorisation fail. This was detected during launch test. The crew systems reported separation OK. from RETRO on the incident solution, then instruct SD to notify Resolution: crew to abort Circuit problem to MOCR console. mission & activate Launch Escape The SD should confirm with the crew system. that separation has occurred. If crew says separation has failed then activate the Launch escape System Time delay Incident (FIDO) Time (LES). delay Incident Time Incident details: delay Time Too much communications details: delay Apollo 13 static. Crew cannot hear all Too much communications Incident Priority Apollo 13 details: commands from CapCom. static. Crew cannot hear all Priority NotesToo much communications details: Incident commands from CapCom. Apollo 13 number static. Crew cannot hear all Too much communications Incident Priority Apollo 13 number commands from CapCom. static. Crew cannot hear all 8 Priority Incident CI: commands from CapCom. 8 number Incident Period dispatched: 16 CI: number 8 Routed to: Period dispatched: 16 Powtarzające CI: się incydenty 8 Routed to: Period closed: Period dispatched: 16 CI: Solution: Period closed: Routed to: Period dispatched: 16 Solution: Routed to: Period closed: Solution: Period closed: 12 Solution: (SSR) 20 Crew Internal Costs 23 safety process Crew Internal Costs safety process Crew safety Internal process Costs Crew safety 34 Internal process Costs Identyfikowanie Znanych Błędów przy budowie procesu Analiza powtarzających się incydentów Rozwiązania tymczasowe Organizacja zespołu problemów Użycie Znanych Błędów Rola menadżera Problemu Celem jest zmniejszanie liczby incydentów oraz poprawianie wskaźników rozwiązywalności zgłoszeń przez Service Desk. 13

14 Zarządzanie Zmianami Zapewnia, że dla zmian zostały przyjęte standardowe metody i procedury zapewniające skuteczność i efektywność wprowadzania zmian oraz minimalizuje ryzyko negatywnego wpływu zmiany na usługi. Wniosek o zmianę Klasyfikacja zmian Planowanie Zmiany Analiza wpływu, autoryzacja, budowa, testowanie, ocena zmiany Rola menadżera Zmiany Zarządzający zmianą musi koordynować krytyczne zmiany, aby załoga mogła powrócić do domu. 14

15 Zarządzanie Poziomem Utrzymanie jakości usług zdefiniowanych w SLA poprzez cykl Usług uzgadniania, monitorowania, raportowania i przeglądu ich parametrów i doskonalenia jakości świadczonych usług. ITIL Team: Innovation and learning ALSEP deployment Photos of landing sites Internal Internal processes: Incidents resolved: Average resolution: ROUND 2 Customer Crew safety: Financial Costs incurred: $157,780,000 Kluczowe Wskaźniki Wydajności Raport poziomów usług Docelowy poziom usług - zadanie Kluczowych Wskaźników Wydajności (KPI) Raporty poziomu usług Doskonalenie usług - analiza wydajności zespołu i priorytety doskonalenia Dyrektor lotu musi raportować poziom usług na zakończenie każdej rundy. 15

16 Zarządzanie Finansami Zarządzanie finansowe składa się z trzech głównych procesów: budżetowania, rachunkowości i pobierania opłat. Cost: Księgowanie kosztów - sprzętu - wyposażenia - wsparcia specjalistów - zewnętrznych dostawców Raportowanie kosztów Zespół musi rejestrować i raportować o kosztach powyżej budżetu. Doskonalenie zespołu powinno mieć również na celu ograniczenie zbędnych kosztów. 16

17 Zarządzanie Dostępnością Zapewnienie, że projektowana, implementowana, mierzona i zarządzana dostępność infrastruktury IT spełnia wymagania biznesowe. Computer support Systems Triple redundant systems Projektowanie dostępności - systemy redundantne - niezawodność Monitorowanie dostępności Analiza krytycznych komponentów Zarządzanie Dostępnością jest używane w celu rozwiązania sytuacji zagrażających życiu i podjęcia decyzji, czy należy uruchomić procedury awaryjne. 17

18 Zarządzanie Pojemnością Zapewnienie pojemności i wydajności usług IT w stopniu zapewniającym wymagania biznesowe w sposób efektywny kosztowo. Monitorowanie pojemności Dostrajanie pojemności Planowanie pojemności Zarządzanie pojemnością monitoruje niezbędne parametry eksploatacyjne i zgłasza incydenty, w sytuacji gdy ustalone progi są osiągane. Zarządzanie pojemność wywołuje zmiany kursu i uruchamia zespół do rozwiązania problemu CO2 zagrażający życiu załogi. 18

19 Konferencja "Bezpieczny Projekt" Wrocław 22 czerwca 2010 Zarządzanie Pojemnością Zapewnienie pojemności i wydajności usług IT w stopniu zapewniającym wymagania biznesowe w sposób efektywny kosztowo. Zarządzanie Zapotrzebowaniem - systemy modułu dowodzenia W relacji z Zarządzaniem Dostępnością - które systemy są krytyczne i muszą być włączone. 19

20 Zarządzanie Ciągłością Opracowanie planu przywrócenia usług w celu zapewniania funkcjonowania, poprzez redukcję wpływu katastrof, redukowanie wrażliwości na zagrożenia przez efektywną analizę i zarządzanie ryzykiem. Availability card Oxygen tank 1 Oxygen tank 2 Availability status: Cell1 O2 tank 1 Cell2 O2 tank 2 Cell3 (SSR) Fuel cell 1 Fuel cell 2 Fuel cell 3 Bus a Bus a Bus b Bus b Impact: Contingency card Continuity demands: 1 healthy O2 tank, 2 healthy fuel cells 1 Healthy bus (SSR) coordi nates from CM computer Zależności pomiędzy procesami Zarządzania Dostępnością i Ciągłością Plany awaryjne Wywołanie planów awaryjnych Autoryzacja Zespół pod kierunkiem Problem Menadżera musi korzystać z informacji procesu Zarządzania Dostępnością i określić, czy wystąpiła sytuacja kryzysowa. 20

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FIRMIE

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FIRMIE ZESZYTY NAUKOWE 61-79 Waldemar ŁABUDA 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FIRMIE Streszczenie Artykuł bazuje na bibliotece ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Małgorzata Plechawska-Wójcik Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Laboratorium nr 8 Eksploatacja systemu wg ITIL Wstęp ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) metodyka zarządzania

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT

FUNKCJE INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 63 Nr kol. 1888 Monika ODLANICKA-POCZOBUTT Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1064 Organizacja i Zarządzanie, z. 45 2009 TOMASZ SOBESTIAŃCZYK Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej STANDARDY

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2009/2010 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa inżynierska System Service Desk w oparciu o ITIL Piotr Kalański, Adrian

Bardziej szczegółowo

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to powszechnie rozpoznawany na całym świecie i szeroko akceptowany zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to powszechnie rozpoznawany na całym świecie i szeroko akceptowany zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi.

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2009/2010 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa inżynierska System Service Desk w oparciu o ITIL Piotr Kalański Ocena:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie cyklem życia usługi informatycznej SPOTKANIE WARSZTATOWE GDAŃSK, 18.08.2011

Zarządzanie cyklem życia usługi informatycznej SPOTKANIE WARSZTATOWE GDAŃSK, 18.08.2011 Zarządzanie cyklem życia usługi informatycznej SPOTKANIE WARSZTATOWE GDAŃSK, 18.08.2011 Zarządzanie usługami informatycznymi BLOK 1 AGENDA Usługa jako spoiwo świata biznesu i IT Usługa z perspektywy biznesu

Bardziej szczegółowo

Egzamin ITIL Foundation

Egzamin ITIL Foundation Egzamin ITIL Foundation Przykładowy arkusz egzaminacyjny A, wersja 5.1 Test wielokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) Instrukcja 1. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie 40 pytań.

Bardziej szczegółowo

ITIL v3 Cykl życia usług IT

ITIL v3 Cykl życia usług IT XIV Konferencja PLOUG Szczyrk Październik 2008 ITIL v3 Cykl życia usług IT Jarosław Łagowski IBM Polska e mail: Jaroslaw.Lagowski@pl.ibm.com Abstrakt. Początki ITIL (IT Infrastructure Library) sięgają

Bardziej szczegółowo

Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3. itsmf tłumaczenie podstawowe. itsmf tłumaczenie alternatywne. Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie

Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3. itsmf tłumaczenie podstawowe. itsmf tłumaczenie alternatywne. Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3 itsmf tłumaczenie podstawowe itsmf tłumaczenie alternatywne Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie Acceptance criteria Kryteria akceptacji Warunki zatwierdzenia Acceptance

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT

NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT Tomasz SOBESTIAŃCZYK ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT Zarys treści: Ta publikacja opisuje normę ISO/IEC 20000 jej zalety oraz słabości w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody zarządzania projektami

Wybrane metody zarządzania projektami Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wybrane metody zarządzania projektami Krzysztof Kozłowicz Senior Manager, KPMG

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA APLIKACJI NA PRZYKŁADZIE SAP SOLUTION MANAGER

ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA APLIKACJI NA PRZYKŁADZIE SAP SOLUTION MANAGER Radosław Kowal ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA APLIKACJI NA PRZYKŁADZIE SAP SOLUTION MANAGER Wprowadzenie Niemal każde duże przedsiębiorstwo do usprawnienia zarządzania korzysta z wielu narzędzi informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja D

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja D Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja D dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach Warszawa, styczeń 2013 r. Spis treści I. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10. UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10. UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10 UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie infrastruktury chmury firmy Microsoft

Zabezpieczanie infrastruktury chmury firmy Microsoft Zabezpieczanie infrastruktury chmury firmy Microsoft Niniejszy dokument przedstawia zespół zabezpieczeń i zgodności usług online z przepisami, wchodzący w skład działu globalnych usług podstawowych i zarządza

Bardziej szczegółowo

COMPUTERWORLD. Wszystko o ITSM. Polska. w raporcie. narzędzi do zarządzania usługami IT Service Management. IT Service Management dla każdego

COMPUTERWORLD. Wszystko o ITSM. Polska. w raporcie. narzędzi do zarządzania usługami IT Service Management. IT Service Management dla każdego R A P O R T S P E C J A L N Y COMPUTERWORLD Polska Wszystko o ITSM w raporcie 13 narzędzi do zarządzania usługami IT Service Management IT Service Management dla każdego Czytaj str. 3 Poznaj najważniejsze

Bardziej szczegółowo

M_o_R 2010 Glossary of Terms (Polish) (Słownik Polski)

M_o_R 2010 Glossary of Terms (Polish) (Słownik Polski) akceptacja accept Reakcja na ryzyko oznaczająca, że organizacja nie podejmuje żadnych działań i godzi się z przyjęciem na siebie wszystkich skutków ewentualnej materializacji takiego ryzyka. bliskość (ryzyka)

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Egzamin Foundation. Sample Paper 1 - Polish. Arkusz egzaminu 40 minut. 1. Wymagane jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie 50 pytań.

Egzamin Foundation. Sample Paper 1 - Polish. Arkusz egzaminu 40 minut. 1. Wymagane jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie 50 pytań. Egzamin Foundation Sample Paper 1 - Polish January 2012 Test wyboru Arkusz egzaminu 40 minut Instrukcja 1. Wymagane jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie 50 pytań. 2. Wszystkie odpowiedzi powinny być

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy dla Systemu Help Desk Programu e-cło

Załącznik nr 3 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy dla Systemu Help Desk Programu e-cło Załącznik nr 3 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy dla Systemu Help Desk Programu e-cło Strona 1 z 68 SPIS TREŚCI DEFINICJE... 3 1. Przedmiot Umowy 17 2. Termin realizacji Przedmiotu Umowy 21 3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.3 (2014) testowaniem

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.3 (2014) testowaniem z Wersja 2.3 (2014) testowaniem Uwagi na temat praw autorskich Ten dokument może być kopiowany w całości, lub w wypisach, po podaniu źródła Wszystkie prawa do wersji angielskie zastrzeżona dla International

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo