Jednorodne Grupy Pacjentów w Europie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednorodne Grupy Pacjentów w Europie"

Transkrypt

1 Jednorodne Grupy Pacjentów w Europie Projekt EuroDRG Dr. Alexander Geissler, Dipl.-Ing. Department of Health Care Management (MiG) Berlin University of Technology European Observatory on Health Systems and Policies WHO Collaborating Centre for Health Systems, Research and Management

2 Projekt EuroDRG dane ogólne Czas trwania projektu: Partnerzy: 12 krajów z rożnymi systemami opieki zdrowotnej Instytucje: Uniwersytety i jednostki pozarządowe Fundusze: 7 program ramowy UE Budżet całkowity: 3,7 mln Finland Sweden Estonia Ireland UK (England) Netherlands Germany Poland France Austria Spain (Catalonia)

3 Centre for Health Economics, University of York, England Andrew Street, Anne Mason, Padraic Ward, James Gaughan, Silvio Daidone The National Board of Health and Welfare, Sweden Mona Heurgren, Lisbeth Serdén, Mats Talbäck National School of Public Health, France Martine Bellanger, Josselin Thuilliez Institute for Health Policy & Management, Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, The Netherlands Siok Swan Tan, Leona Hakkaart-van Roijen, Ken Redekop Parc de Salut Mar, Spain Francesc Cots, Pietro Chiarello, Xavier Salvador, Xavier Castells Institute of Research and Information on Health Economics, France Zeynep Or, Thomas Renaud Department of Medical Statistics, Informatics and Health Economics, Innsbruck Medical University, Austria Karl P. Pfeiffer, Conrad Kobel, Caroline Linhart, Thomas Grubinger, Jörg Paetzold National Health Fund, Poland Maria Swiderek, Katarzyna Czach, Katarzyna Wiktorzak, Agata Szymczak, Katarzyna Klonowska, Paweł Sakowski Center for Policy Studies, Estonia Ain Aaviksoo, Janek Saluse, Heli Laarmann, Gerli Paat-Ahi National Institute for Health and Welfare, Finland Unto Häkkinen, Mikko Peltola, Hanna Ratto, Kirsi Vitikainen European Health Management Association, Belgium Jeni Bremner, Paul Giepmans Department of Health Care Management, Berlin University of Technology, Germany Reinhard Busse, Alexander Geissler, David Scheller-Kreinsen, Wilm Quentin Economic and Social Research Institute Dublin, Ireland Jacqueline O Reilly, Brian McCarthy Advisory Board Peter C. Smith, Miriam Wiley, Céu Mateus, Josep Figueras, Bernhard Gibis 3

4 Zespół EuroDRG 22 stycznia 2010 r., Paryż 4

5 Cele projektu EuroDRG Celami projektu była analiza: I) różnic w systemach JGP II) III) różnic w klasyfikacji pacjentów możliwości wyjaśnienia różnic w kosztach szpitalnych systemem JGP 5

6 Jednorodne Grupy Pacjentów (JGP)- Definicja JGP stanowi grupę pacjentów z podobnymi schorzeniami leczonych w podobny sposób. Systemy JGP stanowią medyczno-ekonomiczne systemy klasyfikacji pacjentów w ramach których dany pacjent jest przypisany do jednej konkretnej grupy. Zmienne związane z pacjentem (wiek, płeć, diagnozy, itp.) Zmienne związane z leczeniem (procedury, technologie, koszt, itp.) Jednorodna Grupa Pacjentów (JGP)

7 Zakres JGP- Cele Płatności za infrastrukturę (np. budynki, kosztowny sprzęt) Płatności za działalność pozaleczniczą (np. szkolenia, badania, dostępność pomocy) Płatności za pacjentów niesklasyfikowanych w systemie JGP (np. pacjenci ambulatoryjni, dzienni, psychiatria, rehabilitacja) Dodatkowe płatności za specjalne świadczenia dla pacjentów sklasyfikowanych w JGP (np. kosztowne leki, innowacje), (o ile to możliwe sklasyfikowane w katalogach JGP) Inne płatności za pacjentów sklasyfikowanych według JGP (np. budżety globalne, bezpłatna obsługa) Płatności za pacjenta i podział budżetu w oparciu o JGP, (dopasowane do jakości, wartości skrajnych itp. ) 7

8 Zakres JGP typy świadczeń System JGP (będący częścią oryginalnych JGP lub inny) System JGP (będący częścią oryginalnych JGP lub inny) Oryginalne systemy JGP System JGP (będący częścią oryginalnych JGP lub inny) System JGP (będący częścią oryginalnych JGP lub inny) Psychiatria Pacjenci dzienni Nagłe przypadki Opieka Rehabilitacja ambulatoryjna 8

9 Rosnący zakres JGP w Europie Kraj Opieka szpitalna Opieka Psychiatria Rehabilitacja ambulatoryjna Austria X??? Wielka Brytania X X wdrożony 2012? Estonia X Planowane?? wdrożenie 20xx Finlandia X X?? Francja X X Planowane wdrożenie 20xx Planowane wdrożenie 20xx Niemcy X - wdrozony Holandia X X?? Irlandia X X -? Polska X wdrożenie 2011 Planowane wdrożenie 20xx Planowane wdrożenie 20xx Portugalia X Planowane?? wdrożenie 20xx Hiszpania X Planowane wdrożenie 20xx?? Szwecja X X?? 9

10 Składowe systemu JGP Zbieranie danych Dane demograficzne Dane kliniczne Dane kosztowe Wielkość próby, regularność aktualizacji Ustalenie ceny Stopa refundacji Import System klasyfikacji pacjentów Wysokości kosztów Stawki podstawowe Ceny/taryfy Przeciętne vs. najlepsze Limity Wartości skrajne Kosztowne przypadki Jakość Negocjacje Diagnozy Procedury Złożoność/Trudność Częstość uaktualnień 10

11 Zakres czasowy/cele wprowadzenia Kraj Cel oryginalny Cel zasadniczy w 2010 Austria LKF (opracowany samodzielnie) Podział środków Podział środków, planowanie Pomiar aktywności szpitalnej Wielka Brytania HRG (opracowany samodzielnie) Płatności Estonia NordDRG (HCFA-DRG) Płatności Płatności Finlandia NordDRG (HCFA-DRG) Pomiar aktywności szpitalnej, porównywanie Planowanie, porównywanie, rachunki szpitalne Francja* GHM (HCFA-DRG) Pomiar aktywności szpitalnej Płatności Niemcy G-DRG (AR-DRG) Płatności Płatności Irlandia HCFA-DRG AR-DRG Podział środków Podział środków Holandia DBC (opracowany samodzielnie) Płatności Płatności Polska JGP (HRG) Płatności Płatności Portugalia HCFA-DRG AP-DRG Pomiar aktywności szpitalnej Podział środków Hiszpania (Katalonia) AP-DRG HCFA/CMS-DRG Podział środków Podział środków porównywanie Szwecja NordDRG (HCFA-DRG) Płatności Płatności, pomiar aktywności Szpitalnej. porównywanie Wprowadzenie JGP Płatności dla szpitali oparte na JGP Uwagi: nazwę systemu JGP stosowanego w krajach zaznaczono pogrubionym drukiem (pochodzenie systemu krajowego JGP); LKF = leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung; HRG= Healthcare Resource Groups; NordDRG= wspólny system JGP krajów nordyckich; HCFA= Health Care Financing Administration; GHM= Groupes Homogènes de Malade; G-DRG= Niemiecki JGP; AR-DRG= Australian Refined-DRG; DBC= Diagnose Behandeling Combinaties; JGP= Jednorodne Grupy Pacjentów; AP-DRG= All Patient-DRG, * Pomiędzy 1996 a 2004, JGP miały ograniczona rolę w przyznawaniu środków. 11

12 Skopiowane, ulepszone lub opracowane samodzielnie? 12

13 Klasyfikacja zmiennych stosowanych w Europie Charakterystyka pacjenta AP-DRG AR-DRG G-DRG GHM NordDRG HRG JGP LKF DBC Wiek x x x x x x x x - Płeć x Diagnoza x x x x x x x x x Nowotwory x x x Masa ciała (noworodki) x x x x Skierowanie na leczenie psychiatryczne drogą sądową - x x Zmienne medyczne i związane z leczeniem Sposób przyjęcia x x - - Procedury x x x x x x x x x Wentylacja mechaniczna - - x x Sposób wyjścia x x x x x x x - - DP / Stan pacjenta z danego dnia - x x x x x x - - Charakterystyka strukturalna Typ opieki (opieka ambulatoryjna, szpitalna, OIOM itp.) x x Pobyt na oddziałach specjalistycznych x - Specjalizacja medyczna x Konieczność opieki x Poziomy trudności/złożoności przypadku 3* 4 nieograniczon y 5** nieograniczo ny - Złożoność przypadku - suma - PCCL PCCL x PCCL = Poziom złożoności klinicznej danego przypadku * Niewymieniony wprost (poziom dużej złożoności przypadku na poziomie MDC plus 2 poziomy złożoności na poziomie JGP) ** 4 poziomy złożoności plus jeden GHM dla krótkich pobytów lub opieki ambulatoryjnej 13

14 Przykład klasyfikacji: usunięcie wyrostka robaczkowego Zmienna klasyfikująca Kraj (system JGP) % objętych przypadków EoC) Główna Kategoria (Diagnostyczna) Podział) Procedura Typ opieki Rozpoznanie pierwotne Powikłania lub choroby towarzyszące (CT) Wiek 69 lat Śmierć Długość pobytu (LOS) JGP 97,4% przypadków EoC) Odpowiednia procedura Usunięcie wyrostka robaczkowego z dużym cc Odpowiednia procedura Usunięcie wyrostka robaczkowego bez dużego cc Wiela Brytania 98% przypadków EoC) Procedura dla przewodu pokarmowego Usunięcie wyrostka robaczkowego Powikłania po usunięciu wyrostka robaczkowego z cc bez cc 99% przypadków EoC) Diagnostyka dla przewodu pokarmowego Zabieg chirurgiczny pozostałe Diagnostyka dla przewodu pokarmowego Zabieg chirurgiczny Adhezjoliza lub pozostałe zabiegi chirurgiczne jelita cienkiego Powikłania po usunięciu wyrostka robaczkowego z PCCL Niemcy 97,1% przypadków EoC) Usunięcie wyrostka robaczkowego pozostałe 14 14

15 Przykład klasyfikacji: usunięcie wyrostka robaczkowego 15

16 Składowe systemu JGP Zbieranie danych Dane demograficzne Dane kliniczne Dane nt. kosztów Wielkość próbki, regularność uaktualnień Ustalenie ceny Stopa refundacji Waga kosztów Import System klasyfikacji pacjenta Diagnozy Procedury Złożoność/Trudność Częstość uaktualnień Stawka(i) podstawowa(e) Ceny/taryfy Średnia a najlepsza Limity Ograniczenia Kosztowne przypadki Jakość Negocjacje 16

17 Kodowanie danych klinicznych w Europie Kraj Kody rozpoznań Kody procedur medycznych Austria ICD-10-BMSG-2001 Leistungskatalog Wielka Brytania ICD-10 OPCS (Classification of Interventions and Procedures) Estonia ICD-10 NCSP (Nomesco Classification of Surgical Procedures) Finlandia ICD-10-FI NCSP-FI (Finnisch NCSP adaption) Francja CIM-10 CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux) Niemcy ICD-10-GM OPS (Operationen- und Prozedurenschlüssel) Irlandia ICD-10-AM ACHI (Australian Classification of Health Interventions) Holandia ICD-10 Elektronische DBC Typeringslijst Polska ICD-10 ICD-9-CM Portugalia ICD-9-CM ICD-9-CM Hiszpania ICD-9-CM ICD-9-CM Szwecja ICD-10-SE KVÅ-Klassifikation av vårdåtgärder (Swedisch NCSP adaption) (niemal) standaryzowany Brak jednakowego standardu 17

18 Zbieranie danych nt. kosztów JGP usprawniły obliczanie kosztów i na odwrót Obliczenie kosztów Umożliwia szpitalom odnalezienie źródeł wydatków Wymagane dla systemów JGP opracowanych samodzielnie Zarządzanie szpitalem - Planowanie budżetu wewnętrznego - Określanie wydajności (wewnętrznej oraz między szpitalami) - Kontrola świadczonych usług Opracowanie systemu JGP - Precyzyjne wyliczenie raty płatności - Ciągłe uaktualnianie systemu - Przejżystość 18

19 Regulacje wydatków Obowiązkowy system księgowania kosztów Zalecenia krajowe dot. kosztów krajowe dane dot. kosztów Austria X Wielka Brytania X X X Estonia X Finlandia X Francja --- X X Niemcy --- X X Irlandia --- X --- Polska Portugalia X X --- Holandia X X X Hiszpania/Katalonia Szwecja --- X X 19

20 Koszty odzwierciedlone w JGP Kraj Udział kosztów szpitalnych zwracanych w ramach płatności opartych na JGP Świadczenia ujęte w JGP Opieka ambulato ryjna Opieka dzienna Opieka ambulato ryjna Opieka psychiatryczn a Świadczenia NIE ujęte w JGP Rehabilita cja IOM Nagłe przypadki Nauczanie Koszty NIE pokrywane w ramach płatności opartych na JGP Badania Koszty kapitał owe Kosztowne leki Austria 96% x x x x x x x x x Wielka Brytania 60% x* x x x x x Estonia 39% x x x** x x Finlandia Zależy od szpitala x x x*** x x x x x x Francja 80% x* x x x x x x x x Niemcy 80% x* x x x x x x Irlandia <80% x x x x x x x Polska >60% x x x x x x x Portugalia 80% x x x** x x Holandia 84% x x x x x x Hiszpania/ Katalonia 15-20% x x** x x Szwecja Zależy od szpitala x x x x x x x * Tylko opieka nad nagłymi przypadkami ** tylko opieka nad pacjentami chirurgicznymi *** tylko w niektórych hrabstwach 20 20

21 Pomiar świadczeń szpitalnych + Dokładność - Metody bezpośredniego przydziału kosztów Specyfikacja usług szpitalnych - Dokładność + Koszty ogólne w podejściu góra-dół Mikrokoszty w podejściu góradół Koszty ogólne w podejściu dół-góra Mikrokoszty w podejściu dółgóra 21

22 Charakterystyka metod wyliczania kosztów Austria Wielka Brytania Estonia Liczba (udział) szpitali zbierających koszty 20 szpitali referencyjnych (około 8% wszystkich szpitali) wszystkie szpitale szpitale mające umowę z krajowym funduszem ubezpieczenia zdrowotnego Przydział kosztów ogólnych w zależności od szpitala metoda bezpośrednia metoda bezpośrednia Przydział kosztów pośrednich w zależności od szpitala statystyka ważona głównie narzut procentowy Przydział kosztów bezpośrednich głównie koszty ogólne Mikrokoszty w podejściu góra-dół głównie mikrokoszty w podejściu góra-dół Kontrola danych w związku ze zgłaszanymi kosztami władze lokalne, regularnie władze krajowe, corocznie władze krajowe, corocznie Finlandia 5 szpitali referencyjnych spełniających wyszczególnione standardy wyliczania kosztów (około 30% opieki specjalistycznej) metoda bezpośrednia statystyka ważona mikrokoszty w podejściu dół-góra brak (odpowiedzialność szpitali) Francja Niemcy Holandia Szwecja 99 szpitali, dobrowolnie uczestniczących w programie, ujętych w bazie danych kosztów szpitali ENCC (około 13% przyjętych pacjentów). około 225 szpitali, dobrowolnie uczestniczących w programie, spełniających standardy księgowania kosztów InEK (około 13% wszystkich szpitali) wykorzystywanie zasobów: wszystkie szpitale, koszty jednostkowe: szpitali dobrowolnie uczestniczących w programie (około 24% wszystkich szpitali) szpitale mające systemy szacowania kosztów danego przypadku (około 62% przyjętych pacjentów) metoda krok po kroku preferowana metoda krok po kroku metoda bezpośrednia metoda bezpośrednia statystyka ważona statystyka ważona statystyka ważona statystyka wagi głównie mikrokoszty w podejściu góra-dół mikrokoszty w podejściu dół-góra mikrokoszty w podejściu dół-góra mikrokoszty w podejściu dół-góra władze lokalne, corocznie władze krajowe, corocznie władze krajowe, corocznie władze krajowe i lokalne, corocznie 22

23 Części budujące system JGP Zbieranie danych Dane demograficzne Dane kliniczne Dane nt. kosztów Wielkość próbki, regularność uaktualnień Ustalenie ceny Stopa refundacji Waga kosztów Import System klasyfikacji pacjenta Diagnozy Procedury Złożoność/ Trudność Częstość uaktualnień Stawka(i) podstawowa(e) Ceny/taryfy Średnia a najlepsza Limity wielkości Ograniczenia Kosztowne przypadki Jakość Negocjacje 23

24 Przykłady ustalania ceny W oparciu o dane dobrej jakości (niemożliwe jeśli importowano koszty ważone) koszty ważone x stawka podstawowa a taryfa+ korekta a Wyniki Koszty średnie a najlepsza praktyka Ciężar względny (np. Niemcy) Taryfa wyjściowa (np. Francja) Taryfa wyjściowa (np. Wielka Brytania) koszty ważone (zależy od JGP) 1, stawka podstawowa lub dopasowanie 3000 (+/-) (zależy od stanu) 1,0 (+/-) (zależy od regionu i szpitala) 1,0 1,32 (zależy od szpitala) Wynik (np. Austria) 130 punktów 30 24

25 Wyliczenie płatności szpitalnych Wyliczenie płatności Korekta Wielkość/ limity wydatków Wielka Brytania Francja Niemcy Holandia Bezpośrednie (cena) Krajowe (ale skorygowane z ujęciem współczynnika oddziaływania rynku) Nie (są plany na limitu wielkości) Pośrednie (koszty ważone) Krajowe (z korektą i oddzielne dla szpitali prywatnych i państwowych) Tak Pośrednie (koszty ważone) Koszty ważone na poziomie krajowym; przelicznik pieniężny na poziomie landu Tak Bezpośrednie (cena) Lista A: krajowa Lista B: dla konkretnego szpitala Lista A: Tak Lista B: Tak/Nie 25

26 Części budujące system JGP Zbieranie danych Dane demograficzne Dane kliniczne Dane nt. kosztów Wielkość próbki, regularność uaktualnień Ustalenie ceny Stopa refundacji Waga kosztów Import System klasyfikacji pacjenta Diagnozy Procedury Złożoność/ Ciężkość Częstość uaktualnień Stawka(i) podstawowa(e) Ceny/taryfy Średnia a najlepsza Limity wielkości Ograniczenia Kosztowne przypadki Jakość Negocjacje 26

27 Zachowanie szpitala i strategia Przychody/ Koszty Wzrost przychodów (według osi x/y; negocjacja dodatkowych płatności) Koszt całkowity Płatność oparta na JGP Redukcja kosztów (personel, tańsze technologie) Skrócenie pobytu Długość pobytu (DP) 27

28 Zachowanie szpitala i strategia Motywatory Redukcja kosztów w przeliczeniu na pacjenta Wzrost przychodu w przeliczeniu na pacjenta Wzrost liczby pacjentów Strategie szpitali a) Skrócenie pobytu optymalizacja ścieżek opieki wewnętrznej Zbyt wczesny wypis ( krwawy wypis ) b) Mniejsza ilość świadczeń unikanie niepotrzebnych zabiegów wstrzymanie niezbędnych świadczeń ( skąpienie /niedoleczenie) c) Selekcja pacjentów specjalizacja w leczeniu pacjentów, dla których dany szpital jest najlepszy wybór pacjentów, których koszt leczenia według JGP jest niski ( zbieranie śmietanki ) a) Zmiana praktyki kodowania poprawa kodowania diagnoz i procedur nieprawidłowe przeklasyfikowanie pacjentów, np. poprzez dodanie drugiego nieistniejącego rozpoznania ( nadmierne kodowanie ) b) Zmiana wzorców praktyki lekarskiej świadczenie usług prowadzących do reklasyfikacji pacjentów do lepiej płatnych grup JGP ( nadleczenie/gierki ) a) Zmiana zasad przyjęcia pacjentów skrócenie listy oczekiwania przyjmowanie pacjentów na niepotrzebne zabiegi ( zapotrzebowanie stwarzane przez dostawcę usług ) b) Poprawa reputacji szpitala poprawa jakości usług 28 Skupie się wyłącznie na obszarach mierzalnych

29 Jak dostosowuje się JGP cz.1 a) Dostosowanie do krótkich i długich pobytów Przychody/ Koszty Wzrost przychodów (według osi x/y; negocjacja dodatkowych płatności) Koszt całkowity Płatność oparta na JGP Redukcja kosztów (personel, tańsze technologie) Skrócenie pobytu Krótki pobyt (potrącenia) Dolny zakres DP Wartości pośrednie Górny zakres DP Długi pobyt (dopłaty) Długość pobytu (DP) 29

30 Jak dostosowuje się JGP cz.2 b) Dodatkowe płatności za daną usługę Wielka Brytania Francja Niemcy Holandia Płatność za hostpializację Płatności za specjalne świadczenia kosztochłonne Dodatkowe płatności związane z innowacjami Rozbite, np. za: Chemioterapię Radioterapię Dializy Obrazowanie diagnostyczne Kosztowne leki Jedna Jedna Jedna Opłaty GHM za np.: Chemioterapię Radioterapię Dializy Dodatkowe opłaty: OIOM Oddział ratunkowy Kosztowne leki Płatności uzupełniające za np: Chemioterapię Radioterapię Dializy Obrazowanie diagnostyczne Kosztowne leki Tak Tak Tak Kilka możliwych Nie Tak (za leki) 30

31 Jak dostosowuje się JGP cz. 3 c) Pod względem jakości Szpital Mechanizm Płatność za wszystkie świadczenia szpitalne jest zwiększana lub zmniejszana o konkretną wartość procentową Szpital otrzymuje dodatkową płatność niezwiązaną ze świadczeniami Przykłady Spełnione/Niespełnione są ustalone warunki jakości (przykładowo, w Anglii) Całkowity stopień ponownych przyjęć jest poniżej/powyżej średniej lub poniżej/powyżej uzgodnionej wartości docelowej (przykładowo, w US) Szpitale inwestują w program poprawy jakości JGP/ choroba Pacjent Płatność za wszystkich pacjentów w obrębie danego JGP (lub jednostki chorobowej) jest zmniejszana lub zmniejszana o konkretną wartość procentową Płatność za wszystkich pacjentów w obrębie danego JGP (lub jednostki chorobowej) jest zmniejszana lub zmniejszana o konkretną wartość procentową. Płatność JGP nie opiera się na kosztach średnich ale na świadczeniu usług wysokiej jakości przez szpitale Brak płatności za dany przypadek Płatność za pacjenta jest dopasowywana w górę lub w dół o pewną wielkość Ubezpieczyciele negocjują ze szpitalami wyższą/niższą opłatę bazującą na JGP jeśli są/nie są spełnione pewne standardy jakości (przykładowo w Niemczech i w Holandii) Płatność w oparciu o JGP za pewne świadczenia (np. wymiana stawu biodrowego lub kolanowego) obliczana na podstawie taryfy najlepszej praktyki, która bazuje na kosztach ponoszonych przez szpitale świadczące usługi wysokiej jakości (np. Anglia) Ponowne przyjęcia pacjentów w ciągu 30 dni (od pierwszego przyjęcia) nie są płacone oddzielnie ale jako część przyjęcia pierwotnego (np. w Anglii i Niemczech) Powikłania (tzn. pewne schorzenia nieobecne w chwili przyjęcia) nie mogą być stosowane do klasyfikowania pacjentów do JGP, które są mocno obciążone (przykładowo, w US) 31

32 Jak dostosowuje się systemy JGP cz. 4 d) Częste zmiany Kraj System klasyfikacji pacjenta Stawka płatności Częstotliwość uaktualnień Opóźnienie ws. do danych Częstotliwość uaktualnień Opóźnienie ws. do danych Austria Roczna 2 4 lata 4 5 lata 2 4 lata Wielka Drobne korekty corocznie, nieregularne 3 lata (ale dopasowane Roczna Roczna Brytania restrukturyzacje co 5-6 lat do inflacji) Estonia Nieregularna (początkowo po 7 latach) 1 2 lata Roczna 1 2 lata Finlandia Roczna 1 rok Roczna 0 1 lata Francja Roczna 1 rok Roczna 2 lata Niemcy Roczna 2 lata Roczna 2 lata Irlandia Co 4 lata Nie dotyczy (importowane Roczna (powiązana z AR-DRG) aktualizacjami austriackimi) 1 2 lata Holandia Nieregularna Niestandaryzowane Roczna lub w zależności od 2 lata, lub oparte na potrzeb negocjacjach Polska Nieregularna planowana dwa Aktualizacja roczna tylko dla 1 rok razy do roku wartości podstawowej 1 rok Portugalia Nieregularna Nie dotyczy (importowane AR-DRG) Nieregularna 2 3 lata Hiszpania Nie dotyczy (importowane Dwuletnia Roczna 2 3 lata (Katalonia) 3-letnie CMS-DRG) 32

33 Garść wniosków Płatność szpitala oparta na JGP stanowi główna metodę finansowania dostawców usług medycznych w Europie, jednak systemy JGP mogą się różnić między krajami w kwestiach: zakresu i celu systemów klasyfikacji pacjentów przydziału budżetu (oparty na JGP lub przypadkach) dopasowania wielkości opłat do różnic regionalnych/lokalnych oraz/lub dostawców Aby zapobiec potencjalnym niezamierzonym konsekwencjom, kraje wprowadziły systemy JGP w sposób stopniowy używają płatnościami opartymi na JGP zamiennie z innymi mechanizmami płatności stale udoskonalają systemy klasyfikacji pacjentów (wzrost liczby grup) wyliczają opłaty podstawowe na podstawie faktycznych uśrednionych kosztów (lub najlepszej praktyki) oddzielnie zwracają za odchylenia i świadczenia regularnie aktualizują klasyfikację pacjentów i wielkość płatności Jeśli wykorzystywane prawidłowo (co jest skomplikowanym procesem), JGP może zwiększać przejrzystość opłat oraz skuteczność i jakość świadczeń. 33

34 Osiągnięcia EuroDRG I Większa wiedza na temat heterogenności systemów JGP w Europie Strona: 34

35 Osiągnięcia EuroDRG II Publikacje o JGP w Europie (na razie w języku angielskim, polskim i koreańskim) 35

36 EuroDRG achievements III More than 30 Publications in scientific journals: British Medical Journal Health Affairs Health Economics European Journal of Public Health European Heart Journal Langenbeck's Archives of Surgery The Breast Cerebrovascular Diseases Health Economics, Policy and Law Journal of Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy Hernia etc. 36

37 Dziękujemy za uwagę! Prezentacja dostępna na: Literatura i więcej informacji: Dr. Alexander Geissler, Dipl.-Ing. Department of Health Care Management (MiG) Berlin University of Technology European Observatory on Health Systems and Policies WHO Collaborating Centre for Health Systems, Research and Management

Tytuł wersji polskiej Wydanie I: Jednorodne grupy pacjentów w Europie. W stronę przejrzystości, efektywności i jakości w szpitalach.

Tytuł wersji polskiej Wydanie I: Jednorodne grupy pacjentów w Europie. W stronę przejrzystości, efektywności i jakości w szpitalach. Niniejsza publikacja jest wiernym tłumaczeniem publikacji angielskiej. Prawa do tłumaczenia edycji w języku polskim zostały przyznane Narodowemu Funduszowi Zdrowia przez Biuro regionalne World Health Organization

Bardziej szczegółowo

Jednorodne grupy pacjentów

Jednorodne grupy pacjentów Adam Kozierkiewicz Jednorodne grupy pacjentów przewodnik po systemie Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego spis

Bardziej szczegółowo

Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów

Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów Małgorzata Cygańska * Jerzy Gierusz ** Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów Wstęp Zasady funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce, podlegały

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 132. Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej w wybranych krajach EWG. (Belgia, Holandia, Francja, RFN, Luksemburg).

Informacja. Nr 132. Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej w wybranych krajach EWG. (Belgia, Holandia, Francja, RFN, Luksemburg). KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej w wybranych krajach EWG (Belgia, Holandia, Francja, RFN, Luksemburg).

Bardziej szczegółowo

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 Druga edycja Indeksu daje nowe możliwości analityczne. Oprócz porównań międzywojewódzkich, jesteśmy po raz pierwszy w stanie zaobserwować zmiany zachodzące w czasie, w tym samym województwie. Indeks Sprawności

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 11

Zeszyty Naukowe nr 11 Zeszyty Naukowe nr 11 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2011 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Działalność regulacyjna państwa w sferze finansowania ochrony zdrowia 1. Wprowadzenie W polskim systemie

Bardziej szczegółowo

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 3, 131 143 Marcin Kolwitz Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young.

Bardziej szczegółowo

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r.

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 10 czerwca 2014 r. Koordynator projektu Biuro projektu 2 Powinniśmy myśleć o dużych rzeczach, robić małe, nie obawiać się porażek i szybko zacząć działać Lucien Engelen 3 4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 2 Polska Izba Ubezpieczeń rnst & Young Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

PPP W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA Z CYKLU: DOBRE PRAKTYKI PPP W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA

PPP W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA Z CYKLU: DOBRE PRAKTYKI PPP W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA PPP W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA Z CYKLU: DOBRE PRAKTYKI PPP Praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Kalecińskiej i dr Ireny Herbst Autorzy: dr Irena Herbst,Przemysław Zaremba, Bartosz

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl 11 czerwca 2013 r. Ustawa o działalności leczniczej podsumowanie dwóch lat funkcjonowania

www.pwc.pl 11 czerwca 2013 r. Ustawa o działalności leczniczej podsumowanie dwóch lat funkcjonowania www.pwc.pl 11 czerwca 2013 r. Ustawa o działalności leczniczej podsumowanie dwóch lat funkcjonowania 1 Autorzy raportu Maciej Dercz Uczelnia Łazarskiego Małgorzata Gałązka-Sobotka Uczelnia Łazarskiego

Bardziej szczegółowo

koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych

koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych METODYKA, BADANIE PILOTAŻOWE I REKOMENDACJE DLA POLSKI Warszawa grudzień 2014 koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych METODYKA, BADANIE PILOTAŻOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010

RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010 RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010 Zwiększanie dostępu do innowacji w ochronie zdrowia w Polsce Zwiększanie dostępu do innowacji w ochronie zdrowia w Polsce Spis treści WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA ONKOLOGIA TU I TERAZ. Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16 TEZY DO DYSKUSJI

SKUTECZNA ONKOLOGIA TU I TERAZ. Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16 TEZY DO DYSKUSJI SKUTECZNA ONKOLOGIA TU I TERAZ Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16 TEZY DO DYSKUSJI 1 Szanowni Państwo, W Polsce co roku na choroby nowotworowe zapada około 160 tysięcy osób. Zdiagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich

Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich Marta Borda Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich Wprowadzenie W większości krajów europejskich ochrona zdrowia jest finansowana zarówno ze źródeł publicznych

Bardziej szczegółowo

Nr 1256. Informacja. System opieki zdrowotnej w Australii. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1256. Informacja. System opieki zdrowotnej w Australii. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH System opieki zdrowotnej w Australii Marzec 2006 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 1256 W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne Iga Magda Krzysztof Szczygielski Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ WALKI Z RAKIEM (FWR)

FUNDUSZ WALKI Z RAKIEM (FWR) FUNDUSZ WALKI Z RAKIEM (FWR) PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH WERSJA 1.0 KRAKÓW, WRZESIEŃ 2015 KRZYSZTOF ŁANDA ANNA KORDECKA PAWEŁ RYŚ ROBERT PLISKO CEZARY PRUSZKO WALDEMAR WIERZBA PAULINA ROLSKA JOANNA

Bardziej szczegółowo

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011 F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E Journal of Finance and Financial Law WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011 Anna Wasiak *, Paulina Szeląg **

Bardziej szczegółowo

Finansowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

Finansowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej Joanna Hady, Małgorzata Leśniowska Finansowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej Wstęp Opieka zdrowotna, stanowi bardzo istotny, a zarazem trudny element polityki

Bardziej szczegółowo

Projekt: Pro Aegrotis Oncologicis. Podstawowe założenia, kierunki i wstępne propozycje zmian systemu opieki onkologicznej w Polsce.

Projekt: Pro Aegrotis Oncologicis. Podstawowe założenia, kierunki i wstępne propozycje zmian systemu opieki onkologicznej w Polsce. Projekt: Pro Aegrotis Oncologicis Podstawowe założenia, kierunki i wstępne propozycje zmian systemu opieki onkologicznej w Polsce - wersja 1a1 2014-03-25 1 Deklaracja konfliktu interesów Prace nad projektem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Jednorodnych Grup Pacjentów w planowaniu kosztów świadczeń zdrowotnych na przykładzie szpitali w Szwajcarii

Wykorzystanie Jednorodnych Grup Pacjentów w planowaniu kosztów świadczeń zdrowotnych na przykładzie szpitali w Szwajcarii Małgorzata Macuda Katedra Rachunkowości Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wykorzystanie Jednorodnych Grup Pacjentów w planowaniu kosztów świadczeń zdrowotnych na przykładzie szpitali w Szwajcarii 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 17 FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA. USŁUGA ZDROWOTNA DOBRO PUBLICZNE CZY TOWAR?

ROZDZIAŁ 17 FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA. USŁUGA ZDROWOTNA DOBRO PUBLICZNE CZY TOWAR? Bogdan Piątkowski ROZDZIAŁ 17 FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA. USŁUGA ZDROWOTNA DOBRO PUBLICZNE CZY TOWAR? 1. Środki wydawane na ochronę zdrowia W ostatnich kilku dziesięcioleciach w krajach rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2013 r.

Warszawa, listopad 2013 r. Raport Podsumowujący ocenę merytoryczną projektów z sektora ochrony zdrowia w celu wyboru projektu pilotażowego do realizacji w formule partnerstwa publicznoprywatnego Warszawa, listopad 2013 r. Warunki

Bardziej szczegółowo

RAPID REVIEW. Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce

RAPID REVIEW. Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce RAPID REVIEW Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce Wersja 1.0 Kraków 2006 Pod redakcją: Krzysztofa Łandy Autorzy: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia 2014

Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia 2014 Jaki jest system ochrony zdrowia w Polsce? Czy może być lepszy? Czy propozycje zmian mogą poprawić jego funkcjonowanie? W jakim zakresie? Niezadowolenie mieszkańców kraju z systemu ochrony zdrowia jest

Bardziej szczegółowo

Zasoby kadr dla sektora zdrowotnego. Dotychczasowe tendencje i prognozy

Zasoby kadr dla sektora zdrowotnego. Dotychczasowe tendencje i prognozy : 125 147 www.ejournals.eu/zdrowie-publiczne-i-zarzadzanie, doi:10.4467/20842627oz.14.012.1622 Zasoby kadr dla sektora zdrowotnego. Dotychczasowe tendencje i prognozy Stanisława Golinowska 1, Ewa Kocot

Bardziej szczegółowo