Jednorodne Grupy Pacjentów w Europie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednorodne Grupy Pacjentów w Europie"

Transkrypt

1 Jednorodne Grupy Pacjentów w Europie Projekt EuroDRG Dr. Alexander Geissler, Dipl.-Ing. Department of Health Care Management (MiG) Berlin University of Technology European Observatory on Health Systems and Policies WHO Collaborating Centre for Health Systems, Research and Management

2 Projekt EuroDRG dane ogólne Czas trwania projektu: Partnerzy: 12 krajów z rożnymi systemami opieki zdrowotnej Instytucje: Uniwersytety i jednostki pozarządowe Fundusze: 7 program ramowy UE Budżet całkowity: 3,7 mln Finland Sweden Estonia Ireland UK (England) Netherlands Germany Poland France Austria Spain (Catalonia)

3 Centre for Health Economics, University of York, England Andrew Street, Anne Mason, Padraic Ward, James Gaughan, Silvio Daidone The National Board of Health and Welfare, Sweden Mona Heurgren, Lisbeth Serdén, Mats Talbäck National School of Public Health, France Martine Bellanger, Josselin Thuilliez Institute for Health Policy & Management, Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, The Netherlands Siok Swan Tan, Leona Hakkaart-van Roijen, Ken Redekop Parc de Salut Mar, Spain Francesc Cots, Pietro Chiarello, Xavier Salvador, Xavier Castells Institute of Research and Information on Health Economics, France Zeynep Or, Thomas Renaud Department of Medical Statistics, Informatics and Health Economics, Innsbruck Medical University, Austria Karl P. Pfeiffer, Conrad Kobel, Caroline Linhart, Thomas Grubinger, Jörg Paetzold National Health Fund, Poland Maria Swiderek, Katarzyna Czach, Katarzyna Wiktorzak, Agata Szymczak, Katarzyna Klonowska, Paweł Sakowski Center for Policy Studies, Estonia Ain Aaviksoo, Janek Saluse, Heli Laarmann, Gerli Paat-Ahi National Institute for Health and Welfare, Finland Unto Häkkinen, Mikko Peltola, Hanna Ratto, Kirsi Vitikainen European Health Management Association, Belgium Jeni Bremner, Paul Giepmans Department of Health Care Management, Berlin University of Technology, Germany Reinhard Busse, Alexander Geissler, David Scheller-Kreinsen, Wilm Quentin Economic and Social Research Institute Dublin, Ireland Jacqueline O Reilly, Brian McCarthy Advisory Board Peter C. Smith, Miriam Wiley, Céu Mateus, Josep Figueras, Bernhard Gibis 3

4 Zespół EuroDRG 22 stycznia 2010 r., Paryż 4

5 Cele projektu EuroDRG Celami projektu była analiza: I) różnic w systemach JGP II) III) różnic w klasyfikacji pacjentów możliwości wyjaśnienia różnic w kosztach szpitalnych systemem JGP 5

6 Jednorodne Grupy Pacjentów (JGP)- Definicja JGP stanowi grupę pacjentów z podobnymi schorzeniami leczonych w podobny sposób. Systemy JGP stanowią medyczno-ekonomiczne systemy klasyfikacji pacjentów w ramach których dany pacjent jest przypisany do jednej konkretnej grupy. Zmienne związane z pacjentem (wiek, płeć, diagnozy, itp.) Zmienne związane z leczeniem (procedury, technologie, koszt, itp.) Jednorodna Grupa Pacjentów (JGP)

7 Zakres JGP- Cele Płatności za infrastrukturę (np. budynki, kosztowny sprzęt) Płatności za działalność pozaleczniczą (np. szkolenia, badania, dostępność pomocy) Płatności za pacjentów niesklasyfikowanych w systemie JGP (np. pacjenci ambulatoryjni, dzienni, psychiatria, rehabilitacja) Dodatkowe płatności za specjalne świadczenia dla pacjentów sklasyfikowanych w JGP (np. kosztowne leki, innowacje), (o ile to możliwe sklasyfikowane w katalogach JGP) Inne płatności za pacjentów sklasyfikowanych według JGP (np. budżety globalne, bezpłatna obsługa) Płatności za pacjenta i podział budżetu w oparciu o JGP, (dopasowane do jakości, wartości skrajnych itp. ) 7

8 Zakres JGP typy świadczeń System JGP (będący częścią oryginalnych JGP lub inny) System JGP (będący częścią oryginalnych JGP lub inny) Oryginalne systemy JGP System JGP (będący częścią oryginalnych JGP lub inny) System JGP (będący częścią oryginalnych JGP lub inny) Psychiatria Pacjenci dzienni Nagłe przypadki Opieka Rehabilitacja ambulatoryjna 8

9 Rosnący zakres JGP w Europie Kraj Opieka szpitalna Opieka Psychiatria Rehabilitacja ambulatoryjna Austria X??? Wielka Brytania X X wdrożony 2012? Estonia X Planowane?? wdrożenie 20xx Finlandia X X?? Francja X X Planowane wdrożenie 20xx Planowane wdrożenie 20xx Niemcy X - wdrozony Holandia X X?? Irlandia X X -? Polska X wdrożenie 2011 Planowane wdrożenie 20xx Planowane wdrożenie 20xx Portugalia X Planowane?? wdrożenie 20xx Hiszpania X Planowane wdrożenie 20xx?? Szwecja X X?? 9

10 Składowe systemu JGP Zbieranie danych Dane demograficzne Dane kliniczne Dane kosztowe Wielkość próby, regularność aktualizacji Ustalenie ceny Stopa refundacji Import System klasyfikacji pacjentów Wysokości kosztów Stawki podstawowe Ceny/taryfy Przeciętne vs. najlepsze Limity Wartości skrajne Kosztowne przypadki Jakość Negocjacje Diagnozy Procedury Złożoność/Trudność Częstość uaktualnień 10

11 Zakres czasowy/cele wprowadzenia Kraj Cel oryginalny Cel zasadniczy w 2010 Austria LKF (opracowany samodzielnie) Podział środków Podział środków, planowanie Pomiar aktywności szpitalnej Wielka Brytania HRG (opracowany samodzielnie) Płatności Estonia NordDRG (HCFA-DRG) Płatności Płatności Finlandia NordDRG (HCFA-DRG) Pomiar aktywności szpitalnej, porównywanie Planowanie, porównywanie, rachunki szpitalne Francja* GHM (HCFA-DRG) Pomiar aktywności szpitalnej Płatności Niemcy G-DRG (AR-DRG) Płatności Płatności Irlandia HCFA-DRG AR-DRG Podział środków Podział środków Holandia DBC (opracowany samodzielnie) Płatności Płatności Polska JGP (HRG) Płatności Płatności Portugalia HCFA-DRG AP-DRG Pomiar aktywności szpitalnej Podział środków Hiszpania (Katalonia) AP-DRG HCFA/CMS-DRG Podział środków Podział środków porównywanie Szwecja NordDRG (HCFA-DRG) Płatności Płatności, pomiar aktywności Szpitalnej. porównywanie Wprowadzenie JGP Płatności dla szpitali oparte na JGP Uwagi: nazwę systemu JGP stosowanego w krajach zaznaczono pogrubionym drukiem (pochodzenie systemu krajowego JGP); LKF = leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung; HRG= Healthcare Resource Groups; NordDRG= wspólny system JGP krajów nordyckich; HCFA= Health Care Financing Administration; GHM= Groupes Homogènes de Malade; G-DRG= Niemiecki JGP; AR-DRG= Australian Refined-DRG; DBC= Diagnose Behandeling Combinaties; JGP= Jednorodne Grupy Pacjentów; AP-DRG= All Patient-DRG, * Pomiędzy 1996 a 2004, JGP miały ograniczona rolę w przyznawaniu środków. 11

12 Skopiowane, ulepszone lub opracowane samodzielnie? 12

13 Klasyfikacja zmiennych stosowanych w Europie Charakterystyka pacjenta AP-DRG AR-DRG G-DRG GHM NordDRG HRG JGP LKF DBC Wiek x x x x x x x x - Płeć x Diagnoza x x x x x x x x x Nowotwory x x x Masa ciała (noworodki) x x x x Skierowanie na leczenie psychiatryczne drogą sądową - x x Zmienne medyczne i związane z leczeniem Sposób przyjęcia x x - - Procedury x x x x x x x x x Wentylacja mechaniczna - - x x Sposób wyjścia x x x x x x x - - DP / Stan pacjenta z danego dnia - x x x x x x - - Charakterystyka strukturalna Typ opieki (opieka ambulatoryjna, szpitalna, OIOM itp.) x x Pobyt na oddziałach specjalistycznych x - Specjalizacja medyczna x Konieczność opieki x Poziomy trudności/złożoności przypadku 3* 4 nieograniczon y 5** nieograniczo ny - Złożoność przypadku - suma - PCCL PCCL x PCCL = Poziom złożoności klinicznej danego przypadku * Niewymieniony wprost (poziom dużej złożoności przypadku na poziomie MDC plus 2 poziomy złożoności na poziomie JGP) ** 4 poziomy złożoności plus jeden GHM dla krótkich pobytów lub opieki ambulatoryjnej 13

14 Przykład klasyfikacji: usunięcie wyrostka robaczkowego Zmienna klasyfikująca Kraj (system JGP) % objętych przypadków EoC) Główna Kategoria (Diagnostyczna) Podział) Procedura Typ opieki Rozpoznanie pierwotne Powikłania lub choroby towarzyszące (CT) Wiek 69 lat Śmierć Długość pobytu (LOS) JGP 97,4% przypadków EoC) Odpowiednia procedura Usunięcie wyrostka robaczkowego z dużym cc Odpowiednia procedura Usunięcie wyrostka robaczkowego bez dużego cc Wiela Brytania 98% przypadków EoC) Procedura dla przewodu pokarmowego Usunięcie wyrostka robaczkowego Powikłania po usunięciu wyrostka robaczkowego z cc bez cc 99% przypadków EoC) Diagnostyka dla przewodu pokarmowego Zabieg chirurgiczny pozostałe Diagnostyka dla przewodu pokarmowego Zabieg chirurgiczny Adhezjoliza lub pozostałe zabiegi chirurgiczne jelita cienkiego Powikłania po usunięciu wyrostka robaczkowego z PCCL Niemcy 97,1% przypadków EoC) Usunięcie wyrostka robaczkowego pozostałe 14 14

15 Przykład klasyfikacji: usunięcie wyrostka robaczkowego 15

16 Składowe systemu JGP Zbieranie danych Dane demograficzne Dane kliniczne Dane nt. kosztów Wielkość próbki, regularność uaktualnień Ustalenie ceny Stopa refundacji Waga kosztów Import System klasyfikacji pacjenta Diagnozy Procedury Złożoność/Trudność Częstość uaktualnień Stawka(i) podstawowa(e) Ceny/taryfy Średnia a najlepsza Limity Ograniczenia Kosztowne przypadki Jakość Negocjacje 16

17 Kodowanie danych klinicznych w Europie Kraj Kody rozpoznań Kody procedur medycznych Austria ICD-10-BMSG-2001 Leistungskatalog Wielka Brytania ICD-10 OPCS (Classification of Interventions and Procedures) Estonia ICD-10 NCSP (Nomesco Classification of Surgical Procedures) Finlandia ICD-10-FI NCSP-FI (Finnisch NCSP adaption) Francja CIM-10 CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux) Niemcy ICD-10-GM OPS (Operationen- und Prozedurenschlüssel) Irlandia ICD-10-AM ACHI (Australian Classification of Health Interventions) Holandia ICD-10 Elektronische DBC Typeringslijst Polska ICD-10 ICD-9-CM Portugalia ICD-9-CM ICD-9-CM Hiszpania ICD-9-CM ICD-9-CM Szwecja ICD-10-SE KVÅ-Klassifikation av vårdåtgärder (Swedisch NCSP adaption) (niemal) standaryzowany Brak jednakowego standardu 17

18 Zbieranie danych nt. kosztów JGP usprawniły obliczanie kosztów i na odwrót Obliczenie kosztów Umożliwia szpitalom odnalezienie źródeł wydatków Wymagane dla systemów JGP opracowanych samodzielnie Zarządzanie szpitalem - Planowanie budżetu wewnętrznego - Określanie wydajności (wewnętrznej oraz między szpitalami) - Kontrola świadczonych usług Opracowanie systemu JGP - Precyzyjne wyliczenie raty płatności - Ciągłe uaktualnianie systemu - Przejżystość 18

19 Regulacje wydatków Obowiązkowy system księgowania kosztów Zalecenia krajowe dot. kosztów krajowe dane dot. kosztów Austria X Wielka Brytania X X X Estonia X Finlandia X Francja --- X X Niemcy --- X X Irlandia --- X --- Polska Portugalia X X --- Holandia X X X Hiszpania/Katalonia Szwecja --- X X 19

20 Koszty odzwierciedlone w JGP Kraj Udział kosztów szpitalnych zwracanych w ramach płatności opartych na JGP Świadczenia ujęte w JGP Opieka ambulato ryjna Opieka dzienna Opieka ambulato ryjna Opieka psychiatryczn a Świadczenia NIE ujęte w JGP Rehabilita cja IOM Nagłe przypadki Nauczanie Koszty NIE pokrywane w ramach płatności opartych na JGP Badania Koszty kapitał owe Kosztowne leki Austria 96% x x x x x x x x x Wielka Brytania 60% x* x x x x x Estonia 39% x x x** x x Finlandia Zależy od szpitala x x x*** x x x x x x Francja 80% x* x x x x x x x x Niemcy 80% x* x x x x x x Irlandia <80% x x x x x x x Polska >60% x x x x x x x Portugalia 80% x x x** x x Holandia 84% x x x x x x Hiszpania/ Katalonia 15-20% x x** x x Szwecja Zależy od szpitala x x x x x x x * Tylko opieka nad nagłymi przypadkami ** tylko opieka nad pacjentami chirurgicznymi *** tylko w niektórych hrabstwach 20 20

21 Pomiar świadczeń szpitalnych + Dokładność - Metody bezpośredniego przydziału kosztów Specyfikacja usług szpitalnych - Dokładność + Koszty ogólne w podejściu góra-dół Mikrokoszty w podejściu góradół Koszty ogólne w podejściu dół-góra Mikrokoszty w podejściu dółgóra 21

22 Charakterystyka metod wyliczania kosztów Austria Wielka Brytania Estonia Liczba (udział) szpitali zbierających koszty 20 szpitali referencyjnych (około 8% wszystkich szpitali) wszystkie szpitale szpitale mające umowę z krajowym funduszem ubezpieczenia zdrowotnego Przydział kosztów ogólnych w zależności od szpitala metoda bezpośrednia metoda bezpośrednia Przydział kosztów pośrednich w zależności od szpitala statystyka ważona głównie narzut procentowy Przydział kosztów bezpośrednich głównie koszty ogólne Mikrokoszty w podejściu góra-dół głównie mikrokoszty w podejściu góra-dół Kontrola danych w związku ze zgłaszanymi kosztami władze lokalne, regularnie władze krajowe, corocznie władze krajowe, corocznie Finlandia 5 szpitali referencyjnych spełniających wyszczególnione standardy wyliczania kosztów (około 30% opieki specjalistycznej) metoda bezpośrednia statystyka ważona mikrokoszty w podejściu dół-góra brak (odpowiedzialność szpitali) Francja Niemcy Holandia Szwecja 99 szpitali, dobrowolnie uczestniczących w programie, ujętych w bazie danych kosztów szpitali ENCC (około 13% przyjętych pacjentów). około 225 szpitali, dobrowolnie uczestniczących w programie, spełniających standardy księgowania kosztów InEK (około 13% wszystkich szpitali) wykorzystywanie zasobów: wszystkie szpitale, koszty jednostkowe: szpitali dobrowolnie uczestniczących w programie (około 24% wszystkich szpitali) szpitale mające systemy szacowania kosztów danego przypadku (około 62% przyjętych pacjentów) metoda krok po kroku preferowana metoda krok po kroku metoda bezpośrednia metoda bezpośrednia statystyka ważona statystyka ważona statystyka ważona statystyka wagi głównie mikrokoszty w podejściu góra-dół mikrokoszty w podejściu dół-góra mikrokoszty w podejściu dół-góra mikrokoszty w podejściu dół-góra władze lokalne, corocznie władze krajowe, corocznie władze krajowe, corocznie władze krajowe i lokalne, corocznie 22

23 Części budujące system JGP Zbieranie danych Dane demograficzne Dane kliniczne Dane nt. kosztów Wielkość próbki, regularność uaktualnień Ustalenie ceny Stopa refundacji Waga kosztów Import System klasyfikacji pacjenta Diagnozy Procedury Złożoność/ Trudność Częstość uaktualnień Stawka(i) podstawowa(e) Ceny/taryfy Średnia a najlepsza Limity wielkości Ograniczenia Kosztowne przypadki Jakość Negocjacje 23

24 Przykłady ustalania ceny W oparciu o dane dobrej jakości (niemożliwe jeśli importowano koszty ważone) koszty ważone x stawka podstawowa a taryfa+ korekta a Wyniki Koszty średnie a najlepsza praktyka Ciężar względny (np. Niemcy) Taryfa wyjściowa (np. Francja) Taryfa wyjściowa (np. Wielka Brytania) koszty ważone (zależy od JGP) 1, stawka podstawowa lub dopasowanie 3000 (+/-) (zależy od stanu) 1,0 (+/-) (zależy od regionu i szpitala) 1,0 1,32 (zależy od szpitala) Wynik (np. Austria) 130 punktów 30 24

25 Wyliczenie płatności szpitalnych Wyliczenie płatności Korekta Wielkość/ limity wydatków Wielka Brytania Francja Niemcy Holandia Bezpośrednie (cena) Krajowe (ale skorygowane z ujęciem współczynnika oddziaływania rynku) Nie (są plany na limitu wielkości) Pośrednie (koszty ważone) Krajowe (z korektą i oddzielne dla szpitali prywatnych i państwowych) Tak Pośrednie (koszty ważone) Koszty ważone na poziomie krajowym; przelicznik pieniężny na poziomie landu Tak Bezpośrednie (cena) Lista A: krajowa Lista B: dla konkretnego szpitala Lista A: Tak Lista B: Tak/Nie 25

26 Części budujące system JGP Zbieranie danych Dane demograficzne Dane kliniczne Dane nt. kosztów Wielkość próbki, regularność uaktualnień Ustalenie ceny Stopa refundacji Waga kosztów Import System klasyfikacji pacjenta Diagnozy Procedury Złożoność/ Ciężkość Częstość uaktualnień Stawka(i) podstawowa(e) Ceny/taryfy Średnia a najlepsza Limity wielkości Ograniczenia Kosztowne przypadki Jakość Negocjacje 26

27 Zachowanie szpitala i strategia Przychody/ Koszty Wzrost przychodów (według osi x/y; negocjacja dodatkowych płatności) Koszt całkowity Płatność oparta na JGP Redukcja kosztów (personel, tańsze technologie) Skrócenie pobytu Długość pobytu (DP) 27

28 Zachowanie szpitala i strategia Motywatory Redukcja kosztów w przeliczeniu na pacjenta Wzrost przychodu w przeliczeniu na pacjenta Wzrost liczby pacjentów Strategie szpitali a) Skrócenie pobytu optymalizacja ścieżek opieki wewnętrznej Zbyt wczesny wypis ( krwawy wypis ) b) Mniejsza ilość świadczeń unikanie niepotrzebnych zabiegów wstrzymanie niezbędnych świadczeń ( skąpienie /niedoleczenie) c) Selekcja pacjentów specjalizacja w leczeniu pacjentów, dla których dany szpital jest najlepszy wybór pacjentów, których koszt leczenia według JGP jest niski ( zbieranie śmietanki ) a) Zmiana praktyki kodowania poprawa kodowania diagnoz i procedur nieprawidłowe przeklasyfikowanie pacjentów, np. poprzez dodanie drugiego nieistniejącego rozpoznania ( nadmierne kodowanie ) b) Zmiana wzorców praktyki lekarskiej świadczenie usług prowadzących do reklasyfikacji pacjentów do lepiej płatnych grup JGP ( nadleczenie/gierki ) a) Zmiana zasad przyjęcia pacjentów skrócenie listy oczekiwania przyjmowanie pacjentów na niepotrzebne zabiegi ( zapotrzebowanie stwarzane przez dostawcę usług ) b) Poprawa reputacji szpitala poprawa jakości usług 28 Skupie się wyłącznie na obszarach mierzalnych

29 Jak dostosowuje się JGP cz.1 a) Dostosowanie do krótkich i długich pobytów Przychody/ Koszty Wzrost przychodów (według osi x/y; negocjacja dodatkowych płatności) Koszt całkowity Płatność oparta na JGP Redukcja kosztów (personel, tańsze technologie) Skrócenie pobytu Krótki pobyt (potrącenia) Dolny zakres DP Wartości pośrednie Górny zakres DP Długi pobyt (dopłaty) Długość pobytu (DP) 29

30 Jak dostosowuje się JGP cz.2 b) Dodatkowe płatności za daną usługę Wielka Brytania Francja Niemcy Holandia Płatność za hostpializację Płatności za specjalne świadczenia kosztochłonne Dodatkowe płatności związane z innowacjami Rozbite, np. za: Chemioterapię Radioterapię Dializy Obrazowanie diagnostyczne Kosztowne leki Jedna Jedna Jedna Opłaty GHM za np.: Chemioterapię Radioterapię Dializy Dodatkowe opłaty: OIOM Oddział ratunkowy Kosztowne leki Płatności uzupełniające za np: Chemioterapię Radioterapię Dializy Obrazowanie diagnostyczne Kosztowne leki Tak Tak Tak Kilka możliwych Nie Tak (za leki) 30

31 Jak dostosowuje się JGP cz. 3 c) Pod względem jakości Szpital Mechanizm Płatność za wszystkie świadczenia szpitalne jest zwiększana lub zmniejszana o konkretną wartość procentową Szpital otrzymuje dodatkową płatność niezwiązaną ze świadczeniami Przykłady Spełnione/Niespełnione są ustalone warunki jakości (przykładowo, w Anglii) Całkowity stopień ponownych przyjęć jest poniżej/powyżej średniej lub poniżej/powyżej uzgodnionej wartości docelowej (przykładowo, w US) Szpitale inwestują w program poprawy jakości JGP/ choroba Pacjent Płatność za wszystkich pacjentów w obrębie danego JGP (lub jednostki chorobowej) jest zmniejszana lub zmniejszana o konkretną wartość procentową Płatność za wszystkich pacjentów w obrębie danego JGP (lub jednostki chorobowej) jest zmniejszana lub zmniejszana o konkretną wartość procentową. Płatność JGP nie opiera się na kosztach średnich ale na świadczeniu usług wysokiej jakości przez szpitale Brak płatności za dany przypadek Płatność za pacjenta jest dopasowywana w górę lub w dół o pewną wielkość Ubezpieczyciele negocjują ze szpitalami wyższą/niższą opłatę bazującą na JGP jeśli są/nie są spełnione pewne standardy jakości (przykładowo w Niemczech i w Holandii) Płatność w oparciu o JGP za pewne świadczenia (np. wymiana stawu biodrowego lub kolanowego) obliczana na podstawie taryfy najlepszej praktyki, która bazuje na kosztach ponoszonych przez szpitale świadczące usługi wysokiej jakości (np. Anglia) Ponowne przyjęcia pacjentów w ciągu 30 dni (od pierwszego przyjęcia) nie są płacone oddzielnie ale jako część przyjęcia pierwotnego (np. w Anglii i Niemczech) Powikłania (tzn. pewne schorzenia nieobecne w chwili przyjęcia) nie mogą być stosowane do klasyfikowania pacjentów do JGP, które są mocno obciążone (przykładowo, w US) 31

32 Jak dostosowuje się systemy JGP cz. 4 d) Częste zmiany Kraj System klasyfikacji pacjenta Stawka płatności Częstotliwość uaktualnień Opóźnienie ws. do danych Częstotliwość uaktualnień Opóźnienie ws. do danych Austria Roczna 2 4 lata 4 5 lata 2 4 lata Wielka Drobne korekty corocznie, nieregularne 3 lata (ale dopasowane Roczna Roczna Brytania restrukturyzacje co 5-6 lat do inflacji) Estonia Nieregularna (początkowo po 7 latach) 1 2 lata Roczna 1 2 lata Finlandia Roczna 1 rok Roczna 0 1 lata Francja Roczna 1 rok Roczna 2 lata Niemcy Roczna 2 lata Roczna 2 lata Irlandia Co 4 lata Nie dotyczy (importowane Roczna (powiązana z AR-DRG) aktualizacjami austriackimi) 1 2 lata Holandia Nieregularna Niestandaryzowane Roczna lub w zależności od 2 lata, lub oparte na potrzeb negocjacjach Polska Nieregularna planowana dwa Aktualizacja roczna tylko dla 1 rok razy do roku wartości podstawowej 1 rok Portugalia Nieregularna Nie dotyczy (importowane AR-DRG) Nieregularna 2 3 lata Hiszpania Nie dotyczy (importowane Dwuletnia Roczna 2 3 lata (Katalonia) 3-letnie CMS-DRG) 32

33 Garść wniosków Płatność szpitala oparta na JGP stanowi główna metodę finansowania dostawców usług medycznych w Europie, jednak systemy JGP mogą się różnić między krajami w kwestiach: zakresu i celu systemów klasyfikacji pacjentów przydziału budżetu (oparty na JGP lub przypadkach) dopasowania wielkości opłat do różnic regionalnych/lokalnych oraz/lub dostawców Aby zapobiec potencjalnym niezamierzonym konsekwencjom, kraje wprowadziły systemy JGP w sposób stopniowy używają płatnościami opartymi na JGP zamiennie z innymi mechanizmami płatności stale udoskonalają systemy klasyfikacji pacjentów (wzrost liczby grup) wyliczają opłaty podstawowe na podstawie faktycznych uśrednionych kosztów (lub najlepszej praktyki) oddzielnie zwracają za odchylenia i świadczenia regularnie aktualizują klasyfikację pacjentów i wielkość płatności Jeśli wykorzystywane prawidłowo (co jest skomplikowanym procesem), JGP może zwiększać przejrzystość opłat oraz skuteczność i jakość świadczeń. 33

34 Osiągnięcia EuroDRG I Większa wiedza na temat heterogenności systemów JGP w Europie Strona: 34

35 Osiągnięcia EuroDRG II Publikacje o JGP w Europie (na razie w języku angielskim, polskim i koreańskim) 35

36 EuroDRG achievements III More than 30 Publications in scientific journals: British Medical Journal Health Affairs Health Economics European Journal of Public Health European Heart Journal Langenbeck's Archives of Surgery The Breast Cerebrovascular Diseases Health Economics, Policy and Law Journal of Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy Hernia etc. 36

37 Dziękujemy za uwagę! Prezentacja dostępna na: Literatura i więcej informacji: Dr. Alexander Geissler, Dipl.-Ing. Department of Health Care Management (MiG) Berlin University of Technology European Observatory on Health Systems and Policies WHO Collaborating Centre for Health Systems, Research and Management

Finansowanie szpitali w Niemczech: System G DRG

Finansowanie szpitali w Niemczech: System G DRG Finansowanie szpitali w Niemczech: System G DRG Reinhard Busse, Prof. Dr med. MPH FPPH Wydział Zarządzania Opieką Zdrowotną, Uniwersytet Techniczny w Berlinie (Centrum współpracy z WHO na rzecz badań i

Bardziej szczegółowo

Finansowanieszpitaliw Niemczech: System G-DRG

Finansowanieszpitaliw Niemczech: System G-DRG Finansowanieszpitaliw Niemczech: System G-DRG Reinhard Busse, Prof. Dr med. MPH FPPH Wydział Zarządzania Opieką Zdrowotną, Uniwersytet Techniczny w Berlinie (Centrum współpracy z WHO na rzecz badań i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej. Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej. Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza, niekiedy określana również

Bardziej szczegółowo

Nowy system rozliczeń z płatnikami w Niemczech

Nowy system rozliczeń z płatnikami w Niemczech Nowy system rozliczeń z płatnikami w Niemczech Co piszczy w G-DRG Rys. Anna Pol Kilka lat zajęło Niemcom przygotowywanie się do wprowadzenia systemu DRG (Diagnosis Related Groups). Aby ustrzec się przed

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia Wydatki na ochronę zdrowia doc. dr Zofia Skrzypczak Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Wojciech Boratyński Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Warszawski Uniwersytet Medyczny XI FORUM SZPITALI KLINICZNYCH Wąsowo 22 listopada 2012

Wojciech Boratyński Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Warszawski Uniwersytet Medyczny XI FORUM SZPITALI KLINICZNYCH Wąsowo 22 listopada 2012 Wojciech Boratyński Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Warszawski Uniwersytet Medyczny XI FORUM SZPITALI KLINICZNYCH Wąsowo 22 listopada 2012 Współautorzy Prof. SGH dr hab. n. ekonomicznych Ewelina Nojszewska

Bardziej szczegółowo

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA?

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA? Kraj Pomoc lekarza Pobyt w szpitalu Leczenie stomatologiczne Transport na terenie kraju Transport do Polski Austria Bezpłatna 12 20,10 Częściowo odpłatne w sytuacji zależne od stomatologa Belgia Udział

Bardziej szczegółowo

16 lat rynku wewnętrznego w Polsce produkcja usług czy zdrowia?

16 lat rynku wewnętrznego w Polsce produkcja usług czy zdrowia? 16 lat rynku wewnętrznego w Polsce produkcja usług czy zdrowia? Marek Balicki Inauguracyjne posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju Bezpieczeństwo zdrowotne Polaków diagnoza sytuacji Warszawa, 16 października

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Breast Units (skoordynowane leczenie raka piersi) w Polsce i na świecie. Jacek Jassem Gdański Uniwersytet Medyczny

Koncepcja Breast Units (skoordynowane leczenie raka piersi) w Polsce i na świecie. Jacek Jassem Gdański Uniwersytet Medyczny Koncepcja Breast Units (skoordynowane leczenie raka piersi) w Polsce i na świecie Jacek Jassem Gdański Uniwersytet Medyczny Odsetek 5-letnich przeżyć w raku piersi w krajach Unii Europejskiej 100 90 80

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna oddziału szpitalnego. Marek Wesołowski

Efektywność ekonomiczna oddziału szpitalnego. Marek Wesołowski Efektywność ekonomiczna oddziału szpitalnego Marek Wesołowski Efektywność ekonomiczna oddziału /szpitala Liczby procedur Rentowności procedur Koszt niewykorzystanych zasobów Wynik ekonomiczny oddziału/szpitala

Bardziej szczegółowo

Nie wszystko co się liczy może być policzone, nie wszystko co może być policzone liczy się

Nie wszystko co się liczy może być policzone, nie wszystko co może być policzone liczy się (BIA) komu i po co Nie wszystko co się liczy może być policzone, nie wszystko co może być policzone liczy się Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted A.

Bardziej szczegółowo

ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW INDYWIDUALNYCH LECZENIA PACJENTA

ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW INDYWIDUALNYCH LECZENIA PACJENTA ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW INDYWIDUALNYCH LECZENIA PACJENTA Kraków marzec 2002 1 1. Wprowadzenie (Kluczowe znaczenie kosztów dla tworzenia systemów Jednorodnych Grup Pacjentów). 2. 3.!# grudnia 1998 r.

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY, KOSZTY, PROCEDURY, EBM, A PRAWA PACJENTA

NAKŁADY, KOSZTY, PROCEDURY, EBM, A PRAWA PACJENTA NAKŁADY, KOSZTY, PROCEDURY, EBM, A PRAWA PACJENTA Dr n. med. Krzysztof Kuszewski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 11. 04. 2008 RÓWNOWAGA EKONOMICZNA NIE MOśESZ WYDAĆ WIĘCEJ NIś MASZ Wpływy muszą pokryć

Bardziej szczegółowo

Reumatoidalne zapalenie stawów WYDATKI NA LECZENIE RZS W POLSCE

Reumatoidalne zapalenie stawów WYDATKI NA LECZENIE RZS W POLSCE Reumatoidalne zapalenie stawów WYDATKI NA LECZENIE RZS W POLSCE październik 2015 Absencje chorobowe z powodu RZS RZS istotnie upośledza zdolność chorych do pracy i dlatego stanowi duże obciążenie dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business Warszawa 2011 Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach 23 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce. Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED

Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce. Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED INNOWACYJNE TECHNOLOGIE OPIEKI ZDROWOTNEJ skracają czas leczenia i rekonwalescencji,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt?

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? dr Anna Gardocka-Jałowiec Uniwersytet w Białymstoku 7 marzec 2013 r. Dobrobyt, w potocznym rozumieniu, utożsamiać można

Bardziej szczegółowo

Mapowanie potrzeb zdrowotnych zakres merytoryczny

Mapowanie potrzeb zdrowotnych zakres merytoryczny 1 Mapowanie potrzeb zdrowotnych zakres merytoryczny dr n. ekon. Barbara Więckowska Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FARMAKOEKONOMIKI

PODSTAWY FARMAKOEKONOMIKI PODSTAWY FARMAKOEKONOMIKI FARMAKOEKONOMIKA Pharmakon lek, oikonomia oszczędność Jest to nowoczesna dziedzina wiedzy, obejmująca elementy: farmakologii, medycyny klinicznej, statystyki medycznej oraz ekonomii,

Bardziej szczegółowo

Tytuł wersji polskiej Wydanie I: Jednorodne grupy pacjentów w Europie. W stronę przejrzystości, efektywności i jakości w szpitalach.

Tytuł wersji polskiej Wydanie I: Jednorodne grupy pacjentów w Europie. W stronę przejrzystości, efektywności i jakości w szpitalach. Niniejsza publikacja jest wiernym tłumaczeniem publikacji angielskiej. Prawa do tłumaczenia edycji w języku polskim zostały przyznane Narodowemu Funduszowi Zdrowia przez Biuro regionalne World Health Organization

Bardziej szczegółowo

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych w Polsce Propozycje Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo

BFCC - Baltic Fracture Competence Centre

BFCC - Baltic Fracture Competence Centre projekt realizowany w ramach "Interreg Baltic Sea Region Programme" Kraków, czerwiec 2016 Interreg Baltic Sea Region blisko 10 lat finansowania ponadnarodowych działań w regionie Morza Bałtyckiego, współpraca

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Mierniki w ochronie zdrowia

Mierniki w ochronie zdrowia Mierniki w ochronie zdrowia doc. dr Zofia Skrzypczak Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa

Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa dr Rafał Staszewski mgr Joanna Wieczorek mec. Paweł Węgrzynowski mgr Mariola Stalińska Badania kliniczne w szpitalu akademickim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2009/DGL. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 65/2009/DGL. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 65/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne

Bardziej szczegółowo

Medycyna bez granic Best Doctors

Medycyna bez granic Best Doctors 2016 Gdy pojawia się choroba, zaczynają się pojawiać bardzo ważne pytania Czy diagnoza jest prawidłowa? Gdzie można otrzymać najlepsze leczenie? Skąd wziąć na nie pieniądze? 2 Czy pytania i wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe w podatku od nieruchomości w krajach UE

Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe w podatku od nieruchomości w krajach UE Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe w podatku od w krajach UE Kraj Podstawa opodatkowania Stawki podatkowe Nieruchomości zabudowane Nieruchomości niezabudowane Austria Wartość jednostkowa (wycena

Bardziej szczegółowo

W placówce lecznictwa zamkniętego, stosuje się dwie podstawowe metody finansowania: retrospektywną i prospektywną.

W placówce lecznictwa zamkniętego, stosuje się dwie podstawowe metody finansowania: retrospektywną i prospektywną. W placówce lecznictwa zamkniętego, stosuje się dwie podstawowe metody finansowania: retrospektywną i prospektywną. Metoda retrospektywna polega na zwrocie kosztów poniesionych przez podmiot leczniczy w

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę 8 maja 2014 Łukasz Zalicki 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

Bardziej szczegółowo

Medycyna zamiast biurokracji

Medycyna zamiast biurokracji Medycyna zamiast biurokracji Dokumentacja medyczna w placówkach słuŝby zdrowia e-health w Berlinie-Brandenburgii i zachodniej Polsce Wroclaw, 31.05.2010 r. ID Medycyna zamiast biurokracji Opracowanie INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Hanna Misiołek. Katedra Anestezjologii Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląski Uniwersytet Medyczny

Hanna Misiołek. Katedra Anestezjologii Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląski Uniwersytet Medyczny PCEA-czy wpływa na czas pobytu chorego w szpitalu? Hanna Misiołek Katedra Anestezjologii Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląski Uniwersytet Medyczny ZALECENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z BÓLEM POOPERACYJYM

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE WARTOŚCI POPRZEZ WSPÓŁPRACE. Kooperacja przedsiębiorstw branży zdrowotnej na rynku niemieckim

TWORZENIE WARTOŚCI POPRZEZ WSPÓŁPRACE. Kooperacja przedsiębiorstw branży zdrowotnej na rynku niemieckim TWORZENIE WARTOŚCI POPRZEZ WSPÓŁPRACE Kooperacja przedsiębiorstw branży zdrowotnej na rynku niemieckim System opieki zdrowotnej Müller vs. Kowalski System opieki zdrowotnej System zdecentralizowany, państwowy

Bardziej szczegółowo

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO?

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest kwestią wyboru pewnego modelu cywilizacyjnego. Skutki ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Ile kosztuje pacjentki zaawansowana choroba nowotworowa rak piersi? Seminarium Innowacje w leczeniu raka piersi ocena dostępności w Polsce.

Ile kosztuje pacjentki zaawansowana choroba nowotworowa rak piersi? Seminarium Innowacje w leczeniu raka piersi ocena dostępności w Polsce. Ile kosztuje pacjentki zaawansowana choroba nowotworowa rak piersi? Seminarium Innowacje w leczeniu raka piersi ocena dostępności w Polsce. Warszawa, 17 stycznia 2014 ZAAWANSOWANY RAK PIERSI Badanie kosztów

Bardziej szczegółowo

Public Consulting Group Modele zarządzania jakością oraz kosztami w opiece nad osobami przewlekle chorymi. Maj 2011

Public Consulting Group Modele zarządzania jakością oraz kosztami w opiece nad osobami przewlekle chorymi. Maj 2011 Modele zarządzania jakością oraz kosztami w opiece nad osobami przewlekle chorymi Maj 2011 Tematy dyskusji Spis treści Pacjenci z chorobami przewlekłymi Charakterystyka oraz trendy Wpływ na wydatki Modele

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce

Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce Naczelna Izba Aptekarska Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej NIA 2014 30 tysięcy polskich farmaceutów 14 100 aptek i punktów aptecznych Apteka

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskich szpitali w odniesieniu do finansowania szpitali w UE i na świecie

Sytuacja polskich szpitali w odniesieniu do finansowania szpitali w UE i na świecie Sytuacja polskich szpitali w odniesieniu do finansowania szpitali w UE i na świecie JAROSŁAW J. FEDOROWSKI, MD, PhD, MBA, FACP, FESC University Professor President, Polish Hospital Federation Governor,

Bardziej szczegółowo

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Europie. Doświadczenia i wyzwania dla placówek medycznych

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Europie. Doświadczenia i wyzwania dla placówek medycznych Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Europie Doświadczenia i wyzwania dla placówek medycznych Założenia budżetu państwa Budżet oparty jest na założeniach makroekonomicznych zakładających w 2013 r. m.in.

Bardziej szczegółowo

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Wstęp W niniejszej ulotce wyjaśniamy, jakie leczenie możesz uzyskać, jeśli mieszkasz w regionie Lothian (Edynburg, West Lothian, Midlothian

Bardziej szczegółowo

Media publiczne w Europie finansowanie TYTUŁ i wyniki oglądalności. Grudzień 2014

Media publiczne w Europie finansowanie TYTUŁ i wyniki oglądalności. Grudzień 2014 Media publiczne w Europie finansowanie TYTUŁ i wyniki oglądalności Grudzień 214 Zawartość prezentacji Przedstawione informacje: a) Dane przychodowe i wyniki oglądalności w ujęciu tabelarycznym b) Wyniki

Bardziej szczegółowo

XIV. Akcjonariusze Grupy PSB S.A. licencjonowani kupcy centrum BUDOWLANE Centrum Budowlane PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE P. P. H. U OPOCZNO MEJPOL BUDOWNICTWO, ENERGIA ODNAWIALNA, TELEFONIA, NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Co to jest CPT-PL? CPT-PL jest listą definicji i odpowiadających im kodów cyfrowych, służącą przekazywaniu informacji o procedurach i świadczeniach wykonywanych przez lekarzy i innych fachowych pracowników

Bardziej szczegółowo

Finansowanie opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. Adam Kozierkiewicz Instytut Zdrowia Publicznego CMUJ

Finansowanie opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. Adam Kozierkiewicz Instytut Zdrowia Publicznego CMUJ Finansowanie opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej Adam Kozierkiewicz Instytut Zdrowia Publicznego CMUJ Formy organizacyjne Forma organizacji Systemy ubezpieczeniowe Narodowa słuŝba zdrowia świadczenia

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania pobierania i przeszczepiania narządów

Zasady finansowania pobierania i przeszczepiania narządów Zasady finansowania pobierania i przeszczepiania narządów Szkolenie dla personelu banków tkanek i komórek oraz osób uczestniczących w pobieraniu i przeszczepianiu narządów Katowice, 6-8 października 2011

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE SCHEMATY LECZENIA A PLANOWANIE ZASOBÓW W ONKOLOGII. PRZYKŁAD RAKA PIERSI. V LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY

OPTYMALNE SCHEMATY LECZENIA A PLANOWANIE ZASOBÓW W ONKOLOGII. PRZYKŁAD RAKA PIERSI. V LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY OPTYMALNE SCHEMATY LECZENIA A PLANOWANIE ZASOBÓW W ONKOLOGII PRZYKŁAD RAKA PIERSI V LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY Ewelina Żarłok Revelva Concept Warszawa, 6 sierpnia 2015 1 CZYM JEST MODEL

Bardziej szczegółowo

OSTRÓDA, 30.05-1.06.2012 r. Jonathan Erskine Dyrektor Wykonawczy Sieci European Health Property Network

OSTRÓDA, 30.05-1.06.2012 r. Jonathan Erskine Dyrektor Wykonawczy Sieci European Health Property Network OSTRÓDA, 30.05-1.06.2012 r. Jonathan Erskine Dyrektor Wykonawczy Sieci European Health Property Network Sieć European Health Property Network (EuHPN) Misja EuHPN Naszym celem jest promocja lepszych standardów

Bardziej szczegółowo

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza KIM JESTEŚMY EMC Instytut Medyczny jest największym aktualnie właścicielem prywatnych szpitali i przychodni w Polsce. Spółka powstała w 2000 roku, a od 2005 roku jest notowana na Warszawskiej Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Podejście do koordynacji opieki w LUX MED

Podejście do koordynacji opieki w LUX MED Podejście do koordynacji opieki w LUX MED Andrzej Osuch Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej Forum Innowacyjna Ochrona Zdrowia Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Agenda (Wciąż) uciążliwa terminologia koordynacji

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe w podatku od nieruchomości w krajach UE

Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe w podatku od nieruchomości w krajach UE Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe w podatku od nieruchomości w krajach UE Kraj Podstawa opodatkowania Stawki podatkowe Nieruchomości zabudowane Nieruchomości niezabudowane Austria Wartość jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Migracje szansą województwa pomorskiego

Migracje szansą województwa pomorskiego Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VIII Priorytet Regionalne Kadry Gospodarki Programu, Działanie 8.3 współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. 1 Jak utrzymać

Bardziej szczegółowo

U ług u i g teleme m dyc y zne n w w regi g on o a n lne n j słu u bi b e z dr d ow o i w a Mich c ał a K o K si s ed e owsk s i

U ług u i g teleme m dyc y zne n w w regi g on o a n lne n j słu u bi b e z dr d ow o i w a Mich c ał a K o K si s ed e owsk s i Usługi telemedyczne w regionalnej służbie zdrowia Michał Kosiedowski Tradycyjna służba zdrowia Brak współpracy pomiędzy jednostkami służby zdrowia pacjent w jednym czasie leczony jest w obrębie jednej

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka zdrowotna cele i zasady organizacji. Izabela Banaś Magdalena Zając

Koordynowana opieka zdrowotna cele i zasady organizacji. Izabela Banaś Magdalena Zając Koordynowana opieka zdrowotna cele i zasady organizacji Izabela Banaś Magdalena Zając Koordynowana opieka zdrowotna (KOZ) z angielskiego ManagedHealth Care plan KOZ ( program KOZ )-konkretna organizacja,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 62/6 PL 6.3.2015 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/359 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w odniesieniu do statystyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

Sieć Szpitali Promujących Zdrowie

Sieć Szpitali Promujących Zdrowie Sieć Szpitali Promujących Zdrowie Struktura HPH Zgromadzenie Ogólne General Assembly of International HPH Network Zarząd -Governace Board (obserwator WHO Maria Haralanova, Koordynatorzy wybrani na okres

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej dr Lucyna Przezbórska-Skobiej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Ponad 12.600 pracowników. Ponad 13 mln klientów. Lider sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech

Ponad 12.600 pracowników. Ponad 13 mln klientów. Lider sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech BIURO SZKOLEŃ SIGNAL IDUNA 2013 1 Ponad 12.600 pracowników Ponad 13 mln klientów Lider sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech BIURO SZKOLEŃ SIGNAL IDUNA 2013 2 Grupa SIGNAL IDUNA powstała

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR IP/10/284 Bruksela, dnia 16 marca 2010 r. Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR W wyniku decyzji dotyczącej procedury rozliczenia zgodności rachunków przyjętej przez

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorcy Lp. Pełna nazwa (firma) Adres lub siedziba % wartości udziałów 0 1 2 3

przedsiębiorcy Lp. Pełna nazwa (firma) Adres lub siedziba % wartości udziałów 0 1 2 3 FORMULARZ SPRAWOZDAWCZY PRZEDSIĘBIORCY KORZYSTAJĄCEGO Z POMOCY PUBLICZNEJ W SEKTORZE WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH W ROKU.... Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy. Adres lub siedziba przedsiębiorcy województwo gmina

Bardziej szczegółowo

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość usług ug w szpitalu publicznym Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

Pod Opieką AEGON. Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek

Pod Opieką AEGON. Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Pakiet ubezpieczeń dodatkowych Pod Opieką AEGON to: 1. dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe?

Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe? Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe? co można jeszcze poprawić? Grzegorz Opolski I Katedra i Klinika Kardiologii WUM Porównanie liczby ppci/mln mieszkańców w 37 krajach (dane za 2007 i

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Przemysław Sielicki Warszawa, 09 marca 2017 r. HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

Triest - sukces deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej?

Triest - sukces deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej? WHO Collaborating Centre for Research and Training in Mental Health, Triest, Italy (od 1987) Triest - sukces deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej? Marek Balicki Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD Poniżej przedstawiamy opracowanie porównawcze, przygotowane na podstawie najnowszych międzynarodowych danych statystycznych.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Monika Borowiec Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 2.10 Temat zajęć: Sprawdzian z działu 2 1. Cele lekcji: Uczeń: sprawdza stopień opanowania wiedzy i umiejętności z działu 2, zna podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

Tabela Benefitów. Obowiązuje od: 1 stycznia 2012 Data wznowienia planu grupowego: 01 stycznia 2013. Allianz Worldwide Care. Numer polisy: P000544474

Tabela Benefitów. Obowiązuje od: 1 stycznia 2012 Data wznowienia planu grupowego: 01 stycznia 2013. Allianz Worldwide Care. Numer polisy: P000544474 Tabela Benefitów Obowiązuje od: stycznia 0 Data wznowienia planu grupowego: 0 stycznia 03 Allianz Worldwide Care Gwarancja leczenia (wstępna akceptacja) może być wymagana w związku z niektórymi pozycjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11)

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) Ogólnopolskie Badanie chorobowości szpitalnej jest prowadzone w ramach Programu Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

FWR. Fundusz Walki z Rakiem w Polsce. podstawy koncepcyjne i wstępne studium wykonalności WERSJA 1.0 KRAKÓW, WRZESIEŃ 2015

FWR. Fundusz Walki z Rakiem w Polsce. podstawy koncepcyjne i wstępne studium wykonalności WERSJA 1.0 KRAKÓW, WRZESIEŃ 2015 FWR Fundusz Walki z Rakiem w Polsce podstawy koncepcyjne i wstępne studium wykonalności WERSJA 1.0 KRAKÓW, WRZESIEŃ 2015 2015-09-30 WWW.WATCHHEALTHCARE.EU 1 Patroni i mecenasi projektu Patronami raportu

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty związane z analizą statystyk JGP w zarządzaniu szpitalem. Jerzy Gryglewicz Warszawa 18 marca 2014 r.

Praktyczne aspekty związane z analizą statystyk JGP w zarządzaniu szpitalem. Jerzy Gryglewicz Warszawa 18 marca 2014 r. w zarządzaniu szpitalem Jerzy Gryglewicz Warszawa 18 marca 2014 r. Kluczowe dane analityczne ze statystyki JGP dla zarządzania procesem leczenia : Długość hospitalizacji - mediana (dni) Średnia wartość

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie grup świadczeń dla umów AOS

Wyznaczanie grup świadczeń dla umów AOS Wyznaczanie grup świadczeń dla umów AOS Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 29/2011/DSOZ z dnia 14 czerwca 2011 r., w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/2012/DGL. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr 27/2012/DGL. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. Zarządzenie Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Rozwój innowacyjny firm w Polsce. Szanse i bariery. Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Andrzej Sugajski dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu Bariery ekonomiczne w działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Lp. Pełna nazwa (firma) Adres lub siedziba % wartości udziałów 0 1 2 3

Lp. Pełna nazwa (firma) Adres lub siedziba % wartości udziałów 0 1 2 3 FORMULARZ SPRAWOZDAWCZY PRZEDSIĘBIORCY KORZYSTAJĄCEGO Z POMOCY PUBLICZNEJ W SEKTORZE ŻEGLUGI MORSKIEJ W...ROKU. Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy. Adres lub siedziba przedsiębiorcy województwo gmina ulica

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

Outsourcing - Żywienie

Outsourcing - Żywienie Outsourcing - Żywienie Koszt żywienia 2011 953 054,64 zł 2012 836 345,75 zł I poł. 2013 Razem 437 594,92 zł 2 226 995,31 zł W zakresie żywienia pacjentów, SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu również korzysta z

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA

SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA Doc. dr Alicja Sobczak Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację?

Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację? Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację? Leszek Stabrawa W A R S Z A W A, 1 1 s i e r p n i a 2 0 1 6 Dostęp do innowacyjnych terapii w Polsce o Jednym z celów ustawy refundacyjnej

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości zaspokojenia rosnących potrzeb zdrowotnych. Prognozy rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

Analiza możliwości zaspokojenia rosnących potrzeb zdrowotnych. Prognozy rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Analiza możliwości zaspokojenia rosnących potrzeb zdrowotnych. Prognozy rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Marek Rozkrut Główny Ekonomista Ernst & Young w Polsce Warszawa, 17 maja

Bardziej szczegółowo

Analiza systemów refundacyjnych dotyczących leków na cukrzycę w wybranych krajach Unii Europejskiej

Analiza systemów refundacyjnych dotyczących leków na cukrzycę w wybranych krajach Unii Europejskiej Analiza systemów refundacyjnych dotyczących leków na cukrzycę w wybranych krajach Unii Europejskiej Osobom chorym na cukrzycę grożą poważne, specyficzne dla tej choroby powikłania, które mogą prowadzić

Bardziej szczegółowo

Kraków w 13. czerwca 2008 r.

Kraków w 13. czerwca 2008 r. KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH na II półrocze p 2008 Maria Janusz Dyrektor MOW NFZ Kraków w 13. czerwca 2008 r. Historia kontraktowania świadczeń w szpitalach w Małopolsce Przed 1999 : finansowanie

Bardziej szczegółowo

Rynek okien i drzwi w Unii Europejskiej

Rynek okien i drzwi w Unii Europejskiej Opis raportu Rynek okien i drzwi w Unii Europejskiej edycja 2016 O raporcie Rynek okien i drzwi w Unii Europejskiej edycja 2016 to raport skierowany do przedsiębiorstw z branży okien i drzwi, które aktywnie

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA LECZENIE UZDROWISKOWE W ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o Funduszu należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Popyt i podaż w ochronie zdrowia. Ewelina Nojszewska (SGH, NFZ)

Popyt i podaż w ochronie zdrowia. Ewelina Nojszewska (SGH, NFZ) Popyt i podaż w ochronie zdrowia Ewelina Nojszewska (SGH, NFZ) Ochrona zdrowia i ekonomia (zdrowia): -Analiza ekonomiczna w ochronie zdrowia -Ocena ekonomiczna w ochronie zdrowia Ochrona zdrowia i gospodarka

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo