Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO?"

Transkrypt

1 Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest kwestią wyboru pewnego modelu cywilizacyjnego. Skutki ekonomiczne i społeczne są dalece ważniejsze, jeżeli w ogóle porównywalne, z rozliczeniami Polski względem budżetu UE. Niemniej jednak, wsparcie z budżetu UE na działania strukturalne oraz dla rolnictwa, będzie stanowić ważny impuls prorozwojowy. Zgodnie z zasadą solidarności, państwa członkowskie odprowadzają do budżetu ogólnego UE składkę, która następnie jest redystrybuowana, głównie na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej oraz polityki strukturalnej. 1

2 Wysokość składki jest uzależniona najogólniej rzecz biorąc od zamożności danego państwa. W praktyce na jej wielkość wpływają takie czynniki, jak poziom Dochodu Narodowego Brutto, wpływy z VAT czy wpływy z ceł. Każde państwo członkowskie otrzymuje też transfery z budżetu UE. Znakomita większość środków na politykę strukturalną jest przeznaczona dla państw i regionów o niższym poziomie rozwoju niż średnia UE. Jednak najważniejszą pozycję w budżecie UE stanowią wydatki na rolnictwo, które obejmują nie tylko dopłaty bezpośrednie, ale również organizację wspólnych rynków i w coraz większym stopniu środki na rozwój wsi. Pozycja netto, to różnica pomiędzy otrzymanymi transferami, a wpłaconą do budżetu UE składką (choć w praktyce metodologia obliczeń jest nieco bardziej skomplikowana). Poniższa tabela obrazuje pozycję netto obecnych państw członkowskich w odniesieniu do produktu krajowego brutto w 2000 r. 3,61% 1,83% 1,93% 0,55% -0,50% -0,47% -0,44% -0,35% -0,27% -0,25% -0,13% -0,10% 0,06% 0,10% 0,17% Szwecja Niemcy Holandia Luksemburg Austria Wielka Brytania Belgia Francja Włochy Dania Finlandia Hiszpania Irlandia Portugalia Grecja Źródło: Allocation of 2000 EU operating expenditure by Member State, European Commission,

3 Zauważmy, że największymi beneficjentami netto są tzw. kraje spójności Grecja, Portugalia, Hiszpania, Irlandia, które w największym stopniu korzystają z polityki strukturalnej UE. Płatnikami netto są zaś najzamożniejsze państwa członkowskie UE. Pozycja Polski względem budżetu UE w latach Po uzyskaniu członkostwa Polska również będzie beneficjentem netto, co oznacza, że transfery z Unii będą przewyższać nasze wpłaty z tytułu składki. Struktura strumienia finansów, który popłynie z Unii do Polski od roku 2004, będzie się jednak nieco inna niż w przypadku obecnych państw członkowskich. Dodatkowo pojawią się bowiem płatności z tytułu trzech instrumentów, skonstruowanych specjalnie na potrzeby nowych państw członkowskich: ryczałt na poprawę płynności budżetu państwa, Instrument finansowy Schengen przejściowy instrumentu wsparcia budowy instytucji. Zryczałtowany instrument poprawy płynności budżetowej umożliwi złagodzenie napięć, jakie mogłyby pojawić się w budżecie państwa w związku z akcesją. W latach w ramach tego instrumentu Polska otrzyma łącznie 1 mld 443 mln euro.instrument finansowy Schengen, z którego transfery wyniosą w latach łącznie nieco ponad 280 mln euro, zostanie przeznaczony na wzmocnienie. Przejściowy instrument budowy instytucji (Transition Facility for Institution Building) ma umożliwić wsparcie rozwoju instytucjonalnego i wzmocnienia administracji, dostępne w okresie przedakcesyjnym w ramach programu PHARE Institution Building. Jednak najważniejsze transfery podobnie jak w przypadku obecnych państw członkowskich Polska będzie otrzymywać w ramach polityki strukturalnej oraz Wspólnej Polityki Rolnej. 3

4 Analizując pozycję netto Polski wobec budżetu UE, należy wziąć pod uwagę, że poziomem odniesienia jest wielkość transferów z tytułu pomocy przedakcesyjnej, jaką otrzyma Polska w 2003 r (tj. w ostatnim roku przed akcesją). Zgodnie z ustaleniami negocjacyjnymi wielkość transferów po akcesji ma być wyższa od poziomu pomocy przedakcesyjnej w roku 2003, które wyniosą ok. 900 mln euro. Polska może liczyć na transfery brutto rosnące stopniowo od ok. 3 mld w roku 2004, 5 mld w 2005 i 5.5 mld w W tym czasie wpłaty Polski do budżetu UE wyniosą w tym czasie łącznie 6.5 mld. Transfery netto (nadwyżka transferów z UE nad wpłatami Polski do budżetu UE) wyniosą w latach ok. 7 mld euro. Szczegółowy rozkład rzeczywistych przepływów finansowych pomiędzy Polską i UE w latach przedstawia tabela na następnej stronie. 4

5 Pomoc przedakcesyjna Rolnictwo Regulacje rynkowe Dopłaty bezpośrednie Rozwój wsi Działania strukturalne Fundusze strukturalne Fundusz spójności Polityki wewnętrzne Obecne polityki wewnętrzne UE Wsparcie budowy instytucji Instrument Schengen Ryczałt na poprawę płynności Transfery do Polski ogółem Tradycyjne środki własne Środek własny VAT Środek własny PNB Rabat brytyjski Wpłaty do budżetu UE ogółem Pozycja netto Źródło: Opracowanie własne Co po roku 2006? Najpóźniej na przełomie roku 2005/2006 szefowie państw i rządów Unii Europejskiej przyjmą nową perspektywę finansową określająca ramy budżetów wspólnotowych w latach O kształcie tych budżetów zadecydują rozstrzygnięcia dotyczące reform Wspólnej Polityki Rolnej oraz polityki strukturalnej, które łącznie pochłaniają 5

6 ok. 80 % unijnych wydatków unijnych. Szacunki dotyczące wysokości transferów muszą się więc opierać na szeregu założeń roboczych. Szacunki takie prowadziły dotąd instytuty badawcze w Niemczech, Szwecji i Holandii. W ocenie ośrodków badawczych prognozujących przyszłość polityki strukturalnej UE w latach Polska powinna stać się największym beneficjentem tej polityki. Eksperci holenderscy 1, szacują, że Polska w latach może otrzymać z budżetu UE 63,11 mld euro w postaci transferów w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (przy uwzględnieniu limitu 4% PKB). Średnioroczne alokacje na zobowiązania dla Polski z tytułu polityki strukturalnej wynosiłyby w tym ujęciu ok. 9 mld euro. Podobne założenia przyjmuje niemiecki instytut DIW. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej Polska będzie uzyskiwała transfery z tytułu dopłat bezpośrednich, środki na regulacje rynkowe (subsydia eksportowe, skup interwencyjny, magazynowanie) oraz środki na instrumenty rozwoju obszarów wiejskich finansowane z Sekcji Gwarancja EAGGF. Ponadto będą występowały transfery w ramach istniejących polityk wewnętrznych UE. Oznacza, że transfery do Polski osiągnęłyby w latach ok. 17 mld. Po uwzględnieniu polskiej składki do UE, transfery netto będą więc rosły od ok % PKB w latach do ok. 3.5% PKB od 2010 r. 1 Ekspertyza dostępna jest na stronie internetowej holenderskiego ministerstwa spraw zagranicznych 6

Rozdział 5 Budżet Unii Europejskiej

Rozdział 5 Budżet Unii Europejskiej Budżet Unii Europejskiej Rozdział 5 Budżet Unii Europejskiej Leszek Skiba 1 5.1. POJĘCIE I CHARAKTER BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ Budżet UE trudno porównać z budżetem zwykłego nowoczesnego państwa.

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej dostępne dla samorządów w Polsce w okresie przedakcesyjnym (część 1)

Programy pomocowe Unii Europejskiej dostępne dla samorządów w Polsce w okresie przedakcesyjnym (część 1) Barbara Mrówka * Programy pomocowe Unii Europejskiej dostępne dla samorządów w Polsce w okresie przedakcesyjnym (część 1) Pozyskiwanie funduszy jest jedną z ważnych dziedzin aktywności samorządów po reformie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA SZCZEBLU SAMORZĄDOWYM

FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA SZCZEBLU SAMORZĄDOWYM Mateusz Klupczyński FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA SZCZEBLU SAMORZĄDOWYM 1. Wprowadzenie Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku należy uznać za okres

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Warszawa, 26 listopada 2010 r. dr Andrzej Hałasiewicz andrzej@halasiewicz.pl

Wstęp. Warszawa, 26 listopada 2010 r. dr Andrzej Hałasiewicz andrzej@halasiewicz.pl dr Andrzej Hałasiewicz andrzej@halasiewicz.pl Warszawa, 26 listopada 2010 r. Ekspertyza Ocena skuteczności i efektywności wspierania rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego oraz wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe strategii rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 2013

Ramy finansowe strategii rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 2013 Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Marta Mackiewicz, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak Ramy finansowe strategii rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego wynikający z art. 32 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2007 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 20. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2007 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

Po dziesięciu latach

Po dziesięciu latach Po dziesięciu latach 10 lat to wystarczająco długi okres, aby ocenić skutki akcesji do Unii Europejskiej. Nie zapominajmy przy tym, że przygotowania do końcowych negocjacji rozpoczęły się dużo wcześniej.

Bardziej szczegółowo

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska Wpływ przepływów pieniężnych na polską gospodarkę w latach 1992-2012 raport Western Union, przygotowany przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - CASE Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2010 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2010 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2010 roku Warszawa 2011 Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011 F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E Journal of Finance and Financial Law WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011 Anna Wasiak *, Paulina Szeląg **

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część I Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI RAPORT

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI RAPORT EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI RAPORT TERMIN KONTRAPUNKTU: 28 września, godz. 11.00 12.15 TEMAT: Czy Unia Europejska zabija konkurencyjność Europy? MODERATOR: Piotr Chęciński, TVP Info, Polska PANELIŚCI:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7 1.1. WYZWANIA STOJĄCE PRZED

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na pierwszej stronie okładki sola_sola Fotolia.com Redakcja i korekta: Magdalena Pluta

Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na pierwszej stronie okładki sola_sola Fotolia.com Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Zespół autorów: Agnieszka Baer-Nawrocka, Andrzej Czyżewski, Barbara Fedyszak-Radziejowska, Jerzy Głuszyński, Izasław Frenkel, Jerzy Kozyra, Anna Matuszczak, Iwona Nurzyńska, Walenty Poczta, Grzegorz Siebielec,

Bardziej szczegółowo