Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa"

Transkrypt

1 Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa dr Rafał Staszewski mgr Joanna Wieczorek mec. Paweł Węgrzynowski mgr Mariola Stalińska

2 Badania kliniczne w szpitalu akademickim trzy perspektywy BADACZ PACJENT SZPITAL

3 Badania kliniczne w szpitalu akademickim trzy perspektywy UMOWY NFZ ROZLICZENIA (aspekty finansowe)

4 Relacje: sponsor szpital Umowy zawierane przez ośrodek o badawczy mają często charakter umów adhezyjnych, w których najważniejsze niejsze warunki określa sponsor? Powszechnie stosowaną przez firmy farmaceutyczne praktyką jest zawieranie dwóch odrębnych umów: jedną z ośrodkiem o badawczym, drugą natomiast z badaczem

5 Relacje: sponsor szpital W ramach swobody kształtowania towania stosunku zobowiązaniowego zaniowego strony mogą zawrzeć umowę nienazwaną i ustalić treść konkretnej umowy zgodnie z wolą stron. Wyrażona bowiem w art. 353 k.c. zasada swobody umów stanowi, iż i strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania.

6 UMOWY Wprowadzenie umów trójstronnych? Jaka odpowiedzialność ośrodka? (w przypadku, kiedy oddzielna umowa zawarta jest z badaczem)

7 UMOWY INSTYTUCJA będzie informować..o każdym istotnym problemie, który może się pojawić lub może zostać stwierdzony w trakcie Badania oraz który może wpływać na prawidłowość realizacji i/lub potencjalnie dalsze prowadzenie Badania

8 UMOWY Instytucja zobowiązuje się: a) wykonać badania diagnostyczne określone protokołem w zakresie: morfologii, biochemii, analizy moczu, testu ciążowego, ECG, pobrania próbek krwi, MRI, CT, pobrania wycinków do oceny histopatolicznej, w ilości oznaczonej w załączniku nr 1

9 Badania kliniczne - PYTANIA Czy pacjent uczestniczący w badaniu klinicznym w całości powinien być opłacony przez firmę sponsorującą? Rozliczenie pacjenta przyjętego specjalnie do przeprowadzenia badania klinicznego?

10 Badania kliniczne - PYTANIA Rozliczenia chemioterapii - płatności za hospitalizację (tryb ambulatoryjny, dzienny, pobyt) - płatności za lek, w przypadku preparatu standardowego z substancją badaną

11 Badania kliniczne - PYTANIA Rozliczenia wizyt ambulatoryjnych - argument badacza i firmy prowadzimy leczenie pacjenta - argument płatnika ograniczany dostęp do świadczeń

12 Badania kliniczne a system finansowania przykład USA - Medicare opłaca rutynowe koszty procedury medycznej dla pacjenta, który uczestniczy w badaniu klinicznym, w tym koszty diagnostyki jeśli związana jest ona z leczeniem pacjenta Wyłączone są koszty dodatkowych badań nie bedących w standardzie leczenia, zbierania i analizy danych na rzecz badania klinicznego Jeśli są powikłania, to możliwość sfinansowania leczenia w ramach ubezpieczenia Medicare płaci np. za procedury chemioterapii, które są w standardzie procedur

13 Badania kliniczne a system finansowania przykład USA - Medicare Ale ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do oceny badania Badanie kliniczne musi służyć interwencji terapeutycznej, pacjent nie może być opłacony przez Medicare jeśli jest to np. poznanie mechanizmów patofizjologii choroby W badaniu klinicznym muszą brać udział osoby chore (opłaca Medicare). Osoby zdrowe mogą stanowić grupę kontrolną

14 Badania kliniczne szacowanie kosztów Badania kliniczne szacowanie kosztów. Standard świadczenia medycznego a finansowanie badania. Pełne rozliczanie badania trudności z weryfikacją protokołów Monitorowanie rozliczenia trudności z weryfikacją pacjentów

15 ROZLICZENIA Umowy zawierają dokładne sprecyzowanie wzajemnych rozliczeń, ale... Konieczność ustalenia systemu wzajemnej informacji o ilości uczestników badania i jego etapie

16 ROZLICZENIA PROBLEMY FINANSOWE Brak doprecyzowania obowiązków ośrodka, w kontekście podatku VAT (usługi zdrowotne zwolniony) (wynajem 22%) Czy ośrodek wykonuje tylko czynności związane z użyczeniem pomieszczeń i aparatury?

17 ROZLICZENIA PROBLEMY FINANSOWE Brak doprecyzowania obowiązków ośrodka, w kontekście podatku VAT (usługi zdrowotne zwolniony) (wynajem 22%)

18 ROZLICZENIA PROBLEMY FINANSOWE Czy ośrodek wykonuje tylko czynności związane z użyczeniem pomieszczeń i aparatury? Czy w kontekście osobno zawieranych umów Sponsora z Badaczem i Zespołem, szpital powinien otrzymywać wynagrodzenie za jakiekolwiek usługi medyczne?

19 ROZLICZENIA PROBLEMY FINANSOWE Ponieważ badania kliniczne w większości są realizowane w godzinach pracy, czy ustalona stawka wynagrodzenia dla szpitala za wizytę pacjenta stanowi rekompensatę wypłacanego przez szpital wynagrodzenia lekarzom i pielęgniarkom? (równoczesny czas pracy)

20 ROZLICZENIA PROBLEMY FINANSOWE Jeżeli szpital nie wykaże się żadnymi czynnościami medycznymi przy realizacji badania klinicznego, czy ma prawo klasyfikować te badania jako pozostałe świadczenia zdrowotne, gdzie indziej nie sklasyfikowane, które są zwolnione z VAT

21 ROZLICZENIA PROBLEMY FINANSOWE Ośrodek zobowiązuje się do udostępnienia linii telefonicznych, połączeń faksowych, mailowych usługi telekomunikacyjne z VAT 22%?

22 Wzajemne rozliczenia Firma zlecająca prowadzenie badania klinicznego ma obowiązek pisemnego powiadomienia Szpitala o zrekrutowaniu pierwszego pacjenta. Firma zlecająca badanie zobowiązuje zuje się do powiadomienia Sekcji Organizacji Szpitala o liczbie pacjentów i odbytych poszczególnych wizytach w ustalonym okresie czasu (w zależno ności od schematu badania: raz na kwartał,, raz na pół roku lub po zakończeniu badania, jeśli trwa ono krócej niż 6 miesięcy zapis ustalany indywidualnie z każdą z Firm

23 Jedna umowa Sponsor Ośrodek BADACZ - negocjacje jedynie z Ośrodkiem, Ośrodek może wówczas gwarantować poprawność badania. Dziś zapisy o zobowiązaniach ośrodka względem określonych zasad prowadzenia badania są często czysto TEORERTYCZNE

24 Podsumowanie Badania kliniczne stanowiące dostęp do najnowszych technologii medycznych są niewątpliwą korzyścią dla pacjenta i mogą wspomóc motywowanie pracowników szpitali (dodatkowe korzyści z pracy w szpitalu akademickim) Prowadzenie badań klinicznych w szpitalach, powinno być dla tych ośrodków źródłem dodatkowego finansowanie Uregulowanie prawne jasność sytuacji...

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne dr Małgorzata Paszkowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne WPROWADZENIE Rynek usług medycznych w Polsce jest finansowany w świetle prawa głównie

Bardziej szczegółowo

Definicja zakresu świadczeń u pacjenta pierwszorazowego jest niezmienna od lat.

Definicja zakresu świadczeń u pacjenta pierwszorazowego jest niezmienna od lat. Pytania odpowiedzi: 1. Definicja pacjent pierwszorazowy - to taki, który nie był 2 lata w poradni u danego świadczeniodawcy czy we wszystkich poradniach w danym zakresie np. dermatologicznych w kraju?

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE W SZPITALU ZASADY DOTYCZĄCE BADAŃ KLINICZNYCH (ZAPISY, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ ZAWARTE W UMOWIE):

OBOWIĄZUJĄCE W SZPITALU ZASADY DOTYCZĄCE BADAŃ KLINICZNYCH (ZAPISY, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ ZAWARTE W UMOWIE): OBOWIĄZUJĄCE W SZPITALU ZASADY DOTYCZĄCE BADAŃ KLINICZNYCH (ZAPISY, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ ZAWARTE W UMOWIE): Szpital nie zawiera żadnych umów dotyczących poufności. Zapisy i zasady przedstawione poniżej nie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy Warszawa, wrzesień 2009 Przepisy o czasie pracy stanowią wyjątkowo trudny obszar unormowań w krajowym

Bardziej szczegółowo

badań klinicznych GCPpl

badań klinicznych GCPpl Zasady prowadzenia badań klinicznych Wytyczne dla członków ZWIĄZKU PRACODAWCÓW INNOWACYJNYCH FIRM FARMACEUTYCZNYCH INFARMA oraz Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Warszawa październik 2014 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż ubezpieczeni.

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 Spis treści WPROWADZENIE 5 Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa Od szeregu lat obserwuje się tendencję do wzrostu liczby wykonywanych badań laboratoryjnych jak i znacznego rozszerzenia ich zakresu. Ten

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. 5. Prawo do umierania w spokoju i godności (art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).

KARTA PRAW PACJENTA. 5. Prawo do umierania w spokoju i godności (art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej). CZĘŚĆ KARTA PRAW PACJENTA OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niŝ ubezpieczeni. PRAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Dyrektywa Rady 2010/45/UE Dlaczego uwagi wyjaśniające? Uwagi wyjaśniające mają na celu zapewnienie lepszego rozumienia przepisów prawnych przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag konsultacje społeczne do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Tabela uwag konsultacje społeczne do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych L.p. Zgłaszający uwagi Treść uwag odniesienie 1. 2. 3. Elżbieta Małecka POW NFZ Elżbieta Małecka POW NFZ Marcin (pracownik płac) Fichtel działu 67 ust.3 1.1. w art. 67 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Osoba

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi KARTA PRAW PACJENTA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi Prawa pacjenta wynikające z przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 1. Każdy ma prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład ZASADY PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W RAMACH UMOWY ZAWARTEJ Z NARODOWYM FUDUSZEM ZDROWIA, W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie wzór umowy UMOWA NR: zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie wzór umowy UMOWA NR: zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Nr sprawy:a-atz-221-33/14 Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie wzór umowy Strona 1 UMOWA NR: zawarta w dniu.., pomiędzy: Narodowym em Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny, ul. Chocimska

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo