Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/ /PN/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013"

Transkrypt

1 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel fax NIP REGON L.dz. 451/2013/DZI Suwałki, 09/10/2013r. Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/ /PN/2013 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu i wyposażenia w ramach zadania nr 1 w projekcie pt. Wprowadzenie rozwiązań informatycznych w celach sprawnego zarządzania w SZW w Suwałkach. Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,poz. 907 z późn. zm.) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przesyła treść zapytań dotyczących zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: Pytanie 1. Czy Zamawiający udostępni schemat aktualnej infrastruktury sieci? Odpowiedź: Tak, na etapie realizacji Wykonawca otrzyma schemat. Ponadto, zgodnie z punktem III.4 SIWZ Wykonawca powinien zapoznać się ze stanem obecnym i dokonać dla potrzeb przygotowania oferty inwentaryzacji stanu obecnego. Pytanie 2. Czy Zamawiający udostępni schemat całego docelowego rozwiązania?, zgodnie z wymaganiami SIWZ na Wykonawcy ciąży obowiązek opracowania dokumentacji powykonawczej. Pytanie 3. W jaki sposób Zamawiający przewiduje komunikację pomiędzy serwerami a macierzą? Odpowiedź: Poprzez interfejs FC. Pytanie 4. Czy Zamawiający udostępni informację o wielkości docelowej bazy danych? Odpowiedź: Obecnie baza danych zajmuje ok. 150GB, z szacunkowym rocznym przyrostem na poziomie 50GB. Pytanie 5. Czy Zamawiający udostępni informację o aktualnie posiadanej bazie danych oraz w jakim środowisku ona pracuje? Odpowiedź: Tak, jest to Oracle 11g, system operacyjny Oracle Linux Network. Pytanie 6. Czy Zamawiający przewiduje wirtualizację bazy danych? Pytanie 7. Czy Zamawiający posiada wymaganą ilość Access Pointów (jakich) czy też wymaga dostarczenia przełączników do podłączenia punktów dostępowych? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga ich dostarczenia. Pytanie 8. W jaki sposób Zamawiający przewiduje połączyć Access Pointy z infrastrukturą sieciową? Odpowiedź: Kablem Ethernet z zasilaniem w standardzie POE. Pytanie 9. Czy Zamawiający udostępni informację o sposobie aktualnego połączenia infrastruktury sieciowej między budynkami? Odpowiedź: Tak, na etapie realizacji. Pytanie 10. Czy Zamawiający posiada backup bazy danych? Czy Zamawiający jest w stanie odtworzyć aktualny backup bazy danych? Pytanie 11. W jaki sposób Zamawiający zamierza nadać dostęp do kont domeny? Odpowiedź: Zgodnie z przyjętą polityką bezpieczeństwa. Pytanie 12. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie serwera 1 procesorowego jako serwera głównego? Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ Zamawiający wymaga dostarczenia serwera 1 procesorowego. Pytanie 13.

2 Jaki system operacyjny Zamawiający przewiduje pod instalacje bazy danych Oracle? Odpowiedź: Wymagania dotyczące systemu operacyjnego zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ. Pytanie 14. Czy Zamawiający określając w specyfikacji wielkość dysków w macierzy jako 10 sztuk po 300 GB ma na myśli dostępną przestrzeń dyskową czy też ilość dysków? Odpowiedź: 300GB oznacza pojemność pojedynczego dysku. Pytanie 15. Czy Zamawiający zakłada możliwość rozbudowy macierzy o większą ilość dysków? Odpowiedź: Tak, macierz powinna mieć możliwość rozbudowy do 24 dysków. Pytanie 16. W jaki sposób Zamawiający przewiduje konfiguracje sieci SAN. Czy Zamawiający posiada odpowiednie switche FC do podłączenia serwerów do macierzy. Jeżeli nie to czy oferta ma również uwzględniać wycenę tego typu Switchy? Odpowiedź: Tak, oferta ma uwzględniać zakup 2 Switchy, uwzględniając redundancję połączeń wszystkich serwerów z macierzą. Pytanie 17. Czy do wyspecyfikowanej macierzy będą również podłączane inne serwery nie wyszczególnione w ramach SIWZ? Jeżeli tak to jakie i ile? Odpowiedź: Tak, Zamawiający przewiduje podłączenie max 1 serwera, za pośrednictwem kart FC. Pytanie 18. Czy Zamawiający posiada odpowiednie kable do podłączenia serwerów do macierzy (FC)? Jeżeli nie jaka jest wymagana długość takich kabli? Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w załączniku nr 6 Wykonawca musi zaoferować wszystkie niezbędne akcesoria do montażu. Serwery i macierz będą instalowane w szafie RACK udostępnionej przez Zamawiającego, a więc to Wykonawca powinien określić, ile i o jakiej długości kabli będzie potrzebował do wykonania tej usługi. Pytanie 19. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie serwera jednoprocesorowego jako serwera pomocniczego? Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ Zamawiający wymaga dostarczenia serwera 1 procesorowego. Pytanie 20. Czy Zamawiający oczekuje zastosowania w serwerach karty do zarządzania (IDRAC)? Odpowiedź: Wymagania dotyczące serwerów zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ. Pytanie 21. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w serwerach zintegrowanej jednej karty sieciowej dwuportowej czy też oczekuje dwóch kart jednoportowych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie zintegrowanej jednej karty sieciowej dwuportowej. Pytanie 22. Czy Zamawiający oczekuje, że serwery będą wyposażone w odpowiednią kartę FC do komunikacji z macierzą? Pytanie 23. Jaki system operacyjny Zamawiający przewiduje do instalacji na serwerach pomocniczych? Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w załączniku nr 6 do SIWZ to Wykonawca musi zaoferować taki system operacyjny, który umożliwi mu zrealizowanie usługi instalacji opisanej w tym załączniku. Pytanie 24. Czy Zamawiający przewiduje uruchamianie bazy danych Oracle w trybie maszyny wirtualnej?. Pytanie 25. Jaka jest przewidywana wielkość bazy danych Oracle? Jaki jest zakładany przyrost bazy danych w okresie trwania umowy? Odpowiedź: Obecnie szacunkowy roczny przyrost bazy danych wynosi 50GB. Pytanie 26. Czy środowisko domenowe (kontrolery domeny) mają pracować w trybie maszyn wirtualnych, mieszanym (jeden kontroler na maszynie wirtualnej, drugi na fizycznej) czy też na maszynach fizycznych? Odpowiedź: Wyłącznie w trybie maszyn wirtualnych. Pytanie 27. Jaki rodzaj suportu jest wymagany przez Zamawiającego do oprogramowania do wirtualizacji? Odpowiedź: Trzy letni suport. Pytanie 28. Czy Zamawiający wymaga konsoli do zarządzania maszynami wirtualnymi (np. vcenter dla VMware)? Odpowiedź: Tak Pytanie 29. Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie oprogramowania do wirtualizacji jedynie dla przedstawionego w SIWZ zakresu projektu czy też jeszcze dla innych serwerów? Jeżeli tak to jakich? Odpowiedź: Wirtualizacji będą podlegać serwery tylko z zakresu projektu.

3 Pytanie 30. W jakiej konfiguracji RAID Zamawiający przewiduje dyski w serwerze backupowym? Odpowiedź: RAID 1 Pytanie 31. W jaki sposób Zamawiający zamierza realizować backup na dysk, na taśmę, na dysk i potem na taśmę? Odpowiedź: Na dysk. Pytanie 32. Czy Zamawiający dysponuje biblioteką taśmową jeżeli tak to jaką? Jeżeli nie to czy oferta ma również uwzględniać dostarczenie takiego urządzenia jeżeli tak to czy Zamawiający jest w stanie wyspecyfikować minimalne parametry takiego urządzenia? Pytanie 33. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem Archiwizacji czy backup danych na dysk/ taśmę z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania, czy fizyczne przeniesienie danych do archiwum ze stałą możliwością dostępu do nich? Odpowiedź: Backup danych na dysk z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania. Pytanie 34. Jakie dane Zamawiający przewiduje backupować czy procesowi backupu/archiwizacji mają podlegać jedynie dostarczone w ramach niniejszego SIWZa serwery czy też Zamawiający przewiduje również backupować inne posiadane już serwery? Jeżeli tak to jakie (pełna specyfikacja wraz z podaniem systemu operacyjnego)? Odpowiedź: Tylko serwery w ramach projektu. Pytanie 35. W związku z zapisem o konieczności archiwizacji systemów Windows XP, Vista czy Zamawiający zamierza wykorzystać również oprogramowanie backupowe do archiwizacji/backupu końcówek klienckich jeżeli tak to jakich i ilu? Pytanie 36. Czy Zamawiający jest w stanie podać więcej informacji na temat obecnie posiadanej bazy danych która ma podlegać migracji wielkość, rodzaj, wersja. Czy Zamawiający może również wskazać jakie oprogramowanie aplikacyjne obecnie z tej bazy korzysta nazwa, wersja, producent? Odpowiedź: 150GB, Oracle 11g, oprogramowanie KS-MEDIS v firmy KAMSOFT S.A. Pytanie 37. Czy Zamawiający jest w stanie zagwarantować że migracja bazy danych na nowy serwer jest dopuszczalna przez obecnie używane oprogramowanie aplikacyjne i czy producent tego oprogramowania taką opcje dopuszcza. Czy Zamawiający dysponuje pisemnym oświadczeniem producenta obecnego oprogramowana aplikacyjnego potwierdzającym możliwość migracji bazy danych? Odpowiedź: Wg wiedzy Zamawiającego migracja jest dopuszczalna przez oprogramowanie aplikacyjne i Producent taką migrację dopuszcza. Zamawiający nie dysponuje pisemnym oświadczeniem producenta. Zgodnie z wymaganiami SIWZ Zamawiający oczekuje od Wykonawcy takiego wykonania usługi, że po dokonaniu migracji danych do nowego środowiska cały system szpitalny będzie działał prawidłowo. Wykonawca musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu tego typu usług aby w trakcie realizacji zamówienia nie zakłócił ciągłości pracy szpitala i wykonał usługę w zakresie i terminach wymaganych w SIWZ. Pytanie 38. Czy Zamawiający dysponuje pełną dokumentacją obecnie używanego oprogramowania aplikacyjnego którego baza danych ma zostać zmigrowana wraz z dokumentacją powdrożeniową dla tej aplikacji? Czy Zamawiający taką dokumentacje jest w stanie udostępnić podczas migracji bazy danych? Odpowiedź: Tak, dokumentacja taka zostanie udostępniona Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia. Pytanie 39. Czy prace związane z migracją bazy danych ze strony konfiguracji samej aplikacji leżą po stronie Zamawiającego (Oferent nie jest właścicielem tej aplikacji, nie dysponuje również prawem do ingerencji w konfiguracje tej aplikacji)? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania usługi w całości, czyli od instalacji, poprzez konfigurację, migrację bazy danych aż do konfiguracji aplikacji. Pytanie 40. Czy baza danych podlegająca migracji jest w chwili obecnej (w momencie realizacji projektu) w odpowiedni sposób archiwizowana? Czy Zamawiający sprawdzał wykonany backup bazy danych pod katem jego spójności i możliwości odtworzenia? Pytanie 41. Zamawiający zakłada że konfiguracja usług katalogowych ma objąć zarządzanie środowiskiem serwerowym jak i stacjami roboczymi. Czy w związku z tym zakres prac ma również obejmować konfiguracje poszczególnych stacji roboczych w tym zakresie? Pytanie 42. Czy Zamawiający dysponuje przygotowaną dokumentacją w zakresie przekierowanie newralgicznych katalogów konta użytkownika na wskazany serwer, blokowania konta użytkownika oraz wymuszanie ustawień dla użytkowników parametrów w zakresie: blokowania lub zezwalania na uruchamianie czy też instalowanie oprogramowania, stosowanie polityki haseł wdrożonej u Zamawiającego, wymuszanie innej polityki ustawień dla tego samego użytkownika na stacji roboczej lub tablecie, automatyczną instalację określonego oprogramowania podczas logowania się do stacji, definiowanie ról oraz możliwości logowania się użytkowników tylko w określonych miejscach?

4 Pytanie 43. Zamawiający przewiduje testy dostarczonych serwerów i macierzy. Czy w związku z tym Zamawiający może podać zakres tych testów jak również termin ich wykonania od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do takich testów? Odpowiedź: Termin: proces migracji oraz testów może być wykonany wyłącznie w czasie wyłączenia szpitalnego systemu informatycznego. Testy muszą być wykonane niezwłocznie po wykonaniu migracji danych. Zakres testów: logowanie do bazy danych, działanie głównych procesów w szpitalnym systemie informatycznym, backup i prawidłowe odtworzenie bazy danych. Pytanie 44. W jaki sposób Zamawiający reguluje niepowodzenie przeprowadzonych testów ponowne testy, ponowna instalacja środowiska, inne? Odpowiedź: W przypadku niepowodzenia migracji lub negatywnego wyniku testów w czasie dopuszczalnej przerwy w pracy szpitalnego systemu informacyjnego Wykonawca zobowiązany będzie do uruchomienia tego systemu na dotychczasowej konfiguracji, a Zamawiający ustali z Wykonawcą nowy termin wykonania usługi (wyłącznie w nocy z piątku na sobotę lub z soboty na niedziele w godzinach od 21:00 do 6:00). Pytanie 45. Zamawiający zakłada zastosowanie 20 sztuk przełączników 48 portowych. Czy przełączniki te są zlokalizowane w jednym miejscu czy też ulokowane w kilku budynkach? Odpowiedź: Ulokowane w kilku budynkach. Pytanie 46. Czy w związku z oczekiwaną instalacją Access Pointów w kilku budynkach Zamawiający jest w stanie udostępnić aktualny schemat sieci LAN wraz ze schematem połączeń między budynkami? Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w punkcie 1. Pytanie 47. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia 100 Access Pointów wraz z ich montażem czy jedynie montażu i konfiguracji już posiadanych urządzeń? Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy, montażu i konfiguracji dostarczanych urządzeń. Pytanie 48. Czy połączenie Acesss Pointów z istniejącą siecią LAN ma być z wykorzystaniem dostarczanych 20 sztuk przełączników 48 portowych? Odpowiedź: Tak Pytanie 49. Czy w związku z wyspecyfikowaniem przy usłudze instalacji tabletów również druku, Zamawiający jest w stanie wyspecyfikować również pełen zakres prac konfiguracyjnych związanych z tabletami? Odpowiedź: Dodanie do domeny, dodanie drukarek, instalacja oprogramowania klienckiego. Pytanie 50. Dla jakiej grupy uczestników przewidywane są szkolenia z tabletów? Odpowiedź: Dla lekarzy oraz personelu pielęgniarskiego. Pytanie 51. W jakim terminie od momentu zakończenia wszystkich prac Zamawiający zobowiązuje się do delegowania pracowników na odpowiednie szkolenia? Odpowiedź: Zgodnie z harmonogramem ustalonym z Wykonawcą (par 3, ust.1 wzoru umowy). Pytanie 52. Czy w związku ze wskazaniem producenta oprogramowania Firmy Kamsoft Zamawiający nie dopuszcza zastosowania oprogramowania równoważnego? Jeżeli tak to czy Zamawiający może wyspecyfikować przedmiot zamówienia czy też wyspecyfikowanie i opis przedmiotu zamówienia jest niemożliwy do wykonania? Odpowiedź: Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa sprzętu, wykonanie sieci oraz dostawa dodatkowych modułów szpitalnego systemu informatycznego. Zamawiający wymaga dostarczenia produktu gotowego i w pełni funkcjonalnego na dzień składania ofert. Obecnie na wszystkich oddziałach, w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej i obsługi zleceń, funkcjonuje system KS- MEDIS, dlatego też pierwotnie Zamawiający wymagał dostarczenia modułu Obchód lekarski firmy KAMSOFT. Jeżeli Wykonawca posiada w swojej ofercie rozwiązanie spełniające wymagania Zamawiającego na dzień składania ofert, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania równoważnego. W związku tym Zamawiający wprowadza modyfikacje w SIWZ, które pozwolą na zaoferowanie rozwiązania równoważnego. Pytanie 53. Czy w związku z wymogiem dotyczącym usług związanych z Bazą danych i obecnie wykorzystywany Szpitalny System Informatyczny czy Zamawiający jest w stanie wyspecyfikować istotne warunki gwarancji na ten System? Odpowiedź: Istotne warunki gwarancji: W przypadku powstania awarii bazy danych z winy Zamawiającego Wykonawca (w tym przypadku KAMSOFT.S.A.) nie ponosi odpowiedzialności za jej skutki, nie obowiązują go terminy reakcji i usunięcia awarii jak w przypadku awarii powstałych z winy SSI lub Wykonawcy oraz usunięcie awarii nastąpi na podstawie przygotowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu wykonania usługi. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z poźn. zm.) dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Zmodyfikowaną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zamieścił na stronie Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia modyfikacji w złożonej ofercie.

5 W związku z dokonaną zmianą specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP,Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy: Termin składania ofert: r. godz. 09:30 Termin otwarcia ofert: r. godz. 10:00 Termin wnoszenia wadium: r. godz. 09:30 Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: SZW/NZ/ /PN/2013 z dnia 10/09/2013 r. Z poważaniem DYREKTOR Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Adam Szałanda

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: WYMIANY MACIERZY (ZAKUP NOWEJ MACIERZY) (kod CPV: 30233141-1)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące:

Zapytanie ofertowe dotyczące: Zapytanie ofertowe dotyczące: sprzedaży i dostawy systemu do archiwizacji danych dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo