Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu i odtwarzania, obejmująca: 1. Dostawę licencji na oprogramowanie Systemu wraz ze wsparciem producenta, 2. Opracowanie dokumentacji Systemu, w tym: 1) projektowej, 2) powykonawczej, 3) instrukcji i procedur, 3. Wypożyczenie serwerów backupu, 4. Instalację, konfigurację i testy Systemu, 5. Organizację szkoleń w zakresie obsługi Systemu, w tym: 1) Przeprowadzenie warsztatów technicznych, 2) Dostarczenie voucherów na autoryzowane szkolenia, 6. Świadczenie gwarancji Wykonawcy na System i zapewnienie wsparcia powdrożeniowego, spełniająca poniższe wymagania Zamawiającego. 1. Definicje System Oprogramowanie Systemu Backup Archiwizacja Polityka backupowa Centralny system backupu i archiwizacji Oprogramowanie wchodzące w skład Systemu, pozwalające na realizację backupu i archiwizacji Inaczej kopia bezpieczeństwa lub kopia zapasowa, to proces kopiowania danych z systemu źródłowego, które mają służyć do odtworzenia systemu źródłowego, w przypadku jego utraty lub uszkodzenia, z możliwością zdefiniowania różnych punktów w czasie, do których mają być przywrócone dane źródłowe. Proces przeniesienia danych z systemu źródłowego do archiwum, zlokalizowanego na zasobach dyskowych lub taśmowych. Zbiór zasad określających parametry wykonywania kopii bezpieczeństwa lub archiwizacji z poszczególnych systemów operacyjnych, aplikacji/baz danych 2. Oprogramowanie Systemu 2.1. Licencje oprogramowania Systemu Zamawiający wymaga dostarczenia licencji tego samego produktu umożliwiających: a. backup 240 maszyn wirtualnych, b. backup 10 stacji roboczych, c. backup 10TB danych z licencjonowaniem typu front-end, w tym 4TB danych plikowych ze środowiska wirtualnego i/lub fizycznego i 6TB danych aplikacyjnych ze środowiska wirtualnego i/lub fizycznego, d. archiwizację 3TB danych z licencjonowaniem typu front-end Licencjonowanie typu front end musi: a. opierać się na ilości danych podlegających zabezpieczeniu (bez ograniczeń co do architektury systemu, replikacji kopii czy ilości serwerów czy aplikacji, szyfrowania itd.). b. pozwalać na nielimitowany backup/archiwizację dowolnej ilości serwerów Windows/Linux/Unix wraz z nielimitowaną ilością zainstalowanych na tych serwerach aplikacji, wraz z mechanizmem deduplikacji danych i replikacji do innych lokalizacji. 1/11

2 Zastosowane metryki licencji nie mogą wnosić dodatkowych ograniczeń ilościowych poza wskazanymi w pkt a-d Zamawiający nie dopuszcza stosowania licencji w metryce procesorowej (wydajnościowej) Dostarczone licencje nie mogą w żaden sposób ograniczać prawa Zamawiającego do wykorzystania licencji posiadanego oprogramowania do backupu i archiwizacji jakim jest IBM Tivoli Storage Manager, licencjonowanego w metryce procesorowej (PVU Processor Value Unit) Licencje muszą być dostarczone wraz ze wsparciem producenta oprogramowania przez okres 12 miesięcy, uprawniającym do: a. wykonywania przez Zamawiającego aktualizacji Programów (w tym nowych wersji i wydań) ogłoszonych w okresie obowiązywania umowy, w miarę ich udostępniania na rynku b. dostęp do wsparcia technicznego producenta dla pracowników służb informatycznych (nie użytkowników końcowych), który obejmuje m.in.: udzielanie odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące instalacji, używania i konfiguracji; analizę informacji diagnostycznych mającą na celu określenie przyczyny problemu, np. pomoc w interpretacji dokumentacji, problemów związanych z instalacją lub kodem, w przypadku znanych defektów oprogramowania, przekazywanie informacji o sposobie ich usunięcia lub obejścia, a także udzielanie pomocy w uzyskaniu poprawek, do otrzymania, których Klient jest uprawniony w ramach posiadanej licencji. c. dostęp do telefonicznego wsparcia technicznego w czasie podstawowego okresu dostępności centrum wsparcia producenta (minimum 7:00-19:00) d. nieprzerwany i nieograniczony dostęp do zasobów elektronicznych, minimum baza wiedzy oraz innych serwisów, jeżeli producent takie oferuje Licencje muszą uprawniać do wykorzystania wszystkich opisanych w pkt. 2.2 wymagań funkcjonalnych oprogramowania Licencje oprogramowania wraz ze wsparciem nie mogą ograniczać możliwości przenoszenia i stosowania ich na zasobach Gminy Wrocław objętych backupem i/lub archiwizacją Funkcjonalność oprogramowania Systemu Zamawiający wymaga aby System został zaimplementowany z wykorzystaniem oprogramowania w postaci jednego gotowego produktu dostarczanego przez jednego producenta oprogramowania System nie może preferować platformy sprzętowej, nie może być profilowany pod konkretnego dostawcę sprzętu serwerowego oraz pamięci masowych. Niedopuszczalne jest aby funkcjonalności związane z backupem czy archiwizacją danych były w jakikolwiek sposób związane czy zależne od konkretnego typu czy producenta urządzenia System musi w łatwy sposób skalować się horyzontalnie i wertykalnie umożliwiając łatwą rozbudowę w miarę rozrastania się infrastruktury informatycznej. Rozbudowa nie może zakłócać bieżącej pracy systemu tworzenia kopii bezpieczeństwa. Projektowany system musi uwzględniać w zakresie funkcjonalności, wydajności i pojemności planowaną przez Zamawiającego w późniejszym terminie rozbudowę Systemu backupu (500 wirtualnych maszyn oraz ok. 60 TB danych na źródle z serwerów fizyczny i wirtualnych) System musi zapewnić interfejs graficzny do zarządzania i instalacji System musi umożliwiać zdalne instalowanie klienta backupowego z serwera backupowego dla systemów Windows, Linux i Unix - zarówno na serwerach fizycznych, jak i wirtualnych. 2/11

3 System musi umożliwiać elastyczne delegowanie uprawnień oraz audytowanie działań użytkowników. Delegowanie takie musi pozwalać na przydział uprawnień per serwer czy grupa serwerów System musi zapewniać funkcjonalność odtwarzania po awarii konfiguracji serwera zarządzającego tworzeniem kopii bezpieczeństwa i archiwów System musi umożliwiać tworzenie zadań backupowych w oparciu o kalendarz System musi posiadać zintegrowane w nim mechanizmy indeksowania i wyszukiwania danych. Indeksowaniu powinny podlegać dane backupowane System musi realizować funkcjonalność weryfikacji wykonanych kopii System musi oferować powiadamianie o zdarzeniach poprzez oraz SNMP System musi obsługiwać biblioteki taśmowe z robotyką i napędami w standardach LTO3, LTO4, LTO5, w szczególności posiadane przez Zamawiającego IBM TS3500 oraz umożliwiać współdzielenie napędów taśmowych w takich bibliotekach w sieci SAN pomiędzy serwerami backupu System musi obsługiwać wirtualne biblioteki taśmowe Dla dowolnego backupu (backup plikowy, bazodanowy) System musi umożliwiać definiowanie/ograniczanie pasma dla transferu danych funkcjonalność ta musi być dostępna także przy włączonej deduplikacji na kliencie Zarówno dla serwerów fizycznych jak i wirtualnych System musi realizować backupy: pełny (full), przyrostowy (incremental), różnicowy (differential) oraz backup syntetyczny tzn. wykonanie backupu pełnego bez każdorazowego przesyłania z serwera backupowanego pełnego zestawu danych Dla serwerów fizycznych System musi zapewniać możliwość odtwarzania z wykorzystaniem tzw. BMR (Bare Metal Recovery/Restore) czyli odtwarzania systemu operacyjnego na nowy sprzęt bez konieczności wcześniejszego instalowania na nim systemu operacyjnego i klienta backupu System musi umożliwiać wykonywanie backupów oraz ich odtwarzanie przez sieć LAN oraz SAN (tzw. LANfree backup) W przypadku serwerów fizycznych (o takiej samej architekturze sprzętowej) wymagane jest odtwarzanie backupu na innych niż źródłowe serwerach System musi mieć możliwość zapewnienia backupu stacji roboczych funkcjonalność ta musi być w pełni zintegrowana z systemem (ta sama konsola, to samo repozytorium danych, ta sama deduplikacja) Architektura Systemu powinna być 3 warstwowa z redundancją (nadmiarowością) dla każdej z warstwy Systemu. ŚRODOWISKA WIRTUALNE System musi wspierać rozwiązania wirtualizacyjne co najmniej VMware vsphere i Microsoft Hyper-V System musi wspierać najnowsze wersje środowiska VMware od 4.x do System musi umożliwiać odtwarzanie granularne pojedynczych plików ze środka maszyn wirtualnych VMWare lub Hyper-V System musi zapewniać możliwość ustawienia automatycznego wykrywania i dodawania do polityki backupu nowych maszyn wirtualnych System musi umożliwiać odzyskanie i uruchomienie maszyn wirtualnych (VMware) z kopii zapasowej bez oczekiwania na pełne przywrócenie z backupu maszyny wirtualnej Wymagana jest funkcjonalność wyboru miejsca dla odtwarzanego backupu. Dla serwerów wirtualnych wymagane jest odtwarzanie backupu do innych niż źródłowa lokalizacja, z możliwością wskazania VMware vcenter lub VMware ESX (ESXi) Dla VMware vsphere wymagane jest odtwarzanie całych wirtualnych maszyn, odtwarzanie pojedynczych plików VMware (np.: *.vmdk, *.vmx) wirtualnych maszyn. W systemie backupu wymagana jest obsługa VMware: ESX, ESXi, vcenter, vmotion, CBT, DRS. 3/11

4 Wymagana jest funkcjonalność tworzenia kopii maszyn wirtualnych (rozumianych jako replika maszyny produkcyjnej) w drugim CPD, w ustalonej konfiguracji, oraz zgodnie z założonym harmonogramem. DEDUPLIKACJA System musi umożliwić przechowywanie jedynie unikalnych bloków danych tzw. deduplikację. Funkcjonalność ta musi działać na poziomie blokowym i być wykonywana online podczas procesu tworzenia kopii danych. Deduplikacja musi być realizowana poprzez oprogramowanie systemu na dowolnym sprzęcie czy to w warstwie serwerowej czy macierzy dyskowych. Pojedynczy serwer systemu musi umożliwiać przechowywanie danych po deduplikacji do 120 TB (rozbudowa do tej wielkości może nastąpić tylko poprzez dodanie dodatkowych dysków czy macierzy dyskowej) Proces deduplikacji musi być możliwy do wykonania po stronie klienta (serwer backupowany) lub serwera systemu backupu obsługującego strumień danych i składujący dane Włączenie funkcjonalności deduplikacji nie może generować wymogu instalacji dodatkowych modułów programowych po stronie klienckiej lub serwera medialnego. Niedopuszczalne jest łączenie systemu z dodatkowym oprogramowaniem czy sprzętem (appliance) dla uzyskania funkcjonalności deduplikacji danych Oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie kopii w post procesie do drugiej lokalizacji przesyłając jedynie unikalne bloki danych. A więc replikacja danych do innej lokalizacji musi być wykonywana na danych po deduplikacji i funkcjonalność ta musi być realizowana i zarządzana z poziomu Systemu. DUPLIKACJA/REPLIKACJA System musi umożliwiać wykonywanie duplikacji (replikacji) kopii zapasowych, realizowanych w każdy z niżej podanych sposobów: a. Równoległy zapis kopii na kilku urządzeniach, w tym urządzeniach rozmieszczonych w odrębnych lokalizacjach (kopie mirrorowane, wykonywane jednocześnie w pojedynczej sesji) b. Sekwencyjny zapis kopii na kilku urządzeniach, tzn. wykonanie kopii i następnie jej zreplikowanie na dalsze urządzenia, przy czym: poza początkową synchronizacją repozytoriów, replikacja nie może obejmować przesyłania całych kopii, a wyłącznie same dane przyrostowe (maksymalnie na poziomie nowych bloków), informacja o lokalizacji replik musi zostać odnotowana w wewnętrznej bazie serwera zarządzającego backupami, musi istnieć możliwość zróżnicowania okresów retencji dla kopii pierwotnej i zreplikowanej. OBSŁUGA/KONSOLA ZARZĄDZAJĄCA Wymagana jest jedna centralna graficzna konsola zarządzająca Systemem umożliwiająca wykonywanie operacji w następującym zakresie: a. konfiguracja i zarządzanie zasobami storage, klientami, grupami klientów, politykami backupowymi, kalendarzem backupów, b. konfiguracja integracji aplikacji z systemem backupu z wykorzystaniem zautomatyzowanych szablonów do przeprowadzenia integracji z poszczególnymi aplikacjami, c. wykonywanie operacji backupu oraz procesów administracyjnych (uruchamianie na żądanie lub z kalendarza), oraz zadań odtwarzania, d. monitorowanie w trybie interactive wszystkich bieżących sesji wykonywania backupu i odtwarzania oraz procesów administracyjnych, e. zarządzanie bieżącymi sesjami backupu/restore oraz procesami administracyjnymi. Przez zarządzanie rozumie się w szczególności wykonywanie operacji zatrzymania, ponownego uruchomienia, 4/11

5 f. przegląd wszystkich wykonanych sesji backupu/restore oraz procesów administracyjnych (dotyczy sesji backupu które nadal są chronione (nie są expirowane )), g. elastyczne zarządzanie pulami taśm oraz poszczególnymi taśmami fizycznymi oraz wirtualnymi, h. elastyczne zarządzanie czasem ochrony danych, i. przeprowadzanie odtwarzania zasobów z dowolnego klienta na dowolnego innego klienta (przy zachowaniu zgodności na poziomie systemu operacyjnego) bez konieczności wykonywania rekonfiguracji po stronie klientów backupu. Operacja przeprowadzana z poziomu centralnej konsoli zarządzania. Klient będący źródłem backupu może być niedostępny w czasie wykonywania odtwarzania jego danych (restore na innego klienta), j. wykonanie kopii zbackupowanych danych bez obciążania klienta backupu (np. kopia z nośników wirtualnych na fizyczne), operacja zarówno manualna jak i konfigurowana z kalendarza), k. przeprowadzanie odtwarzania z kopii zbackupowanych danych (np. wykonany został backup danych na urządzenie wirtualne, następnie wykonano kopię nośnika wirtualnego na nośnik fizyczny dowolną metodą tzn. z kalendarza lub manualnie, wymagana jest możliwość odtworzenia danych z wykonanej kopii backupu - w tym przykładzie z nośnika fizycznego), l. konfiguracja zadań backupu i kalendarza po stronie centralnej konsoli zarządzania, a nie po stronie klienta backupu, m. raportowanie w formie graficznej zajętości zasobów storage, statystyk backupu, statusu wolumenów danych itd. n. możliwość odtwarzania danych w przypadku niedostępności klienta backupu (możliwość odtworzenia danych z backupu po awarii fizycznej klienta, odtworzenie zarówno na nowym sprzęcie, jak również możliwość odtworzenia części danych na dowolnego innego klienta w środowisku), o. System musi posiadać rozbudowany system raportowania, wraz z mechanizmem umożliwiającym kwotowanie usługi backupowej a więc raportowania dla biznesu. SZYFROWANIE System musi posiadać funkcję szyfrowania i kompresji danych transmitowanych przez sieć LAN Szyfrowanie danych musi być wykonywane minimum kluczem o długości 256 bitów, także dla danych deduplikowanych na kliencie (systemie backupowanym) Możliwość szyfrowania musi pozwalać na elastyczny wybór miejsca szyfrowania: szyfrowanie danych na kliencie, szyfrowanie danych na serwerze backupowym. WSPIERANE SYSTEMY OPERACYJNE I APLIKACJE System musi spełniać następujące wymagania techniczne i funkcjonalne (nie wszystkie z nich będą wykorzystane w trakcie tego Zamówienia): a. Backup serwerów fizycznych x86 oraz x86_64 z systemami operacyjnymi: Redhat Enterprise Linux wersje od 4.x, do 7.x. Oracle Linux Server wersje od 5.x, do 6.x SUSE Linux Enterprise Server 11.x Windows wersje od 2003 do 2012 R2 Wymagany jest backup plików serwera z wykorzystaniem oprogramowania backupującego (tzw. agent backupu) zainstalowanego na backupowanym serwerze. Wymagana jest możliwość wykonywania backupu poprzez LAN oraz SAN. Dla serwerów fizycznych wymagana jest funkcjonalność backupu typu Bare Metal Recovery. b. Backup serwerów z systemem operacyjnym AIX 5x/6.x/7.x Wymagany jest backup plików serwera z wykorzystaniem oprogramowania backupującego (tzw. agent backupu) zainstalowanego na backupowanym serwerze. 5/11

6 Wymagana jest możliwość wykonywania backupu poprzez LAN oraz SAN. Dla serwerów wymagana jest funkcjonalność backupu typu Bare Metal Recovery. c. Backup RDBMS Oracle Enterprise/Standard Edition: wersje od 10g do 12c. Wymagana obsługa serwerów wirtualnych i fizycznych opartych o następujące platformy systemowe: AIX 6.x/7.x, Windows Server 2008R2, RHEL 5.x/6.x, Oracle Enterpise Linux 5.x/6.x. Wymagany jest spójny logicznie i fizycznie backup online (przy użyciu natywnego oprogramowania Oracle RMAN) lub offline baz danych. Typ wykonywanego backupu zależny jest od decyzji Zamawiającego. d. Backup RDBMS IBM DB2 wersje 9.1 do 9.7.x. Wymagana obsługa serwerów wirtualnych i fizycznych opartych o platformę systemową RHEL 5.x/6.x lub Windows 2008R2. Wymagany jest spójny logicznie i fizycznie backup online (przy użyciu natywnego oprogramowania IBM DB2) lub offline baz danych. Typ wykonywanego backupu zależny jest od decyzji Zamawiającego. e. Backup baz danych PostgreSQL wersje 8.x/9.x Wymagana obsługa serwerów wirtualnych i fizycznych opartych o następujące platformy systemowe SLES 11.x, RHEL 5.x/6.x, Windows 2008R2. Wymagany jest spójny logicznie i fizycznie backup online (przy użyciu natywnego oprogramowania PostgreSQL) lub offline baz danych. Typ wykonywanego backupu zależny jest od decyzji Zamawiającego. f. Backup Microsoft SQL Server wersje od 2005 do Wymagana obsługa serwerów wirtualnych i fizycznych opartych o platformy systemowe wspierane przez te wersje MSSQL Server. Wymagany jest spójny logicznie i fizycznie backup online lub offline baz danych. Wymagana jest również funkcjonalność granularnego odtwarzania bazy danych na poziomie jej pojedynczych plików bez konieczności odtwarzania całego wolumenu danych serwera MSSQL. Typ wykonywanego backupu zależny jest od decyzji Zamawiającego. g. Backup baz danych MySQL wersje od do 5.6.x oraz MariaDB Wymagana obsługa serwerów wirtualnych i fizycznych opartych o następujące platformy systemowe SLES 11.x, RHEL 5.x/6.x, Windows 2008R2. Wymagany jest spójny logicznie i fizycznie backup online lub offline baz danych. Typ wykonywanego backupu zależny jest od decyzji Zamawiającego. h. Backup serwerów Microsoft Exchange (wersje: 2010, 2013). Wymagany jest spójny backup wykonywany online serwerów Microsoft Exchange pracujących w architekturze DAG. Wymagana jest funkcjonalność granularnego odtwarzania baz, skrzynek pocztowych oraz folderów osobistych bez konieczności odtwarzania całego wolumenu danych (bazy danych) Microsoft Exchange. ARCHIWIZACJA System musi pozwalać na uruchomienie funkcjonalności archiwizacji danych z możliwością pozostawiania znaczników na zasobach produkcyjnych (dla zasobów plikowych Windows\Linux\Unix i poczty Exchange). Dostęp do danych zarchiwizowanych odbywa się poprzez mechanizm odczytu skrótów użytkownik otwierając skrót w sposób przeźroczysty odczytuje zarchiwizowaną daną. Minimalne kryteria dla archiwizacji danych to: czas od ostatniego odczytu pliku, czas od ostatniej modyfikacji pliku. Funkcjonalność odczytywania danych połączona ze zamianą danych na skróty musi pozwalać na tworzenie pełnej kopii danych poprzez mechanizm nazywany incremental forever lub synthetic full. STACJE ROBOCZE 6/11

7 System musi zapewniać backup laptopów i desktopów z systemami operacyjnymi: Windows, Linux, MacOS. Posiadać dedykowanego agenta, który pozwala skonfigurować zadanie backupowe tak by było wykonane w przedziale czasowym bez podawania konkretnej daty czy czasu jego uruchomienia, agent nie może tworzyć kopii danych na lokalnych zasobach stacji/laptopa. Możliwość wskazania konkretnych katalogów i profili użytkownika przeznaczonych do zabezpieczenia. Możliwość wskazania zdefiniowanych typów plików do backupu oraz możliwość wykluczenia określonych typów pliku. Dostęp do danych zabezpieczonych z laptopów i desktopów musi być możliwy także z urządzeń mobilnych na platformach minimum: ios, Android poprzez dedykowanego klienta a nie przeglądarkę sieci WWW. Dostęp do danych zabezpieczanych na laptopach/pc z zewnątrz musi być możliwy bez konieczności konfigurowania połączenia VPN, czy to dla dostępu poprzez przeglądarkę web czy dedykowanego klienta dla ios czy Android. 3. Dokumentacja Systemu 3.1. Wymagania ogólne Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę: a. dokumentacji projektowej, b. dokumentacji powykonawczej, c. wskazanych instrukcji i procedur Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja musi być dostarczona w wersji papierowej jak i elektronicznej edytowalnej. W związku z powyższym wersja elektroniczna powinna być dostarczona dla: a. dokumentów tekstowych w formacie PDF z możliwością przeszukiwania, również wyrazów z polskimi znakami i kopiowania treści b. dokumentów tekstowych w formacie DOC (lub innym ogólnie dostępnym formacie edytowalnym) c. diagramów w formacie natywnym stosowanego oprogramowania do projektowania Dokumentacja projektowa Przed przystąpieniem do prac wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej, przygotowanej na podstawie wykazu zasobów do objęcia systemem backupowym, który zostanie przekazany przez Zamawiającego Dokumentacja projektowa musi zawierać: a. zapis wymagań, założeń i uzgodnień projektowych, b. opis konfiguracji Systemu, c. rozlokowanie Systemu w postaci diagramu wdrożenia UML, d. plan i harmonogram wdrożenia Systemu e. specyfikację wymaganej infrastruktury sprzętowej Systemu, Specyfikacja wymaganej infrastruktury sprzętowej Systemu i harmonogram wdrożenia muszą uwzględniać: a. wykorzystanie w pierwszej kolejności zasobów sprzętowych będących w posiadaniu Zamawiającego, b. współdzielenie zasobów sprzętowych wykorzystywanych w obecnie funkcjonującym systemie backupu Zamawiającego, w szczególności bibliotek taśm, c. wykorzystanie zwalnianych zasobów zarezerwowanych dla istniejącego systemu backupu, w miarę przenoszenia backupów do wdrażanego Systemu, w szczególności zasobów macierzy dyskowych, d. okres realizacji (przez Zamawiającego) zamówienia brakującej infrastruktury sprzętowej (oddzielne postępowanie zakupowe), wynoszący co najmniej 2 7/11

8 miesiące i nie więcej niż 4 miesiące od dnia odbioru dokumentacji projektowej Dokumentacja powykonawcza Po zakończeniu wdrożenia wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji powykonawczej Dokumentacja powykonawcza musi zawierać: a. zrzut konfiguracji wszystkich składowych systemu b. rozlokowanie Systemu w postaci diagramu wdrożenia UML, uzupełnionego o informacje konfiguracyjne, w szczególności nazwy, adresację i wersje składowych systemu, 3.4. Instrukcje i procedury Zamawiający wymaga dostarczenia: a. Instrukcji instalacji elementów środowiska, b. Procedur odtwarzania Systemu c. Procedur odtwarzania zabezpieczanych klientów i aplikacji W szczególności dostarczone instrukcje i procedury muszą zawierać te informacje które we wdrożonym Systemie wykonano inaczej niż domyślne ustawienia producenta. 4. Wypożyczenie serwerów 4.1. Zakres usługi Wykonawca wypożyczy Zamawiającemu w ramach dostawy dwa serwery fizyczne do czasu gdy zostaną zwolnione serwery będące w posiadaniu Zamawiającego ale nie dłużej niż do 31 grudnia Serwery zostaną ulokowane w CPD Zamawiającego wyposażonym w infrastrukturę stelażową, klimatyzację, system kontroli dostępu, przeciwpożarowy i zasilania gwarantowanego. Zamawiający zapewni ciągły dostęp zdalny do serwerów poprzez VPN Wykonawca przez okres wypożyczenia będzie dokonywał wszelkich niezbędnych napraw tych serwerów jeśli wystąpi awaria któregoś z ich elementów Konfiguracja wypożyczonych serwerów Konfiguracja serwerów musi: a. umożliwiać redundantne podłączenie do sieci LAN i SAN, b. zapewniać możliwość redundantnego zasilania serwerów c. zabezpieczać lokalne zasoby dyskowe mechanizmami RAID 1/5/1+0. d. być zgodna ze specyfikacją infrastruktury serwerowej określoną w dokumentacji projektowej (patrz pkt 3.2). 5. Wdrożenie Systemu 5.1. Instalacja i konfiguracja Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia: Instalacji, konfiguracji, testów i uruchomienia produkcyjnego Systemu z uwzględnieniem następujących warunków: a. System musi być rozlokowany w dwóch centrach przetwarzania danych (CPD) w konfiguracji pracy równoległej serwerów, przy czym wszystkie kopie backupowe muszą być składowane w dwóch centrach przetwarzania danych 8/11

9 zarówno w przypadku backupów składowanych na przestrzeniach dyskowych jak i backupów składowanych na bibliotekach taśmowych b. Funkcjonalność serwera zarządzania i publikacji danych może być zrealizowana w postaci jednej aktywnej instancji serwera ale musi być zabezpieczona mechanizmami niezawodnościowymi typu ACTIVE-PASSIVE. Do realizacji tej funkcjonalności Zamawiający udostępni platformę wirtualizacji VMware vsphere. c. Funkcjonalność serwerów pośredniczących/zarządzania mediami musi umożliwiać, nawet w przypadku uszkodzenia jednego z nich: realizację zadań backupu/archiwizacji, a po przeprowadzeniu replikacji danych między centrami (lokalizacjami) również realizację zadań odtwarzania Instalacji, konfiguracji, testów i uruchomienia produkcyjnego Systemu dla następującego środowiska Zamawiającego: a. Backup serwerów fizycznych Intel x86 (kilkanaście serwerów) z systemami operacyjnymi: Redhat Enterprise Linux wersje od 5.x, do 7.x. oraz Windows 2008 R2. Wymagane backupy typu online oraz offline (z zatrzymaniem usług aplikacyjnych). Zabezpieczenie serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) poprzez bare metal backup. b. Backup serwerów wirtualnych. Środowisko wirtualizacyjne Zamawiającego (do objęcia backupem) składa się z 5 farm ESX/ESXi wersje 4.5 i 5.5 od 2 do 7 hostów ESX w każdej, z hostami dwuprocesorowymi oraz 1 klaster złożony z 8 hostów czteroprocesorowych, który zostanie objęty wdrażanym backupem w etapie późniejszym (nie objętym tym Zamówieniem). Wymagana jest obsługa dwóch CPD. Po zakończeniu backupu i niezbędnego post procesu po oknie backupowym dane muszą być zabezpieczone przed utratą w wyniku np. zniszczenia jednego z CPD. c. Backup Microsoft SQL Server wersje od 2005 do 2012 (kilkanaście serwerów wirtualnych i fizycznych). Wymagany jest spójny logicznie i fizycznie backup online lub offline baz danych. Wymagana jest również funkcjonalność granularnego odtwarzania bazy danych na poziomie jej pojedynczych plików bez konieczności odtwarzania całego wolumenu danych serwera MSSQL. Typ wykonywanego backupu zależny jest od decyzji Zamawiającego. Dodatkowo wymagane jest również zabezpieczenie całych serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) z wykorzystaniem mechanizmów Vmware VADP, CBT, Microsoft VSS (z wykorzystaniem SAN) podczas wykonywania/odtwarzania backupu wirtualnych maszyn. Dla serwerów fizycznych wymagane jest zabezpieczenie serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) poprzez bare metal backup. d. Backup baz danych PostgreSQL w wersjach 9.1 (kilka serwerów wirtualnych z SLES 11 lub Windows 2008 R2) Wymagany jest spójny logicznie i fizycznie backup online lub offline baz danych. Typ wykonywanego backupu zależny jest od decyzji Zamawiającego. Dodatkowo wymagane jest również zabezpieczenie całych serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) z wykorzystaniem mechanizmów Vmware VADP, CBT, Microsoft VSS (z wykorzystaniem SAN) podczas wykonywania/odtwarzania backupu wirtualnych maszyn. e. Backup baz Oracle Standard Edition wersje 10 do 12 na AIX6.1 lub AIX7.1 Wymagany jest spójny logicznie i fizycznie backup online (przy użyciu natywnego oprogramowania Oracle RMAN) lub offline baz danych. Typ wykonywanego backupu zależny jest od decyzji Zamawiającego. Dodatkowo wymagane jest również zabezpieczenie całych serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji ) poprzez bare metal backup. f. Microsoft Active Directory w funkcjonalności AD2008, wymagany backup online (kilkanaście serwerów fizycznych lub wirtualnych). Dla serwerów Active Directory wymagany jest spójny backup wykonywany online serwerów Active Directory. Wymagana jest funkcjonalność granularnego 9/11

10 odtwarzania wybranych obiektów AD bez konieczności odtwarzania całego wolumenu danych serwera. Dodatkowo dla serwerów wirtualnych wymagane jest również zabezpieczenie serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) z wykorzystaniem mechanizmów VMWare VADP, CBT (z wykorzystaniem SAN) podczas wykonywania/odtwarzania backupu wirtualnych maszyn. Dla serwerów fizycznych wymagane jest zabezpieczenie serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) poprzez bare metal backup g. Microsoft SharePoint 2010 oraz 2013 w wersjach Foundation, Standard i Enterprise. (kilka serwerów wirtualnych) wymagany backup online. Wymagana jest implementacja spójnego backupu wykonywanego online całych farm MS SharePoint (serwerów aplikacyjnych wraz z bazami danych). Wymagana jest funkcjonalność granularnego odtwarzania wybranych obiektów (bibliotek, plików, list/tabel, rekordów) składowanych w MS SharePoint bez konieczności odtwarzania całego wolumenu danych serwera MS SharePoint. Dla instancji Sharepoint na serwerach wirtualnych dodatkowo wymagane jest również zabezpieczenie całych serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) z wykorzystaniem mechanizmów VMwareVADP, CBT, MicrosoftVSS (z wykorzystaniem SAN) podczas wykonywania/odtwarzania backupu wirtualnych maszyn. h. Microsoft System Center Configuration Manager wersja 2012R2 (kilka serwerów wirtualnych). Wymagany backup online. Wymagane jest również zabezpieczenie całych serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) z wykorzystaniem mechanizmów Vmware VADP, CBT, Microsoft VSS (z wykorzystaniem SAN) podczas wykonywania/odtwarzania backupu wirtualnych maszyn Testy Zakres testów zostanie uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do testów. Zakres testów może obejmować wszystkie aspekty wdrożenia Minimalny zakres testów musi objąć: a. podstawowe elementy Systemu czyli serwera zarządzania i publikacji danych oraz serwery pośredniczące/zarządzające mediami b. po przynajmniej jednym rodzaju zabezpieczanych systemów operacyjnych, aplikacji lub baz danych Testy wykonuje Zamawiający wg. scenariuszy testowych dostarczonych przez Wykonawcę Ze strony Wykonawcy zapewniona zostanie asysta przy wykonywaniu testów weryfikacyjnych przez Zamawiającego. Wymaganie dotyczy wszystkich testów. 6. Szkolenia 6.1. Szkolenia autoryzowane Zamawiający wymaga dostarczenia voucherów na szkolenie administracyjne dla dwóch osób do wykorzystania w ciągu 1 roku od dnia ich dostarczenia Wykupione szkolenie musi być przeprowadzone w języku polskim (materiały do szkolenia mogą być w języku angielskim) w autoryzowanym przez producenta oprogramowania centrum szkoleniowym na terenie Polski Warsztaty Zamawiający wymaga zorganizowania przez Wykonawcę warsztatów technicznych w siedzibie Zamawiającego w wymiarze co najmniej 16 godzin roboczych obejmujących swoim zakresem m.in.: a. architekturę produktu, 10/11

11 b. sposób i mechanizmy backupu i odtwarzania danych (kopie pełne, przyrostowe i syntetyczne), c. instalację, konfigurację i administrację oprogramowania zarówno po stronie serwera jak i klienta backupu, d. rozwiązywanie podstawowych problemów, e. tworzenie i zarządzenie pulami mediów dyskowych i taśmowych, f. konfigurację wielo-strumieniowości danych g. obsługę klientów backupu dla oprogramowania aplikacyjnego i bazodanowego implementowanych w ramach Zamówienia. 7. Gwarancja i wsparcie 7.1. Zakres Zapewnienie w okresie wdrożenia asysty inżyniera producenta oprogramowania Systemu w terminie ustalonym z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego, w wymiarze 40 godzin roboczych podzielonych na maksymalnie 3 sesje, Zapewnienie w okresie wdrożenia wsparcia dla Zamawiającego podczas konfiguracji repozytoriów danych backupowych (na macierzach dyskowych i bibliotekach taśmowych) Zapewnie w okresie wdrożenia wsparcia dla Zamawiającego przy opracowywaniu nowych lub modyfikacji istniejących polityk backupowych uwzględniających możliwości techniczne i wydajnościowe wdrażanego Systemu i wymagane przez Zamawiającego parametry RTO (recovery time objective) i RPO (recovery point objective) Zapewnienie wsparcia podczas migracji funkcjonalności z wypożyczonych serwerów na serwery docelowe gdy zostaną one dostarczone przez Zamawiającego Warunki Gwarancja i wsparcie mogą być świadczone na miejscu w siedzibie Zamawiającego oraz zdalnie poprzez VPN W przypadku wykrycia wad w konfiguracji Systemu, w zakresie realizowanym przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie i w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 11/11

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna elementu 1. Macierz dyskowa w specyfikacji A

Specyfikacja techniczna elementu 1. Macierz dyskowa w specyfikacji A Specyfikacja techniczna elementu 1. Macierz dyskowa w specyfikacji A Lp. Parametr Wymagania techniczne 1 Pojemność macierzy brutto Minimum 72 TB surowej przestrzeni dyskowej w następującej konfiguracji:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA 81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Zaproszenia SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, oprogramowania do wirtualizacji, systemu kopii zapasowych, szafy serwerowej z wyposażeniem, zasilacza UPS

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych SEP sesam Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych Doskonałe dla całej infrastruktury informatycznej SEP sesam Korporacyjne rozwiązanie tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania danych i archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny rozbudowy

Opis techniczny rozbudowy Opis techniczny rozbudowy Załącznik nr 1a do specyfikacji 1. Rozbudowa 2 macierzy dyskowych HP 3PAR V400 zgodnie z poniższą specyfikacją (parametry podane poniżej dotyczą każdej z macierzy): a. Półka dyskowa

Bardziej szczegółowo