Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu i odtwarzania, obejmująca: 1. Dostawę licencji na oprogramowanie Systemu wraz ze wsparciem producenta, 2. Opracowanie dokumentacji Systemu, w tym: 1) projektowej, 2) powykonawczej, 3) instrukcji i procedur, 3. Wypożyczenie serwerów backupu, 4. Instalację, konfigurację i testy Systemu, 5. Organizację szkoleń w zakresie obsługi Systemu, w tym: 1) Przeprowadzenie warsztatów technicznych, 2) Dostarczenie voucherów na autoryzowane szkolenia, 6. Świadczenie gwarancji Wykonawcy na System i zapewnienie wsparcia powdrożeniowego, spełniająca poniższe wymagania Zamawiającego. 1. Definicje System Oprogramowanie Systemu Backup Archiwizacja Polityka backupowa Centralny system backupu i archiwizacji Oprogramowanie wchodzące w skład Systemu, pozwalające na realizację backupu i archiwizacji Inaczej kopia bezpieczeństwa lub kopia zapasowa, to proces kopiowania danych z systemu źródłowego, które mają służyć do odtworzenia systemu źródłowego, w przypadku jego utraty lub uszkodzenia, z możliwością zdefiniowania różnych punktów w czasie, do których mają być przywrócone dane źródłowe. Proces przeniesienia danych z systemu źródłowego do archiwum, zlokalizowanego na zasobach dyskowych lub taśmowych. Zbiór zasad określających parametry wykonywania kopii bezpieczeństwa lub archiwizacji z poszczególnych systemów operacyjnych, aplikacji/baz danych 2. Oprogramowanie Systemu 2.1. Licencje oprogramowania Systemu Zamawiający wymaga dostarczenia licencji tego samego produktu umożliwiających: a. backup 240 maszyn wirtualnych, b. backup 10 stacji roboczych, c. backup 10TB danych z licencjonowaniem typu front-end, w tym 4TB danych plikowych ze środowiska wirtualnego i/lub fizycznego i 6TB danych aplikacyjnych ze środowiska wirtualnego i/lub fizycznego, d. archiwizację 3TB danych z licencjonowaniem typu front-end Licencjonowanie typu front end musi: a. opierać się na ilości danych podlegających zabezpieczeniu (bez ograniczeń co do architektury systemu, replikacji kopii czy ilości serwerów czy aplikacji, szyfrowania itd.). b. pozwalać na nielimitowany backup/archiwizację dowolnej ilości serwerów Windows/Linux/Unix wraz z nielimitowaną ilością zainstalowanych na tych serwerach aplikacji, wraz z mechanizmem deduplikacji danych i replikacji do innych lokalizacji. 1/11

2 Zastosowane metryki licencji nie mogą wnosić dodatkowych ograniczeń ilościowych poza wskazanymi w pkt a-d Zamawiający nie dopuszcza stosowania licencji w metryce procesorowej (wydajnościowej) Dostarczone licencje nie mogą w żaden sposób ograniczać prawa Zamawiającego do wykorzystania licencji posiadanego oprogramowania do backupu i archiwizacji jakim jest IBM Tivoli Storage Manager, licencjonowanego w metryce procesorowej (PVU Processor Value Unit) Licencje muszą być dostarczone wraz ze wsparciem producenta oprogramowania przez okres 12 miesięcy, uprawniającym do: a. wykonywania przez Zamawiającego aktualizacji Programów (w tym nowych wersji i wydań) ogłoszonych w okresie obowiązywania umowy, w miarę ich udostępniania na rynku b. dostęp do wsparcia technicznego producenta dla pracowników służb informatycznych (nie użytkowników końcowych), który obejmuje m.in.: udzielanie odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące instalacji, używania i konfiguracji; analizę informacji diagnostycznych mającą na celu określenie przyczyny problemu, np. pomoc w interpretacji dokumentacji, problemów związanych z instalacją lub kodem, w przypadku znanych defektów oprogramowania, przekazywanie informacji o sposobie ich usunięcia lub obejścia, a także udzielanie pomocy w uzyskaniu poprawek, do otrzymania, których Klient jest uprawniony w ramach posiadanej licencji. c. dostęp do telefonicznego wsparcia technicznego w czasie podstawowego okresu dostępności centrum wsparcia producenta (minimum 7:00-19:00) d. nieprzerwany i nieograniczony dostęp do zasobów elektronicznych, minimum baza wiedzy oraz innych serwisów, jeżeli producent takie oferuje Licencje muszą uprawniać do wykorzystania wszystkich opisanych w pkt. 2.2 wymagań funkcjonalnych oprogramowania Licencje oprogramowania wraz ze wsparciem nie mogą ograniczać możliwości przenoszenia i stosowania ich na zasobach Gminy Wrocław objętych backupem i/lub archiwizacją Funkcjonalność oprogramowania Systemu Zamawiający wymaga aby System został zaimplementowany z wykorzystaniem oprogramowania w postaci jednego gotowego produktu dostarczanego przez jednego producenta oprogramowania System nie może preferować platformy sprzętowej, nie może być profilowany pod konkretnego dostawcę sprzętu serwerowego oraz pamięci masowych. Niedopuszczalne jest aby funkcjonalności związane z backupem czy archiwizacją danych były w jakikolwiek sposób związane czy zależne od konkretnego typu czy producenta urządzenia System musi w łatwy sposób skalować się horyzontalnie i wertykalnie umożliwiając łatwą rozbudowę w miarę rozrastania się infrastruktury informatycznej. Rozbudowa nie może zakłócać bieżącej pracy systemu tworzenia kopii bezpieczeństwa. Projektowany system musi uwzględniać w zakresie funkcjonalności, wydajności i pojemności planowaną przez Zamawiającego w późniejszym terminie rozbudowę Systemu backupu (500 wirtualnych maszyn oraz ok. 60 TB danych na źródle z serwerów fizyczny i wirtualnych) System musi zapewnić interfejs graficzny do zarządzania i instalacji System musi umożliwiać zdalne instalowanie klienta backupowego z serwera backupowego dla systemów Windows, Linux i Unix - zarówno na serwerach fizycznych, jak i wirtualnych. 2/11

3 System musi umożliwiać elastyczne delegowanie uprawnień oraz audytowanie działań użytkowników. Delegowanie takie musi pozwalać na przydział uprawnień per serwer czy grupa serwerów System musi zapewniać funkcjonalność odtwarzania po awarii konfiguracji serwera zarządzającego tworzeniem kopii bezpieczeństwa i archiwów System musi umożliwiać tworzenie zadań backupowych w oparciu o kalendarz System musi posiadać zintegrowane w nim mechanizmy indeksowania i wyszukiwania danych. Indeksowaniu powinny podlegać dane backupowane System musi realizować funkcjonalność weryfikacji wykonanych kopii System musi oferować powiadamianie o zdarzeniach poprzez oraz SNMP System musi obsługiwać biblioteki taśmowe z robotyką i napędami w standardach LTO3, LTO4, LTO5, w szczególności posiadane przez Zamawiającego IBM TS3500 oraz umożliwiać współdzielenie napędów taśmowych w takich bibliotekach w sieci SAN pomiędzy serwerami backupu System musi obsługiwać wirtualne biblioteki taśmowe Dla dowolnego backupu (backup plikowy, bazodanowy) System musi umożliwiać definiowanie/ograniczanie pasma dla transferu danych funkcjonalność ta musi być dostępna także przy włączonej deduplikacji na kliencie Zarówno dla serwerów fizycznych jak i wirtualnych System musi realizować backupy: pełny (full), przyrostowy (incremental), różnicowy (differential) oraz backup syntetyczny tzn. wykonanie backupu pełnego bez każdorazowego przesyłania z serwera backupowanego pełnego zestawu danych Dla serwerów fizycznych System musi zapewniać możliwość odtwarzania z wykorzystaniem tzw. BMR (Bare Metal Recovery/Restore) czyli odtwarzania systemu operacyjnego na nowy sprzęt bez konieczności wcześniejszego instalowania na nim systemu operacyjnego i klienta backupu System musi umożliwiać wykonywanie backupów oraz ich odtwarzanie przez sieć LAN oraz SAN (tzw. LANfree backup) W przypadku serwerów fizycznych (o takiej samej architekturze sprzętowej) wymagane jest odtwarzanie backupu na innych niż źródłowe serwerach System musi mieć możliwość zapewnienia backupu stacji roboczych funkcjonalność ta musi być w pełni zintegrowana z systemem (ta sama konsola, to samo repozytorium danych, ta sama deduplikacja) Architektura Systemu powinna być 3 warstwowa z redundancją (nadmiarowością) dla każdej z warstwy Systemu. ŚRODOWISKA WIRTUALNE System musi wspierać rozwiązania wirtualizacyjne co najmniej VMware vsphere i Microsoft Hyper-V System musi wspierać najnowsze wersje środowiska VMware od 4.x do System musi umożliwiać odtwarzanie granularne pojedynczych plików ze środka maszyn wirtualnych VMWare lub Hyper-V System musi zapewniać możliwość ustawienia automatycznego wykrywania i dodawania do polityki backupu nowych maszyn wirtualnych System musi umożliwiać odzyskanie i uruchomienie maszyn wirtualnych (VMware) z kopii zapasowej bez oczekiwania na pełne przywrócenie z backupu maszyny wirtualnej Wymagana jest funkcjonalność wyboru miejsca dla odtwarzanego backupu. Dla serwerów wirtualnych wymagane jest odtwarzanie backupu do innych niż źródłowa lokalizacja, z możliwością wskazania VMware vcenter lub VMware ESX (ESXi) Dla VMware vsphere wymagane jest odtwarzanie całych wirtualnych maszyn, odtwarzanie pojedynczych plików VMware (np.: *.vmdk, *.vmx) wirtualnych maszyn. W systemie backupu wymagana jest obsługa VMware: ESX, ESXi, vcenter, vmotion, CBT, DRS. 3/11

4 Wymagana jest funkcjonalność tworzenia kopii maszyn wirtualnych (rozumianych jako replika maszyny produkcyjnej) w drugim CPD, w ustalonej konfiguracji, oraz zgodnie z założonym harmonogramem. DEDUPLIKACJA System musi umożliwić przechowywanie jedynie unikalnych bloków danych tzw. deduplikację. Funkcjonalność ta musi działać na poziomie blokowym i być wykonywana online podczas procesu tworzenia kopii danych. Deduplikacja musi być realizowana poprzez oprogramowanie systemu na dowolnym sprzęcie czy to w warstwie serwerowej czy macierzy dyskowych. Pojedynczy serwer systemu musi umożliwiać przechowywanie danych po deduplikacji do 120 TB (rozbudowa do tej wielkości może nastąpić tylko poprzez dodanie dodatkowych dysków czy macierzy dyskowej) Proces deduplikacji musi być możliwy do wykonania po stronie klienta (serwer backupowany) lub serwera systemu backupu obsługującego strumień danych i składujący dane Włączenie funkcjonalności deduplikacji nie może generować wymogu instalacji dodatkowych modułów programowych po stronie klienckiej lub serwera medialnego. Niedopuszczalne jest łączenie systemu z dodatkowym oprogramowaniem czy sprzętem (appliance) dla uzyskania funkcjonalności deduplikacji danych Oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie kopii w post procesie do drugiej lokalizacji przesyłając jedynie unikalne bloki danych. A więc replikacja danych do innej lokalizacji musi być wykonywana na danych po deduplikacji i funkcjonalność ta musi być realizowana i zarządzana z poziomu Systemu. DUPLIKACJA/REPLIKACJA System musi umożliwiać wykonywanie duplikacji (replikacji) kopii zapasowych, realizowanych w każdy z niżej podanych sposobów: a. Równoległy zapis kopii na kilku urządzeniach, w tym urządzeniach rozmieszczonych w odrębnych lokalizacjach (kopie mirrorowane, wykonywane jednocześnie w pojedynczej sesji) b. Sekwencyjny zapis kopii na kilku urządzeniach, tzn. wykonanie kopii i następnie jej zreplikowanie na dalsze urządzenia, przy czym: poza początkową synchronizacją repozytoriów, replikacja nie może obejmować przesyłania całych kopii, a wyłącznie same dane przyrostowe (maksymalnie na poziomie nowych bloków), informacja o lokalizacji replik musi zostać odnotowana w wewnętrznej bazie serwera zarządzającego backupami, musi istnieć możliwość zróżnicowania okresów retencji dla kopii pierwotnej i zreplikowanej. OBSŁUGA/KONSOLA ZARZĄDZAJĄCA Wymagana jest jedna centralna graficzna konsola zarządzająca Systemem umożliwiająca wykonywanie operacji w następującym zakresie: a. konfiguracja i zarządzanie zasobami storage, klientami, grupami klientów, politykami backupowymi, kalendarzem backupów, b. konfiguracja integracji aplikacji z systemem backupu z wykorzystaniem zautomatyzowanych szablonów do przeprowadzenia integracji z poszczególnymi aplikacjami, c. wykonywanie operacji backupu oraz procesów administracyjnych (uruchamianie na żądanie lub z kalendarza), oraz zadań odtwarzania, d. monitorowanie w trybie interactive wszystkich bieżących sesji wykonywania backupu i odtwarzania oraz procesów administracyjnych, e. zarządzanie bieżącymi sesjami backupu/restore oraz procesami administracyjnymi. Przez zarządzanie rozumie się w szczególności wykonywanie operacji zatrzymania, ponownego uruchomienia, 4/11

5 f. przegląd wszystkich wykonanych sesji backupu/restore oraz procesów administracyjnych (dotyczy sesji backupu które nadal są chronione (nie są expirowane )), g. elastyczne zarządzanie pulami taśm oraz poszczególnymi taśmami fizycznymi oraz wirtualnymi, h. elastyczne zarządzanie czasem ochrony danych, i. przeprowadzanie odtwarzania zasobów z dowolnego klienta na dowolnego innego klienta (przy zachowaniu zgodności na poziomie systemu operacyjnego) bez konieczności wykonywania rekonfiguracji po stronie klientów backupu. Operacja przeprowadzana z poziomu centralnej konsoli zarządzania. Klient będący źródłem backupu może być niedostępny w czasie wykonywania odtwarzania jego danych (restore na innego klienta), j. wykonanie kopii zbackupowanych danych bez obciążania klienta backupu (np. kopia z nośników wirtualnych na fizyczne), operacja zarówno manualna jak i konfigurowana z kalendarza), k. przeprowadzanie odtwarzania z kopii zbackupowanych danych (np. wykonany został backup danych na urządzenie wirtualne, następnie wykonano kopię nośnika wirtualnego na nośnik fizyczny dowolną metodą tzn. z kalendarza lub manualnie, wymagana jest możliwość odtworzenia danych z wykonanej kopii backupu - w tym przykładzie z nośnika fizycznego), l. konfiguracja zadań backupu i kalendarza po stronie centralnej konsoli zarządzania, a nie po stronie klienta backupu, m. raportowanie w formie graficznej zajętości zasobów storage, statystyk backupu, statusu wolumenów danych itd. n. możliwość odtwarzania danych w przypadku niedostępności klienta backupu (możliwość odtworzenia danych z backupu po awarii fizycznej klienta, odtworzenie zarówno na nowym sprzęcie, jak również możliwość odtworzenia części danych na dowolnego innego klienta w środowisku), o. System musi posiadać rozbudowany system raportowania, wraz z mechanizmem umożliwiającym kwotowanie usługi backupowej a więc raportowania dla biznesu. SZYFROWANIE System musi posiadać funkcję szyfrowania i kompresji danych transmitowanych przez sieć LAN Szyfrowanie danych musi być wykonywane minimum kluczem o długości 256 bitów, także dla danych deduplikowanych na kliencie (systemie backupowanym) Możliwość szyfrowania musi pozwalać na elastyczny wybór miejsca szyfrowania: szyfrowanie danych na kliencie, szyfrowanie danych na serwerze backupowym. WSPIERANE SYSTEMY OPERACYJNE I APLIKACJE System musi spełniać następujące wymagania techniczne i funkcjonalne (nie wszystkie z nich będą wykorzystane w trakcie tego Zamówienia): a. Backup serwerów fizycznych x86 oraz x86_64 z systemami operacyjnymi: Redhat Enterprise Linux wersje od 4.x, do 7.x. Oracle Linux Server wersje od 5.x, do 6.x SUSE Linux Enterprise Server 11.x Windows wersje od 2003 do 2012 R2 Wymagany jest backup plików serwera z wykorzystaniem oprogramowania backupującego (tzw. agent backupu) zainstalowanego na backupowanym serwerze. Wymagana jest możliwość wykonywania backupu poprzez LAN oraz SAN. Dla serwerów fizycznych wymagana jest funkcjonalność backupu typu Bare Metal Recovery. b. Backup serwerów z systemem operacyjnym AIX 5x/6.x/7.x Wymagany jest backup plików serwera z wykorzystaniem oprogramowania backupującego (tzw. agent backupu) zainstalowanego na backupowanym serwerze. 5/11

6 Wymagana jest możliwość wykonywania backupu poprzez LAN oraz SAN. Dla serwerów wymagana jest funkcjonalność backupu typu Bare Metal Recovery. c. Backup RDBMS Oracle Enterprise/Standard Edition: wersje od 10g do 12c. Wymagana obsługa serwerów wirtualnych i fizycznych opartych o następujące platformy systemowe: AIX 6.x/7.x, Windows Server 2008R2, RHEL 5.x/6.x, Oracle Enterpise Linux 5.x/6.x. Wymagany jest spójny logicznie i fizycznie backup online (przy użyciu natywnego oprogramowania Oracle RMAN) lub offline baz danych. Typ wykonywanego backupu zależny jest od decyzji Zamawiającego. d. Backup RDBMS IBM DB2 wersje 9.1 do 9.7.x. Wymagana obsługa serwerów wirtualnych i fizycznych opartych o platformę systemową RHEL 5.x/6.x lub Windows 2008R2. Wymagany jest spójny logicznie i fizycznie backup online (przy użyciu natywnego oprogramowania IBM DB2) lub offline baz danych. Typ wykonywanego backupu zależny jest od decyzji Zamawiającego. e. Backup baz danych PostgreSQL wersje 8.x/9.x Wymagana obsługa serwerów wirtualnych i fizycznych opartych o następujące platformy systemowe SLES 11.x, RHEL 5.x/6.x, Windows 2008R2. Wymagany jest spójny logicznie i fizycznie backup online (przy użyciu natywnego oprogramowania PostgreSQL) lub offline baz danych. Typ wykonywanego backupu zależny jest od decyzji Zamawiającego. f. Backup Microsoft SQL Server wersje od 2005 do Wymagana obsługa serwerów wirtualnych i fizycznych opartych o platformy systemowe wspierane przez te wersje MSSQL Server. Wymagany jest spójny logicznie i fizycznie backup online lub offline baz danych. Wymagana jest również funkcjonalność granularnego odtwarzania bazy danych na poziomie jej pojedynczych plików bez konieczności odtwarzania całego wolumenu danych serwera MSSQL. Typ wykonywanego backupu zależny jest od decyzji Zamawiającego. g. Backup baz danych MySQL wersje od do 5.6.x oraz MariaDB Wymagana obsługa serwerów wirtualnych i fizycznych opartych o następujące platformy systemowe SLES 11.x, RHEL 5.x/6.x, Windows 2008R2. Wymagany jest spójny logicznie i fizycznie backup online lub offline baz danych. Typ wykonywanego backupu zależny jest od decyzji Zamawiającego. h. Backup serwerów Microsoft Exchange (wersje: 2010, 2013). Wymagany jest spójny backup wykonywany online serwerów Microsoft Exchange pracujących w architekturze DAG. Wymagana jest funkcjonalność granularnego odtwarzania baz, skrzynek pocztowych oraz folderów osobistych bez konieczności odtwarzania całego wolumenu danych (bazy danych) Microsoft Exchange. ARCHIWIZACJA System musi pozwalać na uruchomienie funkcjonalności archiwizacji danych z możliwością pozostawiania znaczników na zasobach produkcyjnych (dla zasobów plikowych Windows\Linux\Unix i poczty Exchange). Dostęp do danych zarchiwizowanych odbywa się poprzez mechanizm odczytu skrótów użytkownik otwierając skrót w sposób przeźroczysty odczytuje zarchiwizowaną daną. Minimalne kryteria dla archiwizacji danych to: czas od ostatniego odczytu pliku, czas od ostatniej modyfikacji pliku. Funkcjonalność odczytywania danych połączona ze zamianą danych na skróty musi pozwalać na tworzenie pełnej kopii danych poprzez mechanizm nazywany incremental forever lub synthetic full. STACJE ROBOCZE 6/11

7 System musi zapewniać backup laptopów i desktopów z systemami operacyjnymi: Windows, Linux, MacOS. Posiadać dedykowanego agenta, który pozwala skonfigurować zadanie backupowe tak by było wykonane w przedziale czasowym bez podawania konkretnej daty czy czasu jego uruchomienia, agent nie może tworzyć kopii danych na lokalnych zasobach stacji/laptopa. Możliwość wskazania konkretnych katalogów i profili użytkownika przeznaczonych do zabezpieczenia. Możliwość wskazania zdefiniowanych typów plików do backupu oraz możliwość wykluczenia określonych typów pliku. Dostęp do danych zabezpieczonych z laptopów i desktopów musi być możliwy także z urządzeń mobilnych na platformach minimum: ios, Android poprzez dedykowanego klienta a nie przeglądarkę sieci WWW. Dostęp do danych zabezpieczanych na laptopach/pc z zewnątrz musi być możliwy bez konieczności konfigurowania połączenia VPN, czy to dla dostępu poprzez przeglądarkę web czy dedykowanego klienta dla ios czy Android. 3. Dokumentacja Systemu 3.1. Wymagania ogólne Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę: a. dokumentacji projektowej, b. dokumentacji powykonawczej, c. wskazanych instrukcji i procedur Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja musi być dostarczona w wersji papierowej jak i elektronicznej edytowalnej. W związku z powyższym wersja elektroniczna powinna być dostarczona dla: a. dokumentów tekstowych w formacie PDF z możliwością przeszukiwania, również wyrazów z polskimi znakami i kopiowania treści b. dokumentów tekstowych w formacie DOC (lub innym ogólnie dostępnym formacie edytowalnym) c. diagramów w formacie natywnym stosowanego oprogramowania do projektowania Dokumentacja projektowa Przed przystąpieniem do prac wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej, przygotowanej na podstawie wykazu zasobów do objęcia systemem backupowym, który zostanie przekazany przez Zamawiającego Dokumentacja projektowa musi zawierać: a. zapis wymagań, założeń i uzgodnień projektowych, b. opis konfiguracji Systemu, c. rozlokowanie Systemu w postaci diagramu wdrożenia UML, d. plan i harmonogram wdrożenia Systemu e. specyfikację wymaganej infrastruktury sprzętowej Systemu, Specyfikacja wymaganej infrastruktury sprzętowej Systemu i harmonogram wdrożenia muszą uwzględniać: a. wykorzystanie w pierwszej kolejności zasobów sprzętowych będących w posiadaniu Zamawiającego, b. współdzielenie zasobów sprzętowych wykorzystywanych w obecnie funkcjonującym systemie backupu Zamawiającego, w szczególności bibliotek taśm, c. wykorzystanie zwalnianych zasobów zarezerwowanych dla istniejącego systemu backupu, w miarę przenoszenia backupów do wdrażanego Systemu, w szczególności zasobów macierzy dyskowych, d. okres realizacji (przez Zamawiającego) zamówienia brakującej infrastruktury sprzętowej (oddzielne postępowanie zakupowe), wynoszący co najmniej 2 7/11

8 miesiące i nie więcej niż 4 miesiące od dnia odbioru dokumentacji projektowej Dokumentacja powykonawcza Po zakończeniu wdrożenia wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji powykonawczej Dokumentacja powykonawcza musi zawierać: a. zrzut konfiguracji wszystkich składowych systemu b. rozlokowanie Systemu w postaci diagramu wdrożenia UML, uzupełnionego o informacje konfiguracyjne, w szczególności nazwy, adresację i wersje składowych systemu, 3.4. Instrukcje i procedury Zamawiający wymaga dostarczenia: a. Instrukcji instalacji elementów środowiska, b. Procedur odtwarzania Systemu c. Procedur odtwarzania zabezpieczanych klientów i aplikacji W szczególności dostarczone instrukcje i procedury muszą zawierać te informacje które we wdrożonym Systemie wykonano inaczej niż domyślne ustawienia producenta. 4. Wypożyczenie serwerów 4.1. Zakres usługi Wykonawca wypożyczy Zamawiającemu w ramach dostawy dwa serwery fizyczne do czasu gdy zostaną zwolnione serwery będące w posiadaniu Zamawiającego ale nie dłużej niż do 31 grudnia Serwery zostaną ulokowane w CPD Zamawiającego wyposażonym w infrastrukturę stelażową, klimatyzację, system kontroli dostępu, przeciwpożarowy i zasilania gwarantowanego. Zamawiający zapewni ciągły dostęp zdalny do serwerów poprzez VPN Wykonawca przez okres wypożyczenia będzie dokonywał wszelkich niezbędnych napraw tych serwerów jeśli wystąpi awaria któregoś z ich elementów Konfiguracja wypożyczonych serwerów Konfiguracja serwerów musi: a. umożliwiać redundantne podłączenie do sieci LAN i SAN, b. zapewniać możliwość redundantnego zasilania serwerów c. zabezpieczać lokalne zasoby dyskowe mechanizmami RAID 1/5/1+0. d. być zgodna ze specyfikacją infrastruktury serwerowej określoną w dokumentacji projektowej (patrz pkt 3.2). 5. Wdrożenie Systemu 5.1. Instalacja i konfiguracja Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia: Instalacji, konfiguracji, testów i uruchomienia produkcyjnego Systemu z uwzględnieniem następujących warunków: a. System musi być rozlokowany w dwóch centrach przetwarzania danych (CPD) w konfiguracji pracy równoległej serwerów, przy czym wszystkie kopie backupowe muszą być składowane w dwóch centrach przetwarzania danych 8/11

9 zarówno w przypadku backupów składowanych na przestrzeniach dyskowych jak i backupów składowanych na bibliotekach taśmowych b. Funkcjonalność serwera zarządzania i publikacji danych może być zrealizowana w postaci jednej aktywnej instancji serwera ale musi być zabezpieczona mechanizmami niezawodnościowymi typu ACTIVE-PASSIVE. Do realizacji tej funkcjonalności Zamawiający udostępni platformę wirtualizacji VMware vsphere. c. Funkcjonalność serwerów pośredniczących/zarządzania mediami musi umożliwiać, nawet w przypadku uszkodzenia jednego z nich: realizację zadań backupu/archiwizacji, a po przeprowadzeniu replikacji danych między centrami (lokalizacjami) również realizację zadań odtwarzania Instalacji, konfiguracji, testów i uruchomienia produkcyjnego Systemu dla następującego środowiska Zamawiającego: a. Backup serwerów fizycznych Intel x86 (kilkanaście serwerów) z systemami operacyjnymi: Redhat Enterprise Linux wersje od 5.x, do 7.x. oraz Windows 2008 R2. Wymagane backupy typu online oraz offline (z zatrzymaniem usług aplikacyjnych). Zabezpieczenie serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) poprzez bare metal backup. b. Backup serwerów wirtualnych. Środowisko wirtualizacyjne Zamawiającego (do objęcia backupem) składa się z 5 farm ESX/ESXi wersje 4.5 i 5.5 od 2 do 7 hostów ESX w każdej, z hostami dwuprocesorowymi oraz 1 klaster złożony z 8 hostów czteroprocesorowych, który zostanie objęty wdrażanym backupem w etapie późniejszym (nie objętym tym Zamówieniem). Wymagana jest obsługa dwóch CPD. Po zakończeniu backupu i niezbędnego post procesu po oknie backupowym dane muszą być zabezpieczone przed utratą w wyniku np. zniszczenia jednego z CPD. c. Backup Microsoft SQL Server wersje od 2005 do 2012 (kilkanaście serwerów wirtualnych i fizycznych). Wymagany jest spójny logicznie i fizycznie backup online lub offline baz danych. Wymagana jest również funkcjonalność granularnego odtwarzania bazy danych na poziomie jej pojedynczych plików bez konieczności odtwarzania całego wolumenu danych serwera MSSQL. Typ wykonywanego backupu zależny jest od decyzji Zamawiającego. Dodatkowo wymagane jest również zabezpieczenie całych serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) z wykorzystaniem mechanizmów Vmware VADP, CBT, Microsoft VSS (z wykorzystaniem SAN) podczas wykonywania/odtwarzania backupu wirtualnych maszyn. Dla serwerów fizycznych wymagane jest zabezpieczenie serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) poprzez bare metal backup. d. Backup baz danych PostgreSQL w wersjach 9.1 (kilka serwerów wirtualnych z SLES 11 lub Windows 2008 R2) Wymagany jest spójny logicznie i fizycznie backup online lub offline baz danych. Typ wykonywanego backupu zależny jest od decyzji Zamawiającego. Dodatkowo wymagane jest również zabezpieczenie całych serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) z wykorzystaniem mechanizmów Vmware VADP, CBT, Microsoft VSS (z wykorzystaniem SAN) podczas wykonywania/odtwarzania backupu wirtualnych maszyn. e. Backup baz Oracle Standard Edition wersje 10 do 12 na AIX6.1 lub AIX7.1 Wymagany jest spójny logicznie i fizycznie backup online (przy użyciu natywnego oprogramowania Oracle RMAN) lub offline baz danych. Typ wykonywanego backupu zależny jest od decyzji Zamawiającego. Dodatkowo wymagane jest również zabezpieczenie całych serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji ) poprzez bare metal backup. f. Microsoft Active Directory w funkcjonalności AD2008, wymagany backup online (kilkanaście serwerów fizycznych lub wirtualnych). Dla serwerów Active Directory wymagany jest spójny backup wykonywany online serwerów Active Directory. Wymagana jest funkcjonalność granularnego 9/11

10 odtwarzania wybranych obiektów AD bez konieczności odtwarzania całego wolumenu danych serwera. Dodatkowo dla serwerów wirtualnych wymagane jest również zabezpieczenie serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) z wykorzystaniem mechanizmów VMWare VADP, CBT (z wykorzystaniem SAN) podczas wykonywania/odtwarzania backupu wirtualnych maszyn. Dla serwerów fizycznych wymagane jest zabezpieczenie serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) poprzez bare metal backup g. Microsoft SharePoint 2010 oraz 2013 w wersjach Foundation, Standard i Enterprise. (kilka serwerów wirtualnych) wymagany backup online. Wymagana jest implementacja spójnego backupu wykonywanego online całych farm MS SharePoint (serwerów aplikacyjnych wraz z bazami danych). Wymagana jest funkcjonalność granularnego odtwarzania wybranych obiektów (bibliotek, plików, list/tabel, rekordów) składowanych w MS SharePoint bez konieczności odtwarzania całego wolumenu danych serwera MS SharePoint. Dla instancji Sharepoint na serwerach wirtualnych dodatkowo wymagane jest również zabezpieczenie całych serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) z wykorzystaniem mechanizmów VMwareVADP, CBT, MicrosoftVSS (z wykorzystaniem SAN) podczas wykonywania/odtwarzania backupu wirtualnych maszyn. h. Microsoft System Center Configuration Manager wersja 2012R2 (kilka serwerów wirtualnych). Wymagany backup online. Wymagane jest również zabezpieczenie całych serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) z wykorzystaniem mechanizmów Vmware VADP, CBT, Microsoft VSS (z wykorzystaniem SAN) podczas wykonywania/odtwarzania backupu wirtualnych maszyn Testy Zakres testów zostanie uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do testów. Zakres testów może obejmować wszystkie aspekty wdrożenia Minimalny zakres testów musi objąć: a. podstawowe elementy Systemu czyli serwera zarządzania i publikacji danych oraz serwery pośredniczące/zarządzające mediami b. po przynajmniej jednym rodzaju zabezpieczanych systemów operacyjnych, aplikacji lub baz danych Testy wykonuje Zamawiający wg. scenariuszy testowych dostarczonych przez Wykonawcę Ze strony Wykonawcy zapewniona zostanie asysta przy wykonywaniu testów weryfikacyjnych przez Zamawiającego. Wymaganie dotyczy wszystkich testów. 6. Szkolenia 6.1. Szkolenia autoryzowane Zamawiający wymaga dostarczenia voucherów na szkolenie administracyjne dla dwóch osób do wykorzystania w ciągu 1 roku od dnia ich dostarczenia Wykupione szkolenie musi być przeprowadzone w języku polskim (materiały do szkolenia mogą być w języku angielskim) w autoryzowanym przez producenta oprogramowania centrum szkoleniowym na terenie Polski Warsztaty Zamawiający wymaga zorganizowania przez Wykonawcę warsztatów technicznych w siedzibie Zamawiającego w wymiarze co najmniej 16 godzin roboczych obejmujących swoim zakresem m.in.: a. architekturę produktu, 10/11

11 b. sposób i mechanizmy backupu i odtwarzania danych (kopie pełne, przyrostowe i syntetyczne), c. instalację, konfigurację i administrację oprogramowania zarówno po stronie serwera jak i klienta backupu, d. rozwiązywanie podstawowych problemów, e. tworzenie i zarządzenie pulami mediów dyskowych i taśmowych, f. konfigurację wielo-strumieniowości danych g. obsługę klientów backupu dla oprogramowania aplikacyjnego i bazodanowego implementowanych w ramach Zamówienia. 7. Gwarancja i wsparcie 7.1. Zakres Zapewnienie w okresie wdrożenia asysty inżyniera producenta oprogramowania Systemu w terminie ustalonym z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego, w wymiarze 40 godzin roboczych podzielonych na maksymalnie 3 sesje, Zapewnienie w okresie wdrożenia wsparcia dla Zamawiającego podczas konfiguracji repozytoriów danych backupowych (na macierzach dyskowych i bibliotekach taśmowych) Zapewnie w okresie wdrożenia wsparcia dla Zamawiającego przy opracowywaniu nowych lub modyfikacji istniejących polityk backupowych uwzględniających możliwości techniczne i wydajnościowe wdrażanego Systemu i wymagane przez Zamawiającego parametry RTO (recovery time objective) i RPO (recovery point objective) Zapewnienie wsparcia podczas migracji funkcjonalności z wypożyczonych serwerów na serwery docelowe gdy zostaną one dostarczone przez Zamawiającego Warunki Gwarancja i wsparcie mogą być świadczone na miejscu w siedzibie Zamawiającego oraz zdalnie poprzez VPN W przypadku wykrycia wad w konfiguracji Systemu, w zakresie realizowanym przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie i w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 11/11

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: WZÓR UMOWY Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: Województwem Podlaskim, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1. Wymagania na system wykonywania i składowania kopii zapasowych, nazwa sprzętu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1. Wymagania na system wykonywania i składowania kopii zapasowych, nazwa sprzętu SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Wymagania na system wykonywania i składowania kopii zapasowych, nazwa sprzętu oraz oprogramowania L.p. Treść wymagania Spełnione [TAK/NIE] 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych Wersja: 2.0 Strona 1

Bardziej szczegółowo

TSMBOX. Backup Appliance Build for Recovery Speed. Przemysław Jagoda. Zbigniew Parys

TSMBOX. Backup Appliance Build for Recovery Speed. Przemysław Jagoda. Zbigniew Parys TSMBOX Backup Appliance Build for Recovery Speed Przemysław Jagoda Architekt Systemów Informatycznych Infonet Projekt S.A. Pamięci Masowe & Systemy Bezpieczeństwa Danych mail: p.jagoda@infonet-projekt.com.pl

Bardziej szczegółowo

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1.

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagane parametry techniczne dysków twardych do macierzy NetApp FAS 2240-2 12 szt. Dysk typu - Disk Drive, 600GB 10k, DS224x, 2552/2240-2

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instalator umożliwia zainstalowanie aplikacji klienckiej na komputerze użytkownika końcowego. Na instalator składają się następujące funkcje:

Instalator umożliwia zainstalowanie aplikacji klienckiej na komputerze użytkownika końcowego. Na instalator składają się następujące funkcje: INSTALATOR Instalator umożliwia zainstalowanie aplikacji klienckiej na komputerze użytkownika końcowego. Na instalator składają się następujące funkcje: Kreator instalacji, Tłumaczenie instalatora na inne

Bardziej szczegółowo

Data Protection Suite for VMware?

Data Protection Suite for VMware? Dlaczego Data Protection Suite for VMware? Film opisujący szczegółowo pakiet DPS for VMware: https://youtu.be/s9dn3h_plja Daniel Olkowski EMC Data Protection Europe EAST 1 Cel prezentacji Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie jest zakup, dostawa oprogramowania (

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie jest zakup, dostawa oprogramowania ( Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie jest zakup, dostawa oprogramowania ( 2 licencji) do tworzenia kopii zapasowych oraz ich przywracania

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych?

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Marek Kozicki, Storage Solutions Architect, HPE 19 maja 2016 r. Przed czym powinniśmy zabezpieczyć nasze dane? Architektura sprzętowo-programowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 2. Przedmiot zamówienia: Zakup macierzy dyskowej, przełączników SAN, kart FC, Systemu Backupu Danych oraz serwera.

Zapytanie ofertowe. 2. Przedmiot zamówienia: Zakup macierzy dyskowej, przełączników SAN, kart FC, Systemu Backupu Danych oraz serwera. 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 3 NIP 631-011-11-51 tel. 32 33-72-222; fax 32 33-72-233 www.prolan.com.pl 1. Zamawiający: Prolan Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 3 Telefon/fax: 32/ 337 22 22,

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Lyski, 29.08.2012 r. ZP.271.8.2012.IT

Lyski, 29.08.2012 r. ZP.271.8.2012.IT Lyski, 29.08.2012 r. ZP.271.8.2012.IT Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.8.2012.IT prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DAG/G/03/13 Załącznik nr A do SIWZ Przedmiot zamówienia:dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczeń danych na potrzeby Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 3 CAPACITY PLANNING

Zadanie nr 3 CAPACITY PLANNING Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zadanie nr 3 CAPACITY PLANNING I. Cel i zakres zamówienia Celem zamówienia (Dostawa i wdrożenie rozwiązania Private Cloud - CZĘŚĆ III CAPACITY PLANNING) jest wyposażenie

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do wirtualizacji

Oprogramowanie do wirtualizacji Oprogramowanie do wirtualizacji Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1)

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1) Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 19 maja 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące:

Zapytanie ofertowe dotyczące: Zapytanie ofertowe dotyczące: sprzedaży i dostawy systemu do archiwizacji danych dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG Załącznik nr 2a do SIWZ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG a SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA SPRZĘTOWA.... 3 1.1. Lokalizacja węzeł lokalny 1:5... 4 1.2. Lokalizacja węzeł centralny... 5 1.3. Współdziałanie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Nr sprawy: INF-V.271.58.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych macierzy dyskowych Element konfiguracji Obudowa

Bardziej szczegółowo

Usługi utrzymaniowe infrastruktury SI PSZ

Usługi utrzymaniowe infrastruktury SI PSZ Usługi utrzymaniowe infrastruktury SI PSZ Radosław Batarowski/Jerzy Konefał Architekci Systemów, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Platforma sprzętowa CPD MPiPS Serwer Call-manager Serwery Backupu/Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązanie Arcserve Unified Data Protection

Nowe rozwiązanie Arcserve Unified Data Protection Nowe rozwiązanie Arcserve Unified Data Protection Rozwiązanie Arcserve UDP jest oparte na ujednoliconej architekturze nowej generacji dla środowisk fizycznych i wirtualnych. Od konkurencyjnych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU

Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU Załącznik nr 3 - WZÓR - UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU Dnia... roku w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji oraz realizacja zadań administracyjnych, dotyczących środowiska

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2 Lp. 2 AE/ZP-27-16/14 USŁUGA Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Wymagane i oferowane paramtery techniczne USŁUGA (instalacja, konfiguracja, przeniesienie danych) Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej oraz udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia o parametrach

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne?

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne? Strona 1 Or.V.271.29.2013 Ostrowiec Świętokrzyski, 11.09.2013 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 157-273788 z dnia 14.08.2013)

Bardziej szczegółowo

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Edvaldo Alessandro Cardoso Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Poradnik praktyczny Ponad 60 przepisów do administracji i zarządzania programem Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Serwer Lp. Nazwa Minimalne wymagania 1 Obudowa - Typu Rack, wysokość maksymalna 1U; - Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Produkty Tivoli dla każdego Wybrane przykłady wdrożeń

Produkty Tivoli dla każdego Wybrane przykłady wdrożeń Produkty Tivoli dla każdego Wybrane przykłady wdrożeń michał.zygowski@comparex.pl 2009 IBM Corporation 2 Tivoli - rozwiązania skalowalne Implementacja produktów Tivoli doświadczenia Comparex Polska Skalowalne

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci.

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. 2010-10-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kraków: Dostawa Licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

HP StoreOnce B6200 Przykład wdrożenia

HP StoreOnce B6200 Przykład wdrożenia HP StoreOnce B6200 Przykład wdrożenia TS Consulting usługi HP dla rozwiązań infrastrukturalnych Marcin Bartoszek / 23 kwietnia 2014 Różnorodność danych i założenia Środowiska Bazy danych Oracle SQL Server

Bardziej szczegółowo

Olaf Kozłowski 10/05/2010. Forum IT. Backup danych w środowiskach wirtualnych w oparciu o rozwiązania IBM Tivoli IBM Corporation

Olaf Kozłowski 10/05/2010. Forum IT. Backup danych w środowiskach wirtualnych w oparciu o rozwiązania IBM Tivoli IBM Corporation Olaf Kozłowski 10/05/2010 Forum IT Backup danych w środowiskach wirtualnych w oparciu o rozwiązania IBM Tivoli 2009 IBM Corporation Agenda Wirtualizacja Środowiska wirtualne Technologie wirtualizacyjne

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 30 listopada 2012 r. BDG-752/6/2012/172187/MF Dotyczy: postępowania nr BDG-752/6/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę, obsługę oraz rozwój zintegrowanego środowiska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 13.03.2013

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600

Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600 Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600 Dzięki niniejszemu poradnikowi można poznać metody udzielania licencji na urządzenie Symantec Backup Exec 3600. Confidence in a connected world.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, Piekary Śląskie, woj. śląskie, tel , faks (032)

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, Piekary Śląskie, woj. śląskie, tel , faks (032) Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.piekary.pl Piekary Śląskie: Dostawa sprzętu komputerowego - serwera Numer ogłoszenia: 381810-2012;

Bardziej szczegółowo

adresat Odpowiedzi na zapytania wykonawców i zmiana treści siwz

adresat Odpowiedzi na zapytania wykonawców i zmiana treści siwz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskich Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Ministerstwo Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik do SWIZ Stanie się załącznikiem do umowy Przedmiotem zamówienia jest usługa podniesienia bezpieczeństwa, wydajności i przepustowości środowiska sprzętowo - programowego

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Broszura informacyjna: Archiwizacja Wprowadzenie Oprogramowanie jest przeznaczone dla klientów, którzy w pełni lub w znacznej części zwirtualizowali system

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: OI/MP/005/2010 Załącznik Nr 3 do SIWZ/ Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1.1. podniesienie funkcjonalności oprogramowania tworzącego

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK

System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 44/DI/PN/2012 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa zasobów sprzętowo-programowych w serwerowni. Przedmiot zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt. Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru PROTOKÓŁ ODBIORU 1. Niniejszy protokół został sporządzony w dniu... w obecności przedstawicieli Gminy Lublin, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin zwanej dalej Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 L.dz.

Bardziej szczegółowo

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Autor: RWE GBS Polska Wersja: 1.0 Status: opublikowany Copyright RWE GBS. Any use or form of reproduction, in whole or part, of any

Bardziej szczegółowo

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia w części Dostawa oraz wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ )

Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ ) Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ ) 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie systemu Database Activity Monitoring - DAM (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA RISC PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA SERWERA RISC O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRZEDSTAWIONE W PONIŻSZEJ TABELI: 1 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługi poczty elektronicznej (rozbudowa poczty elektronicznej w Resorcie Finansów).

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługi poczty elektronicznej (rozbudowa poczty elektronicznej w Resorcie Finansów). CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW CPD.ZP.272.3.2016.RZE.12 Radom 29/01/2016 r. PN/18/15/RZE Do wszystkich uczestników postępowania dot. postępowania przetargowego pn. Usługi poczty elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Bezpieczeństwo rozwiązań hostingowych Hosting wirtualny - studium przypadku Secure 2008 3 października 2008 Arkadiusz Kalicki, NASK Agenda Zagrożenia Omówienie zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa licencji na potrzeby SIPR Licencja HP Data Protector

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa licencji na potrzeby SIPR Licencja HP Data Protector S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa licencji na potrzeby SIPR Licencja HP Data Protector S t r o n a 2 SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIKI I SKRÓTY... 3 2 Przedmiot ZAMÓWIENIA...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż:

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Lp. Cecha Wymaganie 1. Obudowa Przystosowana

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja desktopów i aplikacji.

Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Praktyczne aspekty wydajnego i bezpiecznego przetwarzania danych użytkowników końcowych cross case study. Prowadzący: Tomasz Lendzion ADT Group Sp. z o.o. Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

09:00 09:30 Rejestracja uczestników. 09:30 10:30 StorageCraft ShadowProtect. 11:00 11:40 Serwery NAS ASUSTOR

09:00 09:30 Rejestracja uczestników. 09:30 10:30 StorageCraft ShadowProtect. 11:00 11:40 Serwery NAS ASUSTOR HARMONOGRAM 09:00 09:30 Rejestracja uczestników 09:30 10:30 StorageCraft ShadowProtect 10:30 11:00 Przerwa kawowa 11:00 11:40 Serwery NAS ASUSTOR 11:40 12:00 Przerwa kawowa 12:00 13:00 ESET Enterprise

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-51/2016 Warszawa,... listopada 2016 r.

DBA-2/240-51/2016 Warszawa,... listopada 2016 r. Maciej Jabłoński Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DBA-2/240-51/2016 Warszawa,... listopada 2016 r. Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na

Bardziej szczegółowo

Tivoli Storage Manager FastBack 6.1 Nowości. 2010 IBM Corporation

Tivoli Storage Manager FastBack 6.1 Nowości. 2010 IBM Corporation Tivoli Storage Manager FastBack 6.1 Nowości 2010 IBM Corporation Agenda Wyzwania i koszty związane z danymi Tivoli Storage Manager (TSM) FastBack v6.1 Tivoli Storage Manager FastBack for Workstations 1

Bardziej szczegółowo