Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia."

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Czerwionka-Leszczyny r. ZP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak ZP Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w ramach projektu e-administracja w Powiecie Rybnickim. Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz.759 z późn. zm.), przekazuję zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego. Zapytanie 1: Na jakiej podstawie ma być tworzona Polityka Bezpieczeństwa? Istniejące materiały, dokumenty, procedury, nieformalne polityki (zawierające wytyczne, inwentaryzację aktywów, wyznaczone obszary i klasyfikacja danych itp.)... wywiady z kluczowymi osobami w zakresie zagadnień objęty BP, -metoda łączona powyższe dwie, opracowanie od podstaw wytycznych do Polityki, inwentaryzacja aktywów u Partnerów, obszary przetwarzania danych, klasyfikacja danych, role, dane osobowe itp. Zgodnie z załącznikiem 1.3. strona 34 i 35 pkt System Bezpieczeństwa. Wyjaśnienie 1: Zamawiający informuje, że Polityka Bezpieczeństwa ma być przygotowana zgodnie z normą PN EN/ISO z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 526). Zamawiający nie narzuca innych wymagań na sposób osiągnięcia tego celu poza wskazanymi w SIWZ.

2 Zapytanie 2: Jaki zakres ma obejmować tworzony dokument? tylko dokument PE, dodatkowo wskazane, kluczowe procedury związane z: - zasadami dostępu, - separacją obowiązków, - obsługą incydentu (ze scenariuszem postępowania), - ochroną wizerunku, - podnoszeniem kultury informatycznej i tworzenie bezpiecznego społeczeństwa gmin i powiatu. Wyjaśnienie 2: Zamawiający informuje, że opracowany dokument ma zawierać wszystkie elementy opisane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 526) oraz w normie ISO Zapytanie 3: Czy tworzona w ramach prac polityk ma obejmować ochronę aktywów informacyjnych usytuowanych u Partnera (4 partnerów) (zgodnie z zapisem 1.3. strona 21 pkt. 40)? Wyjaśnienie 3: Zamawiający informuje, że tworzona polityka ma obejmować ochronę aktywów informacyjnych usytuowanych u Zamawiającego oraz w 6 jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z SIWZ. Zapytanie 4: Czy Polityka Bezpieczeństwa ma dotyczyć tylko tworzonego w ramach przetargu środowiska? Wyjaśnienie 4: Zamawiający informuje, że Polityka bezpieczeństwa ma obejmować dotychczasowe środowisko oraz całość tworzonego środowiska w organizacji oraz w 6 jednostkach organizacyjnych, zgodnie z wymogami normy ISO Zapytanie 5: Czy w ramach prac należy opracować plan ciągłości działania dla systemu (zgodnie z zapisem 1.3. Strona 21 pkt 39). Wyjaśnienie 5: Zamawiający informuje, że należy opracować plan ciągłości działania dla systemów obecnie funkcjonujących w Urzędzie i w 6 jednostkach organizacyjnych oraz wdrożonych w ramach niniejszego zamówienia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 526) oraz w normie ISO Zapytanie 6: W załączniku nr 1.1 do SIWZ w Rozdziale II i III Zamawiający specyfikuje Stacje Robocze wraz z Monitorami. Zamawiający nie zamieścił jednak opisu dot. sposobu połączenia monitora ze stacją komputerową. Prosimy o doprecyzowanie czy połączenie monitora ze stacją roboczą odbywać się ma za pomocą portów cyfrowych czy analogowych.

3 Wyjaśnienie 6: Zamawiający informuję, iż monitor ze stacją komputerową należy podłączyć za pomocą portów cyfrowych. Zapytanie 7: W załączniku nr 1.1 do SIWZ w Rozdziale X Zamawiający specyfikuje wymagania wobec UPS Typ1 oraz wymagane wymiary. Czy Zamawiający dopuści UPS Typ1 o wymiarach max. 310x730 mm (szerokość x głębokość)? Wyjaśnienie 7: Zamawiający informuje, że w załączniku Nr 1.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Rozdziale X Wymagania wobec UPS Typ1 zmienia się parametr dotyczący wymiarów urządzenia w następujący sposób: Wymiary (Szer. x Gł) mm nie większe niż 600x850 Pozostałe wymagania wobec UPS Typ1 określone w w załączniku Nr 1.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian. W związku z powyższym Zamawiający dopuści UPS Typ1 o wymiarach max. 310x730 mm (szerokość x głębokość). Zapytanie 8: W załączniku nr 1.1 do SIWZ w Rozdziale XI Zamawiający specyfikuje wymagania wobec Backupu Oprogramowanie zarządzające backupem. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie alternatywne Oprogramowanie zarządzające backupem zgodne z poniższymi wymaganiami minimalnymi: Aspekt Licencje Zapis danych Rozbudowa Producent Obsługa Monitoring Współpraca z sieciami i systemami Przechowywanie danych Backup baz danych Bakup plików Wymaganie minimalne Dostarczone licencje muszą zapewniać możliwość backupu 3 serwerów wraz z bazami danych bez przerywania dostępności usług uruchomionych na tych serwerach Powinien posiadać możliwość równoczesnego zapisu/ odczytu na wielu napędach taśmowych w tym samym czasie Powinien umożliwiać łatwą rozbudowę w miarę rozrastania się infrastruktury informatycznej Brak preferowanego dostawcy hardware dla którego dostępna jest bogatsza funkcjonalność (macierze, biblioteki taśmowe ), musi istnieć możliwość zmiany producenta sprzętu bez utraty funkcjonalności backupu. Powinien być łatwy w instalacji, konfigurowaniu i zarządzaniu poprzez interface graficzny (GUI). Powinien umożliwiać pełne dostosowanie do środowiska klienta. Powinien posiadać zaawansowane funkcje monitoringu, generator raportów. Umożliwiać stosowanie go w środowisku Storage Area Network, zapewniając dużą szybkość wykonywanych backupów oraz współdzielenie napędów taśmowych pomiędzy serwery backupowe w sieci SAN Powinien wykorzystywać bezobsługowe biblioteki taśmowe bądź lokalne dyski do przechowywania danych Powinien umożliwiać backup online bazy danych (np. Oracle, Exchange, MS SQL) Powinien posiadać wbudowany mechanizm do

4 Aspekt Kopie migawkowe Disaster-recovery Automatyczny bakup Wykonywanie skryptów Kompresja Pełne kopie Monitorowanie Backup online Integracja z innymi technologiami Wirtualizacja Centralne zarządzanie serwerami Backup online MS SQL Wymaganie minimalne backupowania otwartych plików Powinien potrafić wykorzystywać do backupu mechanizm kopii migawkowych systemu Microsoft Windows 2003 (VSS) Powinien posiadać funkcje disaster recovery dla systemu Windows umożliwiające proste i szybkie automatyczne odtworzenie serwera po awarii zapewniające integralność i spójność danych, opcja ta powinna być integralną częścią systemu backupowego. Powinien posiadać funkcję automatycznego backupu z możliwością programowania dowolnych cykli, bazując na kalendarzu. Oprogramowanie powinno umożliwiać backup typu: full, incremental, differential). Powinien umożliwiać wykonywania skryptów przed i po backupie (np. uruchamianych przed backupem bazy oraz po wykonaniu backupu off-line bazy, kasowanie redo logów) Powinien umożliwiać kompresję na kliencie backupowym przed wysłaniem danych przez sieć Oprogramowanie powinno oferować funkcjonalność pozwalającą zminimalizować ilość koniecznych do wykonywania powtarzalnych pełnych kopii danych systemów plików. System powinien mieć możliwość monitowania i alterowania poprzez i SNMP Powinien posiadać możliwość backupu online danych z systemu SharePoint Portal Server, wraz z odtwarzaniem pojedynczych dokumentów z jednoprzebiegowego backupu. Musi umożliwiać integrację z technologią VCB (Vmware Consolidated Backup) w celu wydajnego backupu danych z możliwością odtwarzania pojedynczych plików (zawartych w VMDK dla systemów Windows), backup musi być wykonywany jednoprzebiegowo (cały plik VMDK backupowany jeden raz). Powinien wspierać najnowsze wersje środowisk Vmware vsphere 4.0/5.0 i wspierać backup za pomocą mechanizmu vstorage API dając te same możliwości jak z wykorzystaniem mechanizmu VCB. Powinien wspierać technologie wirtualizacyjne firmy Microsoft (Hyper-V), odtwarzanie pojedynczych plików z maszyn wirtualnych Windows z jednoprzebiegowego backupu. Wsparcie powinno uwzględniać najnowsze wersje oprogramowania Windows 2008 R2 Umożliwiać odtwarzanie pojedynczych elementów (maile, elementy AD, pliki czy bazy danych) z aplikacji Exchange, Active Directory, SharePoint i MS SQL zainstalowanych w środowiskach wirtualnych (Vmware, Hyper-V) poprzez backup całej maszyny wirtualnej. System musi mieć możliwość centralnego zarządzania serwerami (Media Serwerami) systemu backupowego. Musi umożliwiać pełne wsparcie dla backupu on-line MS SQL 2008

5 Aspekt Aplikacje Deduplikacja danych Deduplikacja danych API Aplikacja Exchange Wymaganie minimalne Musi umożliwia tworzenie kopii zapasowych w trybie On-line ( bez zatrzymywania silnika aplikacji) z zpliakcji takich jak MS SQL, MS Exchange, Oracle, Sahrepoint, IBM Lotus Domino System musi osiadać jako opcję (komponent włączany, działający jako integralna część aplikacji backupowej) deduplikację danych. Funkcjonalność tego modułu powinna opierać się na blokowej deduplikacji danych wykonywanej on-line a więc w trakcie wykonywania zadania backupowego. Proces deduplikacji danych musi odbywać się na kliencie (serwerze z danymi, aplikacją) lub na media serwerze. Konfiguracja i zarządzanie całym procesem, przełączanie miejsca deduplikacji musi odbywać się za pomocą jednej konsoli zarządzającej systemem backupowym jedna konsola dla konfigurowania i zarządzania całością procesów backupowych i odtwarzania danych. Deduplikacja danych na kliencie (optymalizacja transferu danych przez siec LAN/WAN) powinna być dostępna dla systemów Windows i Linux i nie może wymagać instalacji dodatkowych komponentów czy agentów poza oprogramowaniem klienckim systemu backupowego Systemu musi posiadać otwarte API umożliwiające podłączanie urządzeń deduplikacyjnych innych firm. Musi umożliwiać odtwarzanie pojedynczych elementów (maile, elementy AD, pliki czy bazy danych) z aplikacji Exchange, Active Directory, SharePoint i MS SQL zainstalowanych w środowiskach wirtualnych (Vmware, Hyper-V) poprzez backup całej maszyny wirtualnej Wyjaśnienie 8: Zamawiający informuje, że w załączniku Nr 1.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Rozdziale XI Wymagania wobec backupu zmienia się treść tabeli drugiej Oprogramowanie zarządzające backupem w następujący sposób: Oprogramowanie zarządzające backupem Aspekt Wymaganie minimalne Licencje Dostarczone licencje muszą zapewniać możliwość backupu 3 serwerów wraz z bazami danych bez przerywania dostępności usług uruchomionych na tych serwerach Zapis danych System musi zapisywać dane na taśmach tak zoptymalizowane, aby nie było potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych działań (nawet automatycznych) celem ich optymalizacji Rozbudowa Powinien umożliwiać łatwą rozbudowę w miarę rozrastania się infrastruktury informatycznej Producent Brak preferowanego dostawcy hardware dla którego dostępna jest bogatsza funkcjonalność (macierze, biblioteki taśmowe ), musi istnieć możliwość zmiany producenta sprzętu bez utraty funkcjonalności backupu Obsługa Powinien być łatwy w instalacji, konfigurowaniu i zarządzaniu poprzez interface graficzny (GUI). Powinien umożliwiać pełne dostosowanie do środowiska klienta

6 Aspekt Monitoring Współpraca z sieciami i systemami Przechowywanie danych Backup baz danych Wymaganie minimalne Powinien posiadać zaawansowane funkcje monitoringu, generator raportów Powinien umożliwiać backup po sieci LAN lub SAN Do przechowywania danych wykorzystywane powinny być bezobsługowe biblioteki taśmowe Powinien potrafić backupować online bazy danych, np. Oracle, Exchange, MS SQL Bakup plików Powinien posiadać wbudowany mechanizm do backupowania otwartych plików Kopie migawkowe Powinien potrafić wykorzystywać do backupu mechanizm kopii migawkowych systemu Microsoft Windows 2003 (VSS) Disaster-recovery Powinien posiadać funkcje disaster recovery dla systemu Windows umożliwiające proste i szybkie automatyczne odtworzenie serwera po awarii zapewniające integralność i spójność danych, opcja ta powinna być integralną częścią systemu backupowego Automatyczny backup Wykonywanie skryptów Pełne kopie Monitorowanie Backup online Integracja z innymi technologiami Powinien posiadać możliwość automatycznego backupu bazującego na kalendarzu. Możliwość backupu typu: full, incremental, differential Musi umożliwiać wykonywanie skryptów przed i po backupie (np. uruchamianych przed backupem bazy oraz po wykonaniu backupu off-line bazy, kasowanie redo logów) Oprogramowanie powinno oferować funkcjonalność pozwalającą zminimalizować ilość koniecznych do wykonywania powtarzalnych pełnych kopii danych systemów plików System powinien mieć możliwość monitowania i alterowania poprzez i SNMP Powinien posiadać możliwość backupu online danych z systemu SharePoint Portal Server, wraz z odtwarzaniem pojedynczych dokumentów z jednoprzebiegowego backupu Musi umożliwiać integrację z technologią VCB (Vmware Consolidated Backup) lub vstorage API w celu wydajnego backupu danych z możliwością odtwarzania pojedynczych plików (zawartych w VMDK dla systemów Windows), backup musi być wykonywany jednoprzebiegowo (cały plik VMDK backupowany jeden raz). Wirtualizacja Active Directory Centralne zarządzanie serwerami Backup online MS SQL Powinien wspierać najnowsze wersje środowisk Vmware vsphere 4.0/5.0 i wspierać backup za pomocą mechanizmu vstorage APIs for Data Protection (VADP). Powinien wspierać technologie wirtualizacyjne firmy Microsoft (Hyper-V), odtwarzanie pojedynczych plików z maszyn wirtualnych Windows z jednoprzebiegowego backupu. Wsparcie powinno uwzględniać najnowsze wersje oprogramowania Windows 2008 R2 System powinien posiadać (jako opcja) możliwość wykonania backupu Active Directory a następnie odzyskania pojedynczych obiektów AD bez restartu i resynchronizacji systemu, Backup ten powinien być wykonywany jednoprzebiegowo System musi mieć możliwość centralnego zarządzania serwerami (Media Serwerami) systemu backupowego Musi oferować wsparcie dla backupu online MS SQL 2008

7 Aspekt Aplikacje Wymaganie minimalne Musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych w trybie On-line ( bez zatrzymywania silnika aplikacji) z aplikacji takich jak MS SQL, MS Exchange, Oracle, SharePoint, IBM Lotus Domino Deduplikacja danych System musi posiadać jako opcję (komponent, włączany działający jako integralna część aplikacji backupowej) deduplikację danych. Funkcjonalność tego modułu musi opierać się na blokowej deduplikacji danych wykonywanej online a więc w trakcie wykonywania zadania backupowego. Proces deduplikacji danych musi odbywać się na kliencie (serwerze z danymi czy aplikacją) lub na media serwerze. Konfiguracja i zarządzanie całym procesem, przełączanie miejsca deduplikacji musi odbywać się za pomocą jednej konsoli zarządzającej systemem backupowym jedna konsola dla konfigurowania i zarządzania całością procesów backupowych i odtwarzania danych Deduplikacja danych Deduplikacja danych na kliencie powinna być dostępna dla systemów Windows i Linux i nie może wymagać instalacji dodatkowych komponentów czy agentów poza oprogramowaniem klienckim systemu backupowego API Aplikacja Exchange System musi posiadać otwarte API umożliwiające podłączanie urządzeń deduplikacyjnych innych firm Musi umożliwiać odtwarzanie pojedynczych elementów (maili, elementów AD) z aplikacji Exchange i Active Directory zainstalowanych w środowiskach wirtualnych (Vmware, Hyper-V) poprzez backup całej maszyny wirtualnej Zamawiający informuje, że dopuści tylko takie rozwiązanie dotyczące Oprogramowania zarządzającego backupem, które będzie zgodne z powyższymi wymaganiami minimalnymi. Zapytanie 9: W Specyfikacji UPS typ 1 Zamawiający zamieścił w tabeli wymóg dla urządzenia Możliwość Upgrade do 20kVA przy jednoczesnym spełnieniu warunku układ faz Wejście 1 fazy/ wyjście 1 faza. Z uwagi na dużą moc wyjściową (20kVA) przy takim rozwiązaniu, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie trzy fazowe z odpowiednimi odstępstwami od wymogów dla tego typu rozwiązań, lub czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu Możliwość Upgrade do 20kVA przy zachowaniu pozostałych parametrów? Wyjaśnienie 9: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym urządzenie, jedynie w przypadku rozbudowy do 20kVA, pracować będzie na zasilaniu trzy fazowym. Zapytanie 10: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w wierszu Centralne zarządzanie z rozdziału XIII dopuszcza rozwiązanie do zarządzania oprogramowanie AV, które możliwość zarządzania przez wielu administratorów realizuje za pomocą kilku konsol administracyjnych dających dostęp do zarządzania całym systemem AV. Wyjaśnienie 10: Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa powyżej. Zapytanie 11: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w pkt. 7 rozdziału XIII Część A Wymagania Zamawiającego względem oprogramowania antywirusowego/antyspamowego w punkcie brzmiącym system musi posiadać możliwość monitorowania z zewnątrz za pomocą SNMP miał

8 na myśli możliwość wysyłania poprzez system komunikatów SNMP do serwera logującego zdarzenia? Wyjaśnienie 11: Zamawiający potwierdza, że w zapisie, o którym mowa powyżej, miał na myśli możliwość wysyłania poprzez system komunikatów SNMP do serwera logującego zdarzenia. Zapytanie 12: Dotyczy pkt. 11 rozdziału XIII Część A Wymagania Zamawiającego względem oprogramowania antywirusowego/antyspamowego. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rozwiązanie do zarządzania systemem AV, które nie posiada możliwości tworzenia wielu administratorów o różnych poziomach dostępu. Wyjaśnienie 12: Zamawiający informuje, że w załączniku Nr 1.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt 11 w Rozdziale XIII Część A Wymagania Zamawiającego względem oprogramowania antywirusowego/antyspamowego zmienia się w następujący sposób: 11 System musi umożliwiać tworzenie administratorów. Pozostałe wymagania Zamawiającego w ww. zakresie pozostają bez zmian. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zapytanie 13: Dotyczy rozdziału XIII. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rozwiązanie, którego moduł antyspamowy zostanie uruchomiony na serwerze pocztowym. Jeżeli tak to prosimy również o podanie rodzaju serwera pocztowego posiadanego przez Zamawiającego. Wyjaśnienie 13: Zamawiający potwierdza, że moduł antyspamowy może być uruchomiony na serwerze pocztowym i musi umożliwiać realizację ochrony na serwerze Exchange. Zapytanie 14: Dotyczy rozdziału XIII. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rozwiązanie, którego moduł antyspam zostanie uruchomiony, jako Gateway dla protokołów pocztowych? Wyjaśnienie 14: Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązanie, w którym moduł antyspam zostanie uruchomiony jako Gateway dla protokołów pocztowych. Zapytanie 15: Rozdział XI Wymagania wobec backupu rozbudowa: Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia umożliwiającego przenoszenie kluczy szyfrujących na nośniku USB. Pragniemy zauważyć iż w przypadku infrastruktury w, której występuje jedno urządzenie do wykonywania backupu, taka funkcjonalność jest całkowicie zbędna. Podtrzymanie tego wymagania w znaczącym stopniu ograniczy zakres możliwych do zaproponowania rozwiązań i utrudni złożenie konkurencyjnej oferty bez narażania Zamawiającego na niepotrzebne wydatki (klasa urządzeń). Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia do backupu z możliwością rozbudowy o sprzętowy mechanizm szyfrujący bez możliwości zabezpieczenia kluczy szyfrujących na pamięci USB? Wyjaśnienie 15: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza proponowanego rozwiązania i podtrzymuje zapisy Rozdziału XI. Załącznika Nr 1.1 do SIWZ.

9 Zapytanie 16: Dotyczy Wzoru umowy 14 - Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia nie gorsze niż wskazane w ofercie w przypadku wycofania modelów urządzeń z rynku? Wyjaśnienie 16: Zamawiający informuje, że nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy - w szczególności nie dopuszcza dostarczenia innych urządzeń niż wskazane w ofercie Wykonawcy. Zapytanie 17: Wzór umowy 10 punkt 7 Prosimy o skreślenie postanowienia, albowiem Zamawiający ma już postanowienia zabezpieczające go przed niewykonaniem umowy w terminie w postaci kar umownych. Podwójne zabezpieczenie Zamawiającego jest niewspółmierne do wartości wynagrodzenia, które otrzymuje Wykonawca, względnie prosimy o zmianę tego postanowienia, albowiem Wykonawca nie może odpowiadać za utratę dofinansowania przez Zamawiającego, jeśli to Zamawiający swoim działaniem przyczynił się do jego utraty. Poniżej propozycja zapisu 7. W przypadku nieterminowego zakończenia realizacji przedmiotu umowy z wyłącznej winy Wykonawcy skutkującego utratą przez Zamawiającego dofinansowania w ramach realizowanego projektu, o którym mowa w 2 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do wyrównania straty Zamawiającego, tj. wpłaty na konto Zamawiającego kwoty równej sumie utraconej dotacji, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o utracie części lub całości dotacji. Wyjaśnienie 17: Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisu 10 ust. 7 wzoru umowy. Postanowienia zawartego w 10 ust. 7 wzoru umowy nie należy rozumieć w ten sposób, że Wykonawca będzie zobowiązany do wyrównania straty z tytułu utraconej dotacji Zamawiającego w każdym przypadku nieterminowego zakończenia realizacji przedmiotu umowy, gdyż takiej wykładni sprzeciwia się m.in. treść przepisu art. 471 k.c. zgodnie z którym: Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.. Zapytanie 18: Wzór umowy 10 punkt 7 W związku z zapisami dotyczącymi nieterminowego wykonania zamówienia i niebezpieczeństwem utraty całości dofinansowania lub jego części, prosimy o podanie dokładnych terminów rozliczenia Projektu jakie obowiązują Zamawiającego z Jednostką Finansującą. Wyjaśnienie 18: Zamawiający informuje, że Wykonawcę obowiązuje 63 dniowy termin realizacji zamówienia. Termin ten liczony jest od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Dochowanie ww. terminu przez Wykonawcę umożliwi Zamawiającemu terminowe rozliczenie się z Jednostką Finansującą. Zapytanie 19: Czy w ostatnim czasie był w urzędzie przeprowadzany Audyt Bezpieczeństwa Informacji? Wyjaśnienie 19: Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono audytu bezpieczeństwa informacji. Zapytanie 20: Czy obecnie w urzędzie jest wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Informacji i czy jest poddawana regularnym przeglądom? Jeżeli tak to co wchodzi w jej skład (jakie procedury, instrukcje wykonawcze)?

10 Wyjaśnienie 20: Zamawiający informuje, że w Urzędzie została wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Informacji Zarządzeniem Burmistrza Nr 24/12 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Ww. Zarządzenie wraz z załącznikami jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Informacje Urzędu - Zarządzenia Burmistrza. Wdrożona PBI nie była dotychczas poddana przeglądowi. Zapytanie 21: Czy jest opracowana Polityka ochrony danych osobowych oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych? Czy są opracowanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? Wyjaśnienie 21: Zamawiający informuje, że w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny została opracowana Polityka Ochrony Danych osobowych oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, a także zostały opracowane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W ww. zakresie obowiązuje Zarządzenie Burmistrza Nr 24/12 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zapytanie 22: Czy zbiory danych osobowych są zgłoszone do GIODO? Wyjaśnienie 22: Zamawiający informuje, że zbiory danych osobowych są zgłoszone do GIODO. Zapytanie 23: Czy Zamawiający przetwarza informacje niejawne? Wyjaśnienie 23: Zamawiający informuje, że przetwarza informacje niejawne. Zapytanie 24: Czy w ramach opracowania i wdrożenia Polityki bezpieczeństwa informacji mają być także przygotowane inne procedury oprócz procedury postepowania w przypadku awarii, takie jak, procedury: przeglądów i konserwacji systemów, zarządzania incydentami, wykonywania kopii zapasowych, zarzadzania oprogramowaniem? Proszę o dokładne wymienienie co ma wchodzić w skład opracowania polityki bezpieczeństwa. Wyjaśnienie 24: Zamawiający informuje, że Wykonawca w ramach realizacji zamówienia musi opracować PBI w pełnym zakresie (obejmującym wszystkie procedury wymagane dla opracowania PBI) dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy (razem 7 sztuk), które muszą spełniać wymagania ustawowe oraz wskazane normy w Rozdziale XV. Załącznika nr 1.1.

11 Zapytanie 25: Certyfikowane szkolenia dla Administratorów (informatycy): Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym wykonawca zorganizuje szkolenia autorskie zgodne z wymogami określonymi w Załączniku 1.1? Wyjaśnienie 25: Zamawiający informuje, że podtrzymuje dotychczasowe wymogi i nie dopuszcza rozwiązań alternatywnych w opisanym wyżej zakresie. Zapytanie 26: Dotyczy Załącznik 1.1: WYMAGANIA WOBEC SERWERÓW, serwery TYP1 oraz TYP2. Pojawiają się zapisy: TYP 1 "Preinstalowany system operacyjny umożliwiający uruchomienie serwera baz danych aplikacji aktualnie działających w jednostce tj.: program do wymiany dokumentów z ZUS PŁATNIK, system do wymiany dokumentów RIO Edytor Aktów Prawnych XML Legislator ; System operacyjny misi być dostarczony z odpowiednią ilością licencji pozwalającą na jednoczesną pracę 212 użytkowników" TYP 2 "Preinstalowany system operacyjny umożliwiający uruchomienie serwera baz danych aplikacji aktualnie działających w jednostce tj.: program do wymiany dokumentów z ZUS PŁATNIK, system do wymiany dokumentów RIO Edytor Aktów Prawnych XML Legislator ; System operacyjny ma pozwalać na jednoczesną pracę 212 użytkowników" Z uwagi na konieczność dobrania odpowiednich licencji oprogramowania backupowego prosimy o informacje o rodzajach oraz dokładnych wersjach baz danych które będą uruchamiane na serwerach typu 1 oraz 2. Wyjaśnienie 26: Zamawiający informuje, że używa następujących wersji baz danych: MS SQL, SQL Firebird, MS Acces. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na konieczność spełnienia wszystkich wymogów dla tego typu oprogramowania jakie wynikają ze SIWZ, z zastrzeżeniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi. Zapytanie 27: Dotyczy Załącznik 1.1: WYMAGANIA WOBEC SERWERÓW, Doposażenie serwera jednostek organizacyjnych. W kontekście doboru licencji systemu backupu prosimy o informacje jaki System Operacyjny oraz jakie bazy danych na nim pracują (rodzaj oraz dokładna wersja). Wyjaśnienie 27: Zamawiający informuje, że doposażenie dotyczy serwera TYP 2 określonego w Załączniku 1.1. do SIWZ. Wykonawca zadania dostarczając serwer zainstaluje zaoferowany system operacyjny. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na konieczność spełnienia wszystkich wymogów dla tego typu oprogramowania jakie wynikają ze SIWZ. Zapytanie 28: Dotyczy Oprogramowanie zarządzające backupem (str. 23) Zamawiający wymaga aby oprogramowanie zarządzające backupem spełniało wymaganie: "Musi obsługiwać technologie wirtualizacyjne Hyper-V, VMware i CITRIX, z możliwością odtwarzania pojedynczych plików z maszyn wirtualnych z jednoprzebiegowego backupu. Wsparcie musi uwzględniać najnowsze wersje oprogramowania". Czy w przypadku technologii CITRIX Zamawiający dopuszcza backup maszyn wirtualnych poprzez agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej?

12 Wyjaśnienie 28: Zamawiający informuje, że w załączniku Nr 1.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Rozdziale XI Wymagania wobec backupu zmienia treść tabeli drugiej Oprogramowanie zarządzające backupem (wyjaśnienie 8). Zapytanie 29: Dotyczy Załącznik 1.1: WYMAGANIA WOBEC BACKUPU, Oprogramowanie zarządzające backupem pojawia się zapis: "Musi oferować pełne wsparcie dla backupu online MS SQL" Co Zamawiający rozumie pod pojęciem pełnego wsparcia dla backupu online MS SQL? Prosimy o podanie dokładnych wersji oprogramowania, które mają podlegać wsparciu. Tak jak ma to miejsce w punkcie dotyczącym aplikacji "System musi wspierać najnowsze wersje aplikacji i serwerów takich jak: Microsoft Windows Server 2008 R2, Exchange 2010, Domino 8.5, Windows 7". Wyjaśnienie 29: Zamawiający informuje, że w załączniku Nr 1.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Rozdziale XI Wymagania wobec backupu zmienia treść tabeli drugiej Oprogramowanie zarządzające backupem (wyjaśnienie 8). Zapytanie 30: Czy Zamawiający dopuści wykonanie części czynności instalacyjnych, konfiguracyjnych oraz serwisowych zdalnie (VPN)? Dostęp zdalny obniży koszty wdrożenia i serwisu oprogramowania backupowego. Wyjaśnienie 30: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wykonania części czynności instalacyjnych, konfiguracyjnych oraz serwisowych zdalnie. Zapytanie 31: Zamawiający na końcu rozdziału VI załącznika 1.1 zawarł następujące wymaganie "Ponadto należy dostarczyć 8 wkładek SFP zgodnych z powyższymi urządzeniami" zwracamy się z prośbą o określenie jakiego typu wkładki SFP są wymagane? Informacja ta jest o tyle istotna że definiuje maksymalną długość linku światłowodowego. Wyjaśnienie 31: Zamawiający informuje, że wymaga się wkładki do SFP służące do transmisji do 2 km. Pytanie 32 Czy autoloader taśmowy będzie podłączony do jednego z dostarczonych serwerów czy do serwera z Państwa posiadanej infrastruktury? Jeżeli do serwera, który Państwo posiadają, bardzo proszę o podanie modelu serwera oraz systemu operacyjnego. Wyjaśnienie 32 Zamawiający informuje, że autoloader taśmowy będzie podłączony do jednego z dostarczonych serwerów. Pytanie 33 Czy na dostarczonych serwerach będzie pracowała baza danych (MS SQL, Exchange, Domino, Oracle, Active Directory)? Wyjaśnienie 33 Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ w tym w Załączniku Nr 1.1. do SIWZ system zainstalowany na dostarczonych serwerach musi umożliwiać obsługę ww. wersji baz danych.

13 Zapytanie 34: Czy Zamawiający poprzez zapis dotyczący UPS typ 1 Możliwość Upgrade do 20 kva Tak Zamawiający rozumie postawienie 2 takiej samej jednostki? Wyjaśnienie 34: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zapis oznacza, że dopuszcza się możliwość postawienia drugiej takiej samej jednostki aby spełnić wymóg przedmiotowego zapisu. Zapytanie 35: Jeżeli przez zapis... upgrade do 20kVA TAK... zamawiający rozumie software'owe zwiększenie mocy UPS'a typ 1; wnosimy o usunięcie powyższego zapisu z SIWZ z powodu nie spełnienia powyższego wymogu przez 27 czołowych OGÓLNOPOLSKICH PRODUCENTÓW (w tym także polskich przedstawicielstw ŚWIATOWYCH PRODUCENTÓW). Wyjaśnienie 35: Zamawiający informuje, że ww. zapis nie musi oznaczać software'owego zwiększenia mocy UPSa typ 1. Zapytanie 36: Czy zamawiający dopuszcza wymiary podstawy UPS typ 1 (wg SIWZ max. 600Mmx600mm) 440mm x 850mm? Wyjaśnienie 36: Zamawiający informuje, że w załączniku Nr 1.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Rozdziale X Wymagania wobec UPS Typ1 oraz w załączniku Nr 2.1 do SIWZ - wzór oferty w wymaganiach wobec UPS Typ1 zmienia się parametr dotyczący wymiarów urządzenia w następujący sposób: Wymiary (Szer. x Gł) mm nie większe niż 600x850 Pozostałe wymagania wobec UPS Typ1 określone w w załączniku Nr 1.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian. W związku z powyższym Zamawiający dopuści UPS Typ1 o wymiarach 440mm x 850mm.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Lyski, 29.08.2012 r. ZP.271.8.2012.IT

Lyski, 29.08.2012 r. ZP.271.8.2012.IT Lyski, 29.08.2012 r. ZP.271.8.2012.IT Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.8.2012.IT prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 2.11.2012

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 2. Przedmiot zamówienia: Zakup macierzy dyskowej, przełączników SAN, kart FC, Systemu Backupu Danych oraz serwera.

Zapytanie ofertowe. 2. Przedmiot zamówienia: Zakup macierzy dyskowej, przełączników SAN, kart FC, Systemu Backupu Danych oraz serwera. 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 3 NIP 631-011-11-51 tel. 32 33-72-222; fax 32 33-72-233 www.prolan.com.pl 1. Zamawiający: Prolan Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 3 Telefon/fax: 32/ 337 22 22,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: WZÓR UMOWY Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: Województwem Podlaskim, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1. Wymagania na system wykonywania i składowania kopii zapasowych, nazwa sprzętu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1. Wymagania na system wykonywania i składowania kopii zapasowych, nazwa sprzętu SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Wymagania na system wykonywania i składowania kopii zapasowych, nazwa sprzętu oraz oprogramowania L.p. Treść wymagania Spełnione [TAK/NIE] 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPIERAJĄCY WYKONYWANIE I ZARZĄDZANIE KOPIAMI BEZPIECZEŃSTWA

SYSTEM WSPIERAJĄCY WYKONYWANIE I ZARZĄDZANIE KOPIAMI BEZPIECZEŃSTWA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI CZĘŚĆ C OPROGRAMOWANIE ESET * OPROGRAMOWANIE ESET Przedłużenie licencji Eset Nod32 Antivirus Business Edition na 3 lata. 336 użytkowników. Licencja wygasa 2013-08-30 Przedłużenie

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Broszura informacyjna: Archiwizacja Wprowadzenie Oprogramowanie jest przeznaczone dla klientów, którzy w pełni lub w znacznej części zwirtualizowali system

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Nr sprawy: INF-V.271.58.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych macierzy dyskowych Element konfiguracji Obudowa

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie jest zakup, dostawa oprogramowania (

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie jest zakup, dostawa oprogramowania ( Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie jest zakup, dostawa oprogramowania ( 2 licencji) do tworzenia kopii zapasowych oraz ich przywracania

Bardziej szczegółowo

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1.

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagane parametry techniczne dysków twardych do macierzy NetApp FAS 2240-2 12 szt. Dysk typu - Disk Drive, 600GB 10k, DS224x, 2552/2240-2

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Głogów dnia r. Nr sprawy: ZP/29/2014

Głogów dnia r. Nr sprawy: ZP/29/2014 Głogów dnia 20.03.2015r. Nr sprawy: ZP/29/2014 Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę a) serwerowni zapasowej wraz z rozbudową infrastruktury sieciowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DAG/G/03/13 Załącznik nr A do SIWZ Przedmiot zamówienia:dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczeń danych na potrzeby Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Data Protection Suite for VMware?

Data Protection Suite for VMware? Dlaczego Data Protection Suite for VMware? Film opisujący szczegółowo pakiet DPS for VMware: https://youtu.be/s9dn3h_plja Daniel Olkowski EMC Data Protection Europe EAST 1 Cel prezentacji Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

TSMBOX. Backup Appliance Build for Recovery Speed. Przemysław Jagoda. Zbigniew Parys

TSMBOX. Backup Appliance Build for Recovery Speed. Przemysław Jagoda. Zbigniew Parys TSMBOX Backup Appliance Build for Recovery Speed Przemysław Jagoda Architekt Systemów Informatycznych Infonet Projekt S.A. Pamięci Masowe & Systemy Bezpieczeństwa Danych mail: p.jagoda@infonet-projekt.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZP Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r.

ZP Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r. ZP.272.12.2017 Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r. Otrzymują Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2 Lp. 2 AE/ZP-27-16/14 USŁUGA Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Wymagane i oferowane paramtery techniczne USŁUGA (instalacja, konfiguracja, przeniesienie danych) Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Olaf Kozłowski 10/05/2010. Forum IT. Backup danych w środowiskach wirtualnych w oparciu o rozwiązania IBM Tivoli IBM Corporation

Olaf Kozłowski 10/05/2010. Forum IT. Backup danych w środowiskach wirtualnych w oparciu o rozwiązania IBM Tivoli IBM Corporation Olaf Kozłowski 10/05/2010 Forum IT Backup danych w środowiskach wirtualnych w oparciu o rozwiązania IBM Tivoli 2009 IBM Corporation Agenda Wirtualizacja Środowiska wirtualne Technologie wirtualizacyjne

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2 Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Paweł Płoskonka IS2, P2 Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Acronis w nowej odsłonie

Acronis w nowej odsłonie Acronis w nowej odsłonie 2014 1 Agenda Nowe nazwy produktów Pozostałe zmiany Obecni klienci Szczegółowy opis zmian nazw Nowe ceny 2014 2 Nowe nazwy produktów 2014 3 Grupa docelowa: Małe środowiska, biura

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą mobilną Ministerstwa Sprawiedliwości (oprogramowanie centralne) musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności: I. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji oraz realizacja zadań administracyjnych, dotyczących środowiska

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSKICH ZAINTERESOWANYCH wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (sprawa Nr 17/4/18/16) Na podstawie art.

DO WSZYSKICH ZAINTERESOWANYCH wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (sprawa Nr 17/4/18/16) Na podstawie art. DO WSZYSKICH ZAINTERESOWANYCH wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (sprawa Nr 17/4/18/16) Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012

Symantec Backup Exec 2012 Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie systemu po awarii Opis Program to zintegrowany produkt, który chroni środowiska wirtualne i fizyczne, upraszcza

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych Wersja: 2.0 Strona 1

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązanie Arcserve Unified Data Protection

Nowe rozwiązanie Arcserve Unified Data Protection Nowe rozwiązanie Arcserve Unified Data Protection Rozwiązanie Arcserve UDP jest oparte na ujednoliconej architekturze nowej generacji dla środowisk fizycznych i wirtualnych. Od konkurencyjnych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 1: Dostawa oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 1: Dostawa oprogramowania OR.272.13.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 8/dost./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ZP.271.8.2012.IT. Lyski, 22.08.2012 r.

ZP.271.8.2012.IT. Lyski, 22.08.2012 r. Lyski, 22.08.2012 r. ZP.271.8.2012.IT Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.8.2012.IT prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Serwer Lp. Nazwa Minimalne wymagania 1 Obudowa - Typu Rack, wysokość maksymalna 1U; - Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Kontrolery. Natywne interfejsy komunikacyjne

Kontrolery. Natywne interfejsy komunikacyjne Wyjaśnienia Zamawiającego na złożone przez trzech Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do wirtualizacji

Oprogramowanie do wirtualizacji Oprogramowanie do wirtualizacji Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych?

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Marek Kozicki, Storage Solutions Architect, HPE 19 maja 2016 r. Przed czym powinniśmy zabezpieczyć nasze dane? Architektura sprzętowo-programowa

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia kopii zapasowej maszyn wirtualnych Hyper-V. Porównanie darmowych aplikacji.

Sposoby tworzenia kopii zapasowej maszyn wirtualnych Hyper-V. Porównanie darmowych aplikacji. Sposoby tworzenia kopii zapasowej maszyn wirtualnych Hyper-V. Porównanie darmowych aplikacji. Testowanie przedstawionych aplikacji odbywało się w systemie operacyjnym Microsoft Windows Hyper-V 2012, Windows

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w dniach 12.04.2013 i 15.04.2013r.

Odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w dniach 12.04.2013 i 15.04.2013r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów Rzeszów, 22.04.2013r. Do Wykonawców którzy pobrali SIWZ dot. post. ZP/UR/42/2013 Odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu i odtwarzania, obejmująca: 1. Dostawę licencji na oprogramowanie Systemu wraz ze

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 30 listopada 2012 r. BDG-752/6/2012/172187/MF Dotyczy: postępowania nr BDG-752/6/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę, obsługę oraz rozwój zintegrowanego środowiska

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS Pytanie 1. e-platformy, gdzie w podpunkcie 3.2. opisuje Wymagania funkcjonalne dla oprogramowania E-Platformy, w związku z tym: pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza aby zakładanie kont użytkowników ( pracownicy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci.

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. 2010-10-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kraków: Dostawa Licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy: AD-O.272.4.2014 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia 1. Serwer wraz z oprogramowaniem do archiwizacji 1 zestaw Lp. Wymagane minimalne parametry techniczne serwera 1. Typ Serwer 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 2.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa ARTEK w celu integracji

Bardziej szczegółowo

Produkty Acronis. Dariusz Cudak, Systemy Informatyczne ITXON

Produkty Acronis. Dariusz Cudak, Systemy Informatyczne ITXON Produkty Acronis Dariusz Cudak, Systemy Informatyczne ITXON Agenda 1. Krótka informacja o firmie Acronis 2. Podział produktów 3. Krótkie omówienie funkcjonalności i wybranych unikatowych cech produktów

Bardziej szczegółowo

Wyspecjalizowani w ochronie urządzeń mobilnych

Wyspecjalizowani w ochronie urządzeń mobilnych Wyspecjalizowani w ochronie urządzeń mobilnych Rozwiązania dopasowane do dużych i małych firm MDM 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28 tel./fax: +48 /33/ 822 14 85 Proget MDM Coraz większa ilość urządzeń

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

PROCEDURY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Urząd Gminy Kęty Dokument Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PROCEDURY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Sporządził Sprawdził Zatwierdził Volvox Consulting Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK

System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 44/DI/PN/2012 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa zasobów sprzętowo-programowych w serwerowni. Przedmiot zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG Załącznik nr 2a do SIWZ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG a SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA SPRZĘTOWA.... 3 1.1. Lokalizacja węzeł lokalny 1:5... 4 1.2. Lokalizacja węzeł centralny... 5 1.3. Współdziałanie

Bardziej szczegółowo

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Współczesne organizacje muszą dbać o ochronę kluczowych danych związanych

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami www.axence.pl Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami Axence nvision moduły NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 26.06.2013 r. URN. 271.8.4.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WWQ. Wakacyjne Warsztaty QNAP. Zaczynamy o 11:00. Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP

WWQ. Wakacyjne Warsztaty QNAP. Zaczynamy o 11:00. Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP WWQ Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP Zaczynamy o 11:00 Informacje ogólne o WWQ - Webinaria są nagrywane i będą możliwe do odtworzenia w późniejszym czasie, - Podczas webinariów zapraszamy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne?

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne? Strona 1 Or.V.271.29.2013 Ostrowiec Świętokrzyski, 11.09.2013 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 157-273788 z dnia 14.08.2013)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI 90-119 Łódź ul. Kilińskiego 81 TEL. 986 Dyżurny 0 42 250 22 49 Sekretariat 0 42 250 22 11 Sekcja ds. zam. publ. 0 42 250 22 32 FAX 0 42 630 93 22 nasz znak data AZ/231/2 - / 14 Łódź,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo