Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia."

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Czerwionka-Leszczyny r. ZP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak ZP Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w ramach projektu e-administracja w Powiecie Rybnickim. Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz.759 z późn. zm.), przekazuję zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego. Zapytanie 1: Na jakiej podstawie ma być tworzona Polityka Bezpieczeństwa? Istniejące materiały, dokumenty, procedury, nieformalne polityki (zawierające wytyczne, inwentaryzację aktywów, wyznaczone obszary i klasyfikacja danych itp.)... wywiady z kluczowymi osobami w zakresie zagadnień objęty BP, -metoda łączona powyższe dwie, opracowanie od podstaw wytycznych do Polityki, inwentaryzacja aktywów u Partnerów, obszary przetwarzania danych, klasyfikacja danych, role, dane osobowe itp. Zgodnie z załącznikiem 1.3. strona 34 i 35 pkt System Bezpieczeństwa. Wyjaśnienie 1: Zamawiający informuje, że Polityka Bezpieczeństwa ma być przygotowana zgodnie z normą PN EN/ISO z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 526). Zamawiający nie narzuca innych wymagań na sposób osiągnięcia tego celu poza wskazanymi w SIWZ.

2 Zapytanie 2: Jaki zakres ma obejmować tworzony dokument? tylko dokument PE, dodatkowo wskazane, kluczowe procedury związane z: - zasadami dostępu, - separacją obowiązków, - obsługą incydentu (ze scenariuszem postępowania), - ochroną wizerunku, - podnoszeniem kultury informatycznej i tworzenie bezpiecznego społeczeństwa gmin i powiatu. Wyjaśnienie 2: Zamawiający informuje, że opracowany dokument ma zawierać wszystkie elementy opisane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 526) oraz w normie ISO Zapytanie 3: Czy tworzona w ramach prac polityk ma obejmować ochronę aktywów informacyjnych usytuowanych u Partnera (4 partnerów) (zgodnie z zapisem 1.3. strona 21 pkt. 40)? Wyjaśnienie 3: Zamawiający informuje, że tworzona polityka ma obejmować ochronę aktywów informacyjnych usytuowanych u Zamawiającego oraz w 6 jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z SIWZ. Zapytanie 4: Czy Polityka Bezpieczeństwa ma dotyczyć tylko tworzonego w ramach przetargu środowiska? Wyjaśnienie 4: Zamawiający informuje, że Polityka bezpieczeństwa ma obejmować dotychczasowe środowisko oraz całość tworzonego środowiska w organizacji oraz w 6 jednostkach organizacyjnych, zgodnie z wymogami normy ISO Zapytanie 5: Czy w ramach prac należy opracować plan ciągłości działania dla systemu (zgodnie z zapisem 1.3. Strona 21 pkt 39). Wyjaśnienie 5: Zamawiający informuje, że należy opracować plan ciągłości działania dla systemów obecnie funkcjonujących w Urzędzie i w 6 jednostkach organizacyjnych oraz wdrożonych w ramach niniejszego zamówienia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 526) oraz w normie ISO Zapytanie 6: W załączniku nr 1.1 do SIWZ w Rozdziale II i III Zamawiający specyfikuje Stacje Robocze wraz z Monitorami. Zamawiający nie zamieścił jednak opisu dot. sposobu połączenia monitora ze stacją komputerową. Prosimy o doprecyzowanie czy połączenie monitora ze stacją roboczą odbywać się ma za pomocą portów cyfrowych czy analogowych.

3 Wyjaśnienie 6: Zamawiający informuję, iż monitor ze stacją komputerową należy podłączyć za pomocą portów cyfrowych. Zapytanie 7: W załączniku nr 1.1 do SIWZ w Rozdziale X Zamawiający specyfikuje wymagania wobec UPS Typ1 oraz wymagane wymiary. Czy Zamawiający dopuści UPS Typ1 o wymiarach max. 310x730 mm (szerokość x głębokość)? Wyjaśnienie 7: Zamawiający informuje, że w załączniku Nr 1.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Rozdziale X Wymagania wobec UPS Typ1 zmienia się parametr dotyczący wymiarów urządzenia w następujący sposób: Wymiary (Szer. x Gł) mm nie większe niż 600x850 Pozostałe wymagania wobec UPS Typ1 określone w w załączniku Nr 1.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian. W związku z powyższym Zamawiający dopuści UPS Typ1 o wymiarach max. 310x730 mm (szerokość x głębokość). Zapytanie 8: W załączniku nr 1.1 do SIWZ w Rozdziale XI Zamawiający specyfikuje wymagania wobec Backupu Oprogramowanie zarządzające backupem. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie alternatywne Oprogramowanie zarządzające backupem zgodne z poniższymi wymaganiami minimalnymi: Aspekt Licencje Zapis danych Rozbudowa Producent Obsługa Monitoring Współpraca z sieciami i systemami Przechowywanie danych Backup baz danych Bakup plików Wymaganie minimalne Dostarczone licencje muszą zapewniać możliwość backupu 3 serwerów wraz z bazami danych bez przerywania dostępności usług uruchomionych na tych serwerach Powinien posiadać możliwość równoczesnego zapisu/ odczytu na wielu napędach taśmowych w tym samym czasie Powinien umożliwiać łatwą rozbudowę w miarę rozrastania się infrastruktury informatycznej Brak preferowanego dostawcy hardware dla którego dostępna jest bogatsza funkcjonalność (macierze, biblioteki taśmowe ), musi istnieć możliwość zmiany producenta sprzętu bez utraty funkcjonalności backupu. Powinien być łatwy w instalacji, konfigurowaniu i zarządzaniu poprzez interface graficzny (GUI). Powinien umożliwiać pełne dostosowanie do środowiska klienta. Powinien posiadać zaawansowane funkcje monitoringu, generator raportów. Umożliwiać stosowanie go w środowisku Storage Area Network, zapewniając dużą szybkość wykonywanych backupów oraz współdzielenie napędów taśmowych pomiędzy serwery backupowe w sieci SAN Powinien wykorzystywać bezobsługowe biblioteki taśmowe bądź lokalne dyski do przechowywania danych Powinien umożliwiać backup online bazy danych (np. Oracle, Exchange, MS SQL) Powinien posiadać wbudowany mechanizm do

4 Aspekt Kopie migawkowe Disaster-recovery Automatyczny bakup Wykonywanie skryptów Kompresja Pełne kopie Monitorowanie Backup online Integracja z innymi technologiami Wirtualizacja Centralne zarządzanie serwerami Backup online MS SQL Wymaganie minimalne backupowania otwartych plików Powinien potrafić wykorzystywać do backupu mechanizm kopii migawkowych systemu Microsoft Windows 2003 (VSS) Powinien posiadać funkcje disaster recovery dla systemu Windows umożliwiające proste i szybkie automatyczne odtworzenie serwera po awarii zapewniające integralność i spójność danych, opcja ta powinna być integralną częścią systemu backupowego. Powinien posiadać funkcję automatycznego backupu z możliwością programowania dowolnych cykli, bazując na kalendarzu. Oprogramowanie powinno umożliwiać backup typu: full, incremental, differential). Powinien umożliwiać wykonywania skryptów przed i po backupie (np. uruchamianych przed backupem bazy oraz po wykonaniu backupu off-line bazy, kasowanie redo logów) Powinien umożliwiać kompresję na kliencie backupowym przed wysłaniem danych przez sieć Oprogramowanie powinno oferować funkcjonalność pozwalającą zminimalizować ilość koniecznych do wykonywania powtarzalnych pełnych kopii danych systemów plików. System powinien mieć możliwość monitowania i alterowania poprzez i SNMP Powinien posiadać możliwość backupu online danych z systemu SharePoint Portal Server, wraz z odtwarzaniem pojedynczych dokumentów z jednoprzebiegowego backupu. Musi umożliwiać integrację z technologią VCB (Vmware Consolidated Backup) w celu wydajnego backupu danych z możliwością odtwarzania pojedynczych plików (zawartych w VMDK dla systemów Windows), backup musi być wykonywany jednoprzebiegowo (cały plik VMDK backupowany jeden raz). Powinien wspierać najnowsze wersje środowisk Vmware vsphere 4.0/5.0 i wspierać backup za pomocą mechanizmu vstorage API dając te same możliwości jak z wykorzystaniem mechanizmu VCB. Powinien wspierać technologie wirtualizacyjne firmy Microsoft (Hyper-V), odtwarzanie pojedynczych plików z maszyn wirtualnych Windows z jednoprzebiegowego backupu. Wsparcie powinno uwzględniać najnowsze wersje oprogramowania Windows 2008 R2 Umożliwiać odtwarzanie pojedynczych elementów (maile, elementy AD, pliki czy bazy danych) z aplikacji Exchange, Active Directory, SharePoint i MS SQL zainstalowanych w środowiskach wirtualnych (Vmware, Hyper-V) poprzez backup całej maszyny wirtualnej. System musi mieć możliwość centralnego zarządzania serwerami (Media Serwerami) systemu backupowego. Musi umożliwiać pełne wsparcie dla backupu on-line MS SQL 2008

5 Aspekt Aplikacje Deduplikacja danych Deduplikacja danych API Aplikacja Exchange Wymaganie minimalne Musi umożliwia tworzenie kopii zapasowych w trybie On-line ( bez zatrzymywania silnika aplikacji) z zpliakcji takich jak MS SQL, MS Exchange, Oracle, Sahrepoint, IBM Lotus Domino System musi osiadać jako opcję (komponent włączany, działający jako integralna część aplikacji backupowej) deduplikację danych. Funkcjonalność tego modułu powinna opierać się na blokowej deduplikacji danych wykonywanej on-line a więc w trakcie wykonywania zadania backupowego. Proces deduplikacji danych musi odbywać się na kliencie (serwerze z danymi, aplikacją) lub na media serwerze. Konfiguracja i zarządzanie całym procesem, przełączanie miejsca deduplikacji musi odbywać się za pomocą jednej konsoli zarządzającej systemem backupowym jedna konsola dla konfigurowania i zarządzania całością procesów backupowych i odtwarzania danych. Deduplikacja danych na kliencie (optymalizacja transferu danych przez siec LAN/WAN) powinna być dostępna dla systemów Windows i Linux i nie może wymagać instalacji dodatkowych komponentów czy agentów poza oprogramowaniem klienckim systemu backupowego Systemu musi posiadać otwarte API umożliwiające podłączanie urządzeń deduplikacyjnych innych firm. Musi umożliwiać odtwarzanie pojedynczych elementów (maile, elementy AD, pliki czy bazy danych) z aplikacji Exchange, Active Directory, SharePoint i MS SQL zainstalowanych w środowiskach wirtualnych (Vmware, Hyper-V) poprzez backup całej maszyny wirtualnej Wyjaśnienie 8: Zamawiający informuje, że w załączniku Nr 1.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Rozdziale XI Wymagania wobec backupu zmienia się treść tabeli drugiej Oprogramowanie zarządzające backupem w następujący sposób: Oprogramowanie zarządzające backupem Aspekt Wymaganie minimalne Licencje Dostarczone licencje muszą zapewniać możliwość backupu 3 serwerów wraz z bazami danych bez przerywania dostępności usług uruchomionych na tych serwerach Zapis danych System musi zapisywać dane na taśmach tak zoptymalizowane, aby nie było potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych działań (nawet automatycznych) celem ich optymalizacji Rozbudowa Powinien umożliwiać łatwą rozbudowę w miarę rozrastania się infrastruktury informatycznej Producent Brak preferowanego dostawcy hardware dla którego dostępna jest bogatsza funkcjonalność (macierze, biblioteki taśmowe ), musi istnieć możliwość zmiany producenta sprzętu bez utraty funkcjonalności backupu Obsługa Powinien być łatwy w instalacji, konfigurowaniu i zarządzaniu poprzez interface graficzny (GUI). Powinien umożliwiać pełne dostosowanie do środowiska klienta

6 Aspekt Monitoring Współpraca z sieciami i systemami Przechowywanie danych Backup baz danych Wymaganie minimalne Powinien posiadać zaawansowane funkcje monitoringu, generator raportów Powinien umożliwiać backup po sieci LAN lub SAN Do przechowywania danych wykorzystywane powinny być bezobsługowe biblioteki taśmowe Powinien potrafić backupować online bazy danych, np. Oracle, Exchange, MS SQL Bakup plików Powinien posiadać wbudowany mechanizm do backupowania otwartych plików Kopie migawkowe Powinien potrafić wykorzystywać do backupu mechanizm kopii migawkowych systemu Microsoft Windows 2003 (VSS) Disaster-recovery Powinien posiadać funkcje disaster recovery dla systemu Windows umożliwiające proste i szybkie automatyczne odtworzenie serwera po awarii zapewniające integralność i spójność danych, opcja ta powinna być integralną częścią systemu backupowego Automatyczny backup Wykonywanie skryptów Pełne kopie Monitorowanie Backup online Integracja z innymi technologiami Powinien posiadać możliwość automatycznego backupu bazującego na kalendarzu. Możliwość backupu typu: full, incremental, differential Musi umożliwiać wykonywanie skryptów przed i po backupie (np. uruchamianych przed backupem bazy oraz po wykonaniu backupu off-line bazy, kasowanie redo logów) Oprogramowanie powinno oferować funkcjonalność pozwalającą zminimalizować ilość koniecznych do wykonywania powtarzalnych pełnych kopii danych systemów plików System powinien mieć możliwość monitowania i alterowania poprzez i SNMP Powinien posiadać możliwość backupu online danych z systemu SharePoint Portal Server, wraz z odtwarzaniem pojedynczych dokumentów z jednoprzebiegowego backupu Musi umożliwiać integrację z technologią VCB (Vmware Consolidated Backup) lub vstorage API w celu wydajnego backupu danych z możliwością odtwarzania pojedynczych plików (zawartych w VMDK dla systemów Windows), backup musi być wykonywany jednoprzebiegowo (cały plik VMDK backupowany jeden raz). Wirtualizacja Active Directory Centralne zarządzanie serwerami Backup online MS SQL Powinien wspierać najnowsze wersje środowisk Vmware vsphere 4.0/5.0 i wspierać backup za pomocą mechanizmu vstorage APIs for Data Protection (VADP). Powinien wspierać technologie wirtualizacyjne firmy Microsoft (Hyper-V), odtwarzanie pojedynczych plików z maszyn wirtualnych Windows z jednoprzebiegowego backupu. Wsparcie powinno uwzględniać najnowsze wersje oprogramowania Windows 2008 R2 System powinien posiadać (jako opcja) możliwość wykonania backupu Active Directory a następnie odzyskania pojedynczych obiektów AD bez restartu i resynchronizacji systemu, Backup ten powinien być wykonywany jednoprzebiegowo System musi mieć możliwość centralnego zarządzania serwerami (Media Serwerami) systemu backupowego Musi oferować wsparcie dla backupu online MS SQL 2008

7 Aspekt Aplikacje Wymaganie minimalne Musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych w trybie On-line ( bez zatrzymywania silnika aplikacji) z aplikacji takich jak MS SQL, MS Exchange, Oracle, SharePoint, IBM Lotus Domino Deduplikacja danych System musi posiadać jako opcję (komponent, włączany działający jako integralna część aplikacji backupowej) deduplikację danych. Funkcjonalność tego modułu musi opierać się na blokowej deduplikacji danych wykonywanej online a więc w trakcie wykonywania zadania backupowego. Proces deduplikacji danych musi odbywać się na kliencie (serwerze z danymi czy aplikacją) lub na media serwerze. Konfiguracja i zarządzanie całym procesem, przełączanie miejsca deduplikacji musi odbywać się za pomocą jednej konsoli zarządzającej systemem backupowym jedna konsola dla konfigurowania i zarządzania całością procesów backupowych i odtwarzania danych Deduplikacja danych Deduplikacja danych na kliencie powinna być dostępna dla systemów Windows i Linux i nie może wymagać instalacji dodatkowych komponentów czy agentów poza oprogramowaniem klienckim systemu backupowego API Aplikacja Exchange System musi posiadać otwarte API umożliwiające podłączanie urządzeń deduplikacyjnych innych firm Musi umożliwiać odtwarzanie pojedynczych elementów (maili, elementów AD) z aplikacji Exchange i Active Directory zainstalowanych w środowiskach wirtualnych (Vmware, Hyper-V) poprzez backup całej maszyny wirtualnej Zamawiający informuje, że dopuści tylko takie rozwiązanie dotyczące Oprogramowania zarządzającego backupem, które będzie zgodne z powyższymi wymaganiami minimalnymi. Zapytanie 9: W Specyfikacji UPS typ 1 Zamawiający zamieścił w tabeli wymóg dla urządzenia Możliwość Upgrade do 20kVA przy jednoczesnym spełnieniu warunku układ faz Wejście 1 fazy/ wyjście 1 faza. Z uwagi na dużą moc wyjściową (20kVA) przy takim rozwiązaniu, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie trzy fazowe z odpowiednimi odstępstwami od wymogów dla tego typu rozwiązań, lub czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu Możliwość Upgrade do 20kVA przy zachowaniu pozostałych parametrów? Wyjaśnienie 9: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym urządzenie, jedynie w przypadku rozbudowy do 20kVA, pracować będzie na zasilaniu trzy fazowym. Zapytanie 10: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w wierszu Centralne zarządzanie z rozdziału XIII dopuszcza rozwiązanie do zarządzania oprogramowanie AV, które możliwość zarządzania przez wielu administratorów realizuje za pomocą kilku konsol administracyjnych dających dostęp do zarządzania całym systemem AV. Wyjaśnienie 10: Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa powyżej. Zapytanie 11: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w pkt. 7 rozdziału XIII Część A Wymagania Zamawiającego względem oprogramowania antywirusowego/antyspamowego w punkcie brzmiącym system musi posiadać możliwość monitorowania z zewnątrz za pomocą SNMP miał

8 na myśli możliwość wysyłania poprzez system komunikatów SNMP do serwera logującego zdarzenia? Wyjaśnienie 11: Zamawiający potwierdza, że w zapisie, o którym mowa powyżej, miał na myśli możliwość wysyłania poprzez system komunikatów SNMP do serwera logującego zdarzenia. Zapytanie 12: Dotyczy pkt. 11 rozdziału XIII Część A Wymagania Zamawiającego względem oprogramowania antywirusowego/antyspamowego. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rozwiązanie do zarządzania systemem AV, które nie posiada możliwości tworzenia wielu administratorów o różnych poziomach dostępu. Wyjaśnienie 12: Zamawiający informuje, że w załączniku Nr 1.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt 11 w Rozdziale XIII Część A Wymagania Zamawiającego względem oprogramowania antywirusowego/antyspamowego zmienia się w następujący sposób: 11 System musi umożliwiać tworzenie administratorów. Pozostałe wymagania Zamawiającego w ww. zakresie pozostają bez zmian. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zapytanie 13: Dotyczy rozdziału XIII. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rozwiązanie, którego moduł antyspamowy zostanie uruchomiony na serwerze pocztowym. Jeżeli tak to prosimy również o podanie rodzaju serwera pocztowego posiadanego przez Zamawiającego. Wyjaśnienie 13: Zamawiający potwierdza, że moduł antyspamowy może być uruchomiony na serwerze pocztowym i musi umożliwiać realizację ochrony na serwerze Exchange. Zapytanie 14: Dotyczy rozdziału XIII. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rozwiązanie, którego moduł antyspam zostanie uruchomiony, jako Gateway dla protokołów pocztowych? Wyjaśnienie 14: Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązanie, w którym moduł antyspam zostanie uruchomiony jako Gateway dla protokołów pocztowych. Zapytanie 15: Rozdział XI Wymagania wobec backupu rozbudowa: Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia umożliwiającego przenoszenie kluczy szyfrujących na nośniku USB. Pragniemy zauważyć iż w przypadku infrastruktury w, której występuje jedno urządzenie do wykonywania backupu, taka funkcjonalność jest całkowicie zbędna. Podtrzymanie tego wymagania w znaczącym stopniu ograniczy zakres możliwych do zaproponowania rozwiązań i utrudni złożenie konkurencyjnej oferty bez narażania Zamawiającego na niepotrzebne wydatki (klasa urządzeń). Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia do backupu z możliwością rozbudowy o sprzętowy mechanizm szyfrujący bez możliwości zabezpieczenia kluczy szyfrujących na pamięci USB? Wyjaśnienie 15: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza proponowanego rozwiązania i podtrzymuje zapisy Rozdziału XI. Załącznika Nr 1.1 do SIWZ.

9 Zapytanie 16: Dotyczy Wzoru umowy 14 - Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia nie gorsze niż wskazane w ofercie w przypadku wycofania modelów urządzeń z rynku? Wyjaśnienie 16: Zamawiający informuje, że nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy - w szczególności nie dopuszcza dostarczenia innych urządzeń niż wskazane w ofercie Wykonawcy. Zapytanie 17: Wzór umowy 10 punkt 7 Prosimy o skreślenie postanowienia, albowiem Zamawiający ma już postanowienia zabezpieczające go przed niewykonaniem umowy w terminie w postaci kar umownych. Podwójne zabezpieczenie Zamawiającego jest niewspółmierne do wartości wynagrodzenia, które otrzymuje Wykonawca, względnie prosimy o zmianę tego postanowienia, albowiem Wykonawca nie może odpowiadać za utratę dofinansowania przez Zamawiającego, jeśli to Zamawiający swoim działaniem przyczynił się do jego utraty. Poniżej propozycja zapisu 7. W przypadku nieterminowego zakończenia realizacji przedmiotu umowy z wyłącznej winy Wykonawcy skutkującego utratą przez Zamawiającego dofinansowania w ramach realizowanego projektu, o którym mowa w 2 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do wyrównania straty Zamawiającego, tj. wpłaty na konto Zamawiającego kwoty równej sumie utraconej dotacji, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o utracie części lub całości dotacji. Wyjaśnienie 17: Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisu 10 ust. 7 wzoru umowy. Postanowienia zawartego w 10 ust. 7 wzoru umowy nie należy rozumieć w ten sposób, że Wykonawca będzie zobowiązany do wyrównania straty z tytułu utraconej dotacji Zamawiającego w każdym przypadku nieterminowego zakończenia realizacji przedmiotu umowy, gdyż takiej wykładni sprzeciwia się m.in. treść przepisu art. 471 k.c. zgodnie z którym: Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.. Zapytanie 18: Wzór umowy 10 punkt 7 W związku z zapisami dotyczącymi nieterminowego wykonania zamówienia i niebezpieczeństwem utraty całości dofinansowania lub jego części, prosimy o podanie dokładnych terminów rozliczenia Projektu jakie obowiązują Zamawiającego z Jednostką Finansującą. Wyjaśnienie 18: Zamawiający informuje, że Wykonawcę obowiązuje 63 dniowy termin realizacji zamówienia. Termin ten liczony jest od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Dochowanie ww. terminu przez Wykonawcę umożliwi Zamawiającemu terminowe rozliczenie się z Jednostką Finansującą. Zapytanie 19: Czy w ostatnim czasie był w urzędzie przeprowadzany Audyt Bezpieczeństwa Informacji? Wyjaśnienie 19: Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono audytu bezpieczeństwa informacji. Zapytanie 20: Czy obecnie w urzędzie jest wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Informacji i czy jest poddawana regularnym przeglądom? Jeżeli tak to co wchodzi w jej skład (jakie procedury, instrukcje wykonawcze)?

10 Wyjaśnienie 20: Zamawiający informuje, że w Urzędzie została wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Informacji Zarządzeniem Burmistrza Nr 24/12 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Ww. Zarządzenie wraz z załącznikami jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Informacje Urzędu - Zarządzenia Burmistrza. Wdrożona PBI nie była dotychczas poddana przeglądowi. Zapytanie 21: Czy jest opracowana Polityka ochrony danych osobowych oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych? Czy są opracowanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? Wyjaśnienie 21: Zamawiający informuje, że w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny została opracowana Polityka Ochrony Danych osobowych oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, a także zostały opracowane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W ww. zakresie obowiązuje Zarządzenie Burmistrza Nr 24/12 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zapytanie 22: Czy zbiory danych osobowych są zgłoszone do GIODO? Wyjaśnienie 22: Zamawiający informuje, że zbiory danych osobowych są zgłoszone do GIODO. Zapytanie 23: Czy Zamawiający przetwarza informacje niejawne? Wyjaśnienie 23: Zamawiający informuje, że przetwarza informacje niejawne. Zapytanie 24: Czy w ramach opracowania i wdrożenia Polityki bezpieczeństwa informacji mają być także przygotowane inne procedury oprócz procedury postepowania w przypadku awarii, takie jak, procedury: przeglądów i konserwacji systemów, zarządzania incydentami, wykonywania kopii zapasowych, zarzadzania oprogramowaniem? Proszę o dokładne wymienienie co ma wchodzić w skład opracowania polityki bezpieczeństwa. Wyjaśnienie 24: Zamawiający informuje, że Wykonawca w ramach realizacji zamówienia musi opracować PBI w pełnym zakresie (obejmującym wszystkie procedury wymagane dla opracowania PBI) dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy (razem 7 sztuk), które muszą spełniać wymagania ustawowe oraz wskazane normy w Rozdziale XV. Załącznika nr 1.1.

11 Zapytanie 25: Certyfikowane szkolenia dla Administratorów (informatycy): Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym wykonawca zorganizuje szkolenia autorskie zgodne z wymogami określonymi w Załączniku 1.1? Wyjaśnienie 25: Zamawiający informuje, że podtrzymuje dotychczasowe wymogi i nie dopuszcza rozwiązań alternatywnych w opisanym wyżej zakresie. Zapytanie 26: Dotyczy Załącznik 1.1: WYMAGANIA WOBEC SERWERÓW, serwery TYP1 oraz TYP2. Pojawiają się zapisy: TYP 1 "Preinstalowany system operacyjny umożliwiający uruchomienie serwera baz danych aplikacji aktualnie działających w jednostce tj.: program do wymiany dokumentów z ZUS PŁATNIK, system do wymiany dokumentów RIO Edytor Aktów Prawnych XML Legislator ; System operacyjny misi być dostarczony z odpowiednią ilością licencji pozwalającą na jednoczesną pracę 212 użytkowników" TYP 2 "Preinstalowany system operacyjny umożliwiający uruchomienie serwera baz danych aplikacji aktualnie działających w jednostce tj.: program do wymiany dokumentów z ZUS PŁATNIK, system do wymiany dokumentów RIO Edytor Aktów Prawnych XML Legislator ; System operacyjny ma pozwalać na jednoczesną pracę 212 użytkowników" Z uwagi na konieczność dobrania odpowiednich licencji oprogramowania backupowego prosimy o informacje o rodzajach oraz dokładnych wersjach baz danych które będą uruchamiane na serwerach typu 1 oraz 2. Wyjaśnienie 26: Zamawiający informuje, że używa następujących wersji baz danych: MS SQL, SQL Firebird, MS Acces. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na konieczność spełnienia wszystkich wymogów dla tego typu oprogramowania jakie wynikają ze SIWZ, z zastrzeżeniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi. Zapytanie 27: Dotyczy Załącznik 1.1: WYMAGANIA WOBEC SERWERÓW, Doposażenie serwera jednostek organizacyjnych. W kontekście doboru licencji systemu backupu prosimy o informacje jaki System Operacyjny oraz jakie bazy danych na nim pracują (rodzaj oraz dokładna wersja). Wyjaśnienie 27: Zamawiający informuje, że doposażenie dotyczy serwera TYP 2 określonego w Załączniku 1.1. do SIWZ. Wykonawca zadania dostarczając serwer zainstaluje zaoferowany system operacyjny. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na konieczność spełnienia wszystkich wymogów dla tego typu oprogramowania jakie wynikają ze SIWZ. Zapytanie 28: Dotyczy Oprogramowanie zarządzające backupem (str. 23) Zamawiający wymaga aby oprogramowanie zarządzające backupem spełniało wymaganie: "Musi obsługiwać technologie wirtualizacyjne Hyper-V, VMware i CITRIX, z możliwością odtwarzania pojedynczych plików z maszyn wirtualnych z jednoprzebiegowego backupu. Wsparcie musi uwzględniać najnowsze wersje oprogramowania". Czy w przypadku technologii CITRIX Zamawiający dopuszcza backup maszyn wirtualnych poprzez agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej?

12 Wyjaśnienie 28: Zamawiający informuje, że w załączniku Nr 1.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Rozdziale XI Wymagania wobec backupu zmienia treść tabeli drugiej Oprogramowanie zarządzające backupem (wyjaśnienie 8). Zapytanie 29: Dotyczy Załącznik 1.1: WYMAGANIA WOBEC BACKUPU, Oprogramowanie zarządzające backupem pojawia się zapis: "Musi oferować pełne wsparcie dla backupu online MS SQL" Co Zamawiający rozumie pod pojęciem pełnego wsparcia dla backupu online MS SQL? Prosimy o podanie dokładnych wersji oprogramowania, które mają podlegać wsparciu. Tak jak ma to miejsce w punkcie dotyczącym aplikacji "System musi wspierać najnowsze wersje aplikacji i serwerów takich jak: Microsoft Windows Server 2008 R2, Exchange 2010, Domino 8.5, Windows 7". Wyjaśnienie 29: Zamawiający informuje, że w załączniku Nr 1.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Rozdziale XI Wymagania wobec backupu zmienia treść tabeli drugiej Oprogramowanie zarządzające backupem (wyjaśnienie 8). Zapytanie 30: Czy Zamawiający dopuści wykonanie części czynności instalacyjnych, konfiguracyjnych oraz serwisowych zdalnie (VPN)? Dostęp zdalny obniży koszty wdrożenia i serwisu oprogramowania backupowego. Wyjaśnienie 30: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wykonania części czynności instalacyjnych, konfiguracyjnych oraz serwisowych zdalnie. Zapytanie 31: Zamawiający na końcu rozdziału VI załącznika 1.1 zawarł następujące wymaganie "Ponadto należy dostarczyć 8 wkładek SFP zgodnych z powyższymi urządzeniami" zwracamy się z prośbą o określenie jakiego typu wkładki SFP są wymagane? Informacja ta jest o tyle istotna że definiuje maksymalną długość linku światłowodowego. Wyjaśnienie 31: Zamawiający informuje, że wymaga się wkładki do SFP służące do transmisji do 2 km. Pytanie 32 Czy autoloader taśmowy będzie podłączony do jednego z dostarczonych serwerów czy do serwera z Państwa posiadanej infrastruktury? Jeżeli do serwera, który Państwo posiadają, bardzo proszę o podanie modelu serwera oraz systemu operacyjnego. Wyjaśnienie 32 Zamawiający informuje, że autoloader taśmowy będzie podłączony do jednego z dostarczonych serwerów. Pytanie 33 Czy na dostarczonych serwerach będzie pracowała baza danych (MS SQL, Exchange, Domino, Oracle, Active Directory)? Wyjaśnienie 33 Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ w tym w Załączniku Nr 1.1. do SIWZ system zainstalowany na dostarczonych serwerach musi umożliwiać obsługę ww. wersji baz danych.

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, oprogramowania do wirtualizacji, systemu kopii zapasowych, szafy serwerowej z wyposażeniem, zasilacza UPS

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

DA.III.272.2.86.2013 Zielona Góra, 2013-12 - 18 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

DA.III.272.2.86.2013 Zielona Góra, 2013-12 - 18 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.86.2013 Zielona Góra, 2013-12 - 18 Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA 81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Zaproszenia SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 1 grudnia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 1 grudnia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 2343/14 WYROK z dnia 1 grudnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo