MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, r. ul. Wspólna 30, Warszawa Dyrektor Generalny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, r. ul. Wspólna 30, Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy nr BDGzp-2120B-103/ES/14 na zakup macierzy dyskowej, przełączników SAN, kart FC, systemu backupu danych i serwera Uprzejmie informuję, iż w trakcie trwania przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami. Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne spełniające następujące założenia techniczne? 1. System do kopii zapasowej składa się z serwera kopii zapasowej w zestawie z licencjami, jako integralny produkt dostarczany przez jednego producenta. 2. Rozwiązanie umożliwia backup nielimitowanej ilości serwerów klienckich jak i aplikacji zainstalowanych na tych serwerach. 3. Urządzenie jest dostarczane z zainstalowanymi, niezbędnymi do poprawnego działania składnikami takimi jak system operacyjny, oprogramowanie zabezpieczające, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowej, licencje aktywacyjne. 4. Serwer kopii zapasowej posiada osobny port typu Ethernet z minimalną prędkością transferu 1Gb/s przeznaczony do zdalnego zarządzania zarówno urządzeniem jak i systemem backupującym. 5. Serwer kopii zapasowej posiada wyjście do komunikacji z napędami taśmowymi w standardzie SAS z minimalną przepustowością 6Gb/s. 6. Urządzenie dysponuje 3 portami typu Ethernet z minimalną przepustowością 1Gb/s poprzez które będzie odbywać się komunikacja z serwerami backupowanymi. 7. Urządzenie oferuje 5 TB użytecznej przestrzeni dyskowej przed deduplikacją na odkładanie backupów danych. 8. Serwer zapewnia pełne zabezpieczenia na wypadek awarii podzespołów poprzez obecność dwóch zasilaczy, dysków zabezpieczonych przynamniej w RAID 5 oraz osobnych dysków dla systemu operacyjnego i oprogramowania do kopii zapasowej.

2 9. Urządzenie jest dostarczane z minimum trzyletnim wsparciem technicznym producenta dostępnym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, obejmującym zarówno sprzęt jak i oprogramowanie na nim zainstalowane. 10. Serwer posiada 3 letni okres gwarancyjny z gwarancją wymiany następnego dnia roboczego. 11. System jest zoptymalizowany do użycia jak najmniejszej ilości napędów taśmowych. 12. System umożliwia backup po sieci LAN serwerów z Windows 2003/2008 i Linux. 13. Potrafi backupować online bazy danych, np. Oracle, Exchange, MS SQL. 14. Jest możliwe odtworzenie pojedynczej wiadomości w skrzynkach użytkowników serwera Exchange. Opcja umożliwia odzyskiwanie z backupu bazy danych bez dodatkowego backupu skrzynek pocztowych w trybie MAPI. 15. Posiada wbudowany mechanizm do backupowania otwartych plików. 16. Potrafi wykorzystywać do backupu mechanizm kopii migawkowych systemu Microsoft Windows 2003 (VSS). 17. Posiada możliwość automatycznego backup bazującego na kalendarzu. Możliwość backupu typu: full, incremental, differential. 18. Umożliwia wykonywanie skryptów przed i po backupie. 19. Posiada możliwość szyfrowania danych przesyłanych przez sieć LAN. Opcja jest ściśle zintegrowana z produktem do backupu. 20. Posiada możliwość kompresji na kliencie backupowym przed wysłaniem danych przez sieć. 21. Posiada możliwość wykonywania backupów na urządzenia dyskowe, które następnie będą automatycznie powielane na nośniki taśmowe (D2D2T). 22. System posiada możliwość monitowania i alterowania poprzez i SNMP. 23. Posiada możliwość backupu online danych z systemu SharePoint Portal Server, wraz z odtwarzaniem pojedynczych dokumentów z jednoprzebiegowego backupu. 24. Posiada możliwość zintegrowania się z API Vmware - Vstorage API celem wydajnego backupu danych z możliwością odtwarzania pojedynczych plików (zawartych w VMDK dla systemów Windows), backup jest wykonywany jednoprzebiegowo (cały plik VMDK backupowany raz). 25. Dla technologii wirtualizacyjnych firmy Microsoft (Hyper-V), posiada możliwość odtwarzania pojedynczych plików z maszyn wirtualnych Windows z jednoprzebiegowego backupu. 26. System posiada możliwość wykonania backupu Active Directory a następnie odzyskania pojedynczych obiektów AD bez restartu i resynchronizacji systemu. Backup ten jest wykonywany jednoprzebiegowo. 27. System oferuje możliwość centralnego zarządzania serwerami (Media Serwerami) systemu backupowego zarówno dla rozwiązania typu serwer backupowy z licencjami jak i dla wersji bez serwera jako samoistne licencje. 28. Posiadać (jako opcja) moduł bazodanowy do backupu systemu archiwizacyjnego Symantec Enterprise Vault.

3 29. System posiada w zestawie komponent, włączany, działający jako integralna część systemu backupowego) deduplikację danych. Funkcjonalność tego modułu opiera się na blokowej deduplikacji danych wykonywanej online a więc w trakcie wykonywania zadania backupowego. Proces deduplikacji danych odbywa się na kliencie (serwerze z danymi czy aplikacją) lub na media serwerze. Konfiguracja i zarządzanie całym procesem, przełączanie miejsca deduplikacji odbywa się za pomocą jednej konsoli zarządzającej systemem backupowym jedna konsola dla konfigurowania i zarządzania całością procesów backupowych i odtwarzania danych. 30. Deduplikacja danych na kliencie (optymalizacja transferu danych przez sieć LAN/WAN) jest dostępna dla systemów Windows i Linux i nie wymaga instalacji dodatkowych komponentów czy agentów poza oprogramowaniem klienckim systemu backupowego. 31. Włączenie funkcjonalności deduplikacji danych nie powoduje konieczności doinstalowania dodatkowego oprogramowania nie tylko po stronie klienta backupu ale także media serwera (serwera systemu backupowego). 32. Umożliwia odtwarzanie pojedynczych elementów (maili, elementów AD, plików czy baz danych ) z aplikacji Exchange, Active Directory, SharePoint i MS SQL zainstalowanych w środowiskach wirtualnych (Vmware, Hyper-V) poprzez backup całej maszyny wirtualnej pojedynczy backup całego pliku vmdk a odtwarzanie różnego typu (cała maszyna, plik z systemu plikowego, element aplikacji/baza danych). 33. Wspiera najnowsze wersje produktów takich jak: Microsoft SharePoint 2010, Microsoft Exchange 2010, Microsoft SQL Server 2008 R2, Mac OSX Posiada możliwość szyfrowania komunikacji pomiędzy klientem (serwerem produkcyjnym) a serwerem backupowym za pomocą SSL. 35. Integruje się z konsola vcenter dając administratorowi Vmware możliwość monitorowania stanu backupu maszyn wirtualnych. 36. Funkcja disaster-recovery jest dostępna dla systemów Windows i oprócz odtwarzania systemu operacyjnego umożliwia zmianę sterowników minimum do urządzeń pamięci masowych czy kart sieciowych tak by było możliwe odtworzenie systemu na innym fizycznym sprzęcie. 37. Istnieje możliwość wykonywania konwersji P2V lub B2V systemów fizycznych (Windows) na maszyny wirtualne (Vmware i Hyper-V) w dwojaki sposób, jeden P2V pozwala na równoczesny backup danych i jednoczesną konwersję do pełnej maszyny wirtualnej, natomiast sposób B2V wykonuje zadanie konwersji po zakończeniu zadania backupowego. Oba sposoby konwersji są wewnętrznymi komponentami systemu backupowego i nie wymagają dodatkowych licencji czy instalacji dodatkowego oprogramowania. 38. Istnieje możliwość zarządzania systemem backupowym poprzez CLI (Command Line Interface) poprzez komponent Windows PowerShell.

4 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania powyższych rozwiązań. Treść SIWZ pozostaje bez zmian. Pytanie 2: Czy Zamawiający wymaga 3 letniego wsparcia technicznego dostępnego 24h 7 dni w tygodniu na urządzenie oraz oprogramowanie do backupu zainstalowane na tym urządzeniu? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku systemu backupu danych w załączniku do projektu umowy (Szczegółowy zakres przedmiotu umowy) oraz w załączniku nr 2a do SIWZ dokonano poniższych zmian: 1) zmianie uległa treść pkt 9, który otrzymuje poniższe brzmienie: 9) Urządzenie musi być dostarczone z minimum rocznym wsparciem technicznym producenta dostępnym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, obejmującym oprogramowanie na nim zainstalowane;. 2) skreślono pkt 50. Pytanie 3: Dotyczy szczegółowego zakresu przedmiotu umowy, punkt 4. System Backupu Danych, podpunkt 21. Zamawiający według podpunktu pierwszego wymaga sprzętowego appliance'u (hardware+software od jednego producenta). Nie jest nam znane takie rozwiązanie, które spełniałoby zapisy z podpunktu 21. Czy zatem Zamawiający pisząc, że urządzenie musi posiadać możliwość pracy w klastrze serwerów Microsoft dopuści rozwiązanie, które zapewni wysoką dostępność dla urządzenia kopii zapasowych poprzez możliwość replikacji zasobów na drugie bliźniacze urządzenie? Pytanie 4: Dotyczy szczegółowego zakresu przedmiotu umowy, punkt 4. System Backupu Danych, podpunkt 48. Zamawiający według podpunktu 48 wymaga aby istniał model licencjonowania oparty o ilość backupowanych danych. Nie jest nam znane rozwiązanie spełniające wszystkie podpunkty wymienione w specyfikacji i jednocześnie podpunkt 48. Czy zatem Zamawiający dopuści rozwiązanie wyposażone w minimum 5 TB przestrzeni dyskowej (zgodnie z podpunktem 7) gdzie ograniczeniem dla ilości skopiowanych danych będzie przestrzeń dostępna na urządzeniu (minimum 5 TB) z nielimitowanym dostępem do funkcjonalności rozwiązania. Odpowiedź dotyczy pytania 3 i 4: Zamawiający informuje, że w załączniku do projektu umowy - Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz w załączniku nr 2a do SIWZ w przypadku systemu backupu danych wykreślono punkt 21 i 48.

5 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, w związku z odpowiedziami, w załączniku do projektu umowy oraz w załączniku 2a do SIWZ zmianie uległa treść w zakresie dotyczącym systemu backupu danych. Zmieniona treść załącznika do projektu umowy oraz załącznika nr 2a do SIWZ w zakresie dotyczącym systemu backupu danych stanowią załączniki do powyższych odpowiedzi.

6 Załącznik do umowy nr BDGzp-2120B-103/ES/14 z dnia Szczegółowy zakres przedmiotu umowy 1. Macierz dyskowa 1 szt.: 1) Macierz musi umożliwiać zainstalowanie jej w standardowej szafie 19 ; 2) Macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii; 3) Macierz musi umożliwiać zarządzanie poprzez sieć LAN; 4) Wymagane jest, aby architektura wewnętrzna macierzy wykorzystywała standard SAS 2.0; 5) Macierz musi posiadać co najmniej 4 porty iscsi 1Gb/s oraz 8 portów FC 8 Gb/s; 6) Macierz musi mieć możliwość doposażenia kontrolerów w następujące interfejsy opcjonalne (dla całej macierzy): a) 8 portów iscsi 1 Gb/s, b) 8 portów SAS 6 Gb/s, c) 4 porty iscsi 10 Gb/s. 7) Macierz musi wspierać zasilanie z dwóch niezależnych źródeł prądu; 8) Macierz musi obsługiwać dyski 2,5 jak i 3,5 ; 9) Macierz musi obsługiwać dyski SAS o pojemnościach 146GB, 300GB, 600GB, 900GB, 1,2TB, dyski NL-SAS 1TB, 2TB, 3TB, 4TB oraz dyski SSD 200GB, 400GB i 800 GB; 10) Macierz musi obsługiwać dyski SAS, NL-SAS, SSD i umożliwiać mieszanie ich w ramach jednej półki dyskowej; 11) Macierz musi być wyposażona w minimum 18 dysków typu SAS 2,5 600 GB (10k rpm) każdy; 12) Macierz musi obsługiwać poziomy RAID 0,1,5,6,10; 13) Musi gwarantować możliwość rozbudowy on-line do co najmniej 240 dysków przy pomocy dysków 2,5 bez konieczności wymiany kontrolerów oraz zakupu dodatkowych licencji; 14) Macierz musi być wyposażona w minimum 8GB pamięci Cache; 15) Macierz musi umożliwiać rozbudowę pamięci cache do 16GB; 16) Pamięć cache przeznaczona dla procesu zapisu musi być zabezpieczona przed skutkami awarii jednego z kontrolerów; 17) Możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli administracyjnej; 18) Macierz musi posiadać funkcjonalność bezpośredniego monitoringu kluczowych parametrów wydajnościowych, a także aktualnego stanu urządzenia; 19) Musi istnieć funkcjonalność Cache dla procesu odczytu; 20) Musi istnieć funkcjonalność Mirrored Cache dla procesu zapisu; 21) Minimalna ilość wspieranych wirtualnych dysków logicznych (LUN) dla całej (globalnej) puli dyskowej musi wynosić co najmniej 2000;

7 22) Macierz musi obsługiwać LUN Masking i LUN Mapping; 23) Macierz musi obsługiwać funkcjonalność dynamicznej alokacji przestrzeni dyskowej większej niż jest dostępna fizycznie oraz musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności dla wybranych woluminów; 24) Macierz musi umożliwiać wykonanie kopii danych typu snapshot (PiT) wolumenów. Zasoby źródłowe kopii PiT oraz docelowe kopii PiT mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, NL-SAS); 25) Macierz musi obsługiwać min. 64 kopii migawkowych oraz umożliwiać rozbudowę o funkcjonalność obsługi do 2040 kopii migawkowych; 26) Kopie danych typu snapshot muszą być wykonywane przez macierz jako pojedyncza operacja w co najmniej trzech możliwych trybach: a) kopia pełna, b) kopia wskaźnikowa, c) przyrostowa kopia pełna. 27) Macierz musi umożliwiać odtworzenie zawartości woluminu logicznego z kopii typu snapshot bez konieczności kopiowania danych za pośrednictwem serwera; 28) Macierz musi obsługiwać grupy spójności wolumenów do celów kopiowania i replikacji; 29) Macierz musi umożliwiać rozbudowę o dodatkową funkcjonalność wykonywania zdalnej replikacji synchronicznej i asynchronicznej wolumenów logicznych. Zasoby źródłowe kopii zdalnej oraz docelowe kopii zdalnej mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, NL-SAS); 30) Macierz musi umożliwiać rozbudowę o dodatkową funkcjonalność analizującą obciążenie wolumenów logicznych na poziomie ich elementów (extent), a następnie automatyczne przenoszenie najbardziej aktywnych elementów pomiędzy dyskami o różnych wydajnościach; 31) Macierz musi umożliwiać rozbudowę o dodatkową funkcjonalność odblokowania ograniczeń sprzętowych, zwiększając wydajność macierzy; 32) Macierz musi umożliwiać wykonywanie migracji wolumenów w ramach zasobów dyskowych bez zatrzymywania aplikacji z nich korzystających. Macierz musi posiadać możliwość migracji danych z zewnętrznych zasobów dyskowych; 33) Macierz musi umożliwiać zmianę typu wolumenów w ramach zasobów dyskowych bez zatrzymywania aplikacji z nich korzystających; 34) Macierz musi umożliwiać konfigurowanie woluminu dyskowego posiadającego dwie kopie fizyczne na różnych grupach dyskowych i różnego typu (mirroring). W przypadku zapisu macierz zapisuje do obu kopii synchronicznie. W przypadku odczytu czyta tylko z jednej kopii. Kiedy jedna kopia jest niedostępna macierz automatycznie korzysta tylko z dostępnej kopii a po naprawie brakującej kopii automatycznie synchronizuje dane. Wolumin

8 mirrorowany może być przekształcony w zwykły wolumin albo poprzez usunięcie jednej kopii albo poprzez wyodrębnienie jednej kopii w osobny wolumin; 35) Wymagane jest aby dostarczona macierz posiadała interfejs zarządzający GUI, CLI nie wymagający instalacji dodatkowego oprogramowania na stacji zarządzającej; 36) Macierz musi umożliwiać zmianę mikro-kodu bez przerywania dostępu do danych; 37) Macierz musi umożliwiać monitorowanie stanu jej pracy za pośrednictwem protokołu SNMP; 38) Macierz musi umożliwiać automatyzację procesu informacji o stanie urządzenia, w tym informacji o awariach za pomocą wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną; 39) 3 letni serwis producenta z czasem naprawy 24h od zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 2. Przełącznik SAN 2 szt.: 1) Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC 8 Gb/s i posiadać możliwość pracy portów FC z prędkościami 8,4,2 Gb/s z funkcją autonegocjacji prędkości; 2) Przełącznik FC musi posiadać minimum 24 sloty na moduły FC. Wymaga się aby przełącznik został dostarczony z co najmniej 8 portami aktywnymi. Każdy aktywny port musi być obsadzony modułami SFP 8 Gb/s. Wszystkie wymagane funkcje muszą być dostępne dla minimum 8 portów FC przełącznika; 3) Rodzaj obsługiwanych portów: F, N, FL; 4) Przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 2U i szerokość 19 oraz musi być dostarczony z zespołem montażowym dającym możliwość montażu w szafie 19 ; 5) Zamawiający wymaga dostarczenia 8 kabli światłowodowych wielomodowych każdy o długości 5m z typem wtyków LC-LC; 6) 2 letni serwis producenta. 3. Karta FC 2 szt.: 1) Dwuportowa karta FC działająca w standardzie 8 Gb/s wyposażona we wkładki SFP; 2) Karty zostaną zainstalowane w istniejących serwerach Kupującego IBM x3850 i podłączone do przełączników SAN, które są przedmiotem tego zamówienia; 3) Proponowane karty powinny pochodzić od producenta serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane poświadczenie). Powinny być kompatybilne z proponowanymi przełącznikami SAN i nie powodować utraty gwarancji serwerów; 4) 3 letni serwis producenta z czasem naprawy 24h od zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 4. System Backupu Danych 1 szt.: 1) System do kopii zapasowej musi składać się z serwera kopii zapasowej w zestawie z licencjami, jako integralny produkt dostarczany przez jednego producenta; 2) Model licencjonowania musi obejmować nieograniczoną ilość licencji na serwery klienta, które będą kopiowane a także aplikacje na tych serwerach;

9 3) Urządzenie musi być dostarczone z zainstalowanymi, niezbędnymi do poprawnego działania składnikami takimi jak system operacyjny, oprogramowanie zabezpieczające, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowej, licencje aktywacyjne; 4) Urządzenie musi mieć osobny port typu Ethernet z minimalną prędkością transferu 1Gb/s przeznaczony do zdalnego zarządzania zarówno urządzeniem jak i systemem backupującym; 5) Urządzenie musi mieć wyjście do komunikacji z napędami taśmowymi w standardzie SAS z minimalną przepustowością 6Gb/s; 6) Urządzenie musi dysponować minimum 3 portami typu Ethernet z minimalną przepustowością 1Gb/s poprzez które będzie odbywać się komunikacja z serwerami backupowanymi; 7) Przestrzeń dyskowa urządzenia dostępna dla użytkownika powinna zawierać min. 5 TB i oferować deduplikację danych; 8) Urządzenie musi zapewniać pełne zabezpieczenia na wypadek awarii podzespołów poprzez obecność dwóch zasilaczy, dysków w systemie RAID 5 oraz osobnych dysków dla systemu operacyjnego i oprogramowania do kopii zapasowej; 9) Urządzenie musi być dostarczone z minimum rocznym wsparciem technicznym producenta dostępnym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, obejmującym oprogramowanie na nim zainstalowane; 10) Urządzenie musi mieć minimum 3 letni okres gwarancyjny; 11) Urządzenie powinno posiadać możliwość równoczesnego zapisu/ odczytu na wielu napędach taśmowych w tym samym czasie; 12) Urządzenie powinno backupować online bazy danych, np. Oracle, Exchange, MS SQL; 13) Backup i odtwarzanie serwera Exchange powinno umożliwiać odtworzenie na poziomie pojedynczej wiadomości w skrzynkach użytkowników. Opcja powinna umożliwiać odzyskiwanie z backupu bazy danych bez dodatkowego backupu skrzynek pocztowych w trybie MAPI; 14) Urządzenie powinno posiadać również wbudowany mechanizm do backupowania otwartych plików; 15) Urządzenie powinno potrafić wykorzystywać do backupu mechanizm kopii migawkowych systemu Microsoft Windows (VSS); 16) Urządzenie powinno posiadać funkcje disaster recovery dla systemu Windows umożliwiające proste i szybkie automatyczne odtworzenie serwera po awarii zapewniające integralność i spójność danych, opcja ta powinna być integralną częścią systemu backupowego; 17) Urządzenie powinno posiadać możliwość automatycznego backup bazującego na kalendarzu. Możliwość backupu typu: full, incremental, differential; 18) Urządzenie powinno posiadać możliwość wykonywania skryptów przed i po backupie (np. uruchamianych przed backupem bazy oraz po wykonaniu backupu off-line bazy, kasowanie redo logów);

10 19) Urządzenie powinno posiadać możliwość szyfrowania danych przesyłanych przez sieć LAN. Możliwość ta powinna być ściśle zintegrowana z produktem do backupu; 20) Urządzenie powinno posiadać możliwość kompresji na kliencie backupowym przed wysłaniem danych przez sieć; 21) Urządzenie powinno posiadać możliwość wykonywania backupów na urządzenia dyskowe, które następnie będą automatycznie powielane na nośniki taśmowe (D2D2T). System backupowy powinien, tak długo jak dane obecne są na dyskach, wykorzystywać je w procesach restore, znacznie skracając czas odtworzenia danych; 22) Oprogramowanie urządzenia powinno oferować funkcjonalność pozwalającą zminimalizować ilość koniecznych do wykonywania powtarzalnych pełnych kopii danych systemów plików; 23) Urządzenie powinno posiadać możliwość monitowania i alertowania poprzez i SNMP; 24) Urządzenie powinno posiadać możliwość backupu online danych z systemu SharePoint Portal Server, wraz z odtwarzaniem pojedynczych dokumentów z jednoprzebiegowego backupu; 25) Urządzenie musi mieć możliwość zintegrowania się z technologią vstorage API celem wydajnego backupu danych z możliwością odtwarzania pojedynczych plików (zawartych w VMDK dla systemów Windows), backup musi być wykonywany jednoprzebiegowo (cały plik VMDK backupowany raz); 26) Urządzenie musi wspierać najnowsze wersje środowisk Vmware vsphere 4.0/5.0 lub nowszych i wspierać backup za pomocą mechanizmu vstorage API dając te same możliwości jak z wykorzystaniem mechanizmu VCB; 27) Urządzenie musi wspierać dla technologii wirtualizacyjnych firmy Microsoft (Hyper-V), z możliwością odtwarzania pojedynczych plików z maszyn wirtualnych Windows z jednoprzebiegowego backupu. Wsparcie musi uwzględniać najnowsze wersje oprogramowania Windows 2008 R2 lub 2012 w tym R2; 28) Urządzenie powinno posiadać możliwość wykonania backupu Active Directory a następnie odzyskania pojedynczych obiektów AD bez restartu i resynchronizacji systemu. Backup ten powinien być wykonywany jednoprzebiegowo; 29) Urządzenie musi mieć możliwość centralnego zarządzania serwerami (Media Serwerami) systemu backupowego z pomocą nadrzędnej konsoli; 30) Urządzenie musi mieć możliwość backupu poprzez sieć SAN zasobów z serwerów Linux, tak by tylko metadane były wysyłane przez sieć LAN; 31) Urządzenie musi zapewniać pełne wsparcie dla backupu online MS SQL 2008/ 2010/ 2012/ 2014 także w wersjach Express; 32) Urządzenie musi mieć możliwość współpracy z SCOM (Microsoft System Center Operation Manager);

11 33) Urządzenie musi mieć możliwość posiadania moduł bazodanowego do backupu systemu archiwizacyjnego Symantec Enterprise Vault; 34) Urządzenie musi mieć możliwość integracji z systemem archiwizacyjnym Enterprise Vault (EV) tak by było możliwe automatyczne przenoszenie archiwów EV na taśmy; 35) Urządzenie musi wspierać najnowsze wersje aplikacji i serwerów takich jak: Windows 2008 R2/2012 R2, Exchange 2010/2013, Domino 8.5/9, Windows 7/8/8.1; 36) Urządzenie musi posiadać jako opcję (komponent, włączany działający jako integralna część aplikacji backupowej) deduplikację danych. Funkcjonalność tego modułu musi opierać się na blokowej deduplikacji danych wykonywanej online a więc w trakcie wykonywania zadania backupowego. Proces deduplikacji danych musi odbywać się na kliencie (serwerze z danymi czy aplikacją) lub na media serwerze. Konfiguracja i zarządzanie całym procesem, przełączanie miejsca deduplikacji musi odbywać się za pomocą jednej konsoli zarządzającej systemem backupowym jedna konsola dla konfigurowania i zarządzania całością procesów backupowych i odtwarzania danych; 37) Deduplikacja danych na kliencie (optymalizacja transferu danych przez siec LAN/WAN) musi być dostępna dla systemów Windows i Linux i nie może wymagać instalacji dodatkowych komponentów czy agentów poza oprogramowaniem klienckim systemu backupowego; 38) Włączenie funkcjonalności deduplikacji danych nie może powodować konieczności doinstalowania dodatkowego oprogramowania nie tylko po stronie klienta backupu ale także media serwera (serwera systemu backupowego); 39) Urządzenie musi posiadać otwarte API umożliwiające podłączanie urządzeń deduplikacyjnych innych firm; 40) Urządzenie musi umożliwiać odtwarzanie pojedynczych elementów (maili, elementów AD, plików czy baz danych ) z aplikacji Exchange, Active Directory, SharePoint i MS SQL zainstalowanych w środowiskach wirtualnych (Vmware, Hyper-V) poprzez backup całej maszyny wirtualnej pojedynczy backup całego pliku vmdk a odtwarzanie różnego typu (cała maszyna, plik z systemu plikowego, element aplikacji/baza danych); 41) Urządzenie musi posiadać jako opcje moduł do archiwizacji danych z Exchange i systemu plików tak by móc przenosić część danych z tych systemów na oddzielną przestrzeń dyskową celem odchudzenia systemów produkcyjnych. Dane zarchiwizowane z serwerów Exchange muszą być dostępne dla poszczególnych użytkowników poprzez wtyczkę do klienta poczty- Outlook; 42) Urządzenie musi wspierać najnowsze wersje produktów takich jak: Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server; 43) Urządzenie musi mieć możliwość szyfrowania komunikacji pomiędzy klientem (serwerem produkcyjnym) a serwerem backupowym za pomocą SSL;

12 44) Urządzenie musi integrować się z konsolą vcenter dając administratorowi Vmware możliwość monitorowania stanu backupu maszyn wirtualnych a także możliwość sprawdzenia poprawności kopii i jej odzyskiwalności; 45) Funkcja disaster-recovery musi być dostępna dla systemów Windows i oprócz odtwarzania systemu operacyjnego musi umożliwiać zmianę sterowników minimum do urządzeń pamięci masowych czy kart sieciowych tak by było możliwe odtworzenie systemu na innym fizycznym sprzęcie; 46) Musi istnieć możliwość wykonywania konwersji P2V, B2V oraz C2V systemów fizycznych (Windows) na maszyny wirtualne (Vmware i Hyper-V) na 3 sposoby: jeden P2V pozwala na równoczesny backup danych i jednoczesną konwersję do pełnej maszyny wirtualnej, drugi sposób: B2V wykonuje zadanie konwersji po zakończeniu zadania backupowego oraz trzeci: C2V czyli konwersja bezpośrednia całego obrazu maszyny fizycznej w trakcie jej działania do maszyny wirtualnej bez tworzenia kopii zapasowej. Wszystkie sposoby konwersji są wewnętrznymi komponentami systemu backupowego i nie wymagają dodatkowych licencji czy instalacji dodatkowego oprogramowania; 47) Musi istnieć możliwość zarządzania systemem backupowym z wykorzystaniem CLI (Command Line Interface) poprzez komponent Windows PowerShell obejmująca wszystkie zadania administracyjne pokrywające się możliwościami z interfejsem graficznym w 100%. Sprzedawca zainstaluje, uruchomi oraz wykona wstępną konfigurację ww. urządzeń i systemu. Prace będą odbywać się poza godzinami pracy urzędu tj. po 16:15 lub w dni wolne od pracy. 5. Serwer 1 szt.: Lp. Oferowany typ, model Opis wymagań minimalnych Producent Parametry techniczne oferowanego sprzętu Producent: 1. Typ procesora Procesor wielordzeniowy dedykowany do pracy w serwerach wieloprocesorowych Model: 2. Wydajność systemu Wydajność dla konfiguracji 2 procesorowej musi osiągnąć min. 650 punktów w teście SPECint_rate 2006 Base na podstawie tabeli dostępnej na 3. Liczba procesorów Zainstalowany 1 procesor 4. Płyta główna Dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera

13 Pamięć RAM Dyski twarde Sloty PCI Kontroler macierzowy Sloty rozszerzeń Porty Napęd optyczny Inne napędy Karta graficzna Zasilanie Zainstalowane 16GB pamięci operacyjnej z korekcją błędów ECC. Możliwość rozszerzenia pamięci do minimum 768GB Zainstalowane 2 dyski 300GB SAS, obrotów na minutę, Hot-Swap 2.5 Zainstalowane 3 dyski 146GB SAS, obrotów na minutę, Hot-Swap 2.5 Minimum 3 sloty PCI-E x8. Serwer musi mieć możliwość rozbudowy o kolejne 3 sloty PCI-E lub posiadać takie sloty w standardzie Sprzętowy kontroler macierzowy SAS/SATA umożliwiający konfigurację dysków w RAID 0/1/10/5 z wbudowaną pamięcią typu Flash o pojemności minimum 512 MB Zintegrowane z płytą główną 4 porty sieciowe Gigabit Ethernet. Możliwość uruchomienia 2 portów 10Gb/s, do których dostęp aktywowany jest poprzez instalację dodatkowej karty rozszerzeń, niezajmującej żadnego ze slotów PCI-E, lecz posiadającej swoje dedykowane złącze na płycie głównej 4 porty RJ port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania. 8 portów USB (2 z przodu, 4 z tyłu, 2 wewnątrz serwera). 2 porty VGA 1 port szeregowy Wewnętrzny DVD-RW Wewnętrzny napęd typu RDX z dwoma nośnikami o pojemności minimum 320 GB każdy Zintegrowana karta graficzna min. 16MB osiągająca rozdzielczość co najmniej 1600x1200 przy 75Hz i obsługująca co najmniej 16 milionów kolorów Redundantne zasilacze typu Hot-Plug, maksymalnie 750W na zasilacz

14 Wspierane systemy operacyjne Obudowa Chłodzenie Bezpieczeństwo Zarządzanie Gwarancja Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Small Business Server 2008, Red Hat Enterprise Linux 5, Red Hat Enterprise Linux 6, SUSE LINUX Enterprise Server 10, SUSE LINUX Enterprise Server 11, VMware ESX/ESXi 4.1, VMware vsphere 5, VMware vsphere 5.1 Obudowa o wysokości maksymalnie 2U, dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych Redundantne wiatraki typu Hot-Plug Panel diagnostyczny dostępny od frontu serwera, podający informacje o statusie serwera, wyświetlający informacje o błędach, oraz pozwalający na szybkie zdiagnozowanie, którego elementu dotyczy ewentualne ostrzeżenie. Serwer musi posiadać wbudowaną funkcjonalność przewidywania awarii istotnych komponentów serwera takich jak: zasilacze, procesory, regulatory napięcia, pamięci, dyski twarde, wentylatory Zarządzanie serwerem poprzez zintegrowany moduł zarządzający. Posiadać on musi własny interfejs graficzny dostępny z poziomu strony WWW. Z poziomu interfejsu dostępne muszą być takie funkcje jak uruchamianie/ wyłączanie serwera, sprawdzenie informacji o parametrach serwera, przejęcie konsoli w dowolnym momencie działania systemu 3 lata, w miejscu instalacji, przyjmowanie zgłoszeń w 9x5, na następny dzień roboczy

15 System Backupu Danych 1 szt. Załącznik 2a do SIWZ Lp. Oferowany typ, model Opis wymagań Producent Parametry techniczne oferowanego sprzętu 1. System do kopii zapasowej musi składać się z serwera kopii zapasowej w zestawie z licencjami, jako integralny produkt dostarczany przez jednego producenta; 2. Model licencjonowania musi obejmować nieograniczoną ilość licencji na serwery klienta, które będą kopiowane a także aplikacje na tych serwerach; 3. Urządzenie musi być dostarczone z zainstalowanymi, niezbędnymi do poprawnego działania składnikami takimi jak system operacyjny, oprogramowanie zabezpieczające, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowej, licencje aktywacyjne; 4. Urządzenie musi mieć osobny port typu Ethernet z minimalną prędkością transferu 1Gb/s przeznaczony do zdalnego zarządzania zarówno urządzeniem jak i systemem backupującym; 5. Urządzenie musi mieć wyjście do komunikacji z napędami taśmowymi w standardzie SAS z minimalną przepustowością 6Gb/s; 6. Urządzenie musi dysponować minimum 3 portami typu Ethernet z minimalną przepustowością 1Gb/s poprzez które będzie odbywać się komunikacja z serwerami backupowanymi; 7. Przestrzeń dyskowa urządzenia dostępna dla użytkownika powinna zawierać min. 5 TB i oferować deduplikację danych; 8. Urządzenie musi zapewniać pełne zabezpieczenia na wypadek awarii podzespołów poprzez obecność dwóch zasilaczy, dysków w systemie RAID 5 oraz osobnych dysków dla systemu operacyjnego i oprogramowania do kopii zapasowej; 9. Urządzenie musi być dostarczone z minimum rocznym wsparciem technicznym producenta dostępnym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, obejmującym oprogramowanie na nim zainstalowane; 10. Urządzenie musi mieć minimum 3 letni okres gwarancyjny; 11. Urządzenie powinno posiadać możliwość równoczesnego zapisu/ odczytu na wielu napędach taśmowych w tym samym czasie; 12. Urządzenie powinno backupować online bazy danych, np. Oracle, Exchange, MS SQL; 13. Backup i odtwarzanie serwera Exchange powinno umożliwiać odtworzenie na poziomie pojedynczej wiadomości w skrzynkach użytkowników. Opcja powinna umożliwiać odzyskiwanie z backupu bazy danych bez dodatkowego backupu skrzynek pocztowych w trybie MAPI; 14. Urządzenie powinno posiadać również wbudowany mechanizm do backupowania otwartych plików;

16 15. Urządzenie powinno potrafić wykorzystywać do backupu mechanizm kopii migawkowych systemu Microsoft Windows (VSS); 16. Urządzenie powinno posiadać funkcje disaster recovery dla systemu Windows umożliwiające proste i szybkie automatyczne odtworzenie serwera po awarii zapewniające integralność i spójność danych, opcja ta powinna być integralną częścią systemu backupowego; 17. Urządzenie powinno posiadać możliwość automatycznego backup bazującego na kalendarzu. Możliwość backupu typu: full, incremental, differentia; 18. Urządzenie powinno posiadać możliwość wykonywania skryptów przed i po backupie (np. uruchamianych przed backupem bazy oraz po wykonaniu backupu off-line bazy, kasowanie redo logów); 19. Urządzenie powinno posiadać możliwość szyfrowania danych przesyłanych przez sieć LAN. Możliwość ta powinna być ściśle zintegrowana z produktem do backupu; 20. Urządzenie powinno posiadać możliwość kompresji na kliencie backupowym przed wysłaniem danych przez sieć; 21. Urządzenie powinno posiadać możliwość wykonywania backupów na urządzenia dyskowe, które następnie będą automatycznie powielane na nośniki taśmowe (D2D2T). System backupowy powinien, tak długo jak dane obecne są na dyskach, wykorzystywać je w procesach restore, znacznie skracając czas odtworzenia danych; 22. Oprogramowanie urządzenia powinno oferować funkcjonalność pozwalającą zminimalizować ilość koniecznych do wykonywania powtarzalnych pełnych kopii danych systemów plików; 23. Urządzenie powinno posiadać możliwość monitowania i alertowania poprzez i SNMP; 24. Urządzenie powinno posiadać możliwość backupu online danych z systemu SharePoint Portal Server, wraz z odtwarzanie pojedynczych dokumentów z jednoprzebiegowego backupu; 25. Urządzenie musi mieć możliwość zintegrowania się z technologią vstorage API celem wydajnego backupu danych z możliwością odtwarzania pojedynczych plików (zawartych w VMDK dla systemów Windows), backup musi być wykonywany jednoprzebiegowo (cały plik VMDK backupowany raz); 26. Urządzenie musi wspierać najnowsze wersje środowisk Vmware vsphere 4.0/5.0 lub nowszych i wspierać backup za pomocą mechanizmu vstorage API dając te same możliwości jak z wykorzystaniem mechanizmu VCB; 27. Urządzenie musi wspierać dla technologii wirtualizacyjnych firmy Microsoft (Hyper-V), z możliwością odtwarzania pojedynczych plików z maszyn wirtualnych Windows z jednoprzebiegowego backupu. Wsparcie musi uwzględniać najnowsze wersje oprogramowania Windows 2008 R2 lub 2012 w tym R2; 28. Urządzenie powinno posiadać możliwość wykonania backupu Active Directory a następnie odzyskania pojedynczych obiektów AD bez restartu i resynchronizacji systemu. Backup ten powinien być

17 wykonywany jednoprzebiegowo; 29. Urządzenie musi mieć możliwość centralnego zarządzania serwerami (Media Serwerami) systemu backupowego z pomocą nadrzędnej konsoli; 30. Urządzenie musi mieć możliwość backupu poprzez sieć SAN zasobów z serwerów Linux, tak by tylko metadane były wysyłane przez sieć LAN; 31. Urządzenie musi zapewniać pełne wsparcie dla backupu online MS SQL 2008/ 2010/ 2012/ 2014 także w wersjach Express; 32. Urządzenie musi mieć możliwość współpracy z SCOM (Microsoft System Center Operation Manager); 33. Urządzenie musi mieć możliwość posiadania moduł bazodanowego do backupu systemu archiwizacyjnego Symantec Enterprise Vault; 34. Urządzenie musi mieć możliwość integracji z systemem archiwizacyjnym Enterprise Vault (EV) tak by było możliwe automatyczne przenoszenie archiwów EV na taśmy; 35. Urządzenie musi wspierać najnowsze wersje aplikacji i serwerów takich jak: Windows 2008 R2/2012 R2, Exchange 2010/2013, Domino 8.5/9, Windows 7/8/8.1; 36. Urządzenie musi posiadać jako opcję (komponent, włączany działający jako integralna część aplikacji backupowej) deduplikację danych. Funkcjonalność tego modułu musi opierać się na blokowej deduplikacji danych wykonywanej online a więc w trakcie wykonywania zadania backupowego. Proces deduplikacji danych musi odbywać się na kliencie (serwerze z danymi czy aplikacją) lub na media serwerze. Konfiguracja i zarządzanie całym procesem, przełączanie miejsca deduplikacji musi odbywać się za pomocą jednej konsoli zarządzającej systemem backupowym jedna konsola dla konfigurowania i zarządzania całością procesów backupowych i odtwarzania danych; 37. Deduplikacja danych na kliencie (optymalizacja transferu danych przez siec LAN/WAN) musi być dostępna dla systemów Windows i Linux i nie może wymagać instalacji dodatkowych komponentów czy agentów poza oprogramowaniem klienckim systemu backupowego; 38. Włączenie funkcjonalności deduplikacji danych nie może powodować konieczności doinstalowania dodatkowego oprogramowania nie tylko po stronie klienta backupu ale także media serwera (serwera systemu backupowego); 39. Urządzenie musi posiadać otwarte API umożliwiające podłączanie urządzeń deduplikacyjnych innych firm; 40. Urządzenie musi umożliwiać odtwarzanie pojedynczych elementów (maili, elementów AD, plików czy baz danych ) z aplikacji Exchange, Active Directory, SharePoint i MS SQL zainstalowanych w środowiskach wirtualnych (Vmware, Hyper-V) poprzez backup całej maszyny wirtualnej pojedynczy backup całego pliku vmdk a odtwarzanie różnego typu (cała maszyna, plik z systemu plikowego, element aplikacji/baza danych); 41. Urządzenie musi posiadać jako opcje moduł do archiwizacji danych z Exchange i systemu plików tak by móc przenosić część danych z tych systemów na oddzielną przestrzeń dyskową celem odchudzenia

18 systemów produkcyjnych. Dane zarchiwizowane z serwerów Exchange muszą być dostępne dla poszczególnych użytkowników poprzez wtyczkę do klienta poczty- Outlook; 42. Urządzenie musi wspierać najnowsze wersje produktów takich jak: Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server; 43. Urządzenie musi mieć możliwość szyfrowania komunikacji pomiędzy klientem (serwerem produkcyjnym) a serwerem backupowym za pomocą SSL; 44. Urządzenie musi integrować się z konsolą vcenter dając administratorowi Vmware możliwość monitorowania stanu backupu maszyn wirtualnych a także możliwość sprawdzenia poprawności kopii i jej odzyskiwalności; 45. Funkcja disaster-recovery musi być dostępna dla systemów Windows i oprócz odtwarzania systemu operacyjnego musi umożliwiać zmianę sterowników minimum do urządzeń pamięci masowych czy kart sieciowych tak by było możliwe odtworzenie systemu na innym fizycznym sprzęcie; 46. Musi istnieć możliwość wykonywania konwersji P2V, B2V oraz C2V systemów fizycznych (Windows) na maszyny wirtualne (Vmware i Hyper-V) na 3 sposoby: jeden P2V pozwala na równoczesny backup danych i jednoczesną konwersję do pełnej maszyny wirtualnej, drugi sposób: B2V wykonuje zadanie konwersji po zakończeniu zadania backupowego oraz trzeci: C2V czyli konwersja bezpośrednia całego obrazu maszyny fizycznej w trakcie jej działania do maszyny wirtualnej bez tworzenia kopii zapasowej. Wszystkie sposoby konwersji są wewnętrznymi komponentami systemu backupowego i nie wymagają dodatkowych licencji czy instalacji dodatkowego oprogramowania; 47. Musi istnieć możliwość zarządzania systemem backupowym z wykorzystaniem CLI (Command Line Interface) poprzez komponent Windows PowerShell obejmująca wszystkie zadania administracyjne pokrywające się możliwościami z interfejsem graficznym w 100%

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, oprogramowania do wirtualizacji, systemu kopii zapasowych, szafy serwerowej z wyposażeniem, zasilacza UPS

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA 81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Zaproszenia SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Przedmiot dostawy: dwa serwery i macierz dyskowa Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Wymagany zestaw parametrów technicznych zamówienia Zamierzone cele: zbudowanie wydajnej i bezawaryjnej infrastruktury dla wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna elementu 1. Macierz dyskowa w specyfikacji A

Specyfikacja techniczna elementu 1. Macierz dyskowa w specyfikacji A Specyfikacja techniczna elementu 1. Macierz dyskowa w specyfikacji A Lp. Parametr Wymagania techniczne 1 Pojemność macierzy brutto Minimum 72 TB surowej przestrzeni dyskowej w następującej konfiguracji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia oznaczenie sprawy: ZA.271.91.2014 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny rozbudowy

Opis techniczny rozbudowy Opis techniczny rozbudowy Załącznik nr 1a do specyfikacji 1. Rozbudowa 2 macierzy dyskowych HP 3PAR V400 zgodnie z poniższą specyfikacją (parametry podane poniżej dotyczą każdej z macierzy): a. Półka dyskowa

Bardziej szczegółowo