KATALOG. narzędzia i usługi. Considero Consulting Warszawa luty 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG. narzędzia i usługi. Considero Consulting. 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013"

Transkrypt

1 KATALOG Considero Consulting narzędzia i usługi Warszawa luty 2013 Considero Consulting

2 "Znajdowanie jest zarezerwowane dla szukających Czyli skąd się wzięliśmy i dokąd dążymy. Jim Roth Considero Consulting 2013 Schenk Institute Consulting 2006 Od początku 2013 roku działamy jako Considero Consulting, ale początek naszej działalności przypada na rok 2006, kiedy to powstała firma Schenk Institute Consulting jako spółka córka działającej w branży szkoleniowej firmy Schenk Institute. W Schenk Institute Consulting rozwinęliśmy portfel nowoczesnych narzędzi dla HR i chcąc się usamodzielnić i rozwinąć bazę działań szkoleniowych opartych o efekty naszych działań diagnostycznych, a także dla większej czytelności naszych działań na rynku, postanowiliśmy odświeżyć wizerunek oraz zmienić nazwę firmy. Tak się zaczyna historia Considero Consulting. Chcielibyśmy ją dalej pisać z obecnymi i nowymi klientami. Schenk Institute 1995 Wyróżniamy się na rynku praktycznym podejściem do projektów oraz umiejętnością przekładania międzynarodowych, korporacyjnych rozwiązań na polskie warunki i potrzeby. zdjęcie Przygotowaliśmy dla Państwa nasz katalog dotyczący szkoleń i warsztatów, oferowanych przez nas w roku Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Beata Kacprzyk Prezes Zarządu 2

3 co robimy? Nie robimy wszystkiego Robimy to, na czym się znamy. Tylko to. W ramach naszych usług Wspieramy ocenę talentów Prowadzimy ewaluację szkoleń Diagnozujemy potrzeby rozwojowe Wspieramy procesy rekrutacyjne Prowadzimy projekty badawcze Budujemy modele kompetencyjne Prowadzimy warsztaty i szkolenia Posługujemy się profesjonalnymi narzędziami, takimi jak: Assessment Centre Development Centre Testy kompetencyjne Ocena 180 i 360 Testy psychometryczne (MBTI, MPA, MCA, Discovery Insights, testy PTP) Gry biznesowe Ankietowe badania opinii Fokusy 3

4 diagnoza kompetencji Dyskusje grupowe Symulacje indywidualne Zadania pisemne Prezentacje Zadania grupowe Assessment/Development Centre Projekty tego typu są najskuteczniejszym sposobem oceny działania uczestników w warunkach zbliżonych do ich funkcjonowania zawodowego. Procesy takie wspierają zarządzanie zasobami ludzkimi i umożliwiają wskazanie osób o wysokim potencjale, co znajduje zastosowanie w obszarze wsparcia rekrutacji, planowania sukcesji czy w programach rozwoju talentów jako diagnoza potrzeb szkoleniowych. Korzystamy z ćwiczeń o tematyce biznesowej i nie biznesowej, gotowych lub projektowanych na zamówienie. Oferujemy duży wybór zadań i symulacji gotowych do użycia, dostosowanie ich do konkretnych potrzeb lub stworzenie naszych rozwiązań całkowicie od podstaw, wg deklarowanych potrzeb biznesowych. Ocena 180 i 360 Ocena 360 zapewnia jej uczestnikom zapoznanie się z dokładnym obrazem tego, jak ich zachowanie i umiejętności są postrzegane przez ludzi, z którymi współpracują. Otrzymany raport oraz informacje zwrotne pozwalają osobie ocenianej zrozumieć swoją skuteczność w zakresie pracy zawodowej i poznać swoje możliwości i ograniczenia. Ocena 180 znajduje często zastosowanie w systemie ocen okresowych, jako narzędzie wspierające komunikację podwładny - przełożony. Jest to zbliżony sposób oceny pracownika do oceny 360 stopni z tą różnicą, że osoba oceniana jest przez jedynie przez bezpośredniego przełożonego i samego siebie. 4

5 diagnoza kompetencji Kompetencje i wiedza o kompetencjach. To dwie różne rzeczy. Testy kompetencyjne Test kompetencyjny pozwala na zdiagnozowanie kompetencji poprzez pomiar poziomu wiedzy dotyczącej prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach społecznych i zawodowych. Pytania w teście kompetencyjnym są skonstruowane, aby diagnozowały poszczególne wskaźniki behawioralne składające się na daną kompetencję. Każde pytanie w teście to zarysowana sytuacja zawodowa oraz kilka możliwych scenariuszy / propozycji rozwiązań. Zadaniem osoby jest zaznaczyć, które rozwiązania są dobre (pożądane), a które nie. Zgodnie z przyjętą metodologią, odsetek prawidłowych odpowiedzi wskazuje na poziom przyswojenia wiedzy dotyczącej danej kompetencji oraz pozwala odnieść wynik danej osoby do profilu kompetencyjnego, wymaganego na danym stanowisku. Testy kompetencyjne: pozwalają na określenie mocnych i słabych stron pracownika dostarczają wyników dla kompetencji oraz poszczególnych wskaźników kompetencji umożliwiają porównanie uzyskanych wyników z profilem kompetencyjnym wymaganym na określonym stanowisku pracy pozwalają na identyfikację luk kompetencyjnych oraz służą planowaniu działań szkoleniowo - rozwojowych pomagają w identyfikacji talentów testy realizowane drogą internetową znacznie oszczędzają czas organizacji 5

6 diagnoza potencjału Jak zmierzyć niemierzalne? Mierzymy się z tym. Diagnoza potencjału pozwala na określenie profilu osobowego i zawodowego osoby. Za pomocą różnorodnych metod i narzędzi możliwe jest określenie, jakie umiejętności, talenty i predyspozycje posiada dana osoba, w jaki sposób rozwiązuje problemy, jak radzi sobie ze stresem, w jaki sposób podejmuje decyzje i jak buduje relacje z innymi. Wybrane narzędzia pozwalają również na pomiar rozumowania analityczno logicznego, które często jest warunkiem odniesienia sukcesu na danym stanowisku. Narzędzia diagnozy potencjału doskonale sprawdzają się w procesie rekrutacji pracowników oraz w projektach związanych z oceną i rozwojem talentów. Testy psychometryczne potencjał poznawczy Test MCA (Master Competence Analysis) Testy PTP (Polskie Towarzystwo Psychologiczne) Omnibus - kwestionariusz inteligencji Apis-Z kwestionariusz inteligencji Test Matryc Ravena kwestionariusz inteligencji CISS Kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych Kwestionariusz Człowiek w Pracy - umiejscowienie poczucia kontroli w miejscu pracy PKIE - Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej 6

7 diagnoza potencjału Jak zmierzyć niemierzalne? Mierzymy się z tym. Analiza profilu zawodowego dostarcza miarodajnych informacji na temat stylów zachowań osób w pracy. Pozwala na określenie mocnych i słabych stron pracownika, jego preferencji co do sposobu komunikowania się i budowania relacji z innymi, hierarchii czynników motywujących do działania czy np. sposobu planowania i organizowania swojej pracy. Informacje na temat profilu zawodowego danej osoby można zestawić z profilem oczekiwanym na określonym stanowisku, co pozwala na ocenę trafności dopasowania i zaplanowanie działań rozwojowych. Zastosowanie odpowiednich narzędzi na etapie rekrutacji zwiększa trafność decyzji, redukuje koszty związane z rotacją personelu i oszczędza czas organizacji. Testy psychometryczne profil zawodowy Discovery Insights MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) MPA (Master Person Analysis ) NEO-PI-R 7

8 diagnoza potencjału Gry to jedne z najszybciej rozwijających się metod działań szkoleniowych. Oprócz celów czysto rozwojowych spełniają one również funkcje integracyjne, często więc są stosowane podczas wspólnych wyjazdów czy jako podsumowanie cyklu szkoleń. Gry biznesowe Dobra gra zawiera ciekawy scenariusz, jasno zdefiniowany system punktacji, a często daje też możliwość rywalizacji. Dzięki temu wzbudza zainteresowanie i zaangażowanie uczestników, którzy na własnej skórze mają możliwość doświadczyć różnych złożonych mechanizmów funkcjonujących w świecie biznesu. Ponadto, atmosfera zabawy, wynikająca z niecodziennych realiów gry, pozwala na nieskrępowaną możliwość testowania nowych rozwiązań, eksperymentowania z kreatywnymi pomysłami bez obawy o negatywną ocenę ze strony innych. Bardzo często okazuje się, że w trakcie gry zachowania i nawyki ujawniają się z większą wyrazistością, niż to widać na co dzień, co pozwala z jednej strony sobie je uświadomić, z drugiej zaś zaobserwować u innych. Dzięki temu mechanizmowi poznajemy własne mocne i słabe strony oraz uczymy się tolerancji dla niedoskonałości innych. Obecnie posiadamy trzy gotowe gry: MNICH WYSPA FIRMA Możemy też zaprojektować grę pod konkretne potrzeby organizacji. 8

9 rozwój organizacji Przeprowadzamy projekty badania opinii pracowników, począwszy do konstrukcji kwestionariuszy, poprzez wsparcie komunikacyjne, zebranie i analizę wyników, na propozycjach działań naprawczych kończąc. Badania opinii Zakres i brzmienie pytań do ankiety badającej opinie każdorazowo jest ustalane we współpracy z Klientem. Pomagamy formułować pytania w taki sposób, aby dotykały właściwych kwestii i dostarczały określonej wiedzy. Dysponujemy też obszernym autorskim katalogiem pytań, który może być inspiracją dla Klienta. Możemy uczestniczyć w przygotowaniu oraz komunikacji dla pracowników planu działań, czyli wdrożenia wniosków po badaniu opinii pracowników. Kontynuacja procesu wdrożenia zmiany jest kluczowym aspektem powodzenia tego typu procesów. Wyniki ankiety mogą być pogłębione wywiadami indywidualnymi lub grupowymi. Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) oraz zogniskowane wywiady grupowe (FGI) są ukierunkowane na uzyskanie informacji dotyczących postaw, opinii, percepcji i preferencji pracownika lub grup pracowników. Wnioski i rekomendacje mogą być podstawą dla dalszych działań skierowanych na podnoszenie motywacji i zaangażowania pracowników i usprawnianie różnych obszarów funkcjonowania organizacji. 9

10 rozwój organizacji Opisy stanowisk opracowywane przez naszych konsultantów łączą w sobie różnorodne perspektywy zarządzania. Są to: Opisy stanowisk perspektywa celów - zdefiniowanie dla stanowiska krótko i długoterminowych celów, jako wyznaczników efektywności i rozwoju pracowniczego; podstawa do opracowania najlepszej strategii zarządzania przez cele perspektywa zadań - precyzyjna diagnoza i przyporządkowanie zadań właściwych dla danego stanowiska; określenie zakresu odpowiedzialności związanego z zadaniami; powiązanie zadań z zarządzaniem przez cele perspektywa kompetencji - opisanie wymagań w kategoriach kompetencji, niezbędnych do skutecznej realizacji zadań na zajmowanym stanowisku, umożliwienie łatwego zaplanowania oceny, pomiaru kompetencji i określenia potrzeb rozwojowych Zintegrowany opis stanowiska pracy łączy te wszystkie perspektywy, dzięki czemu jest optymalnym narzędziem, służącym właściwemu dopasowaniu pracowników do stanowisk. Właściwie opisane stanowisko pracy jest punktem wyjścia do realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi w firmie: stanowi odniesienie w trakcie projektów rekrutacyjnych jest kluczowym elementem okresowych ocen pracowniczych standaryzuje procedury administracyjno kadrowe 10

11 rozwój organizacji Model kompetencyjny jest zbiorem opisów najważniejszych kompetencji (kluczowe kompetencje dla całej organizacji) lub jej wybranej części. Indywidualnie lub w oparciu o nasz zestaw kompetencji bazowych tworzymy razem z klientem model kompetencji właściwy dla jego firmy uwzględniający strategię i kulturę organizacji, a także specyficzne warunki działania pracowników. Modele kompetencyjne Zastosowanie modelu kompetencji pozwala na zintegrowanie wszystkich obszarów zarządzania w spójną całość. Dzięki temu możliwa jest efektywniejsza realizacja celów biznesowych i, co się z tym wiąże, wzrost konkurencyjności firmy na rynku. Model kompetencyjny można wykorzystać w organizacji w trakcie: tworzenia opisów stanowisk pracy rekrutacji projektowania systemu okresowych ocen pracowniczych planowania i oceny efektywności szkoleń planowania sukcesji i awansów budowania pożądanej kultury organizacyjnej wspierania procesów restrukturyzacyjnych 11

12 rozwój organizacji Mapowanie procesów oznacza identyfikację, a w dalszej kolejności opis oraz graficzną ilustrację procesów zachodzących w organizacji. Zajmujemy się mapowaniem procesów związanych z polityką personalną organizacji i standardami dotyczącymi procesów HR-owych, takich jak selekcja i rekrutacja personelu, wdrożenie pracownika, organizacja szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, postępowanie w sytuacji zmian organizacyjnych i zwolnień pracowników, organizacja staży i praktyk itp. Mapowanie procesów HR Standaryzacja i formalizacja procesów przekłada się na konkretne korzyści dla organizacji: uporządkowanie funkcji i odpowiedzialności usprawnienie przebiegu procesów oraz komunikacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi oszczędność zasobów, np. czasu identyfikacja obszarów wymagających doskonalenia i wdrożenia działań naprawczych wdrażanie best practices Mapowanie zwykle wykorzystywane jest w takich działaniach jak planowanie ciągłości działań, zarządzanie jakością, wsparcie restrukturyzacji oraz zarządzanie zmianą. 12

13 warsztaty i szkolenia Outplacement to jedna z naszych usług, z której jesteśmy szczególnie dumni. Z jednej strony dlatego, że możemy pomóc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy, a z drugiej bo zbieramy świetne referencje dotyczące naszego programu i naszej metodologii. Outplacement Uczestników naszych warsztatów uczymy sprawnie poruszać się m.in. w następujących obszarach: tworzenie adekwatnych dokumentów aplikacyjnych autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej tajniki pracy rekrutera Wspieramy ich także w obszarze motywacyjnym i mocno wzbudzamy poczucie własnej wartości. Z naszego doświadczenia wynika, że jest to jeden z aspektów decydujących o sukcesie na rynku pracy. W ramach projektów outplacementowych organizujemy sesje grupowe oraz sesje indywidualne. Zasadniczą częścią naszych warsztatów są jednak indywidualne spotkania z uczestnikami, a sesja grupowa jest uzupełnieniem i uporządkowaniem informacji. Jednym z istotnych wyróżników naszej pracy jest fakt, że w trakcie spotkania, każdy uczestnik otrzymuje na bieżąco informację zwrotną odnośnie swojego zachowania i wskazówki odnośnie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Całość sesji może być dodatkowo nagrywana i po spotkaniu wręczana uczestnikowi do indywidualnego użytku. 13

14 warsztaty i szkolenia Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielimy się z działami HR. W ramach przekazywania naszego know-how prowadzimy następujące warsztaty, dedykowane szczególnie pracownikom związanym z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi: Warsztaty dla HR 1. Projektowanie strategii HR 2. Rekrutacja i selekcja 3. Testy i inne narzędzia diagnozy dla HR 4. Modele kompetencyjne 5. Assessment/Development Center 6. Systemy ocen okresowych 7. Projektowanie skutecznych systemów rozwojowych 8. Badania opinii pracowników Nasza oferta jest skierowana do osób zainteresowanych poszerzeniem i ugruntowaniem swojej wiedzy, a także wypracowaniem konkretnych rozwiązań na potrzeby swoich organizacji. Szkolenia są prowadzone w formule warsztatowej, z wykorzystaniem case ów biznesowych, zadań grupowych i indywidualnych, dyskusji moderowanych oraz ćwiczeń z użyciem kamery. Cykl jest zorientowany na wypracowanie praktycznych umiejętności uczestników. Nasi konsultanci to praktycy realizujący projekty HR-owe w wielu korporacjach oraz mniejszych firmach. Podzielą się z uczestnikami wiedzą oraz doświadczeniami o najbardziej efektywnych praktykach oraz aktualnych trendach HR-owych. 14

15 dlaczego my? Przy współpracy z nami konsultanci wykazali się: proaktywnością i elastycznością starali się w pełni zrozumieć specyfikę mojego zespołu oraz sytuacji w jakiej się znalazł, rozważali różne scenariusze wsparcia zaangażowaniem i szerokim wsparciem ja i mój zespół czuliśmy wsparcie nie tylko kompetencyjne, ale także byliśmy pozytywnie zmotywowani po kontakcie z konsultantami wysokimi kompetencjami oraz różnorodnością zaangażowanych konsultantów, co spowodowało, ku mojemu zdziwieniu, że wszystkie osoby z mojego zespołu dawały pozytywną informację zwrotną Edward Rejmer Członek Zarządu ds. Finansowych Siemens Jesteśmy firmą z dużym doświadczeniem, które zdobywaliśmy m.in. jako Schenk Institute Consulting. Pracowaliśmy dla kilkudziesięciu różnorodnych organizacji, wśród których są zarówno giganci rynku jak i znacznie mniejsze firmy. Do wszystkich projektów podchodzimy indywidualnie, za każdym razem z takim samym zaangażowaniem. Dlaczego? Bo lubimy to, co robimy i szanujemy ludzi dla których i z którymi pracujemy. Bo chcemy móc być dumni z naszej pracy. Gdy trzeba, jesteśmy elastyczni i dostosowujemy działania do zmieniających się koncepcji i okoliczności. Jeśli nie wierzymy, że planowane projekty przyniosą organizacji zakładane korzyści, to mówimy o tym wprost. Słuchamy i słyszymy potrzeby naszych klientów. Proponujemy rozwiązania skuteczne, kompleksowe i możliwe do wdrożenia. Dostosowane do warunków i możliwości. Jeśli chciałbyś nas sprawdzić, zadzwoń lub napisz. To może być początek najważniejszej zmiany w Twojej organizacji lub kolejny mały krok w dobrą stronę!

OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU

OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU SPIS TREŚCI: 1. Czym się zajmujemy?... 3 2. Usługi konsultingowe... 3 3. Opracowanie programów modułów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń... 5 a)

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki z zakresu zarządzania urzędem

Dobre praktyki z zakresu zarządzania urzędem Dobre praktyki z zakresu zarządzania urzędem Podsumowanie konkursu dla zespołów projektowych z ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich realizujących działania w ramach Projektu Procesy,

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie 3 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej Nowoczesne zarządzanie organizacją 45

Spis treści Wprowadzenie 3 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej Nowoczesne zarządzanie organizacją 45 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Wstęp 3 1.2 Na czym polegał projekt 3 2 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej 9 3.1 Model kompetencyjny 9 3.2 Zarządzanie przez

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo,

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo, OFERTA SZKOLENIOWA Sznowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową. Odnajdą w niej Państwo obszary szkoleniowe wraz z przykładowymi tematami szkoleń, cele, zakresy tematyczne oraz kosztorys

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl Analiza potrzeb szkoleniowych w MŚP www.marr.pl Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Publikacja odzwierciedla jedynie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOŁY TRENERÓW ELŻBIETY SOŁTYS EDYCJA 28

OFERTA SZKOŁY TRENERÓW ELŻBIETY SOŁTYS EDYCJA 28 OFERTA SZKOŁY TRENERÓW ELŻBIETY SOŁTYS EDYCJA 28 ROK 2013 30 218 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 217/5 tel. 12 425 09 01; tel./fax 12 425 31 41 www.labpsych.pl biuro@labpsych.pl Pracownia Psychologiczna Elżbiety

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Personelem

System Zarządzania Personelem Kapitałem każdej organizacji są jej pracownicy, nasze systemy pozwalają go właściwie kształtować. System Zarządzania Personelem firmy P-Soft Polska Zintegrowany System Zarządzania Personelem System HRS

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014. menadżerskiej

Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014. menadżerskiej Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014 menadżerskiej Materiał opracowany w ramach projektu Różnorodność procentuje, realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu najnowszy katalog naszych produktów szkoleniowych i doradczych. Pracując dla Państwa od dziesięciu lat wypracowaliśmy przeszło pięćdziesiąt autorskich szkoleń i

Bardziej szczegółowo

Temat numeru Rekrutacja w branży telekomunikacyjnej

Temat numeru Rekrutacja w branży telekomunikacyjnej Wrzesień (47) 2013 ISSN 2083-5302 Temat numeru Rekrutacja w branży telekomunikacyjnej O tym się mówi Oko na Poznań Świat HR Jak grać o HR-owy sukces? The CEE Rekruter The CEE Rekruter focus on Latvia A

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Model Kompetencyjny

Uniwersalny Model Kompetencyjny Uniwersalny Model Kompetencyjny Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika przygotowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania przy współpracy z Competency Institute Katalizator Innowacji - usługi

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo