Profesjonalny trener biznesu. Program rozwoju trenerów stworzony na bazie doświadczeń i kompetencji House of Skills

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profesjonalny trener biznesu. Program rozwoju trenerów stworzony na bazie doświadczeń i kompetencji House of Skills"

Transkrypt

1 Profesjonalny trener biznesu Program rozwoju trenerów stworzony na bazie doświadczeń i kompetencji House of Skills 1

2 Wprowadzenie Wakacje to doskonały moment na rozwój kompetencji zwłaszcza dla tych, którzy w pozostałych miesiącach pracują nad podnoszeniem kompetencji innych. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie na polu rozwoju trenerów biznesu, przygotowaliśmy specjalną ofertę dla tej grupy. Opiera się ona na naszych najlepszych praktykach sprzedaży, dostarczania i zarządzania projektami szkoleniowymi w wiodących organizacjach biznesowych w naszym kraju. Wierzymy, że dzięki proponowanym programom, trenerzy biznesu mogą stać się lepszymi praktykami i partnerami dla wymagającego klienta biznesowego. Nasza propozycja skierowana jest do średnio-zaawansowanych i doświadczonych praktyków, pragnących rozwijać swój warsztat trenerski. Projekt służy doskonaleniu umiejętności trenerskich w ramach wybranego obszaru kompetencji różnych, dla każdej z trzech oferowanych przez nas ścieżek. Poza trzema niezależnymi ścieżkami rozwoju kompetencji (każda z nich składa się z dwóch dwudniowych warsztatów), zapraszamy do udziału w treningu interpersonalnym dedykowanym dla każdej grupy profesjonalistów. Dzięki udziałowi w wybranych warsztatach uczestnicy będą mieli możliwość rozwinąć wybrane umiejętności zgodnie ze standardami pracy zawodu trenera, które zostały wypracowane na podstawie analizy warsztatu pracy najlepszych trenerów House of Skills oraz które zostały zweryfikowane w tysiącach godzin projektów zrealizowanych dla naszych klientów. 2

3 Trzy ścieżki rozwojowe I. Metody uczenia przez doświadczenie (dla trenerów praktyków) 1. Rola moderatora 2. Aktywne metody pracy z grupą II. Budowanie pozycji trenera konsultanta (dla trenerów realizatorów) 1. Trener partnerem biznesowym klienta 2. Projektowanie procesów rozwojowych III. Trudne sytuacje w pracy trenera (dla trenerów konsultantów) 1. Trudne sytuacje w pracy z grupą 2. Trener w zmianie Warsztaty trenerskie House of Skills dają możliwość uczestniczenia w cyklu dwóch warsztatów w ramach jednej z trzech niezależnych i rozłącznych ścieżek, sprofilowanych pod potrzeby trzech grup docelowych. Doskonałym uzupełnieniem każdej z nich jest Trening interpersonalny Pięciodniowe spotkanie dla każdego trenera i profesjonalisty 3

4 I. Metody uczenia przez doświadczenie Dla kogo Dla trenerów praktyków, czyli: osób mających za sobą co najmniej 5 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń specjalistycznych dla klienta biznesowego, dla trenerów wewnętrznych w organizacjach, zwłaszcza prowadzących tzw. twarde szkolenia produktowe, finansowe, specjalistyczne. Sugerowane doświadczenie trenerskie to minimum 100 godzin przeprowadzonych szkoleń. Kluczowe elementy Moduł umożliwi uczestnikom podniesienie kompetencji trenerskich miękkich, pozwalające na lepszą realizację dotychczas prowadzonych szkoleń oraz rozszerzenie portfolio oferowanych usług i bardziej efektywne wykorzystanie kapitału wiedzy i doświadczenia biznesowego. Program zbudowany jest z dwóch dwudniowych warsztatów 1. Rola moderatora 2. Aktywne metody pracy z grupą Kurs rozwija umiejętności: prowadzenia dialogu z grupą, moderowania dyskusji i wykorzystywania jej jako narzędzia analizy i rozwiązywania problemów, wykorzystywania metod aktywizujących, rozumienia ich wpływu na proces uczenia się, mocnych stron i ograniczeń, uwzględniania w metodologii prowadzenia zajęć różnorodnych potrzeb uczestników związanych z płcią i wiekiem. 4

5 II. Budowanie pozycji trenera konsultanta Dla kogo Dla trenerów realizatorów: trenerów mających znaczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, chcących pogłębić doświadczenie w prowadzeniu rozmów z klientem, projektowaniu szkoleń i projektów rozwojowych na bazie diagnozowanych potrzeb biznesowych. Sugerowane doświadczenie trenerskie dla tej grupy, to co najmniej 400 godzin przeprowadzonych szkoleń. Kluczowe elementy Kurs koncentruje się na lepszym rozumieniu potrzeb biznesowych klienta (także wewnętrznego), tak aby zaoferować i przygotować jak najbardziej adekwatną, skuteczną i atrakcyjną usługę szkoleniową. Program składa się dwóch dwudniowych warsztatów: 1. Trener partnerem biznesowym klienta 2. Projektowanie procesów rozwojowych Moduły rozwijają umiejętności: prowadzenia diagnozy potrzeb oraz proponowania procesu rozwojowego, który odpowie na te potrzeby, określania mierzalnych celów biznesowych i celów rozwojowych realizowanego szkolenia, właściwego dobierania metodologii prowadzenia szkolenia do celów, poziomu grupy i dynamiki procesów grupowych, proponowania i przeprowadzenia ewaluacji szkolenia odpowiednio do postawionych celów. 5

6 III. Trudne sytuacje w pracy trenera Dla kogo Dla trenerów konsultantów: trenerów z dużym doświadczeniem w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń biznesowych, w tym trenerów wewnętrznych w firmach. Sugerowane doświadczenie to minimum 400 godzin szkoleń. Kluczowe elementy Kurs przygotowuje do pracy z wymagającymi grupami uczestników, w sytuacjach oporu związanego z procesami zachodzącymi w grupie (w firmie), wprowadzania zmian w organizacjach. Program składa się z dwóch dwudniowych warsztatów: 1. Trudne sytuacje w pracy z grupą 2. Trener w zmianie Kurs rozwija umiejętności: radzenia sobie z oporem grupy i innymi trudnymi zachowaniami uczestników, dostosowywaniem się do oczekiwań i wymagań uczestników, przy jednoczesnej realizacji zakładanego celu biznesowego, wdrażania zmian w organizacji i pełnienia roli trenera wspierającego zmianę, budowania autorytetu trenerskiego i swojej pozycji eksperta wobec wymagających uczestników. 6

7 Trening interpersonalny Trening interpersonalny dedykowany jest dla każdej z opisywanych wcześniej grup trenerów biznesu. Celem treningu jest rozwój umiejętności interpersonalnych poprzez rozpoznawanie różnych stylów komunikowania się i lepsze rozumienie procesu budowania relacji w grupie. Podstawą metody treningowej jest obserwacja i analiza osobistego doświadczenia, co wymaga od uczestnika treningu gotowości do odkrywania rzeczywistych emocji, sądów i odczuć powstających w relacji z innymi. Doświadczenia treningowe dostarczają również cennego wglądu we własne motywacje i predyspozycje do pracy z ludźmi co jest niezbędne w efektywnej pracy trenera biznesu. Trening pozwala doświadczyć dynamiki procesów grupowych oraz zbudować lepsze i bardziej efektywne relacje w przyszłej grupie szkoleniowej. Trening rozwija również umiejętności wzmacniające efekty pracy warsztatowej poprzez wprowadzenie standardu otwartości, wypracowanie granic bezpieczeństwa grupy. Trening pozwala lepiej zrozumieć odpowiedzialność trenera, który otwiera i zarządza komunikację w grupie. Dzięki udziałowi w zajęciach każdy uczestnik rozwija umiejętność rozumienia oraz konstruktywnego rozwiązywania kryzysów indywidualnych i grupowych. Trening interpersonalny, prowadzony przez doświadczonych superwizorów, mających doświadczenia w szkoleniach biznesowych jest ważnym elementem rozwojowym każdego trenera. Sugerowane jest odbycie treningu interpersonalnego raz na kilka lat, tak aby przyjrzeć się sobie, swoim motywacjom, relacjom i dynamice zmian, zachodzących na przestrzeni czasu. 7

8 Harmonogram i cennik 1/2 Wszystkie ścieżki realizowane będą w okresie wakacyjnym, z następującymi założeniami: Każdy uczestnik może wziąć udział w dowolnej ilości ścieżek (poza treningiem interpersonalnym, każda ścieżka składa się z dwóch warsztatów). Każde spotkanie warsztatowe trwa dwa dni. Wyjątkiem jest trening interpersonalny, który trwa pięć dni. Ścieżki II oraz III realizowane będą w dwóch terminach tak, aby łatwiej było dopasować uczestnictwo do planów wakacyjnych. Zakres merytoryczny Daty Cena netto za uczestnika Ścieżka 1 Metody uczenia przez doświadczenie Rola moderatora lipca Aktywne metody pracy z grupą lipca Ścieżka 2 Budowanie pozycji trenera konsultanta Trener partnerem biznesowym Projektowanie szkoleń biznesowych 5 6 sierpnia lub 20-21sierpnia sierpnia lub sierpnia Ścieżka 3 Trudne sytuacje w pracy trenera Trudne sytuacje w pracy z grupą Trener w zmianie sierpnia lub 3 4 września sierpnia lub września Trening interpersonalny Opcja lipcowa 7-11 lipca Opcja wrześniowa września

9 Kluczowe założenia Sukces naszych dotychczasowych czterech edycji Szkoły Trenerów House of Skills (realizowanych w kilku równoległych grupach każda) oraz duże zainteresowanie uczestników są dla nas silną motywacją do kontynuowania tej oferty dla naszych klientów. W propozycji dla trenerów uczymy warsztatu pracy, jakiego dopracowaliśmy się podczas wielu lat działania na rynku szkoleń dla biznesu. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenie biznesowe i gotowość dzielenia się najlepszymi praktykami będzie stanowić mocną rekomendację dla każdej z czterech przedstawionych tu opcji. Każda ze ścieżek została oparta o fundamenty silnych prowadzących, autorskiego know-how, sprawdzonych metod pracy i gruntownie zweryfikowanego modelu kompetencji trenera biznesu. Prowadzący W projekcie zaangażowani będą trenerzy House of Skills z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla wymagających grup. Trenerzy posiadają liczne certyfikaty (w tym zagranicznych partnerów licencyjnych House of Skills) oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla trenerów. I co najważniejsze - z pasją wykonują swój zawód i chętnie dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami. Know-how Programy zostały przygotowane na podstawie autorskiego know-how House of Skills. Wykorzystujemy wiedze i umiejętności zdobyte podczas wielu krajowych i zagranicznych szkoleń trenerskich, w których uczestniczyli trenerzy/konsultanci House of Skills. Nasz know-how został zweryfikowany w ramach licznych projektów realizowanych dla naszych klientów biznesowych. Metody pracy Każdy z warsztatów będzie prowadzony interaktywnymi metodami. Projekt Profesjonalny Trener Biznesu ma charakter praktyczny - uczestnicy będą mieli okazję wielokrotnie występować w roli trenera. Trenerzy prowadzący warsztaty będą modelować pożądane zachowania trenerskie, udzielać uczestnikom informacji zwrotnej oraz prezentować najlepsze praktyki. 9

10 Autorski model Ról trenerskich Każdy z warsztatów opiera się w swej filozofii na analizie, weryfikacji i rozwoju wybranych kompetencji, z siedmio-członowego modelu kompetencji trenerskich House of Skills, który tworzy Standard Pracy Trenera House of Skills. Standard ten został zweryfikowany podczas tysięcy godzin bardzo dobrych szkoleń, które przeprowadziliśmy dla klientów. Jest podstawowym narzędziem używanym przez nas w rekrutacji i rozwoju trenerów. Pozwala nam to w sposób kompleksowy podejść do zwodu i roli trenera oraz efektywnie rozwijać poszczególne kluczowe umiejętności trenerskie. Model składa się z następujących siedmiu kompetencji. PROJEKTANT - Projektuje szkolenie przed jego dostarczeniem. Potrafi zdefiniować cele szkolenia adekwatne do potrzeb uczestników i dobrać narzędzia edukacyjne odpowiednie do realizacji tych celów. Potrafi zbudować spójny i atrakcyjny program szkolenia. ORGANIZATOR - Zapewnia sprawny przebieg szkolenia od strony organizacyjno-technicznej. LIDER - Zapewnia realizację celów szkolenia zgodnie z programem szkolenia, w sposób uzgodniony ze zleceniodawcą (klientem) i uczestnikami. Wzbudza zaangażowanie uczestników. MODERATOR - Potrafi rozmawiać z grupą - stosuje metodę dyskusji do osiągania celów edukacyjnych i zwiększania zaangażowania uczestników. Uruchamia proces dzielenia się doświadczeniem. PREZENTER - Potrafi trwale skupić uwagę słuchaczy i spowodować ich zainteresowanie tematem. Skutecznie realizuje cel prezentacji: informuje, wyjaśnia, przekonuje i inspiruje. SPRZYMIERZENIEC - Tworzy przyjazną i bezpieczną atmosferę sprzyjającą uczeniu się, eksperymentowaniu i budowaniu relacji w grupie (między grupą i trenerem oraz między uczestnikami) EKSPERT - Jest postrzegany jako znawca tematu adekwatnie do rzeczywistości biznesowej uczestników szkolenia 10

11 Zgłoś się już dziś! Zdecydowana / Zdecydowany? Czekamy na Twoje zgłoszenie Niezdecydowana / niezdecydowany? Czekamy na Twoje pytania Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A., jednostka biznesowa House of Skills, z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 4a, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS Numer identyfikacji podatkowej (NIP): REGON: Opłacony kapitał zakładowy: ,00 PLN. 11