PROGRM PRAC KONSERWATORSKICH PRZY DEKORACJACH RZEŹBIARSKICH SALI BALOWEJ PAŁACU NA WYSPIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRM PRAC KONSERWATORSKICH PRZY DEKORACJACH RZEŹBIARSKICH SALI BALOWEJ PAŁACU NA WYSPIE"

Transkrypt

1 Antoni Ciężkowski Warszawa ul.lazurowa 185 E m Warszawa Nr dyplomu ASP 5496 Muzeum Łazienki Królewskie ul. Agrykoli Warszawa PROGRM PRAC KONSERWATORSKICH PRZY DEKORACJACH RZEŹBIARSKICH SALI BALOWEJ PAŁACU NA WYSPIE Warszawa 1

2 STAN ZACHOWANIA Sala balowa powstała w okresie rozbudowy Pałacu w 1788 r. wg projektu Jana Christiana Kamsetzera. Oś kompozycji Sali wyznaczają dwa kominki: - Herkulesa Farnezyjskiego (Giuseppe Angelini, 1792r., kopia rzeźby antycznej). - Apolla Belwederskiego ( Antonio d Este, 1790r., kopia rzeźby antycznej). Obiekty wykonane w technice narzutu z zaprawy wapienno gipsowej ( A. Le Brun), zachowane są w zadowalającym stanie. Widnieją na powierzchni liczne spękania, przebarwienia i przemalowania, jak również liczne uzupełnienia formy rzeźbiarskiej. Uzupełnień dokonano w różnym czasie, różnymi zaprawami i masami wypełniającymi (gipsowe, wapienno cementowe i na bazie polioctanu winylu). Są to uzupełnienia wykonane po II Wojnie Światowej. W tym czasie prace konserwatorskie prowadzone były przez PP PKZ. Prace wykonywane przez osoby niewykwalifikowane, przyuczone do zawodu. Nieudolne uzupełnienia widoczne są gołym okiem (nierówna, nieobrobiona powierzchnia uzupełnień i przypadkowe zaprawy, ukryte pod warstwami malarskimi. Orzeł rzymski z dębowym wieńcem, widok ogólny płaskorzeźby. Płaskorzeźba nad Herkulesem Farnezyjskim. ( ściana południowa). 2

3 Orzeł rzymski z laurowym wieńcem, widok ogólny płaskorzeźby. Płaskorzeźba nad Apollem belwederskim. ( ściana północna). Płaskorzeźba Herkules i Omfale, ( ściana wschodnia, prawa strona). 3

4 Płaskorzeźba Apollo i Dafne, ( ściana wschodnia, lewa strona). Maska Kronosa z klepsydrą. Zegar podtrzymywany przez putta. ( ściana wschodnia, centralnie). 4

5 Kartusz herbowy podtrzymywany przez putta. ( ściana zachodnia, centralnie). Kartusz herbowy podtrzymywany przez putta. ( ściana zachodnia, centralnie). Fragment po prawej stronie. 5

6 WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE DOTYCZĄ PŁASKORZEŹB WYKONANUCH TECHNIKĄ NARZUTOWĄ Z ZAPRAW WAPIENNO GIPSOWYCH W SALI BALOWEJ Konserwacja płaskorzeźb wykonanych w narzucie z zaprawy wapienno gipsowej ma za celu powstrzymanie procesów niszczenia i przywrócenie walorów estetyczno wizualnych, założonych przez projektanta i wykonawcę. Konieczne jest usunięcie wtórnych uzupełnień, przemalowań i profilaktycznych unifikacji. Do oczyszczenia powierzchni płaskorzeźb należy wykorzystać system laserowy. Proces ablacji laserowej wywołuje energia dostarczona w postaci wiązki światła spójnego. Jest ona zdolna do usuwania, w sposób skuteczny i precyzyjny, wtórnych warstw zanieczyszczeń zewnętrznych, brudu oraz zeskorupiałych warstw powierzchni, bez naruszenia integralności oryginalnej powierzchni dzieła. Metoda jest kontrolowana bezpośrednio. Poprzez wybór właściwej gęstości energii wiązki laserowej i częstotliwości repetycji, możliwe jest działanie krok po kroku, znacznie precyzyjniej niż przy jakichkolwiek metodach tradycyjnych. Miejsca niedostępne dla promieni lasera, należy doczyścić metodą tradycyjną, przy użyciu skalpeli i drobnoziarnistych materiałów ściernych lub parownicy. Fragmenty płaskorzeźb, zmurszałe i osłabione, należy wzmocnić preparatem systemowym. Wszystkie wadliwe i nieestetyczne uzupełnienia formy rzeźbiarskiej należy usunąć i wypełnić je zaprawami mineralnymi o składzie ustalonym na podstawie badań próby pobranej z powierzchni oryginalnych. Płaskorzeźby były poddane wysokiej temperaturze podczas pożaru w 1944 roku. Po oczyszczeniu laserowym, uwidocznią się przebarwienia i przepalenia pierwotnych powierzchni płaskorzeźb. Należy je zunifikować kolorystycznie farbami laserunkowo. Z uwagi na trudny dostęp do niektórych obiektów, próby ( dobranymi na podstawie prób), do badań specjalistycznych, będą pobierane i badane po rozpoczęciu i w trakcie prowadzonych prac konserwatorskich. Po zakończeniu prac należy rozważyć wykonanie projektu kolorystyki pomieszczenia z uwzględnieniem ujednolicenia powierzchni wszystkich płaskorzeźb. 6

7 I. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH. 1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektów przed przystąpieniem do prac konserwatorskich. Dokumentowanie prac konserwatorskich w trakcie prowadzenia prac konserwatorskich i badawczych. 2. Pobranie prób materiału sztukatorskiego w celu wykonania badań specjalistycznych (ustalenie składu zapraw, warstw malarskich, nawarstwień). Próby do badań specjalistycznych będą pobierane po ustawieniu rusztowań. W razie potrzeb będą pobierane w trakcie prowadzenia prac konserwatorskich. 3. Usunięcie nawarstwień metodą ablacji laserowej. Jest ona zdolna do usuwania, w sposób skuteczny i precyzyjny, wtórnych warstw zanieczyszczeń zewnętrznych, brudu oraz zeskorupiałych warstw powierzchni, bez naruszenia integralności oryginalnej powierzchni dzieła. 4. Doczyszczenie fragmentów powierzchni płaskorzeźb w miejscach trudno dostępnych dla promieni lasera - mechanicznie przy użyciu skalpeli i drobnoziarnistych materiałów ściernych. 5. Usunięcie wadliwych uzupełnień wykonanych z zapraw cementowych, cementu, gipsu i żywic epoksydowych przy użyciu dłut i skalpeli. 6. Wykonanie prób składu kitu mineralnego do uzupełnienia ubytków i spękań. Skład kitu należy dobrać na podstawie wyników badań próby pobranej z oryginalnych powierzchni płaskorzeźb. 7. Uzupełnienie drobnych ubytków i spękań wcześniej dobranym pod względem uziarnienia i kolorystyki kitem mineralnym. Po okresie wiązania, opracowanie uzupełnień zgodnie z powierzchniami oryginalnymi. 8. Wykonanie scalenia kolorystycznego na powierzchniach płaskorzeźb w miejscach przebarwień. W tym etapie należy wykonać próby różnych farb w celu uzyskania najlepszego efektu wizualnego. 9. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej obiektów po wykonaniu prac konserwatorskich. 7

8 PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PRZY MARMUROWYCH KOMPOZYCJACH RZEŹBIARSKICH W SALI BALOWEJ PAŁACU NA WYSPIE: od strony południowej- KOMINEK Z RZEŹBĄ HERKULESA, od strony północnej- KOMINEK Z RZEŹBĄ APOLLO BELWEDERSKI, od strony zachodniej DWU POPIERSI : ATENY I RZYMIANINA. 8

9 STAN ZACHOWANIA Głównym akcentem architektoniczno-rzeźbiarskiego wystroju SALI BALOWEJ Pałacu na Wyspie są dwa marmurowe kominki usytuowane na ścianie południowej i północnej. Od strony zachodniej kompozycję zamykają dwa marmurowe popiersia, umieszczone na postumentach, na tle okien. Kompozycje architektoniczno-rzeźbiarskie wykonane zostały z białego, drobnokrystalicznego marmuru-typu Carrara. Ściana południowa. Kominek usytuowany jest na scianie południowej Sali Balowej Pałacu na Wyspie. Centralnie umieszczona rzeźba Herkulesa posadowiona jest na poziomej płycie (nakrywie) kominka. Poziomą płytę, podtrzymują dwie figury: po prawej stronie- Cerber a po lewej stronie Centaur. Rzeźba Herkulesa zachowana jest w dobrym stanie. Na płaszczyźnie poziomej podstawy oraz w partiach bogato zarzeźbionych występują powierzchniowe zabrudzenia (zalegający kurz przylega do powierzchni). Widoczne drobne wżery, wykruszenia krawędzi oraz wtórne sklejenia i uzupełnienia formy rzeźbiarskiej na palcach lewej dłoni i lewej stopy. Pozioma płyta (nakrywa) kominka posiada powierzchniowe zabrudzenia-szczególnie w partii płaskorzeźbionego ornamentu, drobne wżery i wykruszenia krawędzi. Na płaszczyźnie poziomej, od spodu występują szare przylegające do podłoża nawarstwienia i przebarwienia materiału. Stan zachowania figur, podtrzymujących poziomą płytę (nakrywę) kominka- Cerbera i Centaura oddaje w pewien sposób obraz zniszczeń powstałych w czasie pożaru wnętrza Pałacu na Wyspie w 1944r.. Widoczne są liczne przebarwienia (przepalenia) materiału kamiennego (powstałe w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury), spękania i wtórne uzupełnienia formy rzeźbiarskiej szczególnie w partiach podstawy i zwieńczenia obu figur. Występują powierzchniowe zabrudzenia, drobne wżery oraz wykruszenia krawędzi. Na powierzchni bocznej obu figur, od strony komory paleniska szare, przylegające do podłoża nawarstwienia oraz przebarwienia materiału. Lokalnie, występuje zmatowienie poleru. 9

10 Figura HERKULES, ściana południowa, widok całości z przodu. Figury: po prawej stronie- CERBER a po lewej stronie- CENTAUR, podtrzymujące poziomą płytę kominka, ściana południowa, widok całości 10

11 Figura SATYRA, podtrzymujące poziomą płytę kominka, ściana północna, lewy bok, widoczne przebarwienia materiału kamiennego spękania,wtórne sklejenia, rekonstrukcje oraz ciemno szare nawarstwienia od strony komory paleniska. Figura SATYRA, podtrzymujące poziomą płytę kominka, ściana północna, zbliżenie na lewy łokieć, widoczne przebarwienia materiału kamiennego, wtórne sklejenia, drobne spękania oraz rekonstrukcje formy rzeźbiarskiej. 11

12 Figura HERKULESA, ściana południowa, zbliżenie na lewą dłoń, widoczne wtórne rekonstrukcje, sklejenia oraz uzupełnienia formy rzeźbiarskiej. Rzeźba CERBERA, podtrzymująca poziomą płytę kominka, ściana południowa, zbliżenie na dwie głowy, widoczne powierzchniowe zabrudzenia, przebarwienia, spękania, wtórne sklejenia i rekonstrukcje formy rzeźbiarskiej. 12

13 Rzeźba CERBERA, podtrzymująca poziomą płytę kominka, ściana południowa, zbliżenie na dwie głowy, strona od części wewnętrznej od komory paleniska widoczne powierzchniowe zabrudzenia, przebarwienia, spękania, wtórne sklejenia i rekonstrukcje formy rzeźbiarskiej. Ściana północna. Kominek usytuowany jest na scianie północnej Sali Balowej Pałacu na Wyspie. Centralnie umieszczona rzeźba Apollo Belwederski posadowiona jest na poziomej płycie (nakrywie) kominka. Poziomą płytę, podtrzymują dwie figury: po prawej stronie- Satyr a po lewej stronie Król Midas. Rzeźba Apollo Belwederski zachowana jest w dobrym stanie. Na płaszczyźnie poziomej podstawy oraz w partiach bogato zarzeźbionych występują powierzchniowe zabrudzenia (zalegający kurz przylega do powierzchni). Widoczne drobne wżery i wykruszenia krawędzi na podstawie rzeźby. 13

14 Pęknięcie w połowie prawego łokcia oraz wtórne sklejenia i uzupełnienia formy rzeźbiarskiej na palcach prawej dłoni. Pozioma płyta (nakrywa) kominka posiada powierzchniowe zabrudzenia-szczególnie w partii płaskorzeźbionego ornamentu, drobne wżery i wykruszenia krawędzi. Na płaszczyźnie poziomej, od spodu występują szare przylegające do podłoża nawarstwienia i przebarwienia materiału. Stan zachowania figur, podtrzymujących poziomą płytę (nakrywę) kominka- Satyra i Króla Midasa oddaje w pewien sposób obraz zniszczeń powstałych w czasie pożaru wnętrza Pałacu na Wyspie w 1944r. W partii głowy Satyra wtórne uzupełnienia formy rzeźbiarskie oraz spękania na obu kolanach. Widoczne przebarwienia (przepalenia) materiału kamiennego (powstałe w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury) na palcach lewej ręki, spękania i wtórne uzupełnienia formy rzeźbiarskiej szczególnie w partiach obu rąk i nóg rzeźby Króla Midasa. Występują powierzchniowe zabrudzenia, drobne wżery oraz wykruszenia krawędzi. Na powierzchni bocznej obu figur, od strony komory paleniska szare, przylegające do podłoża nawarstwienia oraz przebarwienia materiału. Lokalnie, występuje zmatowienie poleru. 14

15 Rzeźba, APOLLO BELWEDRSKI, ściana północna, widok całości z przodu 15

16 Figury: po prawej stronie- SATYR, po lewej stronie- KRÓL MIDAS, podtrzymujące poziomą płytę kominka, ściana północna, widok całości Figura SATYRA, podtrzymująca poziomą płytę kominka, ściana północna, zbliżenie na twarz, widoczne powierzchniowe zabrudzenia, spękania oraz wtórne rekonstrukcje fr nosa i brody. 16

17 Figura KRÓLA MIDASA, podtrzymująca poziomą płytę kominka, ściana północna,zbliżenie na palce prawej stopy, widoczne wtórne sklejenie dużego palca oraz przebarwienia materiału kamiennego Figura KRÓLA MIDASA, podtrzymująca poziomą płytę kominka, ściana północna,zbliżenie na fragment prawej ręki i prawy bok, widoczne liczne spękania, wtórne sklejenia oraz powierzchniowe zabrudzenia przebarwienia materiału kamiennego. 17

18 Figura KRÓLA MIDASA, podtrzymująca poziomą płytę kominka, ściana północna,zbliżenie na fragment lewej dłoni - widoczna przebarwienia materiału kamiennego, wtórne rekonstrukcje oraz sklejenia, lewy bok- widoczne ciemno-szare nawarstwienie powierzchniowe od strony komory paleniska i lokalnie przebarwienia materiału kamiennego. Rzeźba, APOLLO BELWEDRSKI, zbliżenie na prawą rękę, widoczne wtórne sklejenie poniżej łokcia oraz na dłoni,u nasady palców. Ściana zachodnia. 18

19 Na ścianie zachodniej, na tle okien umieszczone są na postumentach dwa marmurowe popiersia: po prawej stronie- Popiersie Ateny a po lewej stronie- Popiersie Rzymianina. Rzeźby, zachowane są w dobrym stanie. Występują nieliczne powierzchniowe zabrudzenia, drobne wżery i wykruszenia przy krawędzi podstawy. POPIERSIA MARMUROWE PALLAS ATENY I RZYMIANINA, USTAWIONE PRZY ZACHODNIEJ ŚCIANIE NA TLE OKIEN 19

20 WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE Marmurowe kompozycje architektoniczno-rzeźbiarskie stanowią integralną część wystroju wnętrza Sali Balowej Pałacu na Wyspie. Z tego względu wszelkie działania konserwatorskie prowadzone przy obiektach nie powinny ograniczać normalnego funkcjonowania Muzeum. Stan zachowania obiektów przed konserwacją, w trakcie oraz po przeprowadzonych zabiegach należy zilustrować w formie standardowej dokumentacji fotograficznej i opisowej. Należy rozważyć wykonanie dokumentacji audio-wizualnej z przebiegiem prac konserwatorskich w celu udostępnienie jej szerszej publiczności (Np. przez Internet) Głównym założeniem prac konserwatorskich przy obiektach będzie przywrócenie marmurowym rzeźbom ich pierwotnych walorów estetycznych. W trakcie działań przy obiektach należy zastosować metodykę konserwatorską (w zakresie: oczyszczenia oryginalnej powierzchni, uzupełnienia formy rzeźbiarskiej oraz pogłębienia ew. ponownego nadania warstwy poleru) opartą na wcześniej przeprowadzonych próbach aby nie naruszyć oryginalnej substancji rzeźby. 20

21 PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej, opisowej oraz audiowizualnej ilustrującej: -stan zachowania marmurowych obiektów rzeźbiarskich i architektoniczno rzeźbiarskich -przebieg prac konserwatorskich, metodykę działań oraz procesy twórcze. 2. Wykonanie badań materiału kamiennego- identyfikacji petrograficznej w celu określenia rodzaju marmuru (ew. miejsca jego wydobycia). 3. Oczyszczenie powierzchni z luźno zalegających nawarstwień (kurzu). 4. Usunięcie wtórnie wykonanych uzupełnień formy rzeźbiarskiej z uwagi na wykruszenia, wadliwie dobrany materiał i wizualnie nieestetyczny wygląd. W trakcie powyższego zabiegu może wystąpić konieczność ponownego rozdzielenia sklejonych fragmentów rzeźby. 5. Opracowanie metodyki działań dotyczącej usuwania zabrudzeń oraz nawarstwień powierzchniowych ściśle przylegających do podłoża oraz oczyszczenie powierzchni. Wykorzystanie metod : mechanicznych,chemicznych i fizyko-chemicznych. Wykorzystanie procesu ablacji laserowej. 6. Zabezpieczenie powierzchni ubytków/ przed etapem uzupełnienia w masie imitującej marmur/ w celu wyeliminowania przebarwień- przesyceń na granicy styku oryginalnego materiału z masą imitującą. 7. Opracowanie masy imitującej oryginalny materiał na bazie żywicy epoksydowej, z dodatkiem: drobno zmielonego marmuru, strąconego węglanu wapnia, mielonego szkła oraz barwników. 8. Uzupełnienie ubytków, szczelin spękań, drobnych wżerów masą imitującą naturalny marmur. Należy przyjąć możliwość ponownego zrekonstruowania pewnych fragmentów, które podczas prac konserwatorskich mogą ulec destrukcji. 9. Opracowanie formy i powierzchni uzupełnień. 21

22 10. Unifikacja ew. przebarwień występujących w strukturze marmuru. 11. Pogłębienie warstwy poleru na powierzchniach rzeźbiarskich. 12. Zabezpieczenie powierzchni marmuru woskiem mikrokrystalicznym. 22

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACJI KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W LASKU

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACJI KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W LASKU REMONT, RENOWACJA I ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W LASKU ( KOLEGIATY ŁASKIEJ ) PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSERWATORSKI EKSPERTYZA

PROJEKT KONSERWATORSKI EKSPERTYZA PROJEKT KONSERWATORSKI EKSPERTYZA DOTYCZĄCA PLANOWANYCH PRAC KONSERWATORSKO-BUDOWLANYCH NA POLSKIM CMENTARZU WOJENNYM W BOLONII - SAN LAZARRO DI SAVENA OPRACOWAŁ: dr Piotr Niemcewicz Bolonia - Toruń, marzec-

Bardziej szczegółowo

DAWNA WILLA ROBERTA NESTLERA, OBECNIE PRZEDSZKOLE PRZY UL. ŁĄKOWEJ 13 W ŁODZI

DAWNA WILLA ROBERTA NESTLERA, OBECNIE PRZEDSZKOLE PRZY UL. ŁĄKOWEJ 13 W ŁODZI DAWNA WILLA ROBERTA NESTLERA, OBECNIE PRZEDSZKOLE PRZY UL. ŁĄKOWEJ 13 W ŁODZI PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ELEWACJACH Opracowała: mgr Katarzyna Sułkowska konserwator dzieł sztuki KRZESZOWICE, LISTOPAD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. KROZ Henryk Pachla ul. Hetmańska 11b 30-528 Kraków tel/fax 12 257 10 36

PROJEKT BUDOWLANY. KROZ Henryk Pachla ul. Hetmańska 11b 30-528 Kraków tel/fax 12 257 10 36 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: Projekt remontu elewacji, pokrycia oraz więźby dachowej oficyny bocznej (północnej) kompleksu obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

3.0 PROGRAM KONSERWATORSKI PAŁACU W CHRZĘSNEM

3.0 PROGRAM KONSERWATORSKI PAŁACU W CHRZĘSNEM 3.0 PROGRAM KONSERWATORSKI PAŁACU W CHRZĘSNEM Zaproponowane w niniejszym opracowaniu materiały i ich producenci podani zostali jako przykładowi, zaś mogą być zastosowane inne o równowaŝnych parametrach.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie MIF PRACOWNIA PROJEKTOWA ELŻBIETA MISZTA 00-321 Warszawa, ul. Bednarska 23 m 47; tel/fax 22 828 55 28; 601 828 552 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Program konserwatorski

Program konserwatorski MAREK GRYMIN PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MAREK GRYMIN tel. (600) 99 30 90, e-mail: m.grymin@gtarch.pl, www.grymin-tybulczuk.pl 1/III/2013 Program konserwatorski Nazwa i adres inwestora: Narodowy Bank Polski,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO ZESPOŁU RENESANSOWEGO DWORU OBRONNEGO INWESTOR: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach ul. Wróblewskiego

Bardziej szczegółowo

Dotycząca pomieszczeń przeznaczonych na stałą ekspozycję zbiorów tyflologicznych

Dotycząca pomieszczeń przeznaczonych na stałą ekspozycję zbiorów tyflologicznych Konserwacja Zabytków Andrzej Lipiński ul. Powstańców Wlkp. 57 Drużyna 62-05 Mosina tel.kom. 0504 164 07 e-mail: andrzej.lipinski@op.pl OPINIA KONSERWATORSKA Dotycząca pomieszczeń przeznaczonych na stałą

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku przy ul. Ciemnej 6 w Krakowie

Termomodernizacja budynku przy ul. Ciemnej 6 w Krakowie Faza: PROJEKT BUDOWLANY Temat: Termomodernizacja budynku przy ul. Ciemnej 6 w Krakowie Adres inwestycji Nr działki Branża: Inwestor: Ul. Ciemna 6 31-053 Kraków 73/1 BUDOWLANA Narodowy Fundusz Zdrowia Małopolski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA ELEWACJI KAPONIER: BARKOWEJ WSCHODNIEJ I PODWÓJNEJ ZW.CZOŁOWĄ FORTU KRZESŁAWICE 49

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA ELEWACJI KAPONIER: BARKOWEJ WSCHODNIEJ I PODWÓJNEJ ZW.CZOŁOWĄ FORTU KRZESŁAWICE 49 PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA ELEWACJI KAPONIER: BARKOWEJ WSCHODNIEJ I PODWÓJNEJ ZW.CZOŁOWĄ FORTU KRZESŁAWICE 49 oprac.agata Mamoń mgr konserwator dzieł sztuki Kraków, październik 2011 I.WSTĘP Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA KONSERWACJI ZABYTKÓW

PRACOWNIA KONSERWACJI ZABYTKÓW INWENTARYZACJA KONSERWATORSKA I PROGRAM PRAC BARAKU O NUMERZE INWENTARYZACYJNYM 42 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM NA MAJDANKU W LUBLINIE Oprac.: mgr Marek Trocha LUBLIN 2014 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY

2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY 2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY Remontu elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Chopina 5 A INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA FILARÓW PODCIENI RZESZOWSKIEGO RATUSZA

EKSPERTYZA TECHNICZNA FILARÓW PODCIENI RZESZOWSKIEGO RATUSZA EKSPERTYZA TECHNICZNA FILARÓW PODCIENI RZESZOWSKIEGO RATUSZA ZAMÓWIENIE REALIZOWANE W RAMACH ZADANIE INWESTYCYJNEGO WYKONANIE IZOLACJI I ODTWORZENIE STRUKTURY FILARÓW W BUDYNKU RATUSZA ZLECENIODAWCA: DOTYCZY:

Bardziej szczegółowo

Architektoniczne problemy odnowy historycznych przestrzeni miejskich na przykładzie kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu

Architektoniczne problemy odnowy historycznych przestrzeni miejskich na przykładzie kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu Architektoniczne problemy odnowy historycznych przestrzeni miejskich na przykładzie kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu Dr inż. arch. Jakub Czarnecki, dr inż. arch. Paweł Maryńczuk, Politechnika Śląska,

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87 Strona 1 Tytuł: Zamawiający: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

P.U. RONSBUD al. Ossolińskich 12

P.U. RONSBUD al. Ossolińskich 12 9 - OPIS TECHNICZNY - Do projektu budowlanego wykonania prac konserwatorskich elewacji budynku UKW zlokalizowanego przy Al. Ossolińskich 12. 1. CZĘŚĆ WSTĘPNA: 1.1. Podstawa opracowania Umowa na prace projektowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA i INŻYNIERII ŚRODOWISKA KATEDRA PODSTAW BUDOWNICTWA i OCHRONY BUDOWLI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA TEMAT: SYSTEMY RENOWACJI ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA

PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA Foto GEOCONTROL PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA ROZDZIAŁ 1 A - CZĘŚĆ OGÓLNA B - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI C - PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE 00-277 WARSZAWA PL.ZAMKOWY 4 SŁAWOMIR KWIATKOWSKI

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE 00-277 WARSZAWA PL.ZAMKOWY 4 SŁAWOMIR KWIATKOWSKI Załącznik nr 3 do SIWZ TEMAT OPRACOWANIA: NAZWA ZAMÓWIENIA: ADRES OBIEKTU: INWESTOR: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRACE RENOWACYJNO KONSERWATORSKIE SCHODÓW GŁÓWNYCH ARKAD

Bardziej szczegółowo

Konserwacja zabytków i renowacja starego budownictwa

Konserwacja zabytków i renowacja starego budownictwa Konserwacja zabytków i renowacja starego budownictwa Informacje techniczne, dane, zdjęcia i rysunki, zawarte w niniejszej broszurze, należy traktować jedynie jako materiał poglądowy, przedstawiający podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MODERNIZACJI ELEWACJI I KOLORYSTYKI BUDYNKU NA UL. MOSTOWEJ 3 W ŁOWICZU NR EW. DZ. 2093/1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MODERNIZACJI ELEWACJI I KOLORYSTYKI BUDYNKU NA UL. MOSTOWEJ 3 W ŁOWICZU NR EW. DZ. 2093/1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MODERNIZACJI ELEWACJI I KOLORYSTYKI BUDYNKU NA UL. MOSTOWEJ 3 W ŁOWICZU NR EW. DZ. 2093/1 Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Armii Krajowej 2 99-400 Łowicz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY KONSERWACJI ZABYTKÓW ARCHITEKTONICZNYCH

OGÓLNE ZASADY KONSERWACJI ZABYTKÓW ARCHITEKTONICZNYCH OGÓLNE ZASADY KONSERWACJI ZABYTKÓW ARCHITEKTONICZNYCH Wśród działań mających na celu ochronę zabytków szczególne miejsce zajmuje wykonawstwo konserwatorskie. Ta specjalizacja sztuk pięknych powstała wskutek

Bardziej szczegółowo

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi "Pałacu Ślubów" OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz.

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi Pałacu Ślubów OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz. m g r i n ż. a r c h i t e k t Marta Bejnar-Bejnarowicz projektowanie i realizacja inwestycji Ul. Orląt Lwowskich 13/2 66-40 0 Gorzów Wlkp. 6 0 1 9 4 0 1 2 1 N I P 5 9 9-1 8 7-1 9-9 6 w w w. b e j n a

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (Dz. U. Nr 202 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. z późn zm.) Nazwa budowy: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Połoskach

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. Jastrzębia 24; 53-148 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Temat opracowania: Prace

Bardziej szczegółowo