Modu 9: Szybkie Prototypowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modu 9: Szybkie Prototypowanie"

Transkrypt

1 Mechatronika Modu 9: Szybkie Prototypowanie rozwi zania (pomys ) prof. dr hab. in. Edward Chlebus dr in. Bogdan Dyba a, dr in. Tomasz Boraty ski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz B dza dr in. Mariusz Frankiewicz mgr in. Tomasz Kurzynowski Politechnicka Wroclawska/ Polska Europejski Projekt transferu innowacji dla dodatkowej kwalifikacji Mechatronika dla specjalistów w zglobalizowanej produkcji przemys owej. UE-Projekt Nr. DE/08/LLP-LdV/TOI/ "MINOS + +", okres od 2008 do 2010 r. Ten projekt zosta zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlaj jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialno ci za umieszczon w nich zawarto

2 Partners for the creation, evaluation and dissemination of the MINOS and the MINOS** project. - Chemnitz University of Technology, Institute for Machine Tools and Production Processes, Germany - np neugebauer und partner OhG, Germany - Henschke Consulting, Germany - Corvinus University of Budapest, Hungary - Wroclaw University of Technology, Poland - IMH, Machine Tool Institute, Spain - Brno University of Technology, Czech Republic - CICmargune, Spain - University of Naples Federico II, Italy - Unis a.s. company, Czech Republic - Blumenbecker Prag s.r.o., Czech Republic - Tower Automotive Sud S.r.l., Italy - Bildungs-Werkstatt Chemnitz ggmbh, Germany - Verbundinitiative Maschinenbau Sachsen VEMAS, Germany - Euroregionala IHK, Poland - Korff Isomatic sp.z.o.o. Wroclaw, Polen - Euroregionale Industrie- und Handelskammer Jelenia Gora, Poland - Dunaferr Metallwerke Dunajvaros, Hungary - Knorr-Bremse Kft. Kecskemet, Hungary - Nationales Institut für berufliche Bildung Budapest, Hungary - Christian Stöhr Unternehmensberatung, Germany - Universität Stockholm, Institut für Soziologie, Sweden Zawartość Szkolenia Minos: moduły 1 8 (podręczniki, ćwiczenia i rozwiązania do ćwiczeń dla): Podstawy/ Kompetencje międzykulturowe, zarządzenie projektem/ Fluidyka / Napędy Elektryczne i Sterowanie / Elementy Mechatroniki/ Systemy i Funkcje Mechatroniki/ Logistyka, Teleserwis, Bezpieczeństwo/ Zdalne Zarządzanie, Diagnostyka Minos **: moduły 9 12 (podręczniki, ćwiczenia i rozwiązania do ćwiczeń dla): Szybkie Prototypowanie / Robotyka/ Migracja/ Interfejsy Wszystkie moduły dostępne są w następujących językach: Polski, Angielski, Hiszpański, Włoski, Czeski, Węgierski i Niemiecki W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę się skontaktować z Chemnitz University of Technology Dr.-Ing. Andreas Hirsch Reichenhainer Straße 70, Chemnitz phone: + 49(0) fax: + 49(0) or

3 1. Co to jest CAD? CAD (ang. Computer Aided Design) komputerowo wspomagane projektowanie. Oprogramowanie z tej dziedziny pozwala i jest wykorzystywane do projektowania wymyślonej przez inżyniera części czy mechanizmu. Systemy CAD wspierają budowę i projektowanie, są używane do szkicowania i modelowania geometrycznego. 2. Co to jest modelowanie geometryczne? Modelowanie geometryczne jest techniką, której używamy do opisania kształtów danego obiektu. Systemy CAD pozwalają usprawnić proces projektowania oraz skracają czas rozwoju produktu. 3. Jak można przyspieszyć projektowanie w systemie CAD? Systemy CAD zawierają biblioteki gotowych obiektów (śruby, łożyska, wpusty etc.), które mogą być wykorzystane w pracach projektowych. Konstruktor nie musi więc posługiwać się różnego rodzaju katalogami w poszukiwaniu jakiegoś elementu. Może wyszukać go w bazie oraz dodatkowo pobrać do swojego projektu jego model 3D. 4. Jakie są główne funkcje systemów CAD? Główne funkcje systemów CAD to: geometryczne modelowanie obiektów, tworzenie i edycja dokumentacji konstrukcyjnej, zapisywanie i przechowywanie dokumentacji w postaci elektronicznej, zarówno w postaci plików, jak i baz danych, wymiana danych z innymi systemami, tworzenie trójwymiarowych projektów konstruowanych elementów, tworzenie rysunków złożeniowych z kilku osobnych części, pracę nad jednym projektem przez wiele osób, automatyczną aktualizację wszystkich rysunków złożeniowych po dokonaniu zmiany na jednym z nich, automatyczne kosztorysowanie, współpracę z magazynem itp.

4 5. Jakie korzyści wynikają ze stosowania systemów CAD? Korzyści wynikające z wykorzystania systemów CAD: umożliwienie wyznaczania rozwiązania optymalnego, podwyższenie jakości uzyskanego rozwiązania (dokładne modele matematyczne (CAD 3D)), odciążenie projektanta od czasochłonności i często nudnych prac rutynowych (kreślenie, obliczenia), zwiększone możliwości korzystania z istniejących rozwiązań projektowych, dzięki wykorzystaniu komputerowych baz danych istniejących norm i katalogów, możliwość przeprowadzenia symulacji zachowania się projektowanego obiektu w różnych warunkach, jeszcze na etapie projektowania. 6. Z jakich faz składa się proces projektowania w systemach CAD? Proces projektowania CAD składa się z 6 faz: rozpoznanie potrzeby, zdefiniowanie problemu, synteza, analiza i optymalizacja, ocena, prezentacja. 7. Wymień rodzaje modeli w systemach CAD. W CAD stosowane są dwa rodzaje modeli geometrycznych: płaskie za pomocą konturu, przestrzenne za pomocą elementów przestrzennych. 8. Co to jest format STL? STL - Standard Tringulation Language - podstawowy format wymiany danych w procesach Rapid Prototyping. Głównym zadaniem formatu jest transfer modeli CAD 3D do urządzeń Rapid Prototyping. Obecnie większość programów CAD/CAM posiada możliwość zapisu modelu w formacie STL, a odczytać go mogą wszystkie systemy Rapid Prototyping.

5 9. Jak zbudowany jest model zapisany w formacie STL (pomocny w odpowiedzi będzie rysunek)? STL stanowi listę trójkątnych powierzchni, zwaną inaczej siatką trójkątów, którą definiuje się jako zbiór wierzchołków, krawędzi oraz trójkątów połączonych ze sobą w taki sposób, że każda krawędź oraz każdy wierzchołek są wspólne dla co najmniej dwóch trójkątów przylegających (zasada vertex-to-vertex). Innymi słowy, siatka trójkątów w przybliżeniu przedstawia powierzchnie modelu 3D zapisanego w formacie STL. Odwzorowanie to pomija jednak takie elementy, jak: punkty, linie, krzywe, warstwy oraz kolory. 10. O czym mówi zasada vertex-to-vertex? Wersja 1 Każda krawędź oraz każdy wierzchołek trójkąta są wspólne dla co najmniej dwóch trójkątów przylegających. Wersja 2 Według tej zasady każdy trójkąt musi dzielić dwa wierzchołki z trójkątami do niego przyległymi oraz wierzchołek żadnego z trójkątów nie może leżeć na boku innego. Aby zasada vertex-to-vertex na powyższym rysunku została spełniona, trójkąt 1 należy podzielić na dwa trójkąty tak, jak jest to pokazane na figurze b, lub połączyć trójkąty 2 i 3 tak ja kto jest pokazane na figurze c.

6 11. Jakimi parametrami jednoznacznie opisywana jest powierzchnia trójkątna? Powierzchnia trójkątna opisywana jest poprzez zbiór współrzędnych X, Y, Z każdego z wierzchołków oraz przez wektor normalny, skierowany od danej powierzchni na zewnątrz modelu. 12. W jaki sposób można określić orientację trójkąta w formacie STL? Na podstawie wektora normalnego, skierowanego do zewnątrz. W przypadku obserwacji modelu od jego zewnętrznej strony kolejność wierzchołków trójkąta jest przeciwna do ruchu wskazówek zegara

7 Na powyższym rysunku przedstawione zostały dwie trójkątne powierzchnie. Powierzchnia po lewej stronie widziana jest od wewnętrznej strony, na co wskazuje zgodne z ruchem wskazówek zegara ułożenie wierzchołków trójkąta oraz zwrot wektora normalnego. Odwrotna sytuacja jest w przypadku trójkąta po prawej stronie, widzianego od zewnętrznej strony modelu. 13. Wymień najczęstsze błędy oraz wady formatu STL. Niezgodność z zasadą vertex-to-vertex (wierzchołek do wierzchołka) Różnorodność (nieszczelność) Degeneracja powierzchni Błędy modeli rodzimych Redundancja 14. Co to są zabiegi przed procesowe? Mając już przygotowany model CAD w formacie STL należy go przygotować do procesu budowy na jednym z urządzeń rapid prototyping. Są to prace przed-procesowe które można wykonać w jednym z wielu dedykowanych do tego celu programów, które pozwalają na obróbkę plików STL. 15. Wymień min. 4 operacje które można wykonać w zabiegach przed procesowych. Wizualizacja, możliwość dokonywania pomiarów, manipulacja modelem *.stl. Naprawianie plików *.stl, przycinanie powierzchni, wykrywanie dublujących się trójkątów, Wykonywanie przekroi plików STL, otworów (dziurkowanie), wyciąganie powierzchni, wykonywanie odsunięć, Operacje Boolowskie, redukcja trójkątów, wygładzanie, dodawanie napisów, znaków, Wykrywanie kolizji, Kolorowanie plików STL Dzielenie modeli na warstwy Generowanie konstrukcji wspierającej

8 16. Co to jest struktura wspierająca (suport) i do czego służy? Struktura wspierająca jest potrzebna do zapewnienia stabilności modelu i aby każdy element budowanej części został na swoim miejscu. Suporty są w tych technologiach potrzebne dla zapewnienia stabilności przy wyjmowaniu wykonanych elementów w niektórych technikach, a także do usztywnienia wykonanych początkowych warstw, aby przy nanoszeniu kolejnej warstwy sproszkowanego materiału nie uszkodzić uprzednio zbudowanej warstwy oraz do usztywnienia wystających elementów modelu (tzw. nawisów geometrycznych). 17. Co to jest Rapid Prototyping? Rapid Prototyping jest to szybkie, warstwa po warstwie wykonywanie modeli fizycznych bezpośrednio z modeli CAD- 3D. 18. Co różni technologie RP od tradycyjnych? Wszystkie technologie RP są podobne do siebie i bazują na przyrostowym (bezubytkowym) wytwarzaniu modeli. Dlatego też są całkowitym przeciwieństwem klasycznych metod wytwarzania modeli fizycznych (poprzez toczenie, frezowanie itp.), gdzie nadawanie kształtu przedmiotowi odbywa się przez mechaniczne usuwanie materiału (obróbka ubytkowa). Budowanie modeli technikami RP polega na warstwowym dodawaniu materiału, gdzie każda kolejna warstwa jest dokładnym odzwierciedleniem przekroju modelu w zadanej płaszczyźnie. 19. Do czego głównie służą modele wykonywane w technologiach RP. Modele prototypowe służą do przeprowadzenia pierwszych testów wytrzymałościowych, bezpieczeństwa, montażowych, transportowych itp. Są mocnym argumentem w negocjacjach handlowych, technicznych, marketingowych. Ułatwiają komunikację. Są łatwiej odbierane i postrzegane przez ludzi, niż standardowe rysunki 2D. Lepsze rozumienie koncepcji prowadzi do oszczędności czasu, a co za tym idzie i pieniędzy.

Modu 9: Szybkie Prototypowanie

Modu 9: Szybkie Prototypowanie Mechatronika Modu 9: Szybkie Prototypowanie podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) prof. dr hab. in. Edward Chlebus dr in. Bogdan Dyba a, dr in. Tomasz Boraty ski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Mechatronika. Modu 12: Interfejsy. podr czniki. (pomys ) dr Gabriele Neugebauer mgr in. Matthias Römer Neugebauer und Partner OHG Niemcy

Mechatronika. Modu 12: Interfejsy. podr czniki. (pomys ) dr Gabriele Neugebauer mgr in. Matthias Römer Neugebauer und Partner OHG Niemcy Mechatronika Modu 12: Interfejsy podr czniki (pomys ) dr Gabriele Neugebauer mgr in. Matthias Römer Neugebauer und Partner OHG Niemcy Europejski Projekt transferu innowacji dla dodatkowej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Mechatronika. Modu 10: Robotyka. podr czniki, (pomys )

Mechatronika. Modu 10: Robotyka. podr czniki, (pomys ) Mechatronika Modu 10: Robotyka podr czniki, (pomys ) Petr Blecha Zden k Kolíbal Radek Knoflí ek Aleš Pochylý Tomáš Kubela Radim Blecha Tomáš B ezina Uniwersytet Technologiczny w Brnie Wydzia Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 (Część 1): Szkolenie międzykulturowe. Projekt UE Nr 2005-146319 MINOS, Realizacja od 2005 do 2007

Moduł 2 (Część 1): Szkolenie międzykulturowe. Projekt UE Nr 2005-146319 MINOS, Realizacja od 2005 do 2007 Mechatronika Moduł 2 (Część 1): Szkolenie międzykulturowe Instrukcja (Koncepcja) Christian Stöhr Poradnictwo dla przedsiębiorstw Christian Stöhr, Niemcy Projekt UE Nr 2005-146319 MINOS, Realizacja od 2005

Bardziej szczegółowo

Mechatronika. Modu 10: Robotyka. podr czniki, wiczenia i rozwi zania. (pomys )

Mechatronika. Modu 10: Robotyka. podr czniki, wiczenia i rozwi zania. (pomys ) Mechatronika Modu 10: Robotyka podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) Petr Blecha Zden k Kolíbal Radek Knoflí ek Aleš Pochylý Tomáš Kubela Radim Blecha Tomáš B ezina Uniwersytet Technologiczny w

Bardziej szczegółowo

Mechatronika. Modu 12: Interfejsy. podr czniki, wiczenia i rozwi zania. (pomys )

Mechatronika. Modu 12: Interfejsy. podr czniki, wiczenia i rozwi zania. (pomys ) Mechatronika Modu 12: Interfejsy podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) dr Gabriele Neugebauer mgr in. Matthias Römer Neugebauer und Partner OHG Niemcy Europejski Projekt transferu innowacji dla

Bardziej szczegółowo

Projekt UE Nr 2005-146319 MINOS, Realizacja od 2005 do 2007

Projekt UE Nr 2005-146319 MINOS, Realizacja od 2005 do 2007 Mechatronika Modu 1-4 Podstawy Mi dzy kulturowe zachowania spo eczne Zarz dzanie projektami Technika p ynowa Nap dy i sterowania elektryczne Podr czniki (Koncepcja) Projekt UE Nr 2005-146319 MINOS, Realizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt UE Nr 2005-146319 MINOS, Realizacja od 2005 do 2007

Projekt UE Nr 2005-146319 MINOS, Realizacja od 2005 do 2007 Mechatronika Modu 1 8 Podstawy Mi dzy kulturowe zachowania spo eczne Zarz dzanie projektami Technika p ynowa Nap dy i sterowania elektryczne Komponenty mechatroniczne Systemy i funkcje mechatroniczne Uruchamianie,

Bardziej szczegółowo

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing)

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. St. Staszica w Chełmie Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) Oprac. Mirosława

Bardziej szczegółowo

Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD

Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. I. Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji PRACA PRZEJŚCIOWA Adam Bryniak Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD Promotor:

Bardziej szczegółowo

10 ważnych. silniki. Autodesk. Inventor 11. Autodesk. Inventor Professional 11 = lepszy projekt. Styczeń 2007

10 ważnych. silniki. Autodesk. Inventor 11. Autodesk. Inventor Professional 11 = lepszy projekt. Styczeń 2007 Styczeń 2007 Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku... Praktyczne podejście do zarządzania danymi 10 ważnych powodów do przejścia z AutoCAD do AutoCAD Mechanical NOWA KSIĄŻKA o Autodesk Inventor

Bardziej szczegółowo

Autodesk Inventor. Tooling

Autodesk Inventor. Tooling Autodesk Inventor Tooling 1 Sprawdź w praktyce swój projekt, zanim zostanie zbudowany. Linia produktów Autodesk Inventor zapewnia rozbudowany i elastyczny zestaw oprogramowania do trójwymiarowego projektowania

Bardziej szczegółowo

Szkolenia CAD z obsługi oprogramowania Autodesk. CAD Academy. Twoja droga do sukcesu

Szkolenia CAD z obsługi oprogramowania Autodesk. CAD Academy. Twoja droga do sukcesu Szkolenia CAD z obsługi oprogramowania Autodesk CAD Academy Twoja droga do sukcesu 2 Podążaj z nami drogą do sukcesu wykorzystując do maksimum możliwości komputerowych systemów inżynierskich firmy Autodesk.

Bardziej szczegółowo

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI Dr inż. Marcin JANUSZKA, email: marcin.januszka@polsl.pl Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Modelowanie 3D w programie AutoCAD

Modelowanie 3D w programie AutoCAD Zbigniew Krzysiak Modelowanie 3D w programie AutoCAD Zawiera ćwiczenia na CD Recenzent dr inż. Jacek Warchulski Projekt okładki Janusz Olech Zdjęcie na okładce Silvio Arcanjo, http://grabcad.com Redaktor

Bardziej szczegółowo

PROCES MONTAŻU WSPOMAGANY KOMPUTEROWO W SYSTEMIE AUTODESK INVENTOR

PROCES MONTAŻU WSPOMAGANY KOMPUTEROWO W SYSTEMIE AUTODESK INVENTOR PROCES MONTAŻU WSPOMAGANY KOMPUTEROWO W SYSTEMIE AUTODESK INVENTOR Witold PAWŁOWSKI, Daniel MOSION Współczesne systemy komputerowego wspomagania projektowania (CAD) są wyposażone w moduły programowe służące

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i sterowanie procesami

Projektowanie i sterowanie procesami Projektowanie i sterowanie procesami redakcja naukowa Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski Lublin 03 Projektowanie i sterowanie procesami Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk Inventor

Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk Inventor 120 Mateusz Szal, Sławomir Herma Mateusz SZAL, Sławomir HERMA Katedra Inżynierii Produkcji, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej E mail: szal.mateusz@gmail.com, slawomir.herma@gmail.com Efektywność

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

od lewej: Donal Tusk - premier prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT

od lewej: Donal Tusk - premier prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT 1Przedstawienie CAMT Obszary badawcze i kompetencje C A M T FP C mies zc z ą si ę w najnow s z yc h trendach rozwojowych technologii, systemów wytwórczych i systemów informatycznych rozwijanych nie tylko

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. PRZEDMIOT PRACY...4 2. CEL PRACY...4 3. KONSTRUKCJA PRACY...4 ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ...6 1.1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Nowości w oprogramowaniu NX 8.5

Nowości w oprogramowaniu NX 8.5 Nowości w oprogramowaniu NX 8.5 Właściwe decyzje. Lepsze produkty. Korzyści Wydajniejszy rozwój produktu Wyższa jakość produktów, szybszy rozwój, niższe koszty Szybsze i wydajniejsze modelowanie Lepsza

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Politechnika Lubelska

Podręczniki Politechnika Lubelska Agnieszce Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Jerzy Montusiewicz Modelowanie 2D w programie AutoCAD Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Przyk³ady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym

CATIA V5. Przyk³ady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG CATIA V5. Przyk³ady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym Autor: Andrzej We³yczko ISBN:

Bardziej szczegółowo

kreator Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym Wydanie Jubileuszowe lat w P olsce

kreator Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym Wydanie Jubileuszowe lat w P olsce 15 lat w P olsce Wydanie Jubileuszowe kreator Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku między innymi: 15 lat Man and Machine w Polsce Quiz dla czytelników Pakiety narzędzi dla kreatywnego inżyniera

Bardziej szczegółowo

Modelowanie cyfrowe w AutoCAD. Wykład 1 Projektowanie KWP - CAD (Konstruct West Partners) oraz cele modelowania cyfrowego w CAD

Modelowanie cyfrowe w AutoCAD. Wykład 1 Projektowanie KWP - CAD (Konstruct West Partners) oraz cele modelowania cyfrowego w CAD Modelowanie cyfrowe w AutoCAD Wykład 1 Projektowanie KWP - CAD (Konstruct West Partners) oraz cele modelowania cyfrowego w CAD Cechy współczesnego projektowania Wymagania stawiane obecnie przedmiotom projektowania

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy wspomagające projektowanie

Komputerowe systemy wspomagające projektowanie Komputerowe systemy wspomagające projektowanie W celu przeprowadzenia przeglądu zagadnień związanych z komputerowymi systemami wspomagającymi projektowanie, należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć na

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie produkcji przy zastosowaniu systemów komputerowych

Przygotowanie produkcji przy zastosowaniu systemów komputerowych BIULETYN WAT VOL. LVI, NUMER SPECJALNY, 2007 Przygotowanie produkcji przy zastosowaniu systemów komputerowych ANDRZEJ ZABORSKI, KRZYSZTOF TUBIELEWICZ Politechnika Częstochowska, Instytut Technologii Maszyn

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie rysunków z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania 315[01].O2.05

Wykonywanie rysunków z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania 315[01].O2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marek Zalewski Wykonywanie rysunków z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania 315[01].O2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo