Modu 9: Szybkie Prototypowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modu 9: Szybkie Prototypowanie"

Transkrypt

1 Mechatronika Modu 9: Szybkie Prototypowanie podr czniki, (pomys ) prof. dr hab. in. Edward Chlebus dr in. Bogdan Dyba a, dr in. Tomasz Boraty ski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz B dza dr in. Mariusz Frankiewicz mgr in. Tomasz Kurzynowski Politechnicka Wroclawska/ Polska Europejski Projekt transferu innowacji dla dodatkowej kwalifikacji Mechatronika dla specjalistów w zglobalizowanej produkcji przemys owej. UE-Projekt Nr. DE/08/LLP-LdV/TOI/ "MINOS + +", okres od 2008 do 2010 r. Ten projekt zosta zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlaj jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialno ci za umieszczon w nich zawarto

2 Partners for the creation, evaluation and dissemination of the MINOS and the MINOS** project. - Chemnitz University of Technology, Institute for Machine Tools and Production Processes, Germany - np neugebauer und partner OhG, Germany - Henschke Consulting, Germany - Corvinus University of Budapest, Hungary - Wroclaw University of Technology, Poland - IMH, Machine Tool Institute, Spain - Brno University of Technology, Czech Republic - CICmargune, Spain - University of Naples Federico II, Italy - Unis a.s. company, Czech Republic - Blumenbecker Prag s.r.o., Czech Republic - Tower Automotive Sud S.r.l., Italy - Bildungs-Werkstatt Chemnitz ggmbh, Germany - Verbundinitiative Maschinenbau Sachsen VEMAS, Germany - Euroregionala IHK, Poland - Korff Isomatic sp.z.o.o. Wroclaw, Polen - Euroregionale Industrie- und Handelskammer Jelenia Gora, Poland - Dunaferr Metallwerke Dunajvaros, Hungary - Knorr-Bremse Kft. Kecskemet, Hungary - Nationales Institut für berufliche Bildung Budapest, Hungary - Christian Stöhr Unternehmensberatung, Germany - Universität Stockholm, Institut für Soziologie, Sweden Zawarto Szkolenia Minos: modu y 1 8 (podr czniki, wiczenia i rozwi zania do wicze dla): Podstawy/ Kompetencje mi dzykulturowe, zarz dzenie projektem/ Fluidyka / Nap dy Elektryczne i Sterowanie / Elementy Mechatroniki/ Systemy i Funkcje Mechatroniki/ Logistyka, Teleserwis, Bezpiecze stwo/ Zdalne Zarz dzanie, Diagnostyka Minos **: modu y 9 12 (podr czniki, wiczenia i rozwi zania do wicze dla): Szybkie Prototypowanie / Robotyka/ Migracja/ Interfejsy Wszystkie modu y dost pne s w nast puj cych j zykach: Polski, Angielski, Hiszpa ski, W oski, Czeski, W gierski i Niemiecki W celu uzyskania dodatkowych informacji prosz si skontaktowa z Chemnitz University of Technology Dr.-Ing. Andreas Hirsch Reichenhainer Straße 70, Chemnitz phone: + 49(0) fax: + 49(0) or

3 1 WPROWADZENIE CAD KOMUNIKACJA CAD RP FORMAT STL Budowa oraz tworzenie plików STL Orientacja trójkątów Układ współrzędnych i jednostki w formacie STL Tworzenie plików STL Najczęstsze błędy oraz wady formatu STL Zasady tworzenia plików STL Generowanie *.stl w różnych programach ZABIEGI PRZED-PROCESOWE W RP EDYCJA PLIKÓW STL NAPRAWA PLIKÓW STL GENEROWANIE SUPORTÓW RAPID PROTOTYPING RP (SZYBKIE PROTOTYPOWANIE) STEREOLITOGRAFIA (SLA, SL) SELEKTYWNE SPIEKANIE LASEREM (SLS/SLM SELECTIVE LASER SINTERING/MELTING) MCP Realizer II urządzenie firmy MCP HEK EOSINT M270 urządzenie RP firmy EOS M3 Linear urządzenie firmy Concept Laser TrumaForm LF 250 urządzenie firmy TRUMPF EBM S12 urządzenie firmy ARCAM Sinterstation HiQ System urządzenie firmy 3D SYSTEMS LAMINATED OBJET MANUFACTURING (LOM) MODELOWANIE WARSTWOWE TOPIONYM MATERIAŁEM (FDM - FUSED DEPOSITION MODELING) LASEROWE FORMOWANIE Z PROSZKÓW (LASER POWDER FORMING TECHNOLOGIES) INK JET PRINTING DRUKOWANIE TRÓJWYMIAROWE (3DP THREE DIMENSIONAL PRINTING) METODA BEZPOŚREDNIEGO UTWARDZANIA PODŁOŻA (SGC - SOLID GROUND CURING) INŻYNIERIA ODWROTNA WPROWADZENIE

4 6.2 ZASTOSOWANIA INŻYNIERII ODWROTNEJ W PRZEMYŚLE METODY DIGITALIZACJI Dotykowe metody digitalizacji Metody optyczne punktowe Metody optyczne liniowe Metody optyczne obszarowe Skanowanie niszczące URZĄDZENIA I OPROGRAMOWANIE DIGITALIZACJA GEOMETRII Etapy digitalizacji Planowanie procesu digitalizacji Akwizycja danych Przetwarzanie danych i budowa modelu CAD LITERATURA

5 1 Wprowadzenie W istniejącym obecnie, wysoce zindustrializowanym świecie nieustająca potrzeba redukowania czasu planowania i konstruowania wyrobów oraz potrzeba zapewniania najwyższej jakości produktowi w chwili wprowadzania go na rynek wymusza rozwój nowych technologii mających na celu zredukowanie czasu wprowadzania nowego wyrobu na rynek (time to market). Nowe technologie dostarczają narzędzi umożliwiających rozszerzenie zagadnienia zapewniania jakości z obszaru wytwarzania na cały cykl rozwoju produktu. Składają się na nie techniki i metody, które pozwalają na redukcje czasu rozwoju produktu, począwszy od etapu formułowania potrzeb, a skończywszy na etapie wprowadzania finalnego wyrobu na rynek. Jednym z podstawowych celów jest minimalizowanie bezproduktywnego czasu z jednoczesnym polepszeniem jakości produktu. Za podstawowy składnik wszystkich tych technik uważa się matematyczny model obiektu (CAD 3D). Model ten jest zbiorem danych, które umożliwiają opisanie, we właściwy sposób, geometrycznych kształtów dowolnego trójwymiarowego obiektu. Podstawowe zasady oraz potencjalne narzędzia znane są od wielu lat, ale z powodu określonych problemów, w szczególności związanych z kosztami, wyspecjalizowanym oprzyrządowaniem oraz kulturą, aplikacje adresowane są przeważnie do odbiorców bardzo bogatych lub o strategicznym znaczeniu. Model matematyczny może być otrzymany na dwa różne sposoby: Bezpośrednio, używając narzędzi komputerowych do trójwymiarowego projektowania (CAD - Computer Aided Design) Poprzez skopiowanie elementu z wykorzystaniem narzędzi, takich jak kamery wideo, systemy reverse engineering, CAT (Computerized Axial Tomography), które są wybierane z zależności od typu elementu, obszaru zastosowań, wymaganej dokładności, itd. Raz otrzymany model może być wykorzystywany do różnych celów, począwszy od archiwizacji po możliwość przeprowadzania testów, ulepszaniu geometrii, wykorzystaniu w aplikacjach multimedialnych, 5

6 w analizach i testach FEM rzeczywistych procesów produkcyjnych, wykonywaniu prototypów i form z wykorzystaniem technik rapid prototyping i rapid tooling. [61] Technologie te wykorzystując różne materiały, są w stanie wykonać, w docelowym materiale, prototyp lub serie prototypową obiektu w oparciu o jego model numeryczny uzyskany z systemu CAD 3D lub z procesu reverse engineering. Wspólnym mianownikiem tych systemów jest sposób budowy prototypu, który budowany jest z wykorzystaniem procesów "bezubytkowych" dokładając poszczególne warstwy zgodnie z informacjami zapisanymi w pliku STL. RP, który jest narzędziem wizualizacyjnym, pomaga firmom redukować prawdopodobieństwo dostarczenia złego lub złej jakości produktu na rynek. Modele takie posiadają wiele zastosowań. Są doskonałą wizualną pomocą podczas wymiany pomysłów z współpracownikami lub klientami. Dodatkowo mogą być wykorzystywane w fazach testowania. Na przykład, inżynier lotnictwa może wykonać model płatu skrzydła i w tunelu aerodynamicznym zmierzyć siły nośne i oporu. Poza wykonywaniem prototypów, techniki RP mogą być użyte do wykonywania oprzyrządowania (znane jako rapid tooling) a nawet wysokiej jakości produktów (rapid manufacturing). Oczywiście rapid prototyping nie jest doskonały. Objętość wykonywanych elementów jest ograniczona, ich rozmiar zależy od urządzenia. Dla dużych serii produkcyjnych lub prostych obiektów tradycyjne techniki wytwarzania są zazwyczaj bardziej ekonomiczne. Jeżeli pominiemy te ograniczenia, to rapid prototyping jest godną uwagi technologia, która znacząco wspomaga proces wytwarzania. Z biegiem czasu, poszukiwania i rozwój pozwolą na dalszą ewolucję tych systemów, w zakresie wydajności (krótszy czas budowania, mniejsze tolerancje, lepsza jakość powierzchni, zwiększona odporność modeli RP na warunki klimatyczne oraz na czynniki mechaniczne, termiczne i chemiczne). Definitywna akceptacja rynku i późniejszy sukces. tych technologii został stwierdzony, a wynika on z niezahamowanej tendencji do redukowania czasu rozwoju nowych produktów. Był i jest to główny czynnik sukcesu. 6

7 2 CAD CAD (ang. Computer Aided Design) komputerowo wspomagane projektowanie. Oprogramowanie z tej dziedziny pozwala i jest wykorzystywane do projektowania wymyślonego przez inżyniera detalu czy mechanizmu. Systemy CAD wspierają budowę i projektowanie, są używane do szkicowania i modelowania geometrycznego. Modelowanie geometryczne służy do reprezentacji 3D modelowanych części i złożeń. Reprezentacja złożeń zawiera także opis struktury montażowej, która jest nazywana strukturą produktu. Reprezentacja 3D części i złożeń jest wykorzystywana do tworzenia dokumentacji technicznej np. rysunki, lista części, indeksy materiałowe. Pierwsze, opracowane systemy CAD oferowały funkcjonalność, która pozwalała na tworzenie dokumentacji płaskiej. Z czasem dodano funkcje do generowania modeli 3D. Dostępna była biblioteka prymitywów (stożek, walec, kula i inne.), które można było wykorzystać w tworzeniu modeli 3D. Wychodzono z założenia, że najpierw postaje dokumentacja 2D a na jej podstawie tworzone są modele 3D. Z czasem jednak to podejście zmieniło się z uwagi na dynamiczny rozwój modułów 3D. W końcu narzędzia do projektowania 3D stały się na tyle sprawne i proste w użycie, że projektowanie 3D stało się podstawowym modułem systemu CAD natomiast rysunki 2D traktowano jako dodatek. W końcu stwierdzono, że rysunki 2D to nic innego jak prezentacja modelu 3D w postaci np. rzutów, przekrojów i opracowano specjalne funkcje systemów CAD, które umożliwiają wygenerowanie dokumentacji 2D w sposób prawie automatyczny. Systemy CAD zawierają biblioteki gotowych obiektów (śruby, łożyska, wpusty etc.), które mogą być wykorzystane w pracach projektowych. Konstruktor nie musi więc posługiwać się różnego rodzaju katalogami w poszukiwaniu jakiegoś elementu. Może wyszukać go w bazie oraz dodatkowo pobrać do swojego projektu jego model 3D. Biblioteki części są zwykle otwarte i użytkownicy mogą je wzbogacać o części swojego autorstwa. W takim przypadku stają się one dostępne dla innych osób korzystających w przedsiębiorstwie z systemu CAD i mających dostęp do bibliotek części. Tego typu biblioteki czynią proces projektowania bardziej wydajnym. Modelowanie geometryczne jest techniką, której używamy do opisania kształtów danego obiektu. Systemy CAD pozwalają Definicja 7

8 usprawnić proces projektowania oraz skracają czas rozwoju produktu. Zastosowanie komputerów oraz programów graficznych wspomaga lub usprawnia prace projektowania produktu od koncepcji do dokumentacji. Praca z systemem CAD to interaktywna sesja z systemem komputerowym, która prowadzi do modelowania części. Na wykonanym modelu można przeprowadzać różne operacje. Nowoczesne systemy CAD umożliwiają modelowanie parametryczne, które bazuje na dwukierunkowym skojarzeniu pomiędzy wymiarami, które mogą być prezentowane zarówno w trybie szkicowania, w trybie 3D lub w trybie rysowania 2D i geometrią 3D i na odwrót. Oznacza to, że na dowolnym etapie projektowania części możemy zmieniać każdy z wprowadzonych wcześniej wymiarów. Przykładem takiego programu jest system SolidWorks czy też CATIA. Systemy te zapisują każdy krok projektowy i całą historię tworzenia modelu prezentują w postaci drzewa. Zmiana parametrów modelu odbywa się poprzez odszukanie operacji w drzewie i edycję jej parametrów. Modyfikować można również szkice na bazie których powstała operacja. Po zapisaniu zmian cały model jest aktualizowany. Aktualizacja modelu może zakończyć się niepowodzeniem ponieważ kolejne operacje mogą bazować na geometrii zmodyfikowanej operacji. W takim przypadku system sygnalizuje, które operacje są problematyczne i wymagają ingerencji ze strony użytkownika. Aktualnie wszystkie szanujące się systemy CAD pozwalają na: tworzenie projektów w trzech wymiarach, tworzenie rysunków złożeniowych z kilku osobnych elementów, sprawdzenie czy do siebie pasują, pracę nad jednym dużym projektem przez wiele osób, automatyczną aktualizację wszystkich rysunków złożeniowych po dokonaniu zmiany na pojedynczym detalu, automatyczne tworzenie listy detali, kosztorysowanie, współpracę z magazynem itd. wizualizacje. 8

9 Główne funkcje systemów CAD to: geometryczne modelowanie obiektów, tworzenie i edycja dokumentacji konstrukcyjnej, zapisywanie i przechowywanie dokumentacji w postaci elektronicznej, zarówno w postaci plików, jak i baz danych, wymiana danych z innymi systemami, tworzenie trójwymiarowych projektów konstruowanych elementów, tworzenie rysunków złożeniowych z kilku osobnych części, pracę nad jednym projektem przez wiele osób, automatyczną aktualizację wszystkich rysunków złożeniowych po dokonaniu zmiany na jednym z nich, automatyczne kosztorysowanie, współpracę z magazynem itp. Komputerowo wspomagane projektowanie składa się z trzech poziomów: koncepcja, w której przeprowadzana jest analiza, kompilacja wariantów rozwiązań oraz oszacowanie rozwiązania z punktu widzenia ich poprawności, rozwój koncepcji, następuje tu specyfikacja koncepcji rozwiązania, określenie skali projektu, konstrukcja modelu, oszacowanie rozwiązania, szczegół, gdzie następuje reprezentacja indywidualna części oraz oszacowanie rozwiązań. Proces projektowania CAD składa się z 6 faz [44]: rozpoznanie potrzeby, zdefiniowanie problemu, synteza, analiza i optymalizacja, ocena, prezentacja. 9

10 PROCES PROJEKTOWANIA CAD ROZPOZNANIE POTRZEB ZDEFINIOWANIE PROBLEMU SYNTEZA MODELOWANIE GEOMETRYCZNE ANALIZA OPTYMALIZACJI ANALIZA INŻYNIERSKA OCENA SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI I OCENA PREZENTACJA AUTOMATYCZNE RYSOWANIE Rys Proces projektowania z zastosowaniem CAD Korzyści wynikające z wykorzystania systemów CAD: umożliwienie wyznaczania rozwiązania optymalnego, podwyższenie jakości uzyskanego rozwiązania (dokładne modele matematyczne (CAD 3D)), odciążenie projektanta od czasochłonności i często nudnych prac rutynowych (kreślenie, obliczenia), zwiększone możliwości korzystania z istniejących rozwiązań projektowych, dzięki wykorzystaniu komputerowych baz danych istniejących norm i katalogów, możliwość przeprowadzenia symulacji zachowania się projektowanego obiektu w różnych warunkach, jeszcze na etapie projektowania. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu CAD są bezsporne i przedsiębiorstwo może w wyniku jego zastosowania wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną. Konstrukcyjna pozycja produktu jako całości know-how zakładu jest tylko jednym z ogniw łańcucha działań technicznego przygotowania produkcji. Jeśli nie jest ona optymalnie i interaktywnie powiązana z wszystkimi innymi dziedzinami zaliczanymi do know-how przedsiębiorstwa, to zainstalowanie nawet najlepszego systemu CAD nie przyniesie przedsiębiorstwu, jako całości, żadnych większych korzyści (oprócz 10

Modu 9: Szybkie Prototypowanie

Modu 9: Szybkie Prototypowanie Mechatronika Modu 9: Szybkie Prototypowanie podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) prof. dr hab. in. Edward Chlebus dr in. Bogdan Dyba a, dr in. Tomasz Boraty ski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Mechatronika. Modu 10: Robotyka. podr czniki, wiczenia i rozwi zania. (pomys )

Mechatronika. Modu 10: Robotyka. podr czniki, wiczenia i rozwi zania. (pomys ) Mechatronika Modu 10: Robotyka podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) Petr Blecha Zden k Kolíbal Radek Knoflí ek Aleš Pochylý Tomáš Kubela Radim Blecha Tomáš B ezina Uniwersytet Technologiczny w

Bardziej szczegółowo

Mechatronika. Modu 12: Interfejsy. podr czniki. (pomys ) dr Gabriele Neugebauer mgr in. Matthias Römer Neugebauer und Partner OHG Niemcy

Mechatronika. Modu 12: Interfejsy. podr czniki. (pomys ) dr Gabriele Neugebauer mgr in. Matthias Römer Neugebauer und Partner OHG Niemcy Mechatronika Modu 12: Interfejsy podr czniki (pomys ) dr Gabriele Neugebauer mgr in. Matthias Römer Neugebauer und Partner OHG Niemcy Europejski Projekt transferu innowacji dla dodatkowej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Mechatronika. Modu 12: Interfejsy. podr czniki, wiczenia i rozwi zania. (pomys )

Mechatronika. Modu 12: Interfejsy. podr czniki, wiczenia i rozwi zania. (pomys ) Mechatronika Modu 12: Interfejsy podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) dr Gabriele Neugebauer mgr in. Matthias Römer Neugebauer und Partner OHG Niemcy Europejski Projekt transferu innowacji dla

Bardziej szczegółowo

Mechatronika. Modu 10: Robotyka. podr czniki, (pomys )

Mechatronika. Modu 10: Robotyka. podr czniki, (pomys ) Mechatronika Modu 10: Robotyka podr czniki, (pomys ) Petr Blecha Zden k Kolíbal Radek Knoflí ek Aleš Pochylý Tomáš Kubela Radim Blecha Tomáš B ezina Uniwersytet Technologiczny w Brnie Wydzia Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing)

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. St. Staszica w Chełmie Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) Oprac. Mirosława

Bardziej szczegółowo

Szkolenia CAD z obsługi oprogramowania Autodesk. CAD Academy. Twoja droga do sukcesu

Szkolenia CAD z obsługi oprogramowania Autodesk. CAD Academy. Twoja droga do sukcesu Szkolenia CAD z obsługi oprogramowania Autodesk CAD Academy Twoja droga do sukcesu 2 Podążaj z nami drogą do sukcesu wykorzystując do maksimum możliwości komputerowych systemów inżynierskich firmy Autodesk.

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

Autodesk Inventor. Tooling

Autodesk Inventor. Tooling Autodesk Inventor Tooling 1 Sprawdź w praktyce swój projekt, zanim zostanie zbudowany. Linia produktów Autodesk Inventor zapewnia rozbudowany i elastyczny zestaw oprogramowania do trójwymiarowego projektowania

Bardziej szczegółowo

10 ważnych. silniki. Autodesk. Inventor 11. Autodesk. Inventor Professional 11 = lepszy projekt. Styczeń 2007

10 ważnych. silniki. Autodesk. Inventor 11. Autodesk. Inventor Professional 11 = lepszy projekt. Styczeń 2007 Styczeń 2007 Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku... Praktyczne podejście do zarządzania danymi 10 ważnych powodów do przejścia z AutoCAD do AutoCAD Mechanical NOWA KSIĄŻKA o Autodesk Inventor

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie produkcji przy zastosowaniu systemów komputerowych

Przygotowanie produkcji przy zastosowaniu systemów komputerowych BIULETYN WAT VOL. LVI, NUMER SPECJALNY, 2007 Przygotowanie produkcji przy zastosowaniu systemów komputerowych ANDRZEJ ZABORSKI, KRZYSZTOF TUBIELEWICZ Politechnika Częstochowska, Instytut Technologii Maszyn

Bardziej szczegółowo

Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD

Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. I. Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji PRACA PRZEJŚCIOWA Adam Bryniak Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD Promotor:

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 (Część 1): Szkolenie międzykulturowe. Projekt UE Nr 2005-146319 MINOS, Realizacja od 2005 do 2007

Moduł 2 (Część 1): Szkolenie międzykulturowe. Projekt UE Nr 2005-146319 MINOS, Realizacja od 2005 do 2007 Mechatronika Moduł 2 (Część 1): Szkolenie międzykulturowe Instrukcja (Koncepcja) Christian Stöhr Poradnictwo dla przedsiębiorstw Christian Stöhr, Niemcy Projekt UE Nr 2005-146319 MINOS, Realizacja od 2005

Bardziej szczegółowo

od lewej: Donal Tusk - premier prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT

od lewej: Donal Tusk - premier prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT 1Przedstawienie CAMT Obszary badawcze i kompetencje C A M T FP C mies zc z ą si ę w najnow s z yc h trendach rozwojowych technologii, systemów wytwórczych i systemów informatycznych rozwijanych nie tylko

Bardziej szczegółowo

kreator Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym Wydanie Jubileuszowe lat w P olsce

kreator Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym Wydanie Jubileuszowe lat w P olsce 15 lat w P olsce Wydanie Jubileuszowe kreator Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku między innymi: 15 lat Man and Machine w Polsce Quiz dla czytelników Pakiety narzędzi dla kreatywnego inżyniera

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. od koncepcji wyrobu do gotowej formy. Przekazanie dokumentacji przygotowanie modelu

CATIA V5. od koncepcji wyrobu do gotowej formy. Przekazanie dokumentacji przygotowanie modelu Marcin Cała, Koltech CATIA V5 od koncepcji wyrobu do gotowej formy Przekazanie dokumentacji przygotowanie modelu Podmiotem procesu projektowania, wokół którego koncentrują się wszystkie działania konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS

Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Funkcjonalność i scenariusze zastosowań BOC Wien Bäckerstr. 5/3 A - 1010 Wien Tel.: +43-1-5132736-0 Fax: +43-1-5132736-5 www.boc-group.com boc@boc-group.com

Bardziej szczegółowo

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI Dr inż. Marcin JANUSZKA, email: marcin.januszka@polsl.pl Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

10 powodów, dla których warto wybrad Solid Edge with Synchronous Technology

10 powodów, dla których warto wybrad Solid Edge with Synchronous Technology 10 powodów, dla których warto wybrad Solid Edge with Synchronous Technology Oprogramowanie Solid Edge zapewnia największą funkcjonalnośd i najniższy koszt utrzymania na rynku systemów CAD. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA Praca dofinansowana przez Unię Europejską TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE SZYBKIE WYKONYWANIE PROTOTYPÓW (Rapid Prototyping, Rapid Tooling) Zasięg

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy wspomagające projektowanie

Komputerowe systemy wspomagające projektowanie Komputerowe systemy wspomagające projektowanie W celu przeprowadzenia przeglądu zagadnień związanych z komputerowymi systemami wspomagającymi projektowanie, należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć na

Bardziej szczegółowo

Badania i rozwój. Od oprogramowania po serwis techniczny. Seminaria online. rolki klonowane. Wirtualne profilowanie jest już rzeczywistością

Badania i rozwój. Od oprogramowania po serwis techniczny. Seminaria online. rolki klonowane. Wirtualne profilowanie jest już rzeczywistością Magazyn informacyjny przemysłu przeróbki plastycznej Grudzień / 2009 P i s m o d a t a M S h e e t M e t a l S o l u t i o n s G m b H Wstęp Drodzy czytelnicy, Odnaleźć szansę w ciężkich czasach. data

Bardziej szczegółowo

Logistyka procesu kształcenia inżynierów mechaników w systemie rozproszonym

Logistyka procesu kształcenia inżynierów mechaników w systemie rozproszonym Jarosław PLICHTA, Stanisława PLICHTA Katedra Inżynierii Produkcji, Katedra Mechaniki Precyzyjnej, Politechnika Koszalińska, plichta@tu.koszalin.pl Logistyka procesu kształcenia inżynierów mechaników w

Bardziej szczegółowo

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu Autodesk Vault 2012 Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu Autorzy: Jamie Eckmier i Dave Sukowatey, Autodesk Po blisko trzydziestu latach obecności oprogramowania projektowego

Bardziej szczegółowo

METODYKA RUP JAKO NAJLEPSZE DOPEŁNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

METODYKA RUP JAKO NAJLEPSZE DOPEŁNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Tomasz SOBESTIAŃCZYK * ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH METODYKA RUP JAKO NAJLEPSZE DOPEŁNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zarys treści: Ta publikacja opisuje metodykę RUP jej zalety

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie CAD. w projektowaniu konstrukcji mechanicznych

Oprogramowanie CAD. w projektowaniu konstrukcji mechanicznych Oprogramowanie CAD w projektowaniu konstrukcji mechanicznych Opracował: dr inż.zbigniew Rudnicki Oprogramowanie CAD w projektowaniu konstrukcji mechanicznych Wykład 1: Organizacja i tematyka zajęć Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Nowości w oprogramowaniu NX 8.5

Nowości w oprogramowaniu NX 8.5 Nowości w oprogramowaniu NX 8.5 Właściwe decyzje. Lepsze produkty. Korzyści Wydajniejszy rozwój produktu Wyższa jakość produktów, szybszy rozwój, niższe koszty Szybsze i wydajniejsze modelowanie Lepsza

Bardziej szczegółowo

Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk Inventor

Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk Inventor 120 Mateusz Szal, Sławomir Herma Mateusz SZAL, Sławomir HERMA Katedra Inżynierii Produkcji, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej E mail: szal.mateusz@gmail.com, slawomir.herma@gmail.com Efektywność

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i sterowanie procesami

Projektowanie i sterowanie procesami Projektowanie i sterowanie procesami redakcja naukowa Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski Lublin 03 Projektowanie i sterowanie procesami Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo