SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD"

Transkrypt

1 Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Streszczenie: W referacie przedstawiono możliwości wykorzystania języka programowania AutoLISP oraz interfejsu automatyzacji OLE w procesie automatyzacji zadań grafiki. Przeanalizowano możliwości pomiaru kątów w przestrzeni trójwymiarowej. METHODS FOR MEASURING ANGLES IN AutoCAD Abstract: The paper presents examples of the use of AutoLISP programming language and OLE interface to automate the graphic tasks in AutoCAD. The abilities to measure angles in 3-dimentional space are analyzed. Słowa kluczowe: AutoLISP, Visual LISP, OLE, pomiar kąta, AutoCAD Keywords: AutoLISP, Visual LISP, OLE, angle measuremet, AutoCAD 1. WPROWADZENIE W programie AutoCAD istnieją możliwości programowania czynności związanych z obsługą danych, automatyzacją zadań grafiki oraz wykonywaniem i dzieleniem informacji o rysunku z innymi aplikacjami. Tworzenie aplikacji dla programu AutoCAD w środowisku Windows jest możliwe za pomocą wbudowanych narzędzi programistycznych (np. środowisko programowania Visual LISP oparte na języku AutoLISP) i języków programowania ogólnego zastosowania (Delphi czy C++) [1-3]. W przypadku projektowania elementów, pomiar kątów jest możliwy za pomocą standardowych poleceń znajdujących się w: menu (Narzędzia Zapytania Kąt), wstążce (karta Narzędzia główne panel Narzędzia menu rozwijalne Zmierz Kąt), pasku narzędzi (Zapytania Narzędzia pomiarowe Kąt). W przypadku pomiaru położenia kątowego obiektów, które nie mają punktów wspólnych, standardowe polecenia program AutoCAD nie pozwolą użytkownikowi na uzyskanie wyniku pomiaru kąta (patrz poniższy rysunek). Pomiar kąta pomiędzy liniami [1] i [2]: Rys. 1. Pomiar kąta dla obiektów niewspółpłaszczyznowych 815

2 Dla obiektów leżących na jednej płaszczyźnie lub obiektów mających wspólne punkty, w przypadku pomiaru kątów w przestrzeni trójwymiarowej można wykorzystać metodę wskazywania dwóch linii lub wskazanie wierzchołka i punktów końcowych mierzonego kąta. Rys. 2. Metody pomiaru kąta Rys. 3. Wynik pomiaru kąta po wskazaniu 2 linii Rys. 4. Wynik pomiaru kąta po wskazaniu wierzchołka i 2 punktów końcowych W referacie przeanalizowano możliwość wykorzystania nowo utworzonych poleceń języka AutoLISP oraz programu z wykorzystaniem interfejsu typu klient-serwer do pomiaru dowolnych kątów w przestrzeni trójwymiarowej. 2. POMIAR KĄTÓW Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA AutoLISP AutoLISP jest specjalną odmianą języka programowania LISP (List Processing) pracującą w środowisku programu AutoCAD. Język AutoLISP pozwala na przetwarzanie zmiennych liczbowych, tekstowych i list, umożliwia obsługiwanie plików i wprowadzanie obiektów używając do tego celu interpretera graficznego programu AutoCAD. Ogromną zaletą języka AutoLISP jest możliwość tworzenia poleceń, które w sposób automatyczny wprowadzają obiekty, np. na podstawie wyników z bazy danych czy danych zawartych w plikach tekstowych. Programy języka AutoLISP tworzone są w środowisku Visual LISP, które posiada własny edytor i kompilator [7, 8]. Rys. 5. Wybrane elementy środowiska Visual LISP 816

3 Język programowania AutoLISP i środowisko Visual LISP programu AutoCAD zostały wykorzystane do opracowania nowych poleceń, które umożliwiają pomiar dowolnych kątów w przestrzeni trójwymiarowej programu AutoCAD [4,5]. Nowo opracowane polecenia o1 i o2 umożliwiają pomiar kątów, bazując na obiektach typu linia lub punktach charakterystycznych, takich jak wierzchołek i ramiona badanego kąta. Oba polecenia w procesie wyznaczania kąta wykorzystują obliczany iloczyn skalarny oraz długości wektorów definiujących dany kąt. Rys. 6. Działanie poleceń o1 i o2 w procesie pomiaru kąta Kod programu o1.lsp pokazany jest na poniższym rysunku. Rys. 7a. Kod programu o1.lsp 817

4 Rys. 7b. Kod programu o1.lsp Powyższy program działa w następujący sposób: tworzone jest nowe polecenie programu AutoCAD o1, które nie posiada żadnych parametrów wejściowych, do zmiennej prosta przywiązywany jest zbiór wskazań pierwszej linii (następuje także sprawdzenie, czy zbiór wskazań nie jest zbiorem pustym, jak również sprawdzenie, czy należy on do obiektu typu linia, w przeciwnym razie następuje automatyczne zakończenie działania programu), 818

5 w procesie sprawdzania, czy zbiór wskazań jest linią, wykorzystywane jest polecenie assoc które przeszukuje listę asocjacji definiowaną przez zmienną ent_dxf, która to z kolei jest definiowana przez wykorzystanie polecenia entget zwracającego listę zawierającą dane zmiennej entity, czyli wskazanego do zbioru wskazań obiektu typu linia (przepływ danych pokazany jest na poniższym rysunku), Rys. 8. Lista zawierająca dane uzyskane za pomocą funkcji entget poprzez sprawdzanie 10. i 11. kodu DXF zmiennej dana definiowane są współrzędne X,Y oraz Z początkowego i końcowego punktu pierwszej linii definiującej kierunek badanego kąta, w ten sam sposób definiowane są współrzędne drugiej linii definiującej badany kąt, następną operacją jest zdefiniowanie długości wektorów definiujących badany kąt, w następnym fragmencie kodu programu definiowany jest iloczyn skalarny wektorów definiujących badany kąt, ostatnia operacja powoduje wyznaczenie kąta poprzez wykorzystanie funkcji trygonometrycznych. Kod programu o2.lsp pokazany jest na poniższym rysunku. Rys. 9a. Kod programu o2.lsp 819

6 Rys. 9b. Kod programu o2.lsp Powyższy program działa w następujący sposób: tworzone jest nowe polecenie programu AutoCAD o2, które nie posiada żadnych parametrów wejściowych, funkcja (vl-load-com) pozwala na wywołanie funkcji pozwalających na programowanie obiektowe, do zmiennej globalnej _acad_ przypisywany jest dokument programu AutoCAD, natomiast do zmiennej _model_ przestrzeń modelu aktywnego rysunku, poprzez wykorzystanie polecenie getpoint definiowane są współrzędne X,Y oraz Z początkowego i końcowego punktu kąta oraz jego wierzchołka, operacje matematyczne powodujące wyznaczenie kąta są identyczne jak w programie o1.lsp. 3. POMIAR KĄTÓW Z WYKORZYSTANIEM INTERFEJSU AUTOMATYZACJI OLE Automatyzacja pomiaru kątów możliwa jest między innymi za pomocą wykorzystania interfejsu automatyzacji OLE. Przez pojęcie automatyzacji OLE (OLE Automation) definiuje się możliwość programowego sterowania obiektami innego programu oraz protokół, za pomocą którego dany program może uzyskać dostęp do obiektu znajdującego się w innym programie. Aby można było korzystać z metod i obiektów interfejsu, używając programu zewnętrznego, niezbędne jest nawiązanie połączenia z serwerem OLE programu AutoCAD Uzyskanie połączenia z serwerem OLE dla programów pisanych w Delphi przedstawiono w module PolaczAutoCAD. W module tym procedura PolaczZACAD pozwala uzyskać dostęp do uruchomionego obiektu aplikacji. Zmodyfikowany kod modułu PolaczAutoCAD, który umożliwia dostęp do interfejsu automatyzacji w wersji 2013 programu AutoCAD, przedstawia się następująco [1, 3]: 820

7 Rys. 10. Kod modułu PolaczAutoCAD Do wyznaczania kąta w przestrzeni trójwymiarowej można wykorzystać funkcje bazujące na definiowaniu kierunków wektorów u i v, których początek i koniec znajdują się w odpowiednich punktach wskazanych przez użytkownika. Uzyskanie kierunku zgodnego ze wskazanym odbywa się poprzez obliczenie kąta zgodnie z poniższą zależnością: arccos u v u v Po uruchomieniu programu Kąt 3D [6], na ekranie pojawia się okno, które pozwala użytkownikowi na wskazanie linii definiujących wektory lub początkowych i końcowych punktów wektorów kierunku. Na podstawie tak zdefiniowanych danych, program wyznacza rzeczywiste wartości kąta w przestrzeni trójwymiarowej. 821

8 4. WNIOSKI Rys. 11. Działanie programu Kąt 3D W referacie przeanalizowano możliwość wykorzystania nowo utworzonych poleceń języka AutoLISP oraz programu z wykorzystaniem interfejsu typu klient-serwer do pomiaru dowolnych kątów w przestrzeni trójwymiarowej. Opracowanie takich funkcji i programów ma praktyczne znaczenie w przypadku tworzenia aplikacji korzystających z pomiaru kierunków definiowanych przez dowolne wektory. Wyżej wymienione funkcje mogą być wykorzystane w procesie uzyskiwania dostępu do obiektów serwera automatyzacji, jakim jest program AutoCAD. Z wykorzystaniem tych modułów programowych można wprowadzać i edytować dowolne obiekty rysunkowe. W referacie przedstawiono przykład wykorzystania systemu CAx w procesie automatyzacji zadań grafiki z wykorzystaniem języka AutoLISP i środowiska Visual LISP [2, 7, 8], a także interfejsu automatyzacji OLE [1, 3]. LITERATURA [1] Czyżycki W., Lisowski E.: Automatyzacja zadań grafiki za pomocą Delphi, Helion, [2] Dudek M.: AutoLISP. Praktyczny kurs, Helion, [3] Warchulski J., Warchulski M.: Przykłady automatyzacji zadań grafiki w programie AutoCAD, XIV Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata maja 2010, Materiały konferencyjne, s [4] Warchulski J., Warchulski M.: Program o1.lsp, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, [5] Warchulski J., Warchulski M.: Program o2.lsp, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, [6] Warchulski J., Warchulski M., Bużantowicz W.: Program Kąt 3D.exe, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, [7] [8] 822

INFORMATYKA TECHNICZNA Metody wprowadzania obiektów w programie AutoCAD za pomocą języka AutoLISP

INFORMATYKA TECHNICZNA Metody wprowadzania obiektów w programie AutoCAD za pomocą języka AutoLISP INFORMATYKA TECHNICZNA Metody wprowadzania obiektów w programie AutoCAD za pomocą języka AutoLISP 1. WPROWADZENIE Cel ćwiczeń: zapoznanie z możliwościami wykorzystania systemów CAx w procesie automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Modelowanie 3D w programie AutoCAD

Modelowanie 3D w programie AutoCAD Zbigniew Krzysiak Modelowanie 3D w programie AutoCAD Zawiera ćwiczenia na CD Recenzent dr inż. Jacek Warchulski Projekt okładki Janusz Olech Zdjęcie na okładce Silvio Arcanjo, http://grabcad.com Redaktor

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady Materiały dydaktyczne Języki programowania Semestr III Wykłady 1 Temat 1 (4 godziny): Języki programowania. Delphi 2010 omówienie środowiska Zagadnienia tematyczne: A. Delphi 2010 interfejs systemu programowania

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE JĘZYKA GRIP W TECHNICZNYM PRZYGOTOWANIU PRODUKCJI

ZASTOSOWANIE JĘZYKA GRIP W TECHNICZNYM PRZYGOTOWANIU PRODUKCJI ZASTOSOWANIE JĘZYKA GRIP W TECHNICZNYM PRZYGOTOWANIU PRODUKCJI Cezary GRABOWIK, Witold JANIK Streszczenie: W artykule przedstawiono krótką charakterystykę języka programowania GRIP umożliwiającego opracowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5 I EMBARCADERO. GAIT SIMULATION OF HEXAPODE ROBOT IN CATIA v5 AND EMBARCADERO ENVIROMENT

MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5 I EMBARCADERO. GAIT SIMULATION OF HEXAPODE ROBOT IN CATIA v5 AND EMBARCADERO ENVIROMENT Trzmiel Adam, mgr inż. email: trzmiel.adam@gmail.com Góra Marta, dr inż. email: mgora@m6.mech.pk.edu.pl Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWO WSPOMAGANE GENEROWANIE PARAMETRYCZNYCH KRZYWYCH WYŻSZYCH STOPNI W ŚRODOWISKU AUTOCAD, Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA VBA

KOMPUTEROWO WSPOMAGANE GENEROWANIE PARAMETRYCZNYCH KRZYWYCH WYŻSZYCH STOPNI W ŚRODOWISKU AUTOCAD, Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA VBA WOJCIECH NOWAK SŁAWOMIR HERMA slawomir.herma@gmail.com Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej KOMPUTEROWO WSPOMAGANE GENEROWANIE PARAMETRYCZNYCH KRZYWYCH WYŻSZYCH STOPNI W ŚRODOWISKU AUTOCAD,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 01 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów. Wprowadzenie teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

Allplan Architektura. Szybki start

Allplan Architektura. Szybki start Allplan Architektura Szybki start 1 Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik startowy. Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków

Przewodnik startowy. Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków Przewodnik startowy Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 Advance Concrete... 5 Gdzie szukać informacji?... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE ADVANCE CONCRETE...

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Politechnika Lubelska

Podręczniki Politechnika Lubelska Agnieszce Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Jerzy Montusiewicz Modelowanie 2D w programie AutoCAD Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-START 2014-02-03

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-START 2014-02-03 ArCADia Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-START 2014-02-03 Spis treści 1. SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 9 2.1. Witamy w programie ArCADia... 10 2.2. Rysunki przykładowe...

Bardziej szczegółowo

CADprofi. Podręcznik użytkownika

CADprofi. Podręcznik użytkownika CADprofi Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

System ochrony sieci lokalnej zbudowany na bazie routerów Cisco

System ochrony sieci lokalnej zbudowany na bazie routerów Cisco BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 19, 2003 System ochrony sieci lokalnej zbudowany na bazie routerów Cisco Marek KWIATKOWSKI, Zbigniew ŚWIERCZYŃSKI Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT ul.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime

Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime IBM MQSeries Workflow Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime Wersja 3.2.1 SH12-6501-02 IBM MQSeries Workflow Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime Wersja 3.2.1 SH12-6501-02 Uwaga! Przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie SCADA

Oprogramowanie SCADA Oprogramowanie SCADA w praktyce automatyka część 1 W praktyce inżyniera-automatyka kontakt z narzędziami SCADA/HMI jest bardzo częsty. Chociaż na rynku dostępny jest szereg różnego rodzaju oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

CADprofi. Podręcznik użytkownika

CADprofi. Podręcznik użytkownika CADprofi Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich

Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Mykhaylo

Bardziej szczegółowo

Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD

Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. I. Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji PRACA PRZEJŚCIOWA Adam Bryniak Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD Promotor:

Bardziej szczegółowo

ASP.NET - INTERAKTYWNY MODUŁ CENTRUM OBLICZENIOWEGO

ASP.NET - INTERAKTYWNY MODUŁ CENTRUM OBLICZENIOWEGO Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2009 ASP.NET - INTERAKTYWNY MODUŁ CENTRUM OBLICZENIOWEGO ŁUKASZ WRÓBLEWSKI, RAFAŁ OGRODOWCZYK Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SILNIKA GRAFICZNEGO 3D OGRE W ŚRODOWISKU VISUAL STUDIO NET 2003

WYKORZYSTANIE SILNIKA GRAFICZNEGO 3D OGRE W ŚRODOWISKU VISUAL STUDIO NET 2003 Scientific Bulletin of Che lm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2008 WYKORZYSTANIE SILNIKA GRAFICZNEGO 3D OGRE W ŚRODOWISKU VISUAL STUDIO NET 2003 PRZEMYSŁAW DRZEWICKI Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb C#. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo