Szczecin, ul. Ku Sło cu 140 działka nr 10/4, obr b ul. Piastów Szczecin. ul. Piotra Skargi Szczecin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczecin, ul. Ku Sło cu 140 działka nr 10/4, obr b 2255. ul. Piastów 17 70-310 Szczecin. ul. Piotra Skargi 15 71-422 Szczecin"

Transkrypt

1 Szczecin, ul. Ku Słocu 140 działka nr 10/4, obrb 2255 ul. Piastów Szczecin ul. Piotra Skargi Szczecin tel./fax: tel.kom.: mgr in. Mariusz Borkowski upr. budowlane. nr: ZAP/0092/ZOOT/06 licencja prac. zabezp. tech. II st. nr mgr in. Jan Kowalski upr. proj. nr: 1071/U/98

2 Budowa systemów: nadzoru kamerowego, wykrywania włamania i kontroli dostpu, antykradzieowego str.2 S p i s t r e c i 1. Opis ogólny 1.1. Podstawa opracowania Zakres rzeczowy Lokalizacja inwestycji Opracowania zwizane. 2. Analiza wstpna bezpieczestwa 2.1. Charakterystyka obiektu 2.2. Analiza zagroe 2.3. rodki neutralizacji zagroe rodki techniczne ochrony Fizyczna ochrona obiektu 2.4. Dobór klasy systemu alarmowego 3. Koncepcja ochrony obiektu 4. Opis techniczny system nadzoru kamerowego 4.1 Charakterystyka systemu 4.2 Zasilanie 4.3 Okablowanie 5. Opis techniczny systemu alarmowego i kontroli dostpu 5.1 Charakterystyka systemu 5.2 Zasilanie 5.3 Okablowanie 6. Opis techniczny systemu antykradzieowego 6.1 Charakterystyka systemu 6.2 Zasilanie 6.3 Okablowanie 7. Uwagi ogólne 4.1. Uwagi dla wykonawcy robót 4.2. Uwagi dla uytkownika 8. Tabele TAB.1 Wykaz urzdze do budowy : systemu wykrywania włamania i kontroli dostpu, TAB.2 Wykaz urzdze do budowy : systemu nadzoru kamerowego, systemu antykradzieowego TAB.3 Wykaz materiałów podstawowych do budowy : systemu wykrywania włamania i kontroli dostpu, systemu nadzoru kamerowego, systemu antykradzieowego 9. Rysunki Rys. 1. Plan instalacji systemów : nadzoru kamerowego, wykrywania włamania i kontroli dostpu, antykradzieowego (PARTER) Rys. 2. Plan instalacji systemów : nadzoru kamerowego, wykrywania włamania i kontroli dostpu, antykradzieowego (PRZYZIEMIE) Rys. 3. Schemat instalacji systemu nadzoru kamerowego. Rys. 4. Schemat instalacji systemu alarmowego i kontroli dostpu. Rys. 5. Schemat instalacji systemu antykradzieowego.

3 Budowa systemów: nadzoru kamerowego, wykrywania włamania i kontroli dostpu, antykradzieowego str.3 1. Opis ogólny 1.1. Podstawa opracowania. - zlecenie od Inwestora - wytyczne Zamawiajcego - uzgodnienia z Zamawiajcym - analiza bezpieczestwa i zagroe - podkłady budowlane obiektu 1.2. Zakres rzeczowy. System nadzoru kamerowego : - multiplexer cyfrowy... - kpl. 1 - kamera kolorowa... - kpl. 9 - kamera kolorowa kopułkowa sufitowa... - kpl. 7 - monitory kolorowe... - szt. 2 System alarmowy i kontroli dostpu : - centrala SATEL INTEGRA kpl.1 - manipulator LCD... - szt.2 - manipulator LED... - szt.1 - czujka podczerwieni pasywnej PIR... szt.49 - czujka dualna PIR + mikrofala...- szt.8 - sygnalizator optyczno-akustyczny wewntrzny... szt.1 System antykradzieowy : - przejcie kontrolowane (3 antenowe) - kpl. 1 - przejcie kontrolowane (5 antenowe) - kpl. 1 - aktywator/deaktywator... - kpl Lokalizacja inwestycji. Szczecin, ul. Ku Słocu Opracowania zwizane. - Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych. - Projekt wykonawczy okablowania strukturalnego - Projekt architektoniczny 2. Analiza wstpna bezpieczestwa 2.1. Charakterystyka obiektu Obiekt bdcy przedmiotem technicznej ochrony zawartej w niniejszym projekcie charakteryzuje si nastpujcymi cechami : - obiekt umiejscowiony w terenie zabudowanym - całodobowa miejscowa ochrona fizyczna - czytelnie i wypoyczalnie ksiek w wikszoci samoobsługowe Miejsca newralgiczne to : - wejcia główne do budynku - archiwa i magazyny ksigozbiorów usytuowane w przyziemiu

4 Budowa systemów: nadzoru kamerowego, wykrywania włamania i kontroli dostpu, antykradzieowego str Analiza zagroe Specyfika obiektu przedstawiona w poprzednim punkcie stwarza szereg zagroe dla jego funkcjonowania. Najpowaniejsze zagroenia to : - wandalizm - włamania i napady - kradziee ksiek - nieodpowiednie zachowanie osób przebywajcych na terenie biblioteki 2.3. rodki neutralizacji zagroe rodki techniczne ochrony Z uwagi na wystpujce zagroenia, warto materialn oraz szczególne przeznaczenie obiektu koniecznym jest zastosowanie szeregu rodków zapobiegajcych skutkom zagroe, a jednoczenie pozwalajcych na niezakłócone funkcjonowania obiektu. Przewiduje si zastosowanie nastpujcych systemów technicznej ochrony : - system alarmu włamania (alarmowy) i kontroli dostpu - system nadzoru kamerowego - system antykradzieowy Wszystkie powysze systemy bd monitorowane przez pracowników ochrony obiektu Fizyczna ochrona obiektu Fizyczn ochron obiektu bdzie działanie pracowników ochrony. Ponadto istnieje w uzasadnionych przypadkach moliwo interwencji : - Policji - Stray Poarnej 2.4. Dobór klasy systemu alarmowego Klasyfikacja na podstawie Polskiej Normy Systemy alarmowe Według kryterium zdolnoci do ochrony dozorowanego obiektu klasa SA3 Załoono, e przesyłanie sygnałów alarmowych bdzie realizowane w postaci : - sygnalizacji akustycznej lokalnej - powiadamianie do Agencji Ochrony Przyjmuje si na podstawie klasyfikacji zastosowanie systemu alarmu włamania klasy SA3, stosuje si urzdzenia klasy C (profesjonalnej), a central alarmow klasy S, a tym samym system alarmu włamania bdzie zgodny z klas SA3 3. Koncepcja ochrony obiektu Ochrona biblioteki przed włamaniem obejmowa bdzie wane pomieszczenia z punktu widzenia zagroonego mienia. Podział systemu alarmowego na kilka stref ochrony zapewni naleyte bezpieczestwo i du funkcjonalno. Kontrola dostpu obejmowa bdzie przejcia pomidzy czci administracyjn, a czci ogólnodostpn oraz dodatkowo wejcie zewntrzne dla personelu.

5 Budowa systemów: nadzoru kamerowego, wykrywania włamania i kontroli dostpu, antykradzieowego str.5 Ze wzgldu na wymogi koniecznych dróg ewakuacyjnych, w przypadku powstania zagroenia (n.p. poarowego) wyłczenie głównego wyłcznika zasilania obiektu powodowa bdzie zwolnienie wszystkich drzwi objtych kontrol dostpu. System nadzoru kamerowego obejmowa bdzie strefy bramek antykradzieowych oraz niektóre wane obszary biblioteki (zgodnie z ustaleniami z Inwestorem). Ochrona antykradzieowa obejmowa bdzie tylko wyjcia ze strefy ogólnodostpnej i nie uwzgldnia wyj ze stref administracyjnych (w tym wyjcia zewntrznego tylko dla personelu). Koncepcj tak uzgodniono z inwestorem z uwagi na bardzo due koszty zabezpieczenia całego obiektu. 4. Opis techniczny system nadzoru kamerowego 4.1 Charakterystyka systemu Do obserwacji newralgicznych stref wewntrz biblioteki zastosowano kamery kolorowe o rozdzielczoci 480 linii. Zastosowano 9 kamer mocowanych na standardowych wysignikach i 7 kamer kopułkowych mocowanych na suficie podwieszanym. Kamery naley umieci w wyznaczonych miejscach zgodnie z planem instalacji. Dla kamer kompaktowych przewidziano obiektywy z rczn regulacj ogniskowej w zakresie 2,8 10 mm, co zapewni precyzyjne ustawienie pola widzenia kamery, zgodnie z wytycznymi uytkownika obiektu. Przewidziany multiplekser-rejestrator NV-DVR CD jest nowoczesnym, niezawodnym urzdzeniem przeznaczonym do pracy w systemach nadzoru CCTV. Łczy on zalety cyfrowej rejestracji obrazów z prostot instalacji i obsługi. Rejestrator oparty jest na stabilnym systemie operacyjnym Linux i pracuje w trybie quadroplex. Podczas nagrywania w tle pozwala na jednoczesny podgld na jednym ekranie obrazu na ywo oraz odtwarzanego. Jednoczenie moliwe jest połczenie przez sie komputerow. Podstawowe jego cechy to : Qadruplex (równoczesny zapis, podgld "na ywo", odtwarzanie nagra i połczenia sieciowe) Własny, niezawodny system operacyjny oparty na systemie Linux Prdko nagrywania do 100 obrazów na sekund Moliwo definiowania prdkoci nagrywania, rozdzielczoci, odrbnie dla kadej z kamer Zaawansowane funkcje harmonogramu nagrywania i detekcji ruchu Przyjazne uytkownikowi menu ekranowe w jzyku polskim Algorytm kompresji Wavelet z moliwoci wyboru jednego z 7 poziomów kompresji Moliwo sterowania kamer PTZ bezporednio z poziomu rejestratora Praca w sieci komputerowej, w tym moliwo połczenia z wieloma rejestratorami jednoczenie oraz wysyłanie i o sytuacjach alarmowych Multiplekser wraz z monitorami montowa w pomieszczeniu ochrony (nr 0037) W celu ochrony przeciwzakłóceniowej i przeciwprzepiciowej zastosowano listw gniazd przeciwzakłóceniowych 230V AC z odpowiednimi filtrami. Kamery montowa na wysokoci około 3 m, a nastpnie dokona regulacji ogniskowej obiektywów tak aby uzyska zakładany obszar obserwacji (szczegółowe uzgodnienie z uytkownikiem obiektu podczas montau). Plan instalacji systemu nadzoru kamerowego przedstawiono na rys.1 i 2, a schemat na rys.3.

6 Budowa systemów: nadzoru kamerowego, wykrywania włamania i kontroli dostpu, antykradzieowego str Zasilanie Wszystkie obwody zasilajce poszczególne kamery zasilane s napiciem 230V. Takie rozwizanie pozwala na łatw rozbudow systemu o układ zasilania awaryjnego. Dla uproszczenia instalacji stosowa puszki rozgałne na rozgałzieniach. Poniewa kamery kopułkowe zasilane s napiciem 12V zastosowa zasilacze 230V/12V, które naley zamontowa w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym w pobliu kamer. W pomieszczeniu ochrony (w pobliu multipleksera cyfrowego) zainstalowa listw gniazd przeciwzakłóceniowych, przez któr zasilane bd wszystkie urzdzenia systemu kamerowego (w tym take obwody zasilania kamer). Listw t naley jednoznacznie oznaczy (ma słuy wyłcznie do zasilania urzdze systemu kamerowego). Zasilanie 230V dla systemu kamerowego doprowadzi z przewidzianego do tego celu niezalenego obwodu. 4.3 Okablowanie Wszystkie połczenia wizyjne wykona kablami typu RG59 (75om) zgodnie ze schematem (rys.3). Tras układania kabli pokazano na planie instalacji. Przestrzega zasad łczenia ekranów kabli. Kable prowadzi w korytach metalowych ujtych w projekcie okablowania strukturalnego (w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym), a na pozostałych odcinkach w rurkach PVC w tynku. Wszystkie kable systemu nadzoru kamerowego w pomieszczeniu ochrony prowadzi w korycie kablowym PVC105x50 (do stanowiska nadzoru wizyjnego). Wszystkie kable widoczne poza sufitem podwieszanym prowadzi w rurce Peschla. Na kocach kabli RG59 montowa wtyczki BNC 75om. 5. Opis techniczny systemu alarmowego i kontroli dostpu 5.1 Charakterystyka systemu Ochrona obiektu przed włamaniem oraz kontrola dostpu oparta jest o central SATEL INTEGRA 128, która posiada aktualnie atest klasy S. Jest to centrala charakteryzujca si bardzo du niezawodnoci, posiadajca doskonałe właciwoci funkcjonalne. Central wraz z jej zasilaczem montowa w pomieszczeniu ochrony zgodnie z rys.1. Manipulatory LCD oraz LED montowa zgodnie z planem instalacji. Wysoko montau około 1,2m od podłogi. Cały system alarmowy zaprogramowa na strefy dozorowe : - pomieszczenia ogólnodostpne biblioteki - pomieszczenia administracyjne - korytarze - archiwa i magazyny w przyziemiu Jako elementy wykonawcze zastosowano nastpujce typy czujek alarmowych : - podczerwieni pasywnej PIR - dualne PIR + mikrofala (w archiwach i magazynach) Rozmieszczenie poszczególnych typów czujek pokazano na planie instalacji oraz na schemacie. Wszystkie czujki montowa na wysokoci ok. 3,0m od podłogi (zgodnie z instrukcj montau), a czujki sufitowe bezporednio na suficie). Czujki podłcza tak, aby uzyska linie dozorowe typu 2EOL zapewniajce ochron antysabotaow). Poszczególne ekspandery (wej, kontroli dostpu) montowa w obudowach CA64 OBU-EXA zgodnie z planem instalacji. Jednostk centraln Integra 128 montowa w obudowie CA64 OBU-N (obudowa z transformatorem i miejscem na akumulator 18Ah).

7 Budowa systemów: nadzoru kamerowego, wykrywania włamania i kontroli dostpu, antykradzieowego str.7 Wszystkie obudowy zabezpieczy antysabotaowo!. Lokaln sygnalizacj alarmu włamania zrealizowano przy zastosowaniu sygnalizatora optycznoakustycznego typu SPL 2010 umieszczonego na zewntrz przed wejciem głównym. Sposób alarmowania zdalnego ustali z zarzdc obiektu uwzgldniajc lokalne moliwoci (np. firma ochroniarska powiadamianie radiowe lub telefoniczne). Dla moliwoci realizacji powiadamianie o alarmie drog telefoniczn przewidziano kabel ze skrzynki przyłcza telefonicznego do centrali alarmowej.. Elementy wykonawcze systemu kontroli dostpu naley montowa przy kadym przejciu kontrolowanym. Zwory elektromagnetyczne typu MS 15SSM/DS montowa na drzwiach od strony chronionej (dla drzwi dwuskrzydłowych przewidziano zwory podwójne typu MS 15DSM/DS Czytniki kart montowa zgodnie z planem instalacji na wysokoci ok. 1m od podłogi. Naley podłcza wszystkie wyprowadzenia czytników celem wyeliminowania wzajemnego ich zakłócania si. Przewiduje si stosowanie kart dostpu typu CA-64KT STD Przyciski wyjcia oraz przyciski wyjcia awaryjnego montowa na wysokoci ok. 1m od podłogi. Na drzwiach objtych kontrol dostpu montowa samozamykacze typu TS W celu zapewnienia bezpieczestwa w przypadku powstania zagroenia przewidziano wyłczanie blokady drzwi : - po uruchomieniu wyłcznika głównego obiektu - wyłcznikami wyjcia awaryjnego W pomieszczeniu ochrony przewidziano niezaleny zestaw komputerowy (PC, Windows XP HE, monitor 17, klawiatura, mysz) do obsługi i administracji systemem alarmowym i kontroli dostpu. W tym celu naley zainstalowa program Guard X, który zapewni biec wizualizacj stanu chronionego obiektu na monitorze komputera, a ponadto ułatwi obsług systemu z dostpem do pamici zdarze centrali alarmowej. Komputer naley podłczy przez port RS232 do manipulatora LCD znajdujcego si w pomieszczeniu ochrony. Cało systemu programowa przy uyciu komputera PC (zgodnie z instrukcj programowania) 5.2 Zasilanie Jednostka centralna Integra 128 zasilana jest z własnego zasilacza oraz akumulatora umieszczonego w jej obudowie. Pozostałe elementy systemu zasilane s z niezalenych zasilaczy umieszczonych w pomieszczeniu ochrony na parterze i w przyziemiu. Dwa niezalene zasilacze buforowe ZAS3 i ZAS4 przeznaczone s do zasilania zwór elekromagnetycznych systemu kontroli dostpu. Obliczenia pojemnoci akumulatorów : Pojemno akumulatora Q= 1,25(I cz * t cz + I A * t A ) gdzie: I cz - łczny prd w czuwaniu t cz - czas czuwania - przyjmujemy 36 h I A - łczny prd w alarmowaniu - czas alarmowania - przyjmujemy 25 min t A Dla systemu alarmowego przyjto czas czuwania t cz =36 h Dla systemu kontroli dostpu przyjto czas czuwania t cz =12 h (dotyczy zwór elektromagnetycznych)

8 Budowa systemów: nadzoru kamerowego, wykrywania włamania i kontroli dostpu, antykradzieowego str.8 Jednostka centralna SATEL INTEGRA płyta główna Integra manipulator ZS1, ZS2, ZS3 - czujki włczone w obwody manipulatorów i płyty głównej Łczny pobór prdu w czuwaniu = 340mA Łczny pobór prdu w alarmie = 400mA Q= 17,2Ah - przyjmujemy akumulator 18Ah Zasilacz ZAS1 - ekspandery EW1 EW3, EW7, EO1, EO2, KD1 KD5 - głowice czytajce G1 G5 - czujki włczone w ekspandery EW1 EW3, EW7 Łczny pobór prdu w czuwaniu = 1150mA Łczny pobór prdu w alarmie = 1300mA Q= 52,5Ah - przyjmujemy akumulator 65Ah Zasilacz ZAS2 - zwory elektromagnetyczne Z1 Z5 - zwory ochrony antykradzieowej (w stanie normalnym nieaktywne) Łczny pobór prdu w czuwaniu = 1200mA Q= 18Ah - przyjmujemy akumulatory 18Ah Zasilacz ZAS3 - ekspandery EW4 EW6, KD6 KD9 - głowice czytajce G6, G7, G8, G9a, G9b - czujki włczone w ekspandery EW4 EW6 Łczny pobór prdu w czuwaniu = 870mA Łczny pobór prdu w alarmie = 900mA Q= 39,8Ah - przyjmujemy akumulator 40Ah Zasilacz ZAS4 - zwory elektromagnetyczne ZW6 ZW9 Łczny pobór prdu w czuwaniu = 4x 0,24A = 0,96 A Czas czuwania przyjto 12h Q= 14.4 Ah - przyjmujemy akumulatory 18 Ah Central oraz zasilacze Z1 Z2 zasili napiciem 230 V AC z puszki rozgałnej przewidzianej do włczenia systemu alarmowego (niezaleny obwód). Analogicznie zasilacze Z3 i Z4 w pomieszczeniu ochrony w przyziemiu. 5.3 Okablowanie Plan instalacji pokazano na rys.1. Wszystkie magistrale systemowe wykona przewodami UTP 4x2x0,5 przy czym zasilanie do dalej umieszczonych modułów wykona niezalenymi kablami YDY 2x1,5 z oddzielnych zasilaczy ZAS1 ZAS4 (w celu ograniczenia spadków napi). Obwody do poszczególnych czujek wykona przewodami typu, lub. Zasilanie zwór elektromagnetycznych z kontrolerów prowadzi kablami YLY 2x1,0 Zasilanie 230 V do wszystkich zasilaczy wykona przewodami YDY 3x1,5 z puszki elektrycznej (niezaleny obwód przewidziany dla tego systemu).

9 Budowa systemów: nadzoru kamerowego, wykrywania włamania i kontroli dostpu, antykradzieowego str.9 Kable prowadzi w korytach metalowych ujtych w projekcie okablowania strukturalnego (w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym), a na pozostałych odcinkach w rurkach kablowych PVC w tynku. 6. Opis techniczny systemu antykradzieowego 6.1 Charakterystyka techniczna W celu ochrony przed kradzie ksiek, płyt CD, kaset magnetofonowych i.t.p. zastosowano system Elipse 2020 opartym na technologii cyfrowej sterowanym mikroprocesorowo produkcji DIALOC ID. Nowatorska konstrukcja anteny oraz jej wysoko180 cm eliminuje typowe kradziee z wykorzystaniem kapturów i plecaków. System wzbudza si automatycznie gdy czytelnik przechodzi przez bramk z ksik nie zarejestrowan w bazie wypoycze systemu bibliotecznego (circulation software) uytkowanego przez Bibliotek. System odbiera sygnały z pola elektromagnetycznego w przestrzeni midzy antenami, porównuje je z zapisanym w pamici "obrazem" elektromagnetycznym paska EM i wywołuje alarm tylko w przypadku zgodnoci odbieranego sygnału ze wzorem. W celu wyeliminowania koniecznoci czstego dostrajania systemu zwizanego ze zmian zewntrznych parametrów pola elektromagnetycznego, jak i wewntrznych w urzdzeniu spowodowanych starzeniem si elementów elektronicznych (jak to miało miejsce w przypadku systemów analogowych poprzednich generacji), wprowadzono w systemach Dialoc ID cyfrow obróbk sygnału (DSP). System samoczynnie bada poziom i charakter zakłóce elektromagnetycznych i zapamituje je jako tło, aby póniej je ignorowa. Przy uyciu odpowiedniego oprogramowania moliwe jest przeprowadzenie wszelkich testów bramki oraz warunków elektromagnetycznych. Daje to równie pełn elastyczno przy wprowadzaniu zmian w sposobie funkcjonowania bramki, wg ycze klienta. Dziki wprowadzeniu komputerowego przetwarzania sygnału zminimalizowano liczb fałszywych alarmów powodowanych zakłóceniami elektromagnetycznymi i innymi przedmiotami ni kradzione ksiki, czasopisma i inne noniki informacji. Cz systemu sterujcego umieszczona jest poza bramk. Rozwizanie takie zapewnia du niezawodno i ywotno systemu oraz umoliwia łatwe i dyskretne przegldy serwisowe. Ewentualne prace konserwacyjne i serwisowe nie zakłócaj pracy biblioteki. Anteny bramki natomiast s estetyczne i komponuj si z wystrojem wntrz biblioteki. System elektromagnetyczny Dialoc ID nie jest podatny na próby ekranowania pasków EM, czy innego tego typu próby obejcia anten systemu. Pasek EM jest dyskretnie wklejony w woluminie i tym samym niewidoczny dla czytelnika. Lista referencyjna zainstalowanych tego typu systemów obejmuje ponad 200 pozycji na całym wiecie, w tym take w Polsce.(np. Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Główna Politechniki w Łodzi, Biblioteki Uniwersyteckie w Poznaniu...) Elipse 2020 zapewnia najwyszy poziom wykrywalnoci zabezpieczonych woluminów, korzysta bowiem z najlepszych osigni technologii EM (elektromagnetycznej) w połczeniu z metodami: - DSR(diagnoza korekcyjna sygnału) - SCF(filtracja pojemnociowa) Alarm wietlny i dwikowy sygnalizuje pracownikom biblioteki próby nieuprawnionego wynoszenia zabezpieczonych pozycji. Biblioteczne elementy zabezpieczajce EM mona reaktywowa i dezaktywowa na stanowisku zwrotów i wypoycze. W tym celu przewidziano urzdzenie typu LCS Pro umoliwiajce wykonywanie operacji dezaktywacji (przy wypoyczaniu) oraz reaktywacji (przy zwrocie). Połczenie LCS Pro poprzez wbudowany port RS232 z komputerem zapewnia współprac z baz danych systemu bibliotecznego.

10 Budowa systemów: nadzoru kamerowego, wykrywania włamania i kontroli dostpu, antykradzieowego str.10 DIALOC ID opracował biblioteczny zestaw dyskretnie ukrywanych elementów zabezpieczajcych według wymogów bibliotek wzgldem metod zabezpieczania ksiek. Obejmuje on rónorodne elementy magnetyczne (EM). Obecna gama rozmiarów i rodzajów zabezpiecze EM pozwala na ochron rosncego wachlarza noników informacji i formatów pozycji bibliotecznych. Stosuje si do wszystkich elementów zabezpieczajcych EM bezpieczny, bezkwasowy klej o składzie odpowiednim dla tego celu. W chronionych ksikach, czasopismach, multimediach (VHS, CD, DVD, kasety audio) i innych okrelonych przez uytkownika systemu woluminach naklejone zostan paski EM. Paski EM wyposaone s w element ferromagnetyczny, który jako zdefiniowany dla anten systemu jako cel wywołuje sygnał alarmowy anten, w przypadku gdy pasek EM nie został poddany dezaktywacji. Paski EM z uwagi na swoja budow po wklejeniu do chronionego woluminu mog by stale dezaktywowane i ponownie reaktywowane, tym samym stale krc w obiegu. Proces ten moe by wielokrotnie powtarzany w czasie bez negatywnych skutków dla zabezpieczenia w postaci paska EM. Wymogiem w stosunku do kleju pasków EM jest aby jego skład był bezkwasowy, w celu uniknicia rozkładu celulozy. Paski magnetyczne Dialoc ID s praktycznie niezauwaalne dla czytelnika. Umieszczane s dyskretnie wewntrz woluminu na dwa sposoby: aplikacja midzy kartkami tu przy łczeniu/klejeniu stron przy wykorzystaniu pasków typu DSA (obustronnie wyposaonych w warstw kleju). aplikacja pod grzbietem woluminu nieklejonego przy wykorzystaniu pasków typu SSA (pojedyncza warstwa kleju, folia chronica odcinek klejcy jest o min. 30% dłusza od niego w celu ułatwienia aplikacji podgrzbietowej przy uyciu specjalnych aplikatorów) Przewiduje si stosowanie nastpujcych elementów zabezpieczajcych : - Paski biblioteczne do obustronnej aplikacji o długoci 125 mm lub165 mm słuce do zabezpieczania: ksiek w mikkich okładkach, magazynów, pism ilustrowanych cienkich lub cile zszytych ksiek w twardych oprawach Klej po obu stronach pasków trwale mocuje zabezpieczenia wewntrz ksiek Długie kocówki z folii plastikowej ułatwiaj wklejanie pasków głboko midzy kartkami. - Paski biblioteczne do jednostronnej aplikacji o długoci 125mm lub 165mm, umieszcza si wewntrz grzbietów ksiek o twardej oprawie - Etykiety i paski dla kasety audio i video dostpne w wersjach dla zbiorów wypoyczanych lub stale aktywne. Poniewa wszystkie chronione przejcia s jednoczenie drogami ewakuacyjnymi przewidziano 2 zespoły bramek, zapewniajce minimaln całkowit szeroko przejcia 120 cm, a szeroko pojedynczego przejcia 90 cm konieczno spełnienia wymogu szerokoci minimum 90 cm dla wyjcia ewakuacyjnego Dla przej BA1oraz BA2 ułoy w podłodze rury PCV 50 z wyprowadzeniami poprzez trójniki PCV 47 do poszczególnych anten (przewidzie to podczas prac budowlanych). Poniewa zespoły bramek BA1 ze wzgldów architektonicznych umoliwiaj przejcie obok (lub rzucenie chronionym woluminem poza obszarem działania anten - koniecznie naley zagrodzi niechronione przejcia obok anten np. elementami wyposaenia wntrz. W celu dodatkowego zwikszenia bezpieczestwa przewiduje si automatyczn blokad drzwi po wystpieniu alarmu bramek. W tym celu projektuje si niezalenie dla kadego zespołu bramek : - zwory elektromagnetyczne instalowane na drzwiach wyjciowych - radiolini (pozwalajc pracownikom ochrony na łatwe odblokowanie drzwi za pomoc małego pilota radiowego (oczywicie po sprawdzeniu przyczyny powstałego alarmu). Po ułoeniu niezbdnych rur i koryt zleci instalacj, konfiguracj i strojenie specjalizowanej firmie.

11 Budowa systemów: nadzoru kamerowego, wykrywania włamania i kontroli dostpu, antykradzieowego str Zasilanie Kady zespół bramek (anten) zasilany jest poprzez sterownik umiejscowiony w pobliu danego przejcia. Kabel zasilajcy sterownik włczy na stałe do puszki rozgałnej (ujtej w projekcie instalacji elektrycznych) - niezaleny obwód zasilania 230V wszystkich zespołów bramek. Zasilanie zwór elektromagnetycznych przewidziano z zasilaczy ZS2 (dla zespołu bramek BA1) oraz ZS4 (dla zespołu bramek BA2). 6.3 Okablowanie Do ułoonych w podłodze rur PCV wcign od sterowników nastpujce kable : - YKSLYekw2x1,5 do kadej anteny osobno (sygnały sterujce) - YKSLYekw3x1,5 szeregowo do kadej anteny (zasilanie anten) ze sterownika - YTDYekw6x0,5 szeregowo do kadej anteny (współpraca z systemem alarmowym) Zasilanie 230V do poszczególnych sterowników wykona kablami YDY 3x1,5. Dla zespołu bramek BA1 istnieje potrzeba zastosowania dwóch sterowników, wic okablowanie wykona zgodnie ze schematem (niezalene kable ze sterownika S1a do pierwszych trzech anten oraz ze sterownika S1b do kolejnych dwóch anten) 7. Uwagi ogólne 7.1 Uwagi dla wykonawcy robót - cało prac w fazie wykonawstwa wykona zgodnie z obowizujcymi aktualnie przepisami i normami ( PN, BN, BHP, P.po.). - Wszystkie połczenia wykona szczególnie starannie, poniewa instalacje ochrony obiektu musz odznacza si pewnoci działania i odpornoci na awarie. - Wszystkie kable prowadzi zgodnie z zasadami przyjtymi w telekomunikacji. - Monta urzdze wykona w oparciu o instrukcje instalowania oraz dokumentacje techniczno- ruchowe dostarczane wraz z urzdzeniami. - Po uruchomieniu systemów przeprowadzi przeszkolenie wyznaczonych przez inwestora osób oraz dostarczy instrukcje uytkowania i obsługi poszczególnych elementów systemów. 7.2 Uwagi dla uytkownika - Po przekazaniu instalacji wszystkich systemów ochrony do eksploatacji naley zleci ich stał konserwacj zapewniajc prawidłowo i pewno ich działania. - Naley wyznaczy fachow (przeszkolon) obsług Instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe poszczególnych urzdze dostarczane s przez producenta wraz z urzdzeniami.

12 8. Tabele Budowa systemów: nadzoru kamerowego, wykrywania włamania i kontroli dostpu, antykradzieowego str.12 TAB.1 Wykaz urzdze do budowy : systemu wykrywania włamania i kontroli dostpu, L.p. Wyszczególnienie Typ Ilo Producent/ (nr katalog.) szt /dostawca System wykrywania włamania i kontroli dostpu Moduły 1 Jednostka centralna Satel Integra INTEGRA128 1 Satel 2 Manipulator INTEGRA LCD KLCD-R 2 Satel 3 Szyfrator LED INTEGRA SZ 1 Satel 4 Ekspander wej CA-64E 7 Satel 5 Ekspander wyj CA-64O 2 Satel 6 Ekspander czytników CA-64SR 9 Satel 7 Czytnik kart CZEMM 10 Satel 8 karta dostpu CA-64KT STD 40 Satel Zasilacze, obudowy Zasilacz buforowany 220/12V z miejscem na akumulator 65Ah i wyjciami technicznymi Zasilacz buforowany 220/12V z miejscem na akumulator 44Ah i wyjciami technicznymi Zasilacz buforowany 220/24V z miejscem na akumulatory 2x18Ah i wyjciami technicznymi AWZ Pulsar AWZ Pulsar ZBP Obudowa jednostki centralnej z trafo CA64 OBU-N 1 Satel 5 Obudowa expanderów CA64 OBU-EXA 15 Satel 6 Akumulator bezobsługowy 12V/18Ah 18Ah/12V 5 EMU 7 Akumulator bezobsługowy 12V/40Ah 40Ah/12V 1 EMU 8 Akumulator bezobsługowy 12V/65Ah 65Ah/12V 1 EMU Czujki i elementy sygnalizacji 1 Czujka dualna podczerwie + mikrofala SRX VIDICON 2 Czujka podczerwieni pasywnej o charakterystyce szerokoktnej SRP VIDICON 3 Czujka podczerwieni pasywnej o charakterystyce korytarzowej SRP VIDICON 4 Czujka podczerwieni pasywnej o charakterystyce kurtynowej SRP VIDICON 5 Czujka podczerwieni pasywnej sufitowa SRP VIDICON 6 Sygnalizator opt.-akust. zewntrzny SPL Satel Elementy kontroli dostpu 1 Przycisk otwarcia drzwi TKN01 8 IDE 2 Przycisk ewakuacyjny D IDE 3 Samozamykacz z dwigni i blokad standart 12 4 Zwora elektromagnetyczna z czujnikiem otwarcia drzwi MS 15SSM/DS. 6 IDE 5 Zwora elektromagnetyczna podwójna z czujnikiem otwarcia drzwi MS 15DSM/DS. 3 IDE Wyposaenie dodatkowe 1 Zestaw komputerowy PC z monitorem 17" i oprogramowaniem WIN XP HE 1

13 Budowa systemów: nadzoru kamerowego, wykrywania włamania i kontroli dostpu, antykradzieowego str.13 TAB.2 Wykaz urzdze do budowy : systemu nadzoru kamerowego, systemu antykradzieowego L.p. Wyszczególnienie Typ Ilo Dostawca (nr katalog.) szt System kamerowy 1 Kamera kolor 1/3'' CCD Panasonic 0,9 Luxa/F1,2, 480TVL, 230V DC NVC-350C 9 NOVUS / AAT 2 obiektyw auto-iris 2,8-10 mm NVL-2810D 9 NOVUS / AAT 3 Kamera kopułkowa kolorowa 1/3" 480 TVL 12V DC NVC-HDN210 D/W 7 NOVUS / AAT 4 zasilacz 12V DC do kamer kopułkowych 230V/12V 7 NOVUS / AAT 5 Multiplekser cyfrowy 16 kanałowy quadroplex HDD 250GB,nagrywarka CD-RW NV-DVR CD 1 NOVUS / AAT 6 Monitor kolorowy LCD 19" z wejciem BNC 1 7 Monitor kolorowy LCD 15" z wejciem BNC 1 8 Listwa gniazd przeciwzakłóceniowych 230V AC System antykradzieowy Komfort 1 EVER 1 Antena Elipse TALCOMP 2 Controller Elipse 2020 (sterownik) TALCOMP 4 LCS Pro Aktywator/dezaktywator RS TALCOMP 5 Radiolinia 2 TALCOMP 6 Samozamykacz z dwigni i blokad standard 3 4 Zwora elektromagnetyczna podwójna MS 15DSM/DS 3 IDE 5 6 Pasek EM SSA 125mm podgrzbietowy (1000szt) Pasek EM DSA 125mm midzykartkowy (1000 szt) TALCOMP TALCOMP 7 Etykiety zabezpieczajce płyty CD (100szt) TALCOMP

14 Budowa systemów: nadzoru kamerowego, wykrywania włamania i kontroli dostpu, antykradzieowego str.14 TAB.3 Wykaz materiałów podstawowych do budowy : systemu wykrywania włamania i kontroli dostpu, systemu nadzoru kamerowego, systemu antykradzieowego L.p. Wyszczególnienie jednostka Ilo Uwagi Kable systemu wykrywania włamania i kontroli dostpu 1 m m m UTP 4x2x0,5 m YLY 2x1,0 m 50 6 YDY 2x1,5 m YDY 3x1,5 m 30 Kable i osprzt systemu nadzoru kamerowego 1 RG59 m YLY 3x1,0 m 35 3 YDY 3x1,5 m Wtyk BNC 75 om szt 36 5 Puszka elektryczna rozgałna 4 zaciskowa szt 30 6 Wtyczka 230V AC szt 2 Rury i koryta systemu wykrywania włamania i kontroli dostpu 1 Koryto PVC 17x15 m 50 2 Koryto PVC 105x40 m 5 3 Rura PVC RL25 m Rura PVC RB 32 m 30 5 Rura Peschla fi 25 m 60 Kable i rury systemu antykradzieowego 1 YKSLYekw 2x1,5 m 30 2 YKSLYekw 3x1,5 m 30 3 YTDYekw 6x0,5 m 30 4 YDY 3x1,5 m 5 5 YDY 2x1,5 m 80 6 Rura PCV fi 50 m 10 7 Trójnik PCV fi 50 szt 6 8 Kolano PCV fi 50 szt 2

15 Strona 2 Spis treci 1.Cz ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy 2. Cz techniczna. 2.1 Stan istniejcy. 2.2 Stan projektowany. 2.3 Instalacja teleinformatyczna Charakterystyka systemu okablowania strukturalnego Koncepcja instalacji Główny Punkt Dystrybucyjny GPD Gniazda okablowania strukturalnego Urzdzenia aktywne sieci komputerowej Automatyczna centrala telefoniczna Charakterystyka centrali CCT-1688.L Wyposaenie projektowanej centrali CCT-1688.L Instalacja centrali CCT-1688.L Przyłcze teletechniczne Stan istniejcy Przebudowa przyłcza teletechnicznego Istniejcy aparat telefoniczny na kart Uziemienie ochronne 3. Uwagi kocowe 3.1 Zalecenia ogólne. 3.2 Wytyczne dla inwestora. 3.3 Wytyczne dla wykonawcy 4. Tabele 4.1 Zestawienie urzdze i materiałów instalacji okablowania strukturalnego. 4.2 Zestawienie urzdze centrali telefonicznej. 5. Rysunki rys.1- Okablowanie strukturalne rzut parteru. rys.2- Okablowanie strukturalne rzut przyziemia. rys.3- Instalacja aparatu telefonicznego-rzut przyziemia rys.4- Schemat kabli szkieletowych rys.5- Schemat okablowania strukturalnego w budynku biblioteki. rys.6- Schemat GPD.

16 Strona 3 1. Cz ogólna 1.1 Podstawa opracowania projektu. -Zlecenie od Inwestora. -Program uytkowy budynku. -Wytyczne w zakresie instalacji teletechnicznych dostarczone przez Zleceniodawc. -Uzgodnienia z Inwestorem. -Uzgodnienia z projektantami innych bran. -Podkłady architektoniczne bud. w skali 1:100 dostarczone przez Zleceniodawc 1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest budowa: - instalacji okablowania strukturalnego w budynku Biblioteki Politechniki Szczeciskiej. - budowa automatycznej centrali telefonicznej w pom (Serwerownia). 1.3 Zakres rzeczowy. - instalacja okablowania strukturalnego 130 gniazd RJ45 - budowa centrali telefonicznej 32 NN 1.4 Normy i Przepisy Podstaw opracowania instalacji okablowania strukturalnego s nastpujce normy: - TIA/EIA 569 A, TIA/EIA 568-B zgodno systemu okablowania strukturalnego z norm europejsk ISO/IEC 11801:wersja 2.0 i EN wydanie drugie z roku PN-EN Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 1 Specyfikacja i zapewnienie jakoci. - PN-EN Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 2 Planowanie i wykonawstwo instalacji wewntrz budynków. - PN-EN Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 3 Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewntrz budynków. - PN EN Stosowanie połcze wyrównawczych i uziemiajcych w budynkach z zainstalowanym sprztem informatycznym. - ZN-96/TP S.A.-34 Łczówki i zespoły łczówkowe przełcznicowe. Wymagania i badania. - ZN-96/TP S.A.-32 Łczówki i głowice kablowe. Wymagania i badania. - ZN-96/TP S.A.-37 Systemy uziemiajce obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. - BN-84/ Instalacje wntrzowe ogólne wymagania. - ZN-96/TPSA-009 Przełcznice. Wymagania i badania - Ustawa z dnia 12 wrzenia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386). Projektowana instalacja strukturalna winna spełnia wymagania stawiane sieciom pracujcym w nastpujcych rodzajach transmisji: -telefoniczna analogowa i cyfrowa -komputerowa moliwa transmisja w standardach: -Ethernet IEEE Base-T -Fast Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-T -Gigabit Ethernet IEEE ab 1000base-T -IEEE 802.3z 1000Base- SX i 1000Base-LX

17 Strona 4 2. Opis techniczny. 2.1 Stan istniejcy W istniejcym budynku przy ulicy Ku Słocu 140 mieci si obecnie stołówka Politechniki Szczeciskiej. 2.2 Stan projektowany. Istniejcy budynek Stołówki zostanie zmodernizowany i przystosowany do potrzeb Biblioteki Politechniki Szczeciskiej (zwanej dalej BPSz). W modernizowanym obiekcie projektuje si budow instalacji teleinformatycznej (komputerowo-telefoniczna), ujtej w niniejszym tomie. 2.3 Instalacja teleinformatyczna Charakterystyka systemu okablowania strukturalnego. Projektowan instalacj teleinformatyczn opracowano w sposób uniwersalny pozwalajcy na zastosowanie systemu okablowania strukturalnego dowolnego producenta. Do projektu oraz kosztorysów przyjto osprzt i urzdzenia firmy MOLEX. Zaprojektowana instalacja okablowania strukturalnego w budynku BPSz obejmuje 130 gniazd RJ-45. Projektuje si dwa typy zespołów gniazd (zwane dalej PEL - punkt elektryczno-logiczny). Na wyposaenie jednego typu PEL składaj si dwa gniazda RJ-45 oraz trzy gniazda 230V 50Hz, drugi typ składa si z jednego gniazda RJ-45 i dwóch gniazd 230V 50Hz. Gniazda elektryczne ujte s w czci elektrycznej niniejszej dokumentacji. Zaprojektowana w BPSz sie ma architektur gwiazdy z jednym Głównym Punktem Dystrybucyjnym (GPD) w pomieszczeniu nr: 0016 (Serwerownia) na parterze budynku. W GPD zbiegaj si czteroparowe nieekranowane kable, okablowania poziomego (UTP 4x2x0,5) kat.5e, z poszczególnych punktów abonenckich (PEL). W punkcie dystrybucyjnym midzy poszczególnymi polami wykonane bd odpowiednie połczenie krosowe. Komputery i telefony włczane bd do sieci przez Punkty Elektryczno Logiczne. Do kadego zespołu gniazd 2xRJ45 projektuje si doprowadzenie dwóch oddzielnych kabli czteroparowych kategorii 5e, o impedancji 100 om, (do pojedyczego gniazda RJ-45 doprowadzony bdzie jeden kabel). Kady z projektowanych kabli rozszyty bdzie na osobnym module RJ-45. Zaprojektowano nieekranowane kable i elementy transmisyjne rozszerzonej kategorii pitej (kat.5e). Poniewa kable przyłczy komputerowych i telefonicznych zostały zaprojektowane w kat. 5e, a gniazda komputerowe i telefoniczne w postaci wkładów RJ-45 kat 5e nie zachodzi potrzeba rozróniania tych gniazd. O przeznaczeniu danego gniazda decydowa bdzie krosowanie w punkcie dystrybucyjnym (GPD). Takie rozwizanie daje du elastyczno systemu, poniewa o przeznaczeniu danego gniazda (komputerowe lub telefoniczne) decyduje uytkownik dokonujc odpowiedniego krosowania w punkcie dystrybucyjnym. Trasy prowadzenia kabli pokazano na załczonych rysunkach. Konstrukcja wybranych kabli zapewnia osignicie niezbdnych parametrów transmisyjnych. Kable spełniaj wszystkie wymogi stawiane kablom kategorii 5e. Proponowane rozmieszczenie gniazd RJ-45 w budynku BPSz pokazano na załczonych rysunkach. Dokładne miejsce montau zostanie ustalone na etapie wykonawstwa. Kable okablowania poziomego zakoczone bd w szafie GPD na panelach 48xRJ-45 wysokoci 2U Koncepcja instalacji wntrzowych Do wykonania okablowania poziomego instalacji teleinformatycznej przewiduje si czteroparowe nieekranowane kable UTP 4x2x0,5 kat 5e. firmy Molex. Główne cigi kabli w budynku BPSz prowadzone bd w przestrzeniach midzysufitowych pomieszcze i korytarzy w korytach kablowych szerokoci 100mm. Odejcia kablowe do poszczególnych PEL-i projektuje si prowadzi w rurkach RB16mm układanych pod tynkiem. Gniazda RJ45 zaprojektowano jako podtynkowe lub w listwach kablowych. Trasy prowadzenia instalacji pokazano na załczonych rysunkach.

18 Strona Główny Punkt Dystrybucyjny GPD Centralnym punktem dystrybucyjnym dla projektowanej instalacji teleinformatycznej w budynku BPSz jest GPD (Główny Punkt Dystrybucyjny) zainstalowany w pomieszczeniu serwerowni nr: 0016 na parterze budynku. Wyposaenie GPD pokazano na załczonym rysunku nr 4 niniejszego tomu. Z GPD wyprowadzone zostanie okablowanie poziome do poszczególnych PEL-i zainstalowanych w PBSz. W GPD przewidziano rezerw miejsca na panele wiatłowodowe dla ewentualnego okablowania szkieletowego do Punktów Dystrybucyjnych zainstalowanych w innych budynkach Politechniki. Schemat projektowanych kabli sieci strukturalnej pokazano na rysunku nr 3 załczonym do niniejszego tomu. Główny punkt dystrybucyjny podzielony bdzie na nastpujce pola: Pole kabli abonenckich - wyposaenie bdzie w nieekranowane 19 panele 48xRJ-45, kat. 5e, na których zakoczone bd kable UTP 4x2x0,5 z PEL-i. Przewidziano rezerw na panelach 48xRJ-45 kat 5e dla dodatkowych gniazd RJ-45. Pole kabli łcznikowych telefonicznych wyposaone w panel telefoniczny 50xRJ45 kat.3 dla połcze telefonicznych z central telefoniczn Politechniki. Pole urzdze aktywnych 48-portowe przełczniki Ethernet /Fast Ethernet wyposaone w 4 gniazda SFP dla modułów wiatłowodowych SFP 1000Base-SX MM dla transmisji danych z prdkoci 1Gbit. Do uporzdkowania przebiegów kabli w szafie GPD naley stosowa panele z wieszakami kablowymi i o wysokoci 2U. W GPD wszystkie połczenia i przełczenia dokonywane bd za pomoc odpowiednich kabli krosowych i tak: 1. połczenia komputerowe midzy polem urzdze aktywnych, a polem kabli abonenckich - kablem krosowym UTP 4x2x0,5 kat. 5e zakoczonym po obu stronach wtykiem RJ połczenia telefoniczne midzy polem kabli abonenckich, a polem telefonicznych kabli łcznikowych kablem krosowym RJ45-2 pary USOC kat.3 3. połczenia telefoniczne midzy polem kabli łcznikowych a central telefoniczn kablami łcznikowymi 50 parowymi 39-X Gniazda okablowania strukturalnego W punktach abonenckich projektuje si instalacj dwóch gniazd RJ-45 kat. 5e oraz trzech gniazd elektrycznych 230V 50Hz lub jednego gniazda RJ-45 kat 5e i dwóch gniazd elektrycznych 230V 50Hz, tworzcych punkt elektryczno-logiczny (PEL), gniazda w wykonaniu natynkowym, podtynkowym lub do montowania w listwach kablowych naciennych. Gniazda 230 V 50 Hz, (ujte w tomie instalacji elektrycznych) zasilane bd z wydzielonych obwodów napicia gwarantowanego, zasilanie sieci komputerowej. Zastosowana w projekcie numeracja gniazd słuy celom projektowym. Uytkownik moe zastosowa własny sposób oznakowania gniazd. W projekcie przyjto nastpujcy schemat oznakowania projektowanych gniazd RJ-45: A/BB Na rysunkach cyfra (1, 2 itd.) w miejscu litery A oznacza numer panelu pola abonenckiego w punkcie dystrybucyjnym GPD. Cyfry (1 48) w miejscu liter BB oznaczaj numer portu RJ-45 na panelu na którym zakoczono kabel Urzdzenia aktywne sieci komputerowej. Łczno komputerow zapewni trzy 48-portowe przełczniki połczone w klaster ( stos ), montowane w GPD. Przełczniki wyposaone bd w porty Ethernet/FastEthernet 10/100 Mb/s. Kady przełcznik wyposaony zostanie w cztery gniazda SFP. Gniazda SFP mona wyposay w moduły SFP 1000Base-SX MM dla realizacji połcze 1000 Mb/s. Wyposaenie przełczników spełnia wszystkie parametry pozwalajc na realizacj i obsług nastpujcych funkcji: - routing IP - RIP, OSPF, PBR, inter VLAN routing, - obsługa Auto QoS, DTP, PagP, LACP, STP, VLAN, PVRST, HSRP, CIR, 802.Ix. - przepustowo 32 Gb/s, pami adresów MAC.

19 Strona 6 Połczenia przełczników w klaster w GPD, wykonane bd za porednictwem firmowych kabli SFP. - Przełczniki wyposaone s w gniazda SFP, które po ewentualnym wyposaeniu ich w z moduły SFP 1000Base-SX MM umoliwi realizacj połcze z prdkoci 1000 Mb/s. W razie potrzeby zwikszenia iloci obsługiwanych komputerów naley w przyszłoci zainstalowa dodatkowe przełczniki. W szafie GPD przewidziano rezerw miejsca na instalacj dodatkowych urzdze aktywnych. Zaleca si uywanie przełczników tej samej firmy Centrala telefoniczna Charakterystyka centrali CCT-1688.L Cyfrowa centrala Slican CCT-1688.L jest przeznaczona do obsługi małych przedsibiorstw i instytucji, w których maksymalna liczba abonentów nie przekracza 88. Centrala współpracuje z cyfrowymi dostpami ISDN i analogowymi liniami POTS, pozwala na podłczenie aparatów analogowych i cyfrowych (ISDN, systemowych CTS 202). Skrzynka centrali o wymiarach 488x412x120mm przystosowana jest do mocowania na cianie Wyposaenie projektowanej centrali CCT-1688.L Wyposaenie projektowanej centrali umoliwi obsług : - 32 linii wewntrznych analogowych - 2 linii cyfrowych miejskich ISDN BRA (2B+D) - 2 linii wewntrznych dla telefonów systemowych CTS-202 centrala posiada: - program obsługi centrali przez komputer PC (programowanie, taryfikacja, serwis) - bufor rejestrowanych połcze o pojemnoci 100 tysicy połcze - zasilanie awaryjne z akumulatorami bezobsługowymi (w obudowie centrali) - modem do zdalnego programowania, rozliczania i serwisu - oprogramowanie LCR (wybór najtaszej drogi połczeniowej) - przełcznica z zabezpieczeniami - 9 modułów zapowiedzi słownej nagrywanych przez uytkownika - zapowiedzi słowne systemowe - port Ethernet 10/100 z obsług klientów systemu CTI - porty analogowe telefonów wewntrznych z wybieraniem impulsowym i DTMF Bardzo bogate i elastyczne oprogramowanie pozwala na utworzenie dowolnego systemu łcznoci telefonicznej wg potrzeb uytkownika. Proponowane wykonanie centrali pozwala na ewentualn rozbudow o dodatkowe linie miejskie i wewntrzne (cyfrowe lub analogowe). Istnieje moliwo wyposaenie centrali w wewntrzny serwer CTI do współpracy z sieci komputerow w ramach systemu wspomagania telefonów CTI. Naley te przewidzie zakup dodatkowych 2 telefonów systemowych CTS Instalacja centrali CCT-1688.L Central projektuje si zainstalowa w pomieszczeniu serwerowni (0016) na parterze budynku biblioteki. Szaf centrali (19,4U) projektuje si zamocowa na cianie (patrz rysunek nr:1), na wysokoci 1,5m od podłogi. Zasilanie podstawowe centrali 230V, 50 Hz, ujte zostało w tomie instalacji elektrycznych Przyłcze kablowe Istniejce przyłcze teletechniczne. Do budynku przy ulicy Ku Słocu nr 140 doprowadzone jest 20-parowe przyłcze kablowe własnoci TP S.A Szczecin. Istniejcy kabel zakoczony jest głowic kablow we wnce, która znajduje si w przedsionku (pomieszczenie nr. 0038).

20 Strona Przebudowa przyłcza teletechnicznego. Istniejcy kabel 20-parowy przełczy z istniejcej głowicy kablowej na łczówki LKM 10x2 w projektowanej skrzynce wnkowej PWw 10/20 A w pomieszczeniu ochrony (nr: 0037). Istniejc głowic kablow zdemontowa a istniejc wnk zamurowa Istniejcy aparat telefoniczny na kart. W holu wejciowym (nr: 0107) zainstalowany jest aparat telefoniczny na kart telefoniczn. Projektuje si pozostawienie tego aparatu w tym samym miejscu. Projektuje si natomiast wymian kabla midzy omawianym aparatem a projektowan skrzynk kablowa PWw 10/20 A. Projektowany kabel YTKSY 2x2x0,5 w/w relacji naley ułoy na trasie pokazanej na rysunkach 1 i Uziemienie ochronne. Szafy GPD, centrali telefonicznej i skrzynk PWw10/20 A naley połczy z uziomem ochronnym budynku link miedzian LY 16 mm². Po wykonaniu połcze z uziomem budynku wykona pomiary, warto uziomu nie moe przekracza 10 om. 3. Uwagi kocowe. 3.1 Uwagi dla wykonawcy robót Cało prac w fazie wykonawstwa wykona zgodnie z obowizujcymi aktualnie przepisami i normami ( PN, BN, BHP, P.po.). Wszystkie połczenia wykona szczególnie starannie, poniewa instalacje w obiekcie musz odznacza si pewnoci działania i odpornoci na awarie. Wszystkie kable telefoniczne prowadzi zgodnie z zasadami przyjtymi w telekomunikacji. Prace przy przebudowie przyłcza teletechnicznego prowadzi pod nadzorem przedstawiciela właciciela tego przyłcza tj. TP S.A. Szczecin. Monta urzdze wykona w oparciu o instrukcje instalowania oraz dokumentacje technicznoruchowe dostarczane wraz z urzdzeniami. Przeprowadzi przeszkolenie wyznaczonych przez inwestora osób oraz dostarczy instrukcje uytkowania i obsługi poszczególnych elementów systemów. 3.2 Uwagi dla uytkownika Po przekazaniu instalacji do eksploatacji naley zleci jego stał konserwacj zapewniajc prawidłowo i pewno jej działania. Naley wyznaczy fachow (przeszkolon) stał obsług. Instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe poszczególnych urzdze dostarczane s przez producenta wraz z urzdzeniami. W chwili obecnej do istniejcego budynku Stołówki Politechniki Szczeciskiej przy ulicy Ku Słocu 140 doprowadzony jest kabel 20 parowy własnoci TP S.A Szczecin. Uytkownik (Politechnika Szczeciska) winien wystpi do TP S.A. Szczecin o włczenie projektowanej centrali do sieci TP S.A. za porednictwem dwóch traktów BRA 2B+D. Instalacj i uruchomienie centrali telefonicznej winien wykona autoryzowany serwis posiadajcy uprawnienia producenta.

21 Strona 8 4. Tabele 4.1 Zestawienie urzdze i materiałów instalacji okablowania strukturalnego Producent Nr. katalog Opis Jedn. Ilo Główny Punkt Dystrybucyjny GPD Molex RAA Szafa stojca 19, 42U 600x600x2200 ModBoxIII komp 1 Molex PID Panel 19 48xRJ45 568B,UTP PowerCat 5e, 2U szt. 3 Molex 25.BO13G Panel 19 z wieszakami, 2U szt. 7 Molex PID00145 Panel telefoniczny 19,50xRJ45,kat.3, 1U, szt. 1 Molex 25.DO140 Panel wentylacyjny 3x9W 230V, 1U szt. 1 Molex 25.DO060 Półka 19 ModBoxIII gł.400mm, 2U szt. 1 Molex RAA Cokół 600x600x120mm ModBox szt. 1 Molex RAA Zalepka pełna płyty dolnej szt. 1 Legrand Blok 6 gniazd 2P+Z, 1U komp 1 Kable instalacyjne i krosowe Molex PS Kabel UTP PowerCat, 5e, PVC, 4 pary m 7800 Molex PCD E Kabel krosowy RJ45-RJ45, 568B, linka, UTP,kat.5e, 2m szt. 100 Molex 45.OE.19D002E Kabel krosowy RJ45-2 pary USOC, kat3, szt. 30 Molex 39-X044 Kabel UTP kat.3, 50 parowy, elowany m 30 Hurtownia LY16 Linka miedziana 16mm 2 m 50 Telefonika YTKSY 1x4x0,5 m 80 Gniazda instalacji teleinformatycznej Molex 16.1B.011.A1032 Mod Mosaic 22,5x45mm 1xRJ45,568B, UTP,kat 5e szt. 124 Molex MLG Mod Mosaic 45x45mm 1xRJ45,568B, UTP,kat 5e szt. 6 Urzdzenia aktywne 3Com 3CR Przełcz. Superstack portów+4x gniazdo SFP, 2U, komp 3 3Com 3C17462 Kabel do zestawiania urzdze 3870 w stos szt. 2 3Com 3C17463 Kabel Loop Stack zakaczajcy stos. szt. 1 Osprzt instalacyjny Legrand Puszka podtynkowa Batic gł.50mm szt. 33 Legrand Puszka natynkowa Batic gł.50mm szt. 9 Legrand Uchwyt do puszki szt. 42 Legrand Ramka podwójna do puszki szt. 42 Legrand Uchwyt Mosaic 2 moduły do listwy szt. 26 Legrand DLP kanał nacienny 50x80 m 80 Legrand Zalepka kocowa kanału szt. 12 Legrand Pokrywa elastyczna kanału m 80 Legrand Osłona połczenia kanału szt. 30 Legrand Spinka kablowa do kanału szt. 50 BAKS Korytko kablowe KPL100H42/3 m 200 BAKS Kolanko 90º KKL100H42 szt. 8 BAKS Trójnik TKL100H42 szt. 3 BAKS Łcznik korytka LPLH42 szt. 200 BAKS Wieszak cienno-sufitowy WSS100 szt. 70 BAKS Wieszak sufitowy WSO100 szt. 30 POLAM Rura instalacyjna RB Premium 20 szt. 220 POLAM Rura instalacyjna RB Premium 32 szt. 20

22 Strona Zestawienie urzdze centrali telefonicznej Producent Nr. katalog Opis Jedn. Ilo Centrala telefoniczna SLICAN CCT-1668.L Automatyczna centrala telefoniczna kpl 1 SLICAN Port ISDN BRA 2B+D (styki S/T) szt. 2 SLICAN Port telefonu systemowego CST-202 (styk Up0) szt. 2 SLICAN Port analogowy telefonu wewntrznego szt. 32 SLICAN Port Ethernet 10/100 ( dla systemu CTI) szt. 1 SLICAN CTS-202 Telefon systemowy szt. 2 SLICAN Przełcznica z zabezpieczeniami kpl 1 SLICAN Moduł zapowiedzi słow. nagrywanych przez uytkownika szt. 9 SLICAN Moduł zapowiedzi słowne systemowe szt. 1 SLICAN Modem do zdalnego programowania, rozliczania i serwisu kpl 1 SLICAN Program obsługi centrali przez komputer PC kpl 1 (programowanie, taryfikacja, serwis) Materiały do przebudowy przyłcza TP S.A. Agmar PWw 10/20 A Puszka aluminiowa wntrzowa wnkowa podtynkowa kpl 1 Agmar LKM10U2-RW- Łczówka 10-parowa uszczelniona do puszki wnkowej szt Telefonika Telefoniczny kabel YTKSY 2x2x0,5 m 80 Telefonika Telefoniczny kabel YTKSY 10x2x0,5 m Rysunki

23 Szafa 42U, 600x Panel wentylacyjn.25.do140 rez. na Panel úwiat owodowy rez. na panel z wieszakami rez. na urz dzenia aktywne Panel z wieszakami, 2U 25.B013GP Prze cznik Superstack 48-portÛw, 2U+4x SFP Panel z wieszakami, 2U 25.B013GP Prze cznik Superstack 48-portÛw, 2U+4x SFP Panel z wieszakami, 2U 25.B013GP Prze cznik Superstack 48-portÛw, 2U+4x SFP Panel z wieszakami, 2U 25.B013GP Panel 48xRJ45, 2U, UTP,5e PID Panel z wieszakami, 2U 25.B013GP Panel 48xRJ45, 2U, UTP,5e PID Panel z wieszakami, 2U 25.B013GP Panel 48xRJ45, 2U, UTP,5e PID Panel z wieszakami, 2U 25.B013GP Pan.tel 50xRJ45,PID rezerwa Panel zasilaj cy 6x 2P+Z UWAGI: 1. SzafÍ GPD po czyê z uziomem ochronnym budynku link LY 16mm2 2. W szafie pozostawiê 2m zapasu na kaødym kablu UTP. 3. Kable UTP okablowania poziomego rozszywaê wg. sekwencji 568B. P.P.P. %%P 0.00 = m n.p.m. Obiekt: BIBLIOTEKA Adres: Projekt: Inwestor: al. PiastÛw Szczecin Jednostka projektowa: WytwÛrnia PlanÛw Szczecin, ul. Piotra Skargi 15 tel./fax: , kom.: Proj. ZAP/0092/ZOOT/06 Spr. 1071/U/98 Temat rysunku: (GPD) Faza: TELETECHNA PROJEKT WYKONAWCZY Data: Skala: Nr rysunku: :100 PW/T/06

Strona 2. 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy

Strona 2. 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy Spis treści Strona 2 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy 2. Część techniczna. 2.1 Stan istniejący. 2.2 Stan projektowany. 2.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Uwagi ogólne. 4. Tabele

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Uwagi ogólne. 4. Tabele str.2 S p i s t r e ś c i 1. Opis ogólny 1.1. Podstawa opracowania. 1.2. Zakres rzeczowy. 1.3. Lokalizacja inwestycji 1.4. Normy i przepisy. 2. Opis techniczny 2.1 Koncepcja wykonania instalacji wnętrzowych

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA I NAPADU

SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA I NAPADU SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA I NAPADU PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie 32000000-3 Sprzt i aparatura radiowa, telewizyjna, komunikacyjna, telekomunikacyjna i podobna NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL.

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. IŁECKA 47 INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR : PASTWOWA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

LP. Rysunek nr skala 1 Rzut parteru inst. słaboprądowe 1 1:100 2 Schemat inst. słaboprądowe 2 -/-

LP. Rysunek nr skala 1 Rzut parteru inst. słaboprądowe 1 1:100 2 Schemat inst. słaboprądowe 2 -/- LP. Rysunek nr skala 1 Rzut parteru inst. słaboprądowe 1 1:100 2 Schemat inst. słaboprądowe 2 -/- 1. OPIS TECHNICZNY-INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotową dokumentację opracowano

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

E-1 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej o wietlenia i gniazd wtyczkowych 230V pi tro 4 E-2 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej o wietlenia i

E-1 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej o wietlenia i gniazd wtyczkowych 230V pi tro 4 E-2 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej o wietlenia i E-1 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej owietlenia i gniazd wtyczkowych 230V pitro 4 E-2 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej owietlenia i gniazd wtyczkowych 230V pitro 3 E-3 Plan owietlenia pitro

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O Ś C I P R O J E K T U B U D O W L A N EG O W Y K O N A W C Z E G O

S P I S Z A W A R T O Ś C I P R O J E K T U B U D O W L A N EG O W Y K O N A W C Z E G O S P I S Z A W A R T O Ś C I P R O J E K T U B U D O W L A N EG O W Y K O N A W C Z E G O FAZA : P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y BRANŻA I N S T A L A C J E T E L E I N F O R M A T Y

Bardziej szczegółowo

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA i NAPADU, KONTROLA DOSTĘPU 1. Centrala alarmowa główna typu master ; z obudową stalową, kartą sieciową, zasilaczem buforowym; 16 linii dozorowych na płycie; interfejs

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA UWAGA! SPIS RYSUNKÓW

CZĘŚĆ OPISOWA UWAGA! SPIS RYSUNKÓW CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY...2 1.Dane Ogólne...2 1.1.Zakres rzeczowy projektu...2 1.2. Podstawa opracowania...2 2.Założenia projektowe...2 3.Okablowanie strukturalne...2 4.GPD...3 5.Połączenie szkieletowe...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu przedszkola w Konstancinie-Jeziornie Inwestor: Miejs realizacji: Zarząd Gminny w Konstancinie-Jeziorna ul. Jaworskiego 3 Dz.Nr.10/28

Bardziej szczegółowo

adres inwestycji: ul. Piastów 42, Szczecin inwestor : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, ul. Piastów 17, Szczecin TELEKOMUNIKACJA

adres inwestycji: ul. Piastów 42, Szczecin inwestor : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, ul. Piastów 17, Szczecin TELEKOMUNIKACJA miejsce/data Szczecin /05.2009 tom / teczka I temat /obiekt /część : Remont i przebudowa pomieszczeń laboratoriów naukowych w Budynku Wydziału Technologii i InŜynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz sykal.pl SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT 944-00-000 CPV: Budowa: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ OBSŁUGI KLIENTA NA PARTERZE POZNAŃSKIGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ Rodzaj robót: Instalacje teletechniczne Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY...

1. OPIS TECHNICZNY... Spis treci 1. OPIS TECHNICZNY... 3 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2 ZAKRES OPRACOWANIA... 3 1.3 PODSTAWA PRAWNA... 3 1.4 CHARAKTERYSTYKA NADZOROWANEGO OBIEKTU... 3 1.5 INSTALACJA ALARMOWA SSWIN... 4

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: T-1 Rzut Parteru. Projektowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne

Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne W budynku projektowana struktura okablowania obejmować będzie podsystem okablowania poziomego. Okablowanie poziome należy wykonać na bazie skrętki czteroparowej

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTO PROJEKTU OPIS TECHNICZNY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KARTY KATALOGOWE CZ GRAFICZNA. Klauzula sprawdzenia

ZAWARTO PROJEKTU OPIS TECHNICZNY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KARTY KATALOGOWE CZ GRAFICZNA. Klauzula sprawdzenia !"#$#%%&'(#(('' REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW URZDU MIEJSKIEGO ŁAZISKA GÓRNE INWESTOR: GMINA MIEJSKA ŁAZISKA GÓRNE ul. Plac Ratuszowy 1 SYSTEM BUDYNEK URZEDU MIEJSKIEGO UL. RATUSZOWEJ AUTORZY OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie quadrupleks: r wnoczesny zapis, podgl?d na?ywo, odtwarzanie nagra?

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA-ORŁOWO ul.wierzbowa 25 tel. (058)624-87-77 tel. fax (058)344-16-12 e-mail: edbud7@wp.pl NIP: 586-106-57-65 Bank Pocztowy S.A. Oddział Okrgowy Gdask

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości

Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości Spis zawartości 1. Informacje ogólne...3 1.1. Temat projektu...3 1.2. Zakres projektu...3 1.3. Podstawa opracowania projektu...3 2. Stan istniejący...3 3. Stan projektowany...4 3.1. Założenia projektowe...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI TELETECHNICZNYCH INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 05-500 PIASECZNO, Al. BRZÓZ 26 DZ. NR EWID. 43, 54/4 i 54/5 INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE 05-500

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH 1.1 Mechaniczne wykucie bruzd o szer. do 30 mm dla przewodów o śr. do 10 mm w tynku, cegle, betonie m

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Instalacje teletechniczne. Wersja 1. Strona 2

Spis zawartości. Instalacje teletechniczne. Wersja 1. Strona 2 Spis zawartości 1. Informacje ogólne... 3 1.1. Temat projektu... 3 1.2. Zakres projektu... 3 1.3. Podstawa opracowania projektu... 3 2. Instalacja komputerowo-telefoniczna (teleinformatyczna)... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTUR ZEWNTRZN CZ OPISOWA: CZ RYSUNKOWA: E-1. Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

Egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: UKŁAD ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ PWSZ W TARNOWIE.

Egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: UKŁAD ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ PWSZ W TARNOWIE. FHU ERKON Jacek Chrzan ul. Zielona 2 33-170 Tuchów Tel. 501 202 078 1 Egz. nr OBIEKT: UKŁAD ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ PWSZ W TARNOWIE. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartość 3. Opis techniczny 4. Rysunki - systemu sygnalizacji włamania 4.1 Rzut parteru 4.2 Rzut I piętra

ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartość 3. Opis techniczny 4. Rysunki - systemu sygnalizacji włamania 4.1 Rzut parteru 4.2 Rzut I piętra PROJEKTOWANIE Instalacji systemów SSWiN Instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru Instalacji systemów telewizji Użytkowej PROJEKT TECHNICZNY OBIEKT: Budynek Powiatowego Urzędu Pracy ul.wolności 29A 63-400

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU ODDZIAŁU POCZTY POLSKIEJ S.A. RZESZÓW ul. KRZYŻANOWSKIEGO 10 INSTALACJA ELEKTRYCZNA Tom III Autor projektu mgr inż. Krzysztof Gohlike Sprawdził Mgr inż. Maciej Belczącki

Bardziej szczegółowo

Wytwórnia Planów. Obiekt: WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA Zachodniopom. Uniwersytetu Technologicznego. Projekt:

Wytwórnia Planów. Obiekt: WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA Zachodniopom. Uniwersytetu Technologicznego. Projekt: Obiekt: WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA Zachodniopom. Uniwersytetu Technologicznego Projekt: Adres: LABORATORIUM KULTUR ROŚLINNYCH TKANKOWYCH IN VITRO Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1

Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1 Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1 01. System nr 1, system sygnalizacji włamań i napadu oraz system telewizji dozorowej, a. centrala Galaxy Dimension

Bardziej szczegółowo

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV SPIS RYSUNKÓW Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 3 Rzut I piętra instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 4 Rzut II piętra instalacja CCTV - skala

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej

Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej w Konstancinie - Jeziornej przy ul. Kazimierza Pułaskiego 20 TOM IV - PROJEKT BRANśY TELETECHNICZNEJ Data

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20

aarto s.c. 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 jednostka projektowania : aarto s.c. 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/cz : PROJEKT REMONTU i OCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO adres

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne Instalacje teletechniczne Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul.

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Załączniki: 2.1. - Zał. Nr 1 Oświadczenie projektanta 2.2. - Zał. Nr 2 Kopia uprawnień projektowych projektanta 2.3. - Zał. Nr 3 Kopia zaświadczenia z LOIIB

Bardziej szczegółowo

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj.

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj. egz.. nr dok.268/2014 ELWOJ Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl INWESTOR OBIEKT INWESTYCJA STADIUM BRANŻA 00-626 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 KLASA 45.31 - ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OSPRZĘTU. - roboty instalacyjne elektryczne - CPV 45310000-3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ORAZ PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W DOMU DZIECKA W SUPRAŚLU NA LATA SUPRAŚL

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ORAZ PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W DOMU DZIECKA W SUPRAŚLU NA LATA SUPRAŚL ELEKTROENERGETYKA Wojciech Grudziński Ul. Modlińska 10 lok. U2 15-066 Białystok Telefon: (85) 743 26 30 Faks: (85) 740 78 40 PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ORAZ PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ

Bardziej szczegółowo

02. Spis treci: 01. Strona tytułowa 02. Spis treci 03. Uzgodnienia i dokumenty. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne

02. Spis treci: 01. Strona tytułowa 02. Spis treci 03. Uzgodnienia i dokumenty. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne 2 01. Strona tytułowa 02. Spis treci 03. Uzgodnienia i dokumenty 1. Opis techniczny 02. Spis treci: 1.1. Wstp 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Charakterystyka obiektu stan istniejcy 1.4. Zasilanie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres: Murowana Goślina, ul. Szkolna 1. Zespół Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie ul. Obornicka 1 62-005 Owińska

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres: Murowana Goślina, ul. Szkolna 1. Zespół Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie ul. Obornicka 1 62-005 Owińska PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Instalacja okablowania strukturalnego wraz z instalacją zasilającą sali komputerowej oraz instalacja zasilająca urządzenia technologiczne sali gastronomicznej w budynku szkoły

Bardziej szczegółowo

Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości

Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości Spis zawartości 1. Informacje ogólne...3 1.1. Temat projektu...3 1.2. Zakres projektu...3 1.3. Podstawa opracowania projektu...3 2. Instalacja komputerowa...3 3. Instalacja telefoniczna...4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014.

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego.

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego. Lokalizacja - KPP Brodnica ul. Zamkowa 13, 87-300 Brodnica 1. W pomieszczeniach: nr 16a

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ REMONTOWANYCH KORYTARZY WEWNTRZNYCH I i III PITRA W BUDYNKU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ w Warszawie przy Al. Szucha 25. PROJEKTANCI: Ogólne załoenia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO INBUD 98-300 WIELUŃ OŚ.STARE SADY 19A Tel.(043)8438266 Tel.kom.0603878925... *nadzory budowlane *handel materiałami budowlanymi *obsługa procesów budowlanych * *usługi projektowe

Bardziej szczegółowo

A U T O R S K A P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A. architekt Jacek Burczyn Kielce ul. Barwinek 11/64

A U T O R S K A P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A. architekt Jacek Burczyn Kielce ul. Barwinek 11/64 EGZ. NR A U T O R S K A P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A architekt Jacek Burczyn Kielce ul. Barwinek 11/64 PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY... STADIUM INSTALACJE ELEKTRYCZNE... BRANA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Korespondencja 6. Część rysunkowa: T-1 Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Skrzydło północno - wschodnie budynku "C" Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Projekt Wykonawczy. Skrzydło północno - wschodnie budynku C Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Link Link Sp. z o. o. ul. Lubowska 73, 60-454 Poznań tel. 062 842 04 70, fax. 061 842 04 69 e-mail: biuro@link.poznan.pl, www.link.poznan.pl Projekt Wykonawczy Obiekt: Lokalizacja: Zamawiający: Skrzydło

Bardziej szczegółowo

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON:

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 15A, 10-282 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRAN A ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

IV INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE

IV INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE IV INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE 1 z 7 Spis treści 1. Opis techniczny...3 1.1 Struktura instalacji teleinformatycznej... 3 1.2 Sekwencja połączeń w gniazdach RJ45.... 3 1.3 Oznaczenia gniazd... 4 1.4 Centrala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. System telewizji przemysłowej CCTV

PROJEKT WYKONAWCZY. System telewizji przemysłowej CCTV "DF-STUDIO PROJEKTOWE" S.C. Sławomir Maksim owicz, Mir osław Snarski 1 5-5 6 5 B i a ł y s t ok, ul. D oj l i d y F a b r y c z n e 2 3 tel./fax (085) 7417091, tel.(085) 740 6070 kom. 0 607 635 941, 0601

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do siwz

Załącznik nr 2 do siwz CIOR 6/112/09 Sposób obliczenia ceny Załącznik nr 2 do siwz Lp. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez Wykonawcę* Jm. Ilość 1 Wartość netto (kol.4xkol.5) Stawka VAT w

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ DZIAŁKA NR 509 UL.KRÓLOWEJ JADWIGI CZERSK GMINA CZERSK UL.KOŚCIUSZKI CZERSK

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ DZIAŁKA NR 509 UL.KRÓLOWEJ JADWIGI CZERSK GMINA CZERSK UL.KOŚCIUSZKI CZERSK Nr projektu 34/2008 planer Autorska Pracownia Architektury Wiesław Redzimski ul.mickiewicza 9, 80-425 Gdańsk, tel./fax. 058 520 45 71, tel. kom. 0 602 128 054 planer@planer.com.pl, www.planer.com.pl Nazwa

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1108(S)/CD. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1108(S)/CD. Utworzono : 23 luty Model : - NV-DVR1108(S)/CD

NV-DVR1108(S)/CD. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1108(S)/CD. Utworzono : 23 luty Model : - NV-DVR1108(S)/CD CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 45314310-7 Instalacje teletechniczne Budowa: Rodzaj robót: Lokalizacja: Rozbudowa i przebudowa Biblioteki i Domu Kultury w Łomiankach Instalacje teletechniczne Łomianki Inwestor: Sporządzający: Techn.Piotr

Bardziej szczegółowo

Zawarto opracowania. 1. WST P 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 2. ZASILANIE OBIEKTU 2.1.

Zawarto opracowania. 1. WST P 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 2. ZASILANIE OBIEKTU 2.1. Zawarto opracowania 1. WSTP 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 2. ZASILANIE OBIEKTU 2.1. Opis techniczny 3. INSTALACJE WNTRZOWE 3.1. Instalacja owietleniowa 3.2.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2 1 FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I N ADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH inż. ANTONI GOŁEK 34-300 ŻYWIEC ul. Komorowskich 127 NIP 553-148-20-52 Tel.. 0/?/33/860-22-66 TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treci : A. Cz opisowa.

Spis treci : A. Cz opisowa. 2 Spis treci : A. Cz opisowa. 1. Dane ogólne. 1.1. Charakterystyka obiektu. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Zakres opracowania. 2. Dane szczegółowe. 2.1. Instalacja wewntrzna. 2.2. Odprowadzenie spalin

Bardziej szczegółowo

Strona 2. 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy

Strona 2. 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy Strona 2 S p i s 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy t r e ś c i 2. Opis techniczny 2.1 Stan istniejący 2.2 Koncepcja prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH BIELSKO-BIAŁA UL. SIEWNA 6/3

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH BIELSKO-BIAŁA UL. SIEWNA 6/3 PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. SIEWNA 6/3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestor URZĄD MIEJSKI śywcu 34-300 śywiec RYNEK 2 Obiekt PRZEDSZKOLE P11 W śywcu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in INSTEL Technika Telekomunikacyjna ul. Jaracza 55a, 90-251 Łódź tel: 042 632 60 00 fax: 042 631 92 04 e-mail: info@instel.com.pl http://www.instel.com.pl Wrzesień 2010 PROJEKT INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNY

PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNY P.W. ELPROPO s.c. ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH r.zał. 1984 mgr in. Mirosław Lorek - Ryszard Siekaski 62-060 STSZEW ul. Ogrodowa 11 tel/fax. 061-8135-921, 0601-719-720, 0602-689-039 PROJEKTOWANIE - MONTA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU W POMIESZCZENIACH SERWEROWNI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TORUNIU PRZY WAŁACH GEN.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU W POMIESZCZENIACH SERWEROWNI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TORUNIU PRZY WAŁACH GEN. squaretec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg sp.j. ul. Jana III Sobieskiego 1 85-060 Bydgoszcz tel: +48 525852221 fax: +48 525524996 web: www.squaretec.pl e-mail: biuro@squaretec.pl PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

E/15. 15.24 m 2 PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA. 10x15 32 LEGENDA: UWAGI: Pracownia J. Grzegorczyk

E/15. 15.24 m 2 PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA. 10x15 32 LEGENDA: UWAGI: Pracownia J. Grzegorczyk 15.4 m 10x15 3 05 04 043 56.13 m KOMUNIKACJA 06 47.15 m 030 WARSZTAT INFORM. LEGENDA: - puszka podłogowa na 1 gniazd Mosaic 45 np. UDH Q3 z pokrywą KDR1 Q3 i puszkami GB3 wyposażona w: - 6 gniazd 30V,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa placówki KRUS w Grójcu przy ul. Mszczonowskiej oraz budowa miejsc postojowych i zjazdu z drogi powiatowej Obiekt : Budynek KRUS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów Część rysunkowa E-01 Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych E-02 Schemat tablicy bezpiecznikowej TB - 2 - I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROJEKTU TECHNICZNEGO WYKONAWCZEGO

ANEKS do PROJEKTU TECHNICZNEGO WYKONAWCZEGO ANEKS do PROJEKTU TECHNICZNEGO WYKONAWCZEGO INWESTOR: OBIEKT: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Zakład Obsługi Urzędu 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Główne elementy systemu Producent System SAP System SUG System ODDYMIANIA System SSWiN, KD

Główne elementy systemu Producent System SAP System SUG System ODDYMIANIA System SSWiN, KD Załącznik nr. Główne elementy systemu Producent System SAP Centrala sygnalizacji pożaru Repetytor centrali sygnalizacji pożaru 3 Moduł dodatkowych dwóch pętli do centrali 4 Interfejs sieci ARCNET 5 Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Rys. PWT-01 - Instalacja komputerowa część logiczna bud. E wysoki parter; Rys. PWT-02 - Instalacja komputerowa część logiczna bud.

Rys. PWT-01 - Instalacja komputerowa część logiczna bud. E wysoki parter; Rys. PWT-02 - Instalacja komputerowa część logiczna bud. Zawartość opracowania 1. Opis techniczny 1.1. Instalacja komputerowa - sieć logiczna, 1.2. Instalacja telefoniczna, 2. Część rysunkowa Rys. PWT-01 - Instalacja komputerowa część logiczna bud. E wysoki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia,

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia, SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

na przewodzie zasilajcym rcznego zaworu odcinajco-pomiarowego ASV-I, dn 15 mm Zawory posiadaj fabryczne nastawy 0,1 bara.

na przewodzie zasilajcym rcznego zaworu odcinajco-pomiarowego ASV-I, dn 15 mm Zawory posiadaj fabryczne nastawy 0,1 bara. na przewodzie zasilajcym rcznego zaworu odcinajco-pomiarowego ASV-I, dn 15 mm Zawory posiadaj fabryczne nastawy 0,1 bara. 2.3. Izolacja i próby instalacji c.o Instalacj c.o naley izolowa cieplnie: - pion

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SYSTEMU ANTYWŁAMANIOWEGO I MONITORINGU WIZYJNEGO

OPIS TECHNICZNY SYSTEMU ANTYWŁAMANIOWEGO I MONITORINGU WIZYJNEGO OPIS TECHNICZNY SYSTEMU ANTYWŁAMANIOWEGO I MONITORINGU WIZYJNEGO 1.Podstawa opracowania: ustalenia z inwestorem rzuty architektoniczne instalacje branżowe obowiązujące normy i przepisy 2. Zakres rzeczowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CPV

PROJEKT WYKONAWCZY CPV PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI TELETECHNICZNYCH CPV 45314320-0 INWESTYCJA : PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA DOMU ŻOŁNIERZA NA OŚRODEK KULTURY 05-530 GÓRA KALWARIA, UL. KS. SAJNY DZ. NR EWID. 37/1,37/5

Bardziej szczegółowo