Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości"

Transkrypt

1 Spis zawartości 1. Informacje ogólne Temat projektu Zakres projektu Podstawa opracowania projektu Stan istniejący Stan projektowany Założenia projektowe Koncepcja instalacji Główny punkt dystrybucyjny GPD Krosowanie połączeń w punkcie dystrybucyjnym Przełącznica telefoniczna PT Połączenia łącznikowe telefoniczne Kable abonenckie Gniazda abonenckie Typy gniazd Instalacja gniazd Numeracja gniazd RJ Podłączanie komputerów Podłączanie telefonów Konstrukcje nośne instalacji teleinformatycznej Urządzenia aktywne Centrala telefoniczna Połączenie z internetem Rysunki...10 Wersja 1. Strona 2

2 1. Informacje ogólne 1.1. Temat projektu Tematem projektu jest instalacja teleinformatyczna na potrzeby sieci internetowej i telefonicznej w przebudowywanym budynku internatu wojskowego przy ulicy Ku Słońcu 33d w Szczecinie Zakres projektu Projekt obejmuje: budowę instalacji teleinformatycznej obejmującej pomieszczenia mieszkalne i biurowe, składającej się z 107 podwójnych gniazda RJ-45 kategorii 6., nawiązanie projektowanej instalacji do planowanego w budynku przyłącza telefonicznego, instalację urządzeń aktywnych sieci internetowej, instalację abonenckiej centrali telefonicznej Podstawa opracowania projektu Podstawą do opracowania projektu były: projekt architektoniczny przebudowy budynku internatu wojskowego, wymagania Inwestora zawarte w SIWZ, uzgodnienia międzybranżowe, wizje lokalne, materiały techniczne dotyczące zastosowanego systemu okablowania strukturalnego, urządzeń aktywnych oraz centrali telefonicznej, obowiązujące normy dotyczące projektowania instalacji okablowania strukturalnego. 2. Stan istniejący W chwili obecnej w budynku internatu wojskowego przy ul. Ku Słońcu 33d w Szczecinie istnieje tradycyjna instalacja telefoniczna znajdująca się w stanie technicznym predysponującym ją do wymiany. Do budynku doprowadzone są dwa przyłącza telefoniczne zakończone na głowicach telefonicznych GT umieszczonych w piwnicy pod schodami klatki schodowej. Obie głowice przeznaczone są do demontażu. Uwaga! Istniejący 20-parowy kabel telefoniczny w osłonie XzTKMXw zakończony na głowicy GT znajdującej się we wnęce pod schodami należy zwinąć i pozostawić w okolicy przełącznicy PT. Wersja 1. Strona 3

3 3. Stan projektowany 3.1. Założenia projektowe Instalacja teleinformatyczna powinna obejmować wszystkie pomieszczenia mieszkalne i biurowe internatu wojskowego. Instalacja teleinformatyczna powinna być oparta na nowoczesnym i jednorodnym, nieekranowanym systemie okablowania strukturalnego kategorii 6. pochodzącym od jednego z wiodących producentów tego typu systemów. Instalacja teleinformatyczna powinna obsługiwać zarówno sieć internetową jak i telefoniczną Koncepcja instalacji Projektowana w budynku internatu wojskowego instalacja teleinformatyczna została oparta na nowoczesnym i jednorodnym systemie okablowania strukturalnego Molex PN i składa się z nieekranowanych elementów kategorii 6. Zastosowanie systemu okablowania strukturalnego jednego producenta w tym wypadku systemu Molex PN, poza zapewnieniem wysokich parametrów transmisyjnych, zagwarantowaniem dopasowania transmisyjnego poszczególnych elementów systemu, stwarza również możliwość udzielenia przez firmę Molex 25-letniej gwarancji niezawodności instalacji. Na etapie wykonawstwa zaprojektowanej instalacji istnieje możliwość zastosowania ściśle równoważnego systemu okablowania strukturalnego innego producenta pod warunkiem wykazania, że transmisyjne i mechaniczne parametry zastosowanego systemu są nie gorsze od parametrów systemu Molex PN i uwarunkowań zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Projektowana instalacja będzie miała architekturę gwiazdy jednostopniowej z Głównym punktem dystrybucyjnym GPD obsługującym cały budynek internatu wojskowego. Punkt dystrybucyjny GPD będzie miejscem centralnymi instalacji teleinformatycznej w budynku w nim zbiegać się będą czteroparowe abonenckie kable skrętkowe kategorii 6. dochodzące do poszczególnych gniazd oraz do niego dojdzie kabel łącznikowy telefoniczny przychodzący z przełącznicy telefonicznej PT. W punkcie dystrybucyjnym, między poszczególnymi polami okablowania strukturalnego, wykonywane będą połączenia krosowe. Komputery i telefony włączane będą do instalacji przez podwójne gniazda RJ-45 kategorii 6. Ponieważ zarówno kable przyłączy komputerowych jak i telefonicznych zostaną wykonane w kategorii 6., a gniazdka komputerowe i telefoniczne wykonane zostaną w postaci wkładów RJ-45 kategorii 6., nie istnieje potrzeba rozróżniania gniazdek komputerowych od telefonicznych. O tym czy dane gniazdko będzie służyło do przyłączenia telefonu czy komputera, decydować będzie jedynie krosowanie w punkcie dystrybucyjnym. Rozwiązanie takie zwiększa elastyczność systemu i dzięki niemu możliwe będzie na przykład uaktywnienie dodatkowego komputera w miejsce telefonu i odwrotnie. Wersja 1. Strona 4

4 W budynku zaprojektowano 107 gniazd RJ-45 podwójnych, czyli 214 przyłączy komputerowo-telefonicznych. Dodatkowo zaprojektowano dwa kable skrętkowe doprowadzony na poddasze budynku, których przeznaczeniem jest umożliwienie podłączenie do zaprojektowanej instalacji łącza internetowego zrealizowanego w technologii radiowej (jako jednej z kilku opcji doprowadzenia internetu do budynku). Zaprojektowana instalacja teleinformatyczna może zostać wykorzystana do następujących rodzajów transmisji: 1. telefoniczna analogowa i cyfrowa 2. komputerowa możliwa transmisja między innymi za pomocą protokołów: Ethernet IEEE Base-T, Fast Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-T4, Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T, innych Główny punkt dystrybucyjny GPD Główny punkt dystrybucyjny GPD zainstalowany zostanie w pomieszczeniu nr 0.34 w piwnicy budynku i umieszczony zostanie w dwóch szafach stojących o wysokości 33 U i podstawie 60 cm (szerokość) 80 cm (głębokość) każda. Szafy poprzez zdjęcie wewnętrznych osłon bocznych i połączenie ich bokami utworzą jedną całość. Punkt dystrybucyjny GPD obsługiwać będzie cały budynek internatu wojskowego. GPD składać się będzie z czterech pól: 1. Pola kabli abonenckich na którym zakończonych zostanie 214 projektowanych kabli czteroparowych UTP kategorii 6. wychodzących do gniazd oraz dwa kable UTP kategorii 6. doprowadzone na poddasze budynku. Pole zostanie wykonane za pomocą nieekranowanych paneli 48 RJ-45 kategorii Pola kabla łącznikowego telefonicznego utworzonego za pomocą panela 50 RJ-45 kategorii 3. Na polu zakończony zostanie kabel telefoniczny 50- parowy przychodzący z przełącznicy telefonicznej. 3. Pola urządzeń aktywnych utworzonego przez trzy przełączniki FastEthernet o całkowitej liczbie 122 portów. 4. Pola stacyjnego centrali telefonicznej utworzonego przez trzy panele 50 RJ-45 kategorii 3, na których zakończone zostaną kable centralowe projektowanej centrali telefonicznej o pojemności 104 NN. Punkt dystrybucyjny GPD posiadać będzie rezerwę na rozbudowę istniejących pól. W jednej z szaf GPD zainstalowany zostanie dodatkowo zasilacz bezprzerwowy UPS o mocy 1000 VA, do którego podłączona zostanie listwa zasilająca z gniazdami elektrycznymi. Do zasilacza UPS podłączone zostaną zainstalowane w szafie GPD urządzenia aktywne. Wersja 1. Strona 5

5 Szczegóły instalacyjne punktu dystrybucyjnego GPD przedstawione zostały na rysunku Krosowanie połączeń w punkcie dystrybucyjnym Połączenia komputerowe skrętkowe w punkcie dystrybucyjnym GPD będą krosowane między urządzeniami aktywnymi, a polem kabli abonenckich skrętkowych za pomocą kabli krosowych UTP, kat 6. obustronnie zakończonych wtykami RJ-45 o długości 1 i 2 m. Do połączenia przełączników w stos użyte zostaną kable krosowe o długości 0,5 m. Połączenia telefoniczne wykonywane w punkcie dystrybucyjnym GPD między polem stacyjnym centrali telefonicznej, a polem abonenckim będą krosowane za pomocą kabli krosowych UTP, kat 3., obustronnie zakończonych wtykami RJ-45 o długości 1 i 2 m. Połączenia telefoniczne między polem kabli łącznikowych telefonicznych, a polem stacyjnym centrali telefonicznej będą krosowane za pomocą kabli krosowych o długości 0,5 m Przełącznica telefoniczna PT W celu nawiązania projektowanej instalacji teleinformatycznej do planowanego przyłącza telefonicznego, w pomieszczeniu nr 0.13 zainstalowana zostanie przełącznica telefoniczna PT. Zastosowana zostanie przełącznica w postaci skrzynki rozdzielnika o pojemności 100 par. Przełącznica PT składać się będzie z dwóch pól: Pola kabla łącznikowego telefonicznego na którym zakończony zostanie kabel łącznikowy telefoniczny zakończony z drugiej strony w punkcie dystrybucyjnym GPD. Pole zostanie wykonane za pomocą pięciu 10-parowych łączówek rozłącznych LSA. Rezerwy dla kabla telefonicznego zewnętrznego na którym zakończony zostanie kabel planowanego nowego przyłącza telefonicznego. Tymczasowo na polu można zakończyć 20-parowy kabel przyłącza istniejącego. Pole zostanie wykonane za pomocą pięciu 10- parowych łączówek rozłącznych LSA. Wprowadzenie sygnałów telefonicznych do projektowanej instalacji teleinformatycznej odbywać się będzie przez skrosowanie pól przełącznicy PT Połączenia łącznikowe telefoniczne Między projektowaną w budynku internatu wojskowego przełącznicą telefoniczną PT, a punktem dystrybucyjnym GPD ułożony zostanie kabel telefoniczny łącznikowy 50-parowy typu YTKSY ,5. Kabel zostanie zakończony w punkcie dystrybucyjnym GPD na panelu 50 RJ-45, a w przełącznicy PT na łączówkach LSA Kable abonenckie Jako kable abonenckie (horyzontalne) użyte zostaną czteroparowe, nieekranowane kable skrętkowe (UTP) kategorii 6. w osłonie PCV. Kable te z jednego końca Wersja 1. Strona 6

6 zostaną zakończone na panelu RJ-45 zainstalowanym w punkcie dystrybucyjnym GPD, a z drugiego końca na gniazdach RJ-45. Miejsce zakończenia kabli na panelach RJ-45 wynika z zastosowanej numeracji gniazd RJ Gniazda abonenckie Typy gniazd Instalowane będą podwójne gniazda RJ-45 kategorii 6.. W sumie zainstalowanych zostanie 107 podwójnych gniazd RJ-45 komputerowo-telefonicznych Instalacja gniazd Do budowy podwójnych gniazd RJ-45 użyte zostaną jednokrotne moduły 1 RJ-45 kątowe kategorii 6. przystosowane do instalowania w osprzęcie Mosaic 45. Gniazda RJ-45 instalowane będą podtynkowo Numeracja gniazd RJ-45 Zastosowana zostanie numeracja gniazd RJ-45 związana z punktem dystrybucyjnym. Poszczególne gniazda RJ-45 oznaczane będą według następującego schematu: gdzie: Podłączanie komputerów A-BB A numer panela RJ-45 pola abonenckiego (oznaczany od 1 do 5), na którym zakończono drugi koniec kabla. BB numer portu RJ-45 (oznaczany od 01 do 48), na którym na panelu pola abonenckiego zakończono drugi koniec kabla. Komputery podłączane będą za pomocą nieekranowanych kabli skrętkowych kategorii 6. o długości 2 m obustronnie zakończonych wtykami RJ-45. W kosztorysie przyjęto liczbę kabli przyłączeniowych umożliwiającą podłączenie komputerów do wszystkich przyłączy RJ-45 umownie traktowanych jako komputerowe Podłączanie telefonów Telefony podłączane będą za pomocą kabli będących na ich wyposażeniu. Jeżeli kable zakończone są wtykami RJ-11 lub RJ-12, to o ich przydatności zadecydują wymogi zastosowanego systemu okablowania strukturalnego, gdyż producenci niektórych systemów zalecają wymianę wtyków RJ-11 i RJ-12 na wtyki RJ-45. W przypadku wtyków innego rodzaju lub zaleceń producenta, wtyki istniejące należy odciąć, a w ich miejsce zamontować wtyki RJ-45. W projekcie przyjęto, że wszystkie aparaty telefoniczne wyposażone są w kable zakończone wtykami, które nie wymagają wymiany. Wersja 1. Strona 7

7 3.8. Konstrukcje nośne instalacji teleinformatycznej Kable instalacji teleinformatycznej prowadzone będą: podtynkowo w rurkach PCV układanych w bruzdach w ścianach, nad sufitami podwieszanymi w rurkach PCV i korytkach metalowych mocowanych do ścian i/lub stropu, w szachtach na drabinkach metalowych. Zaprojektowane korytka metalowe i drabinki posiadają zapas dla rozprowadzenie instalacji telewizyjnej. Kable instalacji teleinformatycznej oraz telewizyjnej należy grupować w osobne wiązki. Wszystkie szczegóły prowadzenia korytek i rurek zostały pokazane na rysunkach. Instalując korytka i drabiny metalowe należy we właściwych miejscach stosować wszelkiego rodzaju kształtki takie jak kąty, łuki, złączki i tym podobne. W kosztorysie ujęte zostały one jako materiały pomocnicze Urządzenia aktywne W punkcie dystrybucyjnym GPD zainstalowane zostaną trzy zarządzalne przełączniki warstwy drugiej i trzeciej typu 4500 firmy 3Com (lub równoważne), z których dwa wyposażone będą w 48 portów 100Base-TX/10Base-T, a jeden w 24 portów 100Base-TX/10Base-T. Każdy z przełączników wyposażony będzie ponadto w dwa porty 1000Base-T zdublowane gniazdami Mini-GBIC SFP. Przełączniki w powyższej konfiguracji umożliwią przyłączenie do internetu 122 komputerów wyposażonych w karty sieciowe FastEthernet. Projektowane przełączniki należy za pomocą portów 1000Base-T połączyć i skonfigurować w stos. Projektowane przełączniki realizują takie mechanizmy bezpieczeństwa i kierowania ruchem jak: listy ACL, uwierzytelnianie RADIUS, IEEE 802.1X, filtrowanie pakietów Centrala telefoniczna Zaprojektowana została cyfrowa centrala telefoniczna typu CCA firmy Slican (lub równoważna) przeznaczona do współpracy z tradycyjną siecią analogową z wybieraniem tonowym i impulsowym, jak również z cyfrową siecią ISDN. Zaprojektowana centrala wyposażona będzie w 96 linii wewnętrznych analogowych, 8 linii wewnętrznych cyfrowych oraz 8 linii miejskich analogowych. Istnieć będzie możliwość doposażenia centrali w łącza cyfrowe miejskie ISDN BRA lub ISDN PRA oraz rozbudowania jej do 144 linii wewnętrznych. Centrala w powyższej konfiguracji umożliwi podłączenie 96 tradycyjnych aparatów telefonicznych analogowych oraz 8 aparatów cyfrowych systemowych. Wersja 1. Strona 8

8 Centrala telefoniczna zainstalowana zostanie w pomieszczeniu 0.34 znajdującym się w piwnicy budynku. Wraz z centralą telefoniczną dostarczone zostaną 4 aparaty telefoniczne cyfrowesystemowe przeznaczone do instalacji w: obu pomieszczeniach księgowości, w pomieszczeniu kierownika, w recepcji oraz 84 tradycyjne aparaty telefoniczne analogowe do instalacji w pokojach mieszkalnych. Z projektowaną centralą telefoniczną dostarczone zostaną: modem do zdalnego zarządzania, moduł zapowiedzi DISA oraz oprogramowanie taryfikacyjne. Centrala wyposażona będzie w system zasilania awaryjnego z baterią akumulatorów bezobsługowych zamontowanych w obudowie centrali oraz w wewnętrzną przełącznicę z zabezpieczeniami przepięciowo-przetężeniowymi linii miejskich i wewnętrznych Połączenie z internetem Istnieje kilka wariantów doprowadzenia do budynku internatu wojskowego przyłącza internetowego: łączem światłowodowym, łączem telefonicznym, łączem radioliniowym. W pierwszych dwóch wariantach dostawca internetu na swój koszt doprowadzi do budynku łącze internetowe i zainstaluje w pomieszczeniu węzła telekomunikacyjnego (pom. 0.34) własne urządzenia transmisyjne, które włączy na zaprojektowane w GPD urządzenia aktywne (przełączniki FastEthernet). W przypadku usług dostarczonych łączem radioliniowym, dostawca internetu zainstaluje swoje urządzenia na poddaszu w pomieszczeniu 4.13, a do włączenia ich na urządzenia aktywne znajdujące się w GPD wykorzysta zaprojektowane kable skrętkowe doprowadzone z GPD na poddasze. W ten sposób dostęp do internetu uzyska każde pomieszczenie budynku, w którym zaprojektowana została instalacja teleinformatyczna. Doprowadzenie internetu do budynku nie należy do zakresu tego projektu. Wersja 1. Strona 9

9 4. Rysunki Schemat instalacji...1 Plan instalacji piwnica...2 Plan instalacji parter...3 Plan instalacji piętro Plan instalacji piętro Widok punktu dystrybucyjnego GPD...6 Wersja 1. Strona 10

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 1 / 14 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 4. Opis techniczny okablowanie strukturalne 5. Spis rysunków Plan zewnętrznych instalacji teletechnicznych

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice Załącznik Nr 8 do SIWZ Program funkcjonalno użytkowy na Wykonanie projektu wraz z wykonaniem budowy sieci i informatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w Urzędzie Gminy Galewice Program funkcjonalno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY Obiekt Adres Inwestor Adres Budynek B Al. Niepodległości 16/18 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 Temat Projekt okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu...

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu... Spis treści 1.Zakres projektu...5 2.Podstawa opracowania...5 3.Normy okablowania strukturalnego...5 4.Adres inwestycji...6 5.Ogólny opis systemu...6 6.Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego...6

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji 2/1 2. Spis zawartości dokumentacji 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości dokumentacji 3. Dane wyjściowe 4. Opis techniczny 5. Obliczenia techniczne 6. Wykaz oznaczeń 7. Spis rysunków 8. Rysunki 3/1 3.

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE PRZEBUDOWA I REMONT KAPITALNY POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

Monika Zabielska. Warszawa, marzec 2013

Monika Zabielska. Warszawa, marzec 2013 Jednostka projektowa: AWANSS 05-805 KANIE, UL. WARSZAWSKA 22 tel. / fax.: 22 770 01 19, 501 199 350 www.awanss.pl Obiekt: Temat opracowania: BUDYNEK BIUROWY 15-110 BIAŁYSTOK ul. Kamienna17 CZĘŚĆ IV Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą

1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą 1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą STRONA NR 1/57 Spis treści PRZEZNACZENIE... 5 1. WPROWADZENIE... 6 1.1. Cel dokumentu... 6 1.2. Konwencje i

Bardziej szczegółowo

Projekt sieci komputerowej

Projekt sieci komputerowej AKADEMIA LOKALNA CISCO Projekt sieci komputerowej Wykonał: Wojciech Wilk login: wilk_w 1. Dane ogólne. 1.1 Podstawa opracowania dokumentacji. 1.2 Lokalizacja inwestycji. 2. Instalacja logiczna. 2.1 Normy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy ETAP-2 instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych 230V podstawowych i instalacji

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

2. Serwerownia - Wydzielone pomieszczenie będące miejscem eksploatacji serwerów systemu informatycznego wraz z urządzeniami pomocniczymi,

2. Serwerownia - Wydzielone pomieszczenie będące miejscem eksploatacji serwerów systemu informatycznego wraz z urządzeniami pomocniczymi, SŁOWNICZEK 1. Ośrodek Informatyczny - Zespół pomieszczeń będący wydzieloną strefą kontroli dostępu i przeciwpożarową, stanowiący siedzibę Oddziału Informatycznego Sądu Okręgowego w Lublinie, 2. Serwerownia

Bardziej szczegółowo

1. Zakres opracowania... 4 1.1 Podstawa opracowania... 5 1.2 Podstawowe normy i przepisy... 5

1. Zakres opracowania... 4 1.1 Podstawa opracowania... 5 1.2 Podstawowe normy i przepisy... 5 Spis treści 1. Zakres opracowania... 4 1.1 Podstawa opracowania... 5 1.2 Podstawowe normy i przepisy.... 5 2. Okablowanie strukturalne dla systemu zarządzania bezpieczeństwem.... 6 2.1. Normy okablowania

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE:

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Audyt bezpieczeństwa informacji w infrastrukturze teleinformatycznej oraz wykonanie projektu sieci LAN LOKALIZACJA: OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Branża: CPV: TELEINFORMATYCZNA 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Inwestycja: WYKONANIE INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY inwestycja BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR lokalizacja Kielce, ul. Stefana Żeromskiego 12 działka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DZ/14/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót obejmujących: zaprojektowanie oraz wykonanie sieci komputerowej

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. załącznik nr 5 do siwz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. I. Zakres prac w ramach zamówienia Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo